SmartArt grafiku apraksti

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Šajā rakstā

Saraksts

Process

Cikls

Hierarhija.

Relācija

Matrica

Piramīda

Attēls

Office.com

Saraksts

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Mainīgs sešstūru saraksts

Izmantojiet, lai rādītu savstarpēji saistītu ideju sēriju. 1. līmeņa teksts atrodas sešstūros. 2. līmeņa teksts tiek rādīts ārpus formām.

bb[1]

Pamata bloka saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu.

Pamata bloku saraksta izkārtojuma attēls

Izliektu attēlu akcentu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Nelielas riņķveida formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus. Noder gan 1. līmeņa teksta, gan 2. līmeņa teksta ilustrēšanai. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu.

Izkārtojuma Izliektu attēlu akcentu saraksts

Vienlaidu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu savstarpēji savienotas informācijas grupas. Riņķveida formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Vienlaidu attēlu saraksts attēls

Dilstošu bloku saraksts

Izmantojiet, lai rādītu saistītu ideju vai grupas vai informācijas sarakstus. Teksta formu augstums secīgi samazinās, un 1. līmeņa teksts tiek rādīts vertikāli.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Detalizēts process

Izmantojiet ar lielu 2. līmeņa teksta apjomu, lai rādītu virzību pa posmiem.

Izkārtojuma Detalizēts process attēls

Grupēts saraksts

Izmantojiet, lai uzdevumā, procesā vai darbplūsmā rādītu informācijas grupas un apakšgrupas vai darbības un apakšdarbības. 1. līmeņa teksts atbilst augstākā līmeņa horizontālajām formām, un 2. līmeņa teksts atbilst vertikālajām apakšdarbībām zem katras saistītās augstākā līmeņa formas. Noder apakšgrupu vai apakšdarbību, hierarhiskās informācijas vai vairāku informācijas sarakstu izcelšanai.

Izkārtojuma Grupētais saraksts attēls

Hierarhiju saraksts

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību grupās. Var izmantot arī informācijas grupēšanai vai uzskaitīšanai.

Izkārtojuma Hierarhijas saraksts attēls

Horizontālais aizzīmētais saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas sarakstus. Noder lieliem teksta apjomiem. Visam tekstam ir vienāds izcēluma līmenis, un virziens nav norādīts.

Izkārtojuma Horizontālais aizzīmētais saraksts attēls

Horizontālais attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgu vai grupētu informāciju ar saistīto attēlu izcēlumu. Augstākās formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Horizontālais attēlu saraksts attēls

Pieaugoša apļa process

Izmantojiet, lai rādītu soļu secību, kur apļa iekšējā daļa palielinās ar katru soli. Ierobežojums ir septiņi 1. līmeņa soļi, bet 2. līmeņa vienumiem nav ierobežojuma. Noder liela apjoma 2. līmeņa tekstam.

Kalendāra darba nedēļu opciju ekrānuzņēmums

Saraksts ar līnijām

Izmantojiet, lai rādītu lielu teksta apjomu, kas sadalīti kategorijās un apakškategorijās. Noder vairāku līmeņu tekstam. Viena līmeņa tekstu atdala līnijas.

SmartArt grafikas izkārtojums Saraksts ar līnijām

Attēlu akcentu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu grupēto vai saistīto informāciju. Nelielas formas augšējos stūros ir paredzētas attēlu saturēšanai. Izceļ 2. līmeņa tekstu pār 1. līmeņa tekstu, un ir laba izvēle lielam 2. līmeņa teksta apjomam.

Izkārtojuma Attēlu akcentu saraksts attēls

Attēlu parakstu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Augstākās formas ir paredzētas, lai saturētu attēlus, un attēli tiek izcelti pār tekstu. Noder attēliem ar īsiem teksta parakstiem.

Izkārtojuma Attēlu parakstu saraksts attēls

Sektoru process

Izmantojiet, lai rādītu soļus procesā, kur katra sektora lielums palielinās līdz septiņām formām. 1. līmeņa teksts tiek rādīts vertikāli.

SmartArt grafikas izkārtojums

Plus un mīnus

Izmantojiet, lai rādītu divu ideju plusus un mīnusus. Katrā 1. līmeņa tekstā var būt vairāki apakšlīmeņi. Noder lielam teksta apjomam. Ierobežojums ir divi 1. līmeņa vienumi.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Piramīdas saraksts

Izmantojiet, lai rādītu proporcionālas, savstarpēji savienotas vai hierarhiskas relācijas. Teksts tiek parādīts taisnstūra formās piramīdas fona augšdaļā.

Izkārtojums Piramīdas saraksts

Apgriezts saraksts

Izmantojiet, lai mainītu divus vienumus. Tiek rādīti tikai pirmie divi teksta vienumi, un katrā vienumā var būt iekļauts liels teksta apjoms. Noder, lai parādītu divu vienumu maiņu vai secības maiņu.

Reverse List SmartArt graphic layout

Segmentēts process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus. Izceļ 2. līmeņa tekstu, jo katra rindiņa tiek parādīta atsevišķā formā.

Izkārtojuma Segmentēts process attēls

Sarakstu grēdas

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas informācijas grupas vai soļus. Riņķveida formas satur 1. līmeņa tekstu, un atbilstīgie taisnstūri satur 2. līmeņa tekstu. Noder daudzām detaļām un minimālam 1. līmeņa tekstam.

Izkārtojuma Sarakstu grēdas attēls

Četrstūru izcēlumu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu informācijas sarakstus, kas iedalīti kategorijās. 2. līmeņa teksts tiek rādīts blakus mazam četrstūrim. Noder lielam 2. līmeņa teksta apjomam.

SmartArt grafikas izkārtojums

Ciļņu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Vislabāk darbojas sarakstiem ar nelielu 1. līmeņa teksta apjomu. Pirmais 2. līmeņa teksts tiek rādīts blakus 1. līmeņa tekstam, bet pārējais 2. līmeņa teksts tiek rādīts zem 1. līmeņa teksta.

Lapa Informācijas paneļa noformētājs, kurā kā jauns datu avots redzams Aprīkojuma pārdošana

Tabulas hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu informācijas grupas, kas izveidotas no augšas uz apakšu, un katras grupas hierarhijas. Šis izkārtojums nesatur savienojošās līnijas.

Izkārtojuma Tabulas hierarhija attēls

Tabulas saraksts

Izmantojiet, lai rādītu grupēto vai saistīto informāciju ar vienādu vērtību. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst augstākajai formai, un 2. līmeņa teksts tiek izmantots turpmākajiem sarakstiem.

Izkārtojuma Tabulas saraksts attēls

Mērķa saraksts

Izmantojiet, lai rādītu informāciju, kura ir savstarpēji saistīta vai pārklājas. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām septiņām rindiņām tiek parādīta taisnstūra formā. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Noder gan 1. līmeņa, gan 2. līmeņa tekstam.

