Bahagian Web Pandangan Senarai

Terdapat sejenis Bahagian Web yang digelar Pandangan Senarai. Apabila anda mencipta laman baru daripada templat laman, Bahagian Web ditambahkan secara automatik pada halaman utama laman tersebut. Contohnya, laman pasukan akan merangkumi Pengumuman, Kalendar dan Bahagian Web Pautan. Bahagian Web ini merupakan tika Bahagian Web Pandangan Senarai yang menggunakan templat senarai yang diprakonfigurasikan untuk memaparkan data senarai.

Begitu juga, apabila anda mencipta senarai atau pustaka pada laman anda, satu Bahagian Web Pandangan Senarai yang mempunyai nama yang sama seperti senarai atau pustaka dicipta secara automatik. Contohnya, jika anda mencipta senarai yang dipanggil Kontrak, Bahagian Web Pandangan Senarai yang dipanggil Kontrak akan tersedia dalam Galeri Nama Laman. Bahagian Web itu memaparkan secara automatik data yang terkandung dalam senarai atau pustaka yang anda cipta.

Dalam artikel ini

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web Pandangan Senarai

Menyesuaikan pandangan senarai atau pustaka dalam Bahagian Web

Menyambungkan Bahagian Web Pandangan Senarai dengan Bahagian Web lain

Jenis senarai disokong yang boleh disambung

Jenis lajur senarai disokong yang boleh disambung

Sifat tersuai Bahagian Web Pandangan Senarai

Sifat umum Bahagian Web

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web Pandangan Senarai

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pandangan Senarai untuk memaparkan atau mengedit senarai atau data pustaka dalam laman anda dan untuk menyambung dengan Bahagian Web lain, termasuk Bahagian Web Pandangan Senarai lain. Senarai adalah maklumat yang anda kongsikan dengan ahli pasukan dan kerap dipaparkan dalam format berjadual. Pandangan senarai memaparkan maklumat ini dalam cara berlainan untuk tujuan yang berlainan, seperti penapisan, pengisihan atau memilih lajur khusus.

Anda boleh memaparkan kebanyakan senarai dan Bahagian Web Pandangan Senarai dalam salah satu daripada dua pandangan berjadual: pandangan standard yang tersedia untuk mana-mana pengguna dan pandangan helaian data. Pandangan helaian data memerlukan program atau kawalan yang serasi dengan Microsoft Windows SharePoint Services, seperti sokongan Microsoft Office Access 2007 dan Kawalan ActiveX.

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pandangan Senarai untuk melakukan yang berikut:

 • Memaparkan data senarai pada Halaman Bahagian Web dalam format berjadual untuk mengisih, menapis, mengasingkan dan mengemas kini data dengan cepat.

 • Memaparkan dalam Bahagian Web Pandangan Senarai dokumen yang sedia untuk semak semula oleh pasukan atau dokumen yang sering digunakan kumpulan anda.

 • Menjejak data projek dalam Bahagian Web Pandangan Senarai dan menapis atau mengisih data mengikut lajur yang mengandungi nama seseorang individu atau peruntukan tugas dari lajur sepadan dalam Bahagian Web Pandangan Senarai Kenalan tersambung.

 • Dari Bahagian Web Pandangan Senarai Asas Pekerja yang mengandungi nama pekerja dan nombor ID, cari maklumat pekerja yang terperinci, seperti opsyen manfaat, status keluarga dan liputan insurans kesihatan, dalam Bahagian Web Pandangan Senarai Butiran Pekerja yang tersambung.

 • Memeriksa pesanan pelanggan lengkap dalam dua Bahagian Web Pandangan Senarai bersambung: Bahagian Web Pandangan Senarai Pesanan yang mengandungi maklumat pesanan dan Bahagian Web Pandangan Senarai Butiran Pesanan yang mengandungi item baris untuk pesanan tersebut.

 • Meningkatkan maklumat asas mengenai individu secara visual dalam Bahagian Web Pandangan Senarai Kenalan dengan memaparkan gambar individu tersebut dalam Bahagian Web Imej yang bersambung atau dalam peta alamat perniagaan individu tersebut dalam Bahagian Web Peta tersuai yang bersambung.

Mencari pautan ke maklumat lanjut mengenai menyesuaikan jenis Bahagian Web berlainan dalam seksyen Lihat Juga.

Halaman Atas

Menyesuaikan pandangan senarai atau pustaka dalam Bahagian Web

Selepas anda menambahkan Bahagian Web Pandangan Senarai pada Halaman Bahagian Web, anda boleh menyesuaikan pandangan agar hanya menunjukkan maklumat yang anda ingin memaparkan pada halaman. Anda mengedit pandangan semasa dari Halaman Bahagian Web.

