Potenciālo pārdošanas iespēju izsekošana programmā Business Contact Manager

Vienumā Iespējas ieraksts tiek glabāta informācija par iespējamiem pārdošanas pasūtījumiem, un tas var palīdzēt izsekot pieaugošajām pārdošanas attiecībām ar kādu, kas ir pašreizējs vai potenciāls klients.

Šajā rakstā ir informācija par to, kā izmantot iespējas ierakstus, lai reģistrētu detalizētu informāciju par jūsu klientu interesējošiem produktiem vai pakalpojumiem, kā arī darbībām ar klientu.

Iespējamās darbības

Iespējas ieraksta izveide

Veidlapas Iespēja atvēršana

Veidlapas Iespēja aizpildīšana

Sarakstu pielāgošana veidlapā Iespēja

Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību pielāgošana

Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību dzēšana

Iespējas ieraksta rediģēšana

Iespējas ierakstam piesaistītā konta vai darba kontaktpersonas maiņa

Saziņas vēstures vienumu saistīšana ar iespējas ierakstu

Iespējas piešķiršana kolēģim

Iespējas atzīmēšana kā slēgta

Izsekošana uzdevumiem, kas nepieciešami, lai slēgtu vai iegūtu iespēju

Iespējas ieraksta izveide

Katrs izveidotais iespējas ieraksts ir jāsaista ar kādu no šiem ierakstiem: Konts vai Darba kontaktpersona. Iespējas ierakstam var pievienot saziņas vēstures vienumus, piemēram, darba piezīmes, uzdevumus, tikšanās, tālruņu žurnālus un failus, lai izsekotu darbībām ar klientu. Šie vēstures vienumi tiek pievienoti arī saistītā konta vai darba kontaktpersonas vēsturei.

Ja vēlaties pielāgot iekļautos pārdošanas posmus un darbības, skatiet sadaļu Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību pielāgošana. Ja vēlaties pielāgot veidlapu Iespēja, pievienojot vai noņemot laukus, skatiet sadaļu Ierakstu tipu un sarakstu izveide un pielāgošana.

Uz lapas sākumu

Veidlapas Iespēja atvēršana

 1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

 2. Lai lentē atvērtu jaunu, tukšu veidlapu Iespēja, noklikšķiniet uz Jauna iespēja.

 3. Lai atvērtu esošu iespējas ierakstu cilnē Iespējas, veiciet dubultklikšķi uz atveramā iespējas ieraksta.

Uz lapas sākumu

Veidlapas Iespēja aizpildīšana

 1. Ierakstiet vai atlasiet informāciju, ko vēlaties ierakstīt veidlapā Iespēja.

  Veidlapā ir iekļautas tālāk minētās lapas.

  Vispārīga informācija. Šajā lapā ir iekļauta vispārīga informācija par iespēju, kā arī statuss, avots un finanšu nosacījumi.

  Informācija par iespēju.

  • Iespējas nosaukums (obligāts). Ierakstiet iespējas nosaukumu.

  • Kam piešķirts. Noklikšķiniet uz tās personas vārda, kas izsekos šai iespējai un to slēgs.

   Sarakstā Kam piešķirts norādīti darbinieki, ar kuriem esat kopīgojis savu programmas Business Contact Manager datu bāzi vai kuriem esat piešķīris piekļuvi šai datu bāzei. Informāciju par vārdu pievienošanu un datu bāzes kopīgošanu skatiet rakstā Business Contact Manager datu kopīgošana ar citiem lietotājiem.

  • Tips. Noklikšķiniet uz ieraksta potenciālā pārdošanas pasūtījuma tipa.

  Saistītais konts vai darba kontaktpersona

  • Saistīt ar (obligāti). Noklikšķiniet uz pogas Saistīt ar, lai atlasītu kādu no šiem vienumiem saistīšanai ar šo iespēju: Konts vai Darba kontaktpersona. Papildinformāciju par dialoglodziņa aizpildīšanu skatiet rakstā Saistāmā ieraksta atlase programmā Business Contact Manager.

   Piezīme.: Iespēju var saistīt tikai ar vienu konta vai darba kontaktpersonas tipa ierakstu.

  Pārdošanas informācija.

  • Varbūtība. Ievadiet procentuālo vērtību, kas atspoguļo ticamību, ka iespēja izvērtīsies par pārdošanu. Varbūtības procentuālā vērtība tiek izmantota, lai aprēķinātu paredzamos ieņēmumus atkarībā no produktu un pakalpojumu kopskaita, kas uzskaitīti sadaļā Produkti un pakalpojumi.

  • Paredzamie ieņēmumi. Paredzamie ieņēmumi tiek aprēķināti automātiski, izmantojot varbūtības procentuālo vērtību un produktu un pakalpojumu kopskaitu, kas uzskaitīti sadaļā Produkti un pakalpojumi.

  • Slēgšanas datums. Noklikšķiniet uz datuma, kurā ir paredzama pārdošana.

  • Maksājuma nosacījumi. Noklikšķiniet uz metodes, ko klients izmantos produktu vai pakalpojumu apmaksai.

  • Beigu datums. Noklikšķiniet uz datuma, kurā beidzas piedāvājuma derīguma termiņš.

  • Piegādes datums. Noklikšķiniet uz piegādes datuma, ko piedāvājat klientam.

  Produkti un pakalpojumi.

  Pievienojiet klientu interesējošos vienumus: produktu un pakalpojumu vienumi.

  Veicamās darbības:

  • Pievienošana . Lai pievienotu jaunu produktu vai pakalpojumu vienumu, noklikšķiniet uz Pievienot.

   Dialoglodziņā Produkta vai pakalpojuma pievienošana ierakstiet vai atlasiet vajadzīgo informāciju. Papildinformāciju par veidlapas Produkta vai pakalpojuma pievienošana aizpildīšanu skatiet rakstā Produktu un pakalpojumu pārvaldīšana programmā Business Contact Manager.

  • Rediģēšana. Lai mainītu vienumu, noklikšķiniet uz tā un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt.

  • Noņemšana. Lai izdzēstu vienumu no saraksta, noklikšķiniet uz tā un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt.

  Avota informācija.

  • Avots. Noklikšķiniet uz iespējas avota, piemēram, tā tipa vienuma mārketinga aktivitāte, kas nodrošināja klienta vārdu vai iespēju.

  • Uzsācējs. Noklikšķiniet, lai atlasītu tā konta, darba kontaktpersonas vai mārketinga aktivitātes nosaukumu, kas nodrošināja šo iespēju.

   Mārketinga aktivitātes nosaukums tiek izmantots, lai izsekotu to iespēju skaitam, kas radušās konkrētas aktivitātes rezultātā. Ja noklikšķināt uz mārketinga aktivitātes nosaukuma šajā laukā, Outlook Business Contact Manager pievieno iespēju mārketinga aktivitātes lapai Izsekošana.

  • Konkurenti. Ierakstiet visu konkurentu vārdus/nosaukumus, lai atgādinātu sev pārbaudīt viņu cenas nolūkā piedāvāt labāku cenu vai pakalpojumu.

  Pārdošanas posms un darbības

  • Pārdošanas posms. Atlasiet iespējas pārdošanas posmu, lai varētu izsekot progresam.

   Varat pielāgot šo sarakstu, iekļaujot sava uzņēmuma unikālo pārdošanas posma informāciju. Noklikšķiniet uz Rediģēt šo sarakstu un skatiet sadaļu Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību pielāgošana.

   Atlasot pārdošanas posmu kā Slēgtā peļņa vai Slēgtie zaudējumi, ieraksts tiek bloķēts kā tikai lasāms. Opcija Slēgtā peļņa iestata varbūtību 100%; opcija Slēgtie zaudējumi iestata varbūtību 0%.

  • Atgādinājums. Atlasiet izvēles rūtiņu Atgādinājums, lai saņemtu Outlook atgādinājumus par šo iespēju. Noklikšķiniet uz datuma un laika, kad vēlaties saņemt atgādinājumu.

  Detalizēta informācija. Šajā lapā ir komentāri vai piezīmes par iespēju

  Varat ielīmēt komentārus no citiem failiem vai pievienot komentārus tieši ierakstā. Lai reģistrētu komentāra pievienošanas datumu un laiku, noklikšķiniet uz Pievienot laikspiedolu.

  Vēsture. Lapā Vēsture ir uzskaitīti visi saziņas vēstures vienumi, kas ir saistīti ar iespējas ierakstu.

