Pielāgotas slaidrādes izveide un prezentēšana

Lai šī apakškopa tiktu rādīta noteiktai auditorijai, var būtiski atzīmēt prezentācijas faila slaidu apakškopu. Jūs varētu iedomāties to kā atskaņošanas sarakstu. PowerPoint aicina šo pielāgoto slaidrādi.

Veidojot pielāgotu slaidrādi PowerPoint, varat pielāgot prezentāciju dažādām auditorijām. Lietojiet pielāgotu prezentāciju, lai prezentētu tikai atsevišķus slaidus no prezentācijas vai izveidotu hipersaite uz prezentācijas slaidu grupu.

Ir divu veidu pielāgotās slaidrādes: pamata un hipersaite. Pielāgotā pamata slaidrāde ir atsevišķa prezentācija vai prezentācija, kurā ir daži sākotnējie slaidi. Pielāgota slaidrāde ar hipersaitēm ir ātrs veids, kā naviģēt uz vienu vai vairākām citām prezentācijām.

Pielāgotas pamata slaidrādes

Izmantojiet pamata pielāgoto slaidrādi, lai prezentācijas failā rādītu slaidu apakškopu. Piemēram, ja prezentācijā ir pieci slaidi, pielāgotā slaidrāde ar nosaukumu "vietne 1" var ietvert tikai slaidus 1, 3 un 5. Otrā pielāgotā slaidrāde ar nosaukumu "vietne 2" var ietvert slaidus 1, 2, 4 un 5. Veidojot pielāgotu slaidrādi no prezentācijas, visu prezentāciju vienmēr var palaist arī tās sākotnējā secībā.

Pielāgota pamata slaidrāde

1 1. vietnes slaidi

2 2. vietnes slaidi

Ar hipersaitēm saistītas pielāgotas slaidrādes

Lietojiet pielāgotu slaidrādi ar hipersaitēm, lai organizētu prezentācijas saturu. Piemēram, ja sākotnēji veidojat pielāgotu slaidrādi par vispārīgiem uzņēmuma darbības principiem, var izveidot pielāgotu slaidrādi katrai uzņēmuma nodaļai un veidot saites uz šīm slaidrādēm no sākotnējās prezentācijas.

Ar hipersaitēm saistītas pielāgotas slaidrādes var izmantot arī, lai izveidotu satura rādītāja slaidu. Satura rādītāja slaids ir līdzeklis naviģēšanai pa prezentācijas sadaļām, tādējādi jebkurā laikā iespējams izvēlēties, kuras sadaļas rādīt katrai auditorijai.

Ar hipersaitēm saistītas pielāgotas slaidrādes

1 Slaids ar hipersaitēm

2 Pielāgota slaidrāde A nodaļai

3 Pielāgota slaidrāde B nodaļai

Pielāgotas slaidrādes izveide un prezentēšana

Pielāgotas pamata slaidrādes izveide

 1. Dodieties uz Slaidrāde > Pielāgota slaidrāde un pēc tam atlasiet Pielāgotas slaidrādes.

 2. Dialoglodziņā Pielāgotas slaidrādes atlasiet Jauna.

  Padoms.: Lai priekšskatītu pielāgotas slaidrādes, noklikšķiniet uz slaidrādes nosaukuma dialoglodziņā Pielāgotas slaidrādes un pēc tam uz Rādīt.

 3. Sadaļā Prezentācijas slaidi izvēlieties slaidus, kurus vēlaties iekļaut pielāgotajā slaidrādē, un pēc tam atlasiet Pievienot.

 4. Lai mainītu secību, kādā slaidi tiek parādīti, sadaļā Pielāgotās slaidrādes slaidi atlasiet slaidu un pēc tam noklikšķiniet uz vienas no bultiņām, lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup sarakstā.

