Teksta sadalīšanas vairākās kolonnās, izmantojot funkcijas

Teksta sadalīšanas vairākās kolonnās, izmantojot funkcijas

Varat izmantot teksta funkcijas LEFT, MID, RIGHT, SEARCH un LEN, lai manipulētu ar teksta virknēm datos. Piemēram, vienas šūnas pirmo, otro un pēdējo vārdu varat sadalīt trīs atsevišķās kolonnās.

Lai izplatītu nosaukumu komponentus ar teksta funkcijām, ir jānovieto katra rakstzīme teksta virknē. Atstarpju pozīcijas teksta virknē ir arī nozīmīgas, jo tās norāda vārda komponentu sākumu vai beigām virknē.

Piemēram, šūnā, kurā ir tikai vārds un uzvārds, uzvārds sākas pēc atstarpes pirmās instances. Dažiem vārdiem sarakstā var būt otrais vārds, šādā gadījumā uzvārds sākas pēc otrās atstarpes instances.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izgūt dažādus nosaukumu formātus, izmantojot šīs ērtās funkcijas. Varat arī sadalīt tekstu dažādās kolonnās, izmantojot vedni teksta konvertēšanai pa kolonnām

Vārda piemērs

Apraksts

Vārds

Otrais vārds

Uzvārds

Sufikss

1

Džefs Smits

Nav otrā vārda

Mareks

Bērziņš

2

Ēriks S. Kurjan

Viens vidus sākotnējais

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Divi vidus iniciāļi

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Vārds, uzvārds, ar komatu

Ella

Beth

Kahn

5

Mērija Kay D. Andersen

Divdaļīgs vārds

Mērija Keja

D.

Jaunzema

6

Paula Barreto de Mattie

Trīs daļa uzvārds

Paula

Barreto de Mattie

7

Džeimss van Eaton

Divdaļīgs uzvārds

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Vispirms uzvārds un sufikss ar komatu

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gērijs Altmans izskaidros III

Ar sufiksu

Geri

Altmans izskaidros

III

10

Mr Ryan Ihrig

Ar prefiksu

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Zilbjdales uzvārds

Nansija

Taft-Rider

Piezīme.: Attēlos, kas parādīti tālāk norādītajos piemēros, marķējums pilnajā nosaukumā norāda, kāda rakstzīme atbilst meklēšanas formulai.

Šajā piemērā ir atdalīti divi komponenti: vārds un uzvārds. Viena atstarpe atdala divus vārdus.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Džefs Smits

Nav otrā vārda

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Vārds

  Vārds sākas ar pirmo virknes rakstzīmi (J) un beidzas līdz ar piekto rakstzīmi (atstarpi). Formula no šūnas A2 atgriež piecas rakstzīmes, sākot no kreisās puses.

  Formula vārda izgūšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Atrod atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot no kreisās puses.

 2. Uzvārds

  Uzvārds sākas ar atstarpi, piecas rakstzīmes no labās puses, un beidzas ar pēdējo rakstzīmi labajā pusē (h). Formula no šūnas A2 izgūst piecas rakstzīmes, sākot no labās puses.

  Formula uzvārda izgūšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH un LEN, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Atrod atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 3. Saskaita teksta virknes garumu un tad atņem no tā rakstzīmju skaitu pa kreisi no pirmās atstarpes (skaits atrasts, veicot 1. darbību).

Šajā piemērā tiek izmantots vārds, otrais vārds un uzvārds. Atstarpe atdala katru nosaukumu komponentu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Ēriks S. Kurjan

Viens vidus sākotnējais

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (vidus iniciāļi)

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Tiešais rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses (E) un beidzas ar piekto rakstzīmi (pirmo atstarpi). Formula no šūnas A2 izgūst pirmās piecas rakstzīmes, sākot no kreisās puses.

