Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint 2016 kopā ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai veidotu, lasītu un rediģētu prezentācijas. PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Informācija par īsinājumtaustiņiem pieejama rakstā Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Šajā tēmā vairākas procedūras attiecas uz Backstage skatu. Office programmās, piemēram, PowerPoint, Backstage skats attiecas uz lapu, kura tiek atvērta, kad esat atlasījis cilni Fails. Backstage skatā ir komandu kopa, kura tiek izmantota, lai veiktu dažādas darbības ar prezentācijas failu, piemēram, to atvērtu vai saglabātu, savukārt lentē parādīto komandu kopa tiek izmantota, lai veiktu dažādas darbības pašā failā, piemēram, ievietotu slaidu vai pievienotu komentāru.

Šajā tēmā

PowerPoint programmas atvēršana

Lai atvērtu PowerPoint 2016, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet PowerPoint un nospiediet taustiņu Enter. PowerPoint tiek atvērta skatā, kurā tiek rādītas nesenās prezentācijas, meklēšanas lauks, veidnes un dizaini. Fokuss ir vērsts uz veidni Tukša prezentācija.

Prezentācijas atvēršana

PowerPoint nodrošina sarakstu ar nesen atvērtajiem failiem, tāpēc tos ir viegli atrast.

 1. Pēc PowerPoint 2016 atvēršanas nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums un “Button, Alt, F, 1” (Poga).

 2. Ja vēlaties atvērt sarakstā pirmo neseno prezentāciju, nospiediet taustiņu Enter. Ja ne, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atrodat vajadzīgo prezentāciju, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ja jūsu meklētā prezentācija nav neseno prezentāciju sarakstā, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz nonākat pie saraksta beigās esošās hipersaites Atvērt citus dokumentus: prezentācijas. Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu rūti Atvērt, kur varat meklēt failus savā datorā un tīkla vietās, ar kurām jums ir izveidots savienojums, piemēram, OneDrive.

Slaidu satura lasīšana normālskatā

Normālskata galvenie apgabali ir sīktēlu rūts, slaidu rediģēšanas apgabals un rūts Piezīmes. Lai cikliski virzītos pa šiem apgabaliem, spiediet taustiņu F6.

Katram slaidam ir viens vai vairāki vietturi, t.i., tekstlodziņi un citi satura elementi.

 1. Kad fokuss ir vērsts uz slaidu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai cikliski virzītos pa vietturiem. Kamēr jūs virzāties pa vietturiem, ekrāna lasītājs atskaņo viettura tipu, piemēram, “Title text box, editing” (Virsraksta tekstlodziņš, rediģēšana).

 2. Ja izmantojat Diktoru: lai lasītu viettura saturu, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M.

 3. Pēc iepazīšanās ar saturu nospiediet taustiņu Esc, lai pārvietotu fokusu atpakaļ uz slaidu.

Slaidu satura lasīšana citos skatos

Papildus normālskatam programmā PowerPoint ir arī citi skati darbam ar slaidiem. Katrs skats piedāvā unikālas iespējas. Šie skati ir īpaši noderīgi:

 • Struktūrskats. Slaidu saturs tiek rādīts tikai kā teksts. Lai atvērtu struktūrskatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P un O. Lai pārslēgtos starp sīktēliem un struktūru normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš.

  Piezīme.: Reizēm, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+W, P, O, Diktors neatskaņo struktūrskatu.

 • Slaidu kārtotājs. Visi slaidi tiek secīgi parādīti horizontālās rindās, lai jūs ērti varētu izgriezt, kopēt, ielīmēt un pārkārtot slaidus. Ekrāna lasītāji identificē slaidus pēc to numura un virsraksta. Lai atvērtu slaidu kārtotāja skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, I. Lai atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, L.

 • Lasīšanas skats. Piedāvā pārskatīt prezentāciju līdzīgi slaidrādes skatam. Lai atvērtu lasīšanas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, D. Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet taustiņu Esc.

 • Slaidu šablons. Sniedz iespēju veikt noformējuma izmaiņas, kas tiek piemērotas visiem slaidiem. Lai atvērtu slaidu šablona skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P. Cilne Slaidu šablons (Alt+M) tiek pievienota lentei starp cilnēm Fails un Sākums. Lai aizvērtu slaidu šablona skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M, C.