 5. Ievadiet nosaukumu lodziņā Slaidrādes nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Ar hipersaiti saistītas slaidrādes izveide

 1. Dodieties uz Slaidrāde > Pielāgota slaidrāde un pēc tam atlasiet Pielāgotas slaidrādes.

 2. Dialoglodziņā Pielāgotas slaidrādes atlasiet Jauna.

 3. Sadaļā Prezentācijas slaidi noklikšķiniet uz slaidiem, kurus vēlaties iekļaut galvenajā pielāgotajā slaidrādē, un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

  Padoms.: Lai mainītu secību, kādā slaidi tiek parādīti, sadaļā Pielāgotās slaidrādes slaidi atlasiet slaidu un pēc tam noklikšķiniet uz vienas no bultiņām, lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup sarakstā.

 4. Ievadiet nosaukumu lodziņā Slaidrādes nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Lai izveidotu hipersaiti uz pakārtotu slaidrādi, prezentācijā atlasiet tekstu vai objektu, kurš būs hipersaite.

 6. Dodieties uz Ievietošana > Hipersaite.

 7. Dialoglodziņā Saišu ievietošana, kas atrodas sadaļā Saite uz, noklikšķiniet uz Vieta šajā dokumentā.

 8. Izpildiet vienu no šīm darbībām.

  • Lai izveidotu saiti ar pielāgotu slaidrādi, sarakstā Atlasiet vietu šajā dokumentā atlasiet pielāgoto slaidrādi, uz kuru jādodas, un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Parādīt un atgriezties.

  • Lai izveidotu saiti ar vietu tajā pašā prezentācijā, sarakstā Atlasiet vietu šajā dokumentā atlasiet slaidu, uz kuru jādodas.

Pielāgotas slaidrādes sākšana programmā PowerPoint

 1. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Iestatīt slaidrādi.

 2. Dialoglodziņā Slaidrādes iestatīšana sadaļā Rādāmie slaidi noklikšķiniet uz Pielāgotā slaidrāde un pēc tam uz pielāgotās slaidrādes, kuru vēlaties sākt.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

 4. Cilnes Slaidrāde grupā Sākt slaidrādi noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde un pēc tam uz Pielāgotas slaidrādes.

 5. Sarakstā Pielāgotas slaidrādes atlasiet slaidrādi un noklikšķiniet uz Rādīt.

Pielāgotas pamata slaidrādes izveide

 1. Cilnes Slaidrāde grupā Sākt slaidrādi noklikšķiniet uz bultiņas blakus Pielāgotā slaidrādeun pēc tam uz pielāgotas slaidrādes.

 2. Dialoglodziņā pielāgotas slaidrādes noklikšķiniet uz Jauns.

 3. Sadaļā Prezentācijas slaidi noklikšķiniet uz slaidiem, kurus vēlaties iekļaut pielāgotajā slaidrādē, un pēc tam uz Pievienot.

  Padoms.: Lai atlasītu vairākus secīgus slaidus, noklikšķiniet uz pirmā slaida, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pēdējā atlasāmā slaida. Lai atlasītu vairākus slaidus, kas nav secīgi, turiet nospiestu taustiņu CTRL un noklikšķiniet uz katra slaida, kuru vēlaties atlasīt.

 4. Lai mainītu secību, kādā slaidi tiek parādīti, sadaļā pielāgotās slaidrādes slaidinoklikšķiniet uz slaida un pēc tam noklikšķiniet uz vienas no bultiņām, lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup sarakstā.

 5. Ievadiet nosaukumu lodziņā Slaidrādes nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lai izveidotu papildu pielāgotas slaidrādes ar jebkuru prezentācijas slaidu, atkārtojiet 1. – 5. darbību.

Ar hipersaiti saistītas slaidrādes izveide

 1. Cilnes Slaidrāde grupā Sākt slaidrādi noklikšķiniet uz bultiņas blakus Pielāgotā slaidrādeun pēc tam uz pielāgotas slaidrādes.

 2. Dialoglodziņā pielāgotas slaidrādes noklikšķiniet uz Jauns.

 3. Sadaļā Prezentācijas slaidi noklikšķiniet uz slaidiem, kurus vēlaties iekļaut galvenajā pielāgotajā slaidrādē, un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

  Padoms.: Lai atlasītu vairākus secīgus slaidus, noklikšķiniet uz pirmā slaida, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pēdējā atlasāmā slaida. Lai atlasītu vairākus slaidus, kas nav secīgi, turiet nospiestu taustiņu CTRL un noklikšķiniet uz katra slaida, kuru vēlaties atlasīt.

 4. Lai mainītu secību, kādā slaidi tiek parādīti, sadaļā pielāgotās slaidrādes slaidinoklikšķiniet uz slaida un pēc tam noklikšķiniet uz vienas no bultiņām, lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup sarakstā.

 5. Ievadiet nosaukumu lodziņā Slaidrādes nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lai izveidotu papildu pielāgotas slaidrādes ar jebkuru prezentācijas slaidu, atkārtojiet 1. – 5. darbību.

 6. Lai izveidotu hipersaiti no galvenās slaidrādes uz pakārtotu slaidrādi, atlasiet tekstu vai objektu, kam jāattēlo hipersaite.

 7. Cilnes Ievietošana grupā Saites noklikšķiniet uz Hipersaite.

 8. Sadaļā Saite uz noklikšķiniet uz Vieta šajā dokumentā.

 9. Izpildiet vienu no šīm darbībām.

  • Lai izveidotu saiti ar pielāgotu slaidrādi, sarakstā Atlasiet vietu šajā dokumentā atlasiet pielāgoto slaidrādi, uz kuru jādodas, un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Parādīt un atgriezties.

  • Lai izveidotu saiti ar vietu tajā pašā prezentācijā, sarakstā Atlasiet vietu šajā dokumentā atlasiet slaidu, uz kuru jādodas.

Pielāgotas slaidrādes sākšana programmā PowerPoint

 1. Cilnes Slaidrāde grupā Iestatīšana noklikšķiniet uz Iestatīt slaidrādi.

 2. Dialoglodziņā Slaidrādes iestatīšana sadaļā Rādāmie slaidi noklikšķiniet uz Pielāgotā slaidrāde un pēc tam uz pielāgotās slaidrādes, kuru vēlaties sākt.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

 4. Cilnes Slaidrāde grupā Sākt slaidrādi noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde un pēc tam uz Pielāgotas slaidrādes.

 5. Sarakstā Pielāgotas slaidrādes atlasiet slaidrādi un noklikšķiniet uz Rādīt.

Pielāgotas slaidrādes izveide

 1. Atveriet prezentāciju, kuru vēlaties izmantot, lai izveidotu pielāgotu slaidrādi.

 2. Cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrādeun pēc tam noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde.

  Noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde.

 3. Noklikšķiniet uz +.

 4. Sadaļā Prezentācijas slaidi noklikšķiniet uz slaidiem, kurus vēlaties iekļaut pielāgotajā slaidrādē, un pēc tam uz Pievienot.

  Padoms.: Lai atlasītu vairākus slaidus, turiet nospiestu KOMANDA , noklikšķinot uz slaidiem.

 5. Lai mainītu secību, kādā slaidi tiek parādīti, sadaļā Pielāgotās slaidrādes slaidi noklikšķiniet uz slaida un pēc tam uz Change Order Up Arrow vai Change Order Down Arrow , lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup sarakstā.

 6. Ievadiet nosaukumu lodziņā Slaidrādes nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lai izveidotu papildu pielāgotas slaidrādes ar jebkuru prezentācijas slaidu, atkārtojiet šīs darbības.

  Padoms.: Lai uzzinātu, kā pielāgotā slaidrāde tiks rādīta slaidrādes skatā, dialoglodziņā pielāgotas slaidrādes noklikšķiniet uz slaidrādes nosaukuma un pēc tam noklikšķiniet uz Sākt slaidrādi.