  Formula vārda un uzvārda, kā arī vidus iniciāļu atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Atrod atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 2. Otrais vārds

  Otrais vārds tiek sākts ar sesto rakstzīmi (-ām) un beidzas ar astoto pozīciju (otro atstarpi). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas funkciju ligzdošana, lai atrastu otro atstarpes instanci.

  Formula izgūst trīs rakstzīmes, sākot ar sesto.

  Detalizēta informācija par formulu pirmā, otrā vārda un uzvārda atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta sākuma_numurs vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (5).

 3. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (-ām). Šī skaitliskā pozīcija ir otrā vārda sākuma pozīcija. (5 + 1 = 6)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (5)

 4. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (-ām). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt otro atstarpes gadījumu. (5 + 1 = 6)

 5. Meklējiet otro atstarpes gadījumu šūnā A2, sākot ar sesto vietu (-ām) 4. darbībā. Šis rakstzīmes numurs ir otrā vārda beigu pozīcijas. 8

 6. Šūnā a2 norādītās atstarpes skaitliskās pozīcijas meklēšana, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (5)

 7. Izmantojiet 5. darbībā atrastās otrās atstarpes rakstzīmju skaitu un atņemiet 6. darbībā atrastās pirmās atstarpes rakstzīmju skaitu. Rezultāts ir rakstzīmju skaits no teksta virknes, sākot ar sesto, kas atrodas 2. darbībā. (8 – 5 = 3)

 8. Uzvārds

  Uzvārds sāk sešas rakstzīmes no labās puses (K) un beidzas ar pirmo rakstzīmi no labās puses (n). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas funkciju ligzdošana, lai atrastu otro un trešo atstarpes gadījumu (tas ir piektajā un astotajā pozīcijā no kreisās puses).

  Formula no šūnas A2 izgūst sešas rakstzīmes, sākot no labās puses.

  Otrā meklēšanas funkcija formulā pirmā, otrā vārda un uzvārda atdalīšanai
 9. Izmantojiet funkcijas LEN un ligzdotu funkciju SEARCH, lai meklētu num_chars vērtību:

  Šūnā a2 norādītās atstarpes skaitliskās pozīcijas meklēšana, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (5)

 10. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (-ām). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt otro atstarpes gadījumu. (5 + 1 = 6)

 11. Meklējiet otro atstarpes gadījumu šūnā A2, sākot ar sesto vietu (-ām), kas atrodas 2. darbībā. Šis rakstzīmes numurs ir otrā vārda beigu pozīcijas. 8

 12. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virkņu kopsummu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses uz otro atstarpes gadījumu, kas atrasts 3. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (14 – 8 = 6).

Tālāk ir parādīts piemērs, kā izvērst divus vidus iniciāļus. Pirmais un trešais atstarpes gadījums atdala nosaukumu komponentus.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Janaina B. G. Bueno

Divi vidus iniciāļi

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (vidus iniciāļi)

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Tiešais rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses (J) un beidzas ar astoto rakstzīmi (pirmo atstarpi). Formula no šūnas A2 izgūst pirmās astoņas rakstzīmes, sākot no kreisās puses.

  Formula vārda un uzvārda, kā arī divu otrā vārda iniciāļu atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. 8

 2. Otrais vārds

  Otrais vārds tiek sākts ar devīto rakstzīmi (B) un beidzas ar četrpadsmito rakstzīmi (trešo atstarpi). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu pirmo, otro un trešo vietu, kurā ir atstarpe astotajā, vienpadsmitajā un četrpadsmitajā pozīcijā.

  Formula izgūst piecas rakstzīmes, sākot ar devīto.

  Formula vārda un uzvārda, kā arī divu otrā vārda iniciāļu atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta sākuma_numurs vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. 8

 3. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (B). Šī skaitliskā pozīcija ir otrā vārda sākuma pozīcija. (8 + 1 = 9)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. 8

 4. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (B). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt otro atstarpes gadījumu. (8 + 1 = 9)

 5. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot no devītās pozīcijas (B), kas atrasta 4. darbībā. (11).

