Tabulas izveidošana

Izveidojot Access datu bāzi, dati tiek saglabāti tabulās — pēc tēmām veidotos sarakstos, kuros iekļautas rindas un kolonnas. Piemēram, varat izveidot kontaktpersonu tabulu, lai saglabātu vārdu, adrešu un tālruņa numuru sarakstu, vai produktu tabulu, lai saglabātu informāciju par produktiem.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izveidot tabulu, kā tabulai pievienot laukus un kā iestatīt tabulas primārā atslēga. Izskaidrots arī, kā iestatīt lauku un tabulu rekvizītus.

Tā kā citi datu bāzes objekti ir atkarīgi no tabulām, sāciet datu bāzes izveidi ar visu tabulu izveidi un pēc tam izveidojiet pārējos objektus. Pirms izveidot tabulas, rūpīgi apsveriet savas vajadzības un nepieciešamās tabulas. Ievadu par datu bāzes plānošanu un izveidi skatiet rakstā Datu bāzu izveides pamati.

Tēmas šajā rakstā

Pārskats

Jaunas tabulas izveide

Lauka pievienošana tabulai

Tabulas saglabāšana

Pārskats

Tabula ir datu bāzes objektu, ko izmantojat, lai glabātu datus par noteiktu tēmu, piemēram, darbiniekiem vai produktiem. Tabula sastāv no ierakstiem un laukiem.

Katrs ieraksts satur datus par vienu tabulas tēmas instanci, piemēram, konkrētu darbinieku. Ieraksts parasti tiek dēvēts arī par rindu vai instanci.

Katrs lauks satur datus par vienu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārdu vai e-pasta adresi. Lauks parasti tiek dēvēts arī par kolonnu vai atribūtu.

Ieraksts sastāv no lauku vērtībām, piemēram, Contoso, Ltd. vai persona@piemērs.com. Lauka vērtība parasti tiek dēvēta arī par faktu.

Klientu tabula programmā Access, kurā tiek rādīts ierakstu un lauku izkārtojums

1. Ieraksts

2. Lauks

3. Lauka vērtība

Access datu bāzē var būt ietvertas daudzas tabulas, katrā ir informācija par citu tēmu. Katra tabula var saturēt daudz dažāda tipa datu laukus, piemēram, tekstu, skaitļus, datumus un hipersaites.

Tabulu un lauku rekvizīti

Tabulām un laukiem arī ir rekvizīti, kurus var iestatīt, lai kontrolētu raksturlielumus vai darbību.

tabulu un lauku rekvizītu lapas
Tabula tiek atvērta noformējuma skatā.

1. Tabulas rekvizīti

2. Lauka rekvizīti

Access datu bāzē tabulas rekvizīti ir tabulas atribūti, kas ietekmē tabulas izskatu vai darbību kopumā. Tabulas rekvizīti ir iestatīti tabulas rekvizītu lapā, noformējuma skatā. Piemēram, varat iestatīt tabulas noklusējuma skata rekvizītu, lai norādītu, kā tabula tiek attēlota pēc noklusējuma.

Lauka rekvizīts tiek lietots konkrētam tabulas laukam un definē vienu no lauka raksturlielumiem vai lauka darbības aspektu. Varat iestatīt dažus lauka rekvizītus sadaļā Datu lapas skats. Varat arī iestatīt jebkuru lauka rekvizītu noformējuma skatā, izmantojot rūti Lauka rekvizīti.

Datu tipi

Katram laukam ir datu tips. Lauka datu tips norāda laukā esošo datu veidu, piemēram, lielu teksta apjomu vai pievienotus failus.

Datu tipa iestatījums

Datu tips ir lauka rekvizīts, bet tas atšķiras no citiem lauku rekvizītiem šādi:

 • Lauka datu tipu varat iestatīt tabulas noformējuma režģī, nevis rūtī Lauka rekvizīti.

 • Lauka datu tips nosaka, kādi ir lauka pārējie rekvizīti.

 • Lauka datu tips jāiestata lauka izveides brīdī.

  Jūs varat izveidot jaunu lauku programmā Access, datu lapas skatā ievadot datus jaunā kolonnā. Ja lauks tiek izveidots, datu lapas skatā ievadot datus, programma Access automātiski piešķir laukam datu tipu, pamatojoties uz ievadīto vērtību. Ja jūsu ievadītā vērtība neliecina par citu datu tipu, Access iestata datu tipam vērtību Teksts. Ja nepieciešams, varat mainīt datu tipu, izmantojot lenti.

Automātiskās datu tipa noteikšanas piemēri

Tabulā parādīts, kā datu lapā darbojas automātiskā datu tipa noteikšana.

Ja ievadāt:

Access izveido lauku ar datu tipu:

Laimonis

Teksts

http://www.contoso.com

Varat izmantot jebkuru derīgu interneta protokola prefiksu. Piemēram, http://, https:// un mailto: ir derīgi prefiksi.

Hipersaite

1

Skaitlis, garš vesels skaitlis

50 000

Skaitlis, garš vesels skaitlis

50 000,99

Skaitlis, dubults

50000,389

Skaitlis, dubults

12/67

Atpazītie datuma un laika formāti ir jūsu lietotāja lokalizācijas formāti.

