Tabulas relāciju rokasgrāmata

Tabulas relāciju rokasgrāmata

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Viens no laba datu bāzes noformējuma mērķiem ir izslēgt datu redundanci (datu dublikātus). Lai to panāktu, dati, pamatojoties uz tēmām, ir jāiedala daudzās tabulās, lai katrs fakts būtu norādīts tikai vienu reizi. Pēc tam programmā Access norādiet veidu, kā atkal apvienot iedalīto informāciju — to var izdarīt, novietojot biežāk izmantotos laukus savstarpēji saistītās tabulās. Tomēr, lai to izdarītu pareizi, vispirms ir jāizprot starp tabulām pastāvošās relācijas, un pēc tam šīs relācijas ir jānorāda datu bāzē.

Tēmas šajā rakstā

Ievads

Tabulu relāciju veidi

Kādēļ ir jāveido tabulu relācijas?

Attiecinošā integritāte

Tabulas relācijas skatīšana

Tabulas relācijas izveide

Tabulas relācijas dzēšana

Tabulas relācijas maiņa

Attiecinošās integritātes ieviešana

Ievads

Kad katrai datu bāzes tēmai ir izveidota tabula, programmai Access ir jānorāda veids, kā atkal apvienot šo informāciju, kad tas ir nepieciešams. To var izdarīt, novietojot biežāk izmantotos laukus tabulās, kas ir saistītas, un definējot tabulu relācijas. Pēc tam var izveidot vaicājumus, formas un pārskatus, kuros ir parādīta informācija no vairākām tabulām uzreiz. Piemēram, tālāk redzamajā formā ir iekļauta informācija no vairākām tabulām:

Pasūtījumu forma, kurā parādīta saistīta informācija no piecām tabulām uzreiz

1. Šajā formā iekļautā informācija iegūta no tabulas Klienti...

2. ...Pasūtījumi...

3. ...Produkti...

4. ...un Pasūtījumu informācija.

Lodziņā Maksātājs norādītais klienta vārds ir izgūts no tabulas Klienti; vērtības lodziņos Pasūtījuma ID un Pasūtījuma datums iegūtas no tabulas Pasūtījumi; Produkta nosaukums — no tabulas Produkti, bet vērtības lodziņos Vienības cena un Daudzums iegūtas no tabulas Pasūtījumu informācija. Šīs tabulas ir savstarpēji saistītas dažādos veidos, lai formā tiktu apkopota informācija no katras no šīm tabulām.

Iepriekšējā piemērā tabulu laukiem ir jābūt koordinētiem, lai tajos tiktu radīta informācija par vienu un to pašu pasūtījumu. Šo koordināciju var panākt, izmantojot tabulu relācijas. Tabulas relācija darbojas, saskaņojot galveno lauku datus  — bieži vien tas ir lauks ar vienādu nosaukumu abās tabulās. Vairumā gadījumi šie saskaņotie lauki ir primārā atslēga no vienas tabulas, kas nodrošina unikālu identifikatoru katram ierakstam, un ārējā atslēga citā tabulā. Piemēram, darbiniekus var sasaistīt ar pasūtījumiem, par kuriem tie ir atbildīgi, izveidojot tabulas relāciju starp EmployeeID laukiem darbinieku un pasūtījumu tabulās.

EmployeeID ir izmantots kā primārā atslēga tabulā Darbinieki un ārējā atslēga tabulā Pasūtījumi.

1. EmployeeID ir redzams abās tabulās  — kā primārā atslēga...

2. ...un kā ārējā atslēga.

Uz lapas sākumu

Tabulu relāciju veidi

Programmā Access pavisam ir trīs tabulu relāciju veidi.

 • Relācija viens pret daudziem

  Kā piemēru izmantosim pasūtījumu izsekošanas datu bāzi, kurā ietilpst tabula Klienti un Pasūtījumi. Klients var veikt neierobežotu pasūtījumu skaitu. Tātad jebkuram klientam, kas ir iekļauts tabulā Klienti, var būt daudzi pasūtījumi, kas iekļauti tabulā Pasūtījumi. Relācija starp tabulu Klienti un tabulu Pasūtījumi ir relācija viens pret daudziem.

  Lai datu bāzes noformējumā atspoguļotu relāciju viens pret daudziem, primāro atslēgtu, kas ir relācijas pusē “viens”, pievienojiet kā papildu lauku vai laukus tabulā relācijas pusē “daudzi”. Piemēram, šajā gadījumā, ir jāpievieno jauns lauks  — ID lauks no tabulas Klienti — tabulai Pasūtījumi, un tam jāpiešķir nosaukums Klienta ID. Pēc tam programma Access var izmantot tabulā Pasūtījumi norādīto klienta ID numuru, lai atrasto pareizo klientu katram pasūtījumam.