 6. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc otrās atstarpes (G). Šis rakstzīmes numurs ir sākuma vieta, no kuras vēlaties sākt meklēt trešo atstarpi. (11 + 1 = 12)

 7. Meklējiet trešo atstarpi šūnā A2, sākot ar divpadsmitajā darbībā atrasto 12. darbību. 14

 8. Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2. 8

 9. Izmantojiet 7. darbībā atrastās trešās atstarpes rakstzīmju skaitu un atņemiet 6. darbībā atrastās pirmās atstarpes rakstzīmju skaitu. Rezultāts ir rakstzīmju skaits no teksta virknes, sākot ar 2. darbībā atrasto devīto rakstzīmi.

 10. Uzvārds

  Uzvārds sāk piecas rakstzīmes no labās puses (B) un beidzas ar pirmo rakstzīmi no labās puses (o). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu pirmo, otro un trešo atstarpes gadījumu.

  Formula no šūnas A2 izgūst piecas rakstzīmes, sākot no pilnā vārda labās puses.

  Formula vārda un uzvārda, kā arī divu otrā vārda iniciāļu atdalīšanai

  Izmantojiet ligzdotas funkcijas SEARCH un funkciju LEN, lai meklētu num_chars vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. 8

 11. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (B). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt otro atstarpes gadījumu. (8 + 1 = 9)

 12. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot no devītās pozīcijas (B), kas atrasta 2. darbībā. 11

 13. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc otrās atstarpes (G). Šis rakstzīmes numurs ir sākuma vieta, no kuras vēlaties sākt meklēt trešo vietas instanci. (11 + 1 = 12)

 14. Meklējiet trešo atstarpi šūnā A2, sākot ar divpadsmitās pozīcijas (G), kas atrodama 6. darbībā. 14

 15. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses uz trešo atstarpi, kas atrasta 5. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (19-14 = 5)

Šajā piemērā uzvārds atrodas pirms vārda, bet otrais vārds — beigās. Komats atzīmē pēdējā vārda galu, un atstarpe atdala katru nosaukumu komponentu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Kahn, Wendy Beth

Vārds, uzvārds, ar komatu

Formula

Rezultāts (vārds)

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (otrais vārds)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

Formula

Tiešais rezultāts (uzvārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1)-2)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1)-2)

 1. Vārds

  Vārds sākas ar septīto virknes rakstzīmi (W) un beidzas ar divpadsmito rakstzīmi (otro atstarpi). Tā kā vārds atrodas pilnā vārda vidū, tā izgūšanai jālieto funkcija MID.

  Formula izgūst sešas rakstzīmes, sākot ar septīto.

  Formula uzvārda, kam seko vārds un otrais vārds, atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta sākuma_numurs vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (6)

 2. Pieskaita 1, lai iegūtu aiz pirmās atstarpes esošās rakstzīmes skaitlisko pozīciju (W). Šī pozīcija ir pirmā vārda sākums. (6 + 1 = 7)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (6)

 3. Pieskaita 1, lai iegūtu rakstzīmes skaitlisko pozīciju aiz pirmās atstarpes (W). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (6 + 1 = 7)

  Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot no Septītās pozīcijas (W), kas ir atrasta 4. darbībā. 12

 4. Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (6)

 5. Izmantojiet 5. darbībā atrastās otrās atstarpes rakstzīmju skaitu un atņemiet 6. darbībā atrastās pirmās atstarpes rakstzīmju skaitu. Rezultāts ir rakstzīmju skaits VIDUS izvilkumi no teksta virknes, sākot ar septīto pozīcijas, kas atrasta 2. darbībā. (12-6 = 6)

 6. Otrais vārds

  Otrais vārds sākas četras rakstzīmes no labās puses (B) un beidzas ar pirmo rakstzīmi no labās puses (h). Formula paredz funkcijas SEARCH ligzdošanu pirmā un otrā atstarpes gadījuma atrašanai sestajā un divpadsmitajā pozīcijā no kreisās puses.