Saite uz citām muitas izstādēm

Hipersaite uz pielāgotu slaidrādi ir veids, kā ātri naviģēt uz citām pielāgotām slaidrādēm no primārās prezentācijas. Varat arī izveidot satura rādītāja slaidu ar hipersaiti. Veidojot prezentāciju šādā veidā, varat naviģēt no satura rādītāja slaida uz dažādām prezentācijas sadaļām un izvēlēties, kuras sadaļas rādīt katrai auditorijai konkrētā laikā. Tālāk sniegtajos norādījumos ir paskaidrots, kā izveidot vienu vai vairākas pielāgotas slaidrādes un pēc tam pievienot hipersaiti no primārās prezentācijas uz pielāgotajām slaidrādēm.

Piezīme.: Ja vēlaties izveidot hipersaiti no vienas prezentācijas uz pilnīgi citu prezentāciju, varat pievienot hipersaiti uz attiecīgo dokumentu. Papildinformāciju skatiet rakstā Hipersaites izveide, rediģēšana vai noņemšana.

 1. Atlasiet tekstu vai objektu, kam jāattēlo hipersaite. Varat arī izveidot satura rādītāju un hipersaiti no katra teksta ieraksta, lai naviģētu savā pielāgotajā slaidrādē. Lai to paveiktu, ievietojiet jaunu slaidu prezentācijā, ierakstiet satura rādītāju un izveidojiet saiti no katra ieraksta.

 2. Cilnē Insert (Ievietošana) noklikšķiniet uz Action (Darbība).

  Noklikšķiniet uz Darbība

 3. Dialoglodziņā Darbību iestatījumi atlasiet darbības uzsākšanas veidu, veicot kādu no šīm darbībām:

  Lai sāktu darbību

  Noklikšķiniet uz

  Noklikšķinot uz darbības pogas

  Cilne peles klikšķis

  Novietojot peles rādītāju virs darbības pogas

  Cilne peles rādītājs virsū

 4. Noklikšķiniet uz hipersaite uzun pēc tam uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde.

 5. Sadaļā pielāgotās slaidrādesatlasiet pielāgoto slaidrādi, uz kuru vēlaties izveidot saiti.

  Lai atgrieztos pie slaida, pēc kura tiek sākta pielāgotā slaidrāde, atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt un atgriezties . Šī opcija noder, ja jums ir slaids, kas kalpo kā satura rādītājs pielāgotām slaidrādēm.

 6. Noklikšķiniet uz Labi

  Lai pievienotu papildu saites uz citām pielāgotajām slaidrādēm, atkārtojiet šīs darbības.

Pielāgotas slaidrādes atskaņošana

 • Cilnē Slaidrāde noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrādeun pēc tam noklikšķiniet uz pielāgotās slaidrādes, kuru vēlaties atskaņot.

  Cilne Slaidrāde, grupa Demonstrēt slaidrādi

  Piezīme.: Ja vēl neesat izveidojis pielāgotu slaidrādi, noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde, noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrādeun pēc tam noklikšķiniet uz +.

Pielāgotas slaidrādes izveide

 1. Atveriet prezentāciju, kuru vēlaties izmantot, lai izveidotu pielāgotu slaidrādi.

 2. Cilnes Slaidrāde sadaļā Demonstrēt slaidrādi noklikšķiniet uz Pielāgotas slaidrādes un pēc tam uz Rediģēt pielāgotas slaidrādes.

  Cilne Slaidrāde, grupa Demonstrēt slaidrādi

 3. Noklikšķiniet uz Jauns.

 4. Sadaļā Prezentācijas slaidi noklikšķiniet uz slaidiem, kurus vēlaties iekļaut pielāgotajā slaidrādē, un pēc tam uz Pievienot.

  Padoms.: Lai atlasītu vairākus slaidus, turiet nospiestu KOMANDA , noklikšķinot uz slaidiem.

 5. Lai mainītu secību, kādā slaidi tiek parādīti, sadaļā Pielāgotās slaidrādes slaidi noklikšķiniet uz slaida un pēc tam uz Change Order Up Arrow vai Change Order Down Arrow , lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup sarakstā.

 6. Ievadiet nosaukumu lodziņā Slaidrādes nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lai izveidotu papildu pielāgotas slaidrādes ar jebkuru prezentācijas slaidu, atkārtojiet šīs darbības.

