Vaicājumu izmantošana, lai no datu bāzes izdzēstu vienu vai vairākus ierakstus

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā ir informācija par datu dzēšanu no programmas Microsoft Office Access 2007 datu bāzes, izmantojot atjaunināšanas un dzēšanas vaicājumus. Atjaunināšanas vaicājums tiek izmantots, lai datu bāzes ierakstos izdzēstu atsevišķus laukus, savukārt dzēšanas vaicājums— lai datu bāzē noņemtu visus ierakstus, ieskaitot atslēgas vērtību, kas ierakstu padara unikālu. Atcerieties, ka programmā Access ir vairākas iespējas, kā manuāli dzēst daļu vai visus ierakstus.

Lai iegūtu papildinformāciju par ierakstu dzēšanu manuāli, skatiet rakstā izdzēstu vienu vai vairākus ierakstus no datu bāzes.

Šajā rakstā

Vaicājumu izmantošana, lai izdzēstu datu izpratne

Plānot dzēšanu

Vaicājuma bloķēšanas pārtraukšana atspējotā režīmā

Daļēja ierakstu (viena vai vairākiem laukiem) dzēšana

Dzēst visus ierakstus

Atlases vaicājumu kritēriju paraugi

Vaicājumu izmantošana, lai dzēstu datus

Var izmantot divu tipu vaicājumus, lai programmas Access datu bāzē izdzēstu datus. Izmantojamais vaicājums ir atkarīgs no veicamās dzēšanas tipa.

 • Ja vienas vai vairāku tabulu ierakstos jāizdzēš atsevišķi lauki, jāizmanto atjaunināšanas vaicājums, kas esošās vērtības maina vai nu uz vērtību Null (bez datiem), vai uz nulles garuma virkni (dubultpēdiņu pāris bez atstarpes).

  Atjaunināšanas vaicājumu var izmantot datu dzēšanai atsevišķos laukos, jo pēc noklusējuma dzēšanas vaicājumi noņem tikai visas rindas. Izmantojot atjaunināšanas vaicājumu, lai dzēstu datus, jāizveido atlases vaicājums un jānodrošina, ka tas atgriež tikai dzēšamos datus. Pēc tam vaicājums jākonvertē atjaunināšanas vaicājumā, izmantojot vērtību Null vai nulles garuma virkni kā atjaunināšanas vērtību, un pēc tam jāizpilda, lai atjauninātu esošos datus.

 • Ja jānoņem visi ieraksti (rindas), jāizmanto dzēšanas vaicājums.

  Pēc noklusējuma dzēšanas vaicājumi noņem katra lauka visus datus kopā ar atslēgas vērtību, kas ierakstu padara unikālu. Izpildot vaicājumu, tabulā vienmēr tiek noņemta visa rinda. Veicot šo procesu, ir jāizveido atlases vaicājums, jānodrošina, ka tas atgriež dzēšamos datus, un pēc tam vaicājums jākonvertē par dzēšanas vaicājumu un jāizpilda, lai noņemtu datus.

Atcerieties, ka ja ierakstus, kurus vēlaties dzēst, atrodas viens pret daudziem relācijas pusē "viens", vispirms jāmaina relācijas rekvizīts, pirms vaicājuma izpildes. Sagatavošanās izdzēstu saistītus datus, šajā rakstā skaidrots, kā šo uzdevumu veikt. Ir jāveic papildu izmaiņas, jo pēc noklusējuma programma Access neļauj dzēst datus relāciju viens pret daudziem pusē "viens".

Ja nepieciešama papildinformācija par relācijas viens pret daudziem, skatiet rakstus datu bāzu izveides pamati un izveide, rediģēšana vai dzēšana relācijas.

Arī, atcerieties, ka pēc tam, kad atjaunināt vai dzēst daļu vai visus ierakstus, nevar atsaukt izmaiņas, lai jums vienmēr jādublē jūsu dati pirms dzēšanas vaicājuma izpildes. Datu bāzes dublēšana, vēlāk skatiet šī raksta sadaļu, lai iegūtu papildinformāciju.

Nākamajās sadaļās ir aprakstīts, kā izveidot atjaunināšanas vaicājumus, kas noņem datus no atsevišķiem laukiem, un kā izveidot dzēšanas vaicājumus, kas dzēš visus ierakstus.

Piezīme.: Parasti atjaunināšanas vai dzēšanas vaicājums tiek izmantots tikai tad, ja nepieciešams ātri mainīt vai noņemt lielus datu apjomus. Ja jānoņem neliels ierakstu skaits (daudzums, kuru var ērti dzēst manuāli), tabulu var atvērt datu lapas skatā, atlasīt dzēšamos laukus vai rindas un nospiest taustiņu DELETE.  

Lai iegūtu papildinformāciju par citiem veidiem, kā dzēst datus, skatiet rakstā izdzēstu vienu vai vairākus ierakstus no datu bāzes.

Uz lapas sākumu

Dzēšanas plānošana

Lai ierakstu dzēšanai izmantotu vaicājumu, izpildiet tālākminētās darbības.

 • Plānojiet dzēšanu. Pārliecinieties, vai ir nepieciešamās atļaujas, lai dzēstu datus, vai citi lietotāji ir aizvēruši visus objektus, kas lieto ietekmētās tabulas, un pēc tam izveidojiet datu bāzes dublējumu.

 • Pārliecinieties, vai datu bāze atrodas uzticamā atrašanās vietā vai ar ciparparakstu parakstītu. Ja nav lietots neviens no šiem nosacījumiem, varat izvēlēties uzticēties datu bāzei tikai pašreizējās sesijas laikā. Atcerieties, ka pēc noklusējuma programma Access bloķē visu darbības vaicājumu (dzēšanas, atjaunināšanas vai tabulas veidošanas vaicājumu) Ja neesat uzticējies datu bāzei. Informāciju par uzticēšanās datu bāzes Vaicājuma bloķēšanas pārtraukšana atspējotā režīmā, skatiet tālāk šajā rakstā.

 • Ja datus dzēš vairākās tabulās, kuras ir saistītas, katrai relācijai ir jāiespējo opcija Attiecinošā integritāte un Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus. Tādējādi vaicājums var dzēst datus tabulas relācijas pusē “viens” un “daudzi”.

 • Izvietojiet atlases vaicājumu un pēc tam pievienojiet vajadzīgo kritēriju, lai tas atgrieztu pareizo ierakstu kopu.

 • Ja tabulā vēlaties dzēst atsevišķus laukus, atlases vaicājumu konvertējiet par atjaunināšanas vaicājumu, ievadiet vērtību Null vai nulles garuma virkni ("") kā atjaunināšanas kritēriju un izpildiet vaicājumu.

 • Ja vēlaties dzēst visus ierakstus, konvertējiet atlases vaicājumu par dzēšanas vaicājumu un izpildiet vaicājumu.

Vispārīga sagatavošanās

Pirms daļējas vai pilnīgas ierakstu izdzēšanas no datu bāzes veiciet tālākminētās darbības.

 • Pārliecinieties, vai datu bāze nav tikai lasāma. Lai to izdarītu, pārlūkprogrammā Windows Explorer ar peles labo pogu noklikšķiniet uz datu bāzes faila (.accdb vai .mdb faila) un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rekvizīti. Pārliecinieties, vai dialoglodziņā Rekvizīti ir notīrīta izvēles rūtiņa Tikai lasāms.

 • Pārbaudiet, vai jums ir nepieciešamās atļaujas, lai datu bāzē dzēstu ierakstus. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar sistēmas administratoru vai datu bāzes noformētāju.

 • Pārliecinieties, vai dzēšana nelabvēlīgi neietekmēs citus datu bāzes lietotājus.

 • Lūdziet, lai visi datu bāzes lietotāji aizver visas tabulas, formas, vaicājumus un atskaites, kurās ir lietoti dzēšamie dati. Tas palīdz izvairīties no bloķēšanas pārkāpumiem.

  Padoms.: Ja daudzi lietotāji ir izveidojuši savienojumu ar datu bāzi, tā, iespējams, ir jāaizver un pēc tam jāatver ekskluzīvā režīmā. Lai to izdarītu, veiciet šādas darbības.

  1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Office pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

  2. Pārlūkojiet un atlasiet datu bāzi, noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus pogai Atvērt, un pēc tam uz Atvērt ekskluzīvi.

   faila atvēršana ekskluzīvajā režīmā

 • Pirms ierakstu rediģēšanas vai dzēšanas izveidojiet datu bāzes dublējumu. Dažas dzēšanas operācijas var atcelt, tomēr dublējumkopijas izveide nodrošina, ka izmaiņas var atsaukt vienmēr.

  Datu bāzes dublējuma izveide

  1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Office pogas attēls , norādiet uz Pārvaldīt un pēc tam sadaļā Pārvaldīt šo datu bāzi noklikšķiniet uz Veidot datu bāzes dublējumu.

  2. Dialoglodziņā Saglabāt kā norādiet dublējumkopijas nosaukumu un atrašanās vietu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

   Programma Access aizver oriģinālo failu, izveido dublējumu un pēc tam atkal atver oriģinālo failu.

   Lai atgrieztos pie dublējuma, aizveriet un pārdēvējiet oriģinālo failu, lai dublējumkopijā varētu izmantot oriģinālās versijas nosaukumu. Dublējumkopijai piešķiriet oriģinālās versijas nosaukumu un atveriet pārdēvēto dublējumkopiju programmā Access.

Sagatavošanās saistītu datu dzēšanai

Ja nepieciešams dzēst datus saistītās tabulās, atcerieties, ja dati atrodas relācijas viens pret daudziem pusē “daudzi”, var dzēst datus, nemainot relāciju. Tomēr, ja dati atrodas relācijas viens pret daudziem pusē “viens”, relācija ir jāmaina vai arī programma Access bloķēs dzēšanu.

Lai izdzēstu saistītus datus, izpildiet tālākminētās darbības.

 • Nosakiet, kuri ieraksti atrodas relācijas pusē “viens” un kuri— pusē “daudzi”.

 • Ja dati jādzēš relācijas pusē “viens” un saistītie ieraksti— pusē “daudzi”, jāiespējo kārtulu kopa Attiecinošā integritāte un kaskadējošā dzēšana. Šajā sadaļā ir aprakstīta Attiecinošā integritāte un darbības, kā veikt abus uzdevumus.

 • Ja ieraksti jāizdzēš tikai relācijas pusē “viens”, vispirms jāizdzēš relācija un pēc tam dati.

  -vai-

  Ja dati jānoņem tikai relācijas pusē “daudzi”, var izveidot un izpildīt dzēšanas vaicājumu, nemainot relāciju.

Tālāk ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai saistītus datus sagatavotu dzēšanai.

Ierakstu noteikšana, kas atrodas relācijas pusē “viens” un kas pusē “daudzi”

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

  Tiek parādīta cilne Relācijas, kurā ir redzamas visas datu bāzes tabulas un to savstarpējās relācijas. Katra relācija ir attēlota kā līnija, kas starp laukiem savieno tabulas.

  Attēlā redzama tipiska relācija. Vairumam datu bāzes relāciju ir puse “viens” un puse “daudzi”. Relācijas diagramma apzīmē pusi “viens” ar skaitli viens (1) un pusi “daudzi”— ar bezgalības zīmi (∞).

  Relācija starp divām tabulām

  Izdzēšot ierakstus relācijas pusē “viens”, tiek izdzēsti arī visi saistītie ieraksti relācijas pusē “daudzi”. Tomēr, izdzēšot ierakstus relācijas pusē “daudzi”, parasti ieraksti netiek izdzēsti pusē “viens”.

  Pēc noklusējuma programma Access iespējo kārtulu kopu Attiecinošā integritāte. Šīs kārtulas nodrošina, ka datu bāzes ārējās atslēgās ir pareizas vērtības. Ārējā atslēga ir kolonna, kuras vērtības atbilst citas tabulas primārās atslēgas kolonnas vērtībām.

  Papildinformācija par attiecinošās integritātes kārtulām

  • 1.kārtula. Nevar ievadīt vērtību saistītās tabulas ārējās atslēgas laukā, ja vien vērtība jau nepastāv primārās tabulas primārajā atslēgā. Tomēr ārējās atslēgas laukā var ievadīt vērtību Null.

  • 2.kārtula. Nevar izdzēst visu primārās tabulas ierakstu, ja saistītā tabulā ir atbilstīgs ieraksts.

   Atcerieties, ka var novērst šo kārtulu, iespējojot rekvizītu primāro un sekundāro tabulu relācijas. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā to izdarīt, skatiet nākamajā procedūrā, Rediģēt relāciju.

  • 3.kārtula. Nevar mainīt primārās atslēgas vērtību primārajā tabulā, ja tās ierakstam ir saistīti ieraksti.

   Tomēr šo kārtulu var pārveidot, iespējojot primārās un sekundārās tabulas relācijas rekvizītu.

   Ja vien nav iestatīts citādi, programma Access iestata šīs kārtulas katru reizi, kad datu bāzē tiek pievienoti, rediģēti vai dzēsti dati. Ja tiek pārkāpti kārtulas iestatījumi, programma Access parāda ziņojumu (skatiet attēlu), un darbība tiek atcelta.

   Ziņojums: ierakstu nevar dzēst vai mainīt.

  Atcerieties, lai gan programma Access vairumā gadījumu pēc noklusējuma iespējo attiecinošo integritāti, datu bāzei jāatbilst šādiem nosacījumiem.

  • Primārās tabulas atbilstošajam laukam jābūt vai nu primārajai atslēgai, vai tam jābūt unikālam indeksam.

  • Primārās un saistītās tabulas laukiem jābūt ar vienādu datu tipu.

   Piezīme.: Programmā Access ir iespējami divi šīs kārtulas izņēmumi. AutoNumber lauks var būt saistīts ar Number lauku, ja Number laukam ir rekvizīta FieldSize iestatījums Long Integer. Tāpat AutoNumber lauks, ja tam ir rekvizīta FieldSize iestatījums Replicēšanas ID, var būt saistīts ar Number lauku, ja tam ir rekvizīta FieldSize iestatījums Replicēšanas ID.

  • Abām tabulām jāpieder vienai programmas Access datu bāzei.

   Piezīme.: Ja tabulas ir saistītas, tām jābūt programmas Access formātā. Ir jāatver datu bāze, kurā atrodas saistītās tabulas, un pēc tam jāiespējo attiecinošā integritāte. Nevar iespējot attiecinošo integritātes kārtulas tādu datu bāzu saistītajās tabulās, kas izveidotas citā formātā, piemēram, Microsoft Office Excel 2007 darbgrāmatās. Papildinformāciju par attiecinošās integritātes iespējošanu skatiet nākamajā sadaļā.

 2. Iegaumējiet tabulas lauku nosaukumus katrā relācijas pusē.

 3. Atveriet katru tabulu un pārskatiet katra lauka datus, lai pārliecinātos, vai laukos nav dzēšamu datu.

 4. Atstājiet atvērtu rūti Relācijas un pēc tam izpildiet nākamajā sadaļā aprakstītās darbības.

Relācijas rediģēšana

Izpildiet šīs darbības tikai tad, ja jādzēš dati relācijas pusē “viens” un “daudzi”.

 1. Ja vēl neesat atvēris rūti Relācijas, atveriet to.

  Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz relācijas (līnijas), kas savieno ar dzēšanas operāciju saistītās tabulas, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rediģēt relāciju.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Relāciju rediģēšana.

 3. Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Ieviest attiecinošo integritāti.

 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus.

  Piezīme.: Kamēr netiek atspējots šis rekvizīts, ierakstu dzēšana relācijas pusē “viens” izraisa arī visu saistīto ierakstu dzēšanu relācijas pusē “daudzi”.

 5. Noklikšķiniet uz Labi, aizveriet rūti Relācijas un pēc tam izpildiet nākamo darbību kopu.

Relācijas dzēšana

 1. Ja vēl neesat atvēris rūti Relācijas, atveriet to.

  Cilnes Datu bāzes rīki grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Relācijas.

 2. Iegaumējiet laukus, kas ir iesaistīti šajā relācijā, lai pēc datu dzēšanas varētu atjaunot relāciju.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz relācijas (līnijas), kas savieno ar dzēšanas operāciju saistītās tabulas, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Dzēst.

  -vai-

  Atlasiet relāciju un nospiediet taustiņu DELETE.