  Formula izgūst četras rakstzīmes, sākot no labās puses.

  Formula uzvārda, kam seko vārds un otrais vārds, atdalīšanai

  Lietojiet ligzdotu funkciju SEARCH un funkciju LEN, lai meklētu objekta sākuma_numurs vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (6)

 7. Pieskaita 1, lai iegūtu rakstzīmes skaitlisko pozīciju aiz pirmās atstarpes (W). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (6 + 1 = 7)

 8. Meklējiet otro atstarpes gadījumu šūnā A2, sākot no Septītās pozīcijas (W), kas atrodas 2. darbībā. 12

 9. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses uz otro atstarpi, kas atrasta 3. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (16-12 = 4)

 10. Uzvārds

  Uzvārds sākas ar pirmo virknes rakstzīmi (K) no kreisās puses un beidzas līdz ar ceturto rakstzīmi (n). Formula izgūst četras rakstzīmes no kreisās puses.

  Formula uzvārda, kam seko vārds un otrais vārds, atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (6)

 11. Atņemiet 2, lai iegūtu uzvārda beigu rakstzīme skaitlisko pozīciju (n). Rezultāts ir funkcijas LEFT izgūstamo rakstzīmju skaits. (6 – 2 =4)

Šajā piemērā tiek izmantots divdaļīgs vārds, Mary Kay. Otrā un trešā atstarpe atdala katru vārda komponentu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Mērija Kay D. Andersen

Divdaļīgs vārds

Formula

Rezultāts (vārds)

LEFT (A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= LEFT (A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultāts (vidus iniciāļi)

= MID (A2; SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2, (""; A2; 1) + 1) + 1)

= MID (A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2, (""; A2; 1) + 1) + 1)

Formula

Tiešais rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses un beidzas ar devīto rakstzīmi (otro atstarpi). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu otro atstarpes gadījumu no kreisās puses.

  Formula izgūst deviņas rakstzīmes, sākot no kreisās puses.

  Formula vārda, otrā vārda, iniciāļa un uzvārda atdalīšanai

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (5)

 2. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (K). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt otro atstarpes gadījumu. (5 + 1 = 6)

 3. Meklējiet otro atstarpes gadījumu šūnā A2, sākot ar sesto vietu (K), kas atrodas 2. darbībā. Rezultāts ir rakstzīmju skaits LEFT izvilkumi no teksta virknes. 9

 4. Otrais vārds

  Otrais vārds tiek sākts no desmitās pozīcijas (D) un beidzas ar divpadsmito rakstzīmi (trešo atstarpi). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu pirmo, otro un trešo atstarpes gadījumu.

  Formula izgūst divas rakstzīmes no vidus, sākot no desmitās pozīcijas.

  Formula vārda, otrā vārda, iniciāļa un uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu start_num vērtību:

  Meklē pirmās atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (5)

 5. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmi aiz pirmās atstarpes (K). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (5 + 1 = 6)

 6. Meklējiet otrā atstarpes gadījuma vietu šūnā A2, sākot ar sesto vietu (K), kas atrodas 2. darbībā. Rezultāts ir rakstzīmju skaits pa kreisi no kreisās puses. 9

 7. Pievienot 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc otrās atstarpes (D). Rezultāts ir otrā vārda sākuma pozīcijas. (9 + 1 = 10)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Pēc otrās atstarpes jāmeklē rakstzīmes skaitliskā pozīcija (D). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt trešo atstarpi. 10

 8. Jāmeklē trešās atstarpes skaitliskā pozīcija šūnā A2, sākot no kreisās puses. Rezultāts ir otrā vārda beigu vieta. 12

 9. Pēc otrās atstarpes jāmeklē rakstzīmes skaitliskā pozīcija (D). Rezultāts ir otrā vārda sākums. 10

 10. Izmantojiet trešo atstarpi, kas atrasta 6. darbībā, un atņemiet "D" rakstzīmju skaitu, kas atrasts 7. darbībā. Rezultāts ir rakstzīmju skaits VIDUS izvilkumi no teksta virknes, sākot no 4. darbībā atrastās desmitās pozīcijas. (12-10 = 2)

 11. Uzvārds

  Uzvārds tiek sākts ar astoņām rakstzīmēm no labās puses. Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu pirmo, otro un trešo atstarpi, kas atrodas piektajā, devītajā un divpadsmitajā pozīcijā.

