Bahagian Web Editor Kandungan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Editor Kandungan untuk menambah teks terformat, jadual, hiperpautan dan imej pada Halaman Bahagian Web.

Penting: 

 • Bahagian Web Editor Kandungan bertujuan untuk menambah kandungan HTML pada Halaman Bahagian Web, yang mungkin termasuk hiperpautan. Walau bagaimanapun, Bahagian Web ini tidak direka bentuk untuk menyambung ke laman Web. Jika anda perlu menyambung Bahagian Web ke laman Web, pertimbangkan untuk menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman.

 • Bahagian Web Editor Kandungan tidak menerima unsur HTML FORM. Jika anda perlu menambah Bahagian Web yang menggunakan unsur FORM, pertimbangkan untuk menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman atau Bahagian Web Borang.

 • Apabila anda mendayakan ciri pengguna berbilang bahasa antara muka (MUI) dalam SharePoint, bahagian Web Editor kandungan memaparkan kandungan dalam Bahasa alternatif pilihan. Walau bagaimanapun, perubahan kepada kandungan yang dibuat dalam Bahasa alternatif tidak kelihatan dalam Bahasa lalai.

Dalam artikel ini

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web Editor Kandungan

Menambah kandungan pada Bahagian Web Editor Kandungan

Menggabungkan kandungan diedit dan terpaut

Sifat tersuai Bahagian Web Editor Kandungan

Sifat biasa Bahagian Web

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web Editor Kandungan

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Editor Kandungan untuk menambah:

 • Pengenalan, perenggan terformat pada halaman.

 • Jadual arahan untuk menerangkan carta pada halaman anda, data yang digunakan dalam carta dan cara carta telah dicipta.

 • Satu set hiperpautan untuk maklumat lanjut.

Halaman Atas

Menambah kandungan pada Bahagian Web Editor Kandungan

Terdapat tiga cara anda boleh menambah kandungan pada Bahagian Web Editor Kandungan:

 • Editor Teks Beraneka   Anda boleh menggunakan Editor Teks Beraneka untuk menaip kandungan diformatkan secara automatik tanpa pengetahuan sintaks HTML. Klik butang Standard dan Pemformatan pada bar alat di bahagian atas tetingkap untuk memasukkan dan format kandungan. Klik Bantuan pada bar alat Standard untuk memaparkan ringkasan tugas yang anda boleh lakukan dan butang yang sepadan.

 • Editor Sumber    Anda boleh menggunakan Editor Sumber untuk memasukkan atau mengubah suai kod sumber HTML. Editor Sumber adalah editor teks biasa dan ditujukan untuk pengguna yang biasa dengan sintaks HTML.

 • Pautan Kandungan    Selain daripada mengedit kandungan, anda boleh memautkan kepada kandungan sedia ada dengan memasukkan hiperpautan ke fail teks yang mengandungi kod sumber HTML. Dua protokol hiperpautan sah yang anda boleh gunakan ialah:

  • Protokol Pindahan Hiperteks (http://)

  • Protokol Pindahan Hiperteks dengan privasi yang menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) (https://)

   Anda boleh menggunakan URL mutlak atau URL relatif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan laluan fail.

Nota:  Jika anda masukkan URL ke dalam Bahagian Web Editor Kandungan sebagai pautan relatif, pautan ditukar kepada URL mutlak apabila entri disimpan. Penukaran automatik ini boleh menjadi isu jika anda menggerakkan kandungan dari persekitaran pemeringkatan ke pengeluaran, apabila URL mutlak merujuk nama pelayan asal. Untuk menangani isu penukaran automatik ini, anda perlu mengedit Bahagian Web Editor Kandungan pada pelayan pengeluaran dan mengemas kini URL secara manual.

Penting: Jika sifat Pautan Kandungan pautan ke fail yang terletak di luar laman dan laman yang tidak mempunyai capaian pengguna tanpa nama didayakan, anda tidak boleh mencapai fail. Untuk bantuan, hubungi pentadbir laman anda.