Izkārtojuma Mērķa saraksts attēls

Trapeces saraksts

Izmantojiet, lai rādītu grupēto vai saistīto informāciju ar vienādu vērtību. Noder lielam teksta apjomam.

Izkārtojuma Trapeces saraksts attēls

Mainīgo platumu saraksts

Izmantojiet, lai izceltu dažāda svara vienumus. Laba liela apjoma 1. līmeņa tekstu. Katras formas platums tiek noteikts neatkarīgi, balstoties uz tās tekstu.

SmartArt grafikas izkārtojums Mainīgo platumu saraksts

Vertikāls lodziņu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu vairākas informācijas grupas, it īpaši grupas ar lielu 2. līmeņa teksta apjomu. Laba izvēle aizzīmētiem informācijas sarakstiem.

Izkārtojuma Vertikāls lodziņu saraksts attēls

Vertikāls bloku saraksts

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas informācijas grupas vai soļus. Noder lieliem 2. līmeņa teksta apjomiem. Laba izvēle tekstam ar galveno punktu un vairākiem apakšpunktiem.

Izkārtojuma Vertikāls bloku saraksts attēls

Vertikālo iekavu saraksts

Izmantojiet, lai parādītu grupētus informācijas blokus. Labi der liela apjoma 2. līmeņa tekstam.

SmartArt grafikas izkārtojums Vertikālo iekavu saraksts

Vertikāls aizzīmēts saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Labi noder sarakstiem ar gariem virsrakstiem vai augstākā līmeņa informāciju.

Izkārtojuma Vertikāls aizzīmēts saraksts attēls

Vertikāls V veida saraksts

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus vai arī lai izceltu kustību vai virzienu. Izceļ 2. līmeņa tekstu pār 1. līmeņa tekstu, un ir laba izvēle lielam 2. līmeņa teksta apjomam.

Izkārtojuma Vertikāls skujiņu saraksts attēls

Vertikāls attēlu izcēlumu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Nelielie apļi ir izveidoti, lai saturētu attēlus.

Izkārtojums Vertikāls attēlu izcēluma saraksts

Vertikāls attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Nelielās formas pa kreisi ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Vertikālais attēlu saraksts attēls

Vertikāls izcēlumu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu informācijas sarakstus. 2. līmeņa teksts tiek rādīts taisnstūra formās virs vertikālām skujiņu formām. Izceļ 2. līmeņa tekstu pār 1. līmeņa tekstu, un ir laba izvēle vidējam 2. līmeņa teksta apjomam.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Vertikāls bultiņu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus, kas virzās uz kopēju mērķi. Labi noder aizzīmētiem informācijas sarakstiem.

Izkārtojuma Vertikāls bultiņu saraksts attēls

Vertikāls apļu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu secīgus vai grupētus datus. Vispiemērotākais 1. līmeņa tekstam, kas tiek rādīts blakus lielai apļveida formai. Zemāki teksta līmeņi tiek atdalīti ar mazākām apļveida formām.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Vertikāls izliekts saraksts

Izmantojiet, lai rādītu izliektu informācijas sarakstu. Lai pievienotu attēlus izcēluma apļiem, lietojiet attēla aizpildījumu.

.

Uz lapas sākumu

Process

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Izcēluma process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību, laika grafiku vai secīgus soļus. Noder gan 1. līmeņa teksta, gan 2. līmeņa teksta ilustrēšanai.

Izkārtojuma Izcelts process attēls

Mainīgs plūdums

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas informācijas grupas vai secīgus soļus. Izceļ informācijas grupu mijiedarbību vai relācijas.

Izkārtojuma Mainīgs plūdums attēls

Bultiņu lente

Izmantojiet, lai rādītu saistītos vai kontrastējošos jēdzienus ar noteiktu savienojumu, piemēram, pretējus spēkus. 1. līmeņa teksta pirmās divas rindiņas tiek izmantotas tekstam bultiņās. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Bultiņu lentes izkārtojuma attēls

Augošs attēlu izcēluma process

Izmantojiet, lai rādītu augošu attēlu sēriju ar aprakstošu tekstu. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums Augošs attēlu izcēluma process

Pamata izliekts process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas norisi vai secīgus soļus. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu.

Izkārtojuma Pamata izliekts process attēls

Pamata leņķpēdiņu process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību, laika grafiku, secīgus soļus vai arī izceltu kustību vai virzienu. 1. līmeņa teksts tiek parādīts bultiņas formā, bet 2. līmeņa teksts tiek parādīts zem bultiņu formām.

Izkārtojuma Vienkāršs skujiņu process attēls

Pamata process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus.

Attēls, kurā redzams izkārtojums Pamata process

Pamata laika skala

Izmantojiet, lai rādītu secīgus soļus uzdevuma, procesa vai darbplūsmas vai lai parādītu laika skalas informāciju. Labi darbojas ar gan 1. un 2. līmeņa tekstu. Papildinformāciju par to, izmantojot šo rīku skatiet laika grafika izveide.

Izkārtojums Pamata laika grafiks

V veida izcēluma process

Izmantojiet, lai parādītu secīgos soļus uzdevumā, procesā vai darbplūsmā vai arī izceltu kustību vai virzienu. Vislabāk der minimālam 1. un 2. līmeņa tekstam.

SmartArt grafikas izkārtojums Skujiņu process ar izcēlumiem

Skujiņu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu virzību caur vairākiem procesiem, kas izveido vispārējo darbplūsmu. Noder arī kontrastējošu procesu ilustrēšanai. 1. līmeņa teksts atbilst pirmajai bultiņas formai pa kreisi, bet 2. līmeņa teksts atbilst horizontālām apakšdarbībām katrā formā, kura satur 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Skujiņu saraksts attēls

Riņķveida izliekts process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas garu vai nelineāru secību vai soļus. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu.

Izkārtojuma Izliekts process attēls

Slēgtu skujiņu process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas norisi, laika grafiku vai secīgus soļus vai arī lai izceltu kustību vai virzienu. Var izmantot, lai izceltu informāciju sākuma formā. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Slēgtu skujiņu process attēls

Apļveida izcēlumu laika grafiks

Izmantojiet, lai rādītu notikumu sēriju vai laika grafika informāciju. 1. līmeņa teksts tiek rādīts blakus lielākiem apļiem. 2. līmeņa teksts tiek rādīts blakus mazākiem apļiem.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Apļveida bultiņu process

Izmantojiet, lai rādītu secīgus vienumus ar paskaidrojošu tekstu pie katra vienuma. Šī diagramma vislabāk darbojas ar mazu 1. līmeņa teksta apjomu.

Slaids ar teksta vietturi

Vienlaidu bultiņu process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas laika grafiku vai secīgus soļus. Vislabāk darbojas ar 1. līmeņa tekstu, jo katra 1. līmeņa teksta rindiņa tiek parādīta bultiņas formas iekšpusē. 2. līmeņa teksts tiek parādīts ārpus bultiņas formas.