Piezīme.: Lai atjaunotu relāciju, izpildiet iepriekšējās darbības un atveriet rūti Relācijas, velciet primārās atslēgas lauku no puses “viens” tabulas un nometiet to ārējās atslēgas lauka puses “daudzi” tabulā. Tiek parādīts dialoglodziņš Relācijas rediģēšana. Ja iepriekšējā relācija ir ieviesusi attiecinošo integritāti, atlasiet Ieviest attiecinošo integritāti un pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot. Pretējā gadījumā vienkārši noklikšķiniet uz Izveidot.

Uz lapas sākumu

Atspējotā režīma apturēšana, lai tas nebloķētu vaicājumu

Pēc noklusējuma, atverot datu bāzi, kurai neesat uzticējies vai kura atrodas neuzticamā atrašanās vietā, programma Access bloķē visu darbības vaicājumu izpildi.

Ja mēģināt izpildīt darbības vaicājumu, tomēr nekas nenotiek, pārbaudiet, vai programmas Access statusa joslā nav šāda ziņojuma:

Šī darbība vai notikums ir bloķēts atspējotā režīmā.

Redzot šo ziņojumu, veiciet tālākminētās darbības.

Bloķētā satura iespējošana

 • Ziņojumu joslā noklikšķiniet uz Opcijas.

  Parādās dialoglodziņš Microsoft Office drošības opcijas.

 • Noklikšķiniet uz Iespējot šo saturu un pēc tam uz Labi.

 • Atkārtoti palaidiet vaicājumu.

Ja ziņojumu josla nav redzama

 • Noklikšķiniet uz cilnes Datu bāzes rīki un grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Ziņojumu josla.

Papildinformāciju par atspējoto režīmu un Access drošību skatiet rakstā Access 2007 datu bāzes drošība.

Daļēja ierakstu (viena vai vairāku lauku) dzēšana

Šajā sadaļā aplūkotas darbības, kā izmantot atjaunināšanas vaicājumu, lai dzēstu daļējas ierakstus (atsevišķus laukus) no tabulas relāciju viens pret daudziem pusē "daudzi". Varat arī veikt šīs darbības, lai datu dzēšana no tabulas, kas nav saistītas ar citiem datiem. Atcerieties, ka izpildot atjaunināšanas vaicājumu, lai dzēstu datu izmaiņas esošās vērtības NULL vai nulles garuma virkni (divas pēdiņas bez atstarpes starp), atkarībā no norādītajiem kritērijiem. Papildinformāciju par atjaunināšanas vaicājumu izmantošanu skatiet rakstā ar nosaukumu izveide un palaist atjaunināšanas vaicājumu.

Atlasīta vaicājuma izveidošana

 1. Cilnes Izveidot grupā Cits noklikšķiniet uz Vaicājuma noformējums.

  Tiek atvērts vaicājuma noformētājs, parādīta cilne Noformējums un dialoglodziņš Tabulas rādīšana.

 2. Atlasiet tabulu, kurā atrodas dzēšamie dati, noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam uz Aizvērt.

  Tabula tiek parādīta kā logs vaicājuma noformējuma režģa augšējā sadaļā. Logā ir saraksts ar visiem tabulas laukiem. Attēlā redzama tipiska tabula noformētājā.

  Tabula vaicājuma noformētājā

 3. Pievienojiet noformētāja rindā Lauks laukus, kurus vēlaties iestatīt uz vērtību Null. Var veikt dubultklikšķi katrā no laukiem vai arī vilkt tos un nomest.

 4. Noformētāja rindā Kritēriji var ievadīt viena vai vairāku lauku kritērijus (nav obligāti).

  Kritēriju lietošana, lai atgrieztu ierakstus, kurus vēlaties dzēst. Pretējā gadījumā atjaunināšanas vaicājumu iestata NULL katram ierakstam katrā vaicājuma laukus. Papildinformāciju par kritēriju izmantošanu skatiet rakstā atlases vaicājumu kritēriju paraugi, tālāk šajā rakstā.

 5. Cilnes Noformējums grupā Rezultāti noklikšķiniet uz Izpildīt.

  Pārbaudiet, vai vaicājums atgriež tos ierakstus, kurus vēlaties iestatīt uz vērtību Null vai nulles garuma virkni. Ja nepieciešams, atkārtojiet no 3. līdz 5. darbībai un mainiet laukus vai kritērijus, lai vaicājums atgrieztu tikai tos datus, kurus vēlaties mainīt.