Datums/laiks

2016. gada 31. decembris

Datums/laiks

10:50:23

Datums/laiks

10:50

Datums/laiks

17:50

Datums/laiks

12,50 €

Atpazītais valūtas simbols ir jūsu lietotāja lokalizācijas valūtas simbols.

Valūta

21,75

Skaitlis, dubults

123,00%

Skaitlis, dubults

3,46E+03

Skaitlis, dubults

Tabulu relācijas

Lai gan katrā tabulā tiek glabāti dati par citu tēmu, Access datu bāzes tabulās parasti tiek glabāti dati par tēmām, kas ir saistītas savā starpā. Piemēram, datu bāzē var būt:

 • Klientu tabula, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses.

 • Pārdodamo produktu tabula, kurā ietverta katras preces cena un attēls.

 • Pasūtījumu tabula, kurā uzskaitīti klientu pasūtījumi.

Tā kā jūs glabājat datus par dažādām tēmām atsevišķās tabulās, jums jāsaista dati kopā, lai viegli apvienotu saistītus datus no šīm atsevišķajām tabulām. Lai saistītu dažādās tabulās glabātus datus, izveidojiet relācijas. Relācija ir loģiska saistība starp divām tabulām, kas norāda laukus, kas tabulām ir kopīgi.

Atslēgas

Laukus, kas ir tabulu relācijas daļa, sauc par atslēgām. Atslēgā parasti ir viens lauks, taču tajā var būt arī vairāki lauki. Ir divu veidu atslēgas:

 • Primārā atslēga.    Vienā tabulā var būt tikai viena primārā atslēga. Primārā atslēga sastāv no viena vai vairākiem laukiem, kas unikāli identificē katru tabulā glabāto ierakstu. Bieži vien pastāv unikāls identifikācijas numurs, piemēram, ID numurs, sērijas numurs vai kods, kas tiek izmantots kā primārā atslēga. Piemēram, jums ir tabula Klienti, kurā katram klientam ir unikāls klienta ID numurs. Klienta ID lauks ir primārā atslēga tabulā Klienti. Ja primārajā atslēgā ir vairāki lauki, to parasti veido sākotnēji esoši lauki, kas kopā sniedz unikālas vērtības. Piemēram, varat izmantot uzvārdu, vārdu un dzimšanas datumu kā primāro atslēgu tabulā par personām.

 • Ārējā atslēga.    Tabulai var būt arī viena vai vairākas ārējās atslēgas. Ārējā atslēgā ir vērtības, kas atbilst citas tabulas primārās atslēgas vērtībām. Piemēram, tabulā Pasūtījumi katram pasūtījumam var būt klienta ID numurs, kas atbilst ierakstam tabulā Klienti. Lauks Klienta ID ir tabulas Pasūtījumi ārējā atslēga.

Atslēgas lauku vērtību savstarpējā atbilstība ir tabulu relācijas pamats. Tabulu relāciju izmanto, lai apvienotu saistītu tabulu datus. Piemēram, pieņemsim, ka ir tabula Klienti un tabula Pasūtījumi. Tabulā Klienti katrs ieraksts tiek identificēts ar primārās atslēgas lauku — ID.

Lai katru pasūtījumu saistītu ar klientu, tabulai Pasūtījumi ir jāpievieno ārējās atslēgas lauks, kas atbilst tabulas Klienti laukam ID, un pēc tam jāizveido abu atslēgu relācija. Pievienojot ierakstu tabulai Pasūtījumi, ir jāizmanto tabulā Klienti esošā klienta ID vērtība. Ikreiz, kad vēlaties skatīt informāciju par klientu, kurš veicis pasūtījumu, ir jāizmanto relācija, lai noteiktu, kuri tabulas Klienti dati atbilst tabulas Pasūtījumi ierakstiem.

Access tabulu relācija logā Relācijas
Tabulu relācija, kas redzama logā Relācijas.

1. Primāro atslēgu var atpazīt pēc atslēgas ikonas blakus lauka nosaukumam.

2. Ārējā atslēga — ievērojiet, ka tai blakus nav atslēgas ikonas.

Relāciju lietošanas priekšrocības

Atsevišķai datu glabāšanai saistītās tabulās ir šādas priekšrocības:

 • Konsekvence.    Katrs datu elements tiek reģistrēts tikai vienreiz vienā tabulā, tāpēc ir daudz mazāka iespēja, ka radīsies pārpratumi vai nekonsekvences. Piemēram, klienta nosaukums tiek glabāts tikai vienreiz — tabulā par klientiem — nevis atsevišķi arī tabulā, kurā ir pasūtījumu dati (turklāt, iespējams, nekonsekventi).

 • Efektivitāte.    Dati tiek reģistrēti tikai vienā vietā, tādējādi diskā tiek patērēts mazāk vietas. Turklāt mazākas tabulas parasti nodrošina datus ātrāk nekā lielākas tabulas. Beidzot, ja neizmantojat atsevišķas tabulas atsevišķām jomām, tabulās parādīsies null vērtības (datu trūkums) vai lieka informācija, kas lieki aizņem vietu un kavē veiktspēju.