  Padoms.: Lai uzzinātu, kā pielāgotā slaidrāde tiks rādīta slaidrādes skatā, dialoglodziņā pielāgotas slaidrādes noklikšķiniet uz slaidrādes nosaukuma un pēc tam noklikšķiniet uz Rādīt.

Saite uz citām muitas izstādēm

Hipersaite uz pielāgotu slaidrādi ir veids, kā ātri naviģēt uz citām pielāgotām slaidrādēm no primārās prezentācijas. Varat arī izveidot satura rādītāja slaidu ar hipersaiti. Veidojot prezentāciju šādā veidā, varat naviģēt no satura rādītāja slaida uz dažādām prezentācijas sadaļām un izvēlēties, kuras sadaļas rādīt katrai auditorijai konkrētā laikā. Tālāk sniegtajos norādījumos ir paskaidrots, kā izveidot vienu vai vairākas pielāgotas slaidrādes un pēc tam pievienot hipersaiti no primārās prezentācijas uz pielāgotajām slaidrādēm.

Piezīme.: Ja vēlaties izveidot hipersaiti no vienas prezentācijas uz pilnīgi citu prezentāciju, varat pievienot hipersaiti uz attiecīgo dokumentu. Papildinformāciju skatiet rakstā Hipersaites izveide, rediģēšana vai noņemšana.

 1. Lai izveidotu hipersaiti no galvenās prezentācijas uz pakārtotu pielāgotu slaidrādi, prezentācijā atlasiet tekstu vai objektu, kurš attēlos hipersaiti. Varat arī izveidot satura rādītāju un hipersaiti no katra teksta ieraksta, lai naviģētu savā pielāgotajā slaidrādē. Lai to paveiktu, ievietojiet jaunu slaidu prezentācijā, ierakstiet satura rādītāju un izveidojiet saiti no katra ieraksta.

 2. Cilnes Slaidrāde sadaļā Iestatīšana noklikšķiniet uz Darbību iestatījumi.

  Cilne Slaidrāde, grupa Iestatīšana

 3. Dialoglodziņā Darbību iestatījumi atlasiet darbības uzsākšanas veidu, veicot kādu no šīm darbībām:

  Lai sāktu darbību

  Noklikšķiniet uz

  Noklikšķinot uz darbības pogas

  Cilne peles klikšķis

  Novietojot peles rādītāju virs darbības pogas

  Cilne peles rādītājs virsū

 4. Noklikšķiniet uz hipersaite uzun pēc tam uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Pielāgota slaidrāde.

 5. Sadaļā pielāgotās slaidrādesatlasiet pielāgoto slaidrādi, uz kuru vēlaties izveidot saiti.

  Lai atgrieztos pie slaida, pēc kura tiek sākta pielāgotā slaidrāde, atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt un atgriezties . Šī opcija noder, ja jums ir slaids, kas kalpo kā satura rādītājs pielāgotām slaidrādēm.

 6. Noklikšķiniet uz Labi

  Lai pievienotu papildu saites uz citām pielāgotām slaidrādēm, atkārtojiet 1. – 6. darbību.

Pielāgotas slaidrādes atskaņošana

 • Cilnes Slaidrāde sadaļā demonstrēt slaidrādinoklikšķiniet uz pielāgotas slaidrādesun pēc tam uz pielāgotās slaidrādes, kuru vēlaties atskaņot.

  Cilne Slaidrāde, grupa Demonstrēt slaidrādi

  Piezīme.: Ja vēl neesat izveidojis pielāgotu slaidrādi, noklikšķiniet uz Rediģēt pielāgotas slaidrādesun pēc tam uz Jauns.

Papildinformācija

Pāreju pievienošana, rediģēšana vai noņemšana starp slaidiem

PowerPoint darbam tīmeklī neatbalsta pielāgotas slaidrādes. Lai izveidotu pielāgotu slaidrādi, ir jāizmanto PowerPoint datora versija.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×