Anda juga boleh mencipta pandangan tersuai senarai atau pustaka, yang anda boleh gunakan untuk memaparkan set maklumat berlainan dalam tika berlainan Bahagian Web berlainan bagi senarai atau pustaka tersebut. Anda mencipta pandangan tersuai senarai atau pustaka menggunakan menu Pandangan menu pandangan pada senarai atau pustaka yang anda ingin sesuaikan. Cari pautan untuk lebih banyak maklumat mengenai mencipta pandangan tersuai bagi senarai atau pustaka dalam seksyen Lihat Juga.

 1. Pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Edit Halaman.

 2. Klik menu Bahagian Web Menu Bahagian Web pada Bahagian Web yang anda ingin sesuaikan, kemudian klik Ubah suai Bahagian Web Kongsi.

 3. Dalam anak tetingkap alat, klik Edit pandangan semasa.

 4. Dalam seksyen Lajur, anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan lajur dengan memilih kotak semak yang sesuai. Di sebelah nama lajur, masukkan bilangan untuk tertib lajur anda dalam pandangan itu.

 5. Dalam seksyen Isih, pilih sama ada dan cara anda ingin maklumat diisih. Anda boleh menggunakan dua lajur untuk pengisihan, seperti yang pertama mengikut penulis, kemudian mengikut nama fail untuk setiap penulis.

 6. Dalam seksyen Penapis, pilih sama ada dan cara anda ingin menapis maklumat. Pandangan yang ditapis menunjukkan anda pemilihan yang lebih kecil, seperti item yang dicipta dengan jabatan khusus atau item dengan status diluluskan.

 7. Dalam seksyen Kumpulkan Mengikut, anda boleh mengumpulkan item dengan nilai yang sama dalam seksyen yang tersendiri, seperti seksyen yang boleh dikembangkan untuk dokumen oleh penulis khusus.

 8. Dalam seksyen Jumlah, anda boleh mengira bilangan item dalam lajur, seperti jumlah bilangan isu. Dalam sesetengah kes, anda boleh meringkaskan atau menyarikan maklumat tambahan, seperti purata.

 9. Dalam seksyen Gaya, pilih gaya yang anda ingin gunakan untuk pandangan, seperti senarai berlorek iaitu di mana setiap baris lain dilorek.

 10. Jika senarai atau pustaka anda mempunyai folder, anda boleh mencipta pandangan yang tidak termasuk folder tersebut. Ini kadangkala dipanggil pandangan rata. Untuk melihat semua item senarai anda pada aras yang sama, klik Tunjukkan semua item tanpa folder.

 11. Jika senarai atau pustaka adalah besar, anda boleh mengehadkan bilangan fail yang boleh dilihat dalam senarai atau pustaka, atau mengehadkan bilangan fail yang boleh dilihat pada halaman yang sama. Dalam seksyen Had Item, pilih opsyen yang anda inginkan.

 12. Jika anda merancang untuk melihat senarai atau pustaka itu pada peranti mudah alih, pilih opsyen yang anda inginkan dalam seksyen Mudah Alih.

 13. Klik OK.

Halaman Atas

Menyambungkan Bahagian Web Pandangan Senarai dengan Bahagian Web lain

Anda boleh memaparkan kebanyakan senarai dan Bahagian Web Pandangan Senarai dalam salah satu daripada dua pandangan berjadual: pandangan standard yang tersedia untuk mana-mana pengguna dan pandangan helaian data. Pandangan helaian data memerlukan program atau kawalan yang serasi dengan Microsoft Windows SharePoint Services, seperti sokongan Office Access 2007 dan kawalan ActiveX.

Penggunaan pandangan standard atau pandangan helaian data membolehkan anda menyambungkan Bahagian Web Pandangan Senarai ke Bahagian Web lain, menyediakan data padanya dan mengubah cara data dipaparkan dalam Bahagian Web lain, termasuk Bahagian Web Pandangan Senarai yang lain.

 1. Pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Edit Halaman.

 2. Klik menu Bahagian Web Menu Bahagian Web , dan kemudian tuding ke Sambungan.

 3. Tuding ke Menyediakan Baris Kepada atau Dapatkan Isih/Penapis Dari, kemudian klik pada nama Bahagian Web yang anda ingin pautkan.

Kekunci untuk menggunakan perintah pada submenu Sambungan

Perintah pada submenu

Perihalan

Menyediakan Baris Kepada

Anda boleh menyambung Bahagian Web Pandangan Senarai dengan Bahagian Web lain dengan menghantar baris data yang dipilih ke Bahagian Web lain. Bergantung pada cara Bahagian Web lain dicipta dan mendapatkan data, Bahagian Web lain mungkin memaparkan data baris sebagai nilai penapis atau parameter.

