Saderības ar tīmekli pārbaude: shēmas kļūdas

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Šajā rakstā norādītas shēmas kļūdas, kuras var tikt atklātas saderības pārbaudītāja darbības laikā, un sniegta informācija, kuru izmantojot, var novērst šīs kļūdas.

Vispārīgu informāciju par saderības pārbaudītāja kļūdas, skatiet rakstu tīmekļa saderības pārbaude vispārīgām kļūdām.

Uzmeklēšanas vedņa izmantošana, lai izveidotu vai modificētu uzmeklēšanas lauku

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Uzmeklēšanas vedņa izmantošana, lai izveidotu vai modificētu uzmeklēšanas lauku

Daudzu shēmas kļūdas rada problēmas ar uzmeklēšanas laukus. Šie izskaidrots, kā var palaist uzmeklēšanas vedni datu lapas skatā, lai novērstu šo problēmu, izveidojot vai uzmeklēšanas lauka modificēšana.

Uzmeklēšanas lauka izveide datu lapas skatā

 1. Atveriet tabulu, kurai vēlaties pievienot uzmeklēšanas lauku, un atlasiet pēdējo kolonnu, kurai ir etiķete Noklikšķiniet, lai pievienotu.

 2. Noklikšķiniet uz bultiņas blakus Noklikšķiniet, lai pievienotu un pēc tam uz Uzmeklēšana un relācija.

 3. Lai izveidotu vajadzīgo uzmeklēšanas lauku, izpildiet uzmeklēšanas vedņa norādījumus.

Uzmeklēšanas lauka modificēšana datu lapas skatā

 1. Atveriet tabulu un atlasiet uzmeklēšanas lauku, kuru vēlaties modificēt.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Cilnes Lauki grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas.

  • Noklikšķiniet uz uzmeklēšanas lauka ar peles labo pogu un pēc tam uz Modificēt uzmeklēšanas.

 3. Izpildiet uzmeklēšanas vedņa darbības, lai novērstu savu konkrēto problēmu.

ACCWeb105003

Kļūdas teksts.    Kolonnas datu tipam vērtību saraksta uzmeklēšanām jābūt Teksts, lai tas būtu saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā uzmeklēšana izmanto sarakstu, kas tīmekļa datu bāzē netiek atbalstīts. Vērtību sarakstam jābūt saistītam ar teksta kolonnu serverī.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un mainiet uzmeklēšanas lauka datu tipu uz Teksts. Ja noformējuma skats nav pieejams, izdzēsiet uzmeklēšanas lauku un pēc tam izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai to izveidotu atkārtoti.

Uz lapas sākumu

ACCWeb105012

Kļūdas tekstu    Uzmeklēšanas rindas avoti ar klauzulu klauzulas ir saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītais uzmeklēšanas lauks izmanto vaicājumu, kurā ir klauzula Where, kas netiek atbalstīta tīmeklī.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un noņemiet klauzulu Where no atbilstošā uzmeklēšanas lauka rekvizīta Rindas avots. Ja noformējuma skats nav pieejams, izdzēsiet uzmeklēšanas lauku un pēc tam izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai to izveidotu atkārtoti.

Uz lapas sākumu

ACCWeb105018

Kļūdas teksts.    Primārā atslēga, kas ir uzmeklēšana, nav saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā tabulā ir primārā atslēga — uzmeklēšanas lauks, kas attiecas uz citu (tīmeklī neatbalstītu) tabulu.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un mainiet uzmeklēšanas lauka rekvizītu Vadīklas tips uz Tekstlodziņš (cilnē Uzmeklēšana). Pēc tam atveriet relāciju logu un izdzēsiet visas relācijas, kurās uzmeklēšanas lauks ir relācijas pusē “daudz” (bultiņa vērsta prom no uzmeklēšanas lauka).

