Saraksta relāciju izveide, izmantojot unikālas un uzmeklēšanas kolonnas

Saraksta relāciju izveide, izmantojot unikālas un uzmeklēšanas kolonnas

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Varat izveidot relācijas starp sarakstiem, izmantojot unikālas kolonnas, uzmeklēšanas kolonnas un relāciju uzspiešanu (kaskadētā un ierobežotā dzēšana), kas uzlabo iespēju izveidot sarežģītus biznesa risinājumus un palīdz saglabāt datu integritāti.

Pārskats par sarakstu relācijām

Nākamajās sadaļās sniegta svarīga pamatinformācija par relāciju izveidi starp avota un mērķa sarakstiem, unikālu un uzmeklēšanas kolonnu izveidi, saraksta relācijas darbību uzspiešanu, primāro un sekundāro uzmeklēšanas kolonnas pievienošanu, sarakstu relāciju elementu skatīšanu, rediģēšanu un dzēšanu, sarakstu relāciju pārvaldību gadījumos, kad sarakstos ir daudz elementu, kā arī papildu ieguvumiem, ko nodrošina rediģēšanas programmas, piemēram, Microsoft SharePoint Designer 2013.

Pārskats par sarakstu relācijām
Unikālu un uzmeklēšanas kolonnu izmantošana dāvanu pasūtījumu apstrādei.

1 preču saraksts ir avota saraksts, bet pasūtījumu saraksts ir mērķa saraksts.

2. katrā sarakstā ir unikālas kolonnas, kas nodrošina pareizo datu atrašanu.

3. Avota saraksta primārā uzmeklēšanas kolonna atbilstošo vērtību “meklē” mērķa saraksta kolonnā Pasūtījuma ID.

4. Avota saraksta sekundārā uzmeklēšanas kolonna automātiski ievieto mērķa saraksta kolonnu Pasūtījumu apraksts.

Veidojot kolonnu, varat norādīt, ka tajā jābūt unikālām vērtībām. Tas nozīmē, ka šajā saraksta kolonnā nedrīkst būt nekādu dublikātvērtību. Nevar pievienot saraksta elementu ar dublikātvērtību, modificēt esošu saraksta elementu tā, ka rezultātā tiktu izveidota dublikātvērtība, kā arī nevar atjaunot atkritnē ievietotu elementu, ja tā rezultātā rastos dublikātvērtība. Turklāt, ja avota sarakstā izveidosit uzmeklēšanas kolonnu, kuru definēsit kā unikālu, atbilstošajā mērķa saraksta kolonnā nedrīkst būt dublikātvērtību.

Piezīme.:  Unikalitāte nav reģistrjutīga, tāpēc, piemēram, vērtības PAS-231 un pas-231 tiek uzskatītas par dublikātvērtībām.

Unikālai kolonnai ir jābūt arī indeksam. Veidojot unikālu kolonnu, iespējams, tiks piedāvāts izveidot indeksu, kas automātiski tiks paveikts, noklikšķinot uz Labi. Tiklīdz unikālai kolonnai ir izveidots indekss, to vairs nevar noņemt, ja nemaināt kolonnas definīciju, atļaujot dublikātvērtības.

Nākamajā tabulā sniegts kopsavilkums par to, kāda veida kolonnas var vai nevar izmantot, lai izveidotu unikālas kolonnas.

Atbalstītie kolonnu tipi

Neatbalstītie kolonnu tipi

Teksts vienā rindiņā

Teksts vairākās rindiņās

Izvēle (viena vērtība)

Izvēle (vairākvērtību)

Skaitlis

Aprēķināts

Valūta

Hipersaite vai attēls

Datums un laiks

Pielāgotas kolonnas

Uzmeklēšana (viena vērtība)

Uzmeklēšana (vairākvērtību)

Persona vai grupa (viena vērtība)

Lietotājs vai grupa (vairākvērtību)

Jā/nē

Lai izveidotu relāciju starp diviem sarakstiem, avota sarakstā ir jāizveido uzmeklēšanas kolonna, kas izgūst (“meklē”) vienu vai vairākas vērtības no mērķa saraksta, ja šīs vērtības atbilst avota saraksta uzmeklēšanas kolonnas vērtībai. Kad šī uzmeklēšanas kolonna (primārā kolonna) ir izveidota, avota sarakstam varat turpināt pievienot papildu mērķa saraksta kolonnas (sekundārās kolonnas), ja šajās papildu kolonnās ir tālāk minētie atbalstītie datu veidi.

Nākamajā tabulā sniegts kopsavilkums par to, kāda veida kolonnas var vai nevar izmantot, lai izveidotu uzmeklēšanas kolonnas.

