Akaun yang disambungkan

Artikel ini menunjukkan kepada anda cara untuk menyediakan dan menguruskan sambungan dengan akaun anda. Anda boleh:

 • Sambungkan akaun Outlook Web App anda pada akaun e-mel lain      Jejak e-mel dari akaun lain dengan menyediakan sambungan ke perkhidmatan e-mel lain. Anda boleh menyambungkan pada lima akaun lain, seperti akaun Outlook.com (dahulunya Hotmail), Gmail dan Yahoo! Mail. Hal ini membolehkan anda menghantar, menerima dan membaca e-mel di satu tempat.

 • Majukan e-mel       Majukan e-mel anda dari akaun Outlook Web App anda ke akaun lain.

 • Sambung ke kenalan anda dalam perkhidmatan tersokong      Tambah individu kepada senarai kenalan anda dengan menyediakan sambungan dengan perkhidmatan sambungan rangkaian atau sosial tersokong. LinkedIn dan Facebook tersokong untuk keluaran ini. Menambahkan kenalan anda membenarkan anda mencapai maklumat bagi semua kenalan anda dari pelbagai sumber.

Untuk bermula, semak tugas berikut. Untuk maklumat lanjut tentang menyambung ke akaun lain dan memajukan e-mel, langkau ke “Apa lagi yang saya perlu tahu?” di penghujung artikel ini.

Nota    Beberapa tugas yang sesuai dengan ciri ini mungkin tidak disokong bagi akaun atau rancangan akaun anda. Jika anda tidak melihat tab Akaun yang disambungkan , ciri ini tidak tersedia untuk akaun anda.

Dalam artikel ini

Menyambung ke akaun e-mel lain

Mencipta sambungan kepada akaun lain

Berhenti menyambung kepada akaun yang disambungkan

Mengemas kini sambungan kepada akaun yang disambungkan

Memilih alamat balas lalai

Memajukan e-mel ke akaun e-mel lain

Mengesetkan pemajuan e-mel bagi akaun anda

Menghentikan pemajuan e-mel

Mengubah seting pemajuan e-mel

Menyambung ke LinkedIn

Menambahkan sambungan kepada LinkedIn

Menamatkan sambungan ke LinkedIn

Menyambung ke Facebook

Menambahkan sambungan kepada Facebook

Menamatkan sambungan kepada Facebook

Apa lagi yang saya perlu tahu?

Menyambung ke akaun e-mel lain

Mencipta sambungan kepada akaun lain

 1. Sebelum anda menyambung untuk memuat turun e-mel daripada akaun e-mel yang lain, anda mungkin perlu menghidupkan capaian POP atau IMAP daripada akaun lain. Untuk maklumat lanjut, lihat Menghidupkan capaian POP atau IMAP untuk menyambung ke akaun lain.

 2. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 3. Klik Baru baru.

 4. Dalam kotak dialog Sambungan Akaun Baru, taipkan alamat e-mel dan kata laluan akaun yang anda ingin sambungkan kemudian klik Berikut.

 1. Apabila anda melihat mesej yang menyatakan akaun anda telah disambungkan, klik Selesai. Mesej yang dihantar kepada akaun anda yang disambungkan akan muncul dalam Peti Masuk anda.

Berhenti menyambung kepada akaun yang disambungkan

Anda boleh henti menyambung ke akaun e-mel yang disambungkan dalam Outlook Web App dengan mengalih keluar sambungan.

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Di bawah Nama Akaun, pilih akaun yang anda ingin hentikan sambungan.

 3. Klik Padam buang untuk mengalih keluar sambungan.

 1. Klik Ya dalam kotak dialog untuk mengesahkan bahawa anda ingin henti menyambung ke akaun.

Mengemas kini sambungan kepada akaun yang disambungkan

Anda boleh mengedit seting bagi akaun yang disambungkan, contohnya, jika anda perlu mengemas kini seting untuk memadankan perubahan yang berlaku dengan akaun anda yang disambungkan.

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Pilih akaun yang anda ingin edit.

 3. Klik Edit edit.

 4. Kemas kini alamat e-mel atau kata laluan bagi akaun tersebut kemudian klik berikut.

 5. Apabila anda melihat mesej yang menyatakan akaun anda telah disambungkan, klik Selesai.

Halaman Atas

Memilih alamat balas lalai

Anda boleh menentukan alamat e-mel yang dipaparkan dalam medan Daripada apabila anda membalas mesej yang dihantar kepada salah satu akaun anda yang disambungkan.

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Alamat balas lalai, gunakan menu juntai bawah untuk memilih akaun yang anda inginkan pengguna melihat dalam medan Daripada bagi mesej yang anda hantar.

 3. Pilih Automatik jika anda inginkan medan Daripada bagi mesej yang anda balas dari Outlook Web App sepadan dengan alamat e-mel yang dihantarkan mesej tersebut pada asalnya.

 4. Pilih alamat e-mel Outlook Web App anda jika anda inginkan alamat e-mel Outlook Web App anda muncul dalam medan Daripada bagi mesej yang anda balas daripada Outlook Web App.

 5. Pilih salah satu alamat e-mel akaun anda yang disambungkan jika anda inginkan medan Daripada bagi semua mesej yang anda balas daripada Outlook Web App sepadan dengan alamat e-mel salah satu akaun anda yang disambungkan.

 6. Klik Simpan.

  Untuk maklumat mengenai cara untuk memilih alamat e-mel yang anda hantar daripada bagi mesej khusus, lihat Menghantar e-mel menggunakan alamat akaun yang disambungkan .

