Apa yang Baru: Perubahan yang dibuat pada fungsi Excel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk menyediakan ketepatan fungsi yang dipertingkatkan, kefungsian konsisten yang memenuhi jangkaan dan nama fungsi yang menerangkan kefungsiannya dengan lebih tepat, beberapa fungsi Excel telah dikemas kini, dinamakan semula atau ditambahkan pada pustaka fungsi dalam Excel 2010.

Untuk keserasian ke belakang, fungsi yang dinamakan semula kekal tersedia dengan nama lamanya.

Dalam artikel ini

Fungsi dengan peningkatan ketepatan

Fungsi yang dinamakan semula

Fungsi baru

Keserasian ke belakang

Fungsi dengan peningkatan ketepatan

Untuk fungsi berikut, perubahan algoritma telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketepatan dan prestasi fungsi. Contohnya, disebabkan fungsi BETADIST tidak tepat, algoritma baru telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketepatan fungsi ini. Fungsi MOD kini menggunakan algoritma baru untuk mencapai kedua-dua ketepatan dan kelajuan dan fungsi RAND kini menggunakan algoritma nombor rawak yang baru.

Fungsi yang dipertingkatkan

Kategori fungsi

Fungsi ASINH

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Fungsi BETA.DIST, Fungsi BETADIST

Fungsi statistik (rujukan) , Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi BETA.INV, Fungsi BETAINV

Fungsi statistik (rujukan) , Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi BINOM.DIST, Fungsi BINOMDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi BINOM.INV, Fungsi CRITBINOM

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi CHISQ.INV.RT, Fungsi CHIINV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi CHISQ.TEST, Fungsi CHITEST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi CONVERT

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Fungsi CUMIPMT

Fungsi kewangan (rujukan)

Fungsi CUMPRINC

Fungsi kewangan (rujukan)

Fungsi ERF

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Fungsi ERFC

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Fungsi F.DIST.RT, Fungsi FDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi F.INV.RT, Fungsi FINV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi FACTDOUBLE

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Fungsi GAMMA.DIST, Fungsi GAMMADIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi GAMMA.INV, Fungsi GAMMAINV

Fungsi statistik (rujukan)

Fungsi keserasian

Fungsi GAMMALN

Fungsi statistik (rujukan)

Fungsi GEOMEAN

Fungsi statistik (rujukan)

Fungsi HYPGEOM.DIST, Fungsi HYPGEOMDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi IMLOG2

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Fungsi IMPOWER

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Fungsi IPMT

Fungsi kewangan (rujukan)

Fungsi IRR

Fungsi kewangan (rujukan)

Fungsi LINEST

Fungsi statistik (rujukan)

Fungsi LOGNORM.DIST, Fungsi LOGNORMDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi LOGNORM.INV, Fungsi LOGINV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi MOD

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Fungsi NEGBINOM.DIST, Fungsi NEGBINOMDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi NORM.DIST, Fungsi NORMDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian

Fungsi NORM.INV, Fungsi NORMINV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian

Fungsi NORM.S.DIST, Fungsi NORMSDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi NORM.S.INV, Fungsi NORMSINV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi PMT

Fungsi kewangan (rujukan)

Fungsi PPMT

Fungsi kewangan (rujukan)

Fungsi POISSON.DIST, Fungsi POISSON

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi RAND

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Fungsi STDEV.S, Fungsi STDEV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi T.DIST.RT, Fungsi TDIST

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi T.DIST.2T

Fungsi statistik (rujukan)

Fungsi T.INV.2T, Fungsi TINV

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi VAR.S, Fungsi VAR

Fungsi statistik (rujukan), Fungsi keserasian (rujukan)

Fungsi XIRR

Fungsi kewangan (rujukan)

Halaman Atas

Fungsi yang dinamakan semula

Fungsi statistik (rujukan) berikut telah dinamakan semula supaya ia lebih konsisten dengan definisi fungsi komuniti saintifik dan dengan nama fungsi lain dalam Excel. Nama fungsi baru juga menerangkan kefungsiannya dengan lebih tepat. Contohnya, disebabkan CRITBINOM mengembalikan songsangan taburan binomial, BINOM.INV ialah nama yang lebih sesuai.