 • Slaidrāde. Nodrošina slaidu rādīšanu auditorijai pilnekrāna režīmā, kad tos prezentējam. Lai sāktu slaidrādi, nospiediet taustiņu F5. Lai parādītu nākamo slaidu, nospiediet taustiņu Page Down. Lai atgrieztos iepriekšējā slaidā, nospiediet taustiņu Page Up. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet taustiņu Esc.

 • Prezentētāja skats. Strādājiet ar savu prezentāciju, runātāja piezīmes izmantojot vienā datorā (piemēram, savā klēpjdatorā), kamēr auditorija prezentāciju skatās bez piezīmēm citā monitorā. Ja dators ir savienots ar otru displeja ekrānu, kad sākat prezentāciju slaidrādes skatā, datora ekrānā prezentētāja skats tiek atvērts automātiski. Ja strādājat ar vienu monitoru, tad, lai atvērtu prezentētāja skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10, R.

  Lai lasītu slaida objektus, izmantojiet šādas saīsnes:

  • Lai dotos uz slaida priekšskatījumu, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisā vai labā bultiņa un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter, lai pārvietotu fokusu uz logu Slaidrāde.

  • Logā Slaidrāde spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā vai kreisā bultiņa, lai pārvietotos pa visiem objektiem. Lai lasītu objektus, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M.

  • Lai atgrieztos logā Prezentētāja skats, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Return to Presenter View” (Atgriezties prezentētāja skatā), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter.

   Piezīme.: Ja prezentēsit bez prezentētāja skata, nedzirdēsit “Return to Presenter View” (Atgriezties prezentētāja skatā)."

Papildinformāciju skatiet rakstā Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu prezentāciju un Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas.

Navigācija slaidos

Varat izmantot sīktēlu rūti, lai ātri pārvietotos pa slaidiem.

 1. Nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots “Slide” (Slaids), tā nosaukums un, piemēram, “1 of 2” (1. no 2). Tas norāda, ka fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūti.

 2. Ja fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūti, ekrāna lasītāji atskaņo slaidu virsrakstus, kamēr jūs pārvietojaties starp slaidiem. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo slaidu, nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu.

Padoms.: Dažreiz jūsu ekrāna lasītājs pazaudē fokusu un neatskaņo slaida virsrakstu. Ja tā notiek, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Alt+tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotu fokusu no PowerPoint loga atpakaļ uz sīktēliem.

Dizaina izvēle un prezentācijas izveide

Dizains ir iepriekšnoteikts slaidu noformējums, kurā ir noteikts slaidu izkārtojums, krāsas un fonti. Dažos dizainos ir arī dekoratīvas grafikas, piemēram, fona attēls, horizontāla līnija vai dekoratīva apmale. Dizains var piešķirt prezentācijai elegantu izskatu.

Piezīme.: Ne visi dizaini ir pieejami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

 1. Startējot PowerPoint, tiek atvērts Backstage skats, kurā var izvēlēties kādu no iepriekšnoteiktajiem dizainiem un veidnēm.

  Piezīme.: Ja jūsu grupa nav izveidojusi pieejamu PowerPoint dizaina veidni un pievienojusi to Backstage galerijai, ieteicams izvēlēties noklusējuma tukšo prezentāciju.

  Izmantojiet bultiņas, lai pārvietotos pa dizainiem. Ekrāna lasītāji identificē dizainus pēc to nosaukuma, nevis krāsas vai noformējuma.

 2. Lai atlasītu nepieciešamo dizainu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta priekšskatījuma rūts un atskaņots “Create <dizaina nosaukums> button” (Poga Izveidot). Fokuss ir vērsts uz pogu Izveidot.

 3. Lai izveidotu prezentāciju, nospiediet taustiņu Enter. Prezentācija tiek atvērta normālskatā, kurā ir viens virsraksta slaids. Tiek atskaņots “Slide 1, slide” (1. slaids, slaids).

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz pirmo slaidu, un sāciet rakstīt virsraksta tekstu.

 5. Kad esat beidzis rakstīt, nospiediet taustiņu Esc.

 6. Lai pārvietotos uz nākamo vietturi, kas ir domāts apakšvirsrakstam, nospiediet tabulēšanas taustiņu un sāciet rakstīt.

