Apa yang baru dalam Power View dalam Excel 2013 dan dalam SharePoint Server

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penting: Power View dan Power Pivot adalah tersedia dalam edisi Office Professional Plus dan Office 365 Professional Plus, dan dalam edisi kendiri Excel 2013. Baca buku kerja Excel 2010 dengan Power Pivot tidak berfungsi dalam sesetengah versi Excel 2013. Ingin melihat Apakah versi Office anda menggunakan?

Power View dalam Excel 2013 dan Power View dalam SharePoint Server kedua-duanya menyediakan satu penjelajahan data interaktif, penggambaran dan pengalaman persembahan untuk semua peringkat kemahiran. Kumpulkan data anda bersama dalam jadual, matriks, peta dan pelbagai carta dalam pandangan interaktif yang menghidupkan data anda. Kebanyakan ciri Power View kini dalam Excel 2013 terdapat dalam Power View dalam SharePoint 2010 dan ciri baru telah ditambah kepada kedua-duanya.

Anda boleh mencipta Power View dalam laporan SharePoint Server berdasarkan model MULTIDIMENSI SQL Server Analysis Services.

Anda juga boleh menerbitkan buku kerja Excel dengan helaian Power View untuk Power BI. Power BI Menyimpan helaian Power View dalam buku kerja anda sebagai laporan Power BI. Tidak menggunakan Power BI lagi? Mendaftar untuk percuma akaun Power BI.

Baca tentang kesemuanya yang anda boleh lakukan dalam Power View.

Dalam artikel ini

Power View dalam Excel 2013: Ciri baru

Helaian Power View boleh menyambung kepada model data yang berbeza dalam satu buku kerja

Mengubah suai Model Data dalaman tanpa meninggalkan helaian Power View

Power View dalam Excel Services dan Excel Web App dan dalam Office 365

Power View dalam Excel 2013 dan SharePoint Server: Ciri baru

Carta pai

Peta

Penunjuk prestasi utama (KPI)

Hierarki

Gerudi ke atas dan gerudi ke bawah

Memformatkan laporan dengan gaya, tema dan pensaizan semula teks

Latar dan imej latar

Hiperpautan

Pencetakan

Sokongan untuk bahasa kanan ke kiri

Power View mengubah cara pengendalian integer

Keserasian ke belakang dan ke hadapan Power View

Power View dan model data

Power View dan Excel Services

Power View dalam SharePoint Server

Laporan Power View berdasarkan model multidimensi

Power View dalam Excel 2013: Ciri baru

Power View dalam Excel 2013 mempunyai semua ciri baru dalam seksyen berikut, Power View dalam Excel 2013 dan SharePoint Server: ciri baru. Ia juga mempunyai ciri berikut, Power View dalam SharePoint tidak mempunyai.

Helaian Power View boleh menyambung kepada model data yang berbeza dalam satu buku kerja

Dalam Excel 2013, setiap buku kerja boleh mengandungi Model Data dalaman yang anda boleh ubah suai dalam Excel dalam Power Pivot, malahan dalam helaian Power View dalam Excel. Buku kerja boleh mengandungi hanya satu Model Data dalaman dan anda boleh mengasaskan helaian Power View pada Model Data dalam buku kerja tersebut atau pada sumber data luaran. Buku kerja Excel tunggal boleh mengandungi berbilang helaian Power View dan setiap helaian boleh berdasarkan model data yang berbeza.

Setiap helaian Power View mempunyai carta, jadual dan penggambaran lainnya sendiri. Anda boleh menyalin dan menampal carta atau penggambaran lain dari satu helaian ke helaian lain tetapi hanya jika kedua-dua helaian berdasarkan model data yang sama.

Lebih lanjut tentang Mencipta helaian Power View yang disambungkan kepada model data luaran dalam Excel.

Mengubah suai Model Data dalaman tanpa meninggalkan helaian Power View

Sekarang anda boleh mencipta helaian Power View dan Model Data dalaman dalam buku kerja Excel 2013, jika anda asaskan helaian Power View pada Model Data dalaman, anda boleh membuat beberapa perubahan pada Model Data semasa anda berada dalam helaian Power View. Contohnya:

  • Dari Senarai Medan Power View dalam Excel, anda boleh mencipta perhubungan antara jadual yang berbeza dalam buku kerja.

  • Jika Model Data dalam Excel mempunyai medan terhitung, anda boleh mencipta penunjuk prestasi utama (KPI) berdasarkan medan tersebut dan menambahnya kepada laporan Power View anda.

Power View dalam Excel Services dan Excel Online serta dalam Office 365

Apabila anda mencipta helaian Power View dalam Excel, anda boleh melihat dan berinteraksi dengannya pada premis dalam Excel Services dan dalam Office 365. Anda hanya boleh mengedit helaian Power View dalam Excel 2013 pada komputer klien.

Dalam Office 365, anda melihat helaian Power View dengan Pusat Data Excel Online yang merupakan sebahagian daripada SharePoint Online, bukannya dengan Excel Services.

Lebih lanjut tentang Power View dalam Excel dalam SharePoint Server atau SharePoint Online dalam Office 365.

Nota: 

  • Helaian Power View tidak boleh dilihat pada OneDrive.

  • Jika anda menyimpan buku kerja Excel dengan helaian Power View ke Galeri Power Pivot, helaian Power View dalam buku kerja tidak akan dipaparkan dalam Galeri tetapi masih berada dalam fail. Anda akan melihatnya apabila anda membuka buku kerja.

  • Baca tentang Keperluan perisian bagi kecerdasan perniagaan (SharePoint 2013).

  • Apabila anda menerbitkan buku kerja Excel dengan helaian Power View untuk Power BI. Power BI Menyimpan helaian Power View dalam buku kerja anda sebagai laporan Power BI. Mendaftar untuk percuma akaun Power BI.

Power View dalam Excel 2013 dan SharePoint Server: Ciri baru

Carta pai

Carta pai adalah mudah atau canggih di Power View. Anda boleh membuat carta pai yang menggerudi ke bawah apabila anda dwiklik hirisan atau carta pai yang menunjukkan subhirisan dalam hirisan warna yang lebih besar. Anda boleh menapis secara silang carta pai dengan carta lain. Katakan anda klik bar dalam carta bar. Sebahagian daripada carta pai yang digunakan pada bar diserlahkan dan pai selebihnya dikelabukan.

Carta pai Power View bagi jualan mengikut benua dengan data terpilih 2007

Maklumat lanjut tentang Carta pai dalam Power View.

Peta

Peta dalam Power View menggunakan jubin peta Bing, jadi anda boleh zum dan sorot seperti yang anda lakukan pada sebarang peta Bing lain. Lokasi dan medan adalah titik pada peta: Semakin besar nilainya, maka lebih besar titiknya. Apabila anda menambah satu siri berbilang nilai, anda mendapat carta pai pada peta.

Peta Power View bagi Amerika Syarikat dengan carta pai

Lebih lanjut tentang Peta dalam Power View.

Penunjuk prestasi utama (KPI)

Anda boleh menambah penunjuk prestasi utama (KPI) pada laporan Power View anda untuk menunjukkan kemajuan ke arah matlamat jika model data laporan Power View anda didasarkan mempunyainya.

Jadual Power View dengan KPI yang menunjukkan penangguhan penerbangan

Lebih lanjut tentang Penunjuk prestasi utama (KPI) dalam Power View.

Hierarki

Jika model data anda mempunyai hierarki, anda boleh menggunakannya dalam Power View. Contohnya, model data boleh mempunyai hierarki yang dipanggil Lokasi, terdiri daripada medan Benua > Negara/Rantau > Negeri/Daerah > Bandar. Dalam Power View anda boleh menambah setiap satu medan pada satu masa pada permukaan reka bentuk, atau anda boleh menambah Lokasi dan mendapatkan semua medan dalam hierarki sekali gus.

Jika model data anda tidak mempunyai hierarki, anda boleh juga menciptanya dalam Power View. Anda boleh meletakkan medan dalam sebarang tertib dalam hierarki.

Anda juga boleh menggunakan hierarki dari model berjadual SQL Server Analysis Services.

Lebih lanjut tentang Hierarki dalam Power View.

