Problēmu novēršana, pareizrakstību un gramatiku pārbaudot vairākās valodās

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude vairākās valodās var izraisīt unikālas problēmas, piemēram, pareizi uzrakstīti vārdi tiek atzīmēti kā nepareizi, bet nepareizi uzrakstīti vārdi citā valodā netiek atzīmēti kā nepareizi. Šis raksts pievēršas bieži sastopamām problēmām un palīdz nodrošināt, lai jūsu tekstam tiktu noteikta pareiza valoda, pareizrakstības un gramatikas pārbaudei tiktu izmantota pareizas valodas vārdnīca, kā arī būtu iespējoti Office automatizētie valodas rīki.

Piezīme.: Ja citā valodā vēlaties rakstīt tikai dažas rakstzīmes, skatiet rakstu Simbolu ievietošana.

Nepareizi uzrakstīti vārdi netiek atzīmēti kā nepareizi

Pārliecinieties, vai:

Pārliecinieties, vai vajadzīgā valoda ir iespējota

Lai citā valodā pareizi pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku, attiecīgā valoda jāiespējo sistēmā Office. Ja vajadzīga valoda, kas dialoglodziņā Office valodu preferenču iestatīšana nav norādīta kā rediģējama valoda, lai varētu pārbaudīt pareizrakstību, iespējams, būs jāiegādājas un jāinstalē valodas pakotne. Papildinformāciju par valodu iespējošanu sistēmā Office skatiet rakstā Valodas pievienošana vai valodas preferenču iestatīšana sistēmā Office un Kā noteikt, vai ir nepieciešama valodas pakotne, valodu interfeisa pakotne vai korektūras rīku pakotne.

Uz lapas sākumu

Pārliecinieties, vai tekstam tiek lietota pareizā valoda

Ja pareizrakstības pārbaudītājs nepārbauda citā valodā uzrakstītus vārdus vai norāda, ka citā valodā pareizi uzrakstītie vārdi ir uzrakstīti nepareizi, iespējams, vārdi tiek identificēti ar nepareizo valodu.

Lai programmā Word manuāli mainītu noteiktu vārdu vai teksta daļas valodu, rīkojieties šādi:

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Valoda noklikšķiniet uz Valoda > Iestatīt korektūras valodu.

  (Programmā Word 2007 noklikšķiniet uz Iestatīt valodu grupā Koriģēšana.)

 2. Dialoglodziņā Valoda atlasiet nepieciešamo valodu.

  Svarīgi!: Ja vajadzīgā valoda netiek parādīta virs dubultās līnijas, valoda ir jāiespējo, lai tai varētu pārbaudīt pareizrakstību.

 3. Sāciet ievadīt tekstu.

  Piezīme.: Lai ievadītu tādas rakstzīmes kā vācu valodas umlautu (ö), spāņu valodas tildi (ñ), turku valodas sediļu (Ç) vai pat simbolus, piemēram, atzīmi, cilnes Ievietošana grupā Simbols noklikšķiniet uz Simbols un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās rakstzīmes.

 4. Lai pārslēgtos atpakaļ uz sākotnējo valodu vai pārslēgtos uz citu valodu, atkārtojiet 1.–3. darbību. 3. darbībā izvēlieties nākamo valodu.

Uz lapas sākumu

Pārliecinieties, vai tiek izmantota pareizā vārdnīca

Pārliecinieties, vai tekstam ir atlasīta pareizā vārdnīca, piemēram, angļu (ASV), nevis angļu (Apvienotā Karaliste).

Lai programmā Word mainītu vārdnīcu uz noteiktas valodas vārdnīcu, rīkojieties šādi:

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Valoda noklikšķiniet uz Valoda > Iestatīt korektūras valodu.

  (Programmā Word 2007 noklikšķiniet uz Iestatīt valodu grupā Koriģēšana.)

 2. Dialoglodziņā Valoda atlasiet nepieciešamo valodu.

  Svarīgi!: Ja vajadzīgā valoda netiek parādīta virs dubultās līnijas, valoda ir jāiespējo, lai tai varētu pārbaudīt pareizrakstību.

  Piezīme.: Ja Office produkta versija nenodrošina nepieciešamās valodas korektūras rīkus, piemēram, pareizrakstības pārbaudītāju, iespējams, nepieciešama valodas pakotne. Papildinformāciju skatiet tēmā Kā noteikt, vai ir nepieciešama valodas pakotne vai valodu interfeisa pakotne.

Lai atlasītajam tekstam mainītu vārdnīcu, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet tekstu, kuram vēlaties mainīt vārdnīcas valodu.

 2. Cilnes Pārskatīšana grupā Valoda noklikšķiniet uz Valoda > Iestatīt korektūras valodu.

  (Programmā Word 2007 noklikšķiniet uz Iestatīt valodu grupā Koriģēšana.)

 3. Sadaļā Atlasītā teksta valoda noklikšķiniet uz tās valodas, ar kuru jāidentificē teksta daļa. Ja valodas, ko lietojat, nav parādītas virs dubultlīnijas, lai šīs valodas būtu pieejamas, tās jāiespējo (jāieslēdz konkrētās valodas opcijas).

Uz lapas sākumu

Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Valodu noteikt automātiski.

Lai programmā Word atzīmētu izvēles rūtiņu Valodu noteikt automātiski, rīkojieties šādi:

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Valoda noklikšķiniet uz Valoda > Iestatīt korektūras valodu.

