Valoda Data Analysis Expressions (DAX) pievienojumprogrammā Power Pivot

Valoda Data Analysis Expressions (DAX) pievienojumprogrammā Power Pivot

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Valoda Data Analysis Expressions (DAX) izklausās nedaudz biedējoša sākumā, bet Neļaujiet jūs apmuļķot nosaukumu. DAX pamatfunkciju ir ļoti viegli saprotami. Pirmās lietas vispirms - DAX nav programmēšanas valodu. DAX ir formulu valodas. DAX var izmantot, lai definētu pielāgotu aprēķinu Aprēķināto kolonnu un mēru (tiek sauktas arī par aprēķinātie lauki). DAX ietver dažas no funkcijām, kuras izmanto Excel formulās, un citas funkcijas, kas paredzēti, lai strādātu ar relāciju datu un veiktu dinamiskās apkopojuma.

Par DAX formulām

DAX formulas ļoti līdzinās Excel formulām. Lai izveidotu formulu, ir jāievada vienādības zīme, kurai seko funkcijas nosaukums vai izteiksme un jebkuras nepieciešamās vērtības vai argumenti. Tāpat kā programmā Excel, arī valodā DAX ir pieejamas dažādas funkcijas, kuras var izmantot darbam ar virknēm, aprēķinu veikšanai, izmantojot datumu un laiku, vai nosacījuma vērtību izveidei.

Taču pastāv būtiskas DAX formulu atšķirības, kas ir norādītas tālāk.

 • Ja vēlaties pielāgot aprēķinus pa rindām, varat izmantot DAX funkcijas, kas sniedz iespēju izmantot pašreizējās rindas vērtību vai saistīto vērtību, lai veiktu pēc konteksta atšķirīgus aprēķinus.

 • Valodā DAX ir iekļauts tādu funkciju tips, kas kā rezultātu atgriež tabulu, nevis vienu vērtību. Šīs funkcijas var izmantot, lai nodrošinātu citu funkciju ieejas datus.

 • Laika informācijas funkcijasDax aprēķinos iekļautu datumu diapazonus un salīdzinātu rezultātus paralēlos periodos.

DAX formulu paredzētā lietošana

Formulas var izveidot aprēķināto ckolonnas vai aprēķinātā fieldsPower Pivot .

Aprēķinātās kolonnas

Aprēķinātā kolonna ir esošai Power Pivot tabulai pievienotā kolonna. Šajā kolonnā netiek ielīmētas vai importētas vērtības, bet gan izveidota DAX formula kolonnas vērtību definēšanai. Ja Power Pivot tabula tiek iekļauta rakurstabulā (vai rakursdiagrammā), aprēķināto kolonnu varat izmantot tāpat kā citu datu kolonnu.

Aprēķināto kolonnu formulas ir līdzīgas programmā Excel veidotajām formulām. Taču atšķirībā no programmas Excel atšķirīgām tabulas rindām nevar izveidot atšķirīgas formulas — tā vietā DAX formula tiek automātiski lietota visai kolonnai.

Ja kolonnā ir iekļauta formula, tās vērtība tiek aprēķināta katrai rindai. Kolonnas rezultāti tiek aprēķināti, tiklīdz tiek izveidota formula. Kolonnas vērtības tiek pārrēķinātas tikai tad, ja tiek atsvaidzināti pamata dati vai tiek izmantots manuālais pārrēķins.

Varat izveidot aprēķināto kolonnu, kuru pamatā ir mēri un citu aprēķināto kolonnu. Tomēr novērst, izmantojot tādu pašu nosaukumu par aprēķināto kolonnu un mēru, jo tas var izraisīt neskaidru rezultātus. Attiecībā uz kolonnu, ieteicams izmantot pilnais kolonnas atsauce, lai izvairītos no nejauši atsaucoties uz pasākums.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Aprēķinātās kolonnas pievienojumprogrammā Power Pivot.

Pasākumi

Pasākums ir formula, kas izveidoti īpaši izmantošanai rakurstabulā (vai rakursdiagrammas), kur tiek izmantoti Power Pivot dati. Pasākumu pamatā var būt standarta apkopojuma funkcijas, piemēram, skaits vai summa, vai varat definēt savu formulu, izmantojot DAX. Pasākuma tiek izmantota rakurstabulas apgabalā vērtības . Ja vēlaties, lai ievietotu citu rakurstabulas apgabalā aprēķinātos rezultātus, izmantojiet aprēķināto kolonnu.

Definējot formulas precīzas mērs, nekas nenotiek, līdz brīdim, kad pievienojat mērs par PivotTable. Pievienojot pasākums, formula ir novērtēta katrai šūnai rakurstabulas apgabalā vērtības . Tā kā rezultāts ir izveidota katrai kombinācijai rindu un kolonnu virsrakstiem, pasākuma rezultāts var atšķirties katrā šūnā.

Pasākuma, ko izveidojat definīcija tiek saglabāta tās avota datu tabulu. Tas tiek parādīts rakurstabulas lauku sarakstā un ir pieejams visiem lietotājiem darbgrāmatu.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Power Pivot mēriem.

Formulu izveide, izmantojot formulu joslu

Tāpat kā programmā Excel pievienojumprogrammā Power Pivot ir pieejama formulu josla, kas atvieglo formulu izveidi un rediģēšanu, kā arī automātiskās pabeigšanas funkcija, kas palīdz samazināt ievades un sintakses kļūdu skaitu.

Lai ievadītu tabulas nosaukumu:   sāciet tabulas nosaukuma ievadi. Formulu automātiskās pabeigšanas līdzeklis nodrošina nolaižamo sarakstu, kurā ir iekļauti derīgie nosaukumi, kas sākas ar šiem burtiem.

Lai ievadītu kolonnas nosaukumu:   ievadiet iekavu un pēc tam pašreizējās tabulas kolonnu sarakstā izvēlieties kolonnu. Lai ievadītu citas tabulas kolonnas nosaukumu, ievadiet tabulas nosaukuma pirmos burtus un pēc tam automātiskās pabeigšanas nolaižamajā sarakstā izvēlieties kolonnu.

Papildinformāciju par formulu izveidi un detalizētus norādījumus skatiet sadaļā Aprēķinu formulu izveide pievienojumprogrammā Power Pivot.

Automātiskās pabeigšanas lietošanas padomi

Formulu automātisko pabeigšanu var lietot jau esošā formulā ar ligzdotām funkcijām. Pirms ievietošanas punkta esošais teksts tiek izmantots nolaižamā saraksta vērtību parādīšanai, savukārt teksts, kas atrodas aiz ievietošanas punkta, netiek mainīts.

Automātiskās pabeigšanas sarakstā netiek rādīti konstantēm definētie nosaukumi, taču tos joprojām var ievadīt.

Pievienojumprogrammā Power Pivot netiek pievienota funkciju noslēdzošā iekava un netiek automātiski noteikta iekavu atbilstība. Jums ir jāpārbauda, vai visām funkcijām ir pareiza sintakse, jo pretējā gadījumā formulu nevar saglabāt vai lietot. 

Vairāku funkciju lietošana vienā formulā

Funkcijas var ligzdot — tas nozīmē, ka vienas funkcijas rezultātus var lietot kā citas funkcijas argumentus. Aprēķinātajās kolonnās funkcijas var ligzdot līdz pat 64 līmeņos. Taču ligzdošana var apgrūtināt formulu izveidi vai problēmu novēršanu.

Daudzas DAX funkcijas ir paredzētas lietošanai tikai kā ligzdotās funkcijas. Šīs funkcijas atgriež tabulu, ko nevar tieši saglabāt kā rezultātu — tā ir jāizmanto kā tabulas apstrādes funkcijas ieejas dati. Piemēram, funkciju SUMX, AVERAGEX un MINX pirmā argumenta vērtībai ir jābūt tabulai.

Piezīme.: Pastāv daži funkciju ligzdošanas ierobežojumi, pasākumus, lai nodrošinātu neietekmētu veiktspēju daudzie kolonnu savstarpējo attiecību aprēķini.

DAX un Excel funkciju salīdzinājums

DAX funkciju bibliotēkas pamatā ir programmas Excel funkciju bibliotēka, taču bibliotēkām ir daudz atšķirību. Šajā sadaļā ir apkopotas programmas Excel funkciju un DAX funkciju atšķirības un līdzības.

 • Daudzām DAX funkcijām ir tāds pats nosaukums un vispārīgā darbība kā programmas Excel funkcijām, taču tās ir modificētas, lai varētu apstrādāt atšķirīgu tipu ieejas datus, un dažos gadījumos var atgriezt cita datu tipa rezultātus. Parasti DAX funkcijas nevar lietot programmas Excel formulā un Excel funkcijas nevar lietot pievienojumprogrammā Power Pivot, ja pirms tam netiek veiktas noteiktas modifikācijas.

 • DAX funkcijās kā atsauci nevar izmantot šūnu vai diapazonu — tā vietā ir jāizmanto kolonna vai tabula.

 • DAX datuma un laika apstrādes funkcijas atgriež datu tipa datetime rezultātu. Toties programmas Excel datuma un laika apstrādes funkcijas atgriež veselu skaitli, kas atbilst datuma sērijas numuram.

 • Daudzas jaunās DAX funkcijas atgriež vērtību tabulu vai nodrošina aprēķinus, kā ieejas datus izmantojot vērtību tabulu. Turpretim programmā Excel nav nevienas funkcijas, kas atgriež tabulu, bet dažās funkcijās var apstrādāt masīvus. Iespēja ērti veidot atsauces uz veselām tabulām un kolonnām ir jauna pievienojumprogrammas Power Pivot īpašība.

 • Valodā DAX ir pieejamas jaunas uzmeklēšanas funkcijas, kas līdzinās programmas Excel masīvu un vektoru uzmeklēšanas funkcijām. Taču, lai lietoto DAX funkcijas, ir jāizveido tabulu relācijas.

 • Kolonnā ir jābūt iekļautiem viena datu tipa datiem. Ja datiem ir atšķirīgs datu tips, valodā DAX visas kolonnas datu tips tiek mainīts uz visām vērtībām piemērotāko datu tipu.

DAX datu tipi

Power Pivot datu modelī var importēt datus no dažādiem datu avotiem, kuros, iespējams, tiek atbalstīti dažādi datu tipi. Ja importējat vai ielādējat datus un pēc tam tos lietojat aprēķinu veikšanai vai rakurstabulu izveidei, šie dati tiek konvertēti kādā no Power Pivot datu tipiem. Datu tipu sarakstu skatiet sadaļā Datu modeļu datu tipi.

Tabulas datu tips ir jauns valodas DAX datu tips, kas daudzās jaunās funkcijās tiek izmantots kā ieejas vai izejas datu tips. Piemēram, funkcijā FILTER kā ieejas dati tiek izmantota tabula un tiek atgriezta cita tabula, kurā ir iekļautas tikai filtra nosacījumiem atbilstošās rindas. Apvienojot tabulas apstrādes funkcijas un apkopošanas funkcijas, varat veikt sarežģītus aprēķinus ar dinamiski definētām datu kopām. Papildinformāciju skatiet sadaļā Apkopošana pievienojumprogrammā PowerPivotPower Pivot.

Formulas un relāciju modelis

Power Pivot logs ir apgabals, kurā varat strādāt ar vairākām tabulām datu un savienojumu tabulas relāciju modelis. Šajā datu modelī, tabulās ir izveidots savienojums ar otru, relāciju, kas ļauj izveidot korelācijas ar kolonnām sadaļā citās tabulās un interesantāku aprēķinu izveide. Piemēram, varat izveidot formulas, kuras sum vērtības laukā saistītā tabula un pēc tam saglabājiet šo vērtību vienā šūnā. Vai, lai kontrolētu rindas no saistītās tabulas, varat lietot filtru tabulās un kolonnās. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu tabulu relācijas datu modelī.

Tā kā tabulas var saistīt ar relācijām, rakurstabulās varat iekļaut datus no vairākām kolonnām, kas ir iekļautas dažādās tabulās.

Taču, tā kā formulās var apstrādāt veselas tabulas un kolonnas, aprēķini ir jānoformē atšķirīgi no aprēķiniem programmā Excel.

 • Kolonnā iekļauta DAX formula vienmēr tiek lietota visai kolonnas vērtību kopai (nevis tikai dažām rindām vai šūnām).

 • Katrā Power Pivot tabulas rindā noteikti ir jābūt vienādam kolonnu skaitam, un katrā kolonnas rindā ir jābūt viena datu tipa datiem.

 • Savienojot tabulas ar relāciju, ir jāpārbauda, vai abās atslēgas kolonnās ir savstarpēji atbilstošas vērtības (pārsvarā). Tā kā pievienojumprogrammā Power Pivot netiek uzspiesta attiecinošā integritāte, relāciju var izveidot arī tad, ja atslēgas kolonnā ir neatbilstošas vērtības. Taču tukšas vai neatbilstošas vērtības var ietekmēt formulu rezultātus un rakurstabulas izskatu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pievienojumprogrammas Power Pivot formulās lietotā uzmeklēšana.

 • Saistot tabulas ar relācijām, palielināt tvērumu vai context , kurā tiek novērtēta formulas. Piemēram, formulas rakurstabulas var ietekmēt jebkuru filtrus vai PivotTable kolonnu un rindu virsraksti. Varat rakstīt formulas, kas manipulē kontekstā, bet konteksta var izraisīt arī rezultātus, lai mainītu tādos veidos, kas nav iespējams paredzat. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu konteksts DAX formulās.

Formulu rezultātu atjaunināšana

Datu r efresh un pārrēķina ir divas atsevišķas, bet saistītā operācijas, kuras jāzina Noformējot datu modeli, kas satur sarežģītas formulas, lielu apjomu datus vai datus, kas tiek iegūta no ārējiem datu avotiem.

Datu atsvaidzināšana ir process, kura ietvaros darbgrāmatas dati tiek atjaunināti, izmantojot jaunus datus no ārējā datu avota. Datus var atsvaidzināt manuāli atbilstoši norādītam intervālam. Vai arī, ja darbgrāmata ir publicēta SharePoint vietnē, var ieplānot automātisku ārējo avotu datu atsvaidzināšanu.

Pārrēķins ir process, kura ietvaros formulu rezultāti tiek atjaunināti atbilstoši formulu un pamata datu izmaiņām. Pārrēķins var ietekmēt veiktspēju, kā tas ir norādīts tālāk.

 • Ja lietojat aprēķināto kolonnu, ikreiz, kad tiek mainīta formula, ir jāveic tās rezultāta pārrēķins visai kolonnai.

 • Pasākuma formulas rezultāts netiek aprēķinātas līdz mērs tiek ievietots saistībā ar PivotTable vai PivotChart. Formula tiks pārrēķinātas arī mainoties jebkuras rindas vai kolonnas virsraksta, kas ietekmē filtrus uz datiem vai manuāli Atsvaidzinot rakurstabulas.

Formulu problēmu novēršana

Kļūdas, rakstot formulas

Ja formulas definēšanas gaitā tiek parādīts kļūdas ziņojums, iespējams, formulā ir radusies sintakses kļūda, semantiska kļūda vai aprēķinu kļūda.

Sintakses kļūdas ir novēršamas visvienkāršāk. Parasti tās rodas, jo trūkst apaļās iekavas vai komata. Lai iegūtu palīdzību saistībā ar atsevišķu funkciju sintaksi, skatiet sadaļu Uzziņas par DAX funkcijām.

Cita veida kļūdas rodas, kad sintakse ir pareiza, taču vērtība vai kolonna, uz kuru ir izveidota atsauce, formulas kontekstā nav derīga. Šādas semantiskas un aprēķinu kļūdas var izraisīt jebkura no tālāk norādītajām problēmām.

 • Formulā ir iekļauta atsauce uz neesošu kolonnu, tabulu vai funkciju.

 • Formula ir pareiza, taču, datu programmai izgūstot datus, ir konstatēta tipu nesaderība, kā rezultātā veidojas kļūda.

 • Funkcijas formulā norādītais parametru skaits vai tips nav pareizs.

 • Formulā ir iekļauta atsauce uz citu kolonnu, kurā ir kļūda, tāpēc kolonnas vērtības nav derīgas.

 • Formulā ir iekļauta atsauce uz kolonnu, kas nav apstrādāta, kas nozīmē, ka tajā ir metadati, bet nav faktisku datu, kas būtu izmantojami aprēķinu vajadzībām.

Pirmajos četros gadījumos ar DAX karodziņiem tiek iezīmēta visa kolonna, kurā ir iekļauta nederīga formula. Pēdējā gadījumā DAX pelēko kolonnu, šādi norādot, ka kolonna nav apstrādāta.

Nepareizi vai neierasti rezultāti, vērtējot vai kārtojot kolonnu vērtības

Vērtējot vai kārtojot kolonnu, kurā ir iekļauta vērtība NaN (Nav skaitlis), var iegūt nepareizus vai neparedzētus rezultātus. Piemēram, ja aprēķinā vērtība 0 tiek dalīta 0, tiek atgriezts rezultāts NaN.

Tā notiek, jo formulas programma veic kārtošanu un vērtēšanu, salīdzinot skaitliskās vērtības; tomēr vērtību NaN nevar salīdzināt ar citiem skaitļiem kolonnā.

Lai nodrošinātu pareizus rezultātus, varat izmantot nosacījuma priekšrakstus, lietojot funkciju IF, lai pārbaudītu NaN vērtības un atgrieztu skaitlisku 0 vērtību.

Saderība ar analīzes pakalpojumu tabulveida modeļiem un režīmu DirectQuery

Parasti pievienojumprogrammā Power Pivot izveidotās DAX formulas ir pilnībā saderīgas ar analīzes pakalpojumu tabulveida modeļiem. Taču, ja Power Pivot modelis tiek migrēts uz analīzes pakalpojumu gadījumu un pēc tam tas tiek izvietots režīmā DirectQuery, pastāv daži ierobežojumi.

 • Pēc modeļa izvietošanas režīmā DirectQuery dažas DAX funkcijas var atgriezt atšķirīgus rezultātus.

 • Pēc modeļa izvietošanas režīmā DirectQuery dažas formulas var izraisīt validācijas kļūdas, jo tajās ir DAX funkcijas, kas netiek atbalstītas relāciju datu avotā.

Papildinformāciju skatiet analīzes pakalpojumu tabulveida modeļu izveides dokumentācijā, kas ir pieejama pakalpojumā SQL Server 2012 BooksOnline.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×