Ja noformējuma skats un relāciju logs nav pieejams, veiciet šādas darbības:

 1. Izveidojiet jaunu tukšu datu bāzi (ne tīmekļa datu bāzi).

 2. Importējiet vajadzīgās tabulas no sākotnējās datu bāzes jaunajā datu bāzē.

 3. Veiciet nepieciešamās izmaiņas jaunajā datu bāzē.

 4. Sākotnējā datu bāzē izdzēsiet tabulas un pēc tam importējiet tās no jaunās datu bāzes.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107000

Kļūdas teksts.    Lauka datu tips nav saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā laukā tiek lietots tīmeklī neatbalstīts datu tips, piemēram, OLE Object.

Risinājums.    Vēlreiz izveidojiet lauku, kurā tiek atbalstīts kāds no šiem datu tipiem:

 • Text

 • Number

 • Valūta

 • Yes/No

 • Date/Time

 • lauks ar datu tipu Calculated

 • Attachment

 • Hyperlink

 • Memo

 • Lookup

Uz lapas sākumu

ACCWeb107001

Kļūdas teksts.    Salikti indeksi nav saderīgi ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā tabulā ir salikta primārā atslēga (atslēga, kurā ir vairāki lauki). Kā tīmekļa tabulas primāro atslēgu var izmantot tikai lauku ar datu tipu Autonumber. Tīmeklī nevar izmantot saliktus indeksus.

Risinājums.    Ja par primāro atslēgu tika izmantots saliktais indekss, norādītajai tabulai izveidojiet primāro atslēgu ar datu tipu Autonumber. Pēc tam izveidojiet ieraksta validācijas kārtulu, lai pārliecinātos, vai sākotnējos laukos iekļautie dati ir unikāli.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107002

Kļūdas teksts.    Tabula, kurā ir vairāki lauki Pielikums, nav saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā tabulā ir iekļauti vairāki pielikuma lauki, kas publicēšanas darbības laikā izraisa kļūmi, un tādēļ tā nav saderīga ar tīmekli.

Risinājums.    Varat katra ieraksta visus pielikumus saglabāt vienā pielikuma laukā. Ja ierakstā vajadzīgi vairāki pielikumu lauki, katram papildu pielikuma laukam izveidojiet jaunu tabulu, kurā ir iekļauts tikai viens pielikuma lauks un ID lauks, un pēc tam saistiet jauno tabulu ar sākotnējo tabulu, izmantojot uzmeklēšanas vedni.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107003

Kļūdas teksts.    Aprēķinā lauka izteiksmē ir ievades lauks ar tipu, kas nav saderīgs ar tīmekli, piemēram, AutoNumber, Memo vai Binary.

Nozīme.    Norādītajā aprēķinātajā laukā tiek lietots aprēķins, kuram kā ievadi izmanto lauku, kurš netiek atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Pielāgojiet aprēķinu tā, lai katram ievades laukam būtu kāds no šiem atbalstītajiem datu tipiem:

 • Text

 • Number

 • Valūta

 • Yes/No

 • Date/Time

 • lauks ar datu tipu Calculated

Uz lapas sākumu

ACCWeb107004

Kļūdas teksts.    Aprēķinātās kolonnas rezultāta datu tips nav saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā laukā lietotais aprēķina rezultāta datu tips netiek atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Izveidojiet aprēķināto lauku atkārtoti, lai rezultātam būtu kāds no šiem atbalstītajiem datu tipiem:

 • Text

 • Number

 • Valūta

 • Yes/No

 • Date/Time

Uz lapas sākumu

ACCWeb107005

Kļūdas teksts.    Tabula, kuras lauku skaits pārsniedz 220, nav saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā tabulā ir vairāk nekā 220 lauku. Tabulu ar vairāk nekā 220 laukiem nevar publicēt tīmeklī.

Risinājums.    Izveidojiet jaunu tabulu, kurā ievietot papildlaukus. Pēc tam izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai izveidotu jaunu lauku, kas jauno tabulu savieno ar esošo tabulu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107006

Kļūdas teksts.    Tabulas nosaukums ir rezervēts nosaukums un nav saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītais tabulas nosaukums ir rezervēts izmantošanai vidē SharePoint un netiek atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Nelietojiet šādus rezervētos tabulu nosaukumus:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Uz lapas sākumu

ACCWeb107007

Kļūdas teksts.    Nepublicētas tabulas ar uzmeklēšanām uz publicētajām tabulām nav saderīgas ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā tabula vēl nav publicēta, un tajā ir lauks, kas norāda uz publicētu tabulu, kas novērsīs publicēšanu.