  Formula izgūst astoņas rakstzīmes no labās puses.

  Formula vārda, otrā vārda, iniciāļa un uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet ligzdotas funkcijas SEARCH un funkciju LEN, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 12. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmi aiz pirmās atstarpes (K). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt atstarpi. (5 + 1 = 6)

 13. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot ar sesto vietu (K), kas atrodas 2. darbībā. 9

 14. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc otrās atstarpes (D). Rezultāts ir otrā vārda sākuma pozīcijas. (9 + 1 = 10)

 15. Jāmeklē trešās atstarpes skaitliskā pozīcija šūnā A2, sākot no kreisās puses. Rezultāts ir otrā vārda beigu vieta. 12

 16. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses uz trešo atstarpi, kas atrasta 5. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (20-12 = 8)

Šajā piemērā tiek izmantota trīs daļa uzvārds: Barreto de Mattie. Pirmā atstarpe atzīmē vārda un uzvārda sākumu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Paula Barreto de Mattie

Trīs daļa uzvārds

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses (P) un beidzas ar sesto rakstzīmi (pirmo atstarpi). Formula izgūst sešas rakstzīmes no kreisās puses.

  Formula vārda un uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet funkciju Search, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 2. Uzvārds

  Uzvārds sāk septiņpadsmit rakstzīmes no labās puses (B) un beidzas ar pirmo rakstzīmi no labās puses (-ām). Formula izgūst septiņpadsmit rakstzīmes no labās puses.

  Formula vārda un uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet funkciju LEN un SEARCH, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 3. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses līdz pirmajai atstarpei, kas atrasta 1. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (23-6 = 17)

Šajā piemērā tiek izmantots divdaļīgs uzvārds: van Eaton. Pirmā atstarpe atzīmē vārda un uzvārda sākumu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Džeimss van Eaton

Divdaļīgs uzvārds

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses (J) un beidzas ar astoto rakstzīmi (pirmo atstarpi). Formula izgūst sešas rakstzīmes no kreisās puses.

  Formula vārda un divdaļīga uzvārda atdalīšanai

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 2. Uzvārds

  Uzvārds tiek sākts ar devīto rakstzīmi no labās puses (v) un beidzas ar pirmo rakstzīmi no labās puses (n). Formula izgūst deviņas rakstzīmes no pilnā vārda labās puses.

  Formula vārda un divdaļīga uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet funkciju LEN un SEARCH, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 3. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses līdz pirmajai atstarpei, kas atrasta 1. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (15-6 = 9)

Šajā piemērā vispirms ir uzvārds, kam seko sufikss. Komats atdala uzvārdu un sufiksu no vārda un otrā vārda iniciāļa.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Bacon Jr., Dan K.

Vispirms uzvārds un sufikss ar komatu

Formula

Rezultāts (vārds)

= MID (A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

= MID (A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultāts (vidus iniciāļi)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (sufikss)

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, (SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-2)-SEARCH ("", A2, 1))

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, (SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-2)-SEARCH ("", A2, 1))

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar divpadsmito rakstzīmi (D) un beidzas ar piecpadsmito rakstzīmi (trešo atstarpi). Formula izgūst trīs rakstzīmes, sākot no divpadsmitās pozīcijas.

  Formula, ar kuru vispirms jāatdala uzvārds un sufikss ar komatu

  Izmantojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu start_num vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 2. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc pirmās atstarpes (J). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (6 + 1 = 7)

 3. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot ar septīto vietu (J), kas atrasta 2. darbībā. 11

 4. Pievienot 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc otrās atstarpes (D). Rezultāts ir vārda sākuma vieta. (11 + 1 = 12)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Pēc otrās atstarpes jāmeklē rakstzīmes skaitliskā pozīcija (D). Rezultāts ir rakstzīmes numurs, ar kuru vēlaties sākt meklēt trešo atstarpi. 12

 5. Jāmeklē trešās atstarpes skaitliskā pozīcija šūnā A2, sākot no kreisās puses. Rezultāts ir vārda beigu vieta. 15

 6. Pēc otrās atstarpes jāmeklē rakstzīmes skaitliskā pozīcija (D). Rezultāts ir vārda sākuma vieta. 12

 7. Izmantojiet trešo atstarpi, kas atrasta 6. darbībā, un atņemiet "D" rakstzīmju skaitu, kas atrasts 7. darbībā. Rezultāts ir rakstzīmju skaits VIDUS izvilkumi no teksta virknes, sākot no divpadsmitās pozīcijas, kas atrasta 4. darbībā. (15-12 = 3)

 8. Otrais vārds

  Otrais vārds tiek sākts ar otro rakstzīmi no labās puses (K). Formula izgūst divas rakstzīmes no labās puses.

  Formula, ar kuru vispirms jāatdala uzvārds un sufikss ar komatu

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 9. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc pirmās atstarpes (J). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (6 + 1 = 7)

 10. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot ar septīto vietu (J), kas atrasta 2. darbībā. 11

 11. Pievienot 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc otrās atstarpes (D). Rezultāts ir vārda sākuma vieta. (11 + 1 = 12)

 12. Jāmeklē trešās atstarpes skaitliskā pozīcija šūnā A2, sākot no kreisās puses. Rezultāts ir otrā vārda beigu vieta. 15

 13. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet skaitli no kreisās puses līdz trešajai atstarpei, kas atrasta 5. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (17-15 = 2)

 14. Uzvārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses (B) un beidzas ar sesto rakstzīmi (pirmo atstarpi). Tādējādi formula no kreisās puses izgūst sešas rakstzīmes.

  Formula, ar kuru vispirms jāatdala uzvārds un sufikss ar komatu

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 15. Sufikss

  Sufikss tiek sākts ar septīto rakstzīmi no kreisās puses (J) un beidzas ar devīto rakstzīmi no kreisās puses (.). Formula izgūst trīs rakstzīmes, sākot ar septīto.

  Formula, ar kuru vispirms jāatdala uzvārds un sufikss ar komatu

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta sākuma_numurs vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 16. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc pirmās atstarpes (J). Rezultāts ir sufiksa sākuma pozīcijas. (6 + 1 = 7)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 17. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes skaitlisko pozīciju pēc pirmās atstarpes (J). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. 7

 18. Otrās atstarpes skaitliskās pozīcijas meklēšana šūnā A2, sākot no septītās rakstzīmes, kas atrasta 4. darbībā. 11

 19. No 4. darbībā atrastās otrās atstarpes rakstzīmes atņemšana no 5. darbības. Rezultāts ir sufiksa beigu vieta. (11-1 = 10)

 20. Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskā pozīcija. (6)

 21. Kad esat atradis pirmo atstarpi, pievienojiet 1, lai atrastu nākamo rakstzīmi (J), kas ir atrodama arī 3. un 4. darbību. 7

 22. Izmantojiet 6. darbībā atrasto rakstzīmju skaitu "," un atņemiet "J" rakstzīmju skaitu, kas atrasts 3. un 4. darbību. Rezultāts ir rakstzīmju skaits no teksta virknes, sākot no Septītās pozīcijas, kas atrasta 2. darbībā. (10-7 = 3)

Šajā piemērā vārds ir virknes sākumā un sufikss ir beigās, tāpēc varat izmantot formulas, kas līdzīgas 2. piemērā: izmantojiet funkciju LEFT, lai izvilktu vārdu, funkcija MID, lai izvilktu uzvārdu. un funkcija RIGHT, lai izvilktu sufiksu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Gērijs Altmans izskaidros III

Vārds un uzvārds ar sufiksu

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultāts (sufikss)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses (G) un beidzas ar piekto rakstzīmi (pirmo atstarpi). Tādējādi formula izgūst piecas rakstzīmes, sākot no pilnā vārda kreisās puses.

