Animācijas, video un audio

Teksta vai objektu animēšana

Teksta vai objektu animēšana

Savā PowerPoint prezentācijā varat animēt tekstu, attēlus, formas, tabulas, SmartArt grafikas un citus objektus.

Efekti var likt objektam parādīties, pazust vai pārvietoties. Tie var mainīt objekta izmērus vai krāsu.

PowerPoint 2013

1:54

Šeit ir arī saistīts video par teksta animēšanu.

Padoms.: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Pievienojiet animāciju tekstam, attēliem, formām un citiem objektiem prezentācijā

 1. Atlasiet objektu vai tekstu, kuru vēlaties animēt.

 2. Atlasiet Animācijas un izvēlieties animāciju.

 3. Atlasiet Efekta opcijas un izvēlieties efektu.

Animāciju un efektu pārvaldīšana

Ir vairāki veidi, kā prezentācijā startēt animācijas:

 • Pēc klikšķa: startējiet animāciju, noklikšķinot uz slaida.

 • Ar iepriekšējo: atskaņojiet animāciju vienlaikus ar iepriekšējo secības animāciju.

 • Pēc iepriekšējās: startējiet animāciju tūlīt pēc iepriekšējās animācijas.

 • Ilgums: pagariniet vai saīsiniet efektu.

 • Aizkave: pievienojiet laiku, kam jāpaiet, līdz efekts sāk darboties.

Citu efektu pievienošana animācijai

 1. Atlasiet objektu vai tekstu ar animāciju.

 2. Atlasiet Pievienot animāciju un izvēlieties.

Animāciju secības mainīšana

 1. Atlasiet animāciju marķieri.

 2. Atlasiet nepieciešamo opciju:

  • Pārvietot agrāk: lai animācija secībā tiktu rādīta agrāk.

  • Pārvietot vēlāk: lai animācija secībā tiktu rādīta vēlāk.

Animācijas pievienošana grupētiem objektiem

Grupētiem objektiem varat pievienot animāciju, tekstu un citus elementus.

 1. Nospiediet taustiņu Ctrl un atlasiet objektus.

 2. Atlasiet Formatēšana > Grupēt > Grupēt, lai objektus sagrupētu.

 3. Atlasiet Animācijas un izvēlieties animāciju.

Animācijas pievienošana objektam

 1. Atlasiet objektu, kuru vēlaties animēt.

 2. Lentes cilnes Animācijas grupā Animācija noklikšķiniet uz pogas Vēl Poga Vēl un atlasiet animācijas efektu, kuru vēlaties izmantot.

  Grupa Animācija cilnē Animācijas.

  Tiek rādīti vispopulārākie efekti. Ja nepieciešamas vēl plašākas izvēles iespējas, galerijas lejasdaļā noklikšķiniet uz opcijas Vēl.

Atlasiet virsrakstu zemāk, lai atvērtu un skatītu detalizētus norādījumus.

Efekta ātrumu nosaka ilguma iestatījums.

 1. Slaidā atlasiet animācijas efektu, kuru vēlaties mainīt.

 2. Cilnes Animācijas sadaļā Hronometrāža esošajā lodziņā Ilgums ierakstiet vajadzīgo animācijas izpildes ilgumu sekundēs.

  Animācijas efektu opcija Ilgums programmā PowerPoint

  (Maksimums: 59 sekundes. Minimums: .01 sekunde. Varat ierakstīt ilgumu vai izmantot augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu standarta pieauguma vērtību.)

 1. Slaidā atlasiet animācijas efektu, kuru vēlaties mainīt.

 2. Cilnes Animācijas sadaļā Hronometrāža atveriet sākuma sarakstu un izvēlieties vienu no trim tālāk aprakstītajām opcijām:

  Animāciju sākuma opcijas programmā PowerPoint

  Atlasiet

  Lai sāktu animācijas efektu

  Pēc klikšķa

  Noklikšķinot uz slaida

  Ar iepriekšējo

  Kopā ar iepriekšējo animācijas efektu sarakstā. (Viens klikšķis sāk divus vai vairāk animācijas efektus vienlaikus.)

  Pēc iepriekšējā

  Uzreiz pēc sarakstā iepriekšējā animācijas efekta atskaņošanas beigām. (Nav jāveic papildu klikšķis, lai sāktu šo animācijas efektu.)