 • Saprotamība.    Datu bāzes noformējums ir vieglāk saprotams, ja informācija par dažādām jomām tiek glabāta atsevišķās tabulās.

Padoms.: Plānojiet savas tabulas, ņemot vērā relācijas. Varat izmantot uzmeklēšanas vedni, lai izveidotu ārējās atslēgas lauku, ja tabula, kurā ir atbilstošā primārā atslēga, jau pastāv. Uzmeklēšanas vednis izveido relāciju.

Uz lapas sākumu

Jaunas tabulas izveide.

Vienkārša datu bāze, piemēram, kontaktpersonu saraksts, var izmantot tikai vienu tabulu. Daudzās datu bāzēs tomēr tiek izmantotas vairākas tabulas. Veidojot jaunu datu bāzi, varat izveidot jaunu failu savā datorā, kas darbojas kā konteiners visiem objektiem datu bāzē, tostarp tabulām.

Varat izveidot tabulu, izveidojot jaunu datu bāzi, ievietojot tabulu esošā datu bāzē vai importējot vai izveidojot saiti uz tabulu citā datu avotā — piemēram, Microsoft Excel darbgrāmatā, Microsoft Word dokumentā, teksta failā vai citā datu bāzē. Izveidojot jaunu, tukšu datu bāzi, tajā automātiski tiek ievietota jums nepieciešamā jaunā, tukšā tabula. Pēc tam varat jaunajā tabulā ievadīt datus, lai sāktu definēt laukus.

Iespējamās darbības

Jaunas tabulas izveide jaunā datu bāzē

Jaunas tabulas izveide esošā datu bāzē

Importēšana vai saistīšana, lai izveidotu tabulu

SharePoint vietnes izmantošana, lai izveidotu tabulu

Tabulas primārās atslēgas iestatīšana

Tabulas rekvizītu iestatīšana

Jaunas tabulas izveide jaunā datu bāzē

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Jauns. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas > Jauns.

 2. Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet jaunās datu bāzes faila nosaukumu.

 3. Lai atvērtu citu atrašanās vietu un saglabātu datu bāzi, noklikšķiniet uz mapes ikonas.

 4. Noklikšķiniet uz Izveidot.

  Tiek atvērta jaunā datu bāze, un tiek izveidota jauna tabula ar nosaukumu Tabula1, kas tiek atvērta datu lapas skatā.

Jaunas tabulas izveide esošā datu bāzē

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Atvērt. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas > Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet datu bāzi, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 3. Cilnē Izveide grupā Tabulas noklikšķiniet uz Tabula.

  Datu bāzē tiek ievietota jauna tabula, kas tiek atvērta datu lapas skatā.

Importēšana vai saistīšana, lai izveidotu tabulu

Jūs varat izveidot tabulu, importējot vai izveidojot saiti uz datiem, kas tiek glabāti citur. Jūs varat importēt vai izveidot saiti uz datiem, kas atrodas Excel darblapā, SharePoint sarakstā, XML failā, citā Access datu bāzē, Microsoft Office Outlook mapē un citur.

Importējot datus, pašreizējā datu bāzē jaunā tabulā tiek izveidota šo datu kopija. Tālākas avota datu izmaiņas neietekmēs importētos datus, un importēto datu izmaiņas neietekmēs avota datus. Pēc savienojuma izveides ar datu avotu un tā datu importēšanas importētos datus var izmantot, neizveidojot savienojumu ar avotu. Var mainīt importētas tabulas noformējumu.

Izveidojot saiti uz datiem, pašreizējā tabulā tiek izveidota saistīta tabula, kurai ir tieša saite ar citur saglabāto esošo informāciju. Veicot saistītas tabulas datu izmaiņas, tiek mainīti avota dati. Visas avota datu izmaiņas tiek rādītas saistītajā tabulā. Vienmēr, kad izmantojat saistītu tabulu, ir jābūt iespējai izveidot savienojumu ar datu avotu. Saistītas tabulas noformējumu nevar mainīt.

Piezīme.: Excel darblapā esošus datus nevar rediģēt, izmantojot saistītu tabulu. Lai apietu šo ierobežojumu, importējiet avota datus Access datu bāzē un pēc tam izveidojiet saiti uz datu bāzi programmā Excel.

Jaunas tabulas izveide, importējot vai piesaistot ārējus datus

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Atvērt. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas > Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi, kurā vēlaties izveidot jaunu tabulu.

 3. Cilnes Ārējie dati grupā Importēšana un saistīšana noklikšķiniet uz viena no pieejamiem datu avotiem. Ja izmantojat programmu Access 2007, datu avoti atrodas importēšanas grupā.

  Pievienot programmu

 4. Izpildiet instrukcijas, kas tiek rādītas dialoglodziņos pēc katras darbības veikšanas.

  Programma Access izveido jaunu tabulu un parāda to navigācijas rūtī.

