Power View atskaitēs iekļautas tabulas izturēšanās rekvizītu iestatīšana

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Ja lietojat līdzekli Power View, varat iestatīt tabulu izturēšanās rekvizītus, lai mainītu detalizētas informācijas rindu grupēšanas veidu un nodrošinātu labāku identificējošās informācijas (piemēram, vārdu, identifikācijas fotoattēlu vai logotipu attēlu) novietojumu mozaīkas elementu konteineros, kartēs un diagrammās.

Piezīme.: Lai varētu iestatīt citus rekvizītus, ir jāiestata rindas identifikators.

 1. Atveriet Power Pivot. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet pievienojumprogrammu Sākt Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

 2. Loga apakšdaļā noklikšķiniet uz tās tabulas cilnes, kuras rekvizītus vēlaties konfigurēt.

 3. Noklikšķiniet uz Papildu > Tabulas izturēšanās.

 4. Laukā Rindas identifikators izvēlieties tabulas kolonnu, kurā ir tikai unikālas vērtības un nav nevienas tukšas vērtības. Rindas identifikatora iestatīšana ir pirmā darbība, kas ir jāveic pirms citu rekvizītu norādīšana.

 5. Laukā Paturēt unikālās rindas atlasiet kolonnas, kas ir jāapstrādā kā unikālas, pat ja tajās ir dublikāti (piemēram, atlasiet darbinieka vārdu un uzvārdu, lai nodrošinātu pareizu apstrādi gadījumā, ja vairākiem darbiniekiem ir vienāds vārds).

 6. Kolonnā Noklusējuma etiķete ir norādīts parādāmais vārds, lai atspoguļotu rindas datus (piemēram, darbinieka vārds darbinieka ierakstā).

  Dažās Power View vizualizācijās, piemēram, kartēs, noklusējuma etiķete tiek rādīta lielākā fontā. Ja esat arī iestatījis noklusējuma attēlu, noklusējuma etiķete tiek rādīta zem noklusējuma attēla mozaīkas elementu konteinera cilnēs.

 7. Laukā Noklusējuma attēls atlasiet rindas datu identificēšanai izmantojamo attēlu (piemēram, darbinieka ierakstā iekļauto identifikācijas fotoattēlu).

Tēmas šajā rakstā

Kāpēc ir jāiestata tabulas izturēšanās rekvizīti?

Noklusējuma lauki

Rekvizīts Rindas identifikators

Rekvizīts Paturēt unikālās rindas

Noklusējuma etiķetes

Noklusējuma attēli

Optimizēšana noteiktiem izkārtojumiem

Trūkst attēlu

Kā norādīt, ka kolonnā ir ietverti attēla vietrāži URL

Kā norādīt, ka kolonnā ir ietverti binārie attēli

Tabulās trūkst vienas vai vairāku rindu

Matricas izkārtojumā ir pārāk daudz datu

Uz diagrammas asīm ir pārāk daudz vienumu un līmeņu

Nākamās darbības

Skatiet arī

Kāpēc ir jāiestata tabulas izturēšanās rekvizīti?

Līdzeklī Power View vienumi tiek automātiski grupēti atbilstoši laukiem un lietotajam attēlojuma formātam. Parasti noklusējuma grupēšana nodrošina optimālu rezultātu. Taču dažās tabulās (galvenokārt tādās, kurās ir detalizēti dati), izmantojot noklusējuma grupēšanu, var tikt sagrupētas rindas, kas nav jāgrupē (piemēram, darbinieku vai klientu ieraksti, kuriem būtu jābūt uzskaitītiem atsevišķi — īpaši, ja divām vai vairāk personām ir tāds pats vārds un uzvārds). Šādām tabulām varat iestatīt rekvizītus, kas sekmē rindu atsevišķu uzskaitīšanu, nevis grupēšanu.

