Tekstlodziņa, formas, WordArt vai attēla pagriešana vai apvēršana

Tekstlodziņa, formas, WordArt vai attēla pagriešana vai apvēršana

Pagriežot vai apvēršot varat mainīt tekstlodziņa (un tajā esošā teksta), formas, WordArt objekta vai attēla novietojumu.

Pagriešanas komandas ir pieejamas rīkjoslas lentes cilnes Formatēšana grupā Zīmēšanas rīki. Atlasiet objektu, kuru vēlaties pagriezt, un noklikšķiniet uz lentes.

Atlasiet zemāk redzamo virsrakstu, lai atvērtu un skatītu detalizētus norādījumus.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Noklikšķiniet uz pagriešanas tura objekta augšdaļā un pēc tam velciet vajadzīgajā virzienā.

  Forma ar pagriešanas turiem

  • Lai ierobežotu pagriešanu līdz 15 grādu solim, velciet pagriešanas turi, turot nospiestu taustiņu Shift.

  • Kad pagriežat vairākas formas, tās netiek pagrieztas kā grupa, bet gan katra forma tiek griezta ap savu asi.

  • Programmā Word pagriežot iekļautu objektu, objekts pagriešanas laikā saglabā to pašu atrašanās vietu, tāpēc pagriešana var izskatīties dīvaini. Ja jums nepatīk pagrieztā objekta izskats, varat mainīt izkārtojuma opciju vai teksta aplaušanu.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Kontekstcilnes Zīmēšanas rīki (vai Attēla rīki, ja pagriežamais objekts ir attēls) cilnes Formatēšana grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt un pēc tam uz Citas pagriešanas opcijas.

  Papildu pagriešanas opcijas pagriešanas izvēlnē

 3. Rūts vai dialoglodziņa, kas atveras, lodziņā Pagriešana ievadiet vajadzīgo objekta pagriešanas vērtību. Varat arī izmantot bultiņas, lai objektu pagrieztu precīzi tā, kā nepieciešams.

Ja formatēšanas 0cilnes Zīmēšanas rīki vai Attēla rīki netiek rādītas, pārliecinieties, vai esat atlasījis tekstlodziņu, formu vai WordArt objektu. Lai atvērtu cilni Formatēšana, iespējams, jāveic dubultklikšķis uz objekta.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Kontekstcilnes Zīmēšanas rīki (vai Attēla rīki, ja pagriežamais objekts ir attēls) cilnes Formatēšana grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt un pēc tam:

  • Lai pagrieztu objektu par 90 grādiem pa labi, noklikšķiniet uz Pagriezt par 90° pa labi.

  • Lai pagrieztu objektu par 90 grādiem pa kreisi, noklikšķiniet uz Pagriezt par 90° pa kreisi.

Ja kontekstcilnes Zīmēšanas rīki vai Attēlu rīki cilne Formatēšana netiek rādīta, pārliecinieties, vai esat atlasījis tekstlodziņu, formu, WordArt objektu vai attēlu. Lai atvērtu cilni Formatēšana, iespējams, ir jāveic dubultklikšķis uz objekta.

Izmantojot apvēršanas rīkus, varat izveidot spoguļattēla efektu vai apvērst objektu otrādi.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Kontekstcilnes Zīmēšanas rīki (vai Attēla rīki, ja pagriežamais objekts ir attēls) cilnes Formatēšana grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt un pēc tam:

  • Lai pagrieztu objektu otrādi, noklikšķiniet uz Apvērst vertikāli.

  • Lai izveidotu objekta spoguļattēlu, noklikšķiniet uz Apvērst horizontāli.

Ja kontekstcilnes Zīmēšanas rīki vai Attēlu rīki cilne Formatēšana netiek rādīta, pārliecinieties, vai esat atlasījis tekstlodziņu, formu, WordArt objektu vai attēlu. Lai atvērtu cilni Formatēšana, iespējams, ir jāveic dubultklikšķis uz objekta.

Padoms.: Ja vienkārši vēlaties izveidot dokumentā esoša teksta spoguļattēlu, skatiet tēmu Teksta apvēršana vai spoguļattēla izveide.

Pagriežot objektu, tajā esošais teksts tiek pagriezts kopā ar to. Tomēr, apvērstā objektā esošais teksts netiek automātiski apvērsts, izmantojot pagriešanas rīku. Lai tekstu apvērstu pretējā virzienā kopā ar objektu, kurā tas atrodas, programmā Word, Outlook, Excel un PowerPoint varat veikt tālāk aprakstītās darbības.

