Access SQL: Klausa FROM

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Ini adalah salah satu set artikel tentang Access SQL. Artikel ini menerangkan cara untuk menulis Klausa FROM dan menggunakan contoh untuk menggambarkan pelbagai teknik yang anda boleh gunakan dalam Klausa FROM.

Dalam kenyataan SELECT, anda menentukan sumber data dalam Klausa FROM. Klausa FROM mungkin juga mengandungi operasi CANTUM. Anda menggunakan operasi CANTUM untuk memadankan dan menggabungkan data daripada dua sumber data, seperti dua Jadual atau jadual dan pertanyaan.

Untuk gambaran keseluruhan Access SQL, lihat artikel Access SQL: konsep asas, Perbendaharaan kata dan sintaks.

Dalam artikel ini

Menentukan sumber data

Gunakan menggantikan nama untuk sumber data

Menyertai data berkaitan

Menentukan sumber data

Dalam kenyataan SELECT, Klausa FROM menentukan Jadual atau pertanyaan yang mengandungi data yang Klausa SELECT akan digunakan.

Katakan anda ingin tahu nombor telefon pelanggan yang khusus. Menganggap bahawa jadual yang mengandungi medan yang menyimpan data ini dipanggil tblCustomer, Klausa FROM akan kelihatan seperti berikut:

FROM tblCustomer

Anda boleh menggunakan tanda kurung siku mengurung nama. Jika nama tidak mengandungi sebarang ruang atau aksara Khas (seperti tanda baca tanda), tanda kurung siku adalah pilihan. Jika nama mengandungi ruang atau aksara khas, anda mesti menggunakan kurungan.

Petua: Nama yang mengandungi ruang lebih mudah dibaca dan boleh menjimatkan masa anda apabila anda mereka bentuk borang dan laporan, tetapi mungkin akhirnya membuat anda menaip lebih apabila anda menulis penyata SQL. Anda harus Pertimbangkan fakta ini apabila anda nama objek dalam pangkalan data Access anda.

Gunakan menggantikan nama untuk sumber data

Anda boleh menggunakan nama yang berbeza untuk merujuk kepada Jadual dalam kenyataan SELECT menggunakan alias Jadual dalam Klausa FROM anda. Alias Jadual ialah nama yang anda memperuntukkan sumber data dalam pertanyaan apabila anda menggunakan ungkapan sebagai sumber data, atau untuk memudahkan kenyataan SQL taipkan dan membaca. Ini mungkin berguna jika nama sumber data adalah panjang atau sukar untuk menaip, terutamanya apabila terdapat berbilang medan yang mempunyai nama yang sama daripada jadual berlainan.

Contohnya, jika anda ingin memilih data daripada dua medan, kedua-dua ID dinamakan, salah satu daripada yang datang daripada jadual tblCustomer dan satu lagi daripada jadual tblOrder, Klausa SELECT anda mungkin kelihatan seperti berikut:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Menggunakan alias Jadual dalam Klausa FROM anda, anda boleh menjadikan pertanyaan lebih mudah untuk menaip. Klausa FROM anda, dengan Alias Jadual, mungkin kelihatan seperti berikut:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Anda boleh kemudian menggunakan alias jadual tersebut dalam Klausa SELECT anda, seperti berikut:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Nota: Apabila anda menggunakan alias Jadual, anda boleh merujuk kepada Jadual dalam penyata SQL anda menggunakan alias atau dengan menggunakan nama penuh Jadual.

Menyertai data berkaitan

Apabila anda memerlukan cara untuk menggabungkan pasangan rekod daripada dua sumber data ke dalam rekod tunggal dalam hasil pertanyaan, anda boleh melaksanakan cantuman. Cantuman ialah operasi SQL yang menentukan cara dua sumber data berkaitan, dan sama ada data daripada satu sumber patut dimasukkan jika tiada data yang sepadan daripada sumber lain.

Untuk menggabungkan maklumat daripada dua sumber data, anda melaksanakan operasi cantum pada medan yang mereka yang sama. Apabila memadankan nilai yang disimpan dalam medan ini, data daripada rekod digabungkan dalam hasil.

Di samping menggabungkan data, anda juga menggunakan cantuman untuk menentukan sama ada untuk menyertakan rekod daripada jadual sama ada jika terdapat tiada rekod yang sepadan dalam Jadual berkaitan.

Contohnya, katakan anda ingin menggunakan data daripada dua Jadual dalam pertanyaan: tblCustomer dan tblOrder. Kedua-dua Jadual Kedua-dua mempunyai medan, ID pelanggan yang mengenal pasti pelanggan. Setiap rekod dalam Jadual tblCustomer mungkin mempunyai satu atau lebih rekod sepadan dalam Jadual tblOrder dan nilai yang sepadan boleh ditentukan oleh nilai dalam medan ID pelanggan.

Jika anda ingin cantumkan Jadual supaya pertanyaan menggabungkan rekod daripada jadual, termasuk rekod daripada jadual sama ada jika tiada rekod yang sepadan dalam terdapat Jadual lain, anda Klausa FROM mungkin kelihatan seperti berikut (garis pemisah ditambah di sini untuk kebolehbacaan):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

Dalam Access, cantum berlaku dalam Klausa FROM penyata SELECT. Terdapat dua jenis cantum: cantum dalaman dan cantum Luaran. Seksyen berikut menerangkan jenis cantuman.

Cantum dalaman

Cantum dalaman ialah jenis cantuman yang paling biasa. Apabila pertanyaan dengan cantuman dalaman menjalankan, hanya rekod yang termasuk dalam hasil pertanyaan adalah rekod tersebut di mana nilai sepunya wujud dalam kedua-dua Jadual dicantum.

Cantuman dalaman mempunyai sintaks berikut (garis pemisah ditambah di sini untuk kebolehbacaan):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

Jadual berikut menerangkan bahagian operasi INNER JOIN yang berlainan.

Bahagian

Perihalan

table1, table2

Nama jadual yang mana rekod digabungkan.

field1, field2

Nama medan yang digabungkan. Jika ia bukan berangka, medan mesti jenis data yang sama dan mengandungi data jenis yang sama tetapi ia tidak perlu mempunyai nama yang sama.

compopr

Apa-apa operator perbandingan yang berkaitan: "=," "<," ">," "<=," ">=," atau "<>."

Cantum Luaran

Cantum luaran adalah serupa dengan cantum dalaman kerana ia memberitahu pertanyaan cara untuk menggabungkan maklumat daripada dua sumber. Ia adalah berbeza kerana ia juga menentukan sama ada untuk memasukkan data mana nilai sepunya wujud. Cantum luaran adalah berarah: anda boleh menentukan sama ada untuk menyertakan semua rekod daripada sumber data pertama yang ditentukan dalam cantuman (dipanggil cantum kiri), atau untuk memasukkan semua rekod daripada sumber data yang kedua dalam cantuman (dipanggil cantuman kanan).

Cantuman luaran mempunyai sintaks berikut:

FROM table1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN table2
ON table1.field1compopr table2.field2

Jadual berikut menerangkan bahagian operasi LEFT JOIN dan RIGHT JOIN yang berlainan.

Bahagian

Perihalan

table1, table2

Nama jadual yang mana rekod digabungkan.

field1, field2

Nama medan yang digabungkan. Medan mesti bagi sama jenis data dan mengandungi jenis data yang sama, tetapi ia tidak perlu mempunyai nama yang sama.

compopr

Apa-apa operator perbandingan yang berkaitan: "=," "<," ">," "<=," ">=," atau "<>."

Untuk maklumat lanjut tentang cantum, lihat artikel menyertai jadual dan pertanyaan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×