Atbalstītie kolonnu tipi

Neatbalstītie kolonnu tipi

Teksts vienā rindiņā

Teksts vairākās rindiņās

Skaitlis

Valūta

Datums un laiks

Persona vai grupa

Aprēķināts

Hipersaite vai attēls

Pielāgotas kolonnas

Jā/nē

Izvēle

Uzmeklēšana

Pastāv divu veidu uzmeklēšanas kolonnas, ko varat izveidot: uzmeklēšanas kolonna ar uzspiestu relāciju un uzmeklēšanas kolonna ar neuzspiestu relāciju.

Uzmeklēšanas kolonna ar uzspiestu relāciju

Uzmeklēšanas kolonnā ar uzspiestu relāciju (tiek saukta arī par attiecinošo integritāti) var uzmeklēt atsevišķas vērtības un uzturēt mērķa saraksta datu integritāti kādā no šiem diviem veidiem:

Kaskadētā dzēšana.    Mērķa sarakstā dzēšot elementu, tiek izdzēsti arī visi avota saraksta saistītie elementi. Šajā gadījumā vēlaties nodrošināt, lai ar vienu datu bāzes transakciju tiktu izdzēsti arī visi saistītie elementi. Piemēram, ja mērķa sarakstā dzēšat kādu pasūtījumu, varat panākt, ka tiek izdzēsti arī atbilstošie pasūtījuma elementi avota sarakstā. Jūs nevēlaties, lai būtu pasūtījuma elementi bez atbilstošā pasūtījuma, jo tā tiktu izveidoti pasūtījuma “bāreņelementi”, kas vēlāk varētu radīt apjukumu.

Ierobežotā dzēšana.    Ja mērķa sarakstā mēģināt dzēst kādu elementu un avota sarakstā tam ir viens vai vairāki saistītie elementi, šo mērķa saraksta elementu izdzēst nevar. Šajā gadījumā vēlaties nodrošināt, lai mērķa sarakstā tiktu saglabāts saistītais elements. Piemēram, ja mērķa sarakstā kāds mēģina izdzēst pasūtījuma elementu, klients, iespējams, joprojām gaida šo pasūtījumu, un jūs nevēlaties pieļaut dzēšanu, kamēr šis pasūtījums nebūs apstrādāts. Jūs nevēlaties, lai klienta pasūtījums nejauši tiktu izdzēsts, jo tas ietekmētu jūsu iespējas izpildīt šo pasūtījumu.

Sarakstu attiecību uzspiešana

1. kaskadētās dzēšanas operācija nodrošina vienu datu bāzes transakciju tiek izdzēsti visi saistītie elementi.

2. ierobežotās dzēšanas operācija neļauj dzēst mērķa saraksta elementus, ja saistīti avota saraksta elementi pastāv.

Īsumā: sarakstu attiecību darbības uzspiešana palīdz uzturēt datu derīgumu un nepieļaut nekonsekvences, kas vēlāk varētu izraisīt problēmas.

Piezīme.:  Lai veidotu vai modificētu uzspiestu relāciju, sarakstā nepieciešama atļauja Pārvaldīt sarakstus.

Uzmeklēšanas kolonnai, kas uzspiež relāciju, ir jābūt arī indeksam. Veidojot uzmeklēšanas kolonnu, kas uzspiež relāciju, iespējams, tiks piedāvāts izveidot indeksu, kas automātiski tiks paveikts, noklikšķinot uz Labi. Tiklīdz uzmeklēšanas kolonnai, kas uzspiež relāciju, ir izveidots indekss, to vairs nevar noņemt, ja vispirms nenoņemat uzspiesto relāciju.

Uzmeklēšanas kolonna ar neuzspiestu relāciju

Uzmeklēšanas kolonnā ar neuzspiestu relāciju no avota saraksta var uzmeklēt vienu vai vairākas mērķa saraksta vērtības. Turklāt, dzēšot kādu avota saraksta elementu, ja jums sarakstā ir dzēšanas atļauja, nepastāv citu dzēšanas ierobežojumu vai dzēšanas operāciju, kas notiek mērķa sarakstā.

Viens no ieguvumiem, veidojot sarakstu relācijas, ir tas, ka vienā lapā varat parādīt vai rediģēt divu vai vairāku sarakstu kolonnas. Avota sarakstā veidojot uzmeklēšanas kolonnu, primārā kolonna rāda vērtības no mērķa saraksta kolonnas, bet varat arī norādīt, ka reizē ar primāro un citām avota saraksta kolonnām tiek rādītas arī papildu (sekundārās) mērķa saraksta kolonnas.