Piezīme.: Nemainiet noklusējuma grupēšanu tām tabulām, kas tiek lietotas kā uzmeklēšanas tabulas (piemēram, datu tabulai, preču kategoriju tabulai un departamentu tabulai, kurās ir salīdzinoši maz rindu un kolonnu), vai kopsavilkuma tabulām, kurās iekļauto rindu dati ir noderīgi tikai pēc to apkopošanas (piemēram, uzskaites dati, kas tiek apkopoti pēc dzimuma, vecuma vai ģeogrāfiskās informācijas). Uzmeklēšanas un kopsavilkuma tabulās noklusējuma grupēšana nodrošina labākos rezultātus.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma lauki

Varat iestatīt, kurus laukus pievienot līdzeklim Power View automātiski, ja kāds noklikšķina uz tabulas lauka Power View lauku sarakstā. Tabulā var būt daudz lauku, bet daži no tiem, iespējams, tiek lietoti biežāk nekā citi.

 1. Power Pivot logā noklikšķiniet uz cilnes Papildu > Noklusējuma lauku kopa.

 2. Atlasiet lauku sadaļā Lauki tabulā un noklikšķiniet uz Pievienot.

 3. Notiks pārvietošana uz Noklusējuma lauki, secībā.

 4. Kad esat ieguvis visus vajadzīgos laukus, varat mainīt to rādīšanas secību. Atlasiet lauku un noklikšķiniet uz Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

Rekvizīts Rindas identifikators

Rindas identifikators norāda vienu tabulas kolonnu, kurā ir tikai unikālas vērtības un nav nevienas tukšas vērtības. Rekvizīts Rindas identifikators tiek izmantots grupēšanas veida maiņai, lai grupa tiktu veidota nevis atbilstoši rindas lauku kopai, bet saskaņā ar noteiktu kolonnu, kas vienmēr tiek lietota kā rindas unikālais identifikators neatkarīgi no konkrētajā atskaites izvietojumā iekļautajiem laukiem.

Iestatot šo rekvizītu, noklusējuma grupēšanas veids no dinamiskas grupēšanas atbilstoši skatā iekļautajām kolonnām tiek mainīts uz nemainīgu grupēšanu, kas nodrošina datu apkopošanu atbilstoši rindas identifikatoram. Noklusējuma grupēšanas veida maiņa ietekmē tādus atskaišu izkārtojumus, kuros pretējā gadījumā dati tiktu grupēti (vai tiktu rādītas apakšsummas) atbilstoši katrai rindas kolonnai, piemēram, matricas izkārtojumu.

Iestatot rindas identifikatoru, tiek iespējoti papildu rekvizīti Paturēt unikālās rindas, Noklusējuma etiķete un Noklusējuma attēls, no kuriem katrs ietekmē lauku izturēšanos līdzeklī Power View.

Rekvizītu Rindas identifikators var izmantot arī atsevišķi, lai:

 • atskaitē varētu lietot bināros attēlus. Novēršot ar rindu unikalitāti saistītās neskaidrības, līdzeklī Power View var noteikt, kā konkrētai rindai piešķirt noklusējuma attēlus un noklusējuma etiķetes;

 • no matricas atskaites noņemtu nevēlamās apakšsummas. Izmantojot noklusējuma lauku līmeņa grupēšanu, katram laukam tiek izveidota apakšsumma. Ja vēlaties iegūt tikai vienu rindu līmenī aprēķinātu apakšsummu, iestatiet rindas identifikatoru.

Rindas identifikatoru nevar iestatīt tabulām, kas ir atzīmētas kā datumu tabulas. Datumu tabulu rindas identifikators tiek norādīts tabulas atzīmēšanas laikā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Dialoglodziņš Atzīmēt kā datuma tabulu.

Uz lapas sākumu

Rekvizīts Paturēt unikālās rindas

Izmantojot šo rekvizītu, varat norādīt, kuras kolonnas nodrošina identifikācijas informāciju (piemēram, darbinieka vārdu vai preces kodu), norādot rindu unikalitāti. Ja rindas šķiet vienādas (piemēram, ja diviem klientiem ir vienāds vārds), šajā rekvizītā norādītās kolonnas tiek atkārtoti iekļautas atskaites tabulā.

Atkarībā no atskaitei pievienotajām kolonnām dažas rindas var tikt apstrādātas kā vienādas, jo tajās iekļautās vērtības šķiet vienādas (piemēram, ja divu klientu vārds ir Jon Yang). Tā var notikt, ja atskaites skatā nav iekļautas citas kolonnas, kas norāda unikalitāti (piemēram, uzvārds, adrese vai dzimšanas datums). Šādā gadījumā vienādās rindas pēc noklusējuma tiek sakļautas vienā rindā, visu apvienoto rindu aprēķinātās vērtības apkopojot vienā lielākā rezultātā.

Iestatot rekvizītu Paturēt unikālās rindas, varat norādīt vienu vai vairākas kolonnas, kas, pievienojot tās atskaites skatam, vienmēr ir jāatkārto neatkarīgi no tā, vai tajās ir iekļauti dublikāti. Tādējādi ar kolonnām saistītās aprēķinātās vērtības tiek piešķirtas atbilstoši katrai rindai, nevis apkopotas vienā rindā.

Piezīme.: Tā kā lietotāja atlasītās kolonnas var ietekmēt grupēšanu, tādējādi izmainot izteiksmes aprēķinu filtra kontekstu, modeļu veidotājiem ir jāizveido tādi mēri, kas atgriež pareizos rezultātus.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma etiķetes

Izmantojot šo rekvizītu, tiek norādīta etiķete, kas ir skaidri redzama kartē vai diagrammā vai arī kopā ar noklusējuma attēlu ir iekļauta mozaīkas elementu atskaites navigācijas virknē. Ja tā tiek lietots kopā ar noklusējuma attēlu, noklusējuma etiķete ir redzama zem attēla. Izvēloties noklusējuma etiķeti, norādiet kolonnu, kas sniedz visvairāk informācijas par rindu (piemēram, vārdu).

Mozaīkas elementu konteinera ciļņu virknes izkārtojumā, kurā navigācijas virkne atrodas virspusē, noklusējuma etiķete ir redzama nosaukuma apgabalā zem attēla, kas ir definēts rekvizītā Noklusējuma attēls. Piemēram, ja apstrādājat darbinieku sarakstu, varat mozaīkot informāciju par darbiniekiem, kā noklusējuma attēlu izmantojot darbinieka identifikācijas fotoattēlu, bet kā noklusējuma etiķeti izmantojot darbinieka vārdu. Mozaīkas elementu konteinera navigācijas ciļņu virknē zem attēla vienmēr tiek rādīta noklusējuma etiķetes kolonna, pat ja tā nav atlasīta atskaites lauku sarakstā.

Mozaīkas elementu konteinera titullapu plūsmas izkārtojumā, kurā navigācijas virkne atrodas elementu apakšpusē, noklusējuma attēls tiek rādīts bez noklusējuma etiķetes.

Karšu izkārtojumā noklusējuma etiķetei tiek lietots liels fonta izmērs un tā tiek rādīta katras kartes augšpusē esošajā nosaukuma apgabalā. Piemēram, ja apstrādājat darbinieku sarakstu, varat izveidot kartes ar informāciju par darbiniekiem, kā noklusējuma attēlu izmantojot darbinieka identifikācijas fotoattēlu, bet kā noklusējuma etiķeti izmantojot darbinieka vārdu.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma attēli

Izmantojot šo rekvizītu, tiek norādīts attēls, kas pēc noklusējuma tiek rādīts mozaīkas elementu atskaites navigācijas ciļņu virknē, vai ir skaidri redzams zem noklusējuma etiķetes kartes kreisajā pusē. Kā noklusējuma attēls ir jānorāda vizuāls saturs. Darbinieku tabulā varat izmantot identifikācijas fotoattēlu, klientu tabulā — klienta logotipu, bet ģeogrāfisko datu tabulā — valsts/reģiona robežas formu.

Piezīme.: Attēlu avots var būt tīmekļa serverī saglabāta attēla faila vietrāža URL adrese vai darbgrāmatā iegulti binārie dati. Ja attēla avots ir vietrādis URL, noteikti iestatiet kolonnai attēla tipu, lai Power View atskaitē tiktu rādīts attēls, nevis vietrādis URL teksta formātā.

Uz lapas sākumu

Optimizēšana noteiktiem izkārtojumiem

Šajā sadaļā ir aprakstīta tabulas izturēšanās rekvizītu iestatīšanas ietekme uz noteiktu attēlojuma formātu un datu īpašībām. Piemēram, ja vēlaties uzlabot matricas atskaites izkārtojumu, varat izmantot šo informāciju, lai uzzinātu, kā uzlabot matricas attēlojumu, modelī izmantojot tabulas izturēšanās rekvizītus.

Trūkst attēlu

Modelī iestatītie rekvizīti nosaka, vai attēli atskaitē tiek rādīti vizuālā vai kā teksta vērtības. Tālāk sniegtajā piemērā atskaitē trūkst attēlu. Attēla vietā tiek rādīts attēla faila atrašanās vietas vietrādis URL. Tā notiek, jo modelī iekļautais teksts atskaitē tiek interpretēts kā teksts. To var mainīt, iestatot tās kolonnas rekvizītus, kurā ir iekļauts attēla vietrādis URL. Izmantojot rekvizītu, līdzeklī Power View tiek norādīts, ka kolonnas vērtība ir jālieto kā vietrādis URL, nevis jārāda teksta formātā.

Atskaites rekvizīts

Kā norādīt, ka kolonnā ir ietverti attēla vietrāži URL

 • PowerPivot loga cilnē Papildu sadaļā Atskaišu rekvizīti pārbaudiet, vai vērtība Datu kategorija ir iestatīta kā Attēla URL (ieteicams).

 • Ja nav, noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas vērtībai Datu kategorija > Citas kategorijas> Attēla URL.

Kā norādīt, ka kolonnā ir ietverti binārie attēli

 • PowerPivot logs > cilne Papildu > sadaļa Atskaišu rekvizīti > Tabulas izturēšanās.

 • Vērtībai Rindas identifikators izvēlieties kolonnu, kurā ir iekļautas unikālas vērtības.

Tabulās trūkst vienas vai vairāku rindu

Dažreiz, izmantojot noklusējuma grupēšanas veidu, tiek iegūts nevēlams rezultāts — visbiežāk atskaitē nav redzamas modelī iekļautās detalizētas informācijas rindas. Pēc noklusējuma līdzeklī Power View dati tiek grupēti pēc skatam pievienotajām kolonnām. Ja atskaitei pievienojat kolonnu Country Name, katra valsts/reģions skatā ir redzami tikai vienu reizi, lai gan pamata tabulā, iespējams, ir tūkstošiem rindu, kurās katrs valsts/reģiona valsts nosaukums ir iekļauts vairākas reizes. Šādā gadījumā noklusējuma grupēšanas veids sniedz pareizu rezultātu.

Tomēr, apsveriet iespēju citu piemēru varētu kur vairākas tās instances rindas jāparāda, jo patiesībā pamata rindas, kurās ir dati par dažādu vienību. Šajā piemērā pieņemts, ka jums ir divi klienti gan nosaukta Jon Yang. Izmantojot noklusējuma izturēšanās grupēšanu, tikai vienu gadījumu Jon Yang parādīsies atskaitē. Turklāt, jo sarakstā tiek parādīts tikai viens gadījums, pasākums Gada ienākumu ir summa šo vērtību, gan klientiem. Šāda situācija, kur klientus ar tādu pašu nosaukumu ir faktiski atšķiras cilvēki, noklusējuma izturēšanās grupēšanas rada nepareizu rezultātu.

Atskaites piemērs, kurā ir redzamas unikālās vērtības

Lai mainītu noklusējuma izturēšanās grupēšanu, iestatiet rekvizītus Rindas identifikators un Paturēt unikālās rindas . Paturēt unikālās rindas, izvēlieties kolonnas uzvārds, tāpēc šī vērtība tiek atkārtots rindu, pat tad, ja tas jau tiek rādīts citu rindu. Pēc tam, kad maināt rekvizītus un atkārtoti publicētu darbgrāmatu, to pašu atskaiti, varat izveidot tikai šoreiz redzēsit gan klientiem ar nosaukumu Jon Yang, ar Gada ienākumu pareizi piešķirts katram no tiem.

Atskaites piemērs, kurā ir redzamas apkopotās vērtības

Matricas izkārtojumā ir pārāk daudz datu

Attēlojot detalizētas informācijas tabulu matricas izkārtojumā, noklusējuma grupēšanas veids katrai kolonnai nodrošina apkopotu vērtību. Atkarībā no atskaites mērķa, iespējams, nevēlaties apkopot tik daudz datu. Lai to mainītu, varat iestatīt rekvizītu Rindas identifikators. Nav jāiestata neviens papildu rekvizīts. Iestatot tikai rindas identifikatoru, grupēšana tiek mainīta tā, lai apkopojumi tiktu rēķināti katrai rindai atbilstoši tās unikālajam rindas identifikatoram.

Salīdziniet tālāk sniegtos attēlus Pirms un Pēc, kuros ir redzama šī rekvizīta ietekme uz matricas izkārtojumu.

Pirms: noklusējuma grupēšana atbilstoši matricā iekļautajiem laukiem

Atskaites rekvizīts
Pēc: grupēšana pēc rindas identifikatora

Atskaites rekvizīts

Uz diagrammas asīm ir pārāk daudz vienumu un līmeņu

Diagrammu atskaitēs, kurās ir iekļauti detalizēti dati, kā ass ir jālieto rindas identifikators. Ja netiek lietots rindas identifikators, ass nav precīzi definēta, tāpēc tiek izveidots šķietami labākais izkārtojums, kas, iespējams, nav saprotams. Lai to mainītu, varat iestatīt rekvizītu Rindas identifikators. Nav jāiestata neviens papildu rekvizīts. Iestatot tikai rindas identifikatoru, grupēšana tiek mainīta tā, lai apkopojumi tiktu rēķināti katrai rindai atbilstoši tās unikālajam rindas identifikatoram.

Salīdziniet tālāk sniegtos attēlus Pirms un Pēc, kuros ir redzama šī rekvizīta ietekme uz diagrammas izkārtojumu. Abos attēlos ir redzama viena atskaite ar vienādiem laukiem un attēlojuma formātu. Vienīgā atšķirība ir tas, ka apakšējā attēlā redzamā atskaite ir izveidota pēc rekvizīta Rindas identifikators iestatīšanas tabulai Preces.

Atskaites rekvizīts
Pirms: noklusējuma grupēšana atbilstoši diagrammā iekļautajiem laukiem

Atskaites rekvizīts

Pēc: grupēšana pēc rindas identifikatora (rindas identifikators tiek lietots kā ass)

Uz lapas sākumu

Nākamās darbības

Kad esat novērtējis modelī iekļautās tabulas un iestatījis tabulas izturēšanās rekvizītus tām tabulām, kurās ir detalizētas informācijas rindas, kurām vienmēr ir jābūt redzamām kā atsevišķiem vienumiem, varat turpināt modeļa optimizēšanu, izmantojot papildu rekvizītus vai iestatījumus. Papildinformāciju par līdzekli Power View skatiet sadaļā Apmācība: datu modeļa optimizēšana atskaišu izveidei līdzeklī Power View.

Piezīmes.:  Video autortiesības:

 • Olimpisko spēļu datu kopa © Guardian News & Media Ltd.

 • Karogu attēli izmantoti ar CIA Factbook (cia.gov) atļauju

 • UNData (data.un.org) papildināšanas datu krājums pakalpojumā Microsoft Azure Marketplace

 • Olimpiskā sporta piktogrammas, autori Thadius856 un Parutakupiu, izplatīti saskaņā ar Wikimedia Commons licenci (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

PowerPivot atskaišu izveides rekvizīti līdzeklim Power View

PowerPivot: jaudīga datu analīze un datu modelēšana programmā Excel

Apmācība: rakurstabulas datu analīze programmā Excel 2013, izmantojot datu modeli

Power View un PowerPivot videoklipi

Power View: datu izpēte, vizualizācija un prezentācija

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×