Halaman Atas

Menggabungkan kandungan diedit dan terpaut

Anda boleh menggabungkan kandungan diedit dan terpaut untuk menyediakan kedua-dua maklumat utama dan sekunder. Contohnya, anda boleh menyediakan mesej ralat sebagai maklumat sekunder dalam kandungan diedit, jika kandungan pautan atau maklumat primer tidak tersedia. Apabila anda menggabungkan kedua-dua kandungan diedit dan terpaut, kandungan yang dipautkan akan sentiasa digunakan terlebih dahulu. Jika kandungan yang dipautkan tidak boleh dicapai, kandungan yang diedit digunakan.

Halaman Atas

Sifat tersuai Bahagian Web Editor Kandungan

Sifat tersuai Bahagian Web Editor Kandungan disenaraikan di bawah.

Nota: Anda tidak boleh melihat atau mengedit sebarang sifat tersuai ini dalam pandangan peribadi.

Sifat

Perihalan

Editor Teks Beraneka

Digunakan untuk memasukkan teks, jadual, hiperpautan dan imej terformat. Pengetahuan tentang sintaks HTML tidak diperlukan.

Editor Sumber

Digunakan untuk memasukkan kod sumber HTML ke dalam editor teks yang mudah. Pengetahuan tentang sintaks HTML diperlukan.

Pautan Kandungan

Digunakan untuk memasukkan hiperpautan ke fail teks yang mengandungi kod sumber HTML. Dua protokol hiperpautan sah yang anda boleh gunakan ialah:

 • Protokol Pindahan Hiperteks (http://)

 • Protokol Pindahan Hiperteks dengan privasi yang menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) (https://)

Anda boleh menggunakan URL mutlak atau URL relatif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan laluan fail.

Penting: Jika sifat Pautan Kandungan pautan ke fail yang terletak di luar laman dan laman yang tidak mempunyai capaian pengguna tanpa nama didayakan, anda tidak boleh mencapai fail. Untuk bantuan, hubungi pentadbir laman anda.

Halaman Atas

Sifat umum Bahagian Web

Semua Bahagian Web berkongsi set sifat umum yang mengawal rupa, tataletak dan ciri lanjutnya.

Nota: Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dari yang dinyatakan dalam seksyen ini kerana beberapa sebab:

 • Untuk melihat seksyen Lanjutan dalam anak tetingkap alat, anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

 • Untuk Bahagian Web khusus, pembangun Bahagian Web mungkin memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini atau mungkin memilih untuk mencipta dan memaparkan sifat tambahan yang tidak disenaraikan di bawah dalam seksyen Penampilan, Tataletak dan Lanjutan anak tetingkap.

 • Beberapa keizinan dan seting sifat mungkin menyahdayakan atau menyembunyikan sifat Bahagian Web.

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama apa keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web muncul. Hanya bar tajuk muncul apabila keadaan disetkan kepada Diminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web kelihatan apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Jika kotak semak dipilih, Bahagian Web hanya kelihatan apabila anda mereka bentuk halaman itu dan menambah akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web jika anda ingin menggunakannya untuk menyediakan data untuk Bahagian Web lain menerusi sambungan Bahagian Web, tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web itu.

Arah

Menentukan arah teks dalam kandungan Bahagian Web. Contohnya, bahasa Arab merupakan bahasa kanan ke kiri; bahasa Inggeris dan kebanyakan bahasa Eropah lain merupakan bahasa kiri ke kanan. Seting ini mungkin tidak tersedia untuk semua jenis Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada Halaman Bahagian Web di mana Bahagian Web berada.

Nota: Zon pada Halaman Bahagian Web tidak disenaraikan dalam kotak senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon itu.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Lanjutan

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari Halaman Bahagian Web.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan mengenai Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletak penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat dalam galeri Bahagian Web berikut: Laman, Pelayan Maya dan Halaman Bahagian Web.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan mengenai Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

 • Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

 • Tanpa Model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Ini adalah nilai lalai.

 • Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota: Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan Windows SharePoint Services 3.0 lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×