 1. Atlasiet apvēršamo objektu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Formatēt formu.

 2. Rūts Formas formatēšana sadaļā Formas opcijas noklikšķiniet uz Efekti.

  Rūts Formas formatēšana cilne Efekti

 3. Kādā no sadaļas Telpiska pagriešana lodziņiem Pagriešana lodziņos (X, Y vai Z atkarībā no tā, kā vēlaties pagriezt tekstu), ievadiet 180.

  X pagriešana cilnē Efekti

  Piezīmes.: 

  • Pagriešanas vērtības mainīšana var ietekmēt objekta aizpildījuma krāsu. Aizpildījuma krāsu var pielāgot rūts Formatēt formu cilnē Aizpildījums un līnija Cilne Aizpildījums un līnija .

  • Noklikšķinot uz objekta, lai rediģētu tekstu, tas uz rediģēšanas laiku tiek rādīts sākotnējā izskatā. Kad beidzat teksta rediģēšanu un noklikšķināt ārpus objekta, tas atkal tiek rādīts apvērsts.

Atlasiet zemāk redzamo virsrakstu, lai atvērtu un skatītu detalizētus norādījumus.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Noklikšķiniet uz pagriešanas tura objekta augšdaļā un pēc tam velciet vajadzīgajā virzienā.

  Forma ar pagriešanas turiem

  Piezīme.: Lai ierobežotu pagriešanu līdz 15 grādu solim, velciet pagriešanas turi, turot nospiestu taustiņu Shift.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Kontekstcilnes Zīmēšanas rīki (vai Attēla rīki, ja pagriežamais objekts ir attēls) cilnes Formatēšana grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt un pēc tam uz Citas pagriešanas opcijas.

  Papildu pagriešanas opcijas pagriešanas izvēlnē

  Ja cilne Attēlu rīki, Zīmēšanas rīki vai Formatēšana netiek rādīta, pārliecinieties, vai ir atlasīts attēls. Lai atvērtu cilni Formatēšana, iespējams, ir jāveic dubultklikšķis uz attēla.

 3. Rūts vai dialoglodziņa, kas atveras, lodziņā Pagriešana ievadiet vajadzīgo objekta pagriešanas vērtību. Varat arī izmantot bultiņas, lai objektu pagrieztu precīzi tā, kā nepieciešams.

Izmantojot apvēršanas rīkus, varat izveidot spoguļattēla efektu vai apvērst objektu otrādi.

 1. Noklikšķiniet uz objekta, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Kontekstcilnes Zīmēšanas rīki (vai Attēla rīki, ja pagriežamais objekts ir attēls) cilnes Formatēšana grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pagrieztu objektu otrādi, noklikšķiniet uz Apvērst vertikāli.

  • Lai izveidotu objekta spoguļattēlu, noklikšķiniet uz Apvērst horizontāli.

Ja kontekstcilnes Zīmēšanas rīki vai Attēlu rīki cilne Formatēšana netiek rādīta, pārliecinieties, vai esat atlasījis tekstlodziņu, formu, WordArt objektu vai attēlu. Lai atvērtu cilni Formatēšana, iespējams, ir jāveic dubultklikšķis uz objekta.

Padoms.: Ja vienkārši vēlaties izveidot dokumentā esoša teksta spoguļattēlu, skatiet tēmu Teksta apvēršana vai spoguļattēla izveide.

Pagriežot objektu, tajā esošais teksts tiek pagriezts kopā ar to. Tomēr, apvērstā objektā esošais teksts netiek automātiski apvērsts, izmantojot pagriešanas rīku. Lai tekstu apvērstu pretējā virzienā kopā ar objektu, kurā tas atrodas, programmā Word, Outlook, Excel un PowerPoint varat veikt tālāk aprakstītās darbības.

 1. Atlasiet apvēršamo objektu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Formatēt formu.

 2. Dialoglodziņa Formas formatēšana kreisajā pusē noklikšķiniet uz Telpiska pagriešana.

  Telpiska pagriešana dialoglodziņā Formas formatēšana

 3. Kādā no lodziņiem Pagriešana lodziņos (X, Y vai Z atkarībā no tā, kā vēlaties pagriezt tekstu), ievadiet 180.

  Piezīmes.: 

  • Pagriešanas vērtības mainīšana var ietekmēt objekta aizpildījuma krāsu. Aizpildījuma krāsu var pielāgot dialoglodziņa Formas formatēšana cilnē Aizpildījums.

  • Noklikšķinot uz objekta, lai rediģētu tekstu, tas uz rediģēšanas laiku tiek rādīts sākotnējā izskatā. Kad noklikšķināt ārpus objekta, tas atkal tiek rādīts apvērsts.