Izkārtojuma Vienlaidu bultiņas process attēls

Vienlaidu bloku process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus. Vislabāk noder minimālam 1. līmeņa un 2. līmeņa tekstam.

Izkārtojuma Vienlaidu bloku process attēls

Vienlaidu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu savstarpēji savienotas informācijas grupas. Riņķveida formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Vienlaidu attēlu saraksts attēls

Saplūstošās bultiņas

Lietojiet, lai rādītu idejas vai jēdzienus, kas saplūst uz centrālo punktu. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Saplūstošas bultiņas attēls

Saplūstošs teksts

Izmantojiet, lai rādītu vairākas darbības vai daļas, kas tiek apvienotas vienā veselumā. Var izmantot vienu 1. līmeņa formu ar iekļautu tekstu un ne vairāk par piecām 2. līmeņa formām. Neizmantotais teksts netiek rādīts, bet paliek pieejams, ja maināt izkārtojumu.

Presence unknown

Dilstošs process

Izmantojiet, lai rādītu notikumu sēriju dilstošā secībā. Pirmais 1. līmeņa teksts atrodas bultiņas augšpusē, pēdējais 1. līmeņa teksts tiek rādīts bultiņas apakšā. Tiek rādīti tikai pirmie septiņi 1. līmeņa vienumi. Vislabāk darbojas ar vidēju teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Detalizēts process

Izmantojiet ar lielu 2. līmeņa teksta apjomu, lai rādītu virzību pa posmiem.

Izkārtojuma Detalizēts process attēls

Novirzošās bultiņas

Lietojiet, lai rādītu idejas vai jēdzienus, kas virzās uz āru no centrālā avota. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Novirzošās bultiņas attēls

Vienādojums

Izmantojiet, lai rādītu secīgus soļus vai uzdevumus, kas attēlo plānu vai rezultātu. 1. līmeņa teksta pēdējā rindiņa tiek parādīta pēc vienādības zīmes (=). Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Vienādojuma izkārtojuma attēls

Piltuve

Lietojiet, lai rādītu informācijas filtrēšanu vai to, kā daļas tiek sapludinātas vienā kopumā. Tiek izcelts beigu rezultāts. Var saturēt līdz četrām 1. līmeņa teksta rindiņām; pēdējā no šīm četrām 1. līmeņa teksta rindiņām tiek parādīta zem piltuves un citām rindiņām, kas atbilst riņķveida formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Piltuves izkārtojuma attēls

Zobrats

Izmantojiet, lai rādītu sakabinātas idejas. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām trim rindiņām atbilst zobrata formai, un to atbilstīgais 2. līmeņa teksts tiek parādīts taisnstūros blakus zobrata formai. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Zobrats attēls

Pieaugošu bultiņu process

Izmantojiet, lai rādītu secīgus soļus, kas pārklājas, procesā. Ierobežojums ir pieci 1. līmeņa vienumi. 2. līmenī var būt ietverts liels teksta apjoms.

Pielikuma mazā rīkjosla

Savstarpēji saistītu bloku process

Izmantojiet, lai rādītu secīgas procesa darbības. Vislabāk der nelielam 1. līmeņa teksta apjomam un vidējam 2. līmeņa teksta apjomam.

Savstarpēji saistītu bloku process

Pretējās bultiņas

Lietojiet, lai rādītu divas pretējas idejas vai idejas, kas novirzās no centrālā punkta. Katra no pirmajām divām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst bultiņai. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Pretējās bultiņas attēls

Process ar fāzēm

Izmantojiet, lai rādītu trīs procesa fāzes. Ierobežojums ir trīs 1. līmeņa vienumi. Pirmajos divos 1. līmeņa vienumos katrā var būt iekļauti četri 2. līmeņa vienumi, un trešajā 1. līmeņa vienumā var būt iekļauts neierobežots 2. līmeņa vienumu skaits. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Attēlu izcēluma process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas secīgus soļus. Taisnstūra formas fonā ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Attēla izcēluma process attēls

Sektoru process

Izmantojiet, lai rādītu soļus procesā, kur katra sektora lielums palielinās līdz septiņām formām. 1. līmeņa teksts tiek rādīts vertikāli.

SmartArt grafikas izkārtojums

Procesa bultiņas

Lietojiet, lai rādītu informāciju, kas ilustrē procesu vai darbplūsmu. 1. līmeņa teksts tiek parādīts riņķveida formās, un 2. līmeņa teksts tiek parādīts bultiņas formās. Vislabāk noder minimālam tekstam un kustības vai virziena izcelšanai.

Izkārtojums Procesa bultiņas

Procesa saraksts

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas informācijas daudzas grupas vai soļus un apakšsoļus. 1. līmeņa teksts atbilst augstākajām horizontālajām formām, un 2. līmeņa teksts atbilst vertikālajiem apakšsoļiem zem katras saistītās augstākā līmeņa formas.

Izkārtojuma Procesa saraksts attēls

Nejauša rezultāta process

Izmantojiet, lai rādītu, kā vairākas haotiskas idejas, izmantojot soļu sēriju, var veidot vienotu mērķi vai ideju. Atbalsta vairākus 1. līmeņa teksta vienumus, bet pirmā un pēdējā 1. līmenim atbilstošā forma ir fiksēta. Vislabāk darbojas ar mazu 1. līmeņa teksta apjomu un vidēju 2. līmeņa teksta apjomu.

Uzdevumu koplietošanas pieprasījums

Atkārtots liekts process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas norisi vai secīgus soļus. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu.

Izkārtojuma Atkārtots izliekts process attēls

Segmentēts process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus. Izceļ 2. līmeņa tekstu, jo katra rindiņa tiek parādīta atsevišķā formā.

Izkārtojuma Segmentēts process attēls

Mainītais process

Izmantojiet, lai rādītu lejupejošo virzību pa posmiem. Katra no pirmajām piecām 1. līmeņa rindiņām atbilst taisnstūrim. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Mainītais process attēls

Dilstošs soļu process

Izmantojiet, lai rādītu dilstošu procesu ar vairākiem soļiem un apakšsoļiem. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Augošs soļu process

Izmantojiet, lai rādītu augošu soļu sēriju vai informācijas sarakstus.

SmartArt grafikas izkārtojums

Apakšsoļu process

Izmantojiet, lai rādītu vairāku soļu procesu ar apakšsoļiem starp katru 1. līmeņa teksta instanci. Vispiemērotākais maziem teksta apjomiem, un ierobežojums ir septiņi 1. līmeņa soļi. Katram 1. līmeņa solim var būt neierobežota skaita apakšsoļi.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Laika grafika svītra

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas secīgus soļus vai rādītu laika grafika informāciju. 1. līmeņa teksts šķiet garāks par 2. līmeņa tekstu.

drukas priekšskatījums

Augšupvērstā bultiņa

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai soļus, kuriem ir augšupvērsta tendence. Katra no pirmajām piecām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst bultiņas punktam. Vislabāk darbojas ar minimālu tekstu. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Augšupvērstā bultiņa attēls

Vertikāls bultiņu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus, kas virzās uz kopēju mērķi. Labi noder aizzīmētiem informācijas sarakstiem.

