Relāciju vaicājumu noformētājs (Power Pivot)

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Ja SQL Server relāciju datu importēšanai izmantojat Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot, vaicājumu varat izveidot interaktīvi, izmantojot relāciju vaicājumu noformētāju. Relāciju vaicājumu noformētājs jums palīdz izveidot vaicājumu, kurā norādīti dati, ko izgūt no programmas Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL datu bāzes un Microsoft SQL Server paralēlo datu noliktavas. Izmantojiet grafisko vaicājumu noformētāju, lai pētītu metadatus, interaktīvi veidotu vaicājumu un skatītu sava vaicājuma rezultātus.  Alternatīvi izmantojiet teksta vaicājumu noformētāju, lai skatītu grafiskā vaicājumu noformētāja izveidoto vaicājumu vai modificētu vaicājumu. Varat arī importēt esošu vaicājumu no faila vai atskaites.

 1. Atveriet pievienojumprogrammas PowerPivot logu..

 2. Noklikšķiniet uz Ārējo datu iegūšana > No datu bāzes > No SQL Server.

 3. Tabulu importēšanas vednī norādiet servera nosaukumu, akreditācijas datus un datu bāzi. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 4. Noklikšķiniet uz Rakstīt vaicājumu, kas norādīs importējamos datus. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Noklikšķiniet uz Noformējums, lai atvērtu relāciju vaicājumu noformētāju.

Ja vēlaties, vaicājumu varat rakstīt SQL valodā, izmantojot teksta redaktoru. Lai pārslēgtu teksta vaicājumu noformētāju, rīkjoslā noklikšķiniet uz Rediģēt kā tekstu. Ja vaicājums ir rediģēts teksta vaicājumu noformētājā, vairs nevarat izmantot grafisko vaicājumu noformētāju.

Piezīme.: Lai norādītu vaicājumu datu avota tipiem Oracle, OLE DB, ODBC un Teradata, jāizmanto teksta vaicājumu noformētājs.

Šajā rakstā

Grafiskais vaicājumu noformētājs

Grafiskajā vaicājumu noformētājā varat pētīt datu bāzu tabulas un skatus un interaktīvi veidot SQL SELECT priekšrakstu, kur norādītas datu bāzes tabulas un kolonnas, no kurām datu kopai izgūt datus. Varat izvēlēties datu kopā iekļaujamos laukus un papildus norādīt filtrus, ierobežojot attiecīgās datu kopas datus. Varat norādīt, ka filtri tiek izmantoti kā parametri, un nodrošināt filtra vērtību izpildlaikā. Ja izvēlaties vairākas tabulas, vaicājumu noformētājs apraksta divu tabulu kopu relācijas.

Grafiskais vaicājumu noformētājs sastāv no trīs apgabaliem. Vaicājumu noformētāja izkārtojums mainās atkarībā no tā, vai vaicājumā tiek izmantotas tabulas/skati, vai iekļautās procedūras/tabulveida funkcijas.

SQL Server paralēlo datu noliktava neatbalsta iekļautās procedūras vai tabulveida funkcijas.

Nākamajā attēlā ir parādīts grafiskais vaicājumu noformētājs, kad to izmanto ar tabulām vai skatiem.

Relāciju vaicājumu noformētājs

Nākamajā attēlā ir parādīts grafiskais vaicājumu noformētājs, kad to izmanto ar iekļautajām procedūrām vai tabulveida funkcijām.

rs_relational_graphical_SP

Nākamajā tabulā ir aprakstīta katras rūts funkcija.

Rūts

Funkcija

Datu bāzes skats

Attēlo tabulu, skatu, iekļauto procedūru un tabulveida funkciju hierarhisku skatu, sakārtotu pēc datu bāzes shēmas.

Atlasītie lauki

Attēlo datu bāzes lauku nosaukumu sarakstu no datu bāzes skata rūtī atlasītajiem vienumiem. Šie lauki kļūst par datu kopas lauku kolekciju.

Funkcijas parametri

Attēlo ievades parametru sarakstu iekļautajām procedūrām vai tabulveida funkcijām datu bāzes skata rūtī.

Relācijas

Attēlo no atlasītajiem laukiem izsecināto relāciju sarakstu tabulām vai skatiem datu bāzes skata rūtī vai jūsu manuāli izveidotās relācijas.

