Tabulu relācijas datu modelī

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Jauns uzdevums
Video: Relācijas līdzeklī Power View un pievienojumprogrammā Power Pivot

Video: Relācijas līdzeklī Power View un pievienojumprogrammā Power Pivot

Video: Relācijas līdzeklī Power View un pievienojumprogrammā Power Pivot

Video: Relācijas līdzeklī Power View un Power Pivot

Pievienojiet vairāk power jūsu datu analīze, izveidojot relācijas amogn dažādām tabulām. Relāciju savienojums starp divām tabulām, kurās ir dati ir: viena kolonna katrā tabulā ir bāze relācijas. Lai uzzinātu, kāpēc relācijas ir noderīga, iedomājieties izsekojamo klientu pasūtījumi dati savā uzņēmumā. Jūs varētu izsekot visus datus vienā tabulā, kam struktūru, līdzīgs šim:

Klienta_ID

Nosaukums

E-pasts

Atlaide

Pasūtījuma_ID

Pasūtījuma_datums

Produkts

Daudzums

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

0.05

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

0.05

255

2010-01-03

SLR Camera

15

2.

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

0.10

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Šāda metode var darboties, bet tajā ir jāsaglabā daudz lieku datu, piemēram, klientu e-pasta adreses tiek saglabātas katram pasūtījumam. Glabāšana krātuvē ir lēta, bet e-pasta adreses maiņas gadījumā jums jānodrošina, lai tiktu atjaunināta katra attiecīgā klienta rinda. Viens veids, kā šo problēmu var risināt, ir sadalīt datus vairākās tabulās un norādīt relācijas starp tabulām. Šāda metode tiek izmantota tādās relāciju datu bāzēs kā SQL Server. Jūsu importētā datu bāze var ietvert, piemēram, pasūtījuma datus, izmantojot trīs saistītas tabulas.

Klienti

[Klienta_ID]

Nosaukums

E-pasts

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2.

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

Klienta_atlaides

[Klienta_ID]

Atlaide

1

0.05

2.

.10

Pasūtījumi

[Klienta_ID]

Pasūtījuma_ID

Pasūtījuma_datums

Produkts

Daudzums

1

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

255

2010-01-03

SLR Camera

15

2.

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Relācijas datu modelī — vienu, kas skaidri izveides vai viens, ka programma Excel automātiski izveido jūsu vārdā, importējot vienlaikus vairākās tabulās. Varat arī izmantot Power Pivot pievienojumprogrammu, lai izveidotu vai pārvaldītu modeli. Detalizētu informāciju skatiet rakstā datu modeļa izveide programmā Excel .

Ja izmantojat pievienojumprogrammu Power Pivot, lai importētu tabulas no vienas datu bāzes, pievienojumprogramma Power Pivot spēj noteikt tabulu relācijas, ņemot vērā [iekavās] norādītās kolonnas, un šīs relācijas atveidot fonā izveidotajā datu modelī. Papildinformāciju skatiet šī raksta sadaļā Relāciju automātiska noteikšana un izsecināšana. Ja tabulas importējat no vairākiem avotiem, relācijas varat izveidot manuāli, kā aprakstīts sadaļā Divu tabulu relācijas izveide.

Relācijas ir balstīti uz katras tabulas kolonnas, kurās ir tie paši dati. Piemēram, jūs varētu attiekties klientu tabula ar tabulas Orders , ja katrs satur kolonnai, kurā atrodas Klienta ID. Šajā piemērā kolonnu nosaukumi ir vienādi, bet tas nav obligāti. Viens varētu būt klienta ID un cita klienta numurs, ja vien visas tabulas Orders rindas, kurās ir ID, kas tiek glabāti tabulā Customers.

Relāciju datu bāzē ir vairāki veidi, taustiņus. Taustiņš parasti ir kolonna ar īpašu rekvizīti. Informācija par katru taustiņu mērķi var palīdzēt jums pārvaldīt vairāku tabulu datu modelis, kas nodrošina datus rakurstabulā, rakursdiagrammā vai Power View atskaitei.