 6. Turiet vaicājumu atvērtu un pēc tam izpildiet nākamās darbības.

Atlases vaicājuma konvertēšana par atjaunināšanas vaicājumu

 1. Noklikšķiniet uz Noformējuma skats, lai no datu lapas pārslēgtos uz vaicājuma noformētāju.

 2. Cilnes Noformējums grupā Vaicājuma tips, noklikšķiniet uz Atjaunināšanas.

  Programma Access maina atlases vaicājumu uz atjaunināšanas vaicājumu, noformējuma režģa apakšējā sadaļā paslēpj rindu Rādīt un pievieno rindu Atjaunināt uz.

  Rindā Atjaunināt uz katram laukam, ievadiet vērtību NULL vai nulles garuma virkni — divas pēdiņas bez atstarpes ("").

 3. Noklikšķiniet uz palaist Pogas attēls .

  Programma Access aicina apstiprināt izmaiņas.

  Pārliecinieties, vai patiešām vēlaties mainīt vērtības, un pēc tam noklikšķiniet uz , lai mainītu datus.

Uz lapas sākumu

Visu ierakstu dzēšana

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izmantot dzēšanas vaicājumu, lai tabulā izdzēstu visus ierakstus.

Atlases vaicājuma izveide

 1. Cilnes Izveidot grupā Cits noklikšķiniet uz Vaicājuma noformējums.

  Tiek atvērts vaicājuma noformētājs, parādīta cilne Noformējums un dialoglodziņš Tabulas rādīšana.

 2. Atlasiet tabulu, kas atrodas relācijas pusē “viens”, noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam uz Aizvērt.

  Tabula tiek parādīta kā logs vaicājuma noformējuma režģa augšējā sadaļā. Logā ir saraksts ar visiem tabulas laukiem. Attēlā redzama tipiska tabula noformētājā.

  Tabula vaicājuma noformētājā

 3. Veiciet dubultklikšķi uz zvaigznītes (*), lai noformējuma režģim pievienotu visus tabulas laukus.

  Pievienojot visus tabulas laukus, tiek iespējots dzēšanas vaicājums, lai tabulā varētu noņemt visus ierakstus (rindas).

 4. Vai arī pievienojiet tabulas lauku, kurā var ievadīt kritērijus.

  Piemēram, kāds no darījumu partneriem likvidē uzņēmumu un jums jānoņem visi šī klienta gaidošie pasūtījumi. Lai atrastu tikai šos konkrētos ierakstus, noformējuma režģī jāpievieno lauki Klienta ID un Pasūtījuma datums.

 5. Ja esat izpildījis iepriekš aprakstīto darbību, noformējuma režģa rindā Kritēriji ievadiet savus kritērijus.

  Kritēriji jāizmanto, lai atgrieztu tikai dzēšamos ierakstus. Pretējā gadījumā dzēšanas vaicājums noņem visus tabulas ierakstus. Turpinot iepriekš minēto piemēru, ievadiet tā klienta ID numuru, kurš ir likvidējis savu uzņēmumu, un datumu, kopš kura klienta pasūtījumi vairs nav spēkā.

  Papildinformāciju par kritēriju izmantošanu skatiet rakstā atlases vaicājumu kritēriju paraugi, tālāk šajā rakstā.

 6. Ja izpildījāt iepriekšējo darbību, katram kritēriju laukam notīriet izvēles rūtiņu Rādīt.

 7. Cilnes Noformējums grupā Rezultāti noklikšķiniet uz Izpildīt.

  Pārbaudiet, vai vaicājums atgriež ierakstus, ko vēlaties dzēst.

 8. Turiet vaicājumu atvērtu un pēc tam izpildiet nākamās darbības.

Atlases vaicājuma konvertēšana par dzēšanas vaicājumu un datu dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz Noformējuma skats, lai pārslēgtos no datu lapas uz vaicājuma noformētāju.

 2. Cilnes noformējums grupā Vaicājuma tips noklikšķiniet uz Dzēst.

  Programma Access maina atlases vaicājumu par dzēšanas vaicājumu, noformējuma režģa apakšējā sadaļā paslēpj rindu Rādīt un pievieno rindu Dzēst.

  Pārliecinieties, vai kolonnas * (visi lauki) rindā Dzēst ir redzams No. Kolonnā, kuru izmantojat kā kritēriju, jāparādās vārdam Kur.

 3. Pārliecinieties, ka vēlaties dzēst datus, un pēc tam noklikšķiniet uz palaist Pogas attēls .

  Programma Access aicina apstiprināt dzēšanu.

  Noklikšķiniet uz , lai dzēstu datus.

Uz lapas sākumu

Atlases vaicājumu kritēriju paraugi

Tabulā ir redzami daži kritēriju paraugi, kurus var izmantot atlases vaicājumos, lai nodrošinātu, ka tiek izdzēsti pareizie dati. Šos paraugus var pielāgot to izmantošanai ar saviem datiem. Dažos piemēros ir izmantotas aizstājējzīmes.

Papildinformāciju par aizstājējzīmju izmantošanu skatiet rakstā Access aizstājējzīmes.

Kritērijs

Efekts

> 234

Atgriež skaitļus, kas lielāki par 234. Lai atrastu skaitļus, kas mazāki par 234, izmantojiet < 234.

>= "Cajhen"

Atgriež visus ierakstus, sākot no Cajhen līdz alfabēta beigām.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#.

Atgriež datumus no 2007.gada 2.februāra līdz 2007.gada 1.decembrim (ANSI-89). Ja datu bāzē ir izmantotas ANSI-92 aizstājējzīmes, lietojiet vienpēdiņas ('), nevis restītes (#). Piemērs: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'

Not "Germany"

Atrod ierakstus, kuros lauku saturs nav precīzi atbilstīgs kritērijam "Germany". Kritērijs atgriezīs ierakstus, kuros "Germany" ir papildināts ar papildu rakstzīmēm, piemēram, "Germany (euro)" vai "Europe (Germany)".

Not "T*"

Atrod visus ierakstus, izņemot tos, kas sākas ar kritēriju T. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, izmantojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

Not "*t"

Atrod visus ierakstus, kas nebeidzas ar t. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, izmantojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

In(Canada,UK)

Sarakstā atrod visus ierakstus, kuros ir kritērijs Canada vai UK.

Like "[A-D]*"

Text laukā atrod visus ierakstus, kas sākas ar burtiem A līdz D. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, lietojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

Like "*ar*"

Atrod visus ierakstus, kuros ir burtu savienojums "ar". Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, lietojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

Like "Maison Dewe?"

Atrod visus ierakstus, kas sākas ar “Maison” un kuriem ir otrā virkne, kas izveidota no 5 burtiem, no kuriem pirmie četri ir “Dewe”, bet pēdējais burts nav zināms. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, lietojiet pasvītrojuma zīmi (_), nevis jautājuma zīmi (?).

#2/2/2007#

Atrod visus ierakstus, sākot no 2007.gada 2.februāra. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, lietojiet vienpēdiņas, nevis restītes ('2/2/2007').

< Date() - 30

Izmanto funkciju Date, lai atgrieztu visus datumus, kas vecāki par 30 dienām.

Date()

Izmanto funkciju Date, lai atgrieztu visus ierakstus, kuros ir šīsdienas datums.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Izmanto funkciju Date un DateAdd, lai atgrieztu visus ierakstus starp šīsdienas datumu un trīs mēnešiem atpakaļ.

Is Null

Atgriež visus ierakstus, kuros ir vērtība Null (tukša vai nedefinēta).

Is Not Null

Atgriež visus ierakstus, kuros ir jebkāda vērtība (kas nav vērtība Null).

""

Atgriež visus ierakstus, kuros ir nulles garuma virkne. Nulles garuma virkne tiek lietota, kad norādītajam laukam jāpievieno vērtība, nezinot, kāda ir patiesā vērtība. Piemēram, laukā jāievada faksa numurs,bet dažiem klientiem faksa nav. Šādā gadījumā, lai nebūtu jāievada numurs, ievadiet dubultās pēdiņas bez atstarpes ("").

Uz lapas sākumu

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×