ADDRESS (Fungsi ADDRESS)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi ADDRESS dalam Microsoft Excel. Cari pautan kepada maklumat tentang mengendalikan alamat mel atau mencipta label mel dalam seksyen Lihat Juga.

Perihalan

Anda boleh menggunakan fungsi ADDRESS untuk memperoleh alamat sel dalam lembaran kerja, menurut nombor baris dan lajur yang ditentukan. Contohnya, ADDRESS(2,3) mengembalikan $C$2. Contoh lain pula, ADDRESS(77,300) mengembalikan $KN$77. Anda boleh menggunakan fungsi lain, seperti fungsi ROW dan COLUMN untuk menyediakan argumen nombor baris dan lajur untuk fungsi ADDRESS.

Sintaks

ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Sintaks fungsi ADDRESS mempunyai argumen berikut:

  • row_num    Diperlukan. Nilai nombor yang menentukan nombor baris untuk digunakan dalam rujukan sel.

  • column_num    Diperlukan. Nilai nombor yang menentukan nombor lajur untuk digunakan dalam rujukan sel.

  • abs_num    Pilihan. Nilai nombor yang menentukan jenis rujukan untuk dikembalikan.

abs_num

Mengembalikan jenis rujukan ini

1 atau diabaikan

Mutlak

2

Baris mutlak; lajur relatif

3

Baris relatif; lajur mutlak

4

Relatif

  • A1    Pilihan. Nilai logik yang menentukan gaya rujukan A1 atau R1C1. Dalam gaya A1, lajur dilabel mengikut abjad dan baris dilabel mengikut angka. Dalam gaya rujukan R1C1, kedua-dua lajur dan baris dilabel mengikut angka. Jika argumen A1 ialah TRUE atau diabaikan, fungsi ADDRESS mengembalikan rujukan gaya A1, jika FALSE, fungsi ADDRESS mengembalikan rujukan gaya R1C1.

    Nota: Untuk mengubah gaya rujukan yang digunakan oleh Excel, klik tab Fail, klik Opsyen kemudian klik Formula. Di bawah Bekerja dengan formula, pilih atau kosongkan kotak semak gaya rujukan R1C1.

  • sheet_text    Pilihan. Nilai teks yang menentukan nama lembaran kerja untuk digunakan sebagai rujukan luaran. Contohnya, formula =ADDRESS(1,1,,,"Helaian2") mengembalikan Helaian2!$A$1. Jika argumen sheet_text diabaikan, tiada nama helaian digunakan dan alamat yang dikembalikan oleh fungsi merujuk kepada sel pada helaian semasa.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Formula

Perihalan

Hasil

=ADDRESS(2,3)

Rujukan mutlak

$C$2

=ADDRESS(2,3,2)

Baris mutlak; lajur relatif

C$2

=ADDRESS(2,3,2,FALSE)

Baris mutlak; lajur relatif dalam gaya rujukan R1C1

R2C[3]

=ADDRESS(2,3,1,FALSE,"[Buku1]Helaian1")

Rujukan mutlak kepada buku kerja dan lembaran kerja lain

'[Buku1]Helaian1'!R2C3

=ADDRESS(2,3,1,FALSE,"EXCEL SHEET")

Rujukan mutlak kepada lembaran kerja lain

'EXCEL SHEET'!R2C3

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×