Risinājums.    Publicējiet nepublicēto tabulu, nepievienojot uzmeklēšanu. Lai to izdarītu, varat sinhronizēt tīmekļa datu bāzes. Kad jaunā tabula ir publicēta, izveidojiet vajadzīgo uzmeklēšanu uz citu publicētu tabulu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107008

Kļūdas teksts.    Pielāgoti formāti nav saderīgi ar tīmekli

Nozīme.    Norādītajā laukā ir pielāgots valūtas formāts, kas nav atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Laukā izmantojiet standarta valūtas formātu. Iestatiet lauka formātu uz Valūta vai Eiro, izmantojot formatēšanas nolaižamo izvēlni.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107009

Kļūdas teksts.    Tikai viens no rekvizītiem Atļaut nulles garumu un Obligāts jāiestata uz Patiess, lai tas būtu saderīgs ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā laukā abi tā rekvizīti Atļaut nulles garumu un Obligāts ir iestatīti uz Patiess.

Risinājums.    Pārliecinieties, vai ne vairāk kā viens no norādītajiem rekvizītiem ir iestatīts uz Patiess. Varat izmantot noformējuma skatu, lai šos rekvizītus mainītu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107010

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt iestatītai uz Nē, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā hipersaites lauka rekvizīts Tikai pielikumu ir iestatīts uz Jā, kas nav atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Mainiet rekvizītu Tikai pielikumu uz Nē.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107011

Kļūdas teksts.    Noklusējuma vērtībai jābūt tukšai, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajam uzmeklēšanas laukam ir noklusējuma vērtība uzmeklēšanas vaicājumā vai sarakstā, kurā atļautas vairākas vērtības, kas nav atbalstīta tīmeklī.

Risinājums.    Pārliecinieties, vai:

 • Uzmeklēšanas vaicājumam nav iestatīta noklusējuma vērtība, vai

 • uzmeklēšanas vērtību sarakstam nav iestatīta noklusējuma vērtība, kas atļauj vairākas vērtības.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107012

Kļūdas teksts.    Noklusējuma vērtībai jābūt tukšai, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā hipersaites laukā ir noklusējuma vērtība, kas nav atbalstīta tīmeklī.

Risinājums.    Noņemiet hipersaites lauka noklusējuma vērtību.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107013

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtība nav saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā skaitļa lauka rekvizīts Formāts nav iestatīts uz Vispārīgais skaitlis, Procenti vai Standarts. Tikai šie formāti ir atbalstīti tīmeklī.

Risinājums.    Mainiet lauka formātu uz Vispārīgais skaitlis, Procenti vai Standarts.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107014

Kļūdas teksts.    Tabulā jābūt primārajai atslēgai, un tai jābūt skaitlim ar lauka lielumu Garš, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā tabulā ir kāda no šīm problēmām:

 • Tabulā nav primārās atslēgas.

 • Primārās atslēgas datu tips nav Skaitlis.

 • Primārās atslēgas lauka lielums nav Garš.

Risinājums.    Mainiet esošo primāro atslēgu noformējuma skatā, lai tajā būtu pareizs datu tips un lauka lielums, vai izveidojiet tabulai jaunu primāro atslēgu, izmantojot datu tipu AutoNumber. Ja noformējuma skats nav pieejams, izveidojiet jaunu tabulu un pievienojiet tai kolonnas no sākotnējās tabulas, pēc tam nometiet sākotnējo tabulu.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107015

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt iestatītai uz Aplams, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā Memo lauka rekvizīts Unikāls ir iestatīts uz Patiess, kas nav atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Mainiet rekvizīta Unikāls vērtību uz Aplams.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107016

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt iestatītai uz Aplams, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā lauka Jā/Nē rekvizīts Unikāls ir iestatīts uz Patiess.

Risinājums.    Mainiet rekvizīta Unikāls vērtību uz Aplams.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107017

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt iestatītai uz Aplams, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā hipersaites lauka rekvizīts Unikāls ir iestatīts uz Patiess, kas nav atbalstīts tīmeklī.