  Formula pirmā un uzvārda atdalīšanai, kam seko sufikss

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 2. Uzvārds

  Uzvārds tiek sākts ar sesto rakstzīmi no kreisās puses (A) un beidzas ar vienpadsmito rakstzīmi (otro atstarpi). Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu atstarpju pozīcijas.

  Formula no vidus izgūst sešas rakstzīmes, sākot ar sesto.

  Formula pirmā un uzvārda atdalīšanai, kam seko sufikss

  Lietojiet funkciju SEARCH, lai meklētu objekta sākuma_numurs vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 3. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (A). Rezultāts ir uzvārda sākuma pozīcijas. (5 + 1 = 6)

  Lietojiet ligzdotas funkcijas SEARCH, lai meklētu objekta rakstzīmju_skaits vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 4. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (A). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (5 + 1 = 6)

 5. Otrās atstarpes skaitliskās pozīcijas meklēšana šūnā A2, sākot no sestās rakstzīmes, kas atrasta 4. darbībā. Šis rakstzīmes numurs ir pēdējā vārda beigu pozīcijas. 12

 6. Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskā pozīcija. (5)

 7. Pievienot 1, lai atrastu rakstzīmes skaitlisko pozīciju pēc pirmās atstarpes (A), kas ir atrasta arī 3. un 4. darbību. (6)

 8. Izmantojiet otrās atstarpes rakstzīmju skaitu, kas atrasts 5. darbībā, un pēc tam atņemiet "A" rakstzīmju skaitu, kas ir atrasts 6. un 7. darbībās. Rezultāts ir rakstzīmju skaits VIDUS izvilkumi no teksta virknes, sākot no Sestās pozīcijas, kas atrasta 2. darbībā. (12-6 = 6)

 9. Sufikss

  Sufikss sāk trīs rakstzīmes no labās puses. Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu atstarpju pozīcijas.

  Formula pirmā un uzvārda atdalīšanai, kam seko sufikss

  Izmantojiet ligzdotas funkcijas SEARCH un funkciju LEN, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (5)

 10. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmi pēc pirmās atstarpes (A). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (5 + 1 = 6)

 11. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot ar sesto vietu (A), kas atrasta 2. darbībā. 12

 12. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses uz otro atstarpi, kas atrasta 3. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (15-12 = 3)

Šajā piemērā pilns vārds ir pirms prefiksa, un formulās tiek izmantotas līdzīgas formulas: funkcija MID ir izvilkt uzvārdu, funkcija RIGHT, lai izvilktu uzvārdu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Mr Ryan Ihrig

Ar prefiksu

Formula

Rezultāts (vārds)

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= MID (A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1, SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH ("", A2, SEARCH (""; A2; 1) + 1)

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar piekto rakstzīmi no kreisās puses (R) un beidzas ar devīto rakstzīmi (otro atstarpi). Formula ligzdo MEKLĒŠANU, lai atrastu atstarpju pozīcijas. Tā izgūst četras rakstzīmes, sākot no piektās pozīcijas.