Izkārtojuma Vertikāls bultiņu saraksts attēls

Vertikāls izliekts process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu. Vairāk izceļ savstarpējās relācijas formām, nevis virzienu vai kustību.

Izkārtojums Vertikāls izliekts process

Vertikāls V veida saraksts

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus vai arī lai izceltu kustību vai virzienu. Izceļ 2. līmeņa tekstu pār 1. līmeņa tekstu, un ir laba izvēle lielam 2. līmeņa teksta apjomam.

Izkārtojuma Vertikāls skujiņu saraksts attēls

Vertikāls vienādojums

Izmantojiet, lai rādītu secīgus soļus vai uzdevumus, kas attēlo plānu vai rezultātu. Pēdējā 1. līmeņa teksta rindiņa tiek parādīta pēc bultiņas. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Vertikāls vienādojums attēls

Vertikāls process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas virzību vai secīgus soļus no sākuma līdz beigām. Vislabāk darbojas ar 1. līmeņa tekstu, jo vertikālā vieta ir ierobežota.

Izkārtojums Vertikāls process

Uz lapas sākumu

Cikls

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Pamata cikls

Izmantojiet, lai attēlotu vienlaidu posmu, uzdevumu vai notikumu secību riņķveida plūdumā. Izceļ posmus vai soļus, nevis savienojošās bultiņas vai plūdumu. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojums Pamata cikls

Pamata sektors

Izmantojiet, lai rādītu, kā atsevišķas daļas izveido kopumu. 1. līmeņa teksta pirmās septiņas rindiņas atbilst vienmērīgi izplatītām ķīļa vai sektora formām. Augstākā 1. līmeņa teksta forma tiek parādīta ārpus pārējā sektora, lai izceltos. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Pamata sektors attēls

Pamata radiāls

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai formai, un 2. līmeņa teksts atbilst apkārt esošajām riņķveida formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojums Pamata radiāls

Bloka cikls

Izmantojiet, lai attēlotu posmu, uzdevumu vai notikumu vienlaidu secību riņķveida plūsmā. Izceļ posmus vai soļus, nevis savienojošās bultiņas vai plūdumu.

Izkārtojuma Bloka cikls attēls

Apļveida bultiņu process

Izmantojiet, lai rādītu secīgus vienumus ar paskaidrojošu tekstu pie katra vienuma. Šī diagramma vislabāk darbojas ar mazu 1. līmeņa teksta apjomu.

Slaids ar teksta vietturi

Vienlaidu cikls

Izmantojiet, lai attēlotu posmu, uzdevumu vai notikumu vienlaidu secību riņķveida plūdumā. Izceļ savienojumu starp visiem komponentiem. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Vienlaidu cikla izkārtojuma attēls

Cikla matrica

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar centrālo ideju cikliskā virzībā. Katra no pirmajām četrām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst ķīļa vai sektora formai, un 2. līmeņa teksts tiek parādīts taisnstūra formā ķīļa vai sektora formas malā. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Cikla matrica attēls

Novirzošais radiāls

Lietojiet, lai parādītu relācijas ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai riņķveida formai. Izceļ apkārtesošos apļus, nevis centrālo ideju. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Novirzošais radiāls attēls

Zobrats

Izmantojiet, lai rādītu sakabinātas idejas. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām trim rindiņām atbilst zobrata formai, un to atbilstīgais 2. līmeņa teksts tiek parādīts taisnstūros blakus zobrata formai. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Zobrats attēls

Vairākvirzienu cikls

Izmantojiet, lai attēlotu posmu, uzdevumu vai notikumu vienlaidu secību, kas var notikt jebkurā virzienā.

Izkārtojuma Vairākvirzienu cikls attēls

Cikls bez noteikta virziena

Izmantojiet, lai attēlotu posmu, uzdevumu vai notikumu vienlaidu secību riņķveida plūsmā. Katrai formai ir tas pats svarīguma līmenis. Labi darbojas, ja nav jānorāda virziens.

Izkārtojuma Cikls bez noteikta virziena attēls

Radiāls klasteris

Izmantojiet, lai rādītu datus, kas ir saistīti ar centrālo ideju vai tēmu. Augšējais 1. līmeņa teksts tiek rādīts centrā. 2. līmeņa teksts tiek rādīts apkārt esošajās formās. Var saturēt līdz pat septiņām 2. līmeņa formām. Neizmantotais teksts netiek rādīts, taču paliek pieejams, ja maināt izkārtojumus. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

Ekrānuzņēmums, kurā attēlota Yammer plūsmas nolaižamā saraksta bultiņa ar iezīmētu tīmekļa daļas rediģēšanas pogu

Radiāls cikls

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar centrālo ideju. Izceļ informāciju gan centrālajā aplī, gan arī to, kā informācija apļu ārējā lokā veicina centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajam aplim, un 2. līmeņa teksts atbilst ārējam apļu lokam. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Radiāls cikls attēls

Radiāla venna

Lietojiet, lai parādītu relāciju, kas pārklājas, un relāciju ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai formai, un 2. līmeņa teksta rindiņas atbilst apkārt esošajām riņķveida formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Radiāla venna attēls

Segmentēts cikls

Izmantojiet, lai rādītu posmu, uzdevumu vai notikumu virzību vai secību riņķveida plūdumā. Izceļ savstarpēji savienotas vienības. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām septiņām rindiņām atbilst ķīļa vai sektora formai. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Segmentēts cikls attēls

Teksta cikls

Izmantojiet, lai attēlotu posmu, uzdevumu vai notikumu vienlaidu secību riņķveida plūdumā. Izceļ bultiņas vai plūdumu, nevis posmus vai soļus. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Teksta cikls attēls

Uz lapas sākumu

Hierarhija

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Arhitektūras izkārtojums

Izmantojiet, lai parādītu no apakšas uz augšu būvētu attiecību hierarhiju. Šis izkārtojums labi noder, lai parādītu arhitektūras komponentus vai objektus, kas tiek būvēti uz citiem objektiem.

SharePoint lentes ikona Atmest paņemšanu

Apļveida attēlu hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisku informāciju vai ziņošanas relācijas organizācijā. Attēli tiek rādīti apļos, un atbilstošais teksts tiek rādīts blakus attēliem.

Apļveida attēlu organizācijas diagrammas SmartArt grafikas izkārtojums

Pusapļa organizācijas diagramma

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisku informāciju vai ziņošanas relācijas organizācijā. Šajā izkārtojumā ir pieejamas palīgformas un organizācijas diagrammas pārkaru izkārtojumi.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarhija

Lietojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību no sākuma līdz beigām.

Hierarhijas izkārtojuma attēls

Hierarhiju saraksts

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību grupās. Var izmantot arī informācijas grupēšanai vai uzskaitīšanai.

