Slaidrāžu demonstrēšana

Slaidrādes ierakstīšana ar stāstījumu un slaidu hronometrāžu

Slaidrādes ierakstīšana ar stāstījumu un slaidu hronometrāžu

Stāstījumi un hronometrāža var uzlabot tīmekļa vai pašdarbības prezentāciju. Ja jums ir skaņas karte, mikrofons un skaļruņi, kā arī (neobligāti) tīmekļa kamera, varat ierakstīt PowerPoint prezentāciju un stāstījumu, slaidu hronometrāžu un rokraksta žestus.

Kad esat veicis ierakstu, tas ir kā jebkura cita prezentācija, ko var atskaņot jums vai jūsu auditorijai slaidrādē, vai arī varat saglabāt prezentāciju kā video failu.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

(Ierakstīšanas iespēja ir pieejama gan Office 365 abonentiem, gan citiem lietotājiem. Abonenti iegūst dažus papildu līdzekļus.)

 1. Ieslēdziet lentes cilni Ierakstīšana: Lentes cilnē Fails noklikšķiniet uz Opcijas. Dialoglodziņā Opcijas noklikšķiniet uz cilnes Lentes pielāgošana kreisajā pusē. Pēc tam labās puses lodziņā, kur norādītas pieejamās lentes cilnes, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ierakstīšana. Noklikšķiniet uz Labi.

  PowerPoint 2016 dialoglodziņa Opcijas cilnē Lentes pielāgošana ir opcija pievienot cilni Ierakstīšana PowerPoint lentei.
 2. Lai sagatavotos ierakstīšanai, atlasiet Ierakstīt slaidrādi lentes cilnē Ierakstīšana vai Slaidrāde.

  • Noklikšķinot pogas augšējā pusē, tiek sākts darbs pašreizējā slaidā.

  • Noklikšķinot pogas apakšējā pusē, tiek piedāvāta opcija sākt no sākuma vai no pašreizējā slaida.

  Slaidrādes ieraksta komandas ierakstīšanas cilnē programmā PowerPoint.

  (Komanda Notīrīt dzēš stāstījumus vai hronometrāžu, tāpēc esiet uzmanīgs, to lietojot. Opcija Notīrīt ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš ierakstījis dažus slaidus.)

 3. Slaidrāde tiek atvērta logā Ierakstīšana (kas izskatās līdzīgi prezentētāja skatam) ar pogām augšdaļā pa kreisi ierakstīšanas sākšanai, apturēšanai un apstādināšanai. Kad esat gatavs sākt ierakstīšanu, noklikšķiniet uz apaļās sarkanās pogas (vai nospiediet tastatūras taustiņu R). Tiek sākta trīs sekunžu atpakaļskaitīšana, pēc tam tiek sākta ierakstīšana.

  Logs Prezentācijas ierakstīšana programmā PowerPoint 2016 ar ieslēgtu video stāstījuma loga priekšskatījumu.
  • Pašreizējais slaids tiek rādīts loga Ierakstīšana galvenajā rūtī.

  • Ierakstīšanu varat apturēt jebkurā laikā, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+S.

  • Navigācijas bultiņas katrā pašreizējā slaida pusē sniedz iespēju pāriet uz iepriekšējo vai nākamo slaidu.

  • PowerPoint pakalpojumam Office 365 automātiski reģistrē katrā slaidā pavadīto laiku, tostarp visas animētā teksta un objektu darbības, kas rodas, un visu trigeru lietojumu katrā slaidā.

  • Skatot prezentāciju, varat ierakstīt audio vai video stāstījumu. Pogas loga apakšējā labajā stūrī sniedz iespēju ieslēgt vai izslēgt mikrofonu, kameru un kameras priekšskatījumu.

   Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas mikrofona, kameras un kameras priekšskatīšanas logam

   Ja izmantojat pildspalvu, marķieri vai dzēšgumiju, PowerPoint arī ieraksta šīs darbības atskaņošanai.

   Rokraksta rīki logā Ierakstīšana

   Ja atkārtoti ierakstāt savu vēstījumu (tostarp skaņu un rokrakstu), PowerPoint izdzēš iepriekš ierakstīto stāstījumu (tostarp skaņu un rokrakstu), pirms sākat ierakstīšanu tajā pašā slaidā.

   Varat arī atkārtoti ierakstīt, pārejot uz Slaidrāde > Ierakstīt slaidrādi.

 4. Varat izvēlēties rādītāja rīku (pildspalvu, dzēšgumiju vai marķieri) rīku kopā tieši zem pašreizējā slaida. Ir pieejami arī krāsu atlases lodziņi rokraksta krāsas maiņai. (Opcija Dzēšgumija ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš pievienojis rokrakstu dažus slaidus.)

 5. Lai beigtu ierakstīšanu, atlasiet kvadrātveida pogu Apturēt (vai nospiediet tastatūras taustiņu S).

  Kad esat pabeidzis stāstījuma ierakstīšanu, ierakstīto slaidu apakšējā labajā stūrī tiek parādīts neliels attēls. Attēls ir audio ikona vai, ja ierakstīšanas laikā bija ieslēgta tīmekļa kamera, attēls no tīmekļa kameras.

  Skaņas ikona

  Ierakstītās slaidrādes hronometrāža tiek automātiski saglabāta. (Skatā Slaidu kārtotājs hronometrāža ir norādīta zem katra slaida.)

Šajā procesā ierakstītais saturs tiek iegults katrā slaidā, un ierakstu var atskaņot slaidrādē. Šajā ierakstīšanas procesā netiek izveidots video fails. Tomēr, ja jums tas ir nepieciešams, varat prezentāciju saglabāt kā video, veicot dažas papildu darbības.

Ierakstītās slaidrādes priekšskatījums

Cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz No sākuma vai No pašreizējā slaida.

Atskaņošanas laikā jūsu animācijas, rokraksta darbības, skaņa un video tiks atskaņoti sinhroni.

Tiek parādīta poga No sākuma slaidrādes cilnē programmā PowerPoint

Ierakstītās skaņas priekšskatījums

Logā Ierakstīšana trīsstūrveida poga Atskaņot blakus augšējam kreisajam stūrim sniedz iespēju priekšskatīt slaida ierakstu, kas pašlaik ir fokusā attiecīgajā logā.

Pogas Sākt, Apturēt un Atskaņot logā Ierakstīšana

Normālskatā noklikšķiniet uz skaņas ikonas vai attēla slaida apakšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņot. (Šādi priekšskatot atsevišķu audio, ierakstītā animācija vai rokraksts nebūs redzams.)

