Rediģēšanas valodas pievienošana vai valodas preferenču iestatīšana sistēmā Office

Office 365 abonements, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Varat izmantot Office valodu opcijas, lai pievienotu valodu vai arī izvēlētos palīdzības un ekrāna padomu valodu.

Valodu opcijas ir pieejamas dialoglodziņā Office valodu preferenču iestatīšana, kuru var atvērt, dodoties uz Fails > Opcijas > Valoda. Interfeisa un palīdzības valodas var iestatīt neatkarīgi vienu no otras. Piemēram, var visur izmantot operētājsistēmas valodu vai arī izmantot dažādu operētājsistēmas, rediģēšanas, interfeisa un palīdzības valodu kombināciju.

Valodas preferences programmā Word 2013

Pieejamās valodas ir atkarīgas no Office valodas versijas un datorā instalētām papildu valodas pakotnēm, valodu interfeisa pakotnēm un ekrāna padomu valodām. Ja vēlamā korektūras rīku, displeja vai palīdzības valoda nav pieejama, iespējams, ir jāiegādājas un jāinstalē valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne. Papildinformāciju skatiet rakstā Vai man ir nepieciešama valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne?.

Lai Office programmās pievienotu valodu, ir jāpievieno rediģēšanas valoda. Rediģēšanas valodu veido šai valodai paredzēts tastatūras izkārtojums un korektūras rīki. Korektūras rīkos ir ietverti valodai raksturīgi līdzekļi, piemēram, pareizrakstības un gramatikas pārbaudes vārdnīcas vai rindkopu virziena pogas. (Noklusējuma rediģēšanas valoda tiek rādīta saraksta sākumā treknrakstā. Ja nepieciešams, to var mainīt, atlasot vēlamo valodu un noklikšķinot uz Iestatīt kā noklusējumu.)

 1. Atveriet Office programmu, piemēram, Word.

 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Valoda.

 3. Dialoglodziņa Office valodu preferenču iestatīšana sadaļas Rediģēšanas valodu izvēle sarakstā Pievienot papildu rediģēšanas valodu atlasiet pievienojamo valodu un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

  Pievienotā valoda tiek rādīta rediģēšanas valodu sarakstā.

Ja kolonnā Tastatūras izkārtojums tiek rādīts Nav iespējots, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz saites Nav iespējots.

 2. Dialoglodziņā Valodu pievienošana noklikšķiniet uz Pievienot valodu, sarakstā atlasiet valodu un noklikšķiniet uz Pievienot.

 3. Aizveriet dialoglodziņu Valodu pievienošana. Sadaļas Rediģēšanas valodu izvēle sarakstā Tastatūras izkārtojums pie valodas tagad jāparādās atzīmei Iespējots.

Ja kolonnā Koriģēšana tiek rādīts Nav instalēts, iespējams, lai lietotu valodas korektūras rīkus, ir jāiegūst valodas pakotne vai valodas interfeisa pakotne.

 • Lai pārietu tiešsaistē un iegūtu nepieciešamo valodas pakotni, noklikšķiniet uz saites Nav instalēts.

Displeja un palīdzības valodas ir valodas, kas līdztekus palīdzības failu parādīšanas valodai tiek lietotas, lai parādītu Office displeja elementus, piemēram, izvēlnes elementus, komandas un cilnes.

Noklusējuma rediģēšanas valoda tiek rādīta saraksta sākumā treknrakstā. Sistēmā Office displeja un palīdzības valodas tiek izmantotas tādā secībā, kādā tās ir norādītas displeja un palīdzības valodu sarakstā. Piemēram, ja displeja valodu secība ir spāņu <noklusējums>, vācu un japāņu valoda, un no datora tiek noņemti spāņu valodas rīki, kā noklusējuma displeja valoda tiek lietota vācu valoda.

Noklusējuma valodas iestatīšana

 1. Atveriet Office programmu, piemēram, Word.

 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Valoda.

 3. Dialoglodziņa Office valodu preferenču iestatīšana sadaļā Lietotāja interfeisa un palīdzības valodu izvēle atlasiet valodu, kuru vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt kā noklusējumu.

Kāda displeja valoda tiek lietota katrā Office programmā?

Ja izmantojat vairākas valodas un Office programmatūru esat pielāgojis atbilstoši darba vajadzībām, varat apskatīt visas Office programmas, lai redzētu, kura valoda ir konkrētās programmas noklusējuma displeja valoda.

 • Dialoglodziņa Office valodas preferenču iestatīšana sadaļā Displeja un palīdzības valodu izvēle noklikšķiniet uz Skatīt katrā Microsoft Office programmā instalēto displeja valodu.

Piezīme.: Šis līdzeklis ir pieejams tikai šādās Office programmās: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio un Word. Tas nav pieejams Office 2016 programmās.

Ekrāna padomi ir mazi uznirstoši logi, kas ietver īsu kontekstjutīgu palīdzību un tiek parādīti, novietojot rādītāju uz displeja elementa, piemēram, uz pogas, cilnes, dialoglodziņa vadīklas vai izvēlnes. Ja ekrāna padomu valoda tiek iestatīta vienā Office programmā, tā tiek iestatīta visās instalētajās Office programmās.

 1. Atveriet Office programmu, piemēram, Word.

 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Valoda.

 3. Dialoglodziņa Office valodas preferenču iestatīšana sadaļā Ekrāna padomu valodas izvēle atlasiet ekrāna padomu valodu.

  Piezīmes.: 

  • Šis līdzeklis nav pieejams sistēmā Office 2016.

  • Ja vēlamā valoda nav ietverta sarakstā, iespējams, jāpievieno papildu valodas pakalpojumi. Noklikšķiniet uz Kā iegūt papildu ekrāna padomu valodas vietnē Office.com un pēc tam rīkojieties saskaņā ar lejupielādes un instalēšanas instrukcijām.

  • Kad ir instalēta jauna ekrāna padomu valoda, tā tiek iestatīta kā noklusējuma ekrāna padomu valoda.

Papildinformāciju par ekrāna padomiem skatiet rakstā Ekrāna padomu rādīšana vai slēpšana.

Microsoft Office 2007 valodu iestatījumi ieslēdz valodai raksturīgās opcijas, piemēram, noteiktai valodai pieejamās opcijas lentē un dialoglodziņos. Piemēram, ieslēdzot japāņu valodas opcijas, tiek ieslēgtas valodas opcijas Norādījumi par izrunu un Rakstzīmju apvilkšana.

Ja instalēsit 2007 Microsoft Office valodu pakotni, varēsit mainīt lentes, izvēļņu, dialoglodziņu un palīdzības valodu uz valodu pakotnes valodu. Varēsit arī izmantot korektūras rīkus, piemēram, pareizrakstības vai gramatikas pārbaudītāju, citā valodā. Papildinformāciju par valodu pakotnes līdzekļiem skatiet rakstā Office valodu interfeisa pakotnes.

Sistēmā Office 2007 valodu opcijas atrodas dialoglodziņā Microsoft Office 2007 valodu iestatījumi.

Valodas iestatījumi sistēmā Office 2007

Lai pievienotu valodu Office 2007 lietojumprogrammām, vispirms pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta valoda, kuru vēlaties izmantot. Pēc tam ir jāiespējo valoda, ko vēlaties izmantot. Ieslēgtās valodai raksturīgās opcijas ir atkarīgas no iespējotās valodas vai valodām un jūsu izmantotajām programmām.

 1. Noklikšķiniet uz Sākt >Visas programmas >Microsoft Office > Microsoft Office rīki >Microsoft Office 2007 valodu iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Rediģēšanas valodas.

 3. Atlasiet valodu, ko vēlaties iespējot pieejamo rediģēšanas valodu sarakstā un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

  Valoda tiek pievienota sarakstam Iespējotās rediģēšanas valodas, un tiek ieslēgtas visas Office 2007. gada laidiens programmās pieejamās valodai raksturīgās opcijas.

Noklusējuma rediģēšanas valoda tiek parādīta cilnes Rediģēšanas valodas apakšā. Ja nepieciešams, to var mainīt, sarakstā Primārā rediģēšanas valoda atlasot vēlamo valodu.

Ja tiek mainīta primārā rediģēšanas valoda, programmā Word tiek automātiski aizstāta veidne Normal.dotm. Pirms maināt primāro rediģēšanas valodu, ieteicams saglabāt veidnes Normal.dotm kopiju un pārdēvēt to, nosaukumā ietverot tās valodu, piemēram, Normal_English.dotm. Veidne Normal.dotm parasti tiek saglabāta C:\Lietotāji\[lietotāja_vārds]\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, kur “lietotāja_vārds” ir tās personas vārds, kas ir pieteicies datorā.

Piezīme.: Nevar noņemt valodu no saraksta Iespējotās rediģēšanas valodas, ja šī valoda ir iestatīta kā primārā rediģēšanas valoda. Lai noņemtu valodu no saraksta Iespējotās rediģēšanas valodas, vispirms sarakstā Primārā rediģēšanas valoda atlasiet citu valodu un pēc tam noņemiet valodu no saraksta Iespējotās rediģēšanas valodas.

 1. Noklikšķiniet uz Sākt > Visas programmas > Microsoft Office > Microsoft Office rīki > Microsoft Office 2007 valodu iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Lietotāja interfeisa valoda.

  Piezīme.: Cilne Lietotāja interfeisa valoda tiek rādīta tikai tad, ja ir instalēta valodu pakotne.

 3. Sarakstā Rādīt Microsoft Office izvēlnes un dialoglodziņus: atlasiet valodu, kurai jābūt lentes, izvēļņu un dialoglodziņu valodai.

 4. Sarakstā Rādīt palīdzību šajā valodā: atlasiet valodu, kurai jābūt palīdzības valodai.

 5. Ja ir instalētas trīs vai vairāk valodas, tiek parādīts saraksts Displeja valodas prioritātes secība. Lai mainītu valodas prioritāti, sarakstā atlasiet valodu un pēc tam noklikšķiniet uz Augšup vai Lejup.

Ja sarakstā Iespējotās rediģēšanas valodas aiz valodas ir rakstīts (ierobežots atbalsts), tas nozīmē, ka valodas opcijas šai valodai ir ieslēgtas, taču operētājsistēmā Windows nav instalēts šīs valodas tastatūras izkārtojums.

Rediģēšanas valoda ar ierobežotu atbalstu

Ja visām iespējotajām valodām vēlaties izmantot vienu tastatūras izkārtojumu, varat droši ignorēt (ierobežotā atbalsta) ziņojumu. Ja vēlaties izmantot tastatūras izkārtojumu valodai ar ierobežotu atbalstu, jāpievieno rediģēšanas valoda vai jāiestata šīs valodas preferences sistēmā Office.

Ja vēlaties rakstīt valodā, kurai nav latīņu rakstības, piemēram, arābu vai ķīniešu, vai arī vēlaties izmantot vietējās valodas tastatūras izkārtojumu katrai valodai ar latīņu rakstību, varat iespējot tastatūras izkārtojumu uz šo valodu un pēc tam pārslēgties starp valodām, izmantojot valodu joslu.

Office 2007 tastatūras izkārtojuma iespējošana operētājsistēmā Windows 10, Windows 8.1 un Windows 8

 1. Nospiediet Windows logotipa taustiņu+X un pēc tam noklikšķiniet uz vadības paneļa.

  Opciju un komandu saraksts, kas redzams, kad nospiež Windows logotipa taustiņu un X

 2. Sadaļā Pulkstenis, valoda un reģions noklikšķiniet uz Mainīt ievades metodes.

 3. Atlasiet valodu, kuru vēlaties pievienot, un noklikšķiniet uz Opcijas.

  Ievades metodes pievienošana Windows 8 vadības panelī

 4. Sadaļā Ievades metode noklikšķiniet uz Pievienot ievades metodi. Jūs pat varat noklikšķināt uz Priekšskatījums, lai redzētu, kāda izskatās ievades ierīce.

  Ievades metodes pievienošana operētājsistēmā Windows 8

 5. Noklikšķiniet uz vajadzīgās ievades metodes un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

  Ievades metodes pievienošana operētājsistēmā Windows 8

Office 2007 tastatūras izkārtojuma iespējošana operētājsistēmā Windows 7 un Windows Vista

 1. Noklikšķiniet uz Sākt > Vadības panelis.

 2. Cilnes Pulkstenis, valoda un valsts/reģions dialoglodziņā Valsts/reģions noklikšķiniet uz Mainīt tastatūras vai citas ievades metodes.

  Piezīme.: Klasiskajā skatā veiciet dubultklikšķi uz Reģionālās un valodu opcijas un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Tastatūras un valodas.

 3. Dialoglodziņa Valsts/reģions cilnē Tastatūras un valodas noklikšķiniet uz Mainīt tastatūras Poga Mainīt tastatūras .

 4. Dialoglodziņa Teksta pakalpojumi un ievades valodas sadaļā Noklusējuma ievades valoda noklikšķiniet uz valodas, kas jālieto kā noklusējuma valoda.

  Ja valoda, ko vēlaties lietot kā noklusējuma ievades valodu, nav iekļauta sarakstā, izpildiet 5.–8. darbību.

 5. Sadaļā Instalētie pakalpojumi noklikšķiniet uz Pievienot.

 6. Izvērsiet valodu, kuru vēlaties izmantot kā noklusējuma ievades valodu, un pēc tam izvērsiet izvēlni Tastatūra.

 7. Atzīmējiet tā tastatūras vai ievades metodes redaktora (IME) izvēles rūtiņu, kuru vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Valoda tiek pievienota sarakstam Noklusējuma ievades valoda.

Operētājsistēmā Windows XP (sistēmai Office 2010 un 2007)

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Sākt, norādiet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Vadības panelis.

 2. Noklikšķiniet uz Datuma, laika, valodas un reģionālās opcijas un pēc tam uz Reģionālās un valodu opcijas.

  Piezīme.: Klasiskajā skatā veiciet dubultklikšķi uz Reģionālās un valodu opcijas.

 3. Dialoglodziņā Reģionālās un valodu opcijas noklikšķiniet uz cilnes Valodas un pēc tam dialoglodziņā Teksta pakalpojumi un ievades valodas noklikšķiniet uz Detalizēta informācija.

 4. Sadaļas Instalētie pakalpojumi dialoglodziņā Teksta pakalpojumi un ievades valodas noklikšķiniet uz Pievienot.

 5. Dialoglodziņa Pievienot ievades valodu sarakstā Ievades valoda noklikšķiniet uz valodas, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Skatiet arī

Tastatūras izkārtojuma valodas iespējošana vai maiņa

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude citā valodā

Automātiskās valodas noteikšanas ieslēgšana

Tastatūras automātiskā pārslēgšana atbilstoši apkārtējā teksta valodai

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×