Kaut gan ir dažāda veida taustiņi, šie ir svarīgākais mūsu mērķi šeit:

  • Primārā atslēga: unikāli identificē tabulas rindu, piemēram, CustomerID tabulā Customers .

  • Alternatīvo (kandidātlaidiena taustiņu vai): kolonnas, izņemot primāro atslēgu, unikālu. Piemēram, tabulā darbinieki var glabāt darbinieka ID un sociālās apdrošināšanas numurs, kas ir unikāli.

  • Ārējā atslēga: kolonna, kas norāda uz unikālu kolonnu citā tabulā, piemēram, CustomerID tabulā Orders , kura norāda uz CustomerID tabulā Customers.

Datu modelī, primārajā atslēgā vai alternatīvo atslēgu tiek saukta par saistītā kolonna. Ja tabulai ir gan primāro un alternatīvo atslēgu, varat izmantot kā pamatu viena no tabulas relācijas. Ārējā atslēga sauc par avota kolonnas vai tikai kolonnu. Mūsu piemērā būtu definēts relācijas starp CustomerID tabulā Orders (kolonnā) un CustomerID tabulā Customers (uzmeklēšanas kolonnas). Ja importējat datus no relāciju datu bāzes, pēc noklusējuma Excel izvēlas ārējās atslēgas no vienas tabulas un atbilstošās primāro atslēgu no citas tabulas. Tomēr jūs varat izmantot jebkuru kolonnu, kurā ir unikālas vērtības uzmeklēšanas kolonnu.

Relācija starp klientu un secība ir relācija viens pret daudziem. Katram klientam var būt vairāki pasūtījumi, bet secība nedrīkst būt vairākiem klientiem. Citu svarīgu tabulas relācijas ir viens pret vienu. Mūsu piemērā CustomerDiscounts tabulas, kas definē vienas diskonta likmi katram klientam, ir relācija viens pret vienu ar tabulas Customers.

Šajā tabulā ir parādītas relācijas starp šīm trīs tabulām(klientiem, CustomerDiscountsun pasūtījumi).

Relācija

Tips

Uzmeklēšanas kolonna

Kolonna

Customers-CustomerDiscounts

Viens pret vienu

Customers.CustomerID

CustomerDiscounts.CustomerID

Customers-Orders

Viens pret daudziem

Customers.CustomerID

Pasūtījumi.Klienta_ID

Piezīme.:  Datu modelī netiek atbalstītas relācijas Daudzi pret daudziem. Relācijas Daudzi pret daudziem piemērs ir tieša relācija starp tabulām Products un Customers, kurā viens klients var iegādāties daudzus produktus un viena veida produktu var iegādāties daudzi klienti.

Pēc jebkādu saistību ir izveidota, Excel parasti pārrēķinātas visas formulas, izmantojiet tabulu kolonnu jaunizveidoto relācijas. Apstrāde var ilgt kādu laiku, atkarībā no attiecības sarežģītības un datu apjomu. Papildinformāciju skatiet rakstā Formulu pārrēķināšana.

Datu modeļa var būt vairākas relācijas starp divām tabulām. Lai izveidotu precīzus aprēķinus, programmai Excel ir nepieciešamas vienu ceļu no vienas tabulas uz nākamo. Tāpēc tikai vienu relāciju starp katru no tabulu pāra vienlaikus ir aktīva. Gan citiem ir neaktīvs, varat norādīt neaktīvs relācijas formulas un vaicājumos.

Diagrammas skatā aktīvās relācijas ir nepārtrauktas līnijas un neaktīvs tiem ir pārtrauktu svītru līnijas. Piemēram, Adventure Works DW 2012, tabulas DimDate ir kolonna, Datumaatslēga, kas ir saistīts ar trīs dažādās kolonnās tabulā FactInternetSales: pasūtījuma _ datums, DueDateun NosūtīšanasDatums. Ja aktīvās relācijas starp Datumaatslēga un pasūtījuma _ datums, tas ir noklusējuma relācijas formulās, ja vien nav norādīts citādi.

Relāciju var izveidot, ja ir ievērotas tālāk aprakstītās prasības.

