Kopīgs darbs ar amata aprakstu
Cilvēkresursi
Koplietotas rokasgrāmatas izveide ar padomiem jaunajiem darbiniekiem
Cilvēkresursi
Iekštīkla vietnes izveide mācību resursu koplietošanai
Cilvēkresursi
Saziņa ar amata kandidātiem
Cilvēkresursi