Aizkaves opcija nosaka, cik ilgs laiks paiet, pirms sākas konkrēts animācijas efekts — vai nu pēc noklikšķināšanas vai iepriekšējā animācijas efekta beigām.

 1. Slaidā atlasiet animācijas efektu, kuru vēlaties mainīt.

 2. Cilnē Animācijas zem opcijām Hronometrāža lodziņā Aizkave norādiet laika periodu sekundēs.

Animācijas efektu opcija Aizkave programmā PowerPoint

Lai pārkārtotu animāciju kopu slaidā:

 1. Atveriet animācijas rūti: cilnes Animācijas grupā Papildu animācija atlasiet Animācijas rūts.

 2. Animācijas rūtī atlasiet animācijas efektu, kura secību vēlaties mainīt.

 3. Lentes cilnē Animācijas grupā Hronometrāža sadaļā Animācijas pārkārtošana atlasiet vienu no šīm opcijām:

  Animāciju hronometrāžas opcijas programmā PowerPoint
  • Atlasiet Pārvietot agrāk, lai pārvietotu efektu par vienu vietu uz augšu animāciju secībā.

  • Atlasiet Pārvietot vēlāk, lai pārvietotu efektu par vienu vietu uz leju animāciju secībā.

  Varat atlasīt opciju vairākas reizes, ja nepieciešams, lai pārvietotu atlasīto efektu uz vēlamo vietu animāciju secībā.

Ja animējat objektu, pa kreisi no šī objekta tiek rādīts neliels skaitlisks marķieris, kas norāda animācijas efekta klātbūtni un tā vietu animāciju secībā pašreizējā slaidā.

 1. Atlasiet tās animācijas skaitli, kuru vēlaties noņemt.

 2. Nospiediet tastatūras taustiņu Delete.

Pilnīgāku aprakstu lasiet rakstā Animācijas efektu mainīšana, noņemšana vai izslēgšana.

 1. Atlasiet tekstu vai objektu, kam vēlaties pievienot vairākas animācijas.

 2. Grupas Papildu animācija cilnē Animācijas noklikšķiniet uz Pievienot animāciju.

  Grupa Papildu animācija cilnē Animācijas.

Kad esat pievienojis vienu vai vairākus animācijas efektus, lai pārbaudītu, vai tie darbojas, rīkojieties šādi:

 • cilnes Animācijas grupā Priekšskatījums noklikšķiniet uz Priekšskatīt.

  Grupa Priekšskatījums cilnē Animācijas.

Jums nav manuāli jāpievieno vairāku objektu animācijas identiskā veidā: izmantojiet animācijas kopētāju, lai kopētu animācijas no viena objekta uz citu. Pilnu informāciju un īsu video demonstrāciju skatiet tēmā Animāciju dublēšana, izmantojot animācijas kopētāju.

Animācijas kopētājs ir pieejams animācijas rīkjoslas lentē, ja slaidā tiek atlasīts animēts elements

Animācijas efekta lietošana

 1. Atlasiet tekstu vai objektu, kuru vēlaties animēt.

  "Objekts" šajā gadījumā ir jebkurš elements slaidā, piemēram, attēls, diagramma vai tekstlodziņš. Izmēru maiņas turi parādās apkārt objektam, kad to atlasāt slaidā.

 2. Lentes cilnes Animācijas grupas Animācijas sarakstā Animēt atlasiet animācijas efektu, kuru vēlaties izmantot.

  Veidlapas pamatelementa un detaļas vadīklās esošā darbinieku informācija

  Ja jūsu atlasītais objekts ir tekstlodziņš, pieejamas divas iespējas katram animācijas tipam sarakstā Animēt:

  • Visiem uzreiz: animācijas efekts vienlaikus tiek lietots visam tekstam.

  • Pēc 1. līmeņa rindkopām: animācijas efekts tiek lietots atsevišķi pēc kārtas katrai tekstlodziņa rindkopai.

Atlasiet virsrakstu zemāk, lai atvērtu un skatītu detalizētus norādījumus.

 • Atlasiet tekstu vai objektu, kam vēlaties noņemt animāciju.

 • Cilnes Animācijas grupā Animācijas atzīmējiet Bez animācijas sarakstā Animēt.

Pilnīgāku aprakstu lasiet rakstā Animācijas efektu mainīšana, noņemšana vai izslēgšana.