 • Relācija daudzi pret daudziem

  Tagad izskatīsim relāciju starp tabulu Produkti un tabulu Pasūtījumi. Vienā pasūtījumā var ietilpt vairāk nekā viens produkts. Taču viens atsevišķs produkts var parādīties vairākos pasūtījumos. Tādēļ katram ierakstam tabulā Pasūtījumi var būt daudzi ieraksti tabulā Produkti. Turklāt katram ierakstam tabulā Produkti var būt vairāki ieraksti tabulā Pasūtījumi. Šāda relācija tiek dēvēta par relāciju daudzi pret daudziem. Ņemiet vērā — lai noteiktu esošās relācijas daudzi pret daudziem starp savām tabulām, ir svarīgi ņemt vērā abas relācijas puses.

  Lai atspoguļotu relāciju daudzi pret daudziem, ir jāizveido trešā tabula, kas bieži tiek dēvēta par savienojuma tabulu, kurā relācijas daudzi pret daudziem ir sadalītas relācijās viens pret daudziem. Primārā atslēga no katras no šīm divām tabulām ir jāievieto trešajā tabulā. Rezultātā trešajā tabulā tiek ierakstīts katrs relācijas gadījums. Piemēram tabulā Pasūtījumi un tabulā Produkti ir relācija daudzi pret daudziem, kas ir definēta, izveidojot divas relācijas viens pret daudziem ar tabulu Pasūtījumu informācija. Vienā pasūtījumā var būt daudzi produkti, un katrs produkts var parādīties vairākos pasūtījumos.

 • Relācija viens pret vienu

  Relācijā viens pret vienu, katram ierakstam pirmajā tabulā var būt tikai viens atbilstošs ieraksts otrajā tabulā, bet katram ierakstam otrajā tabulā var būt tikai viens atbilstošs ieraksts pirmajā tabulā. Šāda relācija netiek bieži izmantota, jo parasti šādā veidā saistīta informācija tiek uzglabāta vienā tabulā. Relāciju viens pret vienu var izmantot, lai iedalītu tabulu ar daudziem laukiem, lai drošības labad izolētu tabulas daļu vai lai uzglabātu informāciju, kas attiecas tikai uz galvenās tabulas apakškopu. Ja tomēr identificējat šāda veida relāciju, abās tabulās ir jābūt kopīgam laukam.

Uz lapas sākumu

Kādēļ ir jāveido tabulu relācijas?

Tabulu relācijas var izveidot tieši, izmantojot logu Relācijas, vai arī velkot lauku no rūts Lauku saraksts. Programma Access izmanto tabulu relācijas, lai zinātu, kā apvienot tabulas, ja nepieciešams tās izmantot datu bāzes objektā. Ir vairāki iemesli, kādēļ ir jāizveido tabulu relācijas, pirms būs iespējams izveidot datu bāzes objektus, piemēram, formas, vaicājumus un pārskatus.

 • Tabulu relācijas sniedz informāciju vaicājumu noformējumiem

  Lai strādātu ar ierakstiem no vairākām tabulām, bieži vien ir jāizveido vaicājums, kas apvieno šīs tabulas. Šis vaicājums darbojas, saskaņojot pirmās tabulas primārās atslēgas lauka vērtības ar otro tabulu. Piemēram, lai atgrieztu rindas, kurās uzskaitīti katra klienta visi pasūtījumi, ir jāizveido vaicājums, kas savieno tabulu Klienti ar tabulu Pasūtījumi, pamatojoties uz lauku Klienta ID. Logā Relācijas varat manuāli norādīt savienojamos laukus. Bet, ja jums jau starp tabulām ir definēta relācija, Access nodrošina noklusējuma savienojumu, pamatojoties uz esošo tabulu relāciju. Turklāt, ja izmantojat vienu no vaicājuma vedņiem, programma Access izmanto no jau definētām tabulu relācijām savākto informāciju, lai parādītu iespējas un lai rekvizītu iestatījumus iepriekš aizpildītu ar atbilstošām noklusējuma vērtībām.

 • Tabulu relācijas sniedz informāciju formai un pārskatu noformējumiem

  Kad noformējat formu vai atskaiti, Access izmanto informāciju, ko savāc no jau definētām tabulu relācijām, lai iepazīstinātu ar iespējām un lai iepriekšēji aizpildītu rekvizītu iestatījumus ar atbilstošām noklusējuma vērtībām.

 • Tabulu relācijas ir pamats, ar kuru palīdzību varat ieviest attiecinošo integritāti, lai datu bāzē netiktu iekļauti pamesto elementu ieraksti. Pamestā elementa ieraksts ir ieraksts ar atsauci uz citu ierakstu, kurš nemaz nepastāv — piemēram, pasūtījuma ieraksts, kas veido atsauci uz neeksistējošu klienta ierakstu.

  Noformējot datu bāzi, informācija ir jāiedala tabulās, un katrā tabulā ir jābūt primārajai atslēgai. Pēc tam saistītajām tabulām tiek pievienota ārējā atslēga, lai veidotu atsauci uz šīm primārajām atslēgām. Šie savienojumi pārī starp primārajām un ārējām atslēgām ir tabulu relāciju un vairāktabulu vaicājumu pamats. Ir svarīgi, lai šīs atsauces starp ārējo un primāro atslēgu būtu sinhronizētas. Attiecinošā integritāte, kas ir atkarīga no tabulu relācijām, palīdz nodrošināt, lai atsauces būtu sinhronizētas.

Uz lapas sākumu

Attiecinošā integritāte

Noformējot datu bāzi, tās informācija tiek iedalīta pēc tēmas daudzās tabulās, lai samazinātu datu redundanci. Pēc tam norādiet programmai Access veidu, kā pārvietot datus atpakaļ, novietojot saistītajās tabulās visizplatītākos laukus. Piemēram, lai atspoguļotu relāciju viens pret daudziem, primāro atslēgu no tabulas “viens” ir jāpievieno kā papildu lauks tabulai “daudzi”. Lai pārvietotu datus atpakaļ, programma Access paņem tabulas "daudziem" vērtību un uzmeklē atbilstošo tabulas "viens" vērtību. Tādējādi tabulas "daudziem" vērtības atsaucas uz atbilstošajām tabulas "viens" vērtībām. Šādā veidā tabulas “daudzi” vērtības veido atsauci uz attiecīgajām vērtībām tabulā “viens”.

Pieņemsim, ka esat izveidojis relāciju viens pret daudziem starp Ekspeditori un Pasūtījumi un vēlaties dzēst kādu ekspeditoru. Ja ekspeditoram, kuru vēlaties dzēst ir pasūtījumi tabulā Pasūtījumi, šie pasūtījumi kļūs par “pamestajiem elementiem”, kad izdzēsīsit ekspeditora ierakstu. Pasūtījumos joprojām būs norādīts ekspeditora ID, taču šis ID vairs nebūs derīgs, jo ieraksta, uz kuru tas veido atsauci, vairs nav.

Attiecinošās integritātes mērķis ir nepieļaut pamesto elementu veidošanos un uzturēt atsauču sinhronizāciju, lai šāda hipotētiska situācija nekad nerastos.

Attiecinošo integritāti var ieviest, iespējojot to tabulas relācijai (detalizētus norādījumus skatiet sadaļā Attiecinošās integritātes ieviešana). Pēc ieviešanas Access noraida visas operācijas, kas tabulas relācijā ir pretrunā ar attiecinošo integritāti. Tas nozīmē, ka Access noraidīs gan atjauninājumus, kas maina atsauces mērķi, gan dzēšanu, ar kuru tiek noņemts atsauces mērķis. Iespējams, ka jums var rasties pamatota nepieciešamība mainīt primāro atslēgu ekspeditoram, kuram ir pasūtījumi tabulā Pasūtījumi. Šādā gadījumā ir nepieciešams, lai Access Access automātiski atjaunotu visas ietekmētās rindas vienas darbības ietvaros. Tādējādi Access nodrošina, lai atjauninājums tiktu pilnībā pabeigts un datu bāzē nebūtu nekonsekvenču, kad dažas rindas ir atjauninātas, bet citas — nav. Tādēļ Access atbalsta opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus. Ja ieviešat attiecinošo integritāti un izvēlaties opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus un pēc tam atjaunināt primāro atslēgu, Access automātiski atjaunina visus laukus, kuros ir atsauce uz primāro atslēgu.

Iespējams, ka radīsies pamatota nepieciešamība dzēst kādu rindu un visus saistītos ierakstus — piemēram, ekspeditora ierakstu un visus ar šo ekspeditoru saistītos pasūtījumus. Šim nolūkam Access atbalsta opciju Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus. Ja ieviešat attiecinošo integritāti un izvēlaties opciju Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus un pēc tam dzēšat kādu ierakstu relācijas primārās atslēgas pusē, Access automātiski dzēš visus ierakstus, kuros ir atsauce uz šo primāro atslēgu.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas skatīšana

Lai skatītu tabulu relācijas, cilnē Datu bāzes rīki noklikšķiniet uz Relācijas. Atveras logs Relācijas, un tajā ir parādītas visas esošās relācijas. Ja vēl nav definēta neviena tabulas relācija un atverat logu Relācijas pirmo reizi Access parāda uzvedni ar aicinājumu pievienot logam tabulu vai vaicājumu.

Relāciju loga atvēršana

 1. Noklikšķiniet uz Fails un pēc tam uz Atvērt.

 2. Atlasiet datu bāzi un atveriet to.

 3. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

  Ja datu bāzē ir relācijas, tiek parādīts logs Relācijas. Ja datu bāzē nav nevienas relācijas, un jūs pirmo reizi atverat logu Relācijas, tiek parādīts dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu šo dialoglodziņu.