Izkārtojuma Hierarhijas saraksts attēls

Horizontālā hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību horizontāli. Labi darbojas ar lēmumu kokiem.

Izkārtojuma Horizontālā hierarhija attēls

Horizontālā atzīmētā hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību horizontāli un grupētu hierarhiski. Izceļ virsraksta vai 1. līmeņa tekstu. 1. līmeņa teksta pirmā rindiņa tiek parādīta formā hierarhijas sākumā, un otrā un visas turpmākās 1. līmeņa teksta rindiņas tiek parādītas augstu taisnstūru augšdaļā.

Izkārtojums Horizontālā atzīmētā hierarhija

Horizontālā vairāklīmeņu hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu lielu hierarhiskas informācijas apjomu horizontālā progresijā. Hierarhijas augšpuse tiek rādīta vertikāli. Šis izkārtojums hierarhijā atbalsta daudz līmeņus.

Iekļautu attēlu ekrānuzņēmums

Horizontālā organizācijas diagramma

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisku informāciju horizontāli vai ziņošanas relācijas organizācijā. Šajā izkārtojumā ir pieejama palīgforma un organizācijas diagrammas pārkaru izkārtojumi.

Noklikšķiniet šeit, lai mainītu kontaktpersonas attēlu

Atzīmētā hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību no augšas uz leju un grupētu pēc hierarhijas. Uzsver virsraksta vai 1. līmeņa tekstu. 1. līmeņa teksta pirmā rindiņa tiek parādīta formā hierarhijas sākumā, un visas turpmākās 1. līmeņa teksta rindiņas tiek parādītas pa kreisi no garajiem taisnstūriem.

Izkārtojuma Atzīmētā hierarhija attēls

Saraksts ar līnijām

Izmantojiet, lai rādītu lielu teksta apjomu, kas sadalīti kategorijās un apakškategorijās. Noder vairāku līmeņu tekstam. Viena līmeņa tekstu atdala līnijas.

SmartArt grafikas izkārtojums Saraksts ar līnijām

Organizācijas diagramma ar nosaukumu un virsrakstu

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisku informāciju vai ziņošanas relācijas organizācijā. Lai ievadītu tekstu virsraksta lodziņā, ierakstiet tieši mazākajā taisnstūrī. Šajā izkārtojumā ir pieejama palīgforma un organizācijas diagrammas pārkaru izkārtojumi.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Organizācijas diagramma

Lietojiet, lai rādītu hierarhisku informāciju vai norādot uz uzņēmuma relācijām. Palīga forma un organizācijas diagrammas pārkares izkārtojumi ir pieejami ar šo izkārtojumu.

Izkārtojums Organizācijas diagramma

Attēlu organizācijas diagramma

Izmantojiet, lai parādītu hierarhisku informāciju vai ziņošanas relācijas organizācijā. Šajā izkārtojumā ir pieejama palīgforma un organizācijas diagrammas pārkaru izkārtojumi.

Izkārtojums Attēlu organizācijas diagramma

Tabulas hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu informācijas grupas, kas izveidotas no augšas uz apakšu, un katras grupas hierarhijas. Šis izkārtojums nesatur savienojošās līnijas.

Izkārtojuma Tabulas hierarhija attēls

Uz lapas sākumu

Relācija

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Bultiņu lente

Izmantojiet, lai rādītu saistītos vai kontrastējošos jēdzienus ar noteiktu savienojumu, piemēram, pretējus spēkus. 1. līmeņa teksta pirmās divas rindiņas tiek izmantotas tekstam bultiņās. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Bultiņu lentes izkārtojuma attēls

Bilance

Lietojiet, lai salīdzinātu vai rādītu relāciju starp divām idejām. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām divām rindiņām atbilst tekstam centrālā punkta vienas puses augšdaļā. Izceļ 2. līmeņa tekstu, kas ir ierobežots ar četrām formām katrā centrālā punkta malā. Bilance nosliecas uz to pusi, kurā ir vairums formu, kas satur 2. līmeņa tekstu. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Bilance attēls

Pamata sektors

Izmantojiet, lai rādītu, kā atsevišķas daļas izveido kopumu. 1. līmeņa teksta pirmās septiņas rindiņas atbilst vienmērīgi izplatītām ķīļa vai sektora formām. Augstākā 1. līmeņa teksta forma tiek parādīta ārpus pārējā sektora, lai izceltos. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Pamata sektors attēls

Pamata radiāls

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai formai, un 2. līmeņa teksts atbilst apkārt esošajām riņķveida formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojums Pamata radiāls

Pamata mērķis

Izmantojiet, lai rādītu ietvērumu, gradācijas vai hierarhiskās relācijas. Pirmās piecas 1. līmeņa teksta rindiņas ir saistītas ar apli. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojums Pamata mērķis

Pamata venna

Lietojiet, lai rādītu relācijas, kas pārklājas vai ir savstarpēji savienotas. Pirmās septiņas 1. līmeņa teksta rindiņas atbilst aplim. Ja 1. līmeņa tekstā ir četras vai mazāk rindiņas, teksts atrodas apļu iekšpusē. Ja ir vairāk nekā četras 1. līmeņa teksta rindiņas, teksts atrodas ārpus apļiem. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojums Pamata Venna

Apļveida relācija

Izmantojiet, lai rādītu relāciju uz centrālo ideju vai no tās. 2. līmeņa teksts tiek pievienots nesecīgi un ir ierobežots ar pieciem vienumiem. Var būt tikai viens 1. līmeņa vienums.

SmartArt grafikas izkārtojums

Vienlaidu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu savstarpēji savienotas informācijas grupas. Riņķveida formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Vienlaidu attēlu saraksts attēls

Saplūstošās bultiņas

Lietojiet, lai rādītu idejas vai jēdzienus, kas saplūst uz centrālo punktu. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Saplūstošas bultiņas attēls

Saplūstošs radiāls

Lietojiet, lai rādītu jēdzienu vai komponentu relācijas ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai riņķveida formai, un 2. līmeņa teksta rindiņas atbilst apkārt esošajām taisnstūra formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojums Saplūstošs radiāls

Līdzsvara bultiņas

Lietojiet, lai rādītu divas pretējas idejas vai jēdzienus. Katra no pirmajām divām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst bultiņai un labi darbojas ar 2. līmeņa tekstu. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Līdzsvara bultiņas attēls

Cikla matrica

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar centrālo ideju cikliskā virzībā. Katra no pirmajām četrām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst ķīļa vai sektora formai, un 2. līmeņa teksts tiek parādīts taisnstūra formā ķīļa vai sektora formas malā. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Cikla matrica attēls

Novirzošās bultiņas

Lietojiet, lai rādītu idejas vai jēdzienus, kas virzās uz āru no centrālā avota. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Novirzošās bultiņas attēls

Novirzošais radiāls

Lietojiet, lai parādītu relācijas ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai riņķveida formai. Izceļ apkārtesošos apļus, nevis centrālo ideju. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Novirzošais radiāls attēls