Dalam pandangan standard, lajur Pilih Item yang mengandungi butang opsyen ditambahkan secara automatik apabila anda menyambung Bahagian Web Pandangan Senarai, agar anda boleh menunjukkan baris mana untuk dihantar ke Bahagian Web lain. Anda hanya boleh memilih satu baris pada satu masa dalam pandangan standard. Sesetengah lajur, seperti lajur Edit, tidak tersedia untuk digunakan dalam sambungan Bahagian Web.

Dalam pandangan lembaran data, anda boleh memilih berbilang baris, tetapi hanya satu baris dihantar ke Bahagian Web lain. Jika berbilang baris dipilih, baris yang mengandungi sel aktif dihantar ke Bahagian Web lain dan semua baris lain diabaikan. Anda tidak dapat menyediakan data dalam Baris jumlah atau Baris baru kepada Bahagian Web lain.

Dengan jenis sambungan ini, anda boleh menyambungkan lebih daripada satu Bahagian Web ke Bahagian Web Pandangan Senarai.

Menyediakan Data Kepada

Anda boleh sambungkan Bahagian Web Pandangan Senarai ke Bahagian Web lain yang bekerja dengan data senarai. Dalam kes ini, Bahagian Web Pandangan Senarai merupakan sumber data untuk Bahagian Web lain.

Dalam pandangan standard dan helaian data, hanya data dalam pandangan akan disediakan untuk Bahagian Web lain.

Dengan jenis sambungan ini, anda boleh menyambungkan lebih daripada satu Bahagian Web ke Bahagian Web Pandangan Senarai.

Mendapatkan Pengisihan/Penapis Daripada

Dalam pandangan standard dan lembaran data, anda boleh sambungkan Bahagian Web Pandangan Senarai dengan Bahagian Web lain yang boleh menyediakan maklumat berikut untuknya:

 • Satu atau lebih nama lajur dan pasangan nilai data yang menapis data dalam Bahagian Web Pandangan Senarai.

 • Satu lajur data untuk mengisih data dengan sama ada mengikut tertib menaik atau menurun dalam Bahagian Web Pandangan Senarai.

Dengan jenis sambungan ini, hanya satu Bahagian Web lain boleh disambungkan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai.

Semua Bahagian Web Pandangan Senarai pada laman anda biasanya tersedia dalam Galeri Nama Laman. Apabila anda mula menambah Bahagian Web Pandangan Senarai dari galeri Bahagian Web ke Halaman Bahagian Web, Halaman Bahagian Web tersebut memaparkan pandangan senarai lalai dalam Bahagian Web. Untuk memaparkan data yang anda inginkan dalam Bahagian Web Pandangan Senarai serta Bahagian Web tersambung lain, anda mungkin perlu mengedit pandangan bagi senarai. Contohnya, anda mungkin ingin menapis, mengisih atau mengumpul data dengan cara yang berlainan atau memaparkan lajur berlainan.

Anda boleh mengubah pandangan senarai dari seksyen Pandangan Senarai sifat tersuai pada anak tetingkap alat dengan salah satu daripada dua cara:

 • Pilih pandangan berlainan dari sifat Pandangan Terpilih.

 • Klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa.

Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

Halaman Atas

Jenis senarai disokong yang boleh disambung

Walaupun anda boleh memaparkan semua jenis senarai dalam Bahagian Web Pandangan Senarai, hanya jenis senarai tertentu disokong apabila anda membuat sambungan Bahagian Web. Secara umumnya, jenis senarai yang memaparkan data dalam format berjadual, seperti Kenalan adalah disokong. Senarai yang memaparkan data dalam format bukan berjadual, seperti pandangan folder adalah tidak disokong. Jenis senarai yang disokong dan tidak disokong disenaraikan di bawah.

Jenis senarai yang disokong

Jenis senarai yang tidak disokong

 • Pengumuman

 • Kenalan

 • Peristiwa

 • Isu

 • Pautan

 • Tugas

 • Senarai tersuai

 • Senarai yang mengandungi data yang diimport dari hamparan

 • Pustaka dokumen

 • Pustaka borang

 • Pandangan kalendar senarai Peristiwa

 • Papan perbincangan

 • Tinjauan

 • Pustaka gambar

 • Katalog templat laman dan senarai

 • Galeri Bahagian Web

 • Sumber data

Halaman Atas

Jenis lajur senarai disokong yang boleh disambung

Walaupun anda boleh memaparkan semua jenis lajur senarai dalam Bahagian Web Pandangan Senarai, hanya jenis senarai tertentu disokong apabila anda membuat sambungan Bahagian Web. Jenis lajur senarai yang disokong dan tidak disokong disenaraikan di bawah.