Noklikšķiniet uz Atskaņot

Audio priekšskatījuma laikā varat pauzēt atskaņošanu.

Slaidu hronometrāžas manuāla iestatīšana

PowerPoint pakalpojumam Office 365, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Pārejas grupā Hronometrāža, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, cik ilgi vēlaties, lai slaids tiktu rādīts ekrānā. Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

  Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa un Pēc.

  Varat izmantot manuālu slaidu hronometrāžu, lai apgrieztu ierakstītā slaida segmenta beigas. Piemēram, ja slaida segments beidzas ar divām sekundēm nevajadzīga audio, vienkārši iestatiet hronometrāžu pāriešanai uz nākamo slaidu tā, lai tas notiktu pirms nevajadzīgā audio. Tādējādi jums nav atkārtoti jāieraksta audio attiecīgajam slaidam. 

Hronometrāžas vai stāstījumu dzēšana

Komanda Notīrīt ir paredzēta hronometrāžas vai stāstījumu dzēšanai no ieraksta, ko nevēlaties vai ko vēlaties aizstāt.

Logā Ierakstīšana komanda Notīrīt loga augšmalā sniedz tālāk norādītās iespējas.

 • Notīrīt ierakstus pašreizējā slaidā

 • Notīrīt ierakstus visos slaidos

Normālskatā ir četras dažās komandas Notīrīt, kas sniedz iespēju veikt tālāk norādītās darbības.

 • Hronometrāžas dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Hronometrāžas dzēšana visos slaidos vienlaikus

 • Stāstījuma dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Stāstījuma dzēšana visos slaidos vienlaikus

 1. Ja nevēlaties dzēst visu hronometrāžu vai stāstījumu jūsu prezentācijā, atveriet konkrētu slaidu, kurā ir hronometrāža vai stāstījums, ko vēlaties dzēst.

 2. PowerPoint pakalpojumam Office 365 lentes cilnes Ierakstīšana pogā Ierakstīt slaidrādi noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Notīrīt un pēc tam izvēlieties jūsu situācijai atbilstošo komandu Notīrīt.

  Notīrīt komandas izvēlnes poga Ierakstīt slaidrādi programmā PowerPoint.

Hronometrāžas izslēgšana vai stāstījumu un rokraksta izslēgšana

Kad esat ierakstījis PowerPoint pakalpojumam Office 365 prezentāciju, jūsu veiktā hronometrāža, žesti un audio tiek saglabāts atsevišķos slaidos. Taču varat to visu izslēgt, ja vēlaties skatīties slaidrādi bez šiem elementiem.

 • Lai izslēgtu ierakstīto slaida hronometrāžu:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Lietot hronometrāžu.

 • Lai izslēgtu ierakstītu stāstījumu un rokrakstu:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Atskaņot stāstījumus.

Ieraksta publicēšana, lai to koplietotu ar citiem

Kad esat ierakstu rediģējis atbilstoši savām vēlmēm, varat to padarīt pieejamu citiem, publicējot to pakalpojumā Microsoft Stream.

 1. Kad prezentācija ir atvērta, cilnē Ierakstīšana atlasiet Publicēt pakalpojumā Stream.

 2. Ierakstiet video nosaukumu un aprakstu.

 3. Iestatiet citas opcijas, tostarp to, vai vēlaties citiem jūsu organizācijas lietotājiem piešķirt atļauju skatīt video:

  Video publicēšanas opcijas pakalpojumā Microsoft Stream
 4. Atlasiet pogu Publicēt.

  Atkarībā no video ilguma, augšupielādes process var ilgt vairākas minūtes. Statusa josla loga PowerPoint apakšdaļā izseko progresu, un PowerPoint parāda ziņojumu, kad augšupielāde ir pabeigta:

  PowerPoint brīdina, kad ir pabeigta augšupielāde
 5. Noklikšķiniet uz ziņojuma, lai tieši dotos uz video atskaņošanas lapu vietnē Microsoft Stream.

Slēpto titru izveide

Lai video padarītu pieejamāku, iekļaujot slēptos titrus, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām, kas ir aprakstītas atsevišķos palīdzības rakstos.

Kad esat ieguvis slēpto titru failu, varat to pievienot video failam, izmantojot PowerPoint.

Skatiet arī

Prezentācijas pārveide par video

Automātiskas prezentācijas izveide

Teksta vai objektu animēšana

Slaidrādes ierakstīšana

 1. Kad jūsu prezentācija ir atvērta, cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi.

  • Noklikšķinot pogas augšējā pusē, tiek sākts darbs pašreizējā slaidā.

  • Noklikšķinot pogas apakšējā pusē, tiek piedāvāta opcija sākt no sākuma vai no pašreizējā slaida.

  Slaidrādes ieraksta komandas ierakstīšanas cilnē programmā PowerPoint.

  (Komanda Notīrīt dzēš stāstījumus vai hronometrāžu, tāpēc esiet uzmanīgs, to lietojot. Opcija Notīrīt ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš ierakstījis dažus slaidus.)

 2. Lodziņā Slaidrādes ierakstīšana atzīmējiet vai notīriet rūtiņas savam ierakstam un noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu.

  Tiek parādīts slaidrādes ierakstīšanas dialogs programmā PowerPoint

  Papildinformācija par šīm opcijām:

  • Slaidu un animācijas iestatījumi: PowerPoint automātiski reģistrē katrā slaidā pavadīto laiku, tostarp animācijas darbības un trigeru lietojumu katrā slaidā.

  • Stāstījumi, rokraksts un lāzera rādītājs: Ierakstiet savu stāstījumu prezentācijas laikā. Ja izmantojat pildspalvu, marķieri, dzēšgumiju vai lāzera rādītāju, PowerPoint ierakstīs arī šo informāciju atskaņošanai.

  Svarīgi!   Pildspalvas, marķiera un dzēšgumijas ieraksts ir pieejams tikai tad, ja ir instalēts PowerPoint 2013 2015. gada 16. februāra atjauninājums vai jaunāka PowerPoint versija. Vecākās PowerPoint versijās pildspalvas un marķiera vilkumi tiek saglabāti kā rokraksta anotācijas formas.