Vienādojums

Izmantojiet, lai rādītu secīgus soļus vai uzdevumus, kas attēlo plānu vai rezultātu. 1. līmeņa teksta pēdējā rindiņa tiek parādīta pēc vienādības zīmes (=). Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Vienādojuma izkārtojuma attēls

Piltuve

Lietojiet, lai rādītu informācijas filtrēšanu vai to, kā daļas tiek sapludinātas vienā kopumā. Tiek izcelts beigu rezultāts. Var saturēt līdz četrām 1. līmeņa teksta rindiņām; pēdējā no šīm četrām 1. līmeņa teksta rindiņām tiek parādīta zem piltuves un citām rindiņām, kas atbilst riņķveida formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Piltuves izkārtojuma attēls

Zobrats

Izmantojiet, lai rādītu sakabinātas idejas. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām trim rindiņām atbilst zobrata formai, un to atbilstīgais 2. līmeņa teksts tiek parādīts taisnstūros blakus zobrata formai. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Zobrats attēls

Grupēts saraksts

Izmantojiet, lai uzdevumā, procesā vai darbplūsmā rādītu informācijas grupas un apakšgrupas vai darbības un apakšdarbības. 1. līmeņa teksts atbilst augstākā līmeņa horizontālajām formām, un 2. līmeņa teksts atbilst vertikālajām apakšdarbībām zem katras saistītās augstākā līmeņa formas. Noder apakšgrupu vai apakšdarbību, hierarhiskās informācijas vai vairāku informācijas sarakstu izcelšanai.

Izkārtojuma Grupētais saraksts attēls

Hierarhiju saraksts

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisko relāciju virzību grupās. Var izmantot arī informācijas grupēšanai vai uzskaitīšanai.

Izkārtojuma Hierarhijas saraksts attēls

Lineāra venna

Lietojiet, lai secībā rādītu relācijas, kas pārklājas. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Lineāra venna attēls

Ligzdots mērķis

Izmantojiet, lai rādītu ietvēruma relācijas. Katra no pirmajām trim 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst augšējam kreisās puses tekstam formās, un 2. līmeņa teksts atbilst mazākām formām. Vislabāk darbojas ar minimālām 2. līmeņa teksta rindiņām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Ligzdotā mērķa izkārtojuma attēls

Cikls bez noteikta virziena

Izmantojiet, lai attēlotu posmu, uzdevumu vai notikumu vienlaidu secību riņķveida plūsmā. Katrai formai ir tas pats svarīguma līmenis. Labi darbojas, ja nav jānorāda virziens.

Izkārtojuma Cikls bez noteikta virziena attēls

Pretējās bultiņas

Lietojiet, lai rādītu divas pretējas idejas vai idejas, kas novirzās no centrālā punkta. Katra no pirmajām divām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst bultiņai. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Pretējās bultiņas attēls

Pretējas idejas

Izmantojiet, lai rādītu divas pretējas vai kontrastējošas idejas. Var būt viens vai divi 1. līmeņa vienumi. Katrā 1. līmeņa tekstā var būt vairāki apakšlīmeņi. Noder lielam teksta apjomam.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Attēlu akcentu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu grupēto vai saistīto informāciju. Nelielas formas augšējos stūros ir paredzētas attēlu saturēšanai. Izceļ 2. līmeņa tekstu pār 1. līmeņa tekstu, un ir laba izvēle lielam 2. līmeņa teksta apjomam.

Izkārtojuma Attēlu akcentu saraksts attēls

Radiāls klasteris

Izmantojiet, lai rādītu datus, kas ir saistīti ar centrālo ideju vai tēmu. Augšējais 1. līmeņa teksts tiek rādīts centrā. 2. līmeņa teksts tiek rādīts apkārt esošajās formās. Var saturēt līdz pat septiņām 2. līmeņa formām. Neizmantotais teksts netiek rādīts, taču paliek pieejams, ja maināt izkārtojumus. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

Ekrānuzņēmums, kurā attēlota Yammer plūsmas nolaižamā saraksta bultiņa ar iezīmētu tīmekļa daļas rediģēšanas pogu

Radiāls cikls

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar centrālo ideju. Izceļ informāciju gan centrālajā aplī, gan arī to, kā informācija apļu ārējā lokā veicina centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajam aplim, un 2. līmeņa teksts atbilst ārējam apļu lokam. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Radiāls cikls attēls

Radiāls saraksts

Lietojiet, lai parādītu relācijas ar cikla centrālo ideju. Centrālā forma var saturēt attēlu. 1. līmeņa teksts tiek parādīts mazākos apļos, un saistītais 2. līmeņa teksts tiek parādīts mazāku apļu malā.

Izkārtojuma Radiāls saraksts attēls

Radiāla venna

Lietojiet, lai parādītu relāciju, kas pārklājas, un relāciju ar cikla centrālo ideju. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai formai, un 2. līmeņa teksta rindiņas atbilst apkārt esošajām riņķveida formām. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Radiāla venna attēls

Segmentēta piramīda

Izmantojiet, lai rādītu ietvērumu, proporcionālas vai savstarpēji savienotas relācijas. Pirmās deviņas 1. līmeņa teksta rindiņas tiek parādītas triangulārās formās. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Segmentēta piramīda attēls

Vennas grēda

Izmantojiet, lai rādītu relācijas, kas pārklājas. Laba izvēle augšanas vai gradācijas izcelšanai. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu. Pirmās septiņas 1. līmeņa teksta rindiņas atbilst aplim. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Vennas grēda attēls

Tabulas hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu informācijas grupas, kas izveidotas no augšas uz apakšu, un katras grupas hierarhijas. Šis izkārtojums nesatur savienojošās līnijas.

Izkārtojuma Tabulas hierarhija attēls

Mērķa saraksts

Izmantojiet, lai rādītu informāciju, kura ir savstarpēji saistīta vai pārklājas. Katra no 1. līmeņa teksta pirmajām septiņām rindiņām tiek parādīta taisnstūra formā. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Noder gan 1. līmeņa, gan 2. līmeņa tekstam.

Izkārtojuma Mērķa saraksts attēls

Vertikāls vienādojums

Izmantojiet, lai rādītu secīgus soļus vai uzdevumus, kas attēlo plānu vai rezultātu. Pēdējā 1. līmeņa teksta rindiņa tiek parādīta pēc bultiņas. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Vertikāls vienādojums attēls

Uz lapas sākumu

Matrica

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Pamata matrica

Lietojiet, lai parādītu komponentu relāciju ar kopumu kvadrantos. Pirmās četras 1. līmeņa teksta rindiņas tiek parādītas kvadrantos. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojums Pamata matrica

Cikla matrica

Lietojiet, lai parādītu relāciju ar centrālo ideju cikliskā virzībā. Katra no pirmajām četrām 1. līmeņa teksta rindiņām atbilst ķīļa vai sektora formai, un 2. līmeņa teksts tiek parādīts taisnstūra formā ķīļa vai sektora formas malā. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Cikla matrica attēls

Režģa matrica

Lietojiet, lai parādītu jēdzienu novietojumu gar divām asīm. Uzsver atsevišķos komponentus, nevis kopumu. Pirmās četras 1. līmeņa teksta rindiņas tiek parādītas kvadrantos. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Režģa matrica attēls

Matrica ar nosaukumu

Lietojiet, lai parādītu četru kvadrantu relāciju ar kopumu. 1. līmeņa teksta 1. rindiņa atbilst centrālajai formai, un 2. līmeņa teksta pirmās četras rindiņas tiek parādītas kvadrantos. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus.

