Rakurstabulas atskaites lauka kopsavilkuma funkcijas vai pielāgotā aprēķina maiņa

Dati vērtību apgabalā rakursdiagrammas atskaitē veido apakšā esošo avota datu (kas nav redzamā vērtība) kopsavilkumu šādā veidā: skaitliskās vērtības izmanto funkciju SUM un teksta vērtības izmanto funkciju COUNT. Tomēr summārā funkcija var mainīt. Papildus var izveidot arī pielāgots aprēķins.

 1. Atlasiet lauku vērtību apgabalā, kuram vēlaties mainīt rakurstabulas atsaites kopsavilkuma funkcijas.

 2. Cilnes Analīze grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz tekstlodziņa Aktīvais lauks un pēc tam uz Lauka iestatījumi.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Vērtību lauka iestatījumi.

  Avota nosaukums ir lauka nosaukums datu avotā.

  Pielāgotais nosaukums rāda pašreizējo nosaukumu rakurstabulas atskaitē vai avota nosaukumu, ja nav pielāgotā nosaukuma. Lai mainītu pielāgoto nosaukumu, noklikšķiniet uz teksta lodziņā un rediģējiet nosaukumu.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Apkopot vērtības pēc.

 4. Lodziņā Apkopot vērtību lauku pēc noklikšķiniet uz vajadzīgās kopsavilkuma funkcijas.

  Izmantojamās kopsavilkuma funkcijas

  Funkcija

  Summē

  Sum

  Vērtību summu. Šī ir skaitlisko vērtību noklusējuma funkcija.

  Count

  Vērtību skaitu. Kopsavilkuma funkcija Count darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNTA. Count ir noklusējuma funkcija vērtībām, kas nav skaitļi.

  Average

  Vērtību vidējos aritmētiskos.

  Max

  Lielāko vērtību.

  Min

  Mazāko vērtību.

  Product

  Vērtību reizinājums.

  Count Numbers

  Vērtību skaitu, kas nav skaitļi. Summēšanas funkcija Count Nums darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNT.

  StDev

  Populācijas standartnovirzes novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  StDevp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Var

  Populācijas dispersijas novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  Varp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Piezīme.: Dažiem avota dati tipiem, piemēram, OLAP datiem un aprēķināto lauku tipiem, kā arī laukiem ar aprēķinātiem vienumiem kopsavilkuma funkciju nevar mainīt.

 5. Papildus var izmantot pielāgoto aprēķinu, rīkojoties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Rādīt vērtības kā.

  2. Lodziņā Rādīt vērtības kā noklikšķiniet uz vajadzīgā aprēķina.

   Izmantojiet šo aprēķinu

   Lai

   Bez aprēķina

   Izslēgtu pielāgoto aprēķinu.

   % no gala summas

   Parādītu vērtību kā visu atskaites vērtību vai datu punktu gala summas procentu.

   % no kolonnu kopsummas

   Parādītu visas vērtības katrā kolonnā vai sērijā kā summas procentus šai kolonnai vai sērijai.

   % no rindas kopsummas

   Parādītu vērtības katrā rindā vai kategorijā kā summas procentus šai rindai vai kategorijai.

   % no

   Parādītu vērtības kā Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā procentus.

   % no vecākrindas kopsummas

   Aprēķinātu (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība rindās).

   % no vecākkolonnas kopsummas

   Aprēķinātu (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība kolonnas).

   % no vecākkopsummas

   Aprēķinātu (vienuma vērtība)/(atlasītā bāzes lauka vecākvienuma vērtība).

   Atšķirība no

   Parādītu vērtības kā atšķirību no Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā.

   % atšķirība no

   Parādītu vērtības kā procentuālu atšķirību no Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā.

   Rezultāts šeit

   Parādītu vērtības secīgiem vienumiem Bāzes laukā kā rezultātu šeit.

   % rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību procentos secīgiem vienumiem Bāzes laukā kā rezultātu šeit.

   Ierindot no mazākā līdz lielākajam

   Parādītu atlasīto vērtību pakāpi atlasītajā laukā, 1. laukā parādot mazāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Ierindot no lielākā līdz mazākajam

   Parādītu atlasīto vērtību pakāpi konkrētā laukā, 1. laukā parādot lielāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Indekss

   Aprēķinātu vērtību šādi:

   ((vērtība šūnā) x (gala summu gala summa)) / ((rindu gala summa) x (kolonnu gala summa))

  3. Atlasiet opcijas Bāzes lauks un Bāzes vienums, ja tās ir pieejamas izvēlētajam aprēķinam.

   Piezīme.: Bāzes lauks nedrīkst būt tas pats lauks, kuru izvēlējāties 1. darbībā.

