Apakah atendan auto sistem telefon?

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sistem telefon dalam Office 365 atendan auto boleh digunakan untuk mencipta sistem menu untuk organisasi anda yang membolehkan pemanggil luaran dan dalaman bergerak melalui menu sistem untuk mencari dan menempatkan atau memindahkan panggilan kepada pengguna Syarikat atau Jabatan dalam organisasi anda.

Apabila orang membuat panggilan, ia dipersembahkan dengan siri gesaan suara yang membantu mereka membuat panggilan untuk pengguna atau Cari seseorang dalam organisasi anda dan kemudian letakkan panggilan untuk pengguna tersebut. Atendan auto ialah siri gesaan suara atau dan fail audio yang pemanggil mendengar dan bukannya operator manusia apabila mereka memanggil ke organisasi. Atendan auto membolehkan pemanggil bergerak melalui menu sistem, letakkan panggilan, atau Cari pengguna menggunakan telefon pad kekunci (DTMF) atau suara input menggunakan pengecaman pertuturan. Untuk menyediakan atendan auto untuk sistem telefon dalam Office 365, pergi di sini.

Atendan auto sistem telefon mempunyai ciri berikut:

 • Ia boleh memberikan ucapan korporat atau maklumat.

 • Ia boleh menyediakan Menu korporat yang tersuai. Anda boleh menyesuaikan Menu ini mempunyai lebih daripada satu aras.

 • Ia memberikan carian direktori yang membolehkan individu yang memanggil ke mencari direktori organisasi untuk nama.

 • Ia membolehkan seseorang yang panggilan dalam untuk mencapai atau meninggalkan mesej untuk seseorang dalam organisasi anda.

Untuk menyediakan satu sistem telefon automatik atendan, pergi di sini.

Mari bermula

Untuk mula menggunakan atendan auto, adalah penting untuk mengingati bahawa:

 • Organisasi anda mesti mempunyai (pada tahap minimum) kepada lesen Enterprise E3 serta Sistem telefon atau lesen Enterprise E5.  Bilangan Lesen pengguna Sistem telefon yang diperuntukkan kesan bilangan Perkhidmatan nombor yang tersedia untuk digunakan bagi atendan auto. Nombor atendan auto yang anda boleh mempunyai adalah bergantung pada nombor Telefon sistem dan Persidangan Audio lesen yang diperuntukkan dalam organisasi anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelesenan, pergi di sini.

  Petua: Untuk mengubah hala panggilan kepada operator atau opsyen menu yang pengguna dalam talian dengan Sistem telefon lesen, anda perlu mendayakan mereka untuk suara Syarikat atau peruntukkan memanggil pelan kepada mereka. Lihat Skype memperuntukkan lesen perniagaan. Anda juga boleh menggunakan Windows PowerShell. Contohnya menjalankan: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Untuk mendapatkan dan menggunakan nombor bebas tol Perkhidmatan untuk atendan auto anda, anda perlu menyediakan komunikasi kredit. Untuk melakukan ini lihat Apakah komunikasi kredit? dan menyediakan komunikasi kredit.

  Penting: Nombor telefon pengguna (pelanggan) tidak diperuntukkan kepada atendan auto - hanya tol Perkhidmatan atau nombor telefon bebas tol boleh digunakan.

Gambaran keseluruhan ciri

Dail mengikut nama

Dail mengikut nama ialah ciri atendan auto yang dikenali sebagai carian direktori. Ia membolehkan individu yang memanggil ke atendan auto anda untuk menggunakan suara (pengecaman pertuturan) atau mereka pad kekunci telefon (DTMF) untuk memasukkan nama penuh atau separa untuk mencari direktori Syarikat, Cari individu dan kemudian mempunyai panggilan dipindahkan kepada mereka. Jika anda mempunyai Skype for Business Online pengguna, ia tidak diperlukan untuk mempunyai nombor telefon atau memanggil pelan diuntukkan kepada mereka tetapi mereka mesti mempunyai lesen Sistem telefon untuk mereka boleh dicapai apabila mereka mencari menggunakan dail mengikut nama. Dail mengikut nama juga akan dapat mencari dan memindahkan panggilan ke Skype for Business Online pengguna yang dihoskan dalam berlainan negara atau rantau untuk organisasi berbilang negara.

Amaran: Pada premis penggunaan Skype for Business 2015 atau Lync Server 2013 dan 2010 pengguna wont' disenaraikan dalam direktori apabila seseorang mencari mereka.

Saiz maksimum direktori

Terdapat had saiz Active Directory dengan yang dail mengikut nama yang disokong apabila menggunakan pad kekunci telefon untuk mencari memasukkan nama penuh atau separa (FirstName + LastName, dan juga LastName + FirstName). Walau bagaimanapun, saiz maksimum senarai nama atendan auto tunggal boleh menyokong menggunakan pengecaman nama dengan pertuturan adalah 80,000 pengguna.

Jenis input

Format carian

Bilangan maksimum pengguna dalam organisasi

DTMF (pad kekunci entri)

Separa

FirstName + LastName

LastName + FirstName

Had keras

Pertuturan (input suara)

Nama pertama

Nama keluarga

FirstName + LastName

LastName + FirstName

80,000 pengguna

Nota: Jika anda menggunakan dail mengikut nama dengan pengecaman pertuturan, tetapi organisasi anda Active Directory lebih besar daripada 80,000 pengguna dan anda masih belum terhad skop dail mengikut nama menggunakan skop dail ciri, dail mengikut nama masih berfungsi untuk pemanggil anda menggunakan pad kekunci telefon dan input suara akan tersedia untuk semua senario lain. Anda boleh menggunakan ciri dail skop untuk memperincikan nama yang dicapai dengan mengubah skop dail mengikut nama untuk atendan auto tertentu.

Mendail nama – entri pad kekunci (DTMF)

Individu yang memanggil boleh menggunakan dail mengikut nama untuk mencapai pengguna dengan menentukan nama penuh atau separa individu yang mereka cuba mencapai. Perkara yang baik adalah terdapat pelbagai format yang boleh digunakan apabila nama meletakkan dalam.

Apabila mencari direktori organisasi anda, individu boleh menggunakan '0' kunci (sifar) untuk menunjukkan ruang antara nama pertama dan terakhir atau terakhir pertama dan nama. Apabila ia memasukkan nama, mereka akan diminta untuk menamatkan entri pad kekunci mereka dengan kekunci # (paun). Contohnya, "selepas anda memasukkan nama individu yang anda sedang cuba mencapai, tekan #." Jika terdapat berbilang nama yang ditemui, individu yang membuat panggilan akan diberikan senarai nama untuk memilih daripada.

Individu boleh mencari nama dalam organisasi anda menggunakan format carian berikut pada pad kekunci telefon mereka:

Format nama

Jenis carian

Contoh

Hasil carian

FirstName + LastName

Penuh

Amos0Marble #

Marmar Amos

LastName + FirstName

Penuh

Marble0Amos #

Marmar Amos

Nama pertama

Penuh

Amos #

Tekan 1 untuk Amos Marble

Tekan 2 untuk Amos Marcus

Nama keluarga

Penuh

Marmar #

Tekan 1 untuk Amos Marble

Tekan 2 untuk Mary Marble

Nama pertama atau LastName

Separa

Mac #

Tekan 1 untuk Mary Marble

Tekan 2 untuk Mary Jones

Tekan 3 untuk Amos Marcus

FirsName + LastName

Separa

Mar0Amos #

Tekan 1 untuk Amos Marble

Tekan 2 untuk Amos Marcus

LastName + FirstName

Separa

Mar0Am #

Tekan 1 untuk Amos Marble

Tekan 2 untuk Amos Marcus

Terdapat beberapa aksara khas yang digunakan apabila mencari individu yang menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, individu akan diminta untuk menggunakan kunci paun (#), sambil kunci sifar (0) digunakan untuk ruang antara nama. Menekan kekunci bintang (*) akan ulangi senarai nama individu yang sepadan.

Aksara pad kekunci telefon Khas

Apa maksudnya

# (paun kekunci)

Menamatkan aksara apabila memasukkan nama.

0 (sifar)

Ruang antara nama.

* (bintang kekunci)

Ulangi senarai nama yang sepadan.