Gerudi ke atas dan gerudi ke bawah

Tambah gerudi ke atas/gerudi ke bawah pada carta atau matriks dalam Power View supaya ia menunjukkan hanya satu aras pada satu masa. Pembaca laporan menggerudi ke bawah untuk butiran atau menggerudi ke atas untuk data ringkasan.

Apabila matriks mempunyai berbilang medan dalam baris atau lajur, anda boleh mengesetkannya untuk menunjukkan aras dan yang meruntuhkan matriks bagi menunjukkan hanya aras atas atau aras yang paling luar. Anda dwiklik satu nilai di aras tersebut bagi mengembangkan untuk menunjukkan nilai di bawahnya dalam hierarki. Anda klik anak panah atas untuk menggerudi kembali ke atas.

Carta bar, lajur dan pai berfungsi dengan cara yang sama. Jika carta mempunyai berbilang medan dalam kotak Paksi, anda mengesetkannya untuk menunjukkan aras dan anda hanya melihat satu aras pada satu masa, bermula dengan aras tertinggi. Anak panah atas di sudut membawa anda kembali ke aras sebelumnya.

Carta lajur Power View yang digerudi ke bawah ke negara/rantau di Eropah

Nota: Penggerudian ke bawah sama ada pada carta atau matriks bertindak sebagai penapis pada objek tersebut. Dalam anak tetingkap Penapis, anda lihat bahawa ia menapis nilai dalam objek apabila anda menggerudi ke bawah dan mengalih keluar penapis apabila anda menggerudi kembali ke atas.

Lebih lanjut tentang penggerudian ke atas dan ke bawah dalam carta atau matriks Power View.

Memformatkan laporan dengan gaya, tema dan pensaizan semula teks

Power View mempunyai tema laporan baru. Apabila anda mengubah tema, tema baru digunakan pada semua pandangan Power View dalam laporan atau helaian dalam buku kerja.

Power View untuk SharePoint Server 2010 menampilkan lapan tema aksen asas yang mengawal warna carta.

Power View dalam Excel 2013 dan dalam SharePoint Server menampilkan 39 tema tambahan dengan pelbagai palet carta lain di samping fon dan warna latar.

Anda juga boleh mengubah saiz teks bagi semua unsur laporan anda.

Maklumat lanjut tentang memformatkan laporan Power View.

Latar dan imej latar

Anda boleh setkan latar setiap pandangan dari putih ke hitam, dengan beberapa opsyen gradien. Pada latar yang lebih gelap teks berubah daripada hitam kepada putih supaya ia menonjol dengan lebih baik.

Anda juga boleh menambah imej latar bagi setiap helaian atau pandangan. Semak lalu fail imej pada mesin setempat anda atau di tempat lain dan gunakannya sebagai imej latar untuk helaian atau pandangan. Anda kemudiannya boleh setkannya untuk muat, regang, jubin atau berpusat dan setkan kelutsinarannya daripada 0% (tidak kelihatan) kepada 100% (tidak lutsinar sama sekali). Buku kerja atau laporan menyimpan salinan imej.

Anda boleh menggabungkan latar dan imej untuk pelbagai kesan.

Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan imej dalam Power View.

Hiperpautan

Tambah hiperpautan pada kotak teks dalam helaian atau pandangan. Jika medan dalam model data anda mengandungi hiperpautan, tambah medan pada helaian atau pandangan. Ia boleh pautkan ke sebarang Internet atau alamat e-mel

Dalam Power View dalam Excel dan dalam mod edit laporan Power View dalam SharePoint, anda mengikuti hiperpautan dengan mengkliknya sambil menekan kekunci Ctrl.

Anda hanya perlu klik pautan untuk buku kerja Excel dalam Excel Services atau Office 365, atau untuk Power View dalam laporan SharePoint dalam mod membaca dan skrin penuh.

Pencetakan

Anda boleh mencetak helaian Power View dalam Excel dan pandangan dalam SharePoint. Dalam kedua-dua kes, apa yang anda cetakan adalah sama dengan yang anda lihat pada helaian atau pandangan apabila anda menghantarnya ke pencetak. Jika helaian atau pandangan mengandungi rantau dengan bar skrol, halaman bercetak mengandungi sebahagian daripada rantau yang boleh dilihat pada skrin. Jika helaian atau pandangan mengandungi rantau dengan jubin, maka mana-mana jubin yang dipilih, itulah yang dicetak.