 3. Loga augšējā kreisajā stūrī varat izmantot ierakstīšanas rīkjosla, ko varat izmantot, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

  Ierakstīšanas rīkjosla
  • Pāriešana uz nākamo slaidu: Došanās uz nākamo slaidu

  • Ieraksta pauzēšana: Ierakstīšanas apturēšana

  • Pašreizējā slaida atkārtota ierakstīšana: Atkārtot

   Ja atkārtoti ierakstāt savu vēstījumu (tostarp skaņu, rokrakstu un lāzera rādītāju), PowerPoint izdzēš iepriekš ierakstīto stāstījumu (tostarp skaņu, rokrakstu un lāzera rādītāju), kad atkal sākat ierakstīšanu tajā pašā slaidā.

   Varat arī atkārtoti ierakstīt, pārejot uz Slaidrāde > Ierakstīt slaidrādi.

 4. Lai izmantotu rokrakstu, dzēšgumiju vai lāzera rādītāju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz slaida, noklikšķiniet uz Rādītāja opcijas un izvēlieties savu rīku:

  • Lāzera rādītājs

  • Pildspalva

  • Marķieris

  • Dzēšgumija (šī opcija ir pelēkota, ja vien neesat iepriekš pievienojis rokrakstu slaidiem).

  Lai mainītu rokraksta krāsu, noklikšķiniet uz Rokraksta krāsa.

  Tiek parādīta rādītāja opciju izvēlne programmā PowerPoint
 5. Lai beigtu ierakstīšanu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pēdējā slaida un noklikšķiniet uz Beigt slaidrādi.

  Tiek parādīta opcija Beigt slaidrādi programmā PowerPoint

  Padoms.   Kad esat pabeidzis stāstījuma ierakstīšanu, katra slaida, kurā ir stāstījums, apakšējā labajā stūrī parādās skaņas ikona.

  Ierakstītā slaidrādes hronometrāža tiek automātiski saglabāta. Hronometrāža tiek rādīta skatā Slaidu kārtotājs tieši zem katra slaida.

  Skaņas ikona

Šajā procesā ierakstītais saturs tiek iegults katrā slaidā, un ierakstu var atskaņot slaidrādē. Šajā ierakstīšanas procesā netiek izveidots video fails. Tomēr, ja vēlaties video failu, varat prezentāciju saglabāt kā video, veicot dažas papildu darbības.

Ierakstītās slaidrādes priekšskatījums

Cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz No sākuma vai No pašreizējā slaida.

Atskaņošanas laikā jūsu animācijas, rokraksta darbības, lāzera rādītājs, skaņa un video tiek atskaņoti sinhronizācijā.

Tiek parādīta poga No sākuma slaidrādes cilnē programmā PowerPoint

Ierakstītā audio priekšskatījums

Normālskatā noklikšķiniet uz skaņas ikonas slaida apakšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņot.

Noklikšķiniet uz Atskaņot

Slaidu hronometrāžas manuāla iestatīšana

PowerPoint, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Pārejas grupā Hronometrāža, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, kas norāda, cik ilgi slaids jārāda ekrānā. Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

Padoms.   Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa un Pēc.

Hronometrāžas vai stāstījumu dzēšana

Komanda Notīrīt ir paredzēta hronometrāžas vai stāstījumu dzēšanai no ieraksta, ko nevēlaties vai ko vēlaties aizstāt. Ir četras dažās komandas Notīrīt, kas sniedz iespēju veikt tālāk norādītās darbības.

 • Hronometrāžas dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Hronometrāžas dzēšana visos slaidos vienlaikus

 • Stāstījuma dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Stāstījuma dzēšana visos slaidos vienlaikus

 1. Ja nevēlaties dzēst visu hronometrāžu vai stāstījumu jūsu prezentācijā, atveriet konkrētu slaidu, kurā ir hronometrāža vai stāstījums, ko vēlaties dzēst.

 2. PowerPoint lentes cilnes Slaidrāde pogā Ierakstīt slaidrādi noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Notīrīt un pēc tam izvēlieties jūsu situācijai atbilstošo komandu Notīrīt.

Hronometrāžas izslēgšana vai stāstījumu, rokraksta un lāzera rādītāja izslēgšana

Kad esat ierakstījis PowerPoint prezentāciju, jūsu veiktā hronometrāža, žesti un audio tiek saglabāts atsevišķos slaidos. Taču varat to visu izslēgt, ja vēlaties skatīties slaidrādi bez šiem elementiem.

 • Lai izslēgtu ierakstīto slaida hronometrāžu:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Lietot hronometrāžu.

 • Lai izslēgtu ierakstīto stāstījumu, rokrakstu un lāzera rādītāju:   Cilnē Slaidrāde notīriet rūtiņu Atskaņot stāstījumus.

Skatiet arī

Peles pārveidošana par lāzera rādītāju

Teksta vai objektu animēšana

Prezentācijas pārveide par video

Automātiskas prezentācijas izveide

Ko vēlaties darīt?

Varat ierakstīt stāstījumu pirms slaidrādes demonstrēšanas vai slaidrādes demonstrēšanas laikā un iekļaut auditorijas komentārus ierakstā. Ja nevēlaties stāstījumu visas slaidrādes laikā, varat ierakstīt komentārus tikai noteiktos slaidos vai izslēgt stāstījumu, lai tas tiktu atskaņots tikai tad, kad to vēlaties.

Pievienojot slaidam stāstījumu, slaidā tiek parādīta skaņas ikona Audio . Tāpat kā ar citām skaņām, varat noklikšķināt uz ikonas, lai skaņu atskaņotu, vai iestatīt automātisku skaņas atskaņošanu.

Lai ierakstītu un atskaņotu stāstījumu, datoram jābūt aprīkotam ar skaņas karti, mikrofonu un skaļruņiem.

Pirms ierakstīšanas sākšanas programmā PowerPoint 2010 tiek piedāvāts ierakstīt vai nu tikai slaidu hronometrāžu, tikai stāstījumu, vai arī abus vienlaikus. Varat arī slaidu hronometrāžas manuāla iestatīšana. Slaidu hronometrāža ir noderīga, ja vēlaties automātiski palaist prezentāciju vienlaikus ar stāstījumu. Ierakstot slaidu hronometrāžu, tiks ierakstīts arī animācijas soļu laiks un trigeru izmantošana slaidā. Ja nevēlaties, lai prezentācijā tā tiktu izmantota, izslēdziet slaidu hronometrāžu.

Šajā procesā ierakstītais saturs tiek iegults katrā slaidā, un ierakstu var atskaņot slaidrādē. Šajā ierakstīšanas procesā netiek izveidots video fails. Tomēr, ja jums tas ir nepieciešams, varat prezentāciju pārvērst par video, veicot dažas papildu darbības.

 1. Ierakstot stāstījumu, tiek pārlapota visa prezentācija un ierakstīts katrs slaids. Ierakstīšanu var apturēt un atsākt jebkurā laikā.

 2. Pirms slaidu šova ierakstīšanas nodrošiniet, ka mikrofons ir iestatīts un darba kārtībā.

 3. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī .

 4. Atlasiet vienu no šīm opcijām:

  • Sākt ierakstīšanu no sākuma

  • Sākt ierakstīšanu no pašreizējā slaida

 5. Dialoglodziņā Slaidrādes ierakstīšana atzīmējiet izvēles rūtiņu Stāstījumi un lāzera rādītājs un attiecīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Slaidu un animāciju hronometrāža vai notīriet to.

 6. Noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu.

  Padoms.: Lai pauzētu stāstījumu, īsinājumizvēlnē Ierakstīšanaīsinājumizvēlne, noklikšķiniet uz Pauze. Lai atsāktu stāstījumu, noklikšķiniet uz Atsākt ierakstīšanu.

 7. Lai beigtu slaidrādes ierakstīšanu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz slaida un pēc tam noklikšķiniet uz Beigt slaidrādi.

 8. Ierakstītās slaidrādes hronometrāža tiek automātiski saglabāta. Hronometrāžu varat skatīt skatā Slaidu kārtotājs zem katra slaida.

 1. Normālskatā slaidā noklikšķiniet uz skaņas ikonas Audio .

 2. Lentes sadaļā Audio rīki, cilnes Atskaņošanas rīki grupā Priekšskatījums noklikšķiniet uz Atskaņot.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties pievienot komentāru.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Multivide noklikšķiniet uz bultiņas zem Audio un pēc tam uz Ierakstīt audio.

 3. Lai ierakstītu komentāru, noklikšķiniet uz Ierakstīt un sāciet runāt.

 4. Kad ierakstīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Apturēt.

 5. Lodziņā Nosaukums ierakstiet skaņas nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Slaidā tiek parādīta skaņas ikona Audio .

Programmā PowerPoint 2010, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Pārejas grupā Hronometrāža, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, cik ilgi vēlaties, lai slaids tiktu rādīts ekrānā. Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

Padoms.: Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa, gan Automātiski pēc.

Slaidu hronometrāžas izslēgšana neizdzēš to. Hronometrāžu var atkal ieslēgt jebkurā laikā, neveidojot to atkāroti. Tomēr tad, kad slaidu hronometrāža ir izslēgta, ierakstot stāstījumu, slaidi netiks mainīti automātiski — tie jāmaina manuāli.

 1. Normālskatā cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Iestatīt slaidrādi.

 2. Sadaļā Mainīt slaidus noklikšķiniet uz Manuāli.

Padoms.: Lai atkal ieslēgtu hronometrāžu, sadaļā Mainīt slaidus noklikšķiniet uz Lietot hronometrāžu, ja tāda ir.

Komanda Notīrīt ir paredzēta hronometrāžas vai stāstījumu dzēšanai no ieraksta, ko nevēlaties vai ko vēlaties aizstāt. Ir četras dažās komandas Notīrīt, kas sniedz iespēju veikt tālāk norādītās darbības.

 • Hronometrāžas dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Hronometrāžas dzēšana visos slaidos vienlaikus

 • Stāstījuma dzēšana pašlaik atlasītajā slaidā

 • Stāstījuma dzēšana visos slaidos vienlaikus

 1. Ja nevēlaties dzēst visu hronometrāžu vai stāstījumu jūsu prezentācijā, atveriet konkrētu slaidu, kurā ir hronometrāža vai stāstījums, ko vēlaties dzēst.

 2. PowerPoint lentes cilnes Slaidrāde pogā Ierakstīt slaidrādi noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Notīrīt un pēc tam izvēlieties jūsu situācijai atbilstošo komandu Notīrīt.

Skatiet arī

Peles pārveidošana par lāzera rādītāju

Ko vēlaties darīt?

Stāstījumu varat ierakstīt, pirms palaižat prezentāciju, vai stāstījumu ierakstīt prezentācijas laikā un iekļaut auditorijas komentārus ierakstā. Ja nevēlaties stāstījumu visas slaidrādes laikā, varierakstīt komentārus tikai noteiktos slaidos vai izslēgt stāstījumu, lai tas tiktu atskaņots tikai tad, kad to vēlaties.

Pievienojot stāstījumu slaidam, slaidā tiek parādīta skaņas ikona Interneta kalendāru abonēšanas ikona . Kā ar jebkuru skaņu varat noklikšķināt uz ikonas, lai skaņu atskaņotu vai iestatīt automātisku skaņas atskaņošanu. Balss stāstījumu prioritāte ir lielāka nekā citas skaņas, un prezentācijas laikā var atskaņot tikai vienu skaņu. Tādējādi citas skaņas, kas ir iestatītas automātiskai atskaņošanai prezentācijā, tiek ignorētas ar stāstījumu un netiek atskaņotas. Tomēr skaņas, kas ir iestatītas atskaņošanai noklikšķinot, joprojām tiek atskaņotas, kad uz tām noklikšķināt.

Lai ierakstītu un atskaņotu stāstījumu, datoram jābūt aprīkotam ar skaņas karti, mikrofonu un skaļruņiem.

Automātiska slaidu hronometrāža un stāstījums

Kad ierakstāt savu stāstījumu, Microsoft Office PowerPoint 2007 automātiski reģistrē, cik laika veltāt katram slaidam. Varat izvēlēties šo slaidu hronometrāžu saglabāt kopā ar stāstījumu, kad tas tiek piedāvāts, vai varat </c0>iestatīt slaidu hronometrāžu manuāli</c0>. Slaidu hronometrāža ir īpaši noderīga, ja vēlaties, lai prezentācija tiktu rādīta automātiski kopā ar jūsu stāstījumu. Varat slaidu hronometrāžu izslēgt, ja nevēlaties, lai tā tiktu izmantotu prezentācijā.

Stāstījuma iegulšana vai saistīšana

Stāstījumu varat saistīt vai iegult.

 • Ieguļot stāstījumu, stāstījuma skaņas fails kļūst par daļu no prezentācijas un tiek pārvietots kopā ar to, līdz ar to prezentācijas fails kļūst lielāks.

