Valodas DAX lietošanas piemēri pievienojumprogrammā PowerPivot

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Šajā sadaļā sniegtas saites ar piemēriem, kuros parādīts valodas DAX formulu izmantojums tālāk uzskaitītajos scenārijos.

 • Sarežģītu aprēķinu veikšana

 • Darbs ar tekstu un datumiem

 • Nosacījuma vērtības un kļūdu pārbaude

 • Laika informācijas izmantošana

 • Vērtību ranžēšana un salīdzināšana

Šajā rakstā

Darba sākšana

Datu paraugs

Papildu resursi

Scenāriji: Sarežģītu aprēķinu veikšanu

Rakurstabulai pielāgotu aprēķinu izveide

Filtra lietošana formulā

Filtru noņemšana izlases veidā dinamiska koeficienta izveidošanai

Ārējā cikla vērtības izmantošana

Scenāriji: Darbs ar tekstu un datumiem

Atslēgas kolonnas izveide, izmantojot konkatenāciju

Datuma izveide, kas balstīta uz datuma daļām, kas izvilktas no teksta datuma

Pielāgota datuma vai skaitļu formāta definēšana

Datu tipu mainīšana, izmantojot formulu

Scenārijs: Nosacījuma vērtības un kļūdu pārbaude

Uz nosacījuma balstītas vērtības izveide

Kļūdu pārbaude formulā

Scenāriji: Laika informācijas izmantošana

Kopējo pārdošanas apjomu aprēķināšana

Vērtību salīdzināšana laika periodos

Vērtības aprēķināšana pielāgotā datumu diapazonā

Scenāriji: Vērtību Ranžēšana un salīdzināšana

Rādīt tikai augšējo desmit vienumus rakurstabulā

Pasūtiet krājumus dinamiski, izmantojot formulu

Darba sākšana

Parauga dati

Ja esat jauns programmas DAX formulās, iespējams, vēlēsities sāktu, pārskatot piemēri Power Pivotparauga dati. Papildinformāciju skatiet sadaļā DAX un datu modeļa apmācībām parauga datu iegūšana.

Papildu resursi

Iespējams, vēlēsities arī apmeklējiet DAX resursu centra Vikivietne , kur var atrast visdažādāko informāciju par DAX, ieskaitot emuārus, paraugi, tehniskie dokumenti un video nodrošinātie nozares vadošo profesionāļiem un Microsoft.

Scenāriji: sarežģītu aprēķinu veikšana

Valodas DAX formulās var veikt sarežģītus aprēķinus, kuri ietver pielāgotus apkopojumus, filtrēšanu un nosacījuma vērtību izmantošanu. Šajā sadaļā sniegti piemēri, kā sākt strādāt ar pielāgotiem aprēķiniem.

Rakurstabulai pielāgotu aprēķinu izveide

Funkcijas CALCULATE un CALCULATETABLE ir efektīvas un elastīgas funkcijas, noderīgas aprēķināto lauku definēšanai. Izmantojot šīs funkcijas, var mainīt kontekstu, kurā tiks veikts aprēķins. Iespējams arī pielāgot veicamā apkopojuma vai matemātiskās operācijas tipu. Piemērus skatiet tālāk sniegtajās tēmās.

Filtra lietošana formulā

Lielākā daļa vietās, kur DAX funkcijai tabulai kā arguments, jūs varat parasti nodot filtrētā tabulā tā vietā, izmantojot funkciju filtrs, nevis tabulas nosaukums, vai, norādot filtra izteiksmi kā viens no funkcijas argumenti. Šajās tēmās ir sniegta piemēri, kā izveidot filtrus un kā filtri ietekmē formulu rezultātus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļā Datu filtrēšana DAX formulās.

Funkcijā FILTER var norādīt filtra kritērijus, izmantojot izteiksmi, turpretim citas funkcijas ir īpaši izstrādātas tukšu vērtību filtrēšanai.

Filtru noņemšana izlases veidā dinamiska koeficienta izveidošanai

Izveidojot dinamiskus filtrus formulās, iespējams viegli atbildēt uz šādiem jautājumiem:

 • kāda bija pašreizējās preces pārdošanas summas daļa no kopējās pārdošanas summas gadā?

 • kāda ir šīs nodaļas daļa no kopējās peļņas pa visiem darbības gadiem, salīdzinot ar citām nodaļām?

Formulas, kurās tiek izmantota rakurstabulas var ietekmēt rakurstabulas kontekstā, taču jūs varat mainīt selektīvi kontekstā, pievienojot vai noņemot filtrus. Tālāk piemērā visi tēmā ir parādīts, kā to izdarīt. Atrast ratio sales konkrētu tālākpārdevēja virs pārdošanas visas tālākpārdevējiem, jāizveido mērs, kas aprēķina vērtību pašreizējā kontekstā, kas dalīts ar vērtību visi konteksta.