 4. Cilnes Noformēšana grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Šādi tiek parādītas visas datu bāzē esošās relācijas. Ņemiet vērā, ka slēptās tabulas (tabulas, kurām tabulas dialoglodziņā Rekvizīti ir atzīmēta izvēles rūtiņa Slēpts) un to relācijas netiks parādītas, ja vien dialoglodziņā Navigācijas opcijas nav atzīmēta izvēles rūtiņa Rādīt slēptos objektus.

Tabulas relācija tiek parādīta ar relācijas rindu, kas ir novilkta starp tabulām logā Relācijas. Relācija, kurai nav ieviesta attiecinošā integritāte, tiek parādīta kā šaura līnija starp biežāk lietotajiem laukiem, kas atbalsta šo relāciju. Kad atlasāt relāciju, noklikšķinot uz tās līnijas, šī līnija kļūst biezāka, norādot, ka tā ir atlasīta. Ja šai relācijai ieviešat attiecinošo integritāti, šī līnija katrā galā ir biezāka. Turklāt virs šīs līnijas biezās daļas vienā relācijas pusē tiek parādīts cipars 1, bet virs līnijas biezās daļas otrā pusē tiek parādīts simbols ().

Kad relāciju logs ir aktīvs, lentē varat atlasīt vienu no šīm komandām:

cilnē Noformējums, kas atrodas grupā Rīki:

 • Rediģēt relācijas    Tiek atvērts dialoglodziņš Rediģēt relācijas. Ja atlasāt relāciju rindu, varat noklikšķināt uz Rediģēt relācijas, lai mainītu tabulas relāciju. Varat arī veikt dubultklikšķi uz relācijas rindas.

 • Notīrīt izkārtojumu    Visu tabulu un relāciju rādīšana logā Relācijas tiek noņemta. Ņemiet vērā — izmantojot šo komandu, tabulas un relācijas tiek tikai slēptas — tās netiek dzēstas.

 • Relāciju pārskats    Tiek izveidots pārskats, kurā ir parādītas datu bāzē esošās tabulas un relācijas. Šajā pārskatā tiek parādītas tikai tās tabulas un relācijas, kas nav slēptas logā Relācijas.

Grupas Relācijas cilnē Noformējums:

 • Rādīt tabulu    Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas rādīšana, lai jūs varētu atlasīt tabulas un vaicājumus, ko skatīt logā Relācijas.

 • Slēpt tabulu    Logā Relācijas tiek slēpta atlasītā tabula.

 • Tiešās relācijas    Logā Relācijas tiek parādītas visas atlasītās tabulas relācijas un saistītās tabulas, ja tās vēl nav parādītas.

 • Visas relācijas    Logā Relācijas tiek parādītas visas datu bāzē esošās relācijas un saistītās tabulas. Ņemiet vērā, ka slēptās tabulas (tās, kurām tabulas dialoglodziņā Rekvizīti ir atzīmēta izvēles rūtiņa Slēpts) un to relācijas netiks rādītas, ja vien dialoglodziņā Navigācijas opcijas nav atdimēta izvēles rūtiņa Rādīt slēptos objektus.

 • Aizvērt    Tiek aizvērts logs Relācijas. Ja logā Relācijas veicāt izkārtojuma izmaiņas, jums tiks jautāts, vai vēlaties saglabāt šīs izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas izveide

Tabulas relāciju var izveidot, izmantojot logu Relācijas vai velkot lauku uz uz datu lapu no rūts Lauku saraksts. Ja izveidojat relāciju starp tabulām, biežāk lietotajiem laukiem nav jābūt ar vienādiem nosaukumiem, lai gan bieži vien tā ir. Ieteicams, lai šiem laukiem būtu vienāds datu veids. Tomēr, ja primārās atslēgas lauks ir AutoNumber lauks, ārējās atslēgas lauks drīkst būt numerācijas lauks, ja abu lauku rekvizīts FieldSize ir vienāds. Piemēram, varat saskaņot lauku AutoNumber un numerācijas lauku, ja abu lauku rekvizīts FieldSize ir Garš vesels skaitlis. Ja abi biežāk lietotie lauki ir numerācijas lauki, tiem ir nepieciešami vienādi FieldSize rekvizīta iestatījumi.

Tabulas relācijas izveide, izmantojot logu Relācijas

 1. Noklikšķiniet uz Fails un pēc tam uz Atvērt.

 2. Atlasiet datu bāzi un atveriet to.

 3. Cilnē Datubāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

 4. Ja nav definēta neviena relācija, tiek automātiski parādīts dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja tas netiek parādīts, grupas Relācija cilnē Noformējums noklikšķiniet uz Tabulas rādīšana.

  Dialoglodziņā Tabulas rādīšana tiek parādītas visas datu bāzē esošās tabulas un vaicājumi. Lai skatītu tikai tabulas, noklikšķiniet uz Tabulas. Lai skatītu tikai vaicājumus, noklikšķiniet uz Vaicājumi. Lai skatītu gan tabulas, gan vaicājumus, noklikšķiniet uz Abi.