Jauna slaida ievietošana

Kad virsraksta slaids ir izveidots, varat sākt pievienot citus prezentācijas slaidus. Katram dizainam ir iepriekš definētu slaidu izkārtojumu kolekcija. Piemēram, dizainā var būt virsraksta slaids, slaids ar tekstlodziņu un satura lodziņu, kā arī divās slejās sakārtots slaids.

Padoms.: Lai nodrošinātu slaida pieejamību, ir svarīgi katram slaidam piešķirt virsrakstu.

Lai pievienotu jaunu slaidu, izmantojot pašreizējā slaida izkārtojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+M.

Lai pievienotu slaidu, kam jūsu izvēlētajā dizainā ir cits izkārtojums, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lai atvērtu sarakstu ar slaidu izkārtojumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, I. Fokuss tiek pārvietots uz sarakstu, un tiek atskaņots pirmā slaida izkārtojuma nosaukums.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārietu uz nepieciešamo slaida izkārtojumu. Tiek atskaņots izkārtojuma nosaukums, piemēram, Two Content (Divi satura bloki) vai Content with Caption (Saturs ar parakstu). Lai ievietotu jaunu slaidu ar pašlaik atlasīto izkārtojumu, nospiediet taustiņu Enter.

Padoms.: Lai dublētu slaidu un tā saturu, pārvietojiet fokusu uz slaidu vai slaida attēlu sīktēlu rūtī un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+D. Diktors, kad fokuss ir uz konkrētu slaidu sīktēlu rūtī, atskaņo “Slide” (Slaids), pēc tam slaida nosaukumu un, piemēram, “1, 2”. Kad fokuss ir vērsts uz slaidu, tiek atskaņots slaida numurs un “Slide” (Slaids).

Prezentācijas saglabāšana

Ir ieteicams bieži saglabāt savu prezentāciju. Lai pirmo reizi nosauktu un saglabātu prezentāciju, rīkojieties šādi:

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, A, lai atvērtu Backstage skatu ar fokusu uz cilni Saglabāt kā. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz pirmo failu mapes atrašanās vietu rūts Saglabāt kā sarakstā. Tiek atskaņots noklusējuma atrašanās vietas nosaukums, piemēram, “OneDrive — Microsoft”.

  Lai izvēlētos citu atrašanās vietu, piemēram, dokumentu mapi datorā, nospiediet lejupvērsto bultiņu un virzieties pa pieejamo atrašanās vietu sarakstu, līdz atrodat nepieciešamo vietu. Piemēram, varat virzīties garām dažādām atrašanās vietām tīmeklī uz “Šis dators”.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz faila nosaukuma apgabalu. Fokuss pārvietojas uz pogu Pāriet augšup.

  • Ja vēlaties turpināt mapes meklēšanu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Pretējā gadījumā nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai atskaņotu mapes nosaukumu. Piemēram, var tikt atskaņots “Documents” (Dokumenti).

 3. Lai pārietu uz lodziņu Faila nosaukums, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 4. Ierakstiet prezentācijas nosaukumu.

  Padoms.: Pēc noklusējuma PowerPoint saglabā prezentāciju kā standarta PowerPoint 2016 failu ar faila paplašinājumu .pptx. Ja vēlaties saglabāt prezentāciju kā cita tipa failu, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu pieejamās opcijas. Izmantojiet lejup un augšup vērsto bultiņu, lai pārvietotos pa opciju sarakstu, un nospiediet taustiņu Enter, lai veiktu atlasi.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Lai saglabātu savu darbu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S.

Teksta pievienošana slaidam

Lai slaidam pievienotu saturu, jums jāatrodas normālskatā.

Teksta pievienošana normālskatā

 1. Lai pārvietotu fokusu uz slaidu, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots slaida numurs un “Slide” (Slaids).

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz teksta vietturi. Slaida virsrakstam tiek atskaņots, piemēram, “Title text box, editing” (Virsraksta tekstlodziņš, rediģēšana).

 3. Sāciet rakstīt tekstu slaidā.

 4. Lai pārvietotu ievietošanas punktu uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

  Piezīme.: Ja vairāk teksta vietturu nav, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl + Enter, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu, un fokuss tiek vērsts uz jaunā slaida pirmo vietturi.