 • Saistot stāstījumu, prezentācijas fails ir mazāks, jo skaņas fails tiek saglabāts ārpus prezentācijas. Norādiet stāstījuma atrašanās vietu cietajā diskā, un skaņas fails tiek atskaņots kopā ar prezentāciju. Ja prezentāciju demonstrējat citā datorā, saistītais skaņas fails ir jāpārvieto uz attiecīgo datoru. Vislabākais veids, kā pārvietot prezentāciju un tās saistītos failus, ir izmantot sagatavošanas kompaktdiskam līdzekli. Varat arī manuāli atjaunināt saites otrā datorā, izdzēšot stāstījumu un pēc tam pievienojot stāstījuma skaņas failu atpakaļ, pirms demonstrējat prezentāciju.

  Turklāt, saistot stāstījumus, varat vēlāk atgriezties un rediģēt skaņas failus, izmantojot skaņas rediģēšanas programmu.

Padoms.   Papildiniet stāstījumu ar slaidu piezīmēm. Tā kā auditorijām ir dažādas vajadzības un datoraprīkojums, apsveriet stāstījuma papildināšanu ar piezīmēm. Piezīmes var noderēt ikvienam, kam ir dzirdes traucējumi vai kam datorā nav skaņas kartes. Saglabājot prezentāciju kā tīmekļa lapas (.htm) failu, piezīmes tiks rādītas zem katra slaida, kad tas tiks attēlots. Saglabājot prezentāciju kā prezentācijas (.pptx) failu, auditorija var izdrukāt piezīmes vai varat izdrukāt piezīmes tai.

Ierakstot stāstījumu, tiek pārlapota visa prezentācija un ierakstīts katrā slaida. Ierakstīšanu var apturēt un atsākt.

 1. Normālskatā atlasiet slaidu, kurā vēlaties sākt ierakstīšanu.

 2. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Ierakstīt stāstījumu Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī .

  Cilnes Slaidrāde attēls

 3. Noklikšķiniet uz Iestatīt mikrofona līmeni, izpildiet norādījumus, lai iestatītu jūsu mikrofona līmeni, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai iegultu stāstījumu, noklikšķiniet uz Labi.

  • Lai saistītu stāstījumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saistīt stāstījumus, noklikšķiniet uz Pārlūkot, noklikšķiniet uz mapes sarakstā un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt.

Padoms.   Lai novērstu iespējamās problēmas, izmantojiet to pašu mapi, kur ir saglabāta prezentācija.

 1. Ja atlasījāt pirmo slaidu, lai tajā sāktu ierakstīšanu, pārejiet uz 6. darbību.
  Ja atlasījāt citu slaidu, lai tajā sāktu ierakstīšanu, tiek parādīts dialoglodziņš Stāstījuma ierakstīšana. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai sāktu stāstījumu prezentācijas pirmajā slaidā, noklikšķiniet uz Pirmais slaids.

  • Lai stāstījumu sāktu pašlaik atlasītajā slaidā, noklikšķiniet uz Pašreizējais slaids.

 2. Slaidrādes skatā ierunājiet mikrofonā stāstījuma tekstu un pēc tam noklikšķiniet uz slaida, lai pārietu uz nākamo slaidu. Atkārtojiet šīs darbības katram slaidam, kuram vēlaties pievienot stāstījumu.

  Padoms.   Lai pauzētu vai atsāktu stāstījumu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz slaida un pēc tam īsinājumizvēlne noklikšķiniet uz Pauzēt stāstījumu vai Atsākt stāstījumu.

 3. Noklikšķiniet uz melnā izejas ekrāna.

 4. Stāstījums tiek automātiski saglabāts, un tiek parādīts ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties arī saglabāt hronometrāžu prezentācijai. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai saglabātu hronometrāžu, noklikšķiniet uz Saglabāt. Slaidi tiek parādīti slaidu kārtotāja skatā, kur slaidu hronometrāža tiek rādīta zem katra slaida.

  • Lai hronometrāžu atceltu, noklikšķiniet uz Nesaglabāt. (Hronometrāžu varat ierakstīt atsevišķi.)

Piezīme.   Balss stāstījumam ir priekšroka attiecībā pret citām skaņām, un prezentācijā vienlaikus var tikt atskaņota tikai viena skaņa. Tādējādi citas skaņas, kas ir iestatītas automātiskai atskaņošanai prezentācijā, tiek ignorētas ar stāstījumu un netiek atskaņotas. Tomēr skaņas, kas ir iestatītas atskaņošanai noklikšķinot, joprojām tiek atskaņotas, kad uz tām noklikšķināt.

 1. Slaidā noklikšķiniet uz skaņas ikonas Interneta kalendāru abonēšanas ikona .

 2. Sadaļas Skaņas rīki cilnes Opcijas grupā Atskaņot noklikšķiniet uz Priekšskatījums vai veiciet dubultklikšķi uz skaņas ikonas.

  Cilnes Skaņas rīku opcijas attēls

 1. Normālskatā atlasiet slaidu, kurā vēlaties sākt atkārtoto ierakstīšanu.

 2. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Ierakstīt stāstījumu Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī .

  Cilnes Slaidrāde attēls

 3. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja jūs jau pārbaudījāt mikrofonu, noklikšķiniet uz Labi.

  • Lai pārbaudītu mikrofonu, noklikšķiniet uz Iestatīt mikrofona līmeni, izpildiet norādījumus, lai iestatītu jūsu mikrofona līmeni, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Ja atlasījāt pirmo slaidu, lai tajā sāktu ierakstīšanu vēlreiz, pārejiet uz 5. darbību.
  Ja atlasījāt citu slaidu, lai tajā sāktu ierakstīšanu vēlreiz, tiek parādīts dialoglodziņš Stāstījuma ierakstīšana. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai sāktu stāstījumu prezentācijas pirmajā slaidā, noklikšķiniet uz Pirmais slaids.

  • Lai stāstījumu sāktu pašlaik atlasītajā slaidā, noklikšķiniet uz Pašreizējais slaids.

 5. Slaidrādes skatā ierakstiet stāstījumu slaidam un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai apturētu atkārtoto ierakstīšanu, nospiediet taustiņu ESC.

  • Lai turpinātu atkārtoto ierakstīšanu, noklikšķiniet ar peli, lai pārietu uz nākamo slaidu, ierunājiet stāstījumu slaidā un pēc tam noklikšķiniet uz nākamā slaida, lai turpinātu atkārtoto ierakstīšanu.