 6. Lai mainītu skaitļu formatēšanas veidu, noklikšķiniet uz Skaitļa formāts un dialoglodziņa Šūnu formatēšana cilnē Skaitlis atlasiet skaitļa formātu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Ja atskaitē ir vairāki vērtību lauki, iepriekš minētās darbības atkārtojiet katram laukam, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme.: Lai izmantotu vairāk nekā vienu kopsavilkuma funkciju vienam un tam pašam laukam, vēlreiz pievienojiet lauku no rakurstabulas lauku saraksta un pēc tam atkārtojiet darbības, izvēloties vajadzīgo funkciju.

 1. Atlasiet lauku vērtību apgabalā, kuram vēlaties mainīt rakurstabulas atsaites kopsavilkuma funkcijas.

 2. Cilnes Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz tekstlodziņa Aktīvais lauks un pēc tam uz Lauka iestatījumi.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Vērtību lauka iestatījumi.

  Avota nosaukums ir lauka nosaukums datu avotā.

  Pielāgotais nosaukums rāda pašreizējo nosaukumu rakurstabulas atskaitē vai avota nosaukumu, ja nav pielāgotā nosaukuma. Lai mainītu pielāgoto nosaukumu, noklikšķiniet uz teksta lodziņā un rediģējiet nosaukumu.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Apkopot vērtības pēc.

 4. Lodziņā Apkopot vērtību lauku pēc noklikšķiniet uz vajadzīgās kopsavilkuma funkcijas.

  Funkcija

  Summē

  Sum

  Vērtību summu. Šī ir skaitlisko vērtību noklusējuma funkcija.

  Count

  Vērtību skaitu. Kopsavilkuma funkcija Count darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNTA. Count ir noklusējuma funkcija vērtībām, kas nav skaitļi.

  Average

  Vērtību vidējos aritmētiskos.

  Max

  Lielāko vērtību.

  Min

  Mazāko vērtību.

  Product

  Vērtību reizinājums.

  Count Numbers

  Vērtību skaitu, kas nav skaitļi. Summēšanas funkcija Count Nums darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNT.

  StDev

  Populācijas standartnovirzes novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  StDevp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Var

  Populācijas dispersijas novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  Varp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Piezīme.: Dažiem avota dati tipiem, piemēram, OLAP datiem un aprēķināto lauku tipiem, kā arī laukiem ar aprēķinātiem vienumiem kopsavilkuma funkciju nevar mainīt.

 5. Papildus var izmantot pielāgoto aprēķinu, rīkojoties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Rādīt vērtības kā.

  2. Lodziņā Rādīt vērtības kā noklikšķiniet uz vajadzīgā aprēķina.

   Izmantojiet šo aprēķinu

   Lai

   Bez aprēķina

   Izslēgtu pielāgoto aprēķinu.

   % no gala summas

   Parādītu vērtību kā visu atskaites vērtību vai datu punktu gala summas procentu.

   % no kolonnu kopsummas

   Parādītu visas vērtības katrā kolonnā vai sērijā kā summas procentus šai kolonnai vai sērijai.

   % no rindas kopsummas

   Parādītu vērtības katrā rindā vai kategorijā kā summas procentus šai rindai vai kategorijai.

   % no

   Parādītu vērtības kā Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā procentus.

   % no vecākrindas kopsummas

   Aprēķinātu (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība rindās).

   % no vecākkolonnas kopsummas

   Aprēķinātu (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība kolonnas).

   % no vecākkopsummas

   Aprēķinātu (vienuma vērtība)/(atlasītā bāzes lauka vecākvienuma vērtība).

   Atšķirība no

   Parādītu vērtības kā atšķirību no Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā.

   % atšķirība no

   Parādītu vērtības kā procentuālu atšķirību no Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā.

   Rezultāts šeit

   Parādītu vērtības secīgiem vienumiem Bāzes laukā kā rezultātu šeit.

   % rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību procentos secīgiem vienumiem Bāzes laukā kā rezultātu šeit.

   Ierindot no mazākā līdz lielākajam

   Parādītu atlasīto vērtību pakāpi atlasītajā laukā, 1. laukā parādot mazāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Ierindot no lielākā līdz mazākajam

   Parādītu atlasīto vērtību pakāpi konkrētā laukā, 1. laukā parādot lielāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Indekss

   Aprēķinātu vērtību šādi:

   ((vērtība šūnā) x (gala summu gala summa)) / ((rindu gala summa) x (kolonnu gala summa))

  3. Atlasiet opcijas Bāzes lauks un Bāzes vienums, ja tās ir pieejamas izvēlētajam aprēķinam.

   Piezīme.: Bāzes lauks nedrīkst būt tas pats lauks, kuru izvēlējāties 1. darbībā.