Mendail nama-nama pengecaman dengan pertuturan

Individu boleh mencari individu dalam organisasi anda menggunakan suara mereka (pengecaman pertuturan). Mereka akan dapat mencapai sesiapa dalam Syarikat Active Directory oleh dibincangkan nama individu yang mereka sedang cuba Cari. Menggunakan suara input boleh mengenali nama dalam pelbagai format, termasuk FirstName, LastName, FirstName + LastName, atau LastName + FirstName individu yang mereka cuba mencapai.

Apabila anda mendayakan pengecaman pertuturan untuk ada wont entri (DTMF) pad kekunci telefon atendan auto' dinyahdayakan, jadi kedua-dua jenis input boleh digunakan. Entri pad kekunci telefon tidak dinyahdayakan, dan boleh digunakan pada bila-bila masa, walaupun pengecaman pertuturan didayakan pada atendan auto.

Sebagai dengan entri pad kekunci telefon, jika berbilang nama ditemui, individu yang membuat panggilan akan ditunjukkan dengan senarai nama untuk memilih daripada.

Individu yang memanggil boleh mengatakan nama dalam format berikut:

Nama dengan pertuturan

Jenis carian

Contoh

Hasil carian

FirstName + LastName

Penuh

Marmar Amos

Marmar Amos

LastName + FirstName

Penuh

Amos marmar

Marmar Amos

Nama pertama

Penuh

Amos

Tekan atau katakan 1 untuk Amos Marble

Tekan atau katakan 2 untuk Amos Jones

Nama keluarga

Penuh

Marmar

Tekan atau katakan 1 untuk Amos Marble

Tekan atau katakan 2 untuk Marble bintang

Nota: Ia mungkin mengambil sehingga 36 jam untuk pengguna baru mempunyai nama mereka disenaraikan dalam direktori apabila seseorang menggunakan dail mengikut nama dengan pengecaman pertuturan.

Sokongan Bahasa

Bahasa berikut yang tersedia untuk teks ke Pertuturan:

Bahasa Arab (contohnya)

Bahasa Inggeris (NZ)

Bahasa Korea (KO)

Bahasa Cina (HK)

Bahasa Inggeris (UK)

Norway (tidak)

Bahasa Cina (TW)

Bahasa Inggeris (US)

Mengemaskan (PL)

Bahasa Cina (ZH)

Bahasa Finland (FI)

Bahasa Portugis (BR)

Bahasa (DA)

Bahasa Perancis (CA)

Bahasa Portugis (PT)

Bahasa Belanda (NL)

Bahasa Perancis (FR)

Bahasa Rusia (RU)

Bahasa Inggeris (AU)

Bahasa Jerman (DE)

Bahasa Sepanyol (ES)

Bahasa Inggeris (CA)

Bahasa Itali (IT)

Bahasa Sepanyol (MX)

Bahasa Inggeris (dalam)

Bahasa Jepun (JP)

Bahasa Sweden (SV)

Pengecaman pertuturan untuk atendan auto adalah tersedia dalam Bahasa berikut:

Bahasa Cina (ZH)

Bahasa Perancis (FR)

Bahasa Inggeris (AU)

Bahasa Jerman (DE)

Bahasa Inggeris (CA)

Bahasa Itali (IT)

Bahasa Inggeris (dalam)

Bahasa Jepun (JP)

Bahasa Inggeris (UK)

Bahasa Portugis (BR)

Bahasa Inggeris (US)

Bahasa Sepanyol (ES)

Bahasa Perancis (CA)

Bahasa Sepanyol (MX)

Perintah suara berikut adalah tersedia dalam belas (14) Bahasa yang disokong untuk pengecaman pertuturan:

Perintah suara

Makna

Ya

Ya - sepadan dengan menekan 1 untuk Ya.

Tidak

Tidak - sepadan dengan menekan 2 untuk tidak.

Mengulang

Mengulangi senarai opsyen - sepadan dengan menekan * untuk mengulangi senarai opsyen.

Operator

Breakout untuk operator – sepadan dengan menekan 0 untuk "Operator".

Menu Utama

Menunjukkan pemanggil ke menu utama atendan auto.

Sifar

Sepadan dengan menekan 0 (secara lalai, sama seperti "Operator").

Satu

Sepadan dengan menekan 1.

Dua

Sepadan dengan menekan 2.

Tiga

Sepadan dengan menekan 3.

Empat

Sepadan dengan menekan 4.

Lima

Sepadan dengan menekan 5.