Varat arī importēt vai izveidot saistījumu ar SharePoint sarakstu, izmantojot komandu cilnē Izveidot.

Uz lapas sākumu

SharePoint vietnes izmantošana, lai izveidotu tabulu

Jūs datu bāzē varat izveidot tabulu, kas importē vai piesaista SharePoint sarakstu. Jūs varat izveidot arī jaunu SharePoint sarakstu, izmantojot iepriekš definētu veidni. Iepriekš definētās veidnes programmā Access ir Kontaktpersonas, Uzdevumi, Problēmas un Notikumi.

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Atvērt. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas > Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet datu bāzi, kurā vēlaties izveidot jaunu tabulu, un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 3. Cilnes Izveidot grupā Tabulas noklikšķiniet uz SharePoint saraksti.

 4. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • SharePoint saraksta izveidošana, pamatojoties uz veidni

   1. Noklikšķiniet uz Kontaktpersonas, Uzdevumi, Jautājumi vai Notikumi.

   2. Dialoglodziņā Jauna saraksta izveidošana ierakstiet SharePoint vietnes vietrādi URL, kurā vēlaties izveidot sarakstu.

   3. Lodziņā Norādīt jaunā saraksta nosaukumu un Apraksts ievadiet jaunā saraksta nosaukumu un tā aprakstu.

   4. Lai pēc saistītās tabulas izveides to atvērtu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atvērt sarakstu, kad tas ir pabeigts (atzīmēta pēc noklusējuma).

  • Jauna pielāgota saraksta izveide

   1. Noklikšķiniet uz Pielāgots.

   2. Dialoglodziņā Jauna saraksta izveidošana ierakstiet SharePoint vietnes vietrādi URL, kurā vēlaties izveidot sarakstu.

   3. Lodziņā Norādīt jaunā saraksta nosaukumu un Apraksts ievadiet jaunā saraksta nosaukumu un tā aprakstu.

   4. Lai pēc saistītās tabulas izveides to atvērtu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atvērt sarakstu, kad tas ir pabeigts (atzīmēta pēc noklusējuma).

  • Datu importēšana no esoša saraksta

   1. Noklikšķiniet uz Esošais SharePoint saraksts.

   2. Dialoglodziņā Paņemt ārējus datus ierakstiet URL SharePoint vietnei, kurā ir importējamie dati.

   3. Noklikšķiniet uz Importēt avota datus pašreizējās datu bāzes jaunā tabulā un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram importējamam SharePoint sarakstam.

  • Saistīšana ar esošu sarakstu

   1. Noklikšķiniet uz Esošais SharePoint saraksts.

   2. Dialoglodziņā Ārējo datu paņemšana - SharePoint vietne ievadiet URL SharePoint vietnei, kurā ir saraksts, uz ko jāizveido saite.

   3. Noklikšķiniet uz Izveidot saistītu tabulu saitei ar datu avotu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram SharePoint sarakstam, uz ko ir jāizveido saite.

Uz lapas sākumu

Tabulas primārās atslēgas iestatīšana

Ja vien nav īpaša iemesla to nedarīt, norādiet tabulas primāro atslēgu. Programma Access automātiski izveido primārās atslēgas indeksu, kas var palīdzēt uzlabot datu bāzes veiktspēju. Access arī nodrošina, lai katram ierakstam būtu vērtība primārās atslēgas laukā, un šī vērtība vienmēr ir unikāla. Unikālas vērtības ir ļoti svarīgas, jo pretējā gadījumā nav iespējams droši atšķirt konkrētu rindu no citām rindām.

Veidojot jaunu tabulu datu lapas skatā, programma Access automātiski izveido primāro atslēgu un piešķir tai ID lauka nosaukumu un datu tipu AutoNumber.

Noformējuma skatā varat mainīt vai noņemt primāro atslēgu, vai iestatīt primāro atslēgu tabulai, kurai vēl nav primārās atslēgas.

Lauku izvēle, kurus izmantot kā primāro atslēgu

Dažreiz jums jau var būt dati, kurus vēlaties izmantot kā primāro atslēgu. Piemēram, esoši ID numuri jūsu darbiniekiem. Ja esat izveidojis tabulu, lai izsekotu darbinieka informāciju, varat izvēlēties izmantot esošu darbinieka ID kā tabulas primāro atslēgu. Vai arī, iespējams, darbinieka ID ir unikāls tikai apvienojumā ar nodaļas ID, un abi lauki jāizmanto kopā kā primārā atslēga. Labai primārajai atslēgai ir šādas īpašības:

 • Katram ierakstam ir unikāla vērtība laukam vai lauku kombinācijai.

 • Lauks vai lauku kombinācija nekad nav tukša vai nulle — tajā vienmēr ir vērtība.

 • Vērtības nemainās.

Ja nav piemērotas datu, ko izmantot kā primāro atslēgu, jūs varat izveidot jaunu lauku, ko izmantot kā primāro atslēgu. Izveidojot jaunu lauku, ko izmantot kā primāro atslēgu, iestatiet lauka datu tipu kā AutoNumber, lai nodrošinātu, ka tas atbilst trīs īpašībām iepriekšējā sarakstā.