Lietotie filtri

Attēlo lauku un filtru kritēriju sarakstu tabulām vai skatiem datu bāzes skata rūtī.

Vaicājuma rezultāti

Attēlo parauga datus automātiski ģenerētā vaicājuma rezultātu kopai.

Datu bāzes skata rūts

Datu bāzes skata rūtī tiek rādīti metadati datu bāzes objektiem, attiecībā uz kuriem jums ir skatīšanas atļaujas. Šīs atļaujas nosaka datu avota savienojums un akreditācijas dati. Hierarhijas skatā datu bāzes objekti tiek rādīti sakārtoti pēc datu bāzes shēmas. Lai skatītu tabulas, skatus, iekļautās procedūras un tabulveida funkcijas, izvērsiet katras shēmas mezglu. Lai parādītu kolonnas, izvērsiet tabulu vai skatu.

Atlasīto lauku rūts

Atlasīto lauku rūtī tiek rādīti datu kopā esošie lauki un vaicājumā iekļaujamās grupas un apkopojumi.

Tiek rādītas tālāk uzskaitītās iespējas.

 • Atlasītie lauki   Parāda, kuru atlasījāt tabulām vai skatiem vai ievades parametru iekļautajām procedūrām vai tabulveida funkcijām datu bāzes lauki. Lauki, kas tiek rādīti šajā rūtī kļūt datu kopas lauku kolekciju.

 • Izmantojiet atskaites datu rūti, lai skatītu datu kopas lauku kolekciju.

 • Grupēt un apkopot   Vaicājumā aktivizē grupēšanas un apkopojumu lietojumu. Ja pēc grupēšanas un apkopojumu pievienošanas grupēšanas un apkopošanas līdzekli izslēdzat, tie tiek noņemti. Uzraksts (nav) norāda, ka grupēšana un apkopojumi netiek izmantoti. Ja grupēšanas un apkopojumu līdzekli atkal ieslēdzat, tiek atjaunota iepriekšējā grupēšana un apkopojumi.

 • Dzēst lauku   Dzēš atlasīto lauku.

Grupēšana un apkopošana

Vaicājumi datu bāzēm ar lielām tabulām var atgriezt pārāk lielu skaitu datu rindu, tāpēc tie nav noderīgi un turklāt ietekmē tīkla veiktspēju, jo tīklā jāpārsūta liels daudzums datu. Lai ierobežotu datu rindu skaitu, vaicājumā var iekļaut SQL apkopojumus, kas datu bāzes serverī veic datu kopsavilkumu.

Apkopojumi sniedz datu kopsavilkumus, un dati tiek grupēti, lai atbalstītu apkopojumu, kurš sniedz kopsavilkuma datus. Ja vaicājumā izmantojat apkopojumu, citi vaicājuma atgrieztie lauki automātiski tiek grupēti un vaicājums ietver klauzulu SQL GROUP BY. Datu kopsavilkumu varat izveidot, nepievienojot apkopojumu, bet izmantojot tikai opciju Grupēts pēc sarakstā Grupēt un apkopot. Daudzi apkopojumi ietver versiju, kurā izmantots atslēgvārds DISTINCT. Iekļaujot atslēgvārdu DISTINCT, tiek likvidēti vērtību dublikāti.

Microsoft SQL Server izmanto Transact-SQL, un Microsoft SQL Server paralēlo datu noliktava izmanto SQL. Abi SQL valodas dialekti atbalsta vaicājumu noformētāja sniegto klauzulu, atslēgvārdu un apkopojumus.

Nākamajā tabulā ir uzskaitīti apkopojumi un sniegts īss apraksts par tiem.

Apkopošana

Apraksts

Avg

Atgriezt grupas vērtību vidējo vērtību. Iekļauj SQL AVG apkopojumu.

Skaits

Atgriezt grupas vienumu skaitu. Iekļauj SQL COUNT apkopojumu.

Count Big

Atgriež grupas vienumu skaitu. Tas ir SQL COUNT_BIG apkopojums. COUNT un COUNT_BIG atšķiras ar to, ka COUNT_BIG vienmēr atgriež bigint datu tipa vērtību.

Minimums

Atgriež grupas minimālo vērtību. Iekļauj SQL MIN apkopojumu.

Maksimums

Atgriež grupas maksimālo vērtību. Iekļauj SQL MAX apkopojumu.

StDev

Atgriež statistisko standartnovirzi visām grupas vērtībām. Iekļauj SQL STDEV apkopojumu.

StDevP

Atgriež statistisko standartnovirzi visu vērtību aizpildīšanai grupā norādītajā izteiksmē. Iekļauj SQL STDEVP apkopojumu.

Sum

Atgriež visu grupas vērtību summu. Iekļauj SQL SUM apkopojumu.

Var

Atgriež visu grupas vērtību statistisko novirzi. Iekļauj SQL VAR apkopojumu.

VarP

Atgriež statistisko novirzi visu vērtību aizpildīšanai grupā. Iekļauj SQL VARP apkopojumu.

Avg Distinct

Atgriež unikālas vidējās vērtības. Iekļauj AVG apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

Count Distinct

Atgriež unikālos skaitus. Iekļauj COUNT apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

Count Big Distinct

Atgriezt unikālu grupas vienumu skaitu. Iekļauj COUNT_BIG apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

StDev Distinct

Atgriež unikālas statistiskās standartnovirzes. Iekļauj STDEV apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

StDevP Distinct

Atgriež unikālas statistiskās standartnovirzes. Iekļauj STDEVP apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

Sum Distinct

Atgriež unikālas summas. Iekļauj SUM apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

Var Distinct

Atgriež unikālas statistiskās novirzes. Iekļauj VAR apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

VarP Distinct

Atgriež unikālas statistiskās novirzes. Iekļauj VARP apkopojuma un atslēgvārda DISTINCT kombināciju.

Funkcijas parametru rūts

Funkcijas parametru rūtī tiek rādīti iekļautas procedūras vai tabulveida funkcijas parametri. Tiek rādītas tālāk uzskaitītās kolonnas.

 • Parametra nosaukums   Attēlo ar iekļauto procedūru vai tabulveida funkciju definētā parametra nosaukumu.

 • Vērtība   Parametram izmantojamā vērtība, kad vaicājums darbojas, lai izgūtu rūtī Vaicājuma rezultāti noformējuma laikā parādāmos datus. Šī vērtība netiek izmantota izpildlaikā.

Relāciju rūts

Relāciju rūtī tiek attēlotas savienojuma relācijas. Šīs relācijas var automātiski noteikt pēc ārējo atslēgu relācijām, ko izgūst no datu bāzes metadatiem, kā arī tās var izveidot manuāli.

Tiek rādītas tālāk uzskaitītās iespējas.

 • Noteikt automātiski. Aktivizē automātiskās noteikšanas līdzekli, kas automātiski izveido relācijas starp tabulām. Ja automātiskā noteikšana ir ieslēgta, vaicājumu noformētājs izveido relācijas no tabulās esošām ārējām atslēgām; pretējā gadījumā šādas relācijas jums jāizveido manuāli. Kad atlasāt tabulas rūtī Datu bāzes skats, automātiskā noteikšana automātiski mēģina izveidot relācijas. Ja automātisko noteikšanu ieslēdzat pēc manuālas savienojumu izveidošanas, šie savienojumi tiek atmesti.

  Svarīgi!: Ja to izmantojat ar SQL Server paralēlo datu noliktavu, savienojumu izveidei nepieciešamie metadati netiek nodrošināti un relācijas nevar noteikt automātiski. Ja vaicājums izgūst datus no SQL Server paralēlo datu noliktavas, visi tabulu savienojumi ir jāizveido manuāli.

 • Pievienot relāciju. Pievieno relāciju sarakstam Relācija.

  Ja automātiskā noteikšana ir ieslēgta, tad tabulas, kam vaicājumā tiek izmantotas kolonnas, tiek automātiski pievienotas sarakstam Relācija. Ja automātiskā noteikšana konstatē, ka divas tabulas ir saistītas, viena tabula tiek pievienota kolonnai Kreisā tabula, otra tabula tiek pievienota kolonnai Labā tabula, un starp tām tiek izveidots iekšējais savienojums. Katra relācija vaicājumā ģenerē klauzulu JOIN. Ja tabulas nav saistītas, tās visas tiek uzskaitītas kolonnā Kreisā tabula un kolonna Savienojuma tips norāda, ka šīm tabulām nav relāciju ar citām. Kad automātiskā noteikšana ir ieslēgta, jūs nevarat manuāli pievienot relācijas starp tabulām, ko automātiskā noteikšana konstatē kā nesaistītas.

  Ja automātiskā noteikšana ir izslēgta, jūs varat pievienot un mainīt relācijas starp tabulām. Lai norādītu laukus, ko izmantot divu tabulu savienošanai, noklikšķiniet uz Rediģēt laukus.

  Secība, kādā relācijas tiek rādītas sarakstā Relācija, ir secība, kādā saistības tiks izpildītas šajā vaicājumā. Varat mainīt relāciju secību, sarakstā pārvietojot tās uz augšu vai uz leju.

  Ja vaicājumā ir vairākas relācijas, turpmākajās relācijās ir jāsniedz atsauce uz vienu no tabulām katrā relācijā, izņemot pirmo.

  Ja iepriekšējā relācijā ir atsauce uz abām relācijas tabulām, relācija neģenerē atsevišķu savienojuma klauzulu; tā vietā iepriekšējai relācijai ģenerētajai savienojuma klauzulai tiek pievienots savienojuma nosacījums. Savienojuma tips tiek izsecināts pēc iepriekšējās relācijas, kurā bija sniegta atsauce uz tām pašām tabulām.

 • Rediģēt laukus. Atver dialoglodziņu Saistīto lauku rediģēšana, kur varat pievienot un modificēt relācijas starp tabulām. Izvēlieties labajā un kreisajā tabulā savienojamos laukus. Lai relācijā norādītu vairākus savienojuma nosacījumus, kreisajai tabulai un labajai tabulai varat savienot vairākus laukus. Abiem kreiso un labo tabulu savienojošajiem laukiem nav nepieciešami vienādi nosaukumi. Savienoto lauku datu tipiem ir jābūt saderīgiem.

 • Dzēst relāciju. Dzēš atlasīto relāciju.

 • Pārvietot uz augšu un Pārvietot lejup. Pārvieto relācijas, uz augšu vai uz leju saraksta līmeni . Secības relācijas tiek ievietoti vaicājumu var ietekmēt vaicājuma rezultātus. Relācijas tiek pievienoti vaicājuma secībā redzami relācijas .

Tiek rādītas tālāk uzskaitītās kolonnas.

 • Tabula pa kreisi   Attēlo nosaukumu pirmajai tabulai, kas ir daļa no savienojuma relācijas.

 • Saistīšanas tips   Parāda automātiski ģenerētā vaicājuma SQL pievienošanās paziņojums par to, ka tiek izmantota veida. Pēc noklusējuma, ja tiek konstatēta ārējās atslēgas ierobežojumu, INNER JOIN tiek izmantots. Citu savienojumu tipi var būt LEFT JOIN vai RIGHT JOIN. Ja neviens no šiem savienojuma tipiem neattiecas, Savienojuma tipa kolonnā tiek parādīts nesaistīti. Bez CROSS pievienošanās savienojumi tiek izveidoti nesaistītu tabulu; tā vietā, ir manuāli jāizveido relācijas, savienojot kolonnas pa kreisi un pa labi tabulās.

 • Labā tabula   Attēlo savienojuma relācijas otrās tabulas nosaukumu.

 • Lauku savienošana   Uzskaita savienoto lauku pārus; ja relācijā ir vairāki savienojuma nosacījumi, savienoto lauku pāri ir atdalīti ar komatiem (,).

Lietoto filtru rūts

Rūts Lietotie filtri attēlo kritērijus, kas tiek izmantoti izpildlaikā izgūto datu rindu skaita ierobežošanai. Šajā rūtī norādītie kritēriji tiek izmantoti klauzulas SQL WHERE ģenerēšanai. Kad atlasāt parametra opciju, parametrs tiek izveidots automātiski.

Tiek rādītas tālāk uzskaitītās kolonnas.

 • Lauka nosaukums   Attēlo nosaukumu laukam, kam lietot šo kritēriju.

 • Operators   Attēlo operāciju, ko izmantot filtra izteiksmē.

 • Vērtība   Parāda vērtību, ko izmantot filtra izteiksmē.

 • Parametru   Attēlo iespēju vaicājumam pievienot vaicājuma parametru.

Vaicājuma rezultātu rūts

Rūts Vaicājuma rezultāti attēlo rezultātus automātiski ģenerētajam vaicājumam, kas ir norādīts ar atlasēm citās rūtīs. Rezultātu kopā esošās kolonnas ir lauki, ko norādījāt rūtī Atlasītie lauki, un rindu dati ir ierobežoti ar filtriem, ko norādījāt rūtī Lietotie filtri.

Šie dati ir vaicājuma darbināšanas laikā no datu avota saņemtās vērtības.

Rezultātu kopas kārtošanas secību nosaka secība, kādā dati tiek izgūti no datu avota. Kārtošanas secību var mainīt, tieši modificējot vaicājuma tekstu.

Grafiskā vaicājumu noformētāja rīkjosla

Grafiskā vaicājumu noformētāja rīkjoslā ir tālāk uzskaitītās pogas, ar kurām varat norādīt vai skatīt vaicājuma rezultātus.

Poga

Apraksts

Rediģēt kā tekstu

Pārslēdziet teksta vaicājumu noformētāju, lai skatītu automātiski ģenerēto vaicājumu vai šo vaicājumu modificētu.

Importēt

Importējiet esošu vaicājumu no faila vai atskaites. Ir atbalstīti failu tipi .sql un .rdl.

Izpildīt vaicājumu

Izpildiet vaicājumu. Rūtī Vaicājuma rezultāti tiek rādīta rezultātu kopa.

Uz lapas sākumu

Par automātiski ģenerētajiem vaicājumiem

Kad rūtī Datu bāzes skats atlasāt tabulas un kolonnas vai iekļautās procedūras un skatus, vaicājumu noformētājs no datu bāzes shēmas izgūst to pamatā esošās primārās atslēgas un ārējās atslēgas relācijas. Analizējot šīs relācijas, vaicājumu noformētājs nosaka relācijas starp abām tabulām un pievieno vaicājumam savienojumus. Pēc tam vaicājumu varat modificēt, pievienojot grupas un apkopojumus, pievienojot vai mainot relācijas un pievienojot filtrus. Lai skatītu vaicājuma tekstu, kur redzamas kolonnas, no kurām izgūt datus, savienojumi starp tabulām un visas grupas vai apkopojumi, noklikšķiniet uz Rediģēt kā tekstu.

Uz lapas sākumu

Teksta vaicājumu noformētājs

Teksta vaicājumu noformētājs sniedz iespējas norādīt konkrētu vaicājumu, izmantojot datu avota atbalstītu vaicājuma valodu, darbināt vaicājumu un noformējuma laikā skatīt rezultātus. Varat norādīt vairākus SQL priekšrakstus, vaicājuma vai komandas sintaksi pielāgotām datu apstrādes izteiksmēm un vaicājumus, kas norādīti kā izteiksmes.

Tā kā teksta vaicājumu noformētājs neveic vaicājuma iepriekšējo apstrādi, tajā var ietilpt jebkāda vaicājuma sintakse. Tas ir noklusējuma vaicājumu noformētāja rīks daudziem datu avotu tipiem.

Teksta vaicājumu noformētājs attēlo rīkjoslu un abas tālāk aprakstītās rūtis.

 • Vaicājumu   Rāda vaicājuma tekstu, tabulas nosaukums vai iekļautās procedūras nosaukumu atkarībā no vaicājuma tipa. Ne visi vaicājumu tipi ir pieejami visiem datu avotu tipiem. Piemēram, tabulas nosaukums tiek atbalstīta tikai datu avota tipam OLE DB.

 • Rezultāts   Attēlo darbinātā vaicājuma noformēšanas laikā rezultātus.

Teksta vaicājumu noformētāja rīkjosla

Teksta vaicājumu noformētājam ir viena rīkjosla visiem komandu tipiem. Nākamajā tabulā ir uzskaitītas visas rīkjoslas pogas un to funkcijas.

Poga

Apraksts

Rediģēt kā tekstu

Pārslēdziet no teksta vaicājumu noformētāja uz grafisko vaicājumu noformētāju un otrādi. Ne visi datu avotu tipi atbalsta grafiskos vaicājumu noformētājus.

Importēt

Importējiet esošu vaicājumu no faila vai atskaites. Tiek atbalstīti tikai failu tipi .sql un .rdl.

Relāciju vaicājumu noformētāja ikona

Palaidiet vaicājumu un rezultātu kopu attēlojiet rūtī Rezultāts.

Komandas tips

Atlasiet Text, StoredProcedure vai TableDirect. Ja iekļautajai procedūrai ir parametri, kad rīkjoslā noklikšķināt uz Izpildīt, tiek atvērts dialoglodziņš Definēt vaicājuma parametrus un varat aizpildīt nepieciešamās vērtības.

Piezīme.: Ja iekļautā procedūra atgriež vairākas rezultātu kopas, datu kopas aizpildīšanai tiek izmantota tikai pirmā rezultātu kopa.

Piezīme.: Komanda TableDirect ir pieejama tikai datu avota tipam OLE DB.

Komandas tipa teksts

Kad izveidojat SQL Server datu kopu, relāciju vaicājumu noformētājs tiek atvērts pēc noklusējuma. Lai pārslēgtu teksta vaicājumu noformētāju, rīkjoslā noklikšķiniet uz pārslēgšanas pogas Rediģēt kā tekstu . Teksta vaicājumu noformētājs parāda divas rūtis: rūti Vaicājums un rūti Rezultāts. Katru rūti apzīmē nākamais attēls.

Relāciju vaicājumu noformētājs

Nākamajā tabulā ir aprakstīta katras rūts funkcija.

Rūts

Funkcija

Vaicājums

Attēlo SQL vaicājuma tekstu. Izmantojiet šo rūti SQL vaicājuma rakstīšanai vai rediģēšanai.

Rezultāts

Attēlo vaicājuma rezultātus. Lai palaistu vaicājumu, jebkurā rūtī noklikšķiniet ar peles labo pogu un noklikšķiniet uz Izpildīt vai noklikšķiniet uz pogas Izpildīt rīkjoslā.

Piemērs

Nākamais vaicājums atgriež nosaukumu sarakstu no tabulas ar nosaukumu ContactType.

ATLASIET nosaukumu ContactType

Kad rīkjoslā noklikšķināt uz Izpildīt, tiek izpildīta komanda rūtī Vaicājums, bet tās rezultāti — nosaukumu saraksts — tiek parādīti rūtī Rezultāts.

Komandas tips StoredProcedure

Ja atlasāt vienumu Komandas tips StoredProcedure, teksta vaicājumu noformētājs parāda divas rūtis: rūti Vaicājums un rūti Rezultāts. Rūtī Vaicājums ievadiet iekļautās procedūras nosaukumu un rīkjoslā noklikšķiniet uz Izpildīt. Ja iekļautās procedūras izmanto parametrus, tiek atvērts dialoglodziņš Definēt vaicājuma parametrus. Ievadiet iekļautās procedūras parametru vērtības.

Nākamajā attēlā ir parādītas rūtis Vaicājums un Rezultāts, kad darbināt iekļauto procedūru. Šajā gadījumā ievades parametri ir konstantes.

Relāciju vaicājumu noformētājs

Nākamajā tabulā ir aprakstīta katras rūts funkcija.

Rūts

Funkcija

Vaicājums

Attēlo iekļautās procedūras nosaukumu un visus ievades parametrus.

Rezultāts

Attēlo vaicājuma rezultātus. Lai palaistu vaicājumu, jebkurā rūtī noklikšķiniet ar peles labo pogu un noklikšķiniet uz Izpildīt vai noklikšķiniet uz pogas Izpildīt rīkjoslā.

Piemērs

Tālāk parādītais vaicājums izsauc iekļauto procedūru ar nosaukumu uspGetWhereUsedProductID. Ja iekļautajai procedūrai ir ievades parametri, tad vaicājuma izpildes laikā jums jānorāda parametru vērtības.

uspGetWhereUsedProductID

Noklikšķiniet uz pogas Izpildīt (!). Nākamajā tabulā ir sniegts piemērs uspGetWhereUsedProductID parametriem, kam norādāt vērtības dialoglodziņā Definēt vaicājuma parametrus.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Komandas tips TableDirect

Ja atlasāt vienumu Komandas tips TableDirect, teksta vaicājumu noformētājs parāda divas rūtis: rūti Vaicājums un rūti Rezultāts. Kad ievadāt tabulu un noklikšķināt uz pogas Izpildīt, tiek atgrieztas visas šīs tabulas kolonnas.

Piemērs

Datu avota tipam OLE DB tālāk norādītais datu kopas vaicājums atgriež rezultātu kopu visiem kontaktu tipiem tabulā ContactType.

ContactType

Kad ievadāt tabulas nosaukumu ContactType, tas ir ekvivalents SQL priekšraksta SELECT izveidošanai * no ContactType.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×