Izkārtojuma Matrica ar nosaukumu attēls

Uz lapas sākumu

Piramīda

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Pamata piramīda

Lietojiet, lai rādītu proporcionālas, savstarpēji savienotas vai hierarhiskas relācijas ar vislielāko komponentu apakšā un sašaurinoties uz augšu. 1. līmeņa teksts tiek parādīts piramīdas segmentos, un 2. līmeņa teksts tiek parādīts formās līdzās katram segmentam.

Izkārtojums Pamata piramīda

Sagāzta piramīda

Lietojiet, lai rādītu proporcionālas vai savstarpēji savienotas, vai hierarhiskas relācijas ar vislielāko komponentu augšdaļā un sašaurinoties uz leju. 1. līmeņa teksts tiek parādīts piramīdas segmentos, un 2. līmeņa teksts tiek parādīts formās līdzās katram segmentam.

Izkārtojuma Sagāzta piramīda attēls

Piramīdas saraksts

Izmantojiet, lai rādītu proporcionālas, savstarpēji savienotas vai hierarhiskas relācijas. Teksts tiek parādīts taisnstūra formās piramīdas fona augšdaļā.

Izkārtojums Piramīdas saraksts

Segmentēta piramīda

Izmantojiet, lai rādītu ietvērumu, proporcionālas vai savstarpēji savienotas relācijas. Pirmās deviņas 1. līmeņa teksta rindiņas tiek parādītas triangulārās formās. Neizmantotais teksts netiek parādīts, bet paliek pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Vislabāk darbojas tikai ar 1. līmeņa tekstu.

Izkārtojuma Segmentēta piramīda attēls

Uz lapas sākumu

Attēls

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Izcelts attēls

Izmantojiet, lai rādītu centrālo fotogrāfisko ideju ar saistītām idejām vienā pusē. Augšējais 1. līmeņa teksts tiek rādīts virs centrālā attēla. Citām 1. līmeņa formām atbilstošais teksts tiek rādīts blakus maziem apļveida attēliem. Šis izkārtojums noder arī, ja nav teksta.

SmartArt grafikas izkārtojums

Mainīgi attēlu bloki

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju no sākuma līdz beigām. Teksts tiek rādīts attēla labajā vai kreisajā pusē.

SmartArt grafikas izkārtojums

Mainīgi attēlu apļi

Izmantojiet, lai rādītu attēlu kopu ar tekstu. Atbilstošais teksts tiek rādīts centrālajos apļos, un attēli mainās no kreisās uz labo pusi.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Augošs attēlu izcēluma process

Izmantojiet, lai rādītu augošu attēlu sēriju ar aprakstošu tekstu. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums Augošs attēlu izcēluma process

Izliektu attēlu akcentu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Nelielas riņķveida formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus. Noder gan 1. līmeņa teksta, gan 2. līmeņa teksta ilustrēšanai. Maksimizē gan horizontālo, gan vertikālo formu rādīšanas vietu.

Izkārtojuma Izliektu attēlu akcentu saraksts

Izliektu attēlu bloki

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju. Lodziņā, kas nosedz apakšējo stūri, var iekļaut mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Izliektu attēlu paraksts

Izmantojiet, lai rādītu secīgu attēlu sēriju. Lodziņā, kas nosedz apakšējo stūri, var iekļaut mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Izliektu attēlu parakstu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju. Virsraksts un apraksts tiek rādīts remarkas formā zem katra attēla.

SmartArt grafikas izkārtojums

Izliektu attēlu puscaurspīdīgs teksts

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju. Puscaurspīdīgs lodziņš nosedz attēla apakšējo daļu, un tajā iekļauti visi teksta līmeņi.

Augšupielāžu centra pauzētas augšupielādes ikona

Burbuļu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju. Var saturēt līdz pat astoņiem 1. līmeņa attēliem. Neizmantotais teksts un attēli netiek rādīti, taču paliek pieejami, ja maināt izkārtojumus. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Attēli ar parakstiem

Izmantojiet, lai rādītu attēlu ar vairākiem teksta līmeņiem. Vislabāk darbojas ar mazu 1. līmeņa teksta apjomu un vidēju 2. līmeņa teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Apļveida attēlu hierarhija

Izmantojiet, lai rādītu hierarhisku informāciju vai ziņošanas relācijas organizācijā. Attēli tiek rādīti apļos, un atbilstošais teksts tiek rādīts blakus attēliem.

Apļveida attēlu organizācijas diagrammas SmartArt grafikas izkārtojums

Apļveida attēla remarka

Izmantojiet, lai rādītu centrālo ideju un apakšidejas vai saistītos vienumus. Pirmā attēla teksts nosedz attēla apakšējo daļu. Citām 1. līmeņa formām atbilstošais teksts tiek rādīts blakus maziem apļveida attēliem. Šī diagramma noder arī, ja nav teksta.

SmartArt grafikas izkārtojums

Vienlaidu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu savstarpēji savienotas informācijas grupas. Riņķveida formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Vienlaidu attēlu saraksts attēls

Teksta attēls ar rāmi

Izmantojiet, lai rādītu attēlus ar rāmī rādītu atbilstošo 1. līmeņa tekstu.

SmartArt grafikas izkārtojums Teksta attēls ar rāmi

Sešstūru klasteris

Izmantojiet, lai rādītu attēlus ar saistītu aprakstošu tekstu. Mazi sešstūri norāda attēla un teksta pāri. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Horizontālais attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgu vai grupētu informāciju ar saistīto attēlu izcēlumu. Augstākās formas ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Horizontālais attēlu saraksts attēls

Attēlu izcēlumu bloki

Izmantojiet, lai rādītu attēlu grupu blokos, sākot no stūra. Atbilstošais teksts tiek rādīts vertikāli. Noder kā izcēlums virsraksta vai apakšvirsraksta slaidos vai dokumenta sekciju pārtraukumiem.

SmartArt grafikas izkārtojums

Attēlu akcentu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu grupēto vai saistīto informāciju. Nelielas formas augšējos stūros ir paredzētas attēlu saturēšanai. Izceļ 2. līmeņa tekstu pār 1. līmeņa tekstu, un ir laba izvēle lielam 2. līmeņa teksta apjomam.

Izkārtojuma Attēlu akcentu saraksts attēls

Attēlu izcēluma process

Izmantojiet, lai rādītu uzdevuma, procesa vai darbplūsmas secīgus soļus. Taisnstūra formas fonā ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Attēla izcēluma process attēls

Attēlu parakstu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Augstākās formas ir paredzētas, lai saturētu attēlus, un attēli tiek izcelti pār tekstu. Noder attēliem ar īsiem teksta parakstiem.

Izkārtojuma Attēlu parakstu saraksts attēls

Attēlu režģis

Izmantojiet, lai rādītu uz četrstūraina režģa novietotus attēlus. Vislabāk darbojas ar mazu 1. līmeņa teksta apjomu, kas tiek rādīts virs attēla.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Attēlu rinda

Izmantojiet, lai rādītu līdzās esošu attēlu sēriju. 1. līmeņa teksts nosedz attēla augšdaļu. 2. līmeņa teksts tiek rādīts virs attēla.

SmartArt grafikas izkārtojums

Attēlu virknes

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju no sākuma līdz beigām, pie katra rādot 1. līmeņa tekstu.

SmartArt grafikas izkārtojums

Momentuzņēmumu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu attēlus ar paskaidrojošu tekstu. 2. līmeņa teksts var būt informācijas saraksts. Noder liela apjoma tekstam.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Spirālveida attēls

Izmantojiet, lai rādītu līdz pat piecu attēlu sēriju ar atbilstošiem 1. līmeņa parakstiem, kas spirālveidā virzās uz centru.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Attēlu izcēlumu saraksts ar virsrakstu

Izmantojiet, lai rādītu informācijas sarakstus ar izcēluma attēlu katram 2. līmeņa tekstam. 1. līmeņa teksts tiek rādīts atsevišķā lodziņā saraksta augšpusē.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Attēlu rinda ar virsrakstu

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju, kur katram attēlam ir atsevišķs virsraksts un apraksts. 1. līmeņa teksts tiek rādīts lodziņā virs attēla. 2. līmeņa teksts tiek rādīts zem attēla.

SmartArt grafikas izkārtojums

Attēlu bloki ar virsrakstiem

Izmantojiet, lai rādītu attēlu sēriju. 1. līmeņa teksts tiek rādīts zem katra attēla. 2. līmeņa teksts tiek rādīts sānos un nedaudz pārklāj katru tekstu.

Poga Fonta lielums

Vertikāls attēlu izcēlumu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Nelielie apļi ir izveidoti, lai saturētu attēlus.

Izkārtojums Vertikāls attēlu izcēluma saraksts

Vertikāls attēlu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Nelielās formas pa kreisi ir izveidotas, lai saturētu attēlus.

Izkārtojuma Vertikālais attēlu saraksts attēls

Uz lapas sākumu

Office.com

Izkārtojuma nosaukums

Apraksts

Attēls

Apļa process

Izmantojiet, lai rādītu secīgas procesa darbības. Var izmantot vienpadsmit 1. līmeņa formas ar neierobežotu 2. līmeņa formu daudzumu. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu. Neizmantotais teksts netiek rādīts, bet paliek pieejams, ja nomaināt izkārtojumus.

Circle Process SmartArt graphic layout

Saplūstošs teksts

Izmantojiet, lai rādītu vairākas darbības vai daļas, kas tiek apvienotas vienā veselumā. Var izmantot vienu 1. līmeņa formu ar iekļautu tekstu un ne vairāk par piecām 2. līmeņa formām. Neizmantotais teksts netiek rādīts, bet paliek pieejams, ja maināt izkārtojumu.

Presence unknown

Radiāls sešstūris

Izmantojiet, lai rādītu secīgu procesu, kas ir saistīts ar centrālo ideju vai tēmu. Var izmantot sešas 2. līmeņa formas. Vislabāk darbojas ar mazu teksta apjomu. Neizmantotais teksts netiek rādīts, bet paliek pieejams, ja nomaināt izkārtojumus.

Hexagon Radial SmartArt graphic layout

Savstarpēji saistītu bloku process

Izmantojiet, lai rādītu secīgas procesa darbības. Vislabāk der nelielam 1. līmeņa teksta apjomam un vidējam 2. līmeņa teksta apjomam.

Piekrītiet izmaiņām, atzīmējot šo lodziņu

Attēla rāmis

Izmantojiet, lai nobīdītā rāmī rādītu attēlus ar atbilstošu 1. līmeņa tekstu. Vislabāk darbojas, lietojot tikai ar 1. līmeņa tekstu.

SmartArt grafikas izkārtojums Attēla rāmis

Radiālu attēlu saraksts

Izmantojiet, lai parādītu relāciju ar centrālo ideju. 1. līmeņa formas ir teksts un visi 2. līmeņa formas satur attēlu ar atbilstošo tekstu. Tikai četras 2. līmeņa attēlus. Neizmantotu attēli netiek rādītas, bet joprojām ir pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Vislabāk darbojas ar nelielu daudzumu 2. līmeņa tekstu.

Poga Diagrammas elementi

Ciļņu saraksts

Izmantojiet, lai rādītu nesecīgus vai grupētus informācijas blokus. Vislabāk darbojas sarakstiem ar nelielu 1. līmeņa teksta apjomu. Pirmais 2. līmeņa teksts tiek rādīts blakus 1. līmeņa tekstam, bet pārējais 2. līmeņa teksts tiek rādīts zem 1. līmeņa teksta.

Lapa Informācijas paneļa noformētājs, kurā kā jauns datu avots redzams Aprīkojuma pārdošana

Dizaina attēlu izcēlums

Izmantojiet, lai rādītu attēlu grupu ar pirmo attēlu, kas ir centrēts un lielākā. Var ietvert ne vairāk kā sešas 1. līmeņa attēlus. Neizmantotu attēli netiek rādītas, bet joprojām ir pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Vislabāk darbojas ar nelielu tekstu.

SmartArt grafikas izkārtojums Dizaina attēlu izcēlums

Dizaina attēlu mainīgais izcēlums

Izmantojiet, lai rādītu attēlu grupu, kurā pirmais attēls ir vislielākais un augšpusē. Papildu 1. līmeņa attēli tiek pārmaiņus rādīti kvadrātos un taisnstūros, bet ne vairāk par deviņiem 1. līmeņa attēliem. Vislabāk der mazam teksta apjomam. Neizmantotais teksts netiek rādīts, bet paliek pieejams, ja maināt izkārtojumu.

SmartArt grafikas izkārtojums Dizaina attēlu mainīgais izcēlums

Dizaina attēlu režģis

Izmantojiet, lai rādītu attēlu ar pirmā attēla ir izcelts grupu. Var būt līdz pat piecu 1. līmeņa attēlu. Neizmantotu attēli netiek rādītas, bet joprojām ir pieejams, pārslēdzot izkārtojumus. Vislabāk darbojas ar nelielu atbilstošo tekstu.

SmartArt grafikas izkārtojums Dizaina attēlu režģis

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

SmartArt grafikas izveidošana

SmartArt grafikas izkārtojuma vai tipa pārslēgšana

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×