Bahagian Web Imej

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Imej untuk menambah gambar atau grafik untuk Halaman Bahagian Web. Untuk lebih mudah menyelaraskan imej dengan Bahagian Web lain pada halaman, anda boleh mengawal penjajaran menegak, penjajaran mendatar dan warna latar belakang bagi imej di bahagian dalam Bahagian Web Imej dengan mengubah suai sifat tersuai dalam pandangan dikongsi.

Dalam artikel ini

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web Imej

Cara anda boleh memaparkan imej

Menyambung Bahagian Web Imej ke Bahagian Web lain

Sifat tersuai Bahagian Web Imej

Sifat umum Bahagian Web

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web Imej

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Imej untuk:

 • Menambah logo korporat atau projek pada halaman.

 • Memaparkan foto pekerja atau produk.

 • Menjadikan halaman lebih menarik.

Halaman Atas

Cara anda boleh memaparkan imej

Terdapat dua cara anda boleh memaparkan imej:

 • Masukkan laluan fail atau hiperpautan ke fail imej dalam kotak teks sifat Pautan Imej. Dalam kes ini, imej adalah statik dan tidak berubah (melainkan anda mengedit sifat).

 • Sambungkan Bahagian Web Imej ke Bahagian Web lain yang menyediakan laluan fail atau hiperpautan. Dalam kes ini, imej boleh menjadi dinamik dan boleh berubah hasil daripada tindakan dalam Bahagian Web lain, seperti pengguna memilih baris dalam Bahagian Web Pandangan Senarai.

  Contohnya, anda boleh menyambung ke Bahagian Web Pandangan Senarai yang mengandungi kenalan ke Bahagian Web Imej. Setiap kali anda memilih baris di Bahagian Web Pandangan Senarai Kenalan yang mengandungi lajur dengan hiperpautan ke fail yang mengandungi gambar kenalan tersebut, anda boleh melihat gambar kenalan yang dipaparkan dalam Bahagian Web Imej.

Halaman Atas

Menyambung Bahagian Web Imej ke Bahagian Web lain

 1. Pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Edit Halaman.

 2. Klik menu Bahagian Web Menu Bahagian Web , dan kemudian tuding ke Sambungan.

 3. Tuding ke Dapatkan Imej Daripada, kemudian klik nama Bahagian Web yang anda ingin pautkan.

Nota:  Jika sifat Pautan Imej sudah mempunyai nilai dan anda menyambungkan Bahagian Web Imej kepada Bahagian Web lain, sifat Pautan Imej diabaikan. Jika Bahagian Web Imej sudah disambungkan kepada Bahagian Web lain dan anda ingin mengesetkan nilai untuk sifat Pautan Imej, anda mesti terlebih dahulu mengalih keluar sambungan.

Halaman Atas

Sifat tersuai Bahagian Web Imej

Sifat tersuai Bahagian Web Imej disenaraikan di bawah.

Nota: Anda tidak boleh melihat atau mengedit sebarang sifat tersuai ini dalam pandangan peribadi.

Sifat

Perihalan

Pautan Imej

Menentukan laluan fail atau hiperpautan kepada imej yang anda ingin paparkan dalam Bahagian Web Imej.

Bergantung pada pelayar yang anda gunakan, format fail grafik yang disokong termasuk yang berikut.

Format fail grafik

Jenis fail

Peta Bit Windows (BMP)

.bmp

Metafail Dipertingkatkan Windows (EMF)

.emf

Format Saling Tukar Grafik (.gif)

.gif

Kumpulan Pakar Fotografi Bergabung (JPEG)

.jpg, .jpeg

Grafik Rangkaian Mudah Alih (.png)

.png

Sifat Pautan Imej mungkin tidak tersedia kerana Bahagian Web Imej disambungkan ke Bahagian Web lain yang menyediakan imej.

Teks Alternatif

Menentukan teks untuk dipaparkan apabila pengguna meletakkan penuding tetikus pada imej. Teks ini muncul apabila imej tidak tersedia.

Penjajaran Menegak Imej

Letakkan imej secara menegak dalam Bahagian Web Imej. Pilih salah satu daripada berikut: Atas, Tengah atau Bawah. Nilai lalai ialah Tengah.

Penjajaran Mendatar Imej

Letakkan imej secara mendatar dalam Bahagian Web Imej. Pilih salah satu daripada berikut: Kiri, Tengah atau Kanan. Nilai lalai adalah Pusat.

Warna Latar Bahagian Web

Tentukan warna bagi tetingkap Bahagian Web Imej di belakang imej. Warna lalai adalah warna latar belakang bagi tema semasa.

Untuk menentukan warna, klik Imej Butang di sebelah kanan kotak teks, kemudian lakukan salah satu yang berikut:

 • Pilih warna dalam grid warna.

 • Taip nama warna HTML.

 • Taip nilai warna RGB.

Untuk membuat warna latar yang sama seperti tema tapak, klik Lutsinar dalam kotak dialog Warna Latar Bahagian Web.

Halaman Atas

Sifat umum Bahagian Web

Semua Bahagian Web berkongsi set sifat umum yang mengawal rupa, tataletak dan ciri lanjutnya.

Nota:  Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dari yang dinyatakan dalam seksyen ini kerana beberapa sebab:

 • Untuk melihat seksyen Lanjutan dalam anak tetingkap alat, anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

 • Untuk Bahagian Web khusus, pembangun Bahagian Web mungkin memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini atau mungkin memilih untuk mencipta dan memaparkan sifat tambahan yang tidak disenaraikan di bawah dalam seksyen Penampilan, Tataletak dan Lanjutan anak tetingkap.

 • Beberapa keizinan dan seting sifat mungkin menyahdayakan atau menyembunyikan sifat Bahagian Web.

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama apa keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web muncul. Hanya bar tajuk muncul apabila keadaan disetkan kepada Diminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web kelihatan apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Jika kotak semak dipilih, Bahagian Web hanya kelihatan apabila anda mereka bentuk halaman itu dan menambah akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web jika anda ingin menggunakannya untuk menyediakan data untuk Bahagian Web lain menerusi sambungan Bahagian Web, tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web itu.

Arah

Menentukan arah teks dalam kandungan Bahagian Web. Contohnya, bahasa Arab merupakan bahasa kanan ke kiri; bahasa Inggeris dan kebanyakan bahasa Eropah lain merupakan bahasa kiri ke kanan. Seting ini mungkin tidak tersedia untuk semua jenis Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada Halaman Bahagian Web di mana Bahagian Web berada.

Nota:  Zon pada Halaman Bahagian Web tidak disenaraikan dalam kotak senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon itu.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Lanjutan

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari Halaman Bahagian Web.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan mengenai Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletak penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat dalam galeri Bahagian Web berikut: Laman, Pelayan Maya dan Halaman Bahagian Web.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan mengenai Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

 • Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

 • Tanpa Model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Ini adalah nilai lalai.

 • Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota:  Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan Windows SharePoint Services 3.0 lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×