Primārās atslēgas iestatīšana vai maiņa

 1. Atlasiet tabulu, kuras primāro atslēgu vēlaties iestatīt vai mainīt.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Tabulas noformējuma režģī atlasiet lauku vai laukus, kurus vēlaties izmantot kā primāro atslēgu.

  Lai atlasītu vienu lauku, noklikšķiniet uz rindu atlasītājs vēlamajam laukam.

  Lai atlasītu vairāk nekā vienu lauku, turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz katra lauka rindas atlasītāja.

 4. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Primārā atslēga.

  Cilnes Noformējums grupa Rīki

  Pa kreisi no lauka vai laukiem, kurus norādījāt kā primārās atslēgas, parādās atslēgas indikators.

Primārās atslēgas noņemšana

 1. Atlasiet tabulu, kuras primāro atslēgu vēlaties noņemt.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Noklikšķiniet uz rindu atlasītājs pašreizējai primārajai atslēgai. Ja primārā atslēga sastāv no vairākiem laukiem, turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz rindas atlasītāja katram laukam.

 4. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Primārā atslēga.

  Cilnes Noformējums grupa Rīki

  Atslēgas indikators ir noņemts no lauka vai laukiem, kurus iepriekš norādījāt kā primāro atslēgu.

Piezīme.: Kad saglabājat jaunu tabulu bez primārās atslēgas iestatīšanas, programmā Access parādās aicinājums izveidot jaunu lauku primārajai atslēgai. Ja noklikšķināt uz , programma Access izveido ID lauku, kurā tiek izmantots datu tips AutoNumber, lai sniegtu unikālu vērtību katram ierakstam. Ja tabulā jau ir iekļauts AutoNumber lauks, Access to izmanto kā primāro atslēgu. Ja noklikšķināt uz , Access nepievieno lauku un primārā atslēga netiek iestatīta.

Uz lapas sākumu

Tabulas rekvizītu iestatīšana

Papildus rekvizītu lauku iestatīšanai varat arī iestatīt rekvizītus, kas attiecas uz visu tabulu vai visiem ierakstiem.

 1. Atlasiet tabulu, kurai jāiestata rekvizīti.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Rekvizītu lapa.

  Grupa Rādīt/paslēpt cilnē Noformēšana programmā Access

  Tiek parādīta tabulas rekvizītu lapa.

 4. Rekvizītu lapā noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi.

 5. Noklikšķiniet uz lodziņa pa kreisi no iestatāmā rekvizīta un pēc tam ievadiet rekvizīta iestatījumu.

  Pieejamie tabulas rekvizīti

  Izmantojiet šo tabulas rekvizītu

  Darbība

  Skatu parādīšana SharePoint vietnē

  Norādiet, vai SharePoint vietnē ir jārāda skati, kuru pamatā ir šī tabula.

  Piezīme.: Šī iestatījuma rezultāti ir atkarīgi no datu bāzes rekvizīta SharePoint vietnē parādīt visus skatus iestatījuma.

  Izvērsta sekundārā datu lapa

  Atverot tabulu, izvērst visas sekundārās datu lapas.

  Sekundārās datu lapas augstums

  Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja vēlaties izvērst sekundārās datu lapas logu tā, lai tiktu rādītas visas rindas, atstājiet šim rekvizītam iestatījumu 0".

  • Ja vēlaties kontrolēt sekundārās datu lapas augstumu, ievadiet nepieciešamo augstumu collās.

  Orientācija

  Iestatīt skata orientāciju atbilstīgi tam, vai valoda tiek lasīta no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso pusi.

  Apraksts

  Sniedziet tabulas aprakstu. Šis apraksts tiks rādīts tabulas rīka padomos.

  Noklusējuma skats

  Iestatīt Datu lapa, Rakurstabula vai Rakursdiagramma kā noklusējuma skatu, kas tiek rādīts, atverot tabulu. Ņemiet vērā, ka rakurstabulas un rakursdiagrammas opcijas ir noņemtas no programmas Access, sākot no Access 2013.

  Validācijas kārtula

  Ievadiet izteiksmi, kurai jābūt spēkā vienmēr, kad pievienojat vai maināt ierakstu.

  Validācijas teksts

  Ievadiet ziņojumu, kas tiek parādīts, ja kāds ieraksts neatbilst rekvizīta Validācijas kārtula izteiksmei.

  Filtrs

  Definēt kritērijus, lai datu lapā parādītu tikai atbilstīgās rindas.

  Kārtošana pēc

  Atlasiet vienu vai vairākus laukus, lai norādītu rindu noklusēto kārtošanas secību datu lapas skatā.

  Sekundārās datu lapas nosaukums

  Norādiet, vai sekundārā datu lapa jārāda datu lapas skatā, un, ja ir, kurai tabulai vai vaicājumam jāsniedz rindas sekundārajā datu lapas skatā.

  Bērnelementu lauku saistīšana

  Uzskaitīt tabulas vai vaicājuma laukus, kas tiek lietoti sekundārajai datu lapai un atbilst tabulai norādītā rekvizīta Saistīt galvenos laukus vērtībai.