Kritēriji

Apraksts

Katras tabulas unikālais identifikators

Katrai tabulai ir nepieciešama viena kolonna, kas unikāli identificē katru šīs tabulas rindu. Šī kolonna bieži tiek saukta par primāro atslēgu.

Unikālās uzmeklēšanas kolonnas

Uzmeklēšanas kolonnas datu vērtībām ir jābūt unikālām. Tas nozīmē, ka šajā kolonnā nedrīkst būt dublikātu. Datu modelī nulles un tukšas virknes ir vienādas ar tukšumiem, kas ir noteikta datu vērtība. Tas nozīmē, ka uzmeklēšanas kolonnā nedrīkst būt vairākas nulles.

Saderīgie datu tipi

Datu tipi avota kolonnā un uzmeklēšanas kolonnu jābūt saderīgiem. Papildinformāciju par datu tipiem skatiet sadaļā Atbalstītie datu modeļu datu tipi.

Datu modelī tabulu relāciju nevar izveidot, ja atslēga ir kompozītatslēga. Pastāv arī ierobežojumi attiecībā uz relāciju Viens pret vienu un Viens pret daudziem izveidi. Citi relāciju tipi netiek atbalstīti.

Kompozītatslēgas un uzmeklēšanas kolonnas

Salikto atslēgu sastāv no vairāk nekā viena kolonna. Datu modeļu nevar izmantot saliktās atslēgas: tabulai jābūt precīzi viens kolonnas, kas unikāli identificē katru rindu tabulā. Ja importējat tabulas, kurās ir esošām relācijām, pamatojoties uz salikto atslēgu, Power Pivot tabulas importēšanas vedni ignorēt relācija, jo to nevar izveidot modelī.

Lai izveidotu relāciju starp divām tabulām, kurās ir vairākas kolonnas, definējot primārajām un ārējām atslēgām, vispirms apvienot vērtības, lai izveidotu vienu atslēgas kolonnu pirms izveidot relācijas. To var izdarīt pirms importēt datus, vai, izveidojot aprēķinātās kolonnas datu modelim, izmantojot Power Pivot pievienojumprogrammu.

Relācijas daudzi pret daudziem

Datu modeļa nevar būt relācijas daudzi pret daudziem. Jūs nevarat pievienot vienkārši savienojuma tabulām modelī. Tomēr jūs varat izmantot DAX funkcijas modeļa relācijas daudzi pret daudziem.

Patstāvīgi savienojumi un cilpas

Patstāvīgi savienojumi datu modelī nav atļauti. Patstāvīgs savienojums ir rekursīva relācija vienas tabulas ietvaros. Patstāvīgi savienojumi bieži tiek izmantoti vecākobjekta-bērnobjekta hierarhiju definēšanai. Varat pievienot, piemēram, tabulu Employees šai pašai tabulai, lai izveidotu hierarhiju, kas attēlo biznesa procesu vadības ķēdi.

Programma Excel neļauj izveidot cilpas starp relācijām darbgrāmatā. Tas nozīmē, ka nākamā relāciju kopa ir aizliegta.

1. tabula, kolonna a   ar   2. tabulu, kolonnu f

2. tabula, kolonna f   ar   3. tabulu, kolonnu n

3. tabula, kolonna n   ar   1. tabulu, kolonnu a

Ja mēģināt izveidot relāciju, kas radītu cilpu, rodas kļūda.

Viena no datu importēšanas priekšrocībām, izmantojot pievienojumprogrammu Power Pivot ir tā, ka dažreiz pievienojumprogrammā Power Pivot var tikt noteiktas relācijas un izveidotas jaunas relācijas programmā Excel izveidotajā datu modelī.

Kad importējat vairākas tabulas, pievienojumprogramma Power Pivot automātiski nosaka visas šo tabulu relācijas. Tāpat, kad izveidojat rakurstabulu, pievienojumprogramma Power Pivot analizē tabulās esošos datus. Tā nosaka iespējamās relācijas, kas nav norādītas, un ierosina šajās relācijās iekļaut atbilstošās kolonnas.

