Alamat IP Isih

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini menerangkan prosedur untuk pengisihan alamat protokol Internet (IP) yang disimpan dalam pangkalan data Microsoft Office Access 2007 .

Dalam artikel ini

Pengenalan

Mencipta pertanyaan

Penggunaan lain untuk alamat IP Diisih

Pengenalan

Jika anda bekerja dengan alamat IP, anda mungkin sudah tahu bahawa ia bukan seperti mudah sebagai bekerja dengan teks atau nombor. Ini adalah kerana alamat IP ialah koleksi empat nilai berangka yang dipisahkan oleh noktah (.), setiap nilai yang manakah nombor antara 0 dan 255. Jadual berikut menunjukkan data sebelum sebarang tertib isihan digunakan.

MachineID

Pekerja

Lokasi

IPAddress

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1


Pengisihan alamat IP dalam Access ialah cabaran kerana Access tidak menyediakan jenis data khas untuk menyimpan alamat IP. Walaupun alamat IP adalah koleksi nombor, anda tidak boleh simpan alamat IP dalam medan berangka. Ini adalah kerana medan berangka menyokong hanya satu perpuluhan titik (.), manakala alamat IP mengandungi tiga tempoh (.). Ini bermakna anda mesti menyimpan alamat dalam medan teks.

Kerana anda menyimpan alamat IP dalam medan teks, anda tidak boleh menggunakan butang Isih terbina dalam Access untuk mengisih alamat dalam cara yang bermakna. Butang Isih sentiasa Mengisih nilai dalam medan teks dalam tertib abjad, walaupun jika aksara ialah nombor. Dengan kata lain, alamat Diisih mengikut digit pertama, kemudian oleh kedua digit, dan sebagainya, dan bukannya secara berangka nilai tersebut membuat alamat. Jadual berikut menunjukkan alamat daripada jadual sebelumnya Diisih dalam tertib abjad pada medan IPAddress.

MachineID

IPAddress

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


Alamat yang bermula dengan 1 dipaparkan sebelum alamat yang bermula dengan 2, dan sebagainya. Jadual berikut menunjukkan alamat dalam betul tertib menaik.

MachineID

IPAddress

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


Untuk menjadikannya lebih mudah difahami langkah yang terlibat dalam pengisihan alamat ini, anda memutuskan alamat IP kepada empat bahagian berangka. Alamat mesti Diisih mengikut bahagian pertama, kemudian bagi setiap nilai dalam bahagian pertama, kemudian dengan bahagian kedua dan seterusnya. Jadual menunjukkan setiap bahagian dalam lajur berlainan dan kerana lajur tahan nilai berangka yang ringkas, ia berkemungkinan untuk mengisih lajur dari kiri ke kanan dalam tertib menaik, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

PartI

PartII

PartIII

PartIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


Pengisihan empat bahagian secara berasingan adalah caranya belakang pengisihan alamat IP. Dalam prosedur yang berikut, anda mencipta pertanyaan yang selain daripada medan alamat IP, termasuk empat lajur terhitung yang mana setiap lajur menyimpan sebahagian daripada nilai alamat. Lajur terhitung pertama menampung bahagian angka pertama alamat, kedua dikira lajur menampung bahagian kedua angka alamat dan sebagainya. Selain daripada Mengisih rekod mengikut medan IPAddress, pertanyaan akan Mengisih rekod dengan empat lajur terhitung.

Halaman Atas

Mencipta pertanyaan

Anda akan mencipta pertanyaan Pilih yang bernama IPAddresses Diisih yang memaparkan rekod dalam tertib menaik alamat IP. Menganggap bahawa pangkalan data semasa mempunyai jadual yang bernama MachineDetails yang termasuk medan teks yang bernama IPAddress.

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , pada tab Jadual , klik MachineDetails dan kemudian klik Tambah. Tutup kotak dialog.

 3. Seret medan MachineID dan IPAddress grid Reka bentuk pertanyaan.

 4. Anda kini bersedia untuk menambah lajur terhitung. Dalam lajur kosong pertama di sebelah kanan, taipkan ungkapan PartI: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) dalam baris medan . Ungkapan yang mengembalikan aksara yang mendahului tempoh pertama (.) dalam medan IPAddress.

  Sekarang, semak semula ungkapan. Oleh sebab anda tidak mengetahui bilangan digit yang membentuk bahagian pertama alamat, anda menggunakan yang fungsi InStr untuk mencari posisi tempoh pertama. Menolak 1 (untuk mengecualikan tempoh) mengembalikan bilangan digit dalam bahagian pertama. Anda kemudian gunakan nombor ini dengan yang fungsi kiri untuk mengekstrak aksara yang banyak, bermula dari aksara paling kiri daripada medan IPAddress. Akhirnya, anda memanggil yang fungsi Val untuk menukar aksara yang dikembalikan oleh fungsi kiri kepada nombor. Langkah terakhir ini adalah diperlukan kerana jenis data dasar adalah teks.

 5. Menyimpan pertanyaan dengan mengklik Simpan pada Bar alat capaian segera. Ia merupakan idea yang baik untuk melakukan ini selepas setiap langkah perantaraan.

 6. Menambah lajur untuk bahagian alamat kedua. Dalam lajur di sebelah kanan PartI, taipkan PartII: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1)) dalam baris medan . Ungkapan yang mengembalikan aksara yang terletak di antara tempoh pertama dan kedua dalam medan IPAddress.

  Sekali lagi, semak semula ungkapan. Kerana anda tidak mengetahui bilangan digit yang membentuk bahagian kedua alamat atau tepat yang bahagian kedua bermula (kerana anda tidak berapa lama bahagian pertama adalah), anda menggunakan fungsi InStr untuk mencari posisi tempoh. Anda kemudian gunakan anak fungsi Mid untuk menyarikan aksara yang berikut tetapi tempoh pertama mendahului tempoh kedua. Akhirnya, anda memanggil fungsi Val untuk menukar aksara yang dikembalikan oleh fungsi Mid kepada nombor. Langkah terakhir ini adalah diperlukan kerana jenis data dasar adalah teks.

 7. Tambahkan lajur untuk bahagian alamat ketiga. Dalam lajur di sebelah kanan PartII, taipkan PartIII: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1)) dalam baris medan . Ungkapan yang mengembalikan aksara yang terletak di antara tempoh kedua dan ketiga dalam medan IPAddress.

  Sekali lagi, semak semula ungkapan. Kerana anda tidak mengetahui bilangan digit yang membentuk bahagian ketiga alamat atau tepat yang Bahagian ketiga bermula (kerana anda tidak tahu berapa lama bahagian pertama dan kedua), anda menggunakan fungsi InStr untuk mencari posisi tempoh. Anda kemudian menggunakan fungsi Mid untuk mengekstrak aksara yang mengikuti tempoh kedua tetapi mendahului tempoh ketiga. Akhirnya, anda memanggil fungsi Val untuk menukar aksara yang dikembalikan oleh fungsi Mid kepada nombor. Langkah terakhir ini adalah diperlukan kerana jenis data dasar adalah teks.

 8. Tambahkan lajur untuk bahagian keempat dan akhir alamat. Dalam lajur di sebelah kanan PartIII, taipkan PartIV: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) dalam baris medan . Ungkapan yang mengembalikan aksara yang berikut tempoh terakhir.

  Sekali lagi, semak semula ungkapan. Kunci adalah untuk mencari lokasi tempoh ketiga dan kemudian mengekstrak semua aksara yang mengikutinya. Kerana anda tidak mengetahui tepat yang tempoh ketiga berada, anda memanggil fungsi InStr tiga kali untuk mencari posisi tempoh ketiga. Anda kemudian menggunakan yang fungsi Len untuk mengira bilangan digit dalam bahagian keempat. Bilangan digit yang dikembalikan kemudian digunakan dengan yang kanan fungsi untuk mengekstrak aksara yang banyak dari bahagian kanan medan IPAddress. Akhirnya, anda memanggil fungsi Val untuk menukar aksara yang dikembalikan oleh fungsi Mid kepada nombor. Langkah terakhir ini adalah diperlukan kerana jenis data dasar adalah teks.

 9. Mengesetkan baris Isih bagi semua empat lajur terhitung untuk menaik.

  Penting    Baris Isih bagi lajur IPAddress mesti dibiarkan kosong.

  Jika anda ingin Mengisih mengikut nilai medan lain selain alamat, meletakkan medan sama ada ke kiri atau kanan semua empatlajur terhitung. Letakkan medan Isih lain antara lajur terhitung.

 10. Langkah seterusnya adalah untuk menyembunyikan empat lajur terhitung dari helaian data. Tetapi sebelum anda melakukan itu, bertukar kepada helaian data untuk melihat hasil ungkapan dalam lajur terhitung. Jadual berikut menunjukkan lajur yang anda akan lihat dalam pandangan helaian data.

MachineID

IPAddress

PartI

PartII

PartIII

PartIV

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

2

6

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Tukar kembali kepada pandangan Reka bentuk dan kosongkan kotak semak dalam baris Tunjukkan semua empat lajur terhitung. Ini menghalang lajur terhitung dipaparkan dalam pandangan helaian data.

 2. Secara pilihan, tentukan kriteria untuk mengecualikan rekod daripada pertanyaan.

 3. Bertukar kepada pandangan helaian data untuk melihat rekod dalam tertib Diisih. Anda akan melihat rekod dengan betul Diisih dalam tertib menaik alamat IP.

Halaman Atas

Penggunaan lain untuk alamat IP Diisih

Mengesahkan alamat IP semasa entri data

Jika anda inginkan untuk mengesahkan alamat tanpa menulis kod, anda boleh berbuat demikian setakat terhad dengan mengesetkan sifat InputMask medan untuk #. ###. ###. ###; 0; " " dan sifat Format medan alamat IP untuk & & & & & & & & & & & &.

Apakah yang topeng input lakukan? Apabila anda mula menaip dalam medan alamat, topeng input menghalang anda daripada memasukkan aksara selain daripada nombor dan ruang antara tempoh tiga. Jika sebahagian berangka ialah nombor dua digit, biarkan digit ketiga kosong atau taipkan Ruang sebaliknya. Perhatikan bahawa topeng input ini tidak memberi amaran pengguna jika dia melangkau menaip satu atau lebih bahagian alamat atau jenis Ruang sahaja dan bukannya nilai berangka. Contohnya, "345.. 3. "akan diterima sebagai alamat yang sah.

Apakah yang format paparan lakukan? Apabila anda selesai menaip dan biarkan medan, format paparan mengalih keluar ruang alamat dan memaparkan hanya nombor dan tempoh. Jadi, jika anda taipkan "354.35 .2 mengelakkan.12", alamat dipaparkan sebagai "354.35.2.12". Sila ambil perhatian, jika anda klik dalam alamat atau tekan F2 (untuk memasuki mod edit) apabila alamat yang dipilih, Ruang akan muncul semula.

Petua: Jika anda ingin salin alamat, beralih ke lajur sebelumnya atau kawalan, tekan TAB untuk memilih alamat diformatkan, dan kemudian klik Salin. Dengan melakukan ini, anda tidak akan menyalin rentetan alamat yang mengandungi ruang.

Mengisih rekod dalam borang atau laporan mengikut alamat IP

Jika anda perlukan untuk mencipta borang atau laporan yang rekod Diisih mengikut alamat IP, asas objek baru pada pertanyaan yang Mengisih alamat seperti yang dijelaskan sebelumnya, bukannya pada jadual yang menyimpan alamat.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×