Centralizētas darbvietas iestatīšana finanšu grupai
Finanses
Ātra datu vizualizāciju izveide
Finanses
Ātra vērtību prognozēšana, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem
Finanses
Elastīgu diagrammu izveide datu izskaidrošanai un ieskatu vizualizēšanai
Finanses
Kopīgs darbs reāllaikā ar Excel darbgrāmatu
Finanses
Droša failu koplietošana ar kolēģiem
Finanses