  Formula vārda atdalīšanai, pirms kura ir prefikss

  Izmantojiet funkciju SEARCH, lai meklētu start_num vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. 4

 2. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (R). Rezultāts ir vārda sākuma vieta. (4 + 1 = 5)

  Lietojiet ligzdotu funkciju SEARCH, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. 4

 3. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (R). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (4 + 1 = 5)

 4. Jāmeklē otrās tukšumzīmes skaitliskā pozīcija šūnā A2, sākot ar piekto rakstzīmi, kas atrasta 3. un 4. darbību. Šis rakstzīmes numurs ir vārda beigu vieta. 9

 5. Meklējiet pirmo atstarpi. 4

 6. Pievienojiet 1, lai atrastu rakstzīmes skaitlisko pozīciju pēc pirmās atstarpes (R), kas ir atrasta arī 3. un 4. darbību. (5)

 7. Izmantojiet otrās atstarpes rakstzīmju skaitu, kas atrasts 5. darbībā, un pēc tam atņemiet "R" rakstzīmju skaitu, kas ir atrasts 6. un 7. darbībās. Rezultāts ir rakstzīmju skaits VIDUS izvilkumi no teksta virknes, sākot ar piekto, kas atrodas 2. darbībā. (9-5 = 4)

 8. Uzvārds

  Uzvārds sāk piecas rakstzīmes no labās puses. Šajā formulā ir iekļauta meklēšanas ligzdošana, lai atrastu atstarpju pozīcijas.

  Formula vārda atdalīšanai, pirms kura ir prefikss

  Izmantojiet ligzdotas funkcijas SEARCH un funkciju LEN, lai meklētu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. 4

 9. Pievienojiet 1, lai iegūtu rakstzīmes pozīciju pēc pirmās atstarpes (R). Rezultātā iegūst rakstzīmes numuru, ar kuru sākt otrās atstarpes meklēšanu. (4 + 1 = 5)

 10. Meklējiet otro atstarpi šūnā A2, sākot ar piekto vietu (R), kas atrasta 2. darbībā. 9

 11. Saskaitiet šūnā A2 esošo teksta virknes kopējo garumu un pēc tam atņemiet rakstzīmju skaitu no kreisās puses uz otro atstarpi, kas atrasta 3. darbībā. Rezultāts ir to rakstzīmju skaits, kas tiek izvilktas no pilnā vārda labās puses. (14-9 = 5)

Šajā piemērā tiek izmantots defises uzvārds. Atstarpe atdala katru nosaukumu komponentu.

Kopējiet šūnas tabulā un ielīmējiet Excel darblapas šūnā a1. Formulai, kas tiek rādīta pa kreisi, tiks parādīta atsauce, bet Excel automātiski konvertēs formulu pareizajā atbilstošajā rezultātā.

Ieteikums.    Pirms datu ielīmēšanas darblapā iestatiet kolonnu platumu A un B uz 250.

Vārda piemērs

Apraksts

Julie Taft-Rider

Zilbjdales uzvārds

Formula

Rezultāts (vārds)

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2, SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultāts (uzvārds)

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Vārds

  Vārds tiek sākts ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses un beidzas līdz ar sesto pozīciju (pirmo atstarpi). Formula izgūst sešas rakstzīmes no kreisās puses.

  Formula vārda un uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet funkciju SEARCH, lai atrastu num_chars vērtību:

  Jāmeklē pirmās atstarpes skaitliskās pozīcijas šūnā A2, sākot no kreisās puses. (6)

 2. Uzvārds

  Viss uzvārds tiek sākts desmit rakstzīmes no labās puses (T) un beidzas ar pirmo rakstzīmi no labās puses (r).

  Formula vārda un uzvārda atdalīšanai

  Izmantojiet funkciju LEN un SEARCH, lai meklētu num_chars vērtību:

  Meklējiet atstarpes skaitlisko pozīciju šūnā A2, sākot ar pirmo rakstzīmi no kreisās puses. (6)

 3. Izgūstamā teksta virknes kopējā garuma skaitīšana un atņemšana no kreisās puses līdz pirmajai atstarpei, kas atrasta 1. darbībā. (16-6 = 10)

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Skatiet arī

Teksta sadalīšana vairākās kolonnās, izmantojot vedni teksta konvertēšanai pa kolonnām

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×