  • Lai beigtu atkārtoto ierakstīšanu, pirms pārskatāt visus slaidus, nospiediet taustiņu ESC.

  • Lai atkārtoti ierakstītu visos slaidos, kad nonākat līdz melnajam izejas ekrānam, noklikšķiniet uz tā.

 6. Stāstījums tiek automātiski saglabāts, un tiek parādīts ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties arī saglabāt hronometrāžu slaidiem. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai saglabātu hronometrāžu, noklikšķiniet uz Saglabāt.

  • Lai hronometrāžu atceltu, noklikšķiniet uz Nesaglabāt.

Ja prezentācijas laikā vēlaties tvert savus komentārus, auditorijas komentārus vai abus, varat ieslēgt stāstījumu, pirms sākat prezentāciju.

 1. Normālskatā atlasiet slaidu, kurā vēlaties sākt ierakstīšanu.

 2. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Ierakstīt stāstījumu Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī .

  Cilnes Slaidrāde attēls

 3. Noklikšķiniet uz Iestatīt mikrofona līmeni, izpildiet norādījumus, lai iestatītu jūsu mikrofona līmeni, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai iegultu stāstījumu, noklikšķiniet uz Labi.

  • Lai saistītu stāstījumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saistīt stāstījumus, noklikšķiniet uz Pārlūkot, noklikšķiniet uz mapes sarakstā un pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt.

 5. Ja atlasījāt pirmo slaidu, lai tajā sāktu ierakstīšanu, pārejiet uz 6. darbību.
  Ja atlasījāt citu slaidu, lai tajā sāktu ierakstīšanu, tiek parādīts dialoglodziņš Stāstījuma ierakstīšana. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai sāktu stāstījumu prezentācijas pirmajā slaidā, noklikšķiniet uz Pirmais slaids.

  • Lai stāstījumu sāktu pašlaik atlasītajā slaidā, noklikšķiniet uz Pašreizējais slaids.

 6. Slaidrādes skatā pievienojiet runātāja komentārus kopā ar auditorijas komentāriem un pēc tam noklikšķiniet uz slaida, lai pārietu uz nākamo slaidu. Atkārtojiet šo procesu visiem prezentācijas slaidiem.

  Padoms.: Lai apturētu un atsāktu stāstījumu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz slaida un pēc tam īsinājumizvēlne noklikšķiniet uz Apturēt stāstījumu vai Atsākt stāstījumu.

 7. Noklikšķiniet uz melnā izejas ekrāna.

 8. Stāstījums tiek automātiski saglabāts, un tiek parādīts ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties arī saglabāt hronometrāžu prezentācijai. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai saglabātu hronometrāžu, noklikšķiniet uz Saglabāt. Slaidi tiek parādīti slaidu kārtotāja skatā, kur slaidu hronometrāža tiek rādīta zem katra slaida.

  • Lai hronometrāžu atceltu, noklikšķiniet uz Nesaglabāt.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties pievienot komentāru.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Multivides klipi noklikšķiniet uz bultiņas zem Skaņa un pēc tam uz Ierakstīt skaņu.

  Cilnes Ievietošana attēls

 3. Lai ierakstītu komentāru, noklikšķiniet uz Ierakstīt un sāciet runāt.

 4. Kad ierakstīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Apturēt.

 5. Lodziņā Nosaukums ierakstiet skaņas nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Slaidā tiek parādīta skaņas ikona Interneta kalendāru abonēšanas ikona .

Office PowerPoint 2007, pievienojot stāstījumu, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Normālskatā noklikšķiniet uz slaida, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

 2. Cilnes Animācijas grupā Pāreja uz šo slaidu, sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiski pēc un pēc tam ievadiet sekunžu skaitu, cik ilgi vēlaties, lai slaids tiktu rādīts ekrānā.

  cilnes animācijas attēls

  Atkārtojiet šo darbību katram slaidam, kuram vēlaties iestatīt hronometrāžu.

Padoms.: Lai nākamais slaids tiktu rādīts, noklikšķinot ar peli vai arī automātiski pēc ievadīto sekunžu skaita — atkarībā no tā, kas notiek vispirms — atzīmējiet gan izvēles rūtiņu Pēc peles klikšķa, gan Automātiski pēc.

Slaidu hronometrāžas izslēgšana neizdzēš to. Hronometrāžu var atkal ieslēgt jebkurā laikā, neveidojot to atkāroti. Tomēr tad, kad slaidu hronometrāža ir izslēgta, ierakstot stāstījumu, slaidi netiks mainīti automātiski — tie jāmaina manuāli.

 1. Normālskatā cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Iestatīt slaidrādi.

  Cilnes Slaidrāde attēls

 2. Sadaļā Mainīt slaidus noklikšķiniet uz Manuāli.

Padoms.: Lai atkal ieslēgtu hronometrāžu, sadaļā Mainīt slaidus noklikšķiniet uz Lietot hronometrāžu, ja tāda ir.

Sagatavošanās ierakstīšanai

Lai sāktu, atveriet prezentāciju un noklikšķiniet uz cilnes Slaidrāde.

Padoms.   Ja prezentācijā ir daudz slaidu, iespējams, ērtāk būs strādāt skatā Slaidu kārtotājs. Lai to izmēģinātu, noklikšķiniet uz Skats > Slaidu kārtotājs.

Tālāk ir norādīts, kas jāpārbauda, pirms sākat ierakstīšanu.

 • Ja vēlaties ierakstīt tikai daļu slaidu komplektā, pirms sākat, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Atlasiet slaidus, ko nevēlaties iekļaut, un noklikšķiniet uz Paslēpt slaidu.

   VAI

  • Noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde > Pielāgota slaidrāde > + (pievienot).

   Atlasiet Paslēpt slaidu vai Pielāgota slaidrāde, lai ierakstītu slaidu apakškopu
 • Izmantojiet pogu Izmēģināt, lai mainītu hronometrāžu starp slaidiem, neietekmējot stāstījumu vai žestus, ko jau esat ierakstījis.

  Dažādas hronometrāžas izmēģināšana starp slaidiem, izmantojot pogu Izmēģināt
 • Pārliecinieties, vai mikrofons ir iestatīts pareizi. Mac datorā dodieties uz Sistēmas preferences > Skaņa.

Slaidrādes ierakstīšana

Ja vēlaties slaidrādei pievienot stāstījumu vai komentārus, pārliecinieties, vai mikrofons ir iestatīts un darbojas.