Lai iegūtu lielāku kontroli pār to, kad un kā efekti tiek lietoti, varat izveidot un lietot pielāgotu animāciju. Piemēram, varat palielināt vai samazināt tekstu, to pagriezt vai likt tam mirdzēt, kā arī iestatīt animāciju, lai atskanētu aplausu skaņa, kad parādās attēls. Varat lietot vairākas animācijas, lai teksta rindiņa ielidotu ar vai bez skaņas un pēc tam izlidotu ārā. Varat izmantot izcelšanas, uznākšanas vai noiešanas opcijas papildus iepriekš iestatītajām vai pielāgotajām trajektorijām.

Pielāgotas animācijas varat izveidot sadaļā Pielāgota animācija uzdevumrūts, kas rāda svarīgu informāciju par animācijas efektu, tostarp efekta tipu, vairāku efektu secību attiecībā vienam pret otru un efekta teksta daļu.

Uzdevumrūts Pielāgota animācija

1. Ikonas norāda animācijas efektu hronometrāžu attiecībā pret citām slaidā notiekošajām darbībām. Izvēles iespējas ietver:

 • Sākt pēc klikšķa (peles ikona, redzama šeit): animācijas efekts sākas, kad noklikšķināt uz slaida.

 • Sākt ar iepriekšējo (bez ikonas): animācijas efekts sākas vienlaikus ar iepriekšējo sarakstā iekļauto efektu (tas ir, ar vienu klikšķi tiek izpildīti vairāki animācijas efekti).

 • Sākt pēc iepriekšējā (pulksteņa ikona): animācijas efekts sākas tūlīt pēc sarakstā iekļautā iepriekšējā efekta beigām (tas ir, nav atkārtoti jāklikšķina, lai sāktu nākamo animācijas efektu).

2. Atlasiet vienumu sarakstā, lai redzētu izvēlnes ikonu (lejupvērstā bultiņa) un pēc tam noklikšķiniet uz ikonas, lai parādītu izvēlni.

3. Uzdevumrūtī skaitļi norāda secību, kādā tiek atskaņoti animācijas efekti. Skaitļi atbilst ar animētajiem vienumiem saistītajām etiķetēm normālskatā, kad atvērta uzdevumrūts Pielāgota animācija.

4. Ikonas attēlo animācijas efekta tipu. Šajā piemērā tas ir izcelšanas efekts.

Animētie vienumi tiek izcelti slaidā ar nedrukājamu numurētu atzīmi. Šī atzīme atbilst efektiem pielāgotu animāciju sarakstā, un atzīme tiek attēlota teksta vai objekta sānos. Atzīme ir redzama tikai normālskatā, kad atvērta uzdevumrūts Pielāgota animācija.

Lai lietotu pielāgotu animācijas efektu programmā Office PowerPoint 2007, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet tekstu vai objektu, kuru vēlaties animēt.

 2. Cilnes Animācijas grupā Animācijas noklikšķiniet uz Pielāgota animācija.

 3. Uzdevumrūtī Pielāgota animācija noklikšķiniet uz Pievienot efektu un pēc tam veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai teksts vai objekts tiktu parādīts ar efektu, norādiet uz Uznākšana un pēc tam noklikšķiniet uz efekta.

  • Lai pievienotu efektu, piemēram, rotējošu efektu, objektam, kas jau ir redzams slaidā, norādiet uz Izcelšana un pēc tam noklikšķiniet uz efekta.

  • Lai pievienotu efektu, kas liek tekstam vai objektam kādā brīdī pamest slaidu, norādiet uz Noiešana un pēc tam noklikšķiniet uz efekta.

  • Lai pievienotu efektu, kas liek tekstam vai objektam pārvietoties konkrētā trajektorijā, norādiet uz Kustības trajektorijas un pēc tam noklikšķiniet uz trajektorijas.

 4. Lai norādītu, kā efekts tiek lietots jūsu tekstam vai objektam, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pielāgotas animācijas efekta pielāgotu animāciju sarakstā un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Efekta opcijas.

 5. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai norādītu teksta iestatījumus cilnē Efekts, Hronometrāža un Teksta animācija, noklikšķiniet uz opcijām, kuras vēlaties lietot teksta animēšanai.