Primārās kolonnas vērtība ir saite, uz kuras var noklikšķināt, lai parādītu visu šī elementa mērķa saraksta kolonnu vērtības. Katra mērķa saraksta sekundārās kolonnas vērtība tiek rādīta kā teksts avota saraksta kolonnā. Ja veidojat uzmeklēšanas kolonnu ar vairākām vērtībām, katra mērķa saraksta kolonna (gan primārā, gan sekundārā) parāda savas atbilstošās vērtības, atdalītas ar semikoliem. Ar šīm primārajām un sekundārajām kolonnām saraksta skatā varat rīkoties līdzīgi kā ar avota saraksta kolonnām, piemēram, pievienojot, noņemot, filtrējot un kārtojot tās.

Primārās kolonnas nosaukums ir nosaukums, ko norādāt, veidojot uzmeklēšanas kolonnu. Pēc noklusējuma katras sekundārās kolonnas nosaukumā tiek ievērota standarta nosaukumdošanas metode <primārās avota saraksta kolonnas nosaukums>: <mērķa saraksta kolonnas nosaukums>. Tāpēc, mainot primārās kolonnas nosaukumu, tiek mainīti visu sekundāro kolonnu nosaukumi. Tomēr varat modificēt sekundāro kolonnu noklusējuma nosaukumus un aprakstus, lai padarītu tos sev saprotamākus.

Uzmeklēšanas kolonnas ar vairākām vērtībām

1. primārā uzmeklēšanas kolonna ar vairākām vērtībām.

2. sekundārā uzmeklēšanas kolonna ar vairākām vērtībām.

3. Kolonnas nosaukums ir mainīts no noklusējuma nosaukuma GetID: Virsraksts uz Līdzekļi.

Ja veidojat sarakstu relācijas, izmantojot uzmeklēšanas kolonnas, unikālās kolonnas un sarakstus ar uzspiesto relāciju, varat sasniegt resursu slieksni vai ierobežojumu, un jūsu darbības var tikt bloķētas šādos gadījumos:

 • Ja izveidojat kolonnu, kura esošajā sarakstā ir unikāla un kuras elementu skaits pārsniedz saraksta skata sliekšņa vērtību (tomēr ievērojiet, ka parasti netiek bloķēta darbība, ar kuru sarakstam pievienojat vienu elementu un tādējādi pārsniedzat saraksta skata sliekšņa vērtību).

 • Ja saraksta, kura elementu daudzums pārsniedz saraksta skata sliekšņa vērtību, uzmeklēšanas laukam ieslēdzat kaskadēto vai ierobežoto dzēšanu.

 • Ja tika pārsniegta saraksta skata uzmeklēšanas sliekšņa vērtība, kas pēc noklusējuma ir divpadsmit uzmeklēšanas kolonnas.

 • Dzēšanas operācijā iesaistīto elementu skaits ir lielāks par 1000.

Lai iegūtu papildinformāciju par sarakstu ar vairākiem vienumiem pārvaldību skatiet sarakstu un bibliotēku ar vairākiem vienumiem pārvaldīšana .

Unikālas kolonnas izveide un modificēšana

Brīdinājums.:  Nevar izveidot unikālu kolonnu sarakstā ar definētām elementu līmeņa atļaujām, nevar pārtraukt saraksta atļauju pārmantošanu saraksta elementos, ja sarakstā ir unikāla kolonna, nevar izveidot unikālu kolonnu vai modificēt kolonnu, lai tā kļūtu par unikālu, sarakstā, kurā ir elementi ar unikālām atļaujām vai kurā ir iespējota satura apstiprināšana, kā arī nevar failu kopēt uz bibliotēku, izmantojot komandu Atvērt ar Explorer, ja šajā bibliotēkā ir unikāla kolonna.

 1. Naviģējiet uz vietni, kurā ir saraksts.

 2. Noklikšķiniet uz saraksta ātrās palaišanas joslā vai uz iestatījumu izvēlne Office 365 iestatījumu poga nosaukuma, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam sadaļā saraksta, noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma.

 3. Noklikšķiniet uz Saraksts > Izveidot kolonnu.

 4. Lodziņā Kolonnas nosaukums ierakstiet kolonnas nosaukumu.

 5. Zem Šajā kolonnā ietvertās informācijas tips ir noklikšķiniet uz kāda no šiem:

  • Teksts vienā rindiņā

  • Teksts vairākās rindiņās

  • Izvēle

  • Skaitlis

  • Valūta

  • Datums un laiks

  • Jā/nē

  • Uzmeklēšana (viena vērtība)

  • Persona vai grupa (viena vērtība)

 6. Sadaļā Kolonnu papildu iestatījumi zem Uzspiest unikālas vērtības noklikšķiniet uz .
  Ja atlasīts datu tips, kas netiek atbalstīts, vai ja veidojat uzmeklēšanas kolonnu, kurā atļautas vairākas vērtības, opcija Uzspiest unikālas vērtības netiek rādīta.