  Galveno lauku saistīšana

  Uzskaitīt tabulas laukus, kas atbilst tabulai norādītā rekvizīta Saistīt bērnelementu laukus vērtībai.

  Filtrēšana ielādējot

  Atverot tabulu datu lapas skatā, automātiski lietot rekvizītā Filtrs iestatītos filtrēšanas kritērijus (ja iestatījums ir ).

  Kārtošana ielādējot

  Atverot tabulu datu lapas skatā, automātiski lietot rekvizītā Kārtošana pēc iestatītos kārtošanas iestatījumus (iestatot vērtību ).

  Padoms.: Lai nodrošinātu papildu vietu rekvizīta iestatījuma ievadīšanai vai rediģēšanai rekvizīta lodziņā, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F2, un tiks parādīts lodziņš Tālummaiņa. Ja iestatāt izteiksmei rekvizītu Validācijas kārtula un vēlaties saņemt palīdzību par tās izveidi, noklikšķiniet uz pogas Poga Veidotājs blakus rekvizīta ValidationRule lodziņam, lai atvērtu izteiksmju veidotāju.

 6. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

Sadaļas sākums

Uz lapas sākumu

Jauna lauka ievietošana, pievienošana vai izveide tabulā

Visi reģistrējamo datu elementi tiek glabāti laukos. Piemēram, kontaktpersonu tabulā ir jāizveido lauki Uzvārds, Vārds, Tālruņa numurs un Adrese. Produktu tabulā ir jāizveido lauki Produkta nosaukums, Produkta ID un Cena.

Pirms lauku izveides mēģiniet sadalīt datus vismazākajās izmantojamās daļās. Ir daudz vieglāk datus pēc ievadīšanas apvienot nekā sadalīt. Piemēram, neizveidojiet lauku Pilns vārds, bet gan atsevišķus laukus Uzvārds un Vārds. Pēc tam ir vienkārši meklēt vai kārtot pēc lauka Vārds, Uzvārds vai abiem. Ja plānojat par kādu datu vienumu izveidot atskaiti vai kārtot vai meklēt to, vai veikt ar to aprēķinus, ievietojiet to atsevišķā laukā.

Pēc lauka izveidošanas var arī iestatīt lauka rekvizītus, lai kontrolētu tā izskatu un darbību.

Iespējamās darbības

Lauka pievienošana, ievadot datus

Veidojot jaunu tabulu vai atverot esošu tabulu datu lapas skatā, tabulai var pievienot lauku, ievadot datus datu lapas kolonnā Pievienot jaunu lauku.

Datu lapa programmā Access ar jauna lauka pievienošanas kolonnu

1. Ievadiet datus kolonnā Pievienot jaunu lauku.

 1. Izveidojiet vai atveriet tabulu datu lapas skatā, ar peles labo pogu noklikšķinot uz tabulas, kuru vēlaties atvērt navigācijas rūtī, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķinot uz Datu lapas skats.

 2. Kolonnā Pievienot jaunu lauku ievadiet izveidojamā lauka nosaukumu.

  Izmantojiet aprakstošu nosaukumu, lai lauku būtu vieglāk atpazīt.

 3. Ievadiet datus jaunajā laukā.

Lauka pievienošana, izmantojot lauka veidni

Dažreiz ir vieglāk izvēlēties no iepriekš definētu lauku saraksta, kuri atbilst jūsu vajadzībām, nekā manuāli izveidot lauku. Varat izmantot sarakstu Citi lauki programmā Access 2010, Access 2013 vai Access 2016 vai uzdevumrūti Lauka veidnes programmā Access 2007, lai izvēlētos no lauka veidņu saraksta. Lauka veidne ir iepriekš definētu raksturlielumu un rekvizītu kopa, kas apraksta lauku. Lauka veidnes definīcija iekļauj lauka nosaukumu, datu tipu, lauka rekvizīta Formāts iestatījumu un citus lauku rekvizītus.

Ja izmantojat Access 2010, Access 2013 vai Access 2016, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Datu lapas skats.

 2. Cilnes Lauki grupā Pievienošana un dzēšana noklikšķiniet uz Citi lauki.

  Ekrānuzņēmums, kurā redzama grupa Pievienot un dzēst cilnes Lauki lentē.

 3. Atlasiet lauku sarakstā Citi lauki, lai ievietotu jauno kolonnu. Programma Access novieto lauku pa labi no kolonnas, kurā pašlaik atrodas kursors. Izvēloties kādu no lauku opcijām sadaļā Īsā pamācība, piemēram, Adrese, programma Access izveido vairākus laukus jūsu tabulā, lai ietvertu vairākas adreses daļas.

Ja izmantojat Access 2007, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Datu lapas skats.

 2. Cilnes Datu lapa grupā Lauki un kolonnas noklikšķiniet uz Jauns lauks.

  Pievienot programmu

 3. Atlasiet vienu vai vairākus laukus rūtī Lauka veidnes un pēc tam velciet tos uz tabulu, kurā vēlaties ievietot jauno kolonnu.