  • Lai norādītu objekta iestatījumus cilnē Efekts un Hronometrāža, noklikšķiniet uz opcijām, kuras vēlaties lietot objekta animēšanai.

Efekti redzami pielāgotas animācijas sarakstā to pievienošanas secībā.

Izmantojiet tālāk norādītās darbības, lai lietotu skaņas efektus teksta aizzīmēm, kurām esat pievienojis animācijas efektus. Sākumā slaids izskatās šādi.

Slaids, kurā ir lietoti uznākšanas un noiešanas animācijas efekti

Un pielāgotās animācijas uzdevumrūts izskatās šādi.

Pielāgotas animācijas uzdevumrūts, kurā redzami uznākšanas un noiešanas efekti

Rīkojieties šādi:

 1. Pielāgotas animācijas uzdevumrūts sarakstā Pielāgota animācija noklikšķiniet uz bultiņas pa labi no pirmajai teksta aizzīmei lietotā animācijas efekta, pēc tam noklikšķiniet uz Efekta opcijas .

  Efektu opcijas

 2. Cilnes Efekts sadaļā Uzlabojumi sarakstā Skaņa veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Atlasiet skaņu.

  • Lai pievienotu skaņu no faila, atlasiet Citas skaņas un pēc tam atrodiet skaņas failu, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību katrai teksta aizzīmei, kurai vēlaties pievienot skaņas efektu.

Kad esat pievienojis vienu vai vairākus animācijas efektus, lai pārbaudītu, vai tie darbojas, rīkojieties šādi:

 • Uzdevumrūts Pielāgota animācija apakšā noklikšķiniet uz Atskaņot.

Nospiediet Atskaņot, lai pārbaudītu animācijas efektus

Animācijas lietošana

 1. Slaidā atlasiet objektu vai tekstu, ko vēlaties animēt.

  "Objekts" šajā gadījumā ir jebkurš elements slaidā, piemēram, attēls, diagramma vai tekstlodziņš. Izmēru maiņas turi parādās apkārt objektam, kad to atlasāt slaidā. (Animācijas nolūkiem rindkopa tekstlodziņā arī ir objekts, taču tai nav izmēru maiņas turu, kad to atlasāt; tā vietā visam tekstlodziņam ir izmēru maiņas turi.)

 2. Lentes cilnē Animācijas atveriet animāciju galeriju un atlasiet nepieciešamo animāciju.

  Animāciju galerija opcijās pakalpojumā PowerPoint Online
 3. Cilnē Animācijas atveriet sarakstu Efekta opcijas, lai atlasītu kādu no pieejamajām opcijām. Efekta opcijas ir pieejamas tekstam vai tam, lai izvēlētos animācijas virzienu vai intensitāti. (Visām animācijām nav ir efekta opciju).

 4. Lai priekšskatītu animāciju, lentes cilnes Skats grupā Sākt slaidrādi atlasiet No pašreizējā slaida.

  Sāciet slaidrādi no pašreizējā slaida.
 5. Slaidrādes skatā noklikšķiniet uz slaida, lai veiktu animācijas efekta atskaņošanu.

Animācijas efekta noņemšana

 1. Atlasiet animētu objektu.

 2. Lentes cilnē Animācijas atveriet animāciju galeriju un atlasiet Nav.

Animācijas efektu secības maiņa

Ja animējat objektu, pa kreisi no šī objekta tiek rādīts neliels skaitlisks marķieris, kas norāda animācijas efekta klātbūtni un tā vietu slaida animāciju secībā. Šie marķieri tiek rādīti, ja lentē ir atlasīta cilne Animācija.

 1. Slaidā atlasiet animētu objektu.

 2. Lentes cilnes Animācija grupā Hronometrāža noklikšķiniet uz Pārvietot agrāk vai Pārvietot vēlāk.

  Katrs klikšķis maina objekta pozīciju secībā par vienu vienību. Tiek mainīta animācijas marķieru numerācija, lai tā atbilstu efektu secībai.

Skatiet arī

Teksta parādīšana pa vienai rindiņai, vienam vārdam un vienam burtam

Animēta GIF attēla pievienošana slaidam

Vairāku animācijas efektu lietošana vienam objektam

Kustības trajektorijas animācijas efekta pievienošana

3D animācijas efekti programmā PowerPoint

Pārejas starp slaidiem

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×