Apakah pelan dail?

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pelan dail adalah set bernama penormalan peraturan yang menterjemahkan mendail nombor telefon oleh pengguna individu kepada format alternatif (biasanya E.164) untuk tujuan panggilan pengesahan dan penghalaan panggilan.

Pelan dail terdiri daripada satu atau lebih penormalan peraturan yang menentukan cara nombor telefon yang disebut dalam pelbagai format diterjemahkan kepada format alternatif. Rentetan dail yang sama boleh ditafsirkan dan diterjemahkan secara berbeza dalam pelan dail berlainan, jadi bergantung pada pelan dail yang diperuntukkan kepada pengguna yang diberikan mendail nombor yang sama boleh diterjemahkan dan dihalakan berbeza.

Lihat mencipta dan menguruskan pelan dail dalam Skype for Business Online untuk mencipta dan menguruskan pelan dail penyewa.

Skop pelan dail penyewa

Skop pelan dail menentukan aras hierarki yang dalam pelan dail boleh digunakan. Skop yang adalah berbeza daripada dalam Skype for Business Server 2015 pada premis penggunaan. Klien mendapatkan pelan dail sesuai melalui peruntukan seting yang disediakan secara automatik apabila pengguna log masuk ke Skype for Business Online. Sebagai pentadbir, anda boleh menguruskan dan peruntukkan tahap skop pelan dail menggunakan PowerShell jauh.

Dalam Skype for Business Online terdapat dua jenis pelan dail – Perkhidmatan berskop dan penyewa (iaitu untuk organisasi anda) skop. Pelan Dail Perkhidmatan skop ditakrifkan untuk setiap negara/rantau yang sistem telefon Office 365 adalah tersedia. Setiap pengguna diperuntukkan secara automatik dalam pelan dail negara perkhidmatan yang sepadan dengan lokasi penggunaan Office 365 yang diperuntukkan kepada pengguna. Anda tidak boleh mengubah Perkhidmatan negara pelan dail, Walau bagaimanapun, anda boleh mencipta pelan dail skop penyewa yang menambah pelan dail negara Perkhidmatan. Sebagai klien diperuntukkan mereka mendapatkan ada "berkesan pelan dail" iaitu gabungan perkhidmatan dalam pelan dail negara dan pelan dail penyewa berskop dengan betul. Oleh itu, adalah tidak diperlukan untuk menentukan semua penormalan peraturan dalam pelan dail penyewa kerana ia mungkin sudah wujud dalam pelan dail negara Perkhidmatan.

Pelan dail penyewa boleh selanjutnya dipecahkan kepada dua skop - skop penyewa atau skop pengguna. Jika penyewa mentakrifkan dan memperuntukkan pelan dail pengguna skop, kemudian pengguna tersebut akan diperuntukkan dengan pelan dail berkesan pelan dail negara Perkhidmatan pengguna dan pelan dail pengguna diperuntukkan. Jika penyewa mentakrifkan pelan dail skop penyewa tetapi tidak memperuntukkan pelan dail pengguna skop, kemudian pengguna tersebut akan diperuntukkan dengan pelan dail berkesan pelan dail negara Perkhidmatan pengguna dan pelan dail penyewa.

Berikut adalah model warisan pelan dail dalam Skype for Business Online.

Bagaimanakah pelan dail diwarisi dalam Skype for Business Online.

Berikut adalah pelan dail berkesan mungkin:

Perkhidmatan negara Jika tiada pelan dail penyewa skop ditakrifkan dan tiada pelan dail pengguna skop penyewa diperuntukkan kepada pengguna peruntukan - pengguna akan menerima pelan dail berkesan yang dipetakan kepada negara perkhidmatan yang berkaitan dengan mereka lokasi penggunaan Office 365.

Penyewa sejagat – negara Perkhidmatan Jika pelan dail penyewa pengguna ditakrifkan tetapi tidak diuntukkan kepada pengguna - pengguna akan menerima pelan dail berkesan terdiri daripada pelan dail penyewa tercantum dan pelan dail negara perkhidmatan yang berkaitan dengan mereka lokasi penggunaan Office 365.

Pengguna penyewa – negara Perkhidmatan Jika pelan dail penyewa pengguna ditakrifkan dan diperuntukkan kepada pengguna - pengguna akan menerima pelan dail berkesan terdiri daripada pengguna penyewa tercantum dail pelan dan pelan dail negara perkhidmatan yang berkaitan dengan mereka lokasi penggunaan Office 365.