Tēmā par funkciju ALLEXCEPT ir sniegts piemērs, kā izlases veidā notīrīt formulas filtrus. Abos piemēros parādīts, kā mainās rezultāti atbilstoši rakurstabulas noformējumam.

Citus piemērus par koeficientu un procentu aprēķināšanu skatiet šajās tēmās:

Ārējā cikla vērtības izmantošana

Papildus pašreizējā konteksta vērtību izmantošanai aprēķinos, valodā DAX, veidojot saistītu aprēķinu kopu, var izmantot iepriekšējā cikla vērtību. Nākamajā tēmā tiek parādīts, kā veidot formulu, kas ietver atsauci uz ārējā cikla vērtību. Funkcijā EARLIER tiek atbalstīts līdz diviem ligzdotu ciklu līmeņiem.

Lai uzzinātu vairāk par rindas konteksts un saistītās tabulas, un to, kā izmantot šo koncepciju formulās, skatiet rakstu konteksts DAX formulās.

Scenāriji: darbs ar tekstu un datumiem

Šajā sadaļā sniegtas saites uz DAX atsauces tēmām, kurās ir ietverti piemēri ar bieži lietotiem scenārijiem, tostarp, darbs ar tekstu, datuma un laika vērtību izvilkšana un veidošana vai uz nosacījuma balstītu vērtību izveidošana.

Atslēgas kolonnas izveide, izmantojot konkatenāciju

Pievienojumprogrammā Power Pivot kompozītatslēgas netiek atļautas; tādēļ, ja jūsu datu avotā ir kompozītatslēgas, tās, iespējams, vajadzēs kombinēt ar vienas atslēgas kolonnu. Nākamajā tēmā sniegts piemērs, kā izveidot aprēķināto kolonnu, kas balstīta uz kompozītatslēgas.

Datuma izveide, kas balstīta uz datuma daļām, kas izvilktas no teksta datuma

Pievienojumprogrammā Power Pivot darbam ar datumiem tiek izmantots SQL Server datuma/laika datu tips; tādēļ, ja jūsu ārējie dati satur datumus, kas ir formatēti savādāk — piemēram, datumi ir rakstīti reģionālā datuma formātā, ko neatpazīst Power Pivot datu programmā, vai dati izmanto veselo skaitļu surogātatslēgas — iespējams, ka būs nepieciešams izmantot DAX formulu, lai izvilktu datuma daļas un tad pārveidotu tās derīgā datuma/laika attēlojumā.

Piemēram, ja jums kolonna ar datumiem, kuri tikuši attēloti kā vesels skaitlis un tad importēti kā teksta virkne, jūs varat konvertēt virkni datuma/laika vērtībā, izmantojot šādu formulu:

=Date(RIGHT([Value1],4),LEFT([Value1],2),Mid([Value1],2))

Vērtība1

Rezultāts

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Nākamajās tēmās sniegta papildinformācija par funkcijām, kuras izmanto datumu izvilkšanai un veidošanai.

Pielāgota datuma vai skaitļu formāta definēšana

Ja dati satur datumus vai skaitļus, kuri netiek attēloti kādā no sistēmas Windows standarta teksta formātiem, varat definēt pielāgotu formātu, lai nodrošinātu, ka vērtības tiek pareizi apstrādātas. Šie formāti tiek izmantoti konvertējot vērtības virknēs vai no virknēm. Nākamajās tēmās sniegts arī detalizēts saraksts ar iepriekš definētajiem formātiem, kuri ir pieejami datumu un skaitļu apstrādei.

Datu tipu mainīšana, izmantojot formulu

Power Pivot, izvades datu tips tiek noteikts pēc avota kolonnām un datu tipu rezultātā, nevar norādīt tieši, jo optimālu datu tips tiek noteikts pēc Power Pivot. Tomēr jūs varat izmantot netiešo datu tipu konvertēšanas veic Power Pivot manipulēt izvades datu tipu. Papildinformāciju par tipu konvertēšanu skatiet rakstā DAX un datu modeļa apmācībām parauga datu iegūšana.

 • Lai konvertētu datumu vai skaitļu virkni par skaitli, reiziniet ar 1,0. Piemēram, tālāk sniegtajā formulā tiek aprēķināts pašreizējais datums mīnus 3 dienas un tad tiek izvadīta atbilstošā vesela skaitļa vērtība.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Lai konvertētu datumu, skaitli vai valūtas vērtību par virkni, savienojiet vērtību ar tukšu virkni. Piemēram, tālāk sniegtā formula atgriež šodienas datumu kā virkni.