 5. Atlasiet vienu vai vairākas tabulas vai vaicājumus un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot. Pabeidzot tabulu un vaicājumu pievienošanu logam Relācijas, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 6. Velciet lauku (parasti primāro atslēgu) no vienas tabulas uz biežāk izmantoto lauku (ārējā atslēga) citā tabulā. Lai vilktu vairākus laukus, nospiediet taustiņu CTRL, noklikšķiniet uz katra lauka un pēc tam tos velciet.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt relācijas.

 7. Pārbaudiet, vai redzamie lauku nosaukumi ir relācijas biežāk izmantotie lauki. Ja lauka nosaukums ir nepareizs, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un sarakstā atlasiet jaunu lauku.

  Lai relācijai ieviestu attiecinošo integritāti, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti. Papildinformāciju par attiecinošo integritāti skatiet sadaļās Attiecinošā integritāte un Attiecinošās integritātes ieviešana.

 8. Noklikšķiniet uz Izveidot.

  Relācijas līnija ir novilkta starp divām tabulām. Ja atzīmējāt izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti, līnija abos galos ir biezāka. Turklāt arī šajā gadījumā tikai tad, ja atzīmējat izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti, virs līnijas biezās daļas vienā relācijas pusē tiek parādīts cipars 1, bet virs līnijas biezās daļas otrā pusē tiek parādīts bezgalības simbols ().

  Piezīmes.: 

  • Relācijas viens pret vienu izveide    Abiem biežāk izmantojamajiem laukiem (parasti primārās atslēgas un ārējās atslēgas laukiem) ir nepieciešams unikālais indekss. Tas nozīmē, ka abu lauku rekvizīts Indeksēts ir jāiestata uz Jā (bez dublikātiem). Ja abiem laukiem ir unikāls indekss, Access izveido relāciju viens pret viens.

  • Relācijas viens pret daudziem izveide    Relācijas puses “viens” laukam (parasti primārā atslēga) ir nepieciešams unikālais indekss. Tas nozīmē, ka šī lauka rekvizīts Indeksēts ir jāiestata uz Jā (bez dublikātiem). Puses “daudziem” laukam nav nepieciešams unikālais indekss. Tam var būt indekss, taču tam jāatļauj dublikāti. Tas nozīmē, ka šī lauka rekvizīts Indeksēts ir jāiestata uz vai Jā (ar dublikātiem). Ja vienam laukam ir unikālais indekss un otram tāda nav, programma Access izveido relāciju viens pret daudziem.

Tabulas relācijas izveide, izmantojot rūti Lauku saraksts

Skatā Datu lapa atvērtai tabulai var pievienot lauku, to velkot no rūts Lauku saraksts. Rūtī Lauku saraksts ir parādīti saistītajās tabulās pieejamie lauki, kā arī citās tabulās pieejamie lauki. Velkot lauku no "citas" (nesaistītas) tabulas un pēc tam izpildot Uzmeklēšanas vedni, starp rūts Lauku saraksts tabulu un tabulu, uz kuru vilkāt lauku, tiek automātiski izveidota relācija viens pret daudziem. Šī programmā Access izveidotā tabula neievieš attiecinošo integritāti pēc noklusējuma. Lai to ieviestu, jārediģē relācija. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tabulas relācijas maiņa.

Tabulas atvēršanas datu lapas skatā

 1. Cilnē Fails noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvērt atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurai vēlaties pievienot lauku un izveidot relāciju, pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

Rūts Lauku saraksts atvēršana

 • Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F8.

  Tiek parādīta rūts Lauku saraksts.

Rūtī Lauku saraksts tiek rādītas visas pārējās jūsu datu bāzes tabulas, kas sagrupētas pēc kategorijām. Strādājot ar tabulu datu lapas skatā, Access rāda laukus rūtī Lauku saraksts vienā no divām kategorijām: Saistītajās tabulās pieejamie lauki un Citās tabulās pieejamie lauki. Pirmajā kategorijā uzskaitītas visas tabulas, kurām ir relācija ar tabulu, ar ko pašreiz strādājat. Otrajā kategorijā uzskaitītas tabulas, ar kurām jūsu tabulai nav relācijas.

Rūtī Lauku saraksts, noklikšķinot blakus tabulas nosaukumam uz plus zīmes (+), tiek parādīts visu tabulā pieejamo lauku saraksts. Lai tabulai pievienotu lauku, velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz tabulu datu lapas skatā.

Lauka pievienošana un relācijas izveide no rūts Lauku saraksts

 1. Rūtī Lauku saraksts sadaļā Citās tabulās pieejami lauki noklikšķiniet uz plus zīmes (+) blakus tabulas nosaukumam, lai parādītu sarakstu ar tabulā esošajiem laukiem.

