WordArt rīki

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Kad ievietojat vai atlasāt WordArt, tiek atvērta jauna cilne WordArt rīki. Šajā rakstā ir izklāstīts, kā ievietot un dzēst WordArt, kā arī aprakstīta cilnes WordArt rīki līdzekļu lietošana.

Tēmas šajā rakstā

Pārskats par WordArt

WordArt ievietošana un dzēšana

Cilne WordArt rīki

Pārskats par WordArt

WordArt ir galerija ar teksta stiliem, kurus var pievienot savām publikācijām, piešķirot tām dekoratīvu izskatu; piemērs: teksts ar ēnu vai atspīdumu. WordArt var izmantot, lai dokumentam pievienotu īpašus teksta efektus. Piemēram, var izplest virsrakstu, sašķiebt tekstu, ietilpināt tekstu formā vai lietot gradienta aizpildījumu. Šāds WordArt kļūst par objektu, kuru var pārvietot vai novietot dokumentā, tādējādi tam piešķirot dekoratīvu izskatu vai izceļot tekstu. Tekstu esošā WordArt objektā var jebkurā laikā modificēt vai papildināt.

WordArt ievietošana un dzēšana

WordArt objekta ievietošana

 1. Atlasiet cilni Ievietošana.

 2. Grupā Teksts atlasiet nolaižamo izvēlni WordArt.

 3. Galerijā Vienkāršie WordArt stili vai WordArt stila transformācija atlasiet vienumu.

 4. Ierakstiet tekstu lodziņā Rediģēt WordArt tekstu, atlasiet fontu, fonta lielumu un lietojiet treknrakstu vai slīprakstu; pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

WordArt dzēšana

 1. Atlasiet WordArt objektu.

 2. Nospiediet taustiņu Delete.

Uz lapas sākumu

Cilne WordArt rīki

Cilnē WordArt rīki var formatēt WordArt objekta tekstu un efektus, sakārtot WordArt attiecībā pret citiem lapā esošajiem objektiem un mainīt WordArt objekta lielumu.

Programmas Publisher 2010 cilne WordArt rīki

Grupa Teksts

Grupā Teksts var piekļūt rīkiem teksta satura, retinājuma, augstuma mainīšanai, horizontāla vai vertikāla novietojuma pārslēgšanai un teksta līdzināšanai WordArt objektā.

WordArt teksta grupa programmā Publisher 2010

Rediģēt tekstu

Lai mainītu WordArt objekta tekstu, noklikšķiniet uz Rediģēt tekstu un rediģējiet tekstu lodziņā Rediģēt WordArt tekstu.

Retinājums

Ar iestatījumu Retinājums var mainīt attālumu starp rakstzīmēm WordArt objektā, izmantojot kādu no pieciem sākotnēji iestatītajiem formātiem un izmantojot vai neizmantojot rakstsavirzes pārus.

 • Ļoti ciešs Palielina teksta platumu, lai stipri samazinātu atstarpes starp rakstzīmēm vārdā.

 • Ciešs Palielina teksta platumu, lai samazinātu atstarpes starp rakstzīmēm vārdā.

 • Parasts . Šis ir noklusējuma iestatījums, kas nodrošina parastas atstarpes starp teksta rakstzīmēm un fontam atbilstošu teksta platumu.

 • Brīvi Samazina teksta platumu, lai palielinātu atstarpes starp rakstzīmēm.

 • Ļoti brīvi Samazina teksta platumu, lai stipri palielinātu atstarpes starp rakstzīmēm.

 • Rakstsavirzīt rakstzīmju pārus Rakstsavirze novērš efektu, kad divas blakus esošas rakstzīmes vizuāli šķiet novietotas tālāk viena no otras nekā citas rakstzīmes. Lai to redzētu, izveidojiet WordArt objektu ar tekstu “WordArt tests” un ieslēdziet un izslēdziet rakstsavirzi, lai redzētu atšķirību.

Vienmērīgs augstums

Šis iestatījums visiem burtiem — gan lielajiem, gan mazajiem — iestata vienādu augstumu.

Vertikāls WordArt teksts

Šis rīks pārslēdz vertikālu vai horizontālu WordArt formātu.

Līdzināt tekstu

Šeit var mainīt teksta līdzinājumu WordArt objektā.

 • Līdzināt pa kreisi Līdzina tekstu pie WordArt objekta kreisās malas.

 • Centrēt Centrē tekstu WordArt objektā.

 • Līdzināt tekstu pa labi Līdzina tekstu pie WordArt objekta labās malas.

 • Vārdu taisnošana Līdzina tekstu pie WordArt objekta labās un kreisās malas, pārvietojot vārdus tekstā.

 • Burtu taisnošana Līdzina tekstu pie WordArt objekta labās un kreisās malas, pārvietojot burtus tekstā.

 • Taisnošana izstiepjot Līdzina tekstu pie WordArt objekta labās un kreisās malas, izstiepjot rakstzīmes.

Grupa WordArt stili

Grupā WordArt stili var mainīt WordArt objekta stilu, aizpildījuma un līniju krāsu, kā arī WordArt objekta formu. Lai apskatītu iestatījumu efektu, ar peles kursoru norādiet uz atlases, un Publisher parāda atlases priekšskatījumu publikācijā.

WordArt stilu grupa programmā Publisher 2010

WordArt stili

Galerijā atlasiet vajadzīgo stilu; lai tiktu rādīti visi pieejamie stili, noklikšķiniet uz pogas Vēl. Poga Vēl

Formas aizpildījums

Varat mainīt WordArt teksta aizpildījuma krāsu. Varat aizpildījumu aizstāt ar attēlu un pielāgot aizpildījuma gradientu, faktūru un rakstu.

WordArt formas aizpildījuma opcijas programmā Publisher 2010

Grupā Formu stili noklikšķiniet uz Formas aizpildījums un veiciet kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

 • Lai izmantotu nesen lietotu krāsu, noklikšķiniet uz kādas no parādītajām krāsām.

 • Lai skatītu citas pieejamās krāsas, noklikšķiniet uz Citas aizpildījuma krāsas un pēc tam atlasiet vajadzīgo krāsu.

 • Lai izmantotu krāsu no jebkuras vietas darbvietā, noklikšķiniet uz Aizpildījuma krāsas paraugs un pēc tam ar pipeti noklikšķiniet uz vajadzīgās krāsas.

 • Lai tiktu izmantots Attēls, Gradients, Faktūra vai Raksts, atlasiet atbilstošo izvēlnes elementu.

Formas kontūra

Varat mainīt WordArt teksta kontūras krāsu. Varat arī mainīt kontūras biezumu, padarīt kontūru par pārtrauktu līniju vai izmantot rakstu.

SharePoint lapā iegulta Yammer grupas plūsma

Grupā Formu stili noklikšķiniet uz Formas kontūra un veiciet kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

 • Lai izmantotu nesen lietotu krāsu, noklikšķiniet uz kādas no parādītajām krāsām.

 • Lai skatītu citas pieejamās krāsas, noklikšķiniet uz Citas kontūras krāsas un pēc tam atlasiet vajadzīgo krāsu.

 • Lai pielāgotu kontūras iestatījumus Biezums, Svītras vai Raksts, atlasiet atbilstošo izvēlnes elementu.

Mainīt formu

WordArt teksts tiks ietilpināts noteiktā formā.

WordArt formu maiņas opcijas programmā Publisher 2010

Piemēram, varat mainīt noklusējuma taisno formu, lai tā būtu izliekta uz augšu: atlasiet galerijā pirmo opciju Savīt.

Parastais WordArt formatējums programmā Publisher 2010

Cilne Lielums un rekvizīti rūtī Diagrammas apgabala formatēšana

Piezīme.:  Dažām formām ir dzeltens romba formas turis, kuru var vilkt, lai mainītu izvēlētās formas parametrus.

Grupa Ēnas efekti

Grupā Ēnas efekti var formatēt WordArt objekta ēnu.

Programmas Publisher 2010 cilnes Attēlu rīki grupa Ēnas efekti

 1. Noklikšķiniet uz Ēnas efekti un pēc tam ēnu efektu stilu galerijā atlasiet vajadzīgo efektu.

 2. Lai mainītu ēnas krāsu, atlasiet Ēnojuma krāsa un vajadzīgās krāsu opcijas.

 3. Lai pavirzītu ēnu, noklikšķiniet uz attiecīgā virziena bultiņas.
  Ēnas efektu uzlabošanas rīks programmas Publisher 2010 cilnē Attēlu rīki

 4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ēnas efektu, noklikšķiniet uz centrālās pogas.

Grupa Telpiskie efekti

Grupā Telpiskie efekti WordArt objektam var piešķirt trīsdimensiju objekta izskatu.

WordArt telpisko efektu grupa programmā Publisher 2010

Telpiskie efekti

Efektu galerijā varat izvēlēties telpisku efektu. Var pielāgot arī efekta krāsu, dziļumu, virzienu, apgaismojumu un virsmu. Norādot ar peles kursoru uz atlasīto telpisko efektu, WordArt objektam tiek rādīts efekta priekšskatījums.

Ikona Kārtot

Telpisko efektu galerija

Norādiet uz galerijas atlasi, lai skatītu WordArt efekta priekšskatījumu. Noklikšķiniet, lai atlasītu efektu. Lai noņemtu visus telpiskos efektus, noklikšķiniet uz Bez telpiskuma efekta.

Telpiskā krāsa
 • Lai izmantotu nesen lietotu krāsu, noklikšķiniet uz kādas no parādītajām krāsām.

 • Lai skatītu citas pieejamās krāsas, noklikšķiniet uz Citas 3D krāsas un pēc tam atlasiet vajadzīgo krāsu.

 • Lai izmantotu krāsu no publikācijas, piemēram, lapā esoša attēla, atlasiet Telpiskuma krāsas paraugs, pārvietojiet parauga kursoru Pogas attēls līdz vajadzīgajai krāsai un noklikšķiniet.

Dziļums

Atlasiet telpiskā efekta dziļumu no Bezgalība līdz 0 pt.

Virziens

Katram efektam galerijā ir noklusējuma virziens, bet šo rīku var izmantot, lai konfigurētu virzienu, kurš tiek izmantots, lai efekts simulētu trīs dimensijas.

Apgaismojums

Līdzīgi iestatījumam Virziens arī rīku Apgaismojums var izmantot, lai mainītu telpiskā WordArt objekta šķietamā gaismas avota virzienu.

Virsma

WordArt objekta virsmai var piešķirt dažādu izskatu: Matēts, Plastmasa, Metāls, Stiepļu rāmis.

Telpiskais slīpums

Ar telpiskā slīpuma rīku var precīzi kontrolēt telpiskā efekta virzienu, pagriežot WordArt objektu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju. Ar centrālo pogu var ieslēgt vai izslēgt telpiskos efektus.

Izvietošana

Uz lapas sākumu

Grupa Sakārtot

Grupā Sakārtot var iestatīt teksta aplaušanas darbību ap WordArt objektu, pārvietot WordArt objektu tālāk vai tuvāk attiecībā pret citiem lapā esošajiem objektiem, līdzināt WordArt objektu lapā, grupēt WordArt ar citiem objektiem atgrupēt, kā arī pagriezt WordArt. Papildinformāciju par objektu kārtošanu skatiet šajās sadaļās:

programmas publisher 2010 cilnes attēlu rīki grupa sakārtot

Grupa Lielums

Grupā Lielums var kontrolēt WordArt iestatījumus Formas augstums un Formas platums. Var arī manuāli vilkt WordArt objekta turus, lai mainītu tā lielumu.

Programmas Publisher 2010 cilnes Attēlu rīki grupa Lielums .

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×