Problēmas definēšana un risināšana, izmantojot pievienojumprogrammu Solver (Risinātājs)

Risinātājs ir programmas Microsoft Excel pievienojumprogramma, kuru var izmantot iespēju analīze. Izmantojot Risinātāju, var atrast optimālu (maksimālo vai minimālo) vērtību formula vienā šūnā — dēvētā par mērķa šūnu, — kas pakļauta ierobežojumiem citu formulu šūnu vērtībās darblapā. Risinātājs darbojas kopā ar šūnu grupu, ko dēvē par lēmumu mainīgajām vai vienkārši mainīgajām šūnām un kas tiek lietotas, lai aprēķinātu formulas ierobežojuma vai mērķšūnās. Risinātājā tiek koriģētas norādīto mainīgo šūnu vērtības, lai atbilstu šūnu ierobežojumiem un izveidotu nepieciešamo mērķšūnas rezultātu.

Vienkārši sakot, varat izmantot pievienojumprogrammu Risinātājs, lai noteiktu vienas šūnas maksimālo vai minimālo vērtību, mainot citas šūnas. Piemēram, varat mainīt plānotā reklāmas budžeta apjomu un skatīt ietekmi uz plānoto peļņas summu.

Piezīme.: Iepriekšējās risinātāja versijās (pirms Excel 2007) mērķšūna tika dēvēta par “mērķa šūnu” un lēmumu mainīgās šūnas tika dēvētas par “mainīgajām šūnām” vai “pielāgojamām šūnām”. Programmā Excel 2010 pievienojumprogrammā Risinātājs ir veikti vairāki uzlabojumi, tāpēc, ja izmantojat Excel 2007, jūsu pieredze mazliet atšķirsies.

Šajā piemērā reklāmu apjoms katrā ceturksnī ietekmē pārdoto vienību skaitu, netieši nosakot pārdošanas ieņēmumus, saistītās izmaksas un peļņu. Risinātājā var mainīt reklāmas ceturkšņu budžetu (lēmuma mainīgo šūnas B5:C5) līdz pat kopējā budžeta ierobežojumam 20_000 dolāru apmērā (šūna F5), līdz kopējās peļņas (mērķšūna F7) vērtība sasniedz maksimālo apjomu. Mainīgo šūnu vērtības tiek izmantotas katra ceturkšņa peļņas aprēķināšanai, tādējādi vērtības ir saistītas ar formulas mērķšūnu F7, =SUM(Q1 peļņa:Q2 peļņa).

Pirms Risinātāja novērtējuma

1. Mainīgā šūnas

2. Šūna ar ierobežojumiem

3. Mērķšūna

Pēc Risinātāja palaišanas jaunās vērtības ir šādas:

Pēc Risinātāja novērtēšanas

 1. Cilnes Dati grupā Analīze noklikšķiniet uz Risinātājs.
  Praktiskā nodarbība: PowerPoint 2010

  Piezīme.: Ja komanda Risinātājs vai grupa Analīze nav pieejama, ir jāaktivizē risinātājs pievienojumprogramma. Skatiet rakstu: kā aktivizēt pievienojumprogrammu Risinātājs.

  Excel 2010 + Solver dialoglodziņa attēls
 2. Lodziņā Iestatīt mērķi ievadiet šūnas atsauce vai nosaukums mērķšūnai. Mērķšūnā ir jābūt ietvertai formulai.

 3. Izpildiet vienu no šīm darbībām.

  • Lai mērķšūnas vērtība būtu iespējami liela, noklikšķiniet uz Maksimums.

  • Lai mērķšūnas vērtība būtu iespējami maza, noklikšķiniet uz Minimums.

  • Lai mērķšūnai būtu noteikta vērtība, noklikšķiniet uz Vērtība un pēc tam lodziņā ierakstiet vērtību.

  • Lodziņā Mainot mainīgās šūnas katrai lēmuma mainīgajai šūnai ievadiet nosaukumu vai atsauci. Atdaliet atsauces, kas neatrodas blakus, ar komatiem. Mainīgajām šūnām ir jābūt tieši vai netieši saistītām ar mērķšūnu. Varat norādīt līdz pat 200 mainīgajām šūnām.

 4. Lodziņā Pakļaut ierobežojumiem ievadiet visus lietojamos ierobežojumus.

  1. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Pievienot.

  2. Lodziņā Šūnas atsauce ievadiet tā šūnu diapazona šūnas atsauci vai nosaukumu, kuram ir jāierobežo vērtība.

  3. Noklikšķiniet uz relācijas ( <=, =, >=, Int, binvai dif ), ko vēlaties starp atsauces šūnu un ierobežojumu. Ja noklikšķināt uz Int, Integer tiek parādīts lodziņā ierobežojums . Ja noklikšķināt uz nodalījums, lodziņā ierobežojums parādās binārs . Ja noklikšķināt uz dif, lodziņā ierobežojums tiek parādīts alldifferent .

  4. Ja lodziņā Ierobežojums attiecībai izvēlaties <=, = vai >=, ierakstiet skaitli, šūnas atsauci vai nosaukumu vai formulu.

  5. Veiciet vienu no šīm darbībām:

   • Lai akceptētu ierobežojumu un pievienotu citu, noklikšķiniet uz Pievienot.

   • Lai akceptētu ierobežojumu un atgrieztos dialoglodziņā Risinātāja parametrss, noklikšķiniet uz Labi.
    Piezīmes   Int, binun dif relācijas varat lietot tikai lēmuma mainīgo šūnu ierobežojumos.

    Lai izdzēstu vai mainītu esošu ierobežojumu, rīkojieties šādi:

  6. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz maināmā vai dzēšamā ierobežojuma.

  7. Noklikšķiniet uz Mainīt un pēc tam veiciet izmaiņas vai noklikšķiniet uz Dzēst.

 5. Noklikšķiniet uz Risināt un veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai paturētu risinājuma vērtības darblapā, dialoglodziņā Risinātāja rezultāti noklikšķiniet uz Paturēt Risinātāja risinājumu.

  • Lai atjaunotu sākotnējās vērtības, pirms noklikšķināt uz Risināt, noklikšķiniet uz Atjaunot sākotnējās vērtības.

  • Risināšanas procesu varat pārtraukt, nospiežot taustiņu Esc. Programmā Excel tiek pārrēķināti dati darblapā ar pēdējām lēmuma mainīgajās šūnās atrastajām vērtībām.

  • Lai izveidotu pārskatu, kura pamatā ir jūsu risinājums, kad programmā Risinātājs tika atrasts risinājums, lodziņā Pārskati noklikšķiniet uz pārskata tipa un pēc tam uz Labi. Pārskats tiek izveidots jaunā darbgrāmatas darblapā. Ja risinātājā netiek atrasts risinājums, pieejami ir tikai atsevišķi pārskati vai nav pieejams neviens pārskats.

  • Lai saglabātu lēmuma mainīgo šūnu vērtības un varētu tās parādīt vēlāk, dialoglodziņā Risinātāja rezultāti noklikšķiniet uz Saglabāt scenāriju un pēc tam lodziņā Scenārija nosaukums ierakstiet scenārija nosaukumu.

 1. Pēc problēmas definēšanas dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Dialoglodziņā Opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt iterācijas rezultātus, lai skatītu katra izmēģinājuma risinājuma vērtības, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 3. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Risināt.

 4. Dialoglodziņā Rādīt mēģinājuma risinājumu veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai apturētu risināšanas procesu un parādītu dialoglodziņu Risinātāja rezultāti, noklikšķiniet uz Apturēt.

  • Lai turpinātu risināšanas procesu un parādītu nākamo mēģinājuma risinājumu, noklikšķiniet uz Turpināt.

 1. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Izvēlieties vai ievadiet vērtības jebkurai no opcijām dialoglodziņa cilnēs Visas metodes, Nelineārs (VSG) un Evolucionārs.

 1. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Ielādēt/Saglabāt.

 2. Ievadiet šūnu diapazonu modeļa apgabalam un noklikšķiniet uz Saglabāt vai Ielādēt.

  Saglabājot modeli, ievadiet atsauci uz pirmo šūnu tukšu šūnu vertikālā diapazonā, kurā novietot problēmas modeli. Ielādējot modeli, ievadiet atsauci visam šūnu diapazonam, kurā ietverts problēmas modelis.