Atlasiet zemāk redzamo virsrakstu, lai atvērtu un skatītu detalizētus norādījumus.

 1. Noklikšķiniet uz attēls, formas vai WordArt, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Veicamās darbības:

  • Velciet rotācijas turis virzienā, kurā vēlaties pagriezt formu.
   Tikai attēliem un formām ir pagriešanas turi.
   Izmantojiet izvēlni, lai pārvaldītu terminu kopas terminus.

   Noklikšķiniet uz pagriešanas tura objekta augšdaļā un pēc tam velciet vajadzīgajā virzienā.

   Piezīme.: Lai ierobežotu pagriešanu līdz 15 grādu leņķim, velciet pagriešanas turi, turot nospiestu taustiņu Shift.

  • Lai norādītu precīzu pagriešanu, vispirms noklikšķiniet uz cilnes Formatēšana.

   Piezīme.: Ja neredzat cilni Formatēšana, pārliecinieties, vai esat atlasījis objektu.

  • Grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt Pogas attēls , noklikšķiniet uz Citas pagriešanas opcijas un pēc tam cilnē Lielums sadaļā Pagriezt ievadiet nepieciešamo attēla pagriešanas apjomu lodziņā Pagriešana.

 1. Noklikšķiniet uz attēls, formas vai WordArt, kuru vēlaties pagriezt.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Formāts.

  Piezīme.: Ja neredzat cilni Formatēšana, pārliecinieties, vai esat atlasījis objektu.

 3. Grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt Pogas attēls un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pagrieztu objektu par 90 grādiem pa labi, noklikšķiniet uz Pagriezt par 90° pa labi.

  • Lai pagrieztu objektu par 90 grādiem pa kreisi, noklikšķiniet uz Pagriezt par 90° pa kreisi.

Apvēršot formu, attēlu vai citu objekts, tiek izveidots formas, attēla vai objekta apvērstais attēls.

Padoms.: Objekta spoguļattēlu var izveidot, nokopējot, formu, attēlu vai objektu un pēc tam to apvēršot. Velciet kopiju uz pozīciju, kur tā atspoguļo formas, attēla vai objekta oriģinālu.

 1. Noklikšķiniet uz attēls, formas vai WordArt, kuru vēlaties apvērst.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Formāts.

  Piezīme.: Ja neredzat cilni Formatēšana, pārliecinieties, vai esat atlasījis objektu.

 3. Grupā Sakārtot noklikšķiniet uz Pagriezt Pogas attēls un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai objektu apvērstu vertikāli, noklikšķiniet uz Apvērst vertikāli.

  • Lai objektu apvērstu horizontāli, noklikšķiniet uz Apvērst horizontāli.

   Piezīmes.: 

   • Lai pagrieztu SmartArt grafiku, nokopējiet SmartArt grafika, ielīmējiet kā attēlu un pēc tam to pagrieziet.

   • Ja pagriešanas opcijas nav pieejamas, noklikšķinot uz attēla, kuru vēlaties pagriezt vai apvērst, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz katra attēla un cilnē īsinājumizvēlne norādiet uz Teksta aplaušana, un pēc tam noklikšķiniet uz Kvadrātveida vai jebkuras citas opcijas, izņemot Vienā rindiņā ar tekstu.

Pakalpojumā Office Online nav pagriešanas rīku.

PowerPoint Online ļauj apvērst attēlu horizontāli vai vertikāli. Office Online programmās nav pagriešanas rīku. Ja jums ir Office datora versija, datora programmā noklikšķiniet uz Atvērt programmā [programmas nosaukums], lai atvērtu dokumentu un izmantotu pagriešanas rīkus. Ja jums nav Officedatora versijas, varat tūlīt izmēģināt vai iegādāties jaunāko versiju.

Teksta apvēršana pretējā virzienā

Skatiet rakstu Teksta apvēršana pretējā virzienā vai spoguļattēla izveidošana.

Teksta aplaušana ap objektu

Skatiet rakstu Teksta aplaušana ap apli vai citu formu.

Tabulas vai SmartArt grafika pagriešana

Nokopējiet tabulu vai SmartArt grafika, ielīmējiet kā attēlu un pēc tam to pagrieziet.

Skatiet arī

Teksta apvēršana pretējā virzienā vai spoguļattēla izveidošana

Teksta aplaušana ap apli vai citu formu

Attēla apgriešana

Word izkārtojuma opciju izmantošana, lai pārvietotu attēlus

Formu, attēlu un citu objektu grupēšana un atgrupēšana

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×