Teksta formatēšana

Varat izmantot citu fonta stilu, piemēram, treknrakstu vai slīprakstu, kā arī izveidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot īsinājumtaustiņus.

Fonta stila mainīšana

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kam vēlaties pievienot aizzīmes vai numerāciju.

  Padoms.: Lai uzzinātu, kā atlasīt tekstu programmā PowerPoint, izmantojot tastatūru, dodieties uz raksta Īsinājumtaustiņu izmantošana prezentācijas izveidē sadaļu Teksta un objektu atlase un rediģēšana.

 2. Lai mainītu fonta stilu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+B, lai pārveidotu atlasīto tekstu treknrakstā.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+I, lai pārveidotu atlasīto tekstu slīprakstā.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+U, lai pasvītrotu atlasīto tekstu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš, lai noņemtu visus stilus no atlasītā teksta.

Saraksta ar aizzīmēm izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet * (zvaigznīte) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Aizpildīta apaļa aizzīme tiek izveidota automātiski, kad nospiežat taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta elementu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Numurēta saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet 1. (ciparu 1 un punktu) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Numurēta aizzīme tiek izveidota automātiski, kad nospiežat taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta elementu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Attēlu pievienošana

Varat izmantot grafikas un fotoattēlus, lai prezentācijas padarītu interesantākas.

Piezīme.: Tālāk norādītajās darbībās tiek pieņemts, ka jūsu attēli ir saglabāti datora mapē Attēli.

 1. Kad fokuss ir vērsts uz slaidu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai cikliski virzītos pa vietturiem. Kamēr jūs virzāties pa vietturiem, ekrāna lasītājs atskaņo viettura tipu, piemēram, “Title text box, editing” (Virsraksta tekstlodziņš, rediģēšana).

 2. Kad atrodat vietturi vietā, kur vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, P. Tiek atvērts dialoglodziņš Attēla ievietošana. Pēc noklusējuma dialoglodziņā tiek parādīta datora mape Attēli.

 3. Fokuss ir vērsts uz faila nosaukuma lauku. Ierakstiet attēla faila nosaukuma pirmos burtus un pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus.

  • Diktors nenolasa pirmo atbilstošu rezultātu automātiski. Tiek atskaņots tikai “End of line” (Rindas beigas). Nospiediet Caps Lock+D, lai atskaņotu faila nosaukumu.

  • Ja ir vairāk par vienu rezultātu, nospiediet lejupvērsto bultiņu, un ekrāna lasītājs tos atskaņos.

  • Ja nav citu rezultātu, tiks atskaņots “Down arrow” (Lejupvērstā bultiņa”, nevis “End of line” (Rindiņas beigas).

 4. Nospiediet taustiņu Enter, lai attēlu pievienotu prezentācijā atlasītajā vietturī.

Runātāja piezīmju pievienošana

Runātāja piezīmēs varat ievietot noderīgus faktus un piezīmes un atsaukties uz tām prezentācijas laikā.

 1. Lai nodrošinātu, ka piezīmju rūts ir atvērta slaidam, kuru vēlaties komentēt, atlasiet normālskatu, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+W, L.

 2. Nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots “Slide notes, pane” (Slaida piezīmes, rūts).

 3. Ierakstiet piezīmes.

 4. Lai pārvietotu fokusu uz slaidu, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots slaida nosaukums un “Slide” (Slaids).

  Padoms.: Dažreiz jūsu ekrāna lasītājs pazaudē fokusu un neatskaņo slaida virsrakstu. Ja tā notiek, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Alt+tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotu fokusu no PowerPoint loga un atpakaļ.

Prezentācijas atskaņošana

Kad jūsu prezentācija ir gatava, parādīt to citiem ir vienkārši.

 1. Atveriet prezentāciju programmā PowerPoint.

 2. Lai sāktu slaidrādi, nospiediet taustiņu F5.

 3. Lai pārietu pie nākamā slaida, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

 4. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet taustiņu Esc.

Papildinformāciju skatiet rakstā Īsinājumtaustiņu izmantošana prezentācijas rādīšanā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint lasītu vai pievienotu runātāja piezīmes un komentārus

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android kopā ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai veidotu, lasītu un rediģētu prezentācijas. PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai iegūtu informāciju par skārienierīču iespējām programmā PowerPoint darbam ar Android, skatiet rakstu PowerPoint darbam ar Android ierīcēm pamācība skārienu lietošanā.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

PowerPoint darbam ar Android atvēršana

Pilnvērtīgi izmantojiet PowerPoint darbam ar Android līdzekļus un piekļūstiet prezentācijām neatkarīgi no atrašanās vietas, pierakstoties lietojumprogrammā PowerPoint darbam ar Android. Varat arī izmantot programmu nepierakstoties.