Risinājums.    Mainiet rekvizīta Unikāls vērtību uz Aplams.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107018

Kļūdas teksts.    Saistītajai kolonnai jābūt iestatītai uz tabulas primāro atslēgu, un tai ir jābūt pirmajai kolonnai, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītajā uzmeklēšanas laukā ir kāda no šīm problēmām:

 • Saistītā kolonna ir iestatīta uz lauku, kas nav avota tabulas primārā atslēga.

 • Saistītā kolonna nav pirmā uzmeklēšanas kolonna.

Risinājums.    Izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai modificētu uzmeklēšanas lauku.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107019

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt iestatītai uz Jā, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā uzmeklēšanas lauka rekvizīts Ierobežot ar sarakstu ir iestatīts uz Nē, bet uzmeklēšanas lauks nav vienas vērtības vērtību saraksts, un tāpēc rekvizīta iestatījums nav saderīgs ar tīmekli.

Risinājums.    Izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai modificētu uzmeklēšanas lauku. Pārliecinieties, vai atzīmējat izvēles rūtiņu Ierobežot ar sarakstu, kad tā tiek parādīta vednī.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107020

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt tukšai, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā lauka rekvizīts Saistīt pakārtotos laukus nav tukšs un tāpēc nav saderīgs ar tīmekli.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un notīriet rekvizītu Saistīt pakārtotos laukus. Pēc tam iestatiet rekvizītu Sekundārās datu lapas nosaukums uz [Auto] vai [Nav]. Ja noformējuma skats nav pieejams, datu lapas skata cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz Vēl, norādiet uz Sekundārā datu lapa un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt..

Uz lapas sākumu

ACCWeb107021

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt tukšai, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā lauka rekvizīts Saistīt galvenos laukus nav tukšs un tāpēc nav saderīgs ar tīmekli.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un notīriet rekvizītu Saistīt galvenos laukus. Pēc tam iestatiet rekvizītu Sekundārās datu lapas nosaukums uz [Auto] vai [Nav]. Ja noformējuma skats nav pieejams, datu lapas skata cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz Vēl, norādiet uz Sekundārā datu kopa un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt..

Uz lapas sākumu

ACCWeb107022

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt tukšai vai iestatītai uz Auto, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā lauka rekvizīts Sekundārās datu lapas nosaukums nav iestatīts uz [Auto] vai [Nav], un tāpēc tas nav saderīgs ar tīmekli Web.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un iestatiet rekvizītu Sekundārās datu lapas nosaukums uz [Auto] vai [Nav]. Ja noformējuma skats nav pieejams, datu lapas skata cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz Vēl, norādiet uz Sekundārā datu lapa un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt..

Uz lapas sākumu

ACCWeb107023

Kļūdas teksts.    Rekvizīta vērtībai jābūt norādītai, lai tā būtu saderīga ar tīmekli.

Nozīme.    Norādītā uzmeklēšanas lauka rekvizīts Kolonnas platums ir tukšs un tāpēc nav saderīgs ar tīmekli.

Risinājums.    Atveriet tabulu noformējuma skatā un norādiet rekvizīta Kolonnas platums vērtību (cilnē Uzmeklēšanas rekvizīti). Varat arī atlasīt kolonnu datu lapas skatā, vai cilnes Lauki grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas. Izpildiet uzmeklēšanas vedņa norādījumus.

Uz lapas sākumu

ACCWeb107024

Kļūdas teksts.    Autonumber nav atbalstīts nevienam laukam, izņemot primārajai atslēgai.

Nozīme.    Norādītais lauks izmanto datu tipu AutoNumber, bet nav tabulas primārā atslēga, un tāpēc nav saderīgs ar tīmekli.

Risinājums.    Mainiet lauka datu tipu uz Skaitlis. Varat arī izmantot datu makro, lai panāktu līdzīgu funkcionalitāti. Mainiet lauku ar šo rekvizītu uz primāro atslēgu noformējuma skatā vai mainiet datu tipu uz Skaitlis.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×