Lai sāktu ierakstīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Slaidrāde, atlasiet slaidu, kur ierakstam ir jāsākas, un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi.

  Noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi, lai sāktu ierakstīšanu
 2. Ierakstīšanas laikā, izmantojiet kombināciju Ctrl+klikšķis, lai piekļūtu ierakstīšanas komandām, kas sniedz iespēju naviģēt slaidos, mainīt kursorus vai aktivizēt ekrāna aizkrāsošanu vai izgaismošanu.

  Taustiņš Ctrl un klikšķis, lai ierakstīšanas laikā skatītu komandu sarakstu
 3. Noklikšķiniet uz Beigt slaidrādi, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāšana. Noklikšķiniet uz , lai ierakstu saglabātu, vai , ja vēlaties to ierakstīt vēlreiz.

  Saglabājot tiek pārrakstīts viss iepriekš ierakstītais. Ja vēlaties ierakstīt citu slaidrādi ar to pašu slaidu kopu, saglabājiet prezentācijas failu ar citu nosaukumu.

 5. Noklikšķiniet uz Atskaņot no sākuma, lai ierakstu priekšskatītu.

Īsinājumtaustiņi ierakstīšanas laikā

Varat izdrukāt īsinājumtaustiņu sarakstu, lai to skatītu ierakstīšanas laikā.

Uzdevums

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz nākamo slaidu vai animāciju

N
Klikšķis
Atstarpes taustiņš
Labā bultiņa
Lejupvērstā bultiņa
Return
Page Down

Atgriezties iepriekšējā slaidā vai animācijā:

P
Delete
Kreisā bultiņa
Augšupvērstā bultiņa
Page Up

Pāriet uz noteiktu slaidu

Slaida numurs + Enter

Pārslēgt ekrāna aptumšošanos

B
. (punkts)

Pārslēgt ekrāna izgaismošanu

W
, (komats)

Pārtraukt/restartēt automātisko slaidrādi:

S

Beigt slaidrādi

Esc
Command+. (punkts)

Dzēst zīmējumu ekrānā

E

Pāriet uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts

H

Mainīt rādītāju uz pildspalvu

Command+P

Mainīt rādītāju uz bultiņu

Command+A

Paslēpt bultiņu, pārvietojot peli

CONTROL+H

Īsinājumizvēlne

CONTROL+klikšķis

Pāriet, noklikšķinot ar peli (tikai izmēģinājums)

M

Iestatīt atskaņošanas opcijas

Kad esat pabeidzis ierakstu un esat gatavs izplatīt prezentāciju, noklikšķiniet uz Slaidrādes iestatīšana un izvēlieties auditorijai piemērotas opcijas.

Slaidrādes veida un citu opciju iestatīšana pirms slaidrādes izplatīšanas
 • Rādīšanas veids    Rādīt pilnekrāna režīmā vai logā.

 • Rādīšanas opcijas    Izslēgt stāstījumu vai animācijas.

 • Slaidi    Izvēlieties slaidu apakškopu vai Pielāgota slaidrāde, ja esat tādu iestatījis.

 • Virzīt slaidus    Iestatīt šo slaidrādes versiju, lai ikviens to varētu manuāli pārlapot.

Saistītā informācija

Pāreju starp slaidiem pievienošana, mainīšana un noņemšana

Runātāja piezīmju skatīšana, prezentējot slaidrādi programmā PowerPoint darbam ar Mac

Audio ierakstīšana programmā PowerPoint darbam ar Mac

Audio pievienošana vai dzēšana prezentācijā

Prezentācijas kā filmas faila vai MP4 saglabāšana

Pirms sākat darbu

 • Lai veiktu šo procedūru, datoram ir jābūt aprīkotam ar skaņas karti, mikrofonu un skaļruņiem. Pārliecinieties, vai nedarbojas citas skaņas ierakstīšanas lietojumprogrammas, piemēram, Runas atpazīšana.

 • Ierakstot slaidu hronometrāžu, tiks ierakstīta arī animācijas efektu hronometrāža un ilgums, kā arī trigeru lietojums slaidā. Varat hronometrāžu izslēgt, ja nevēlaties, lai tā tiktu izmantotu prezentācijā.

 • Saglabājot prezentāciju kā filmu, stāstījums netiek saglabāts.

Prezentācijas ierakstīšana, izmantojot PowerPoint 2011 for Mac

 1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz slaida, ar kuru vēlaties sākt.

  Kā atlasīt slaidus navigācijas rūtī

  1. Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Parasts.

  2. Navigācijas rūts augšpusē noklikšķiniet uz cilnes Slaidi  Cilne Slaidi un pēc tam noklikšķiniet uz slaida. Atkarībā no navigācijas rūts platuma būs redzamas cilnes ar nosaukumiem </c0> un Cilne Slaidi vai ikonu Slaidi Cilne Strukturējums un Strukturējums  Cilne Strukturējums cilnes.

 2. Cilnē Slaidrāde sadaļā Prezentētāja rīki noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi.

  Cilne Slaidrāde, grupa Prezentētāja rīki
 3. Ierakstīšana tiek sākta automātiski, kad pārejat uz prezentētāja skatu, tomēr ierakstīšanu varat apturēt un pēc tam atsākt pēc nepieciešamības. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  Darbība

  Rīkojieties šādi

  Pauzēt ierakstu

  Noklikšķiniet uz  Poga Apturēt taimeri

  Turpināt ierakstīšanu

  Noklikšķiniet uz Poga Sākt taimeri

  Atiestatīt ierakstu pašreizējam slaidam

  Noklikšķiniet uz Poga Atiestatīt taimeri

  Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo slaidu

  Noklikšķiniet uz Pogas pāriešanai uz nākamo vai iepriekšējo slaidu

 4. Kad sasniedzat pēdējo slaidu vai izejat no prezentētāja skata, PowerPoint piedāvā saglabāt hronometrāžu.

  Padomi.: 

  1. Slaidu kārtotāja skatā varat skatīt katra slaida hronometrāžu.

  2. Katra slaida, kam ir stāstījums, apakšējā labajā stūrī tiek parādīta audio ikona Audio ikona slaidā . Tomēr šī ikona nav redzama auditorijai slaidrādes laikā.

Stāstījuma maiņa slaidā, izmantojot PowerPoint 2011 for Mac

Mainot viena slaida stāstījumu, tiek atjaunināta arī hronometrāža.