Sokongan untuk bahasa kanan ke kiri

Power View pada kedua-dua Excel dan SharePoint kini menyokong bahasa kanan ke kiri.

Power View dalam SharePoint    mempunyai opsyen untuk mengesetkan arah lalai pandangan baru dan arah pada pandangan sedia ada yang khusus. Melainkan anda mengubah, arah adalah sama dengan arah SharePoint.

Power View dalam Excel    mengambil seting untuk arah lalai daripada Excel. Anda boleh mengubah seting tersebut. Dalam Excel, pergi ke Fail > Opsyen > Lanjutan dan cari Arah lalai. Dalam kotak dialog yang sama, anda juga boleh mengubah arah untuk helaian tertentu, tanpa mengubah arah lalai.

Lebih lanjut tentang sokongan bahasa kanan ke kiri dalam Excel dan Office 2013.

Power View mengubah cara pengendalian integer

Dalam Power View, untuk menukar jadual kepada carta, sekurang-kurangnya satu lajur data perlu dikumpul.

Secara lalai, Power View untuk SharePoint 2010 mengumpulkan nombor perpuluhan tetapi menganggap integer sebagai kategori dan bukannya mengumpulkannya. Pereka bentuk model data sama ada dalam Power Pivot atau dalam SQL Server Data Tools boleh mengesetkan lalai untuk integer tetapi ini merupakan kelakuan lalai.

Dalam Power View dalam Excel 2013 dan SharePoint Server, Power View mengagregat kedua-dua nombor perpuluhan dan integer secara lalai. Seorang pereka model data masih boleh menentukan kelakuan lalai lain tetapi yang lalai.

Lebih lanjut tentang medan berangka dan bukan angka dalam Power View.

Keserasian ke belakang dan ke hadapan Power View

Fail Power View RDLX dalam SharePoint adalah serasi ke belakang, bermaksud sekiranya anda simpan fail Power View dengan tambahan SQL Server 2012 Reporting Services 2012, anda boleh membuka dan menyimpannya dalam Power View dalam SharePoint 2010 atau SharePoint 2013 dengan tambahan SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services. Terbalikkannya pula tidak benar: Anda tidak boleh membuka fail versi baru Power View RDLX dalam versi SharePoint dengan tambahan SQL Server Reporting Services yang lama.

Power View dan model data

Power View dan data model SQL Server Analysis Services adalah serasi ke hadapan dan ke belakang antara satu sama lain:

Anda boleh mengasaskan fail Power View dalam SharePoint 2010 dengan tambahan SQL Server 2012 Reporting Services pada model data Excel 2013 atau pada model berjadual SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services dan sebaliknya. Walau bagaimanapun, beberapa ciri seperti hierarki dan KPI hanya tersedia jika anda mengasaskan laporan Power View dalam SharePoint Server dengan tambahan SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services pada model data Excel 2013 atau pada model berjadual SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View dan Excel Services

Power View dan Excel Services adalah serasi ke belakang tetapi tidak ke hadapan:

  • SharePoint 2013 adalah serasi ke belakang dengan buku kerja Power Pivot Excel 2010. Jika anda memuat naik buku kerja Power Pivot Excel 2010 ke SharePoint 2013, anda boleh membukanya dalam Excel Services dan juga mengasaskan laporan Power View padanya.

  • SharePoint 2010 tidak serasi ke hadapan dengan Model Data buku kerja Excel 2013. Jika anda memuat naik buku kerja Excel 2013 dengan Model Data ke SharePoint 2010, ia mungkin tidak berfungsi dengan betul dalam Excel Services dan anda tidak boleh mengasaskan laporan Power View padanya.

Maklumat lanjut tentang menaik taraf model data Power Pivot daripada versi yang terdahulu.

Power View dalam SharePoint Server

Laporan Power View berdasarkan model multidimensi

Anda boleh menggunakan Power View dalam SharePoint Server untuk menjelajahi data dan mencipta penggambaran dinamik daripada model MULTIDIMENSI Analysis Services secara interaktif.

Memahami Objek Model Multidimensi dalam Power View

Menjelajahi Adventure Works Multidimensional Model menggunakan Power View

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×