Enam

Sepadan dengan menekan 6.

Tujuh

Sepadan dengan menekan 7.

Lapan

Sepadan dengan menekan 8.

Sembilan

Sepadan dengan menekan 9.

Menggunakan opsyen operator

Menggunakan operator untuk atendan auto ialah seting pilihan yang menyediakan individu yang membuat panggilan dengan opsyen untuk bercakap dengan seseorang langsung.

Kunci 0 dan perintah suara "Operator" (dalam semua bahasa yang disokong untuk pengecaman pertuturan) yang diperuntukkan kepada operator secara lalai.

Nota: Anda boleh mengesetkan butang yang ditolak untuk Operator kepada kekunci yang berbeza menggunakan Opsyen Menu.

Anda boleh mengesetkan berikut sebagai operator:

 • Skype for Business Online pengguna yang mempunyai lesen Sistem telefon yang didayakan suara Syarikat atau mempunyai pelan panggilan yang diperuntukkan kepada mereka. Anda boleh menyediakannya supaya individu yang membuat panggilan boleh dihantar kepada mel suara. Untuk melakukan ini, pilih individu dalam syarikat anda dan Setkan individu ini panggilan dimajukan secara automatik terus ke mel suara.

  Nota: Pengguna dihoskan pada premis menggunakan Skype for Business Server 2015 atau Lync Server 2013 dan 2010 tidak boleh digunakan sebagai Operator.

 • Atendan auto yang lain yang disediakan untuk organisasi anda.

 • Sebarang sedia ada panggilan baris gilir yang disediakan dalam organisasi anda. Untuk melihat lebih lanjut tentang baris gilir panggilan, lihat mencipta baris gilir panggilan.

Waktu perniagaan dan pengendalian panggilan

Waktu perniagaan disetkan pada setiap atendan auto. Jika waktu perniagaan disetkan, Semua hari dan jam semua dalam hari yang dianggap waktu perniagaan kerana Jadual 24/7 disetkan secara lalai. Waktu perniagaan boleh mengesetkan dengan pemisah masa sepanjang hari dan semua waktu yang tidak disetkan semasa waktu perniagaan dianggap selepas jam. Anda boleh mengesetkan panggilan masuk berbeza pengendalian opsyen dan ucapan berlainan (yang merupakan pilihan). dan kedua-duanya boleh disetkan untuk waktu perniagaan dan selepas jam.

Atendan auto setiap mempunyai opsyen yang boleh mengesetkan pengendalian panggilan:

 • Anda boleh mempunyai panggilan hanya memutuskan sambungan selepas sapaan.

 • Anda juga boleh:

  • Mengubah hala panggilan Skype for Business Online pengguna yang mempunyai lesen Sistem telefon yang didayakan suara Syarikat atau memanggil pelan diperuntukkan kepada mereka. Anda boleh menyediakannya supaya individu yang membuat panggilan boleh dihantar kepada mel suara. Untuk melakukan ini, pilih individu dalam syarikat anda dan Setkan individu ini panggilan dimajukan secara automatik terus ke mel suara.

   Nota: Pengguna dihoskan pada premis menggunakan Skype for Business Server 2015, Lync Server 2013 dan 2010 tidak disokong.

  • Mengubah hala panggilan kepada baris gilir panggilan. Untuk melihat lebih lanjut tentang baris gilir panggilan, lihat mencipta baris gilir panggilan.

  • Mengubah hala panggilan kepada atendan auto yang lain yang anda telah mempunyai satu menyediakan.

 • Mencipta opsyen menu dan memainkan prom menu untuk individu yang membuat panggilan. Contohnya: "Tekan 1 untuk jualan, tekan 2 untuk Perkhidmatan. Untuk bercakap dengan operator, tekan 0 pada bila-bila masa."

Opsyen Menu

Atendan auto sistem telefon membenarkan anda mencipta menu prom ("Tekan 1 untuk jualan, tekan 2 untuk Perkhidmatan") dan menyediakan menu opsyen untuk panggilan menghalakan berdasarkan pengguna memilih. Menyediakan opsyen menu untuk atendan auto membolehkan organisasi untuk menyediakan panduan interaktif untuk mendapatkan individu mereka destinasi yang lebih cepat, tanpa bergantung pada operator manusia untuk mengendalikan panggilan masuk. Menu prom boleh dicipta menggunakan teks kepada pertuturan (sistem yang dijana prom) atau dengan memuat naik fail audio yang telah dirakamkan. Pengecaman pertuturan menggunakan perintah suara untuk navigasi yang bebas tangan, tetapi individu yang memanggil juga boleh menggunakan pad kekunci telefon untuk navigasi menu.