 1. Ierīces sākuma ekrānā vai lietojumprogrammu izvēlnē pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “PowerPoint”, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts PowerPoint darbam ar Android.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in” (Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Get things done on the go” (Padariet darbus, kad esat ceļā).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Ja jums nav konta, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign up for free” (Reģistrēties bez maksas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ievadiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ko izmantojāt, lai izveidotu savu kontu.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next button” (Poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ievadiet paroli.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Prezentācijas atvēršana

Programmā PowerPoint darbam ar Android jūs varat ātri atvērt nesen lietotās prezentācijas vai varat pārlūkot failu pakalpojumā OneDrive vai ierīcē.

 1. PowerPoint darbam ar Android sākuma skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Open button” (Poga Atvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Lai ātri atvērtu nesen lietotu prezentāciju, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Izvēlnē Atvērt pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota vajadzīgā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Prezentācija tiek atvērta lasīšanas skatā.

 4. Lai pārietu uz rediģēšanas skatu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “Slide one, selected” (Slaids viens, atlasīts).

 5. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt).

 6. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Prezentācija tiek atvērta rediģēšanas skatā.

Slaidu satura lasīšana rediģēšanas skatā

Jūs varat pārbaudīt slaidu saturu, strādājot ar prezentāciju rediģēšanas skatā.

 1. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots: “Slide number, slide edit control” (Slaida numurs, slaida rediģēšanas vadīkla). Fokuss ir vērsts uz galveno satura apgabalu.

 2. Pavelciet pa labi, un TalkBack atskaņo pirmā slaida elementu. Ja tas ir teksta elements, TalkBack nolasa tā saturu.

 3. Pavelciet pa labi tik ilgi, līdz tiek atskaņoti visi slaida elementi.

 4. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Slide notes, <runātāja piezīmes>” (Slaidu piezīmes).

Slaidu satura lasīšana citos skatos

 • Slaidrādes skatā TalkBack automātiski atskaņo slaida saturu, kad atverat slaidu. Varat arī lēni vilkt ar pirkstu pa ekrāna augšējo daļu, un TalkBack atskaņo slaida elementus un to saturu.

 • Lasīšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack atskaņo slaida numuru, virsrakstu un informāciju par to, vai slaidā ir piezīmes vai komentāri.

Navigācija slaidos

Pārbaudiet, vai slaidi ir pareizajā secībā un vai prezentācijā ir viss nepieciešamais saturs.

 • Rediģēšanas skatā pārejiet pie nākamā slaida, ar diviem pirkstiem pavelkot uz augšu. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, ar diviem pirkstiem pavelciet uz leju.

 • Lasīšanas skatā pārejiet pie nākamā slaida, ar vienu pirkstu pavelkot pa labi. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, ar vienu pirkstu pavelciet uz leju.

Dizaina izvēle

Lai papildinātu savu prezentāciju vai piešķirtu slaidiem vienotu izskatu, izvēlieties kādu no PowerPoint darbam ar Android noformējumiem.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Expand, switch, not checked” (Izvērsts, slēdzis, nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, <pašreizējā cilne> selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Design tab” (Cilne Noformējums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Themes menu” (Cilne Dizaini), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Themes” (Dizaini).

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts nepieciešamais dizains, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Atlasītā izvēlne tiek lietota visai prezentācijai, un fokuss atgriežas noformējuma cilnē.

Jauna slaida ievietošana

Varat pievienot tik daudz slaidu, cik vien vēlaties.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Expand, switch, not checked” (Izvērsts, slēdzis, nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, <pašreizējā cilne> selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert tab” (Cilne Ievietošana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New slide button” (Poga Jauns slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek pievienots jauns slaids, un tas tiek parādīts galvenā satura apgabalā.

Prezentācijas saglabāšana

Ja esat pierakstījies, darba laikā PowerPoint darbam ar Android automātiski saglabā prezentācijas pