Picture Manager tastatūras īsinājumtaustiņi

Lai izdrukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, un lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Bieži lietotie Microsoft Office Picture Manager uzdevumi

Pārvietošanās starp rūtīm

F6

Pārvietoties pulksteņrādītāja virzienā starp rūtīm normālskatā

SHIFT+F6

Pārvietoties pretēji pulksteņrādītāja virzienam starp rūtīm normālskatā

Skatu pārslēgšana priekšskatījuma rūtī

CTRL+T

Sīktēlu skats

CTRL+G

Viena attēla skats

CTRL+B

Diafilmas skats

Attēlu tuvināšana vai tālināšana

+

Tuvināt.

-

Tālināt.

=

Tālummainīt, lai ietilptu.

Visu attēlu atlasīšana

CTRL+A

Vairāku attēlu atlasīšana

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Viens attēls pa labi

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Viens attēls pa kreisi

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindu uz augšu

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindu uz leju

Attēlu dzēšana un kopēšana

DELETE

Dzēst atlasītos attēlus

CTRL+X

Izgriezt atlasītos attēlus

CTRL+C

Kopēt atlasītos attēlus

CTRL+V

Ielīmēt izgrieztos vai kopētos attēlus

CTRL+Z

Atsaukt pēdējo darbību

Attēla sūtīšana e-pasta ziņojumā

Izmantojiet šādus taustiņus, kad e-pasta galvene ir aktīva. Lai aktivizētu e-pasta galveni, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TAB tik reizes, cik nepieciešams.

ALT+S

Sūtīt pašreizējo attēlu kā e-pasta ziņojumu

CTRL+SHIFT+B

Atvērt adrešu grāmatu

ALT+K

Pārbaudīt adrešu grāmatā vārdus rindiņās Kam, Kopija un Diskrētā kopija

TAB

Atlasīt nākamo lodziņu e-pasta galvenē vai ziņojuma pamattekstā, ja pēdējais lodziņš e-pasta galvenē ir aktīvs

SHIFT+TAB

Atlasīt iepriekšējo lauku vai pogu e-pasta galvenē

Automātiska krāsu, spilgtuma un kontrasta koriģēšana

CTRL+Q

Palīdzības rūts un palīdzības loga izmantošana

Palīdzības rūts ir TE000127618, kas sniedz pieeju visam Office palīdzības saturam. Kā uzdevumrūts palīdzības rūts rādās kā daļa no aktīvās lietojumprogrammas. Palīdzības logā tiek attēlotas tēmas un cits palīdzības saturs, un tas tiek rādīts kā logs blakus, bet atseviški no aktīvās lietojumprogrammas.

Palīdzības rūtī

F1

Parādīt palīdzības rūti

F6

Pārslēgties starp palīdzības rūti un aktīvo lietojumprogrammu

TAB

Atlasīt nākamo vienumu palīdzības rūtī

SHIFT+TAB

Atlasīt iepriekšējo vienumu palīdzības rūtī

ENTER

Veikt darbību ar atlasīto vienumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA un LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Satura rādītājā atlasīt attiecīgi nākamo vai iepriekšējo vienumu

KREISĀ BULTIŅA un LABĀ BULTIŅA

Satura rādītājā attiecīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu

ALT+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties atpakaļ uz iepriekšējo uzdevumrūti

ALT+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz nākamo uzdevumrūti

CONTROL+SPACE

Atvērt rūts opciju izvēlni

CONTROL+F1

Aizvērt un atkārtoti atvērt pašreizējo uzdevumrūti

CONTROL+LABĀ BULTIŅA

Izvērst +/- sarakstu

CONTROL+KREISĀ BULTIŅA

Sakļaut +/- sarakstu

Palīdzības logā

TAB

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, vai arī Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas augšā

SHIFT+TAB

Atlasīt iepriekšējo slēpto tekstu vai hipersaiti, vai arī pogu Pārlūkprogrammas skats Microsoft Office Online Web vietnes raksta augšā

ENTER

Veikt darbību ar atlasīto Rādīt visu, Paslēpt visu, slēpto tekstu vai hipersaiti

ALT+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu

ALT+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz nākamo palīdzības tēmu

CONTROL+P

Izdrukāt pašreizējo palīdzības tēmu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA UN LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt attiecīgi mazākus gabalus uz augšu un leju pašreizējās palīdzības tēmas ietvaros

PAGE UP UN PAGE DOWN

Ritināt attiecīgi lielākus gabalus uz augšu un leju pašreizējās palīdzības tēmas ietvaros

ALT+U

Mainīt to, vai palīdzības logs rādās savienots ar (mozaīkas veidā) vai atdalīts no (ne mozaīkas veidā) aktīvās lietojumprogrammas

SHIFT+F10

Parādīt palīdzības loga komandu izvēlni; palīdzības logam jābūt aktīvā fokusā (noklikšķiniet uz vienuma palīdzības logā).

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to izmantošana

F6

Pārvietoties uz TE000127618 no citas rūts programmas logā. (Taustiņš F6 var būt jānospiež vairāk nekā vienu reizi.)

Piezīme.:  Ja taustiņa F6 nospiešana neparāda nepieciešamo uzdevumrūti, mēģiniet nospiest taustiņu ALT, lai fokusētu izvēļņu joslu, un pēc tam nospiest taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

CTRL+TAB

Pārvietoties uz uzdevumrūti, kad izvēlne vai TE000127217 ir aktīva. (Taustiņu kombinācija CTRL+TAB var būt jānospiež vairāk nekā vienu reizi.)

TAB vai SHIFT+TAB

Atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī, kad uzdevumrūts ir aktīva

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Parādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūtī

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties starp izvēlēm izvēlētajā apakšizvēlnē; pārvietoties starp noteiktām opcijām opciju grupā

SPACEBAR vai ENTER

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību

SHIFT+F10

Atvērt TE000127572; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

HOME vai END

Atlasīt pirmo vai pēdējo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē, kad izvēlne vai apakšizvēlne ir aktīva

PAGE UP vai PAGE DOWN

Ritināt uz augšu vai leju atlasītajā galerijas sarakstā

CTRL+HOME vai CTRL+END

Pārvietoties uz atlasītā galerijas saraksta augšu vai apakšu

Rīkjoslu, izvēļnu un uzdevumrūšu izmēra mainīšana un pārvietošana

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēlņu josla.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB vairākkārt, lai atlasītu nepieciešamo TE000127217 vai TE000127618.

 3. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  Rīkjoslas izmēra mainīšana

  1. Rīkjoslā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SPACE, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

  2. Atlasiet komandu Izmēri un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu rīkjoslas izmēru. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ bulttaustiņi, lai vienlaikus mainītu viena pikseļa izmēru.

  Rīkjoslas pārvietošana

  1. Rīkjoslā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SPACE, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

  2. Atlasiet komandu Pārvietot un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Izmantojiet bulttaustiņus rīkjoslas novietošanai. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ bulttaustiņi, lai vienlaikus pārvietotu vienu pikseli. Rīkjoslas atdokošanai vairākkārt nospiediet taustiņu LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA. Lai rīkjoslu dokotu vertikāli kreisajā vai labajā pusē, nospiediet attiecīgi taustiņu KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA, kad rīkjosla ir līdz galam kreisajā vai labajā pusē.

  Uzdevumrūts izmēra mainīšana

  1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SPACE, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

  2. Lai atlasītu komandu Izmēri, nospiediet taustiņu LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Izmantojiet bulttaustiņus uzdevumrūts izmēra mainīšanai. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+ bulttaustiņi, lai vienlaikus mainītu izmēru par vienu pikseli.

  Uzdevumrūts pārvietošana

  1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SPACE, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

  2. Lai atlasītu komandu Pārvietot, nospiediet taustiņu LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA un pēc tam taustiņu ENTER.

  3. Izmantojiet bulttaustiņus uzdevumrūts novietošanai. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+ bulttaustiņi, lai vienlaikus pārvietotu vienu pikseli.

 4. Kad pārvietošana vai izmēra mainīšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

TAB

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

CTRL+TAB

Pārslēgties uz nākamo dialoglodziņa cilni

CTRL+SHIFT+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni

Bulttaustiņi

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamajā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

SPACEBAR

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, un pārvietoties uz to opciju sarakstā

ALT+ pasvītrotais burts opcijā

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+LEJUPVĒRTSTĀ BULTIŅA

Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstu

ESC

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu; atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ENTER

Veikt dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirto darbību

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukša vieta, kurā jāraksta vai jāielīmē ievadne, piemēram, jūsu lietotāja vārds vai TE000127189 uz mapi.

HOME

Pārvietoties uz ievadnes sākumu

END

Pārvietoties uz ievadnes beigām

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties par vienu vārdu pa labi

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu rakstzīmi pa labi

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu vārdu pa kreisi

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vai noņemt atlasi vienu vārdu pa labi

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes sākumam

SHIFT+END

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ievadnes beigām

Dialoglodziņa Saglabāt kā izmantošana

Dialoglodziņš Saglabāt kā atbalsta standarta dialoglodziņu tastatūras īsinājumtaustiņus. (Lai skatītu standarta saīsnes dialoglodziņiem, skatiet sadaļas Dialoglodziņu izmantošana un Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos galvenajā tastatūras īsinājumtaustiņu tēmā.) Šie dialoglodziņi atbalsta arī šādas saīsnes.

ALT+1

Doties uz iepriekšējo mapi Button image

ALT+2

Poga Vienu līmeni augstāk Button image : atvērt mapi vienu līmeni virs atvērtās mapes

ALT+3

Poga Meklēt tīklā Web Button image : aizvērt dialoglodziņu un atvērt jūsu Web izvēlņu joslaofSearchPage

ALT+4

Poga Dzēst Button image : dzēst atlasīto mapi vai failu

ALT+5

Poga Izveidot jaunu mapi Button image

ALT+6

Skati Button Image : pārslēgties starp pieejamajiem mapes skatiem

ALT+7 vai ALT+L

Poga Rīki: parādīt izvēlni Rīki

SHIFT+F10

Parādīt TE000127572 atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam

TAB

Pārvietoties starp dialoglodziņa apgabaliem

F4 vai ALT+I

Atvērt sarakstu Skatīt

F5

Atsvaidzināt failu sarakstu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×