  Padoms.: Pēdējās atlases varat saglabāt ar darblapu dialoglodziņā Risinātāja parametri, saglabājot darbgrāmatu. Katrā darbgrāmatas darblapā var būt atšķirīga risinātāja atlase, un tās visas tiek saglabātas. Varat definēt arī vairākas darblapas problēmas, noklikšķinot uz Ielādēt/Saglabāt, lai problēmas saglabātu atsevišķi.

Dialoglodziņā Risinātāja parametri varat izvēlēties jebkuru no trim algoritmiem un risināšanas metodēm.

 • Nelineārs vispārināts samazināts gradients (VSG)    Tiek lietots tādām problēmām, kas ir vienmērīgi nelineāras.

 • LP simplekss    Tiek lietots lineārām problēmām.

 • Evolucionārs    Tiek lietots problēmām, kas nav vienmērīgas.

Svarīgi!: Vispirms ir jāiespējo Risinātāja pievienojumprogramma. Papildinformāciju skatiet rakstā pievienojumprogrammas Risinātājs ielāde.

Šajā piemērā reklāmu apjoms katrā ceturksnī ietekmē pārdoto vienību skaitu, netieši nosakot pārdošanas ieņēmumus, saistītās izmaksas un peļņu. Risinātājs var mainīt ceturkšņa reklāmas budžetus (lēmuma mainīgās šūnas B5: C5) līdz pat kopējam budžeta ierobežojumam $20 000 (šūna D5), līdz kopējā peļņa (mērķa šūna D7) sasniedz maksimālo iespējamo summu. Mainīgās šūnās veiktās vērtības tiek izmantotas, lai aprēķinātu katra ceturkšņa peļņu, un tie ir saistīti ar formulas mērķa šūnu D7, = SUM (Q1 peļņa: Q2 peļņa).

Example Solver evaluation

1. remarka mainīgu šūnu

2. remarka ierobežota šūna

3. remarka objektīva šūna

Pēc Risinātāja palaišanas jaunās vērtības ir šādas:

PowerPoint Web App

 1. Programmā Excel 2016 for Mac: noklikšķiniet uz datu > Risinātājs.

  Risinātājs

  Programmā Excel darbam ar Mac 2011: noklikšķiniet uz cilnes dati un sadaļā analīzenoklikšķiniet uz Risinātājs.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Sadaļā iestatīt uzdevumuievadiet uzdevuma šūnas šūnas atsauce vai nosaukumu.

  Piezīme.: Mērķšūnā ir jābūt ietvertai formulai.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  Darbība

  Rīkojieties šādi

  Pēc iespējas palielināt mērķa šūnas vērtību

  Noklikšķiniet uz Maksimums.

  Padariet mērķa šūnas vērtību cik vien iespējams mazu

  Noklikšķiniet uz minimums.

  Mērķa šūnas iestatīšana noteiktā vērtībā

  Noklikšķiniet uz vērtībaun pēc tam lodziņā ierakstiet vērtību.

 4. Lodziņā Mainot mainīgās šūnas katrai lēmuma mainīgajai šūnai ievadiet nosaukumu vai atsauci. Atsauces, kas neatrodas blakus, atdaliet ar komatiem.

  Mainīgajām šūnām ir jābūt tieši vai netieši saistītām ar mērķšūnu. Varat norādīt līdz pat 200 mainīgajām šūnām.

 5. Lodziņā pakļaut ierobežojumiem pievienojiet jebkādus ierobežojumus, ko vēlaties lietot.

  Lai pievienotu ierobežojumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Pievienot.

  2. Lodziņā Šūnas atsauce ievadiet tā šūnu diapazona šūnas atsauci vai nosaukumu, kuram ir jāierobežo vērtība.

  3. <= relāciju uznirstošā izvēlne, atlasiet relāciju, kuru vēlaties starp atsauces šūnu un ierobežojumu. Ja izvēlaties <=, =vai >=, lodziņā CONSTRAINT ierakstiet skaitli, šūnas atsauci vai nosaukumu vai formulu.

   Piezīme.: Varat lietot tikai Int, bin un DIF relācijas, kas attiecas uz lēmuma mainīgo šūnu ierobežojumiem.

  4. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  Darbība

  Rīkojieties šādi

  Akceptētu ierobežojumu un pievienotu citu

  Noklikšķiniet uz Pievienot.

  Akceptētu ierobežojumu un atgrieztos dialoglodziņā Risinātāja parametri

  Noklikšķiniet uz Labi.

 6. Noklikšķiniet uz risinātun pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  Lai

  Rīkojieties šādi

  Risinājuma vērtību paturēšana lapā

  Dialoglodziņā Risinātāja rezultāti noklikšķiniet uz Saglabāt Risinātāja risinājumu .

  Sākotnējo datu atjaunošana

  Noklikšķiniet uz Atjaunot sākotnējās vērtības.

Piezīmes.: 

 1. Lai pārtrauktu risināšanas procesu, nospiediet taustiņu ESC. Programma Excel pārrēķina lapu ar pēdējām vērtībām, kas atrastas Koriģējamajām šūnām.

 2. Lai izveidotu pārskatu, kura pamatā ir jūsu risinājums, kad programmā Risinātājs tika atrasts risinājums, lodziņā Pārskati noklikšķiniet uz pārskata tipa un pēc tam uz Labi. Atskaite tiek izveidota jaunā darbgrāmatas lapā. Ja Risinātājs neatrod risinājumu, atskaites izveides opcija nav pieejama.

 3. Lai saglabātu šūnu vērtību pielāgošanu kā scenāriju, ko var parādīt vēlāk, dialoglodziņā Risinātāja rezultāti noklikšķiniet uz Saglabāt scenāriju un pēc tam lodziņā scenārija nosaukums ierakstiet scenārija nosaukumu.

 1. Programmā Excel 2016 for Mac: noklikšķiniet uz datu > Risinātājs.

  Risinātājs

  Programmā Excel darbam ar Mac 2011: noklikšķiniet uz cilnes dati un sadaļā analīzenoklikšķiniet uz Risinātājs.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Pēc problēmas definēšanas dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt iterācijas rezultātus , lai skatītu katra izmēģinājuma risinājuma vērtības, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz Risināt.

 5. Dialoglodziņā Rādīt mēģinājuma risinājumu veiciet kādu no šīm darbībām:

  Lai

  Rīkojieties šādi

  Risinājuma procesa pārtraukšana un dialoglodziņa Risinātāja rezultāti parādīšana

  Noklikšķiniet uz apturēt.

  Risinājuma procesa turpināšana un nākamā mēģinājuma risinājuma parādīšana

  Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).

 1. Programmā Excel 2016 for Mac: noklikšķiniet uz datu > Risinātājs.

  Risinātājs

  Programmā Excel darbam ar Mac 2011: noklikšķiniet uz cilnes dati un sadaļā analīzenoklikšķiniet uz Risinātājs.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Noklikšķiniet uz Opcijasun pēc tam dialoglodziņā Opcijas vai Risinātāja opcijas izvēlieties vienu vai vairākas tālāk norādītās opcijas.

  Lai

  Rīkojieties šādi

  Iestatīt risinājumu laiku un iterāciju

  Cilnes visas metodes sadaļā risināšanas ierobežojumilodziņā Maksimums (sekundes) ierakstiet sekunžu skaitu, cik ilgi vēlaties atvēlēt risinājuma laiku. Pēc tam lodziņā iterācijas ierakstiet maksimālo atkārtojumu skaitu, ko vēlaties atļaut.

  Piezīme.: Ja risinājuma process sasniedz maksimālo laiku vai iterāciju skaitu, pirms Risinātājs ir atradis risinājumu, Risinātājs parāda dialoglodziņu Rādīt mēģinājuma risinājumu .

  Precizitātes pakāpes iestatīšana

  Cilnes visas metodes lodziņā ierobežojuma precizitāte ierakstiet vajadzīgo precizitātes pakāpi. Jo mazāks skaitlis, jo lielāka precizitāte.

  Konverģences pakāpes iestatīšana

  Cilnes vsg nelineāra vai evolūcija lodziņā konverģence ierakstiet relatīvo izmaiņu apjomu, kuru vēlaties atļaut pēdējā piecās iterācijās, pirms risinātāja pieturas ar risinājumu. Jo mazāks skaitlis, bet mazāk relatīvās izmaiņas ir atļautas.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

 4. Dialoglodziņā Risinātāja parametri noklikšķiniet uz risināt vai slēgt.

 1. Programmā Excel 2016 for Mac: noklikšķiniet uz datu > Risinātājs.

  Risinātājs

  Programmā Excel darbam ar Mac 2011: noklikšķiniet uz cilnes dati un sadaļā analīzenoklikšķiniet uz Risinātājs.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Noklikšķiniet uz ielādēt/saglabāt, norādiet šūnu diapazonu modeļa apgabalam un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt vai ielādēt.

  Saglabājot modeli, ievadiet atsauci uz pirmo šūnu tukšu šūnu vertikālā diapazonā, kurā novietot problēmas modeli. Ielādējot modeli, ievadiet atsauci visam šūnu diapazonam, kurā ietverts problēmas modelis.

  Padoms.: Varat saglabāt pēdējās atlases dialoglodziņā Risinātāja parametri ar lapu, saglabājot darbgrāmatu. Katrai darbgrāmatas lapai var būt atsevišķa risinātāja atlase, un tās visas tiek saglabātas. Varat arī definēt vairāk nekā vienu lapas problēmu, noklikšķinot uz ielādēt/saglabāt , lai saglabātu problēmas atsevišķi.

 1. Programmā Excel 2016 for Mac: noklikšķiniet uz datu > Risinātājs.

  Risinātājs

  Programmā Excel darbam ar Mac 2011: noklikšķiniet uz cilnes dati un sadaļā analīzenoklikšķiniet uz Risinātājs.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Uznirstošajā izvēlnē Atlasīt risināšanas metodi atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām.

Risināšanas metode

Apraksts

VSG (ģeneralizēts reducētais gradients) nelineārs

Noklusējuma izvēle modeļiem, kas izmanto lielāko daļu Excel funkciju, izņemot IF, CHOOSE, LOOKUP un citas "Step" funkcijas.

Simplex LP

Izmantojiet šo metodi lineārās programmēšanas problēmu novēršanai. Jūsu modelim formulās, kas ir atkarīgas no mainīgajām šūnām, jāizmanto SUM, SUMPRODUCT, + un *.

Evolucionārs

Šī metode, kuras pamatā ir ģenētiskie algoritmi, ir vislabākā, ja modelis izmanto IF, CHOOSE vai LOOKUP ar argumentiem, kuri ir atkarīgi no mainīgajām šūnām.

Piezīme.: Risinātāja programmas koda daļas ir Autortiesības 1990-2010, izmantojot Front Systems, Inc. porcijas ir autortiesības 1989 ar optimālām metodēm, Inc.

Tā kā programmā Excel tīmeklim netiek atbalstītas pievienojumprogrammas, nevarat izmantot risinātāja pievienojumprogrammu, lai veiktu datu iespēju analīzi un atrastu optimālus risinājumus.

Ja jums ir darbvirsmas lietojumprogramma Excel, varat izmantot pogu Atvērt programmā Excel , lai atvērtu darbgrāmatu un izmantotu pievienojumprogrammu Risinātājs.

Papildu palīdzība par risinātāja lietošanu

Lai saņemtu detalizētāku palīdzību par risinātāja kontaktpersonu:

Frontes Systems, Inc
. P.O. Box 4288
Slīpne Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Tīmekļa vietne: http://www.solver.com
E-pasts
: info@solver.comRisinātāja palīdzība vietnē www.Solver.com.

Pievienojumprogrammas Risinātājs koda daļu autortiesības 1990.–2009. gadā reģistrējis uzņēmums Frontline Systems, Inc. Atsevišķu koda daļu autortiesības 1989. gadā reģistrējis uzņēmums Optimal Methods, Inc.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Skatiet arī

Risinātāja izmantošana kapitāla budžetā

Risinātāja izmantošana, lai noteiktu optimālo produkta sortimentu

Ievads par iespēju analīzi

Pārskats par formulām programmā Excel

Kā nepieļaut kļūdainas formulas

Kļūdu noteikšana formulās

Īsinājumtaustiņi programmā Excel

Excel funkciju saraksts (alfabēta secībā)

Excel funkciju saraksts (pēc kategorijas)

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×