  Varat izveidot detalizētāku iespējas vēsturi, noklikšķinot uz pogas Jauns un piesaistot ierakstam kādu no šādiem vienumiem: biznesa piezīme, tālruņa reģistrs, tikšanās vai uzdevums.

 2. Kad veidlapa ir aizpildīta, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

 3. Ievadiet informāciju, ko vēlaties ierakstīt veidlapā Iespēja.

 4. Kad informācija veidlapā ir ievadīta, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

  Ja izveidojat vairākus iespēju ierakstus, noklikšķiniet uz Saglabāt un izveidot jaunu, lai saglabātu izmaiņas un atvērtu jaunu veidlapu Iespēja.

Uz lapas sākumu

Sarakstu pielāgošana veidlapā Iespēja

Outlook Business Contact Manager izmanto daudzus standarta biznesa terminus, bet varat izveidot arī savus pārdošanas terminus, apmaksas likmes un citus vienumus ar savam uzņēmumam nepieciešamo konkrēto informāciju.

Visos pielāgojamos sarakstos ir iekļauta opcija Rediģēt šo sarakstu. Atlasiet šo opciju, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā varat pievienot vai rediģēt savu biznesa terminoloģiju. Veidlapā Iespēja varat pielāgot sarakstus šādiem laukiem: Tips, Maksājumu nosacījumi, Avots un Pārdošanas posms.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par sarakstu pielāgošanu, skatiet sadaļu Ierakstu tipu un sarakstu izveide un pielāgošana.

Uz lapas sākumu

Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību pielāgošana

Programmā Outlook Business Contact Manager varat izsekot visiem uzdevumiem, kas jāveic, lai pārveidotu potenciālo klientu par faktisku klientu. Veidlapā Potenciālais klients ir nodrošināta noklusējuma pārdošanas posmu un darbību kopa, un jūs varat pielāgot šos datus atbilstoši sava uzņēmuma vajadzībām.

Piezīme.:  Pārdošanas posmus un pārdošanas darbības var pielāgot tikai datu bāzes īpašnieks.

Jūs kā datu bāzes īpašnieks varat mainīt jebkura pārdošanas posma nosaukumu un secību, kā arī atjaunināt pārdošanas darbību nosaukumu, secību vai ilgumu jebkurā pārdošanas posmā. Varat arī iestatīt pārdošanas darbību atgādinājumus.

 1. Atveriet dialoglodziņu Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību modificēšana, veicot kādu no tālāk minētajām darbībām.

 2. Lentē cilnē Sākums grupā Pielāgošana noklikšķiniet uz Pārdošanas posms.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Fails. Cilnē Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pielāgot un pēc tam uz Modificēt pārdošanas posmus un pārdošanas darbības.

 4. Lai pievienotu savam procesam jaunu posmu, noklikšķiniet uz Pievienot pārdošanas posmu, ierakstiet jaunā pārdošanas posma nosaukumu un noklikšķiniet uz Labi. Izmantojiet bultiņu pogas, lai pārvietotu pārdošanas posmu sarakstā uz augšu vai uz leju.

 5. Lai pievienotu pārdošanas posmam darbību, noklikšķiniet uz Pievienot pārdošanas darbību, ierakstiet darbības nosaukumu un noklikšķiniet uz laika posma, kas būs vajadzīgs darbībai. Noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu Pārdošanas darbības pievienošana, un izmantojiet bultiņu pogas, lai pārvietotu darbību sarakstā uz augšu vai uz leju.

  Dialoglodziņš Pārdošanas darbību rediģēšana un dialoglodziņš Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību modificēšana aiz tā

 6. Lai modificētu pārdošanas posmu vai pārdošanas darbību sarakstā, noklikšķiniet uz vienuma sarakstā un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt. Atjauniniet informāciju dialoglodziņā, kas tiek atvērts, un noklikšķiniet uz Labi.

Nevar rediģēt pārdošanas posmus Slēgtā peļņa un Slēgtie zaudējumi.

 1. Lai mainītu saraksta vienumu secību, noklikšķiniet uz pārdošanas posma vai pārdošanas darbības un izmantojiet bultiņu pogas, lai pārvietotu to sarakstā uz augšu vai uz leju. Pārvietojot pārdošanas posmu, tiek pārvietotas arī visas saistītās pārdošanas darbības.

 2. Atzīme norāda, kurš pārdošanas posms ir noklusējuma pārdošanas posms visiem jaunajiem iespēju ierakstiem. Lai iestatītu citu noklusējuma pārdošanas posmu, noklikšķiniet uz tā, ko vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Padarīt par noklusējumu. Lai noņemtu noklusējuma iestatījumu, noklikšķiniet uz pārdošanas posma un pēc tam noklikšķiniet uz Notīrīt noklusējumu.

 3. Atlasiet izvēles rūtiņu, lai izveidotu atgādinājumus par katru pārdošanas darbību, kurai ir norādīts ilgums. Atgādinājumi tiks parādīti veidlapā Iespēja.

Uz lapas sākumu

Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību dzēšana

Pārdošanas posma vai pārdošanas darbības noņemšana no programmas Outlook Business Contact Manager var ietekmēt informāciju pašreizējos iespēju ierakstos.

Izdzēšot pārdošanas darbību, tā tiks noņemta no saraksta, kā arī no ierakstiem, kuros bija iekļauta šī darbība. Nevienā iespējas ierakstā, kurā bija iekļauta izdzēstā darbība, tā vairs netiks parādīta pat tad, ja ierakstā šī darbība bija atzīmēta kā pabeigta.

Izdzēšot pārdošanas posmu, tas tiks noņemts no saraksta, un visos ierakstos, kuros tas tika izmantots, tiks izveidots tukšs ieraksts. Piemēram, iespējas ierakstā, kas bijis iekļauts izdzēstajā pārdošanas posmā, pēc atkārtotas ieraksta atvēršanas tiks parādīts tukšs lauks Pārdošanas posms. Izdzēšot pārdošanas posmu, varat izvēlēties to aizstāt ar citu pārdošanas posmu vai tukšu lauku. Ja to aizstājat ar citu pārdošanas posmu, varat pievienot šī posma darbības aizstājējposmam. Pretējā gadījumā darbības tiks izdzēstas kopā ar pārdošanas posmu.

 1. Atveriet dialoglodziņu Pārdošanas posmu un pārdošanas darbību modificēšana, veicot kādu no tālāk minētajām darbībām.

 2. Lentē cilnē Sākums grupā Pielāgošana noklikšķiniet uz Pārdošanas posms.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Fails. Cilnē Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pielāgot un pēc tam uz Modificēt pārdošanas posmus un pārdošanas darbības.

 4. Lai izdzēstu pārdošanas darbību, atlasiet to sarakstā un noklikšķiniet uz Dzēst.

 5. Lai izdzēstu pārdošanas posmu, atlasiet to sarakstā un noklikšķiniet uz Dzēst. Dialoglodziņā Vienuma dzēšana atlasiet citu pārdošanas posmu, lai aizstātu izdzēsto, vai atstājiet lauku Aizstāt ar tukšu.

 6. Ja atlasāt pārdošanas posma aizstājēju, pēc tam varat atlasīt izvēles rūtiņu, lai pārvietotu visas pārdošanas darbības no izdzēstā pārdošanas posma uz pārdošanas posma aizstājēju. Darbības tiks pievienotas esošā darbību saraksta augšgalā, un varat izmantot bultiņu pogas, lai mainītu to secību.

Uz lapas sākumu

Iespējas ieraksta rediģēšana

 1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

 2. Darbvietā cilnē Iespējas veiciet dubultklikšķi uz atveramā iespējas ieraksta.

  Lai skatītu ieraksta informāciju, to neatverot, varat izmantot iespēju Pārdošanas darbvieta. No jebkuras cilnes noklikšķiniet uz ieraksta, kas jūs interesē. Lasīšanas rūtī tiek parādīta detalizēta informācija par šo ierakstu. Papildinformāciju par pārdošanas darbvietas izmantošanu skatiet rakstā Business Contact Manager darbvietu apgūšana.

 3. Atvērtā ierakstā varat veikt kādu no tālāk minētajām darbībām.

  • Rediģējiet informāciju. Ievadiet jauno informāciju un veiciet nepieciešamās izmaiņas. Pēc izmaiņu veikšanas noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

  • Izdrukājiet ierakstu.

   Kur ir drukāšanas komanda?