  (Programmā Word 2007 noklikšķiniet uz Iestatīt valodu grupā Koriģēšana.)

 2. Dialoglodziņā Valoda atzīmējiet izvēles rūtiņu Valodu noteikt automātiski.

 3. Pārskatiet valodas, kas tiek parādītas virs dubultlīnijas sarakstā Atlasītā teksta valoda. Programmā Word var noteikt tikai tās valodas, kas tiek parādītas virs dubultlīnijas. Ja nav pieejama vajadzīgā valoda, iespējojiet rediģēšanas valodu, lai programmā Word valodas tiktu noteiktas automātiski.

  Dialoglodziņš Valoda

Piezīmes.: 

 • Automātiskajai valodas noteikšanai nepieciešams, lai teksta teikums būtu rakstīts atbilstošajā valodā. Atkarībā no teikumu garuma var būt nepieciešams ierakstīt vairākus teikumus, pirms konteksts būs pietiekams, lai programmā Word tiktu automātiski atpazīta valoda un lietota pareizā vārdnīca.

 • Ja izvēles rūtiņa Valodu noteikt automātiski ir atzīmēta, tad valoda var tikt noteikta nepareizi to vārdu dēļ, kas vairākās valodās tiek rakstīti vienādi, piemēram, vārds “centre” angļu valodā (Apvienotajā Karalistē) un franču valodā (Francijā). Lai novērstu šo problēmu, vēlamajā valodā ierakstiet vairākus vārdus vai notīriet izvēles rūtiņas Valodu noteikt automātiski atzīmi.

Uz lapas sākumu

Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai

Iespējams, ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai un tā rada tipogrāfiskas kļūdas, rakstīšanas laikā mainot tastatūras valodu. Mēģiniet uzrakstīt vairāk vārdu vajadzīgajā valodā vai notīriet izvēles rūtiņu Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai.

Lai atzīmētu izvēles rūtiņu Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai (Office 2010, Office 2013 un Office 2016):

 1. Atveriet programmu Word.

 2. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Papildu.

 3. Sadaļā Rediģēšanas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai.

  Piezīme.: Izvēles rūtiņa Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai ir redzama tikai tad, kad ir iespējots atbilstošas valodas tastatūras izkārtojums. Ja opcija netiek parādīta, iespējojiet tastatūras izkārtojumu vēlamajai valodai.

Uz lapas sākumu

Pārliecinieties, vai notīrīta izvēles rūtiņa Nepārbaudīt pareizrakstību un gramatiku

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Nepārbaudīt pareizrakstību un gramatiku, jūsu dokumentos netiek pārbaudīta pareizrakstība.

Lai programmā Word noņemtu atzīmi izvēles rūtiņā Valodu noteikt automātiski, rīkojieties šādi:

 1. cilnes Pārskatīšana grupā Valoda noklikšķiniet uz Valoda > Iestatīt korektūras valodu.

  (Programmā Word 2007 noklikšķiniet uz Iestatīt valodu grupā Koriģēšana.)

 2. Dialoglodziņā Valoda notīriet izvēles rūtiņu Nepārbaudīt pareizrakstību un gramatiku.

  Dialoglodziņš Valoda

Uzziniet vairāk par pareizrakstības un gramatikas pārbaudi citās valodās.

Uz lapas sākumu

Pārliecinieties, vai nepareizi uzrakstītais vārds nav nejauši pievienots pielāgotajai vārdnīcai

Ja nepareizi uzrakstīts vārds ir pievienots īpašajai vārdnīcai, tas jāatrod un jāizdzēš. Informāciju par to, kā pārbaudīt, vai īpašajā vārdnīcā nav nepareizi uzrakstītu vārdu, skatiet tēmā Īpašu vārdnīcu izmantošana vārdu pievienošanai pareizrakstības pārbaudītājam. Informāciju par vārdu izņemšanu no vārdnīcas skatiet tēmā Vai no Office pareizrakstības pārbaudes vārdnīcas var izņemt kādu vārdu?.

Uz lapas sākumu

Vajadzīgā vārdnīcas valoda nav norādīta dialoglodziņā Valoda

Visbiežākais iemesls, kāpēc vārdnīcas valoda netiek parādīta dialoglodziņa Valoda sarakstā Vārdnīcas valoda, ir tas, ka valoda nav iespējota kā korektūras valoda vai arī valoda nav iekļauta instalētajā Office versijā, tāpēc tai jāinstalē valodas pakotne. Informāciju par to, kā iespējot rediģēšanas valodu, skatiet rakstā Kā mainīt valodu, kas tiek lietota Office izvēlnēs un korektūras rīkos.

Uz lapas sākumu

Vai tomēr nepieciešama palīdzība?

Sazinieties ar mums saistībā ar savu jautājumu vai problēmu.

Ja jums ir kāds ieteikums vai pieprasījums par pareizrakstību un gramatiku, publicējiet to šeit.

Papildinformācija par pareizrakstību un gramatiku

Pareizrakstības un gramatikas pārbaudīšana

Gramatikas un rakstīšanas stila opciju atlasīšana

Vārdu pievienošana vai rediģēšana pareizrakstības pārbaudes vārdnīcā

Pareizrakstības un gramatikas pārbaudītājs nedarbojas, kā paredzēts

Valodas pievienošana vai valodas preferenču iestatīšana sistēmā Office

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude citā valodā

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×