 2. Velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz tabulu, kas atvērta datu lapas skatā.

 3. Ja tiek parādīta ievietošanas līnija, nometiet lauku vietā.

  Tiek sākts Uzmeklēšanas vednis.

 4. Izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu Uzmeklēšanas vedni.

  Lauks tiek parādīts tabulā, kas atvērta datu lapas skatā.

Velkot lauku no "citas" (nesaistītas) tabulas un pēc tam izpildot Uzmeklēšanas vedni, starp rūts Lauku saraksts tabulu un tabulu, uz kuru vilkāt lauku, tiek automātiski izveidota relācija viens pret daudziem. Šī programmā Access izveidotā tabula neievieš attiecinošo integritāti pēc noklusējuma. Lai to ieviestu, jārediģē relācija. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tabulas relācijas maiņa.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas dzēšana

Lai noņemtu tabulas relāciju, logā Relācijas ir jādzēš relācijas rinda. Uzmanīgi novietojiet kursoru, lai tas norādītu uz relācijas rindu, un pēc tam noklikšķiniet uz tās. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka. Kad relācijas rinda ir atlasīta, nospiediet taustiņu DELETE. Ņemiet vērā, ka, noņemot relāciju, tiek noņemts arī relācijas attiecinošās integritātes atbalsts. Rezultātā programma Access vairs turpmāk automātiski nenovērsīs pamesto elementu ierakstu izveidi relācijas “daudziem” pusē.

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

  Parādās logs Relācijas. Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja dialoglodziņš tiek parādīts, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 2. Cilnes Noformēšana grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas, kurās ir relācijas, un tiek rādītas relāciju līnijas.

 3. Noklikšķiniet uz dzēšamās relācijas rindas. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Nospiediet taustiņu DELETE.

  –vai–

Noklikšķiniet ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst.

 • Access var parādīt ziņojumu Vai tiešām vēlaties no datu bāzes neatgriezeniski dzēst atlasītās relācijas?. Ja šīs apstiprinājuma ziņojums tiek parādīts, noklikšķiniet uz .

Piezīme.: Ja kādu no tabulas relācijas izmantojamajām tabulām izmanto cita persona vai process, vai kāda no tabulām ir atvērta datu bāzes objektā (piemēram, formā), relāciju nevarēsit dzēst. Pirms relācijas noņemšanas vispirms ir jāaizver atvērtie objekti, kas izmanto šīs tabulas.

Uz lapas sākumu

Tabulas relācijas maiņa

Tabulas relāciju var mainīt, atlasot to logā Relācijas un pēc tam rediģējot. Uzmanīgi novietojiet kursoru, lai tas norādītu uz relācijas rindu, un pēc tam noklikšķiniet uz tās, lai to atlasītu. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka. Kad relācijas rinda ir atlasīta, veiciet uz tās dubultklikšķi vai cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Rediģēt relācijas. Tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt relācijas.

Izmaiņu veikšana dialoglodziņā Relāciju rediģēšana

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

  Parādās logs Relācijas. Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja dialoglodziņš tiek parādīts, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 2. Cilnes Noformēšana grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas, kurās ir relācijas, un tiek rādītas relāciju līnijas.

 3. Noklikšķiniet uz maināmās relācijas līnijas. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

 5. Veiciet vajadzīgās izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Dialoglodziņā Relāciju rediģēšana var mainīt tabulas relāciju. Var mainīt tabulas, vaicājumus vai laukus abās relācijas pusēs. Var arī iestatīt savienojuma veidu vai ieviest attiecinošo integritāti un izvēlēties kaskādes opciju. Papildinformāciju par savienojuma veidu un tā iestatīšanu skatiet sadaļā Attiecinošās integritātes ieviešana. Papildinformāciju par attiecinošās integritātes ieviešanu un kaskādes opcijas izvēlēšanos skatiet sadaļā Attiecinošās integritātes ieviešana.

Savienojuma tipa iestatīšana

Definējot tabulas relāciju, relācijas fakti sniedz informāciju vaicājuma noformējumiem. Piemēram, definējot relāciju starp divām tabulām un pēc tam izveidojot vaicājumu, kas izmanto šīs tabulas, programma Access automātiski atlasa uz relācijā noteiktajiem laukiem pamatotus saskaņotos noklusējuma laukus. Šīs sākotnējās vaicājuma noklusējuma vērtības var ignorēt, taču relācijas atbalstītās vērtības bieži vien būs pareizās. Tā kā datu saskaņošana un iegūšana no vairāk nekā vienas tabulas ir tas, ko pastāvīgi veiksit visās datu bāzēs, izņemot visvienkāršākās datu bāzes, noklusējumu iestatīšana, izmantojot relācijas, var palīdzēt ietaupīt laiku un būt izdevīga.

Vairāku tabulu vaicājums apvieno informāciju no vairākām tabulām, saskaņojot vērtības kopējos laukos. Operācija, kas veic saskaņošanu un kombinēšanu, tiek saukta par savienošanu. Piemēram, ir jāparāda klientu pasūtījumi. Izveidojiet vaicājumu, kas laukā Klienta ID savieno tabulu Klienti un tabulu Pasūtījumi. Vaicājuma rezultātā ir klienta informācija un pasūtījuma informācija tikai par tām rindām, kurām tika atrasta savstarpēja atbilstība.

Viena no vērtībām, ko var noteikt katrai relācijai, ir saistīšanas tips. Saistīšanas tips informē programmu Access, kuri ieraksti jāiekļauj vaicājuma rezultātā. Piemēram, vēlreiz apsveriet vaicājumu, kas saista tabulu Klienti un tabulu Pasūtījumi visplašāk izmantotajos laukos, kas savukārt pārstāv Klienta ID. Izmantojot noklusējuma saistīšanas tipu (tiek dēvēts arī par iekšējo saistīšanu), vaicājuma rezultāts atgriež tikai rindas Klients un Pasūtījums, kurās visbiežāk izmantotie lauki (tiek dēvēti arī par saistītajiem laukiem) ir vienādi.

Taču pieņemsim, ka vēlaties ietvert visus klientus — pat tos, kas vēl nav ievietojuši nevienu pasūtījumu. Lai to pabeigtu, jāmaina saistīšanas tips no iekšējās saistīšanas uz to, kas tiek dēvēta par kreiso ārējo saistīšanu. Kreisā ārējā saistīšana atgriež visas tabulas rindas relācijas kreisajā pusē un tikai tās, kas ir saskaņotas ar tabulu labajā pusē. Labā ārējā saistīšana atgriež visas labās puses rindas un tikai tās, kas saskaņotas kreisajā pusē.

Piezīme.: Šajā gadījumā “kreisā puse” un “labā puse” attiecas uz dialoglodziņā esošo tabulu pozīciju Rediģēt relācijas, nevis uz logu Relācijas.

Pirms savienojuma tipa iestatīšanas jāizlemj, kāds rezultāts ir visbiežāk nepieciešamas no vaicājuma, kas šajā relācijā savieno tabulas.

Savienojuma tipa iestatīšana

 1. Dialoglodziņā Rediģēt relācijas noklikšķiniet uz Savienojuma tips.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Savienojuma rekvizīti.

 2. Noklikšķiniet uz izvēlētā un pēc tam uz Labi.

Tālāk norādītajā tabulā (izmantojot tabulu Klienti un Pasūtījumi) tiek rādītas trīs dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti esošās iespējas, izmantojamā saistīšana, un tas, vai tabulā ir iekļautas visas rindas vai saskaņotās rindas.

Izvēle

Relāciju savienojums

Tabula pa kreisi

Tabula pa labi

1. Pievienot tikai tās rindas, kurās abu tabulu apvienotie lauki ir vienādi.

Iekšējais savienojums

Atbilstošās rindas

Atbilstošās rindas

2. Ietvert VISUS “Klienti” ierakstus un tikai tos “Pasūtījumi” ierakstus, kuriem ir vienādi apvienotie lauki.

Kreisais ārējais savienojums

Visas rindas

Atbilstošās rindas

3. Ietvert VISUS “Pasūtījumi” ierakstus un tikai tos “Klienti” ierakstus, kuriem ir vienādi apvienotie lauki.

Labais ārējais savienojums

Atbilstošās rindas

Visas rindas

Izvēloties 2. vai 3. opciju, virs relācijas līnijas tiek parādīta bultiņa. Šī bultiņa norāda uz relācijas pusi, kurā parādītas tikai atbilstošas rindas.

Izmaiņu veikšana dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti

 1. Cilnes Datu bāzes rīki grupā Relācijas noklikšķiniet uz Relācijas.

  Parādās logs Relācijas. Ja relācijas vēl nav definētas un logu Relācijas atverat pirmo reizi, parādās dialoglodziņš Tabulas rādīšana. Ja dialoglodziņš tiek parādīts, noklikšķiniet uz Aizvērt.

 2. Cilnes Noformējums grupā Relācijas noklikšķiniet uz Visas relācijas.

  Tiek parādītas visas tabulas ar relācijām, parādot relāciju līnijas

 3. Noklikšķiniet uz maināmās relācijas līnijas. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 4. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt relācijas.

 5. Noklikšķiniet uz Savienojuma tips.

 6. Dialoglodziņā Savienojuma rekvizīti noklikšķiniet uz opcijas un pēc tam uz Labi.

 7. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Attiecinošās integritātes ieviešana

Attiecinošās integritātes izmantošanas mērķis ir novērst pamesto elementu ierakstu izveidi un nodrošināt atsauču sinhronizāciju, lai netiktu lietoti ieraksti, kuriem ir atsauce uz citiem vairs neesošiem ierakstiem. Attiecinošo integritāti var ieviest, to iespējojot tabulas relācijai. Pēc ieviešanas programma Access noraida visas operācijas, kas attiecīgās tabulas relācijā pārkāptu attiecinošo integritāti. Programma Accessnoraida gan atsauces mērķi mainošus atjauninājumus, gan atsauces mērķi noņemošu dzēšanu. Lai programma Accessieviestu attiecinošos atjauninājumus un dzēšanas tā, lai visas saistītās rindas tiek atbilstoši mainītas, skatiet sadaļu Kaskādes opciju iestatīšana.

Attiecinošās integritātes ieslēgšanas un izslēgšana

 1. Logā Relācijas noklikšķiniet uz maināmās relācijas līnijas. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

Tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt relācijas.

 1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti.

 2. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Pēc attiecinošās integritātes ieviešanas stājas spēkā šādi noteikumi:

 • Saistītās tabulas arējās atslēgas laukā nevar ievadīt vērtību, ja primārās tabulas primārās atslēgas laukā šādas vērtības nav — to izdarot, tiek izveidots pamestā elementa ieraksts.

 • Nevar dzēst primārās tabulas ierakstu, ja saistītā tabulā ir atbilstoši ieraksti. Piemēram, nevar dzēst darbinieka ierakstu no tabulas Darbinieki, ja tabulā Pasūtījumi darbiniekam ir piešķirti pasūtījumi. Var izdzēst primāro ierakstu un visus saistītos ierakstus vienā operācijā, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus.

 • Nevar mainīt primārās tabulas primārās atslēgas vērtību, ja tā rezultātā izveidojas pamesto elementu ieraksti. Piemēram, nevar mainīt tabulas Pasūtījumi pasūtījuma numuru, ja rindas vienumi, kas saistīti ar šo pasūtījumu, ir tabulā Pasūtījumu informācija. Var izvēlēties atjaunināt primāro ierakstu un visus saistītos ierakstus vienlaikus, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus.

  Piezīmes.: Ja attiecinošās integritātes iespējošanā rodas problēmas, ņemiet vērā, ka ir jāizpildās šādiem nosacījumiem, lai to varētu iespējot:

  • Primārās tabulas biežāk izmantotajam laukam jābūt primārai atslēgai vai unikālam indeksam.

  • Biežāk izmantotajiem laukiem jābūt vienādam datu tipam. Vienīgi lauks AutoNumber var būt saistīts ar lauku Numerācija, kura rekvizītā FieldSize ir iestatīts Garš vesels skaitlis.

  • Abām tabulām ir jābūt vienā un tajā pašā Access datu bāzē. Attiecinošo integritāti nevar ieviest saistītās tabulās. Taču, ja avota tabulas ir Access formātā, var atvērt datu bāzi, kurā tās ir saglabātas, un iespējot šajā datu bāzē attiecinošo integritāti.

Kaskādes opciju iestatīšana

Var rasties situācija, kurā ir pamatota nepieciešamība mainīt relācijas puses “viens” vērtību. Šajā gadījumā programmai Access nepieciešams automātiski atjaunināt visas iesaistītās rindas kā vienas operācijas daļu. Tādējādi atjaunināšana tiek pabeigta pilnībā un datu bāzē nepaliek nekonsekventa — dažas rindas atjauninātas, bet dažas ne. Programma Access palīdz izvairīties no šīs problēmas, atbalstot opciju Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana. Ieviešot attiecinošo integritāti un izvēloties opciju Ar atjaunināšanu saistītu lauku kaskadēšana, un pēc tam atjauninot primāro atslēgu, programma Access automātiski atjaunina visus laukus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu.

Iespējams, ka nepieciešams dzēst arī rindu un visus saistītos ierakstus — piemēram, preču nosūtītāja ierakstu un visus šīm preču nosūtītājam saistītos ierakstus. Šim nolūkam Access atbalsta opcijuKaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus. Ieviešot attiecinošo integritāti un izvēloties opciju Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus, programma Access automātiski dzēš visus ierakstus, kuriem ir atsauce uz primāro atslēgu, dzēšot ierakstu, kurā ir primārā atslēga.

Kaskādes atjaunināšanas ieslēgšana un kaskādes dzēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Logā Relācijas noklikšķiniet uz maināmās relācijas līnijas. Ja relācijas līnija ir atlasīta, tā izskatās tievāka.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz relācijas līnijas.

Tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt relācijas.

 1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieviest attiecinošo integritāti.

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus vai Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus vai arī atzīmējiet abus.

 3. Veiciet relācijai papildu izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.: Ja primārā atslēga ir AutoNumber lauks, atzīmējot izvēles rūtiņu Kaskadēt ar atjaunināšanu saistītus laukus, neiegūsit nekādu rezultātu, jo nevar mainīt AutoNumber lauka vērtību.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×