Lihat mencipta dan menguruskan pelan dail dalam Skype for Business Online untuk mencipta penyewa anda pelan dail.

Merancang untuk pelan dail penyewa

Untuk merancang pelan dail tersuai, ikuti langkah ini:

  • Langkah 1 Memutuskan sama ada pelan dail tersuai yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pendailan pengguna – biasanya memerlukan salah satu akan menyokong-E.164 pendailan seperti sambungan atau singkatan pendailan negara.

  • Langkah 2 Menentukan sama ada penyewa sejagat atau pelan dail pengguna skop penyewa diperlukan atau kedua-duanya. Pelan dail pengguna skop diperlukan jika pengguna mempunyai keperluan pendailan tempatan yang berlainan.

  • Langkah 3 Mengenal pasti corak nombor yang sah untuk setiap rancangan dail yang diperlukan. Hanya corak nombor yang tidak ditentukan dalam pelan dail negara tahap perkhidmatan yang diperlukan.

  • Langkah 4 Membangunkan skema seluruh organisasi untuk penamaan pelan dail. Mengamalkan skema penamaan standard jamin konsisten merentasi organisasi dan memudahkan penyelenggaraan dan kemas kini.

Rangka kerja operasi Skype mempunyai sumber tambahan dan rakan kongsi yang boleh membantu anda melaksanakan penyewa dail pelan.

Mencipta pelan dail penyewa anda baru

Apabila anda mencipta pelan dail baru, anda mesti masukkan maklumat yang diperlukan.

Nama dan nama ringkas

Untuk pelan dail pengguna, anda perlu menentukan nama perihalan yang mengenal pasti pengguna dalam pelan dail akan diuntukkan. Pelan dail nama ringkas yang dipraisi dengan rentetan yang diperoleh daripada nama pelan dail. Medan nama ringkas yang boleh diedit, yang membolehkan anda mencipta konvensyen penamaan lebih Perihalan untuk pelan dail anda. Nilai nama ringkas tidak boleh kosong dan mesti unik. Amalan terbaik adalah membangunkan konvensyen penamaan bagi seluruh organisasi anda dan kemudian menggunakan konvensyen ini secara konsisten merentasi semua laman dan pengguna.

Perihalan

Kami mengesyorkan anda menaip nama biasa, dikenali lokasi geografi atau kumpulan pengguna yang sepadan pelan dail digunakan.

Capaian luaran awalan

Amaran: Awalan capaian luaran masih tidak disokong.

Anda boleh menentukan awalan capaian luaran ada sehingga empat aksara (#, *, dan 0-9) jika pengguna perlu mendail satu atau lebih tambahan awalan digit (contohnya, 9) untuk mendapatkan satu baris Luaran.

Nota: Jika anda menentukan awalan capaian Luaran, anda tidak perlu mencipta peraturan tambahan penormalan untuk menampung awalan.

Lihat mencipta dan menguruskan pelan dail dalam Skype for Business Online untuk mencipta penyewa anda pelan dail.

Peraturan penormalan

Peraturan penormalan menentukan cara nombor telefon yang disebut dalam pelbagai format yang boleh diterjemahkan. Rentetan nombor yang sama boleh ditafsirkan dan diterjemahkan berbeza, bergantung pada penempatan yang daripadanya ia didail. Peraturan penormalan mungkin perlu jika pengguna perlu dapat mendail nombor dalaman atau luaran singkatan.

Satu atau lebih peraturan penormalan mesti diperuntukkan untuk pelan dail. Peraturan penormalan dipadankan dari atas ke bawah agar tertib yang ia muncul dalam pelan dail penyewa adalah penting. Contohnya, jika pelan dail penyewa mempunyai 10 penormalan peraturan, mendail nombor logik sepadan akan cuba bermula dengan peraturan penormalan pertama, jika tiada padanan kemudian kedua dan seterusnya forth. Jika padanan dibuat, peraturan yang digunakan dan terdapat usaha tidak sepadan dengan peraturan lain yang ditakrifkan. Boleh terdapat maksimum 25 penormalan peraturan dalam pelan dail penyewa yang diberikan.