   Noklikšķiniet uz cilnes Fails. Noklikšķiniet uz cilnes Drukāšana un noklikšķiniet uz vēlamajām opcijām.

  • Nosūtiet e-pasta ziņojumu saistītajam kontam vai darba kontaktpersonai. Lentes grupā Saziņa noklikšķiniet uz E-pasts.

  • Ieplānojiet tikšanos ar kontu vai darba kontaktpersonu. Grupā Saziņa noklikšķiniet uz Sapulces pieprasījums.

  • Kategorizējiet ierakstu. Lentes grupā Atzīmes noklikšķiniet uz Kategorizēt un pēc tam noklikšķiniet uz kategorijas, kurai vēlaties pievienot šo ierakstu. Informāciju par ierakstu kategorizēšanu skatiet rakstā Ierakstu izmantošana programmā Business Contact Manager.

  • Izdzēsiet ierakstu. Noklikšķiniet uz Dzēst.

Uz lapas sākumu

Iespējas ierakstam piesaistītā konta vai darba kontaktpersonas maiņa

 1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

 2. Cilnē Iespējas veiciet dubultklikšķi uz maināmā iespējas ieraksta.

 3. Sadaļā Saistītais konts vai darba kontaktpersona noklikšķiniet uz Saistīt ar.

 4. Dialoglodziņā Saistīšana ar kontu vai darba kontaktpersonu sarakstā Vienuma tips noklikšķiniet uz ieraksta tipa, piemēram, Konti vai Visi darba kontaktpersonu tipi.

 5. Sarakstā noklikšķiniet uz ieraksta, ko vēlaties saistīt. Lai meklētu ierakstu, ierakstiet nosaukumu lodziņā Meklēt.

  Lai pievienotu jaunu ierakstu, noklikšķiniet uz pogas Jauns un aizpildiet veidlapu.

 6. Noklikšķiniet uz Saistīt ar, lai pievienotu kontu vai darba kontaktpersonu, un pēc tam uz Labi, lai atgrieztos pie iespējas ieraksta.

 7. Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Piezīme.: Iespēju var saistīt tikai ar vienu konta vai darba kontaktpersonas veida ieraksta tipu.

Uz lapas sākumu

Saziņas vēstures vienumu saistīšana ar iespējas ierakstu

Visu tipu saziņu, kas attiecas uz iespēju, var viegli saistīt ar ierakstu, lai jūs varētu izsekot visām klienta kontaktpersonām. Zvanot kontam vai darba kontaktpersonai, kas saistīta ar iespējas ierakstu, izveidojiet tālruņu žurnālu. Ja atgriežaties no sapulces, ierakstiet piezīmes darba piezīmē vai sākotnējā Outlook sapulces pieprasījumā. Ieplānojiet sapulci ar klientu un saistiet tikšanos ar iespējas ierakstu.

Visi saziņas vēstures vienumi, ko izveidojat no atvērta iespējas ieraksta, tiek automātiski saistīti ar ierakstu.

Lai izveidotu vienumu saziņas vēstures vienums, kas tiek automātiski saistīts ar iespējas ierakstu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Atveriet veidlapu Iespēja.

 2. Lentes cilnē Sākums grupā Parādīt noklikšķiniet uz Vēsture.

 3. Noklikšķiniet uz pogas Jauns un pēc tam uz kāda no tālāk minētajiem vienumiem.

  • Darba piezīme

  • Tālruņu žurnāls

  • Uzdevums

  • Pasta ziņojums

  • Tikšanās

  • Fails

  Jūs nevarat izveidot jaunu failu, bet varat atlasīt savā datorā failu, ko piesaistīt iespējas ierakstam.

 4. Aizpildiet sava jaunā vienuma veidlapu un atbilstoši noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt vai Sūtīt.

Lai piesaistītu iespējas ierakstam esošu e-pasta ziņojumu vai tikšanos, atveriet e-pasta ziņojumu vai tikšanos un lentē noklikšķiniet uz Saistīt ar ierakstu. Sarakstā Vienuma tips noklikšķiniet uz Iespējas un pēc tam noklikšķiniet uz iespējas, ar kuru vēlaties saistīt e-pasta ziņojumu vai tikšanos.

Uz lapas sākumu

Iespējas piešķiršana kolēģim

Outlook Business Contact Manager saglabā datu bāzē jūsu biznesa datus. Varat piešķirt iespējas ierakstu jebkuram, ar kuru esat kopīgojis datu bāzi.