Lai izsecinātu relāciju iespējamību, noteikšanas algoritms izmanto statistiskos datus par kolonnu vērtībām un metadatiem.

  • Visu saistīto kolonnu datu tipiem ir jābūt saderīgiem. Automātiskas noteikšanas nolūkos ir atbalstīti tikai veselu skaitļu un teksta datu tipi. Papildinformāciju par datu tipiem skatiet sadaļā Datu modeļos atbalstītie datu tipi.

  • Lai relācijas tiktu veiksmīgi noteiktas, unikālo atslēgu skaitam uzmeklēšanas kolonnā ir jābūt lielākam par vērtību skaitu daudzo puses tabulā. Tas nozīmē, ka atslēgas kolonna relācijas daudzo pusē nedrīkst ietvert nekādas vērtības, kas neatrodas uzmeklēšanas tabulas atslēgas kolonnā. Pieņemsim, ka jums ir tabula, kurā uzskaitīti produkti un to ID (uzmeklēšanas tabula), un pārdošanas tabula, kurā uzskaitīti pārdošanas rādītāji katram produktam (relācijas daudzo puse). Ja pārdošanas ierakstos ir minēts produkta ID tādam produktam, kam nav atbilstoša ID tabulā Products, relāciju nevar izveidot automātiski, bet, iespējams, to varat izveidot manuāli. Lai programma Excel noteiktu šo saistību, vispirms jāatjaunina uzmeklēšanas tabula Product, izmantojot trūkstošo produktu ID.

  • Pārliecinieties, vai atslēgas kolonna pusē daudzi nosaukums ir līdzīgs atslēgas uzmeklēšanas tabulas kolonnas nosaukumu. Nosaukumi nav nepieciešams jābūt vienādiem. Piemēram, biznesa vidē, bieži ir vairāki varianti kolonnas, kurās ir būtībā ir tie paši dati vārdiem: Emp ID, EmployeeID, darbinieka ID, EMP_IDu.t.t. Algoritmu nosaka līdzīgiem nosaukumiem un piešķir lielāku varbūtību šīs kolonnas, kas ir līdzīga vai precīzi atbilstošas nosaukumi. Tāpēc, lai palielinātu iespējamību relācijas izveide, varat mēģināt pārdēvējot dati, kurus jūs importējiet uz, kas līdzīgs kolonnās esošās tabulas kolonnas. Ja programma Excel atrod iespējams vairākas relācijas, tad to nevar izveidot relāciju.

Šī informācija jums var palīdzēt saprast, kāpēc ne visas relācijas tiek noteiktas un kā metadatu izmaiņas — piemēram, lauka nosaukuma un datu tipu izmaiņas — var uzlabot relāciju automātiskās noteikšanas rezultātus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Relāciju problēmu novēršana.

Automātiska noteikšana kopām ar nosaukumiem

Relācijas starp kopām ar nosaukumiem un saistītajiem rakurstabulas laukiem netiek noteiktas automātiski. Šīs relācijas varat izveidot manuāli. Ja vēlaties izmantot automātisko relāciju noteikšanu, noņemiet katru kopu ar nosaukumu un atsevišķos laukus no šīs kopas ar nosaukumu tieši pievienojiet nepieciešamajai rakurstabulai.

Relāciju izsecināšana

Reizēm relācijas starp tabulām tiek saķēdētas automātiski. Ja izveidojat, piemēram, relāciju starp pirmajām divām nākamo tabulu kopām, tiek izsecināts, ka pastāv relācija starp abām pārējām tabulām, un tāda relācija tiek izveidota automātiski.

Products un Category — izveidota manuāli

Category un SubCategory — izveidota manuāli

Products un SubCategory — relācija tiek izsecināta

Lai relācijas tiktu automātiski saķēdētas, relācijām ir jābūt vienvirziena, kā redzams iepriekš. Ja sākotnējās relācijas ir, piemēram, starp tabulām Sales un Products un starp Sales un Customers, relācija netiek izsecināta. Tas ir tāpēc, ka relācija starp tabulām Products un Customers ir relācija Viens pret daudziem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×