Menentukan peraturan penormalan diperlukan

Kerana sebarang pelan dail penyewa berkesan dicantumkan dengan pengguna diberikan Perkhidmatan negara dail merancang, berkemungkinan Perkhidmatan negara dail pelan penormalan peraturan perlu dinilai untuk menentukan penyewa yang dail pelan penormalan peraturan yang diperlukan. Get-CsEffectiveTenantDialPlan cmdlet boleh digunakan untuk tujuan ini. Cmdlet membawa identiti pengguna sebagai input parameter dan akan mengembalikan semua penormalan peraturan yang berkenaan kepada pengguna.

Mencipta peraturan penormalan

Peraturan penormalan gunakan ungkapan nalar .NET Framework untuk menentukan corak berangka padanan yang menggunakan pelayan untuk menterjemahkan dail rentetan format E.164 tujuan menjalankan carian nombor songsang. Peraturan penormalan boleh dicipta dengan menentukan ungkapan biasa untuk padanan dan terjemahan untuk dilakukan apabila padanan ditemui. Apabila anda selesai, anda boleh memasukkan nombor ujian untuk mengesahkan bahawa peraturan penormalan berfungsi seperti yang dijangkakan.

Untuk butiran tentang menggunakan .NET Framework ungkapan biasa, lihatUngkapan nalar .NET Framework.

Lihat mencipta dan menguruskan pelan dail dalam Skype for Business Online untuk mencipta dan menguruskan penormalan peraturan untuk penyewa anda mendail pelan.

Sampel penormalan peraturan

Jadual berikut menunjukkan sampel penormalan peraturan yang ditulis sebagai ungkapan nalar .NET Framework. Sampel adalah contoh sahaja dan tidak dimaksudkan untuk rujukan preskriptif untuk mencipta peraturan penormalan anda sendiri.

Peraturan penormalan menggunakan ungkapan nalar .NET Framework

Nama peraturan

Perihalan

Corak nombor

Terjemahan

Contoh

4digitExtension

Terjemah sambungan 4 digit.

^ (\d{4})$

+ 1425555$ 1

0100 diterjemahkan untuk +14255550100

5digitExtension

Terjemah sambungan 5 digit.

^ 5(\d{4})$

+ 1425555$ 1

50100 diterjemahkan untuk +14255550100

7digitcallingRedmond

Terjemah nombor 7 digit untuk nombor tempatan Redmond.

^ (\d{7})$

+1425$ 1

5550100 diterjemahkan untuk +14255550100

RedmondOperator

Terjemah 0 untuk Redmond Operator.

^ 0$

+14255550100

0 diterjemahkan untuk +14255550100

RedmondSitePrefix

Terjemah nombor dengan awalan pada bersih (6) dan kod Laman Redmond (222).

^ 6222(\d{4})$

+ 1425555$ 1

62220100 diterjemahkan untuk +14255550100

5digitRange

Terjemah sambungan 5 digit yang bermula dengan julat digit antara 3-7 terangkum.

^ ([3-7] \d {4}) $

+ 142570$ 1

54567 diterjemahkan untuk +14255554567

PrefixAdded

Menambah awalan negara di hadapan nombor 9 digit dengan sekatan pada digit pertama dan ketiga.

^ ([2-9]\d\d[2-9]\d{6})$

1$ 1

4255554567 diterjemahkan untuk 14255554567

NoTranslation

Sepadan dengan 5 digit tetapi tiada terjemahan.

^ (\d{5})$

$1

34567 diterjemahkan untuk 34567

Redmond dail pelan berdasarkan Peraturan penormalan yang ditunjukkan di atas.

Jadual berikut menggambarkan pelan dail sampel untuk Redmond, Washington, Amerika Syarikat, berdasarkan Peraturan penormalan yang ditunjukkan dalam jadual sebelumnya.

Pelan dail Redmond

5digitExtension

7digitcallingRedmond

RedmondSitePrefix

RedmondOperator

Nota: Nama peraturan penormalan yang ditunjukkan dalam jadual sebelumnya termasuk ruang, tetapi ini adalah penting pilihan. Nama pertama dalam Jadual, contohnya, mungkin telah ditulis "5 digit extension" atau "5 digit Extension" dan masih tidak sah.

Topik Berkaitan

Mencipta dan menguruskan pelan dail dalam Skype for Business Online

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×