 1. Atveriet iespējas ierakstu, ko vēlaties piešķirt. Varat atlasīt arī vairākus ierakstus.

Kā atlasīt vairākus ierakstus?

Lai atlasītu blakus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pirmā un pēdējā ieraksta grupā, kas jāpievieno. Lai atlasītu atstatus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu CTRL un klikšķiniet uz atsevišķajiem ierakstiem. Lai atlasītu visus ierakstus, noklikšķiniet uz viena ieraksta un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

 1. Lentes grupā Darbības noklikšķiniet uz Kam piešķirt un pēc tam noklikšķiniet uz tās personas vārda, kam vēlaties piešķirt iespēju.

 • Sarakstā Kam piešķirts norādīti darbinieki, ar kuriem esat kopīgojis savu programmas Business Contact Manager datu bāzi. Papildinformāciju par kopīgošanu skatiet rakstā Business Contact Manager datu kopīgošana ar citiem lietotājiem.

 • Cilvēki un darbinieki netiek informēti, kad viņiem tiek piešķirti ieraksti.

Uz lapas sākumu

Iespējas atzīmēšana kā slēgta

 1. Atveriet iespējas ierakstu, ko vēlaties atzīmēt kā slēgtu.

 2. Cilnē Iespējas veiciet dubultklikšķi uz slēdzamā iespējas ieraksta.

 3. Sadaļā Pārdošanas darbība sarakstā Pārdošanas posms noklikšķiniet uz Slēgtā peļņa, lai slēgtu iespēju, pēc kuras notika pārdošana, vai Slēgtie zaudējumi, lai slēgtu iespēju, pēc kuras nenotika pārdošana.

 4. Pēc izvēles lodziņā Slēgšanas datums noklikšķiniet uz faktiskā iespējas slēgšanas datuma.

 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

  Informāciju par vairāku iespēju atzīmēšanu kā slēgtām vienlaikus skatiet rakstā Daudzu ierakstu rediģēšana vienlaikus programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Izsekošana uzdevumiem, kas nepieciešami, lai slēgtu vai iegūtu iespēju

Varat izveidot ne vien uzdevumus, kas tiek izpildīti, lai noslēgtu pārdošanas darījumu, bet arī vienumu Biznesa projekts, kurā iekļauti konkrēti uzdevumi saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, ko nodrošināsit pēc iespējas iegūšanas. Varat piešķirt vispārējo biznesa projektu kolēģim un piešķirt atsevišķus uzdevumus šajā projektā atsevišķiem kolēģiem. Biznesa projekta ierakstam jābūt saistītam ar kontu vai darba kontaktpersonu.

Lai izveidotu biznesa projektu no iespējas ieraksta, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Atveriet iespējas ierakstu, ko vēlaties izmantot.

 2. Lentes grupā Biznesa projekts noklikšķiniet uz Izveidot projektu.

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Biznesa projekta izveide. Sarakstā noklikšķiniet uz veidnes, ko vēlaties izmantot, vai uz opcijas Neizmantot veidni.

 4. Lodziņā Projekta nosaukums izmantojiet noklusējuma nosaukumu jeb atlasītās iespējas nosaukumu vai arī ierakstiet citu biznesa projekta nosaukumu.

 5. Lodziņā Saistīt ar tiek parādīts ar atlasīto iespēju saistītais konts vai darba kontaktpersona. Lai izvēlētos citu konta vai darba kontaktpersonas ierakstu, noklikšķiniet uz Saistīt ar.

 6. Pēc izvēles varat ievadīt projekta sākuma datumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Tiks atvērts biznesa projekta ieraksta logs, un tajā ierakstiet visu informāciju, ko vēlaties pievienot.

  • Lai pievienotu projektam kontus un darba kontaktpersonas, sadaļā Saistītie konti un darba kontaktpersonas noklikšķiniet uz Pievienot.

  • Lai pievienotu uzdevumus, sadaļā Informācija par projekta uzdevumiem noklikšķiniet uz Jauns.

Lai iegūtu papildinformāciju par veidlapu Biznesa projekts un Projekta uzdevumi, skatiet sadaļu Projekta uzdevumu izmantošana programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×