Kekunci 0 hingga 9 boleh diperuntukkan kepada Opsyen Menu dalam atendan auto yang menggunakan Skype for Business pusat pentadbiran. Set opsyen menu berbeza boleh dicipta untuk waktu perniagaan dan selepas jam, dan anda boleh mendayakan atau menyahdayakan dail mengikut nama dalam Opsyen Menu. Kekunci boleh dipetakan untuk memindahkan panggilan kepada:

 • Operator, yang dipetakan kepada kekunci 0 secara lalai. Walau bagaimanapun, ia boleh semula diperuntukkan untuk sebarang kekunci lain, atau mengalih keluar operator daripada menu.

 • Baris gilir panggilan.

 • Atendan auto yang lain. Menu berbilang aras boleh menyediakan dengan menuding Opsyen Menu dalam atendan auto satu untuk atendan auto yang lain dengan set ia sendiri opsyen Menu, yang dipanggil atendan auto 'tersarang'.

 • Skype for Business Online pengguna yang mempunyai lesen Sistem telefon yang didayakan suara Syarikat atau mempunyai memanggil pelan diperuntukkan kepada mereka. Anda boleh menyediakannya supaya individu yang membuat panggilan boleh dihantar kepada mel suara. Untuk melakukan ini, pilih individu dalam syarikat anda dan Setkan panggilan individu ini secara automatik dimajukan terus ke mel suara.

  Nota: Pengguna dihoskan pada premis menggunakan Skype for Business Server 2015, Lync Server 2013 dan 2010 tidak boleh digunakan dalam Opsyen Menu.

Nama setiap opsyen menu menjadi kata kunci pengecaman pertuturan, jika pengecaman pertuturan telah didayakan. Contohnya, pemanggil boleh menyatakan "Satu" untuk memilih opsyen menu yang dipetakan kunci 1, atau mereka hanya boleh mengatakan "Jualan" untuk memilih opsyen menu sama yang bernama "Jualan".

Untuk menyediakan atendan auto dan opsyen menu, pergi di sini.

Mendapatkan nombor Perkhidmatan untuk auto atendan

Sebelum anda boleh mencipta dan menyediakan atendan auto anda, anda perlu mendapatkan atau memindahkan tol sedia ada atau perkhidmatan bebas tol nombor. Sebaik sahaja anda mendapat tol atau nombor telefon bebas tol Perkhidmatan, ia akan muncul dalam Skype for Business Pusat Pentadbiran > suara > tab nombor telefon dan yang nombor jenis disenaraikan akan disenaraikan sebagai Perkhidmatan – bebas tol. Untuk mendapatkan nombor perkhidmatan anda, lihat Mari Skype for Business Perkhidmatan nombor telefon atau jika anda ingin pemindahan dan nombor Perkhidmatan sedia, lihat memindahkan nombor telefon untuk Skype for Business Online.

Nota: Jika anda berada di luar Amerika Syarikat, anda tidak boleh menggunakan Skype for Business pusat pentadbiran untuk mendapatkan nombor Perkhidmatan. Pergi di sini sebaliknya untuk melihat cara melakukannya dari luar AS

Mengubah ID pemanggil pengguna menjadi gilir panggilan nombor telefon

Anda boleh melindungi identiti pengguna dengan mengubah ID pemanggil mereka untuk panggilan keluar untuk baris gilir panggilan sebaliknya dengan mencipta dasar menggunakan New-CallingLineIdentity cmdlet.

Untuk melakukan jalanan ini:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Kemudian menggunakan dasar pengguna yang menggunakan Grant-CallingLineIdentity cmdlet. Untuk melakukan jalanan ini:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara untuk membuat perubahan kepada seting ID pemanggil dalam organisasi anda di sini.

Topik Berkaitan

Berikut adalah perkara yang anda mendapat dengan sistem telefon dalam Office 365
menyediakan memanggil pelan

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×