  = "" & Today)

Arī tālāk uzskaitītās funkcijas var izmantot, lai nodrošinātu, ka tiek atgriezts noteikts datu tips:

Reālu skaitļu konvertēšana par veseliem skaitļiem

Scenārijs: nosacījuma vērtības un kļūdu pārbaude

Tāpat kā programmā Excel DAX ir funkcijas, kas ļauj jāpārbauda vērtības datus un atgriezt citu vērtību, pamatojoties uz kādu nosacījumu. Piemēram, jūs varētu izveidot aprēķinātā kolonna, kas apzīmē tālākpārdošanas kā vēlamie vai vērtību atkarībā no gada pārdošanas apjomu. Funkcijas, kas jāpārbauda vērtības arī ir noderīgi pārbaudes diapazonu vai tips vērtību, lai neļautu neparedzēta datu kļūdas Lūšanas aprēķini.

Uz nosacījuma balstītas vērtības izveide

Lai pārbaudītu vērtības un nosacīti ģenerētu jaunas vērtības, varat izmantot ligzdotus IF nosacījumus. Nākamajās tēmās ir ietverti vienkārši piemēri ar nosacījuma apstrādi un nosacījuma vērtībām:

Kļūdu pārbaude formulā

Pretēji programmai Excel, nevar būt derīgas vērtības vienā aprēķinātās kolonnas rindā un nederīgas vērtības citā rindā. Ja kādā pievienojumprogrammas Power Pivot kolonnas daļā ir kļūda, visa kolonna tiek atzīmēta ar kļūdu, tāpēc vienmēr ir jālabo formulas kļūdas, kas rada nederīgas vērtības.

Piemēram, izveidojot ar nulli dalāmu formulu, varētu tikt iegūts bezgalīgs rezultāts vai kļūda. Dažās formulās ir kļūme, ja funkcija konstatē tukšu vērtību skaitliskas vērtības vietā. Izstrādājot datu modeli, vislabāk ir ļaut kļūdām parādīties, lai, uzklikšķinot uz ziņojuma, varētu novērst problēmu. Turpretim, publicējot darbgrāmatas, jāiekļauj kļūdu apstrāde, lai neparedzētas vērtības neizraisītu kļūmes aprēķinos.

Lai novērstu kļūdu atgriešanu aprēķinātajā kolonnā, izmantojiet loģisko un informācijas funkciju kombināciju kļūdu pārbaudei, lai vienmēr tiktu atgrieztas derīgas vērtības. Nākamajās tēmās ir sniegti vienkārši piemēri ar šo darbību veikšanu valodā DAX:

Scenāriji: laika informācijas izmantošana

Valodas DAX laika informācijas funkcijās ir ietvertas funkcijas, kas palīdz no datiem izgūt datumus vai datumu diapazonus. Šie datumi vai datumu diapazoni izmantojami, lai aprēķinātu vērtības līdzīgos periodos. Laika informācijas funkcijās ir iekļautas arī funkcijas, kuras apstrādā standarta datumu intervālus, lai varētu tikt salīdzinātas vērtības pa mēnešiem, gadiem vai ceturkšņiem. Var izveidot arī formulu, kurā tiek salīdzinātas norādītā perioda vērtības pirmajā un pēdējā datumā.

Visas laika informācijas funkcijas sarakstu skatiet rakstā Laika informācijas funkcijas (DAX). Padomus par to, kā izmantot datumus un laikus efektīvi Power Pivot analīzē, skatiet rakstu datumi pievienojumprogrammā Power Pivot.

Kopējo pārdošanas apjomu aprēķināšana

Nākamajās tēmās ietverti piemēri par to, kā aprēķināt slēguma un sākuma bilances. Izmantojot šos piemērus, varat izveidot bilances kopsummas dažādos intervālos, piemēram, pa dienām, mēnešiem, ceturkšņiem vai gadiem.

Vērtību salīdzināšana laika periodos

Nākamajās tēmās ietverti piemēri par to, kā salīdzināt summas dažādos laika periodos. Valodas DAX atbalstītie noklusējuma laika periodi ir mēneši, ceturkšņi un gadi.

Vērtības aprēķināšana pielāgotā datumu diapazonā

Nākamajās tēmās skatiet piemērus par pielāgotu datumu diapazonu izgūšanu, piemēram, 15 dienas pēc tirdzniecības kampaņas uzsākšanas.

Ja pielāgotas datumu kopas izgūšanai izmantojat laika informācijas funkcijas, jūs varat izmantot šo datumu kopu kā aprēķinus veicošās funkcijas ievadi, lai izveidotu pielāgotus apkopojumus pa laika periodiem. Nākamajā tēmā skatiet piemēru ar šīm darbībām:

 • Funkcija PARALLELPERIOD

  Piezīme.: Ja nav nepieciešams norādīt pielāgotu datumu diapazonu, un apstrādājat standarta uzskaites vienības, tostarp, mēnešus, ceturkšņus vai gadus, aprēķinus ieteicams veikt, izmantojot šim mērķim izstrādātās laika informācijas funkcijas, piemēram, funkcijas TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD un citas.

Scenāriji: vērtību ranžēšana un salīdzināšana

Lai tiktu rādīts tikai kolonnas vai rakurstabulas vienumu augšējais n skaitlis, ir vairākas iespējas:

 • Var izmantot programmas Excel 2010 līdzekļus, lai izveidotu filtru Augšējās vērtības. Var arī atlasīt rakurstabulas augšējo vai apakšējo vērtību skaitu. Šīs sadaļas pirmajā daļā ir aprakstīts, kā filtrēt 10 rakurstabulas augšējās vērtības. Papildinformācijai skatiet programmas Excel dokumentāciju.

 • Var izveidot formulu, kas dinamiski ranžē vērtības, un tad filtrēt pēc ranga vērtībām vai izmantot ranga vērtību kā datu griezumu. Šīs sadaļas otrajā daļā ir aprakstīts, kā izveidot šo formulu un tad izmantot rangu datu griezumā.

Katrai metodei ir priekšrocības un trūkumi.

 • Programmas Excel filtrs Augšējās vērtības ir viegli lietojams, taču tas ir paredzēts tikai rādīšanas nolūkiem. Ja rakurstabulas pamata dati mainās, ir manuāli jāatsvaidzina rakurstabula, lai redzētu izmaiņas. Ja nepieciešams dinamiski apstrādāt rangus, var izmantot valodu DAX, lai izveidotu formulu, kas kolonnā salīdzina vērtības ar citām vērtībām.

 • Valodas DAX formula ir daudz efektīvāka; turklāt, datu griezumam pievienojot ranga vērtību, nepieciešams tikai noklikšķināt uz datu griezuma, lai mainītu rādīto augšējo vērtību skaitu. Tomēr aprēķini patērē daudz skaitļošanas resursu un šī metode varētu nebūt piemērota tabulām ar daudzām rindām.

Tikai 10 augšējo vērtību rādīšana rakurstabulā

Augšējo vai apakšējo vērtību rādīšana rakurstabulā

 1. Rakurstabulā noklikšķiniet lejupvērsto bultiņu virsrakstā Rindu etiķetes.

 2. Atlasiet Vērtību filtri> Pirmie 10.

 3. Dialoglodziņā Filtrs pirmie 10 < kolonnas nosaukums > izvēlieties ranžējamo kolonnu arī vērtību skaitu, šādi:

  1. Lai skatītu šūnas ar lielākajām vērtībām, atlasiet Pirmie, bet, lai skatītu šūnas ar mazākajām vērtībām, atlasiet Pēdējie.

  2. Ierakstiet augšējo vai apakšējo vērtību skaitu, kādu vēlaties skatīt. Noklusējuma vērtību skaits ir 10.

  3. Atlasiet veidu, kā rādīt vērtības kolonnā:

Nosaukums

Apraksts

Vienumi

Atlasiet šo opciju, lai filtrētu rakurstabulu un tiktu rādīts tikai augšējo vai apakšējo vienumu saraksts pēc to vērtībām.

Procenti

Atlasiet šo opciju, lai filtrētu rakurstabulu un tiktu rādīti tikai vienumi, kuru summa atbilst norādītajiem procentiem.

Summa

Atlasiet šo opciju, lai tiktu parādīta augšējo vai apakšējo vienumu vērtību summa.

 1. Atlasiet kolonnu, kuras vērtības ir jāranžē.

 2. Noklikšķiniet uz Labi.

Vērtību dinamiska kārtošana, izmantojot formulu

Nākamajā tēmā sniegts piemērs, kā izmantot valodu DAX, lai izveidotu rangu, kas tiek glabāts aprēķinātajā kolonnā. Tā kā valodas DAX formulas tiek aprēķinātas dinamiski, tiek nodrošināts, ka rangs būs pareizs arī tad, ja ir mainīti pamata dati. Un tā kā formula tiek izmantota aprēķinātajā kolonnā, iespējams izmantot rangu datu griezumā un tad atlasīt 5, 10 vai pat 100 augšējās vērtības.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×