Memajukan e-mel ke akaun e-mel lain

Mengesetkan pemajuan e-mel bagi akaun anda

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Pemajuan, dalam Majukan e-mel saya kepada, taipkan alamat e-mel yang anda ingin majukan e-mel Outlook Web App anda kepadanya.

  Nota    Secara lalai, Outlook Web App menyimpan satu salinan mesej yang dimajukan dalam peti mel Outlook Web App anda selepas anda menyediakan pemajuan. Jika anda tidak ingin menyimpan satu salinan mesej dalam peti mel Outlook Web Appanda,kosongkan kotak semak Simpan satu salinan mesej yang dimajukan dalam Outlook Web App.

 1. Klik Mulakan Pemajuan.

Menghentikan pemajuan e-mel

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Pemajuan, klik Hentikan Pemajuan padam.

Mengubah seting pemajuan e-mel

Selepas anda menyediakan pemajuan e-mel, anda mungkin ingin mengedit alamat e-mel destinasi bagi mesej anda. Anda mungkin juga ingin mengubah seting untuk menyimpan satu salinan e-mel anda dalam peti mel Outlook Web App anda.

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Pemajuan, lakukan salah satu perkara berikut:

 3. Untuk mengubah alamat e-mel destinasi, dalam Majukan e-mel saya kepada, edit alamat e-mel.

 4. Untuk mengubah sama ada anda ingin menyimpan satu salinan mesej anda dalam peti mel Outlook Web App anda, pilih atau kosongkan kotak semak Simpan satu salinan mesej yang dimajukan dalam Outlook Web App.

 5. Klik Simpan.

Halaman Atas

Menyambung ke LinkedIn

Menambahkan sambungan kepada LinkedIn

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Sambung Office 365 ke rangkaian anda, di sebelah LinkedIn, klik Sambung.

 3. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan yang berkaitan dengan akaun LinkedIn yang anda ingin sambungkan kemudian ikuti prom untuk menyediakan akaun anda.

Selepas anda mengikuti langkah ini, kenalan LinkedIn akan muncul dalam Individu dalam Outlook Web App.

Menamatkan sambungan ke LinkedIn

Anda boleh mengalih keluar sambungan ke LinkedIn jika anda mengubah kata laluan akaun bagi perkhidmatan tersebut atau atas sebarang sebab lain.

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Sambung Office 365 ke rangkaian anda, di sebelah LinkedIn, klik Alih Keluar.

 3. Klik Ya dalam kotak dialog untuk mengesahkan bahawa anda ingin mengalih keluar sambungan.

Selepas anda mengalih keluar sambungan, anda tidak lagi dapat melihat dan mencapai kenalan anda dari LinkedIn dalam Outlook Web AppOutlook Web App.

Halaman Atas

Menyambung ke Facebook

Penting    Jika anda tidak melihat Facebook tersenarai di bawah sambung Office 365 ke rangkaian anda , Facebook tidak disokong untuk organisasi anda buat masa ini.

Menambahkan sambungan kepada Facebook

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Sambung Office 365 ke rangkaian anda, di sebelah Facebook, klik Sambung.

 3. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan yang berkaitan dengan akaun Facebook yang anda ingin sambungkan kemudian ikuti prom untuk menyediakan akaun anda.

Selepas anda mengikuti langkah ini, kenalan Facebook akan muncul dalam Individu dalam Outlook Web App.

Menamatkan sambungan kepada Facebook

Anda boleh mengalih keluar sambungan ke Facebook jika anda mengubah kata laluan akaun bagi perkhidmatan tersebut atau atas sebarang sebab lain.

 1. Dalam Outlook Web App, klik Seting Ikon Seting > Opsyen > Akaun > Akaun yang disambungkan.

 2. Dalam seksyen Sambung Office 365 ke rangkaian anda, di sebelah Facebook, klik Alih Keluar.

 3. Klik Ya dalam kotak dialog untuk mengesahkan bahawa anda ingin mengalih keluar sambungan.

Selepas anda mengalih keluar sambungan, anda tidak lagi dapat melihat dan mencapai kenalan dari Facebook dalam Outlook Web App.

Halaman Atas

Apa lagi yang saya perlu tahu?

 • Untuk maklumat lanjut tentang menyambung ke akaun e-mel lain, menyediakan pemajuan mesej dan menyambung ke LinkedIn dan Facebook, semak Mengetahui tentang menyambung ke akaun lain.

 • Secara lalai, mesej yang dihantar kepada akaun anda yang disambungkan akan muncul dalam folder Peti Masuk anda. Anda boleh menggunakan peraturan Peti Masuk Ia telah dihantar daripada... atau Ia dihantar kepada... dan memilih alamat e-mel akaun anda yang disambungkan untuk mengalih mesej dari akaun tersebut ke folder dalam peti mel anda. Untuk maklumat lanjut, semak Peraturan peti masuk.

 • Dalam kebanyakan kes, anda mesti mendaftar untuk perkhidmatan Yahoo! Mail Plus untuk memuat turun e-mel dari akaun Yahoo! .

 • Anda hanya boleh menambah akaun e-mel Outlook.com, akaun e-mel yang berdaya IMAP atau berdaya POP. Untuk menerima e-mel daripada akaun selain daripada jenis akaun ini, sediakan pemajuan e-mel daripada akaun tersebut.

 • Bukan semua ciri tersedia untuk semua kotak mel. Ciri yang tersedia untuk anda ditentukan oleh kontrak perkhidmatan bagi akaun anda atau seting yang dibuat oleh pentadbir anda.

Halaman Atas

Berkenaan Dengan: Office 365 End User, Outlook Web App, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa