Rakurstabulas izkārtojuma un formāta izstrāde

Pēc rakurstabulas izveides un analizējamo lauku pievienošanas ir ieteicams uzlabot atskaites izkārtojumu un formātu, lai būtu vieglāk lasīt datus un meklēt tajos detalizētu informāciju. Lai mainītu rakurstabulas izkārtojumu, varat mainīt rakurstabulas veidu, kā arī lauku, kolonnu, rindu, starpsummu, tukšo šūnu un līniju rādīšanas veidu. Lai mainītu rakurstabulas formātu, varat lietot iepriekš definētu stilu, rindas joslas un nosacījumformatējumu.

Svarīgi!: Lentes cilnē Rakurstabulu rīki ir divas cilnes: Analīze (programmā Excel 2013 un jaunākās versijās) vai Opcijas ( Excel 2010 un Excel 2010 ) un Noformējums. Ņemiet vērā: ja vien tas ir iespējams, šajā rakstā cilnes Analīze un Opcijas ir minētas kopā.

Rakurstabulas izkārtojuma veida maiņa

Lai veiktu būtiskas izmaiņas rakurstabulas vai dažādu tās lauku izkārtojumā, varat izmantot kādu no trim veidiem:

 • Saspiestajā veidā    vienā kolonnā tiek rādīti vienumi no dažādu rindu apgabalu laukiem un tiek izmantotas atstarpes, lai atšķirtu vienumus no dažādiem laukiem. Saspiestajā veidā rindu etiķetes aizņem mazāk vietas, atstājot vairāk vietas skaitliskiem datiem. Ir redzama poga Izvērst un Sakļaut, lai saspiestajā veidā varētu rādīt vai paslēpt detalizētu informāciju. Saspiestais veids ietaupa vietu un padara rakurstabulu vieglāk lasāmu, tāpēc tas ir norādīts kā rakurstabulu noklusējuma izkārtojuma veids.

  Rakurstabula saspiestā veidā

 • Tabulārajā veidā    katrā laukā tiek parādīta viena kolonna un tiek nodrošināta vieta lauku virsrakstiem.

  Rakurstabula tabulārā veidā

 • Struktūras veids    ir līdzīgs tabulārajam veidam, bet tajā var tikt parādītas starpsummas katras grupas augšdaļā, jo nākamās kolonnas vienumi tiek rādīti vienu rindu zem pašreizējā vienuma.

  Rakurstabula struktūras veidā

Rakurstabulas maiņa uz saspiesto, struktūras vai tabulāro veidu

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Izkārtojums noklikšķiniet uz Atskaites izkārtojums un pēc tam veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai neļautu saistītiem datiem ekrānā izplesties horizontāli un lai nevajadzētu daudz ritināt, noklikšķiniet uz Rādīt saspiestā veidā.

   Saspiestajā veidā lauki atrodas vienā kolonnā un ir atdalīti ar atkāpēm, lai parādītu ligzdotu kolonnu relāciju.

  • Lai strukturētu datus klasiskajā rakurstabulas stilā, noklikšķiniet uz Rādīt struktūras veidā.

  • Lai skatītu visus datus parastā tabulas formātā un ērti kopētu šūnas citā darbgrāmatā, noklikšķiniet uz Rādīt tabulārā veidā.

   Excel lentes attēls

Kā mainīt vienumu etiķešu attēlojumu izkārtojuma veidā

 1. Rakurstabulā atlasiet rindas lauku.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

  Varat arī veikt dubultklikšķi uz rindas lauka struktūras vai tabulārajā formā un turpināt ar 3. darbību.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Lauka iestatījumi noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums un drukāšana un pēc tam sadaļā Izkārtojums veiciet tālāk norādītās darbības.

  • Lai rādītu lauku vienumus strukturētā veidā, noklikšķiniet uz Vienumu etiķetes rādīt struktūras veidā.

  • Lai rādītu vai paslēptu etiķetes, sākot no nākamā lauka tajā pašā kolonnā kompaktā veidā, noklikšķiniet uz Vienumu rādīt struktūras veidā un pēc tam atlasiet Nākamo lauku etiķetes rādīt tajā pašā kolonnā (kompaktā forma).

  • Lai lauku vienumus rādītu tabulas veidā, noklikšķiniet uz Vienumu etiķetes rādīt tabulas veidā.

Rakurstabulas lauku izvietojuma maiņa

Lai iegūtu vēlamos izkārtojuma rezultātus, varat pievienot, pārkārtot vai noņemt laukus, izmantojot rakurstabulas lauku sarakstu.

Ja neredzat rakurstabulas lauku sarakstu, pārliecinieties, vai ir atlasīta rakurstabula. Ja joprojām neredzat rakurstabulas lauku sarakstu, cilnes Opcijas grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Lauku saraksts.

Ja rakurstabulas lauku sarakstā neredzat vajadzīgos laukus, iespējams, jāatsvaidzina rakurstabula, lai tiktu parādīti visi jaunie lauki, aprēķinātie lauki, mērījumi, aprēķinātie mērījumi vai dimensijas, kas pievienotas kopš pēdējās darbības. Cilnes Opcijas grupā Dati noklikšķiniet uz Atsvaidzināt.

Papildinformāciju par darbu ar rakurstabulas lauku sarakstu skatiet rakstā Lauku saraksta izmantošana, lai rakurstabulā kārtotu laukus.

Lauku pievienošana rakurstabulai

Veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības:

 • Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram lauka nosaukumam lauku sekcijā. Lauks atrodas izkārtojuma sekcijas noklusējuma apgabalā, bet, ja vēlaties, laukus var pārkārtot.

  Pēc noklusējuma teksta lauki tiek pievienoti apgabalam Rindu etiķetes, bet skaitliskie lauki — apgabalam Vērtības, un tiešsaistes analītiskās apstrādes (Online Analytical Processing — OLAP) datuma un laika hierarhijas tiek pievienotas apgabalam Kolonnu etiķetes.

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un atlasiet vajadzīgo komandu (Pievienot atskaišu filtram, Pievienot kolonnas etiķetei, Pievienot rindas etiķetei vai Pievienot vērtībām), lai novietotu lauku noteiktā izkārtojuma sekcijas apgabalā.

 • Noklikšķiniet un turiet nospiestu lauka nosaukumu un pēc tam velciet lauku no lauku sekcijas uz izkārtojuma sekcijas apgabalu.

Rakurstabulas lauku kopēšana

Iespējams, rakurstabulā, kuras pamatā ir Excel darblapas dati vai ārēji dati no ne OLAP avota dati, vienu lauku vērtību apgabalam vēlēsities pievienot vairākas reizes, lai varētu parādīt dažādus aprēķinus, izmantojot līdzekli Rādīt vērtības kā. Piemēram, iespējams, vēlēsities salīdzināšanai novietot blakus dažādus aprēķinus, piemēram, bruto un neto peļņas normas, minimālo un maksimālo pārdošanas apjomu vai klientu skaitu un procentuālo daudzumu kopējā klientu skaitā. Papildinformāciju skatiet rakstā Dažādu aprēķinu rādīšana rakurstabulas vērtību laukos.

 1. Lauku sekcijā noklikšķiniet un turiet nospiestu lauka nosaukumu un pēc tam velciet lauku uz izkārtojuma sekcijas vērtību apgabalu.

 2. Atkārtojiet 1. darbību tik reižu, cik jums nepieciešams, lai kopētu lauku.

 3. Katrā lauka kopijā veiciet nepieciešamās izmaiņas kopsavilkuma funkcijā vai pielāgotajā aprēķinā.

  Piezīmes.: 

  • Ja pievienojat vērtību apgabalam divus vai vairāk laukus, neatkarīgi no tā, vai tie ir viena lauka kopijas vai dažādi lauki, lauku saraksta vērtību apgabalam automātiski tiek pievienota vērtību kolonnas etiķete. Šo lauku var izmantot, lai vērtību apgabalā pārvietotu laukus augšup un lejup. Varat arī pārvietot vērtību kolonnas etiķeti uz kolonnu etiķešu apgabalu vai rindu etiķešu apgabaliem. Tomēr vērtību kolonnu etiķeti nevar pārvietot uz atskaišu filtru apgabalu.

  • Apgabalam Atskaišu filtrs, Rindu etiķetes vai Kolonnu etiķetes lauku var pievienot tikai vienreiz (datu tips var būt skaitlisks vai neskaitlisks). Ja vienu lauku mēģina pievienot vairākkārt, piemēram, izkārtojuma sekcijas apgabalam Rindu etiķetes un Kolonnu etiķetes, lauks tiek automātiski noņemts no sākotnējā apgabala un ievietots jaunajā apgabalā.

  • Cits veids, kā pievienot vienu un to pašu lauku vērtību apgabalam, ir izmantot formulu (ko sauc arī par aprēķinātu kolonnu), kurā tiek izmantots tas pats lauks.

  • Rakurstabulai, kuras pamatā ir OLAP datu avots, vienu lauku nevar pievienot vairākkārt.

Rakurstabulas lauku pārkārtošana

Esošos laukus var pārkārtot vai mainīt šo lauku novietojumu, izmantojot vienu no četriem apgabaliem, kas ir izkārtojuma sekcijas apakšā:

Rakurstabulas atskaite

Apraksts

Rakursdiagramma

Apraksts

Vērtības   

Izmantojiet, lai parādītu kopsavilkuma skaitliskos datus.

Vērtības   

Izmantojiet, lai parādītu kopsavilkuma skaitliskos datus.

Rindu etiķetes   

Izmantojiet, lai laukus parādītu kā rindas atskaites malā. Zemāk esošā rinda tiek ligzdota citā rindā, kas ir tieši virs tās.

Ass lauks (kategorijas)   

Izmantojiet, lai diagrammā laukus parādītu kā asis.

Kolonnu etiķetes   

Izmantojiet, lai laukus parādītu kā kolonnas atskaites augšā. Zemāk esošā kolonna tiek ligzdota citā kolonnā, kas ir tieši virs tās.

Apzīmējumu lauku (sērijas) etiķetes   

Izmantojiet, lai diagrammas apzīmējumos parādītu laukus.

Atskaišu filtrs   

Izmantojiet, lai filtrētu visu atskaiti, kuras pamatā ir atskaites filtrā atlasīts vienums.

Atskaišu filtrs   

Izmantojiet, lai filtrētu visu atskaiti, kuras pamatā ir atskaites filtrā atlasīts vienums.

Lai pārkārtotu laukus, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma kādā no apgabaliem un pēc tam atlasiet vienu no šīm komandām:

Atlasiet šo

Darbība

Pārvietot augšup   

Apgabalā pārvietot lauku par vienu pozīciju uz augšu.

Pārvietot lejup   

Apgabalā pārvietot lauku par vienu pozīciju uz leju.

Pārvietot uz sākumu   

Pārvietot lauku uz apgabala sākumu.

Pārvietot uz beigām   

Pārvietot lauku uz apgabala beigām.

Pārvietot uz atskaišu filtru   

Pārvietot lauku uz atskaišu filtra apgabalu.

Pārvietot uz rindu etiķetēm   

Pārvietot lauku uz rindu etiķešu apgabalu.

Pārvietot uz kolonnu etiķetēm   

Pārvietot lauku uz kolonnu etiķešu apgabalu.

Pārvietot uz vērtībām   

Pārvietot lauku uz vērtību apgabalu.

Vērtības lauka iestatījumi, Lauka iestatījumi   

Tiek parādīts dialoglodziņš Lauka iestatījumi vai Vērtības lauka iestatījumi. Papildinformāciju par katru iestatījumu var skatīt, dialoglodziņa augšpusē noklikšķinot uz palīdzības pogas pogas attēls .

Varat arī noklikšķināt un turēt nospiestu lauka nosaukumu un pēc tam vilkt lauku no lauka uz izkārtojuma sekciju un uz citiem apgabaliem.

Lauku noņemšana no rakurstabulas

 1. Noklikšķiniet rakurstabulā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Lai pēc vajadzības parādītu rakurstabulas lauku sarakstu, cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rādīt noklikšķiniet uz Lauku saraksts.

  Excel lentes attēls

 3. Lai noņemtu lauku, rakurstabulas lauku sarakstā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Rakurstabulas lauku sarakstā notīriet izvēles rūtiņu blakus lauka nosaukumam.

   Piezīme.: Notīrot izvēles rūtiņu lauku sarakstā, no atskaites tiek noņemti visi lauka gadījumi.

  • Izkārtojuma apgabalā noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt lauku.

  • Izkārtojuma sekcijā noklikšķiniet un turiet nospiestu lauka nosaukumu un pēc tam velciet to ārpus rakurstabulas lauku saraksta.

Kolonnu, rindu un starpsummu izkārtojumu maiņa

Lai precizētu tālāko rakurstabulas izkārtojumu, varat veikt izmaiņas, kas ietekmē kolonnu, rindu un starpsummu izkārtojumu, piemēram, starpsummas tiek parādītas virs rindām un kolonnu virsraksti — izslēgti. Tāpat rindās un kolonnās var pārkārtot atsevišķus vienumus.

Kolonnas un rindas lauku virsrakstu ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet rakurstabulā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Lai pārslēgtos no lauku virsrakstu rādīšanas uz paslēpšanu, cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rādīt noklikšķiniet uz Lauku virsraksti.

  Excel lentes attēls

Starpsummu parādīšana virs vai zem to rindām

 1. Rakurstabulā atlasiet rindas lauku, kurā vēlaties parādīt starpsummas.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

  Padoms.: Struktūras vai tabulārajā veidā varat arī veikt dubultklikšķi uz rindas lauka un turpināt ar 3. darbību.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Lauka iestatījumi cilnes Starpsummas un filtri sadaļā Starpsummas noklikšķiniet uz Automātiski vai Pielāgots.

  Piezīme.:  Ja ir atlasīts Nav, starpsummas ir izslēgtas.

 4. Cilnes Izkārtojums un drukāšana sadaļā Izkārtojums noklikšķiniet uz Vienumu etiķetes rādīt struktūras veidā un pēc tam veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai parādītu starpsummas virs starpsummas rindām, atzīmējiet izvēles rūtiņu Starpsummas rādīt katras grupas augšdaļā. Šī opcija ir atlasīta pēc noklusējuma.

  • Lai parādītu starpsummas zem starpsummas rindām, notīriet izvēles rūtiņu Starpsummas rādīt grupas augšdaļā.

Rindu un kolonnu vienumu secības maiņa

Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

 • Rakurstabulā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas vai kolonnas etiķetes vai etiķetes vienuma, norādiet uz Pārvietot un pēc tam izmantojiet kādu no komandām izvēlnē Pārvietošana, lai pārvietotu vienumu uz citu atrašanās vietu.

 • Atlasiet pārvietojamo rindas vai kolonnas etiķetes vienumu un pēc tam norādiet uz šūnas apakšējo apmali. Kad rādītājs pārvēršas par bultiņu ar četrām smailēm, velciet vienumu uz jauno pozīciju. Šajā piemērā ir parādīts, kā velkot pārvietot rindas vienumu.

  Piemērs, kurā redzama vienuma pārvietošana rakurstabulas atskaitē.

Kolonnu platumu pielāgošana atsvaidzinot

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Rakurstabulas opcijas cilnes Izkārtojums un formāts sadaļā Formāts veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai pielāgotu rakurstabulas kolonnas automātiskai platākā teksta vai vērtības lieluma ietilpināšanai, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atjauninot automātiski ietilpināt kolonnu platumu.

  • Lai saglabātu pašreizējo rakurstabulas kolonnas platumu, notīriet izvēles rūtiņu Atjauninot automātiski ietilpināt kolonnu platumu.

Kolonnas pārvietošana rindas etiķešu apgabalā vai rindas pārvietošana kolonnas etiķešu apgabalā

Lai uzlabotu rakurstabulas izkārtojumu un pārskatāmību, kolonnas lauku var pārvietot rindas etiķešu apgabalā vai rindas lauku var pārvietot kolonnas etiķešu apgabalā. Pārvietojot kolonnu rindā vai rindu kolonnā, tiek mainīta lauka vertikālā vai horizontālā orientācija. Šī darbība tiek saukta arī par rindas vai kolonnas “rakursēšanu”.

Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas lauka, norādiet uz Pārvietot <lauka nosaukums> un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvietot <lauka nosaukums> uz kolonnām.

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kolonnas lauka un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvietot <lauka nosaukums> uz rindām.

 • Velciet rindu vai kolonnas lauku uz citu apgabalu. Šajā piemērā ir parādīts, kā pārvietot kolonnas lauku uz rindas etiķešu apgabalu.

  Piemērs, kurā redzama rakurstabulas atskaites izkārtojuma maiņa

  1. Noklikšķiniet uz kolonnas lauka

  2. Velciet to uz rindas apgabalu

  3. Sports kļūst par rindas lauku kā Reģions

Ārējo rindu vai kolonnu vienumu šūnu sapludināšana vai sapludināšanas noņemšana

Ārējo rindu un kolonnu vienumiem var sapludināt šūnas horizontālai un vertikālai vienumu centrēšanai un var noņemt šūnu sapludināšanu, lai ārējo rindu un kolonnu vienumus taisnotu pa kreisi virs vienumu grupas.

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Rakurstabulas opcijas noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums un formāts un sadaļā Izkārtojums atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Sapludināt un centrēt šūnas ar etiķetēm.

Piezīme.:  Rakurstabulas cilnē Līdzinājums nevar izmantot izvēles rūtiņu Sapludināt šūnas.

Tukšu šūnu, tukšu līniju un kļūdu parādīšanas veida maiņa

Ir gadījumi, kad rakurstabulas datos ir tukšas šūnas, tukšas līnijas vai kļūdas. Šādos gadījumos var mainīt to parādīšanas veidu.

Kļūdu un tukšu šūnu parādīšanas veida maiņa

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Rakurstabulas opcijas noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums un formāts un pēc tam sadaļā Formāts veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības.

  • Lai mainītu kļūdu parādīšanas veidu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Kļūdu vērtībām rādīt. Lodziņā ierakstiet to vērtību, kas ir jārāda kļūdu vietā. Lai parādītu kļūdas kā tukšas šūnas, lodziņā izdzēsiet visas rakstzīmes.

  • Lai mainītu tukšu šūnu parādīšanas veidu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Tukšajām šūnām rādīt un pēc tam tekstlodziņā ierakstiet vērtību, ko vēlaties parādīt tukšajās šūnās.

   Padoms.:  Lai parādītu tukšas šūnas, izdzēsiet no tekstlodziņa visas rakstzīmes. Lai parādītu nulles, notīriet izvēles rūtiņu.

Tukšo līniju parādīšana vai paslēpšana pēc rindām vai vienumiem

Rindām veiciet tālāk minētās darbības.

 • Rakurstabulā atlasiet rindas lauku.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

  Padoms.: Struktūras vai tabulārajā veidā varat arī veikt dubultklikšķi uz rindas lauka un turpināt ar 3. darbību.

 • Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

 • Dialoglodziņa Lauka iestatījumi cilnes Izkārtojums un drukāšana sadaļā Izkārtojums atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Pēc katras vienuma etiķetes ievietot tukšu rindiņu.

Vienumiem veiciet tālāk minētās darbības.

 • Rakurstabulā atlasiet vajadzīgo vienumu.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 • Cilnes Noformējums grupā Izkārtojums noklikšķiniet uz Tukšas rindas un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc katras vienuma etiķetes ievietot tukšu rindiņu vai Pēc katra vienuma noņemt tukšu rindiņu.

  Excel lentes attēls

  Piezīme.: Tukšajām līnijām var lietot rakstzīmju un šūnu formatējumu, bet tajās nevar ievadīt datus.

Vienumu vai etiķešu bez datiem rādīšanas veida maiņa

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Cilnē Attēlojums sadaļā Rādīt veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības.

  • Lai parādītu vienumus, kuru rindās nav datu, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Rādīt vienumus, kuru rindās nav datu. Tiks parādīti vai paslēpti rindu vienumi, kuriem nav vērtību.

   Piezīme.: Šis iestatījums ir pieejams tikai tiešsaistes analītiskās apstrādes (Online Analytical Processing — OLAP) datu avotam.

  • Lai parādītu vienumus, kuru kolonnās nav datu, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Rādīt vienumus, kuru kolonnās nav datu. Tiks parādīti vai paslēpti kolonnu vienumi, kuriem nav vērtību.

   Piezīme.: Šis iestatījums ir pieejams tikai OLAP datu avotam.

  • Lai parādītu vienumu etiķetes, ja neviens no laukiem neatrodas vērtību apgabalā, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Rādīt vienumu etiķetes, ja neviens no laukiem neatrodas vērtību apgabalā. Tiks parādītas vai paslēptas vienumu etiķetes, ja neviens no laukiem neatradīsies vērtību apgabalā.

   Piezīme.: Šī izvēles rūtiņa attiecas tikai uz rakurstabulām, kas izveidotas Excel versijās, kas ir jaunākas par Office Excel 2007.

Formatējuma maiņa vai noņemšana

Varat izvēlēties kādu no galerijas plašā rakurstabulu stilu klāsta. Turklāt varat arī kontrolēt atskaites grupēšanu. Lauka skaitļu formāta maiņa ir ātrs veids, kā atskaitē lietot konsekventu formatējumu. Varat arī pievienot vai noņemt rindu un kolonnu grupēšanu (mainot fona krāsu uz tumšāku vai gaišāku). Grupēšana var atvieglot datu lasīšanu un pārskatīšanu.

Stila lietošana, lai formatētu rakurstabulu

Varat ātri mainīt rakurstabulas izskatu un formātu, izmantojot kādu no daudziem iepriekš definētajiem rakurstabulas stiliem (vai ātrajiem stiliem).

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rakurstabulas stili veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Noklikšķiniet uz redzama rakurstabulas stila vai ritiniet galeriju, lai skatītu papildu stilus.

  • Lai redzētu visus pieejamos stilus, ritjoslas apakšdaļā noklikšķiniet uz pogas Papildu.

   Excel lentes attēls

   Ja vēlaties izveidot pielāgotu rakurstabulas stilu, galerijas apakšdaļā noklikšķiniet uz Jauns rakurstabulas stils, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Jauns rakurstabulas stils.

Grupēšanas lietošana, lai mainītu rakurstabulas formātu

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rakurstabulas stilu opcijas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai rindas pārmaiņus formatētu gaišākā un tumšākā krāsā, noklikšķiniet uz Rindas joslās.

  • Lai kolonnas pārmaiņus formatētu gaišākā un tumšākā krāsā, noklikšķiniet uz Kolonnas joslās.

  • Lai grupēšanas stilā iekļautu rindu galvenes, noklikšķiniet uz Rindu galvenes.

  • Lai grupēšanas stilā iekļautu kolonnu galvenes, noklikšķiniet uz Kolonnu galvenes.

   Excel lentes attēls

Stila vai grupēšanas formāta noņemšana no rakurstabulas

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rakurstabulas stili ritjoslas apakšdaļā noklikšķiniet uz pogas Papildu, lai skatītu visus pieejamos stilus un pēc tam galerijas apakšdaļā noklikšķiniet uz Notīrīt.

  Excel lentes attēls

Rakurstabulas datu nosacījumformatēšana

Lietojiet nosacījumformatēšanu, lai atvieglotu vizuālo uztveri un datu analīzi, problēmjautājumu noteikšanu un modeļu un tendenču identificēšanu. Nosacījumformatēšana sniedz iespēju rast atbildes uz noteiktiem jautājumiem par datiem. Rakurstabulā lietojot nosacījumformatēšanu, ir jāizprot svarīgas atšķirības:

 • Ja maināt rakurstabulas izkārtojumu, izmantojot filtrēšanu, līmeņu paslēpšanu, līmeņu sakļaušanu un izvēršanu vai lauka pārvietošanu, nosacījumformāts tiek saglabāts, kamēr vien lauki pamata datos netiek noņemti.

 • Nosacījumformāta apmērs laukiem apgabalā Vērtības var tikt pamatots uz datu hierarhiju, un šis apmērs tiek noteikts, izmantojot visus redzamos vecākelementa (nākamais augstākais līmenis hierarhijā) bērnelementus (nākamais zemākais līmenis hierarhijā) rindās vienai vai vairākām kolonnām, vai kolonnās vienai vai vairākām rindām.

  Piezīme.: Datu hierarhijā bērnelementi nepārmanto nosacījumformatējumu no vecākelementa, un vecākelements nepārmanto nosacījumformatējumu no bērnelementiem.

 • Pastāv trīs metodes, kā noteikt lauku nosacījumformātu apmēru apgabalā Vērtības: veicot atlasi, pēc atbilstošā lauka un pēc vērtības lauka.

Papildinformāciju skatiet rakstā Nosacījumformatēšanas lietošana.

Lauka skaitļu formāta maiņa

 1. Rakurstabulā atlasiet vajadzīgo lauku.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

  Dialoglodziņā Lauka iestatījumi tiek parādītas etiķetes un atskaites filtri, bet dialoglodziņā Vērtību lauka iestatījumi — vērtības.

 3. Dialoglodziņā apakšdaļā noklikšķiniet uz Skaitļu formāts.

 4. Dialoglodziņa Šūnu formatēšana sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz vajadzīgā skaitļa formāta.

 5. Atlasiet vajadzīgās opcijas un pēc tam divreiz noklikšķiniet uz Labi.

  Varat arī noklikšķināt ar peles labo pogu uz vērtības lauka un pēc tam uz Skaitļa formāts.

OLAP servera formatēšanas iekļaušana

Ja ir izveidots savienojums ar Microsoft SQL servera analīzes pakalpojumu tiešsaistes analītiskās apstrādes (OLAP) datu bāzi, varat norādīt, kurus OLAP servera formātus izgūt un parādīt kopā ar datiem.

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Dati noklikšķiniet uz Mainīt datu avotu un pēc tam noklikšķiniet uz Savienojuma rekvizīti.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Savienojuma rekvizīti sadaļā Lietojums un pēc tam sadaļā OLAP servera formatēšana veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai iespējotu vai atspējotu skaitļu formatēšanu, piemēram, valūtu, datumus un laiku, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Skaitļu formāts.

  • Lai iespējotu vai atspējotu fontu stilus, piemēram, treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un pārsvītrojumu, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Fonta stils.

  • Lai iespējotu vai atspējotu aizpildījuma krāsas, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Aizpildījuma krāsa.

  • Lai iespējotu vai atspējotu teksta krāsas, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Teksta krāsa.

Formatējuma saglabāšana vai dzēšana

 1. Noklikšķiniet jebkurā rakurstabulas vietā.

  Šādi tiek parādīta lentes cilne Rakurstabulu rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Cilnes Izkārtojums un formāts sadaļā Formāts veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai saglabātu rakurstabulas izkārtojumu un formātu un turpmāk to lietotu katru reizi, kad veicat kādu darbību rakurstabulā, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt šūnu formatējumu atjauninot.

  • Lai atmestu rakurstabulas izkārtojumu un formātu un atgrieztos noklusējuma izkārtojumā vai formātā katru reizi, kad veicat kādu darbību rakurstabulā, notīriet izvēles rūtiņu Saglabāt šūnu formatējumu atjauninot.

  Piezīme.: Lai gan šī opcija ietekmē arī rakurstabulas formatējumu, tendences līknes, datu etiķetes, kļūdu stabiņi un citas izmaiņas konkrētās datu sērijās netiek saglabātas.

Programmā Excel Online varat kārtot un filtrēt rakurstabulu, kā arī pārvietot tās laukus un lauku sarakstā mainīt vērtību lauku iestatījumus, taču nevarat mainīt datu izkārtojumu. Datu izkārtojumu var mainīt programmas datora versijā. Skatiet rakstu Rakurstabulas izkārtojuma un formāta izstrāde

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×