Lauka rekvizītu iestatīšana

Pēc lauka izveidošanas varat iestatīt lauka rekvizītus, lai kontrolētu tā izskatu un darbību.

Piemēram, iestatot lauku rekvizītus, var:

 • Kontrolēt datu izskatu laukā

 • Neļaut laukā ievadīt nepareizus datus

 • Norādīt laukam noklusējuma vērtības

 • Paātrināt meklēšanu laukā un lauka kārtošanu

Dažus pieejamos lauku rekvizītus var iestatīt, strādājot datu lapas skatā. Taču, lai piekļūtu pilnam lauku rekvizītu sarakstam un iestatītu šos rekvizītus, ir jāizmanto noformējuma skats.

Lauka rekvizītu iestatīšana datu lapas skatā

Strādājot datu lapas skatā, jūs varat pārdēvēt lauku, mainīt tā datu tipu, mainīt tā rekvizītu Formāts un dažus citus lauka rekvizītus.

Tabulas atvēršanas datu lapas skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kuru vēlaties atvērt.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Datu lapas skats.

Lauka pārdēvēšana

Kad pievienojat lauku, ievadot datus datu lapas skatā, programma Access automātiski piešķir laukam vispārīgu nosaukumu. Pirmajam jaunajam laukam Access piešķir nosaukumu Lauks1, otrajam jaunajam laukam — nosaukumu Lauks2 utt. Pēc noklusējuma lauka nosaukums tiek izmantots kā tā etiķete visur, kur lauks tiek rādīts, piemēram, datu lapas kolonnas galvenē. Pārdēvējot laukus, lai piešķirtu tiem aprakstošāku nosaukumu, tos būs vienkāršāk izmantot, kad skatīsit vai rediģēsit ierakstus.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pārdēvējamā lauka (piemēram, Lauks1) galvenes.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt lauku. Ja izmantojat programmu Access 2007, īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt kolonnu.

 3. Ievadiet jauno nosaukumu lauka virsrakstā.

  Lauku nosaukumos var būt 64 rakstzīmes (burti un cipari), ieskaitot atstarpes.

Lauka datu tipa mainīšana

Kad pievienojat lauku, ievadot datus datu lapas skatā, programma Access pārbauda ievadītos datus, lai noteiktu laukam atbilstošāko datu tipu. Piemēram, ja ievadīsit 1/1/2017, programma Access atpazīs, ka ievadītie dati ir datums un iestatīs lauka datu tipam vērtību Datums/laiks. Ja programma Access nevar nešaubīgi noteikt datu tipu, datu tipam pēc noklusējuma tiek iestatīta vērtība Teksts (Īss teksts, ja izmantojat Access 2016).

Lauka datu tips nosaka pārējos rekvizītus, ko var iestatīt laukam. Piemēram, laukam, kura datu tips ir Hipersaite vai Memo, var iestatīt rekvizītu Tikai pielikumu (Garš teksts, ja izmantojat Access 2016).

Dažos gadījumos, iespējams, vēlēsities manuāli mainīt lauka datu tipu. Piemēram, pieņemsim, ka ir telpu numuri, kas ir līdzīgi datumiem, piemēram, 10/2017. Ja datu lapas skatā jaunā laukā ievadīsit 10/2017, datu tipa automātiskās noteikšanas līdzeklis lauka datu tipam iestatīs vērtību Datums/laiks. Tā kā istabas numuri ir apzīmējumi, nevis datumi, to datu tipa vērtībai jābūt Teksts. Lai mainītu lauka datu tipu, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz cilnes Datu lapa.

 2. Saraksta Datu tips grupā Formatējums atlasiet nepieciešamo datu tipu. Ja izmantojat programmu Access 2007, saraksta Datu tips grupā Datu tips un formatējums atlasiet nepieciešamo datu tipu.

  Kādi datu tipi ir pieejami?

  Skatiet rakstu Datu tipi Access datoru datu bāzēm, lai uzzinātu pilnu Access datu bāzēs pieejamo datu tipu sarakstu.

  Piezīme.: Access datu bāzes faila maksimālais lielums ir 2 gigabaiti.

  Padomi par datu tipiem

  • Lai optimizētu veiktspēju, izmantojiet atbilstošo lauka lielumu, kad izveidojat teksta vai skaitļa lauku. Piemēram, ja plānojat glabāt zināma garuma pasta indeksus, norādiet šo garumu kā lauka lielumu. Varat norādīt lauka lielumu, iestatot vērtību rekvizīta lodziņā Lauka lielums. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu Citu lauku rekvizītu iestatīšana.

  • Tālruņa numuru, detaļu numuru un citu skaitļu, ko nav paredzēts izmantot matemātiskiem aprēķiniem, gadījumā jums jāizvēlas teksta datu tips, nevis skaitliskais datu tips. Skaitlisku vērtību, kas tiek glabāta kā teksts, var kārtot vai filtrēt loģiskāk.

