Kopīgs darbs ar amata aprakstu
Cilvēkresursi
Koplietotas rokasgrāmatas izveide ar padomiem jaunajiem darbiniekiem
Cilvēkresursi
Iekštīkla vietnes izveide mācību resursu koplietošanai
Cilvēkresursi
Saziņa ar amata kandidātiem
Cilvēkresursi
Jaunu darbinieku pielaide grupas informācijai
Cilvēkresursi
Jaunu darbinieku savstarpējā saziņa un saziņa ar mentoriem
Cilvēkresursi