 1. Navigācijas rūtī atlasiet slaidu, kuram vēlaties mainīt stāstījumu.

  Kā atlasīt slaidus navigācijas rūtī

  1. Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Parasts.

  2. Navigācijas rūts augšpusē noklikšķiniet uz cilnes Slaidi  Cilne Slaidi un pēc tam noklikšķiniet uz slaida.  Atkarībā no navigācijas rūts platuma būs redzamas cilnes ar nosaukumiem </c0> un Cilne Slaidi vai ikonu Slaidi Cilne Strukturējums un Strukturējums  Cilne Strukturējums cilnes.

 2. Cilnē Slaidrāde sadaļā Prezentētāja rīki noklikšķiniet uz Ierakstīt slaidrādi.

  Cilne Slaidrāde, grupa Prezentētāja rīki

 3. Kad ierakstīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Iziet no slaidrādes vai nospiediet taustiņu ESC.

 4. Kad tiek piedāvāts hronometrāžu saglabāt, noklikšķiniet uz .

  Piezīme.: Lai no slaida izdzēstu stāstījumu, slaidā atlasiet audio ikonu Audio ikona slaidā un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE.

Manuāla slaidu hronometrāžas iestatīšana, izmantojot PowerPoint 2011 for Mac

PowerPoint, ierakstot slaidrādi, automātiski tiek ieskaņota slaidu hronometrāža, ko var iestatīt arī manuāli atbilstoši stāstījumam.

 1. Navigācijas rūtī atlasiet slaidu vai slaidus, kam vēlaties manuāli iestatīt slaidu hronometrāžu.

  Kā atlasīt slaidus navigācijas rūtī

  1. Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Parasts.

  2. Navigācijas rūts augšpusē noklikšķiniet uz cilnes Slaidi  Cilne Slaidi un pēc tam noklikšķiniet uz slaida. Lai atlasītu vairākus slaidus, turiet nospiestu KOMANDA , noklikšķinot uz slaidiem.  Ja slaidus esat sakārtojis sadaļās, atlasiet visu slaidu grupu, noklikšķinot uz sadaļas nosaukuma.  Atkarībā no navigācijas rūts platuma būs redzamas cilnes ar nosaukumiem Cilne Slaidi un vai ikonu Slaidi Cilne Strukturējums Cilne Slaidi un Strukturējums Cilne Strukturējums cilnes.

 2. Cilnes Pārejas sadaļā Mainīt slaidu atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc un pēc tam ierakstiet sekunžu skaitu.

  Cilne Pārejas, grupa mainīt slaidu

Stāstījuma vai slaidu hronometrāžas ieslēgšana pirms slaidrāde atskaņošanas, izmantojot PowerPoint 2011 for Mac

Izslēdzot stāstījumu un slaidu hronometrāžu, tie netiek izdzēsti. Stāstījumu vai hronometrāžu varat atkal ieslēgt jebkurā laikā, neveidojot tos atkārtoti.

Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

Darbība

Rīkojieties šādi

Slaidu hronometrāžas izslēgšana

Cilnes Slaidrāde sadaļā Iestatīšana notīriet izvēles rūtiņu Lietot hronometrāžu.

Cilne Slaidrāde, grupa Iestatīšana

Stāstījumu izslēgšana visiem slaidiem

Cilnes Slaidrāde sadaļā Iestatīšana notīriet izvēles rūtiņu Atskaņot stāstījumus.

Cilne Slaidrāde, grupa Iestatīšana

PowerPoint darbam tīmeklī neatbalsta slaidrādes ierakstīšanu.

Padomi par ierakstīšanu

 • Ieraksti tiek pievienoti prezentācijai katram slaidam, tāpēc, ja vēlaties mainīt ierakstu, ir tikai atkārtoti jāieraksta attiecīgais slaids vai slaidi. Pēc ierakstīšanas varat arī mainīt slaidu secību, neko neierakstot atkārtoti. Tas arī nozīmē, ka ir vienkārši izmantot pārtraukumu, kamēr ierakstāt prezentāciju.

 • PowerPoint neieraksta audio vai video pāreju starp slaidiem laikā, tāpēc nerunājiet, kad maināt slaidu. Iekļaujiet arī īsu klusuma buferi katra slaida sākumā un beigās, lai pārejas būtu vienmērīgas, kā arī pārliecinieties, vai nepārtraucat dzirdamo stāstījumu, pārejot no viena slaida uz nākamo.

 • Stāstījumu nevar ierakstīt PowerPoint darbam tīmeklī. Lai ierakstītu stāstījumu, izmantojiet PowerPoint datora versiju.

 • Video un rokraksta izmēru varat pielāgot rediģēšanas skatā.

 • Ja jūsu auditorija var izmantot PowerPoint darbam tīmeklī, lai uztvertu ierakstu, izmantojiet pārejas, ko atbalsta PowerPoint darbam tīmeklī (Izgriezt, Izgaišana, Stumšana, Noslaucīšana, Sadalīšana, Nejaušas joslas, Forma, Metamorfoze).

 • Prezentācijas ierakstīšana vislabāk darbojas ar skārienekrāna datoriem, kam ir tīmekļa kamera.

 • Izmantojiet video priekšskatījumu, lai pirms ierakstīšanas pārliecinātos, vai viss ir iestatīts pareizi.

 • Slaidiem, kam vēlaties ierakstīt žestus (piemēram, rokrakstu), izveidojiet vairākas slaida kopijas, lai varētu vienkārši ierakstīt vairākus mēģinājumus. Kad esat beidzis, izdzēsiet liekos slaidus.

 • Ierakstiet dažas sekundes klusuma, izslēdzot audio un video pāreju pēc iestatītā laika.

 • Lai iegūtu augstāku kvalitāti, izmantojiet ārējo tīmekļa kameru un/vai mikrofonu.

  Iebūvētās kameras un mikrofoni ir piemēroti lielākajai daļai uzdevumu. Ja vēlaties profesionālāka izskata video, izmantojiet ārējo tīmekļa kameru, ja jums ir tāda iespēja. Ja PowerPoint izmantojat planšetdatorā vai klēpjdatorā un rakstāt ar roku, izmantojot irbuli, ārējā kamera un mikrofons sniedz iespēju samazināt irbuļa troksni.

 • Kad esat pabeidzis pirmā slaida ierakstīšanu, atskaņojiet to.

  Pirms tiekat pārāk tālu prezentācijas ierakstīšanā, pārliecinieties, vai jūsu audio un video skan un izskatās, kā paredzēts.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×