Lauka formāta mainīšana

Programma Access ne tikai nosaka jauno lauku datu tipu, bet atkarībā no ievadītās vērtības var arī iestatīt lauka rekvizītu Formāts. Piemēram, ja ierakstāt 10:50:00, programma Access iestata datu tipu Datums/laiks un rekvizītu Formāts uz Vidējais laika formāts. Lai manuāli mainītu lauka rekvizītu Formāts, rīkojieties šādi:

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz cilnes Datu lapa.

 2. Saraksta Formāts grupā Formatējums ievadiet nepieciešamo formātu. Ja izmantojat programmu Access 2007, saraksta Formāts grupā Datu tips un formatējums ievadiet nepieciešamo formātu.

  Piezīme.: Atkarībā no lauka datu tipa dažiem laukiem (piemēram, Teksts tipa laukiem) saraksts Formāts var nebūt pieejams.

Citu lauku rekvizītu iestatīšana

 1. Datu lapas skatā noklikšķiniet uz lauka, kam jāiestata rekvizīts.

 2. Ja izmantojat Access 2010, Access 2013 vai Access 2016, cilnes Lauki grupā Rekvizīti, Formatējums vai Lauka validācija atlasiet nepieciešamos rekvizītus.

 3. Ja izmantojat programmu Access 2007, cilnes Datu lapa grupā Datu tips un formatējums atlasiet nepieciešamos rekvizītus.

Lauka rekvizītu iestatīšana noformējuma skatā

Jebkuru lauka rekvizītu var iestatīt, strādājot ar tabulu noformējuma skatā. Noformējuma skatā lauka datu tipu varat iestatīt tabulas noformējuma režģī, bet citus rekvizītus varat iestatīt rūtī Lauka rekvizīti.

Tabulas atvēršanas noformējuma skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

Lauka datu tipa mainīšana

 1. Tabulas noformējuma režģī atrodiet lauku, kuram vēlaties iestatīt datu tipu.

 2. Kolonnā Datu tips izvēlieties datu tipu no saraksta.

  Kādi datu tipi ir pieejami?

  Skatiet rakstu Datu tipi Access datoru datu bāzēm, lai uzzinātu pilnu Access datu bāzēs pieejamo datu tipu sarakstu.

  Piezīme.: Access datu bāzes faila maksimālais lielums ir 2 gigabaiti.

  Padomi par datu tipiem

  • Tālruņa numuru, detaļu numuru un citu skaitļu, ko nav paredzēts izmantot matemātiskiem aprēķiniem, gadījumā jums jāizvēlas teksta datu tips, nevis skaitliskais datu tips. Skaitlisku vērtību, kas tiek glabāta kā teksts, var kārtot vai filtrēt loģiskāk, bet nevar viegli izmantot aprēķinos.

  • Teksta un skaitliskā datu tipa gadījumā varat norādīt lauka lielumu vai datu tipu precīzāk, iestatot vērtību rekvizīta lodziņā Lauka lielums.

Citu lauku rekvizītu iestatīšana

 1. Tabulas noformējuma režģī atlasiet lauku, kuram vēlaties iestatīt rekvizītus. Programma Access parāda šī lauka rekvizītus rūtī Lauka rekvizīti.

  Iestatāmie rekvizīti ir atkarīgi no lauka datu tipa.

 2. Rūtī Lauka rekvizīti ievadiet iestatījumus katram rekvizītam vai nospiediet taustiņu F6 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu rekvizītu.

  Kādi lauka rekvizīti ir pieejami?

  Skatiet rakstu Iepazīšanās ar datu tipiem un lauku rekvizītiem, lai uzzinātu pilnu lauka rekvizītu sarakstu, kas pieejami katram datu tipam Access datu bāzēs.

  Piezīme.: Visiem laukiem nav pieejami visi rekvizīti. Lauka datu tips nosaka, kādi rekvizīti tam pieejami.

 3. Lai nodrošinātu papildu vietu rekvizīta iestatījuma ievadīšanai vai rediģēšanai rekvizīta lodziņā, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F2, lai parādītu tālummaiņas lodziņu.

  Padoms.: Ja ievadāt ievades masku vai validācijas izteiksmi un nepieciešama palīdzība tās izveidei, noklikšķiniet uz Poga Veidotājs blakus rekvizīta lodziņam, lai parādītu atbilstošo veidotāju.

 4. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

Tabulas saglabāšana

Pēc tabulas izveides vai modificēšanas saglabājiet tās noformējumu. Pirmo reizi saglabājot tabulu, piešķiriet nosaukumu, kas apraksta tajā esošos datus. Varat izmantot līdz 64 burtciparu rakstzīmes, tostarp atstarpes. Piemēram, varat piešķirt tabulai nosaukumu Klienti, Detaļu krājumi vai Produkti.

Padoms.: Izlemiet par nosaukumdošanas metodi objektiem savā datu bāzē un lietojiet to konsekventi.

 1. Ja izmantojat Access 2010, Access 2013 vai Access 2016, noklikšķiniet uz Fails > Saglabāt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

 2. Ja izmantojat Access 2007, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas un pēc tam uz Saglabāt, vai arī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

 3. Ja saglabājat tabulu pirmo reizi, ierakstiet tabulas nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×