 6. Lai mainītu skaitļu formatēšanas veidu, noklikšķiniet uz Skaitļa formāts un dialoglodziņa Šūnu formatēšana cilnē Skaitlis atlasiet skaitļa formātu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Ja atskaitē ir vairāki vērtību lauki, iepriekš minētās darbības atkārtojiet katram laukam, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme.: Lai izmantotu vairāk nekā vienu kopsavilkuma funkciju vienam un tam pašam laukam, vēlreiz pievienojiet lauku no rakurstabulas lauku saraksta un pēc tam atkārtojiet darbības, izvēloties vajadzīgo funkciju.

 1. Atlasiet lauku vērtību apgabalā, kuram vēlaties mainīt rakurstabulas atsaites kopsavilkuma funkcijas.

 2. Cilnes Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz tekstlodziņa Aktīvais lauks un pēc tam uz Lauka iestatījumi.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Vērtību lauka iestatījumi.

  Avota nosaukums ir lauka nosaukums datu avotā.

  Pielāgotais nosaukums rāda pašreizējo nosaukumu rakurstabulas atskaitē vai avota nosaukumu, ja nav pielāgotā nosaukuma. Lai mainītu pielāgoto nosaukumu, noklikšķiniet uz teksta lodziņā un rediģējiet nosaukumu.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Apkopot pēc.

 4. Lodziņā Apkopot vērtību lauku pēc noklikšķiniet uz vajadzīgās kopsavilkuma funkcijas.

  Izmantojamās kopsavilkuma funkcijas

  Funkcija

  Summē

  Sum

  Vērtību summu. Šī ir skaitlisko vērtību noklusējuma funkcija.

  Count

  Vērtību skaitu. Kopsavilkuma funkcija Count darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNTA. Count ir noklusējuma funkcija vērtībām, kas nav skaitļi.

  Average

  Vērtību vidējos aritmētiskos.

  Max

  Lielāko vērtību.

  Min

  Mazāko vērtību.

  Product

  Vērtību reizinājumus.

  Count Nums

  Vērtību skaitu, kas nav skaitļi. Summēšanas funkcija Count Nums darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNT.

  StDev

  Populācijas standartnovirzes novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  StDevp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Var

  Populācijas dispersijas novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  Varp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Piezīme.: Dažiem avota dati tipiem, piemēram, OLAP datiem un aprēķināto lauku tipiem, kā arī laukiem ar aprēķinātiem vienumiem kopsavilkuma funkciju nevar mainīt.

 5. Papildus var izmantot pielāgoto aprēķinu, rīkojoties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Rādīt vērtības kā.

  2. Lodziņā Rādīt vērtības kā noklikšķiniet uz vajadzīgā aprēķina.

   Izmantojiet šo funkciju

   Lai

   Parasts

   Izslēgtu pielāgoto aprēķinu.

   Atšķirība no

   Parādītu vērtības kā atšķirību no Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā.

   % no

   Parādītu vērtības kā Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā procentus.

   % atšķirība no

   Parādītu vērtības kā procentuālu atšķirību no Bāzes vienuma vērtības Bāzes laukā.

   Rezultāts šeit

   Parādītu vērtības secīgiem vienumiem Bāzes laukā kā rezultātu šeit.

   % no rindas

   Parādītu vērtības katrā rindā vai kategorijā kā summas procentus šai rindai vai kategorijai.

   % no kolonnas

   Parādītu visas vērtības katrā kolonnā vai sērijā kā summas procentus šai kolonnai vai sērijai.

   % no kopsummas

   Parādītu vērtību kā visu atskaites vērtību vai datu punktu gala summas procentu.

   Indekss

   Aprēķinātu vērtību šādi:

   ((vērtība šūnā) x (gala summu gala summa)) / ((rindu gala summa) x (kolonnu gala summa))

  3. Atlasiet opcijas Bāzes lauks un Bāzes vienums, ja tās ir pieejamas izvēlētajam aprēķinam.

   Piezīme.: Bāzes lauks nedrīkst būt tas pats lauks, kuru izvēlējāties 1. darbībā.

 6. Lai mainītu skaitļu formatēšanas veidu, noklikšķiniet uz Skaitļa formāts un dialoglodziņa Šūnu formatēšana cilnē Skaitlis atlasiet skaitļa formātu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Ja atskaitē ir vairāki vērtību lauki, iepriekš minētās darbības atkārtojiet katram laukam, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme.: Lai izmantotu vairāk nekā vienu kopsavilkuma funkciju vienam un tam pašam laukam, vēlreiz pievienojiet lauku no rakurstabulas lauku saraksta un pēc tam atkārtojiet darbības, izvēloties vajadzīgo funkciju.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×