 • Unikālas kolonnas indeksu nevar noņemt. Ja vēlaties noņemt indeksu, vispirms jāmaina kolonna, lai tā vairs nebūtu unikāla, bet tāda, kurā atļautas dublikātvērtības, un pēc tam jānoņem indekss.

 • Mēģinot mainīt esošu kolonnu no kolonnas ar dublikātvērtībām uz tādu, kurai ir unikālas vērtības, iespējams, šo operāciju nevarēs veikt, ja esošajā kolonnā ir dublikātvērtības. Šādā gadījumā vispirms ir jānoņem visas dublikātvērtības un pēc tam ir jāmaina kolonna no tādas, kurā atļautas dublikātvērtības uz unikālu kolonnu.

 • Ja vēlaties mainīt unikālas kolonnas datu tipu, jāveic šādas darbības: jāmaina kolonna, lai atļautu dublikātvērtības, jānoņem indekss, jāmaina kolonna uz citu atbalstītu datu tipu un tad šī kolonna jāpadara par unikālu.

Uzmeklēšanas kolonnas izveide

Šīs darbības persona jums izskaidrotu iestatīšanu uzmeklēt kolonnu, kas rāda primārā kolonna un pēc izvēles sekundāro kolonnu sarakstu. Primārā kolonna var indeksēt, bet tā, kā tiek kontrolēta primārā sekundārā kolonna (vai lauks), tas nevar būt unikālās vai indeksētos.

 1. Naviģējiet uz vietni, kurā ir saraksts.

 2. Noklikšķiniet uz saraksta ātrās palaišanas joslā vai uz iestatījumu izvēlne Office 365 iestatījumu poga nosaukuma, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam sadaļā saraksta, noklikšķiniet uz saraksta nosaukuma.

 3. Noklikšķiniet uz sarakstaun pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot kolonnu.

 4. Lodziņā Kolonnas nosaukums ierakstiet kolonnas nosaukumu.

 5. Zem Šajā kolonnā ietvertās informācijas tips ir noklikšķiniet uz Uzmeklēšana.

 6. Lodziņā Saņemt informāciju no atlasiet mērķa sarakstu.

 7. Lodziņā Šajā kolonnā atlasiet primāro kolonnu.

 8. Sadaļā Pievienot kolonnu, kurā tiks rādīti šie papildu lauki katrai sekundārajai kolonnai, ko vēlaties pievienot, atzīmējiet izvēles rūtiņu pie kolonnas nosaukuma. Sarakstā tiek iekļautas tikai kolonnas ar atbalstītiem datu tipiem.

 9. Vēlāk, ja vēlēsities pievienot vai modificēt sekundārās kolonnas, modificējiet uzmeklēšanas kolonnu un veiciet nepieciešamo atlasi.

  Piezīme.:  Sekundāro kolonnu nevar ne indeksēt, ne padarīt par unikālu.

 10. Ja vēlaties, lai uzmeklēšanas kolonnas tiktu rādītas noklusējuma skatā, atlasiet Pievienot noklusējuma skatam.

 11. Lai izveidotu uzspiestu relāciju, atlasiet Realizēt relāciju darbību un noklikšķiniet uz Ierobežotā dzēšana vai Kaskadētā dzēšana.

 12. Noklikšķiniet uz Labi.

Relāciju izveide parādāmajās un rediģēšanas veidlapās

Pēc uzmeklēšanas kolonnas izveides varat modificēt mērķa saraksta parādāmās un rediģēšanas veidlapas tā, lai tiktu rādīti mērķa saraksta saistītie dati. Piemēram, varat rediģēt pasūtījumu saraksta parādāmo vai rediģēšanas lapu, lai tam pievienotu saistīto elementu sarakstu un automātiski izveidotu savienojumu starp abām atbilstošajām saraksta skata tīmekļa daļām, nododot uzmeklēšanas kolonnas vērtību.

 1. Mērķa sarakstā (piemēram, pasūtījumi) noklikšķiniet uz cilnes saraksts , noklikšķiniet uz Pielāgot saraksta sadaļā Veidlapas tīmekļa daļas un pēc tam noklikšķiniet uz Noklusējuma parādāmā veidlapa vai Noklusējuma rediģēšanas veidlapa.

 2. Galvenajā tīmekļa daļu zonā noklikšķiniet uz Pievienot tīmekļa daļu.

 3. Noklikšķiniet uz Ievietot, noklikšķiniet uz Saistīto sarakstu, un pēc tam atlasiet saistīto sarakstu (piemēram, elementi).

  Piezīme.:  Tiek parādīti tikai saraksti, attiecībā uz kuriem jums ir atļauja Skatīt elementus.

Automātiski tiek izveidots savienojums starp abiem sarakstiem. Kad lapa ir saglabāta, parādot vai rediģējot saraksta Pasūtījumi elementu, tiek parādīti arī saistītie elementi no saraksta Elementi.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×