Jenis lajur senarai yang disokong

Jenis lajur senarai yang tidak disokong

 • Baris tunggal teks

 • Pilihan

 • Nombor

 • Mata Wang

 • Tarikh dan Masa

 • Hiperpautan atau Gambar (untuk lajur yang sepadan)

 • Carian

 • Ya/Tidak

 • Terhitung

 • Hiperpautan atau gambar (untuk tapisan)

 • Baris teks berbilang

 • Edit

Halaman Atas

Sifat tersuai Bahagian Web Pandangan Senarai

Sifat tersuai Bahagian Web Pandangan Senarai disenaraikan di bawah.

Nota: Anda tidak boleh melihat atau mengedit sebarang sifat tersuai ini dalam pandangan peribadi.

Sifat

Perihalan

Pandangan Dipilih

Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

Menentukan pandangan senarai untuk dipaparkan dalam Bahagian Web. Anda boleh memilih salah satu daripada berikut:

 • Semua Nama senarai atau Semua Dokumen     Sifat ini memaparkan semua lajur dalam senarai atau pustaka, bergantung pada jenis senarai.

  Nota: Sebelum anda mengklik OK atau Guna, pilih <Pandangan semasa> untuk tukar kembali ke pandangan yang digunakan sebelum ini dan mengabaikan perubahan yang tidak disimpan yang anda buat pada salinan maklumat reka bentuk pandangan senarai. Selepas anda mengklik OK atau Guna, perubahan yang anda buat digunakan pada pandangan semasa baru dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai.

 • Pandangan Explorer     Sifat ini memaparkan kandungan pustaka dokumen menggunakan ikon sahaja, seperti Windows Explorer. Pandangan ini hanya tersedia untuk pustaka dokumen.

 • <Pandangan Ringkasan>     Sifat ini memaparkan pandangan ringkasan bagi senarai. Pandangan ini berbeza antara jenis senarai.

 • Pandangan senarai tambahan    Sifat ini memaparkan pandangan takrifan pengguna atau pandangan lalai lain, bergantung pada jenis senarai.

Mengedit pandangan semasa

Pilih Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa yang digunakan dalam Bahagian Web, termasuk lajur yang dipaparkan, tertib isihan dan penapis yang digunakan, sama ada untuk memaparkan jumlah dan had item.

Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan maklumat reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

Jenis Bar Alat

Menentukan cara bar alat senarai dipaparkan atau sama ada ia dipaparkan. Pilih satu daripada tiga opsyen:

Bar Alat Ringkasan     Opsyen ini memaparkan bar alat ringkasan untuk pandangan senarai yang sedang dipilih. Ini merupakan nilai lalai untuk kebanyakan jenis senarai, kecuali untuk senarai tersuai.

Bar Alat Penuh     Opsyen ini memaparkan keseluruhan bar alat untuk pandangan senarai yang sedang dipilih. Ini adalah nilai lalai untuk senarai tersuai.

Tiada Bar Alat     Tiada bar alat dipaparkan.

Halaman Atas

Sifat umum Bahagian Web

Semua Bahagian Web berkongsi set sifat umum yang mengawal rupa, tataletak dan ciri lanjutnya.

Nota: Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dari yang dinyatakan dalam seksyen ini kerana beberapa sebab:

 • Untuk melihat seksyen Lanjutan dalam anak tetingkap alat, anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

 • Untuk Bahagian Web khusus, pembangun Bahagian Web mungkin memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini atau mungkin memilih untuk mencipta dan memaparkan sifat tambahan yang tidak disenaraikan di bawah dalam seksyen Penampilan, Tataletak dan Lanjutan anak tetingkap.

 • Beberapa keizinan dan seting sifat mungkin menyahdayakan atau menyembunyikan sifat Bahagian Web.

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama apa keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web muncul. Hanya bar tajuk muncul apabila keadaan disetkan kepada Diminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web kelihatan apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Jika kotak semak dipilih, Bahagian Web hanya kelihatan apabila anda mereka bentuk halaman itu dan menambah akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web jika anda ingin menggunakannya untuk menyediakan data untuk Bahagian Web lain menerusi sambungan Bahagian Web, tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web itu.

Arah

Menentukan arah teks dalam kandungan Bahagian Web. Contohnya, bahasa Arab merupakan bahasa kanan ke kiri; bahasa Inggeris dan kebanyakan bahasa Eropah lain merupakan bahasa kiri ke kanan. Seting ini mungkin tidak tersedia untuk semua jenis Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada Halaman Bahagian Web di mana Bahagian Web berada.

Nota: Zon pada Halaman Bahagian Web tidak disenaraikan dalam kotak senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon itu.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Lanjutan

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari Halaman Bahagian Web.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan mengenai Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletak penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat dalam galeri Bahagian Web berikut: Laman, Pelayan Maya dan Halaman Bahagian Web.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan mengenai Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

 • Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

 • Tanpa Model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Ini adalah nilai lalai.

 • Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota: Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan Windows SharePoint Services 3.0 lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×