Sesetengah fungsi yang dinamakan semula, seperti BETA.DIST, mempunyai parameter tambahan agar anda boleh menentukan jenis edaran (kumulatif ekor kiri atau ketumpatan kebarangkalian).

Untuk keserasian ke belakang dengan versi Excel yang lebih awal, fungsi masih tersedia dengan nama lamanya dalam kategori Fungsi keserasian (rujukan). Walau bagaimanapun, jika keserasian ke belakang tidak diperlukan, anda harus mula menggunakan fungsi yang dinamakan semula.

Fungsi statistik yang dinamakan semula

Fungsi yang dinamakan semula

Fungsi keserasian

Fungsi BETA.DIST

Fungsi BETADIST

Fungsi BETA.INV

Fungsi BETAINV

Fungsi BINOM.DIST

Fungsi BINOMDIST

Fungsi BINOM.INV

Fungsi CRITBINOM

Fungsi CHISQ.DIST.RT

Fungsi CHIDIST

Fungsi CHISQ.INV.RT

Fungsi CHIINV

Fungsi CHISQ.TEST

Fungsi CHITEST

Fungsi CONFIDENCE.NORM

Fungsi CONFIDENCE

Fungsi COVARIANCE.P

Fungsi COVAR

Fungsi EXPON.DIST

Fungsi EXPONDIST

Fungsi F.DIST.RT

Fungsi FDIST

Fungsi F.INV.RT

Fungsi FINV

Fungsi F.TEST

Fungsi FTEST

Fungsi GAMMA.DIST

Fungsi GAMMADIST

Fungsi GAMMA.INV

Fungsi GAMMAINV

Fungsi HYPGEOM.DIST

Fungsi HYPGEOMDIST

Fungsi LOGNORM.DIST

Fungsi LOGNORMDIST

Fungsi LOGNORM.INV

Fungsi LOGINV

Fungsi MODE.SNGL

Fungsi MODE

Fungsi NEGBINOM.DIST

Fungsi NEGBINOMDIST

Fungsi NORM.DIST

Fungsi NORMDIST

Fungsi NORM.INV

Fungsi NORMINV

Fungsi NORM.S.DIST

Fungsi NORMSDIST

Fungsi NORM.S.INV

Fungsi NORMSINV

Fungsi PERCENTILE.INC

Fungsi PERCENTILE

Fungsi PERCENTRANK.INC

Fungsi PERCENTRANK

Fungsi POISSON.DIST

Fungsi POISSON

Fungsi QUARTILE.INC

Fungsi QUARTILE

Fungsi RANK.EQ

Fungsi RANK

Fungsi STDEV.P

Fungsi STDEVP

Fungsi STDEV.S

Fungsi STDEV

Fungsi T.DIST.2T

Fungsi TDIST

Fungsi T.DIST.RT

Fungsi TDIST

Fungsi T.INV.2T

Fungsi TINV

Fungsi T.TEST

Fungsi TTEST

Fungsi VAR.P

Fungsi VARP

Fungsi VAR.S

Fungsi VAR

Fungsi WEIBULL.DIST

Fungsi WEIBULL

Fungsi Z.TEST

Fungsi ZTEST

Halaman Atas

Fungsi baru

Fungsi berikut telah ditambahkan pada pustaka fungsi Excel. Fungsi ini boleh digunakan dalam versi semasa Excel tetapi tidak serasi dengan versi Excel yang lebih awal. Jika keserasian ke belakang diperlukan, anda boleh menjalankan Penyemak Keserasian agar anda boleh membuat perubahan yang diperlukan dalam lembaran kerja anda untuk mengelakkan ralat.

Fungsi baru

Kategori fungsi

Tujuan

Fungsi NETWORKDAYS.INTL

Fungsi tarikh dan masa (rujukan)

Mengembalikan bilangan hari bekerja penuh antara dua tarikh menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu

Fungsi WORKDAY.INTL

Fungsi tarikh dan masa (rujukan)

Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu

Fungsi AGGREGATE

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Mengembalikan agregat dalam senarai atau pangkalan data

Fungsi CEILING.PRECISE

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.

Fungsi ISO.CEILING

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Membundarkan nombor ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi CHISQ.DIST

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.INV

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CONFIDENCE.T

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi, menggunakan taburan Pelajar

Fungsi COVARIANCE.S

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan kovarians sampel, purata sisihan produk bagi setiap pasangan titik data dalam dua set data

Fungsi ERF.PRECISE

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Mengembalikan fungsi ralat

Fungsi ERFC.PRECISE

Fungsi Kejuruteraan (rujukan)

Mengembalikan fungsi ERF pelengkap yang disepadukan antara x dan infiniti

Fungsi F.DIST

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.INV

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi FLOOR.PRECISE

Fungsi matematik dan trigonometri (rujukan)

Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.

Fungsi GAMMALN.PRECISE

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi MODE.MULT

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan tatasusunan menegak yang berlaku paling kerap atau nilai ulangan dalam tatasusunan atau julat data

Fungsi PERCENTILE.EXC

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat yang k adalah dalam julat 0..1, eksklusif

Fungsi PERCENTRANK.EXC

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratus (0..1, eksklusif) set data

Fungsi QUARTILE.EXC

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, eksklusif

Fungsi RANK.AVG

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi T.DIST

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T.INV

Fungsi statistik (rujukan)

Mengembalikan nilai t bagi taburan t Pelajar sebagai fungsi kebarangkalian dan darjah kebebasan

Halaman Atas

Keserasian ke belakang

Jika anda perlu berkongsi lembaran kerja anda dengan individu lain yang tidak memasang Excel 2010, anda boleh menggunakan fungsi keserasian dan bukannya fungsi yang dinamakan semula. Versi Excel yang lebih awal mengenali nama lama dan menyediakan hasil jangkaan.

Mencari fungsi keserasian

Untuk mencari semua fungsi keserasian, lakukan perkara berikut:

  1. Pada tab Formula dalam kumpulan Pustaka Fungsi, klik Selitkan Fungsi.

  2. Dalam kotak Atau pilih kategori, pilih Keserasian.

    Kotak dialog Selitkan Fungsi

Memilih fungsi yang betul dalam lembaran kerja

Apabila anda mula memasukkan fungsi dalam lembaran kerja, Formula AutoLengkap menyenaraikan kedua-dua fungsi yang dinamakan semula dan fungsi keserasian. Pembezaan ikon memudahkan anda klik pada fungsi yang anda ingin gunakan.

Contoh fungsi AutoLengkap

Menyemak isu keserasian

Seperti yang dinyatakan pada awal artikel ini, fungsi baru tidak serasi dengan versi Excel yang lebih awal. Versi Excel yang lebih awal tidak dapat mengecam fungsi baru dan ralat #NAME? akan dipaparkan dan bukannya hasil jangkaan. Sebelum anda menyimpan buku kerja anda kepada format fail Excel versi terdahulu, anda boleh menjalankan Penyemak Keserasian untuk menentukan sama ada fungsi baru telah digunakan. Dengan cara ini, anda boleh membuat perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat.

Untuk menjalankan Penyemak Keserasian, lakukan perkara berikut:

  1. Klik Butang Office kemudian klik Maklumat.

  2. Di bawah Bersedia untuk Edaran, klik Semak untuk mencari Isu kemudian klik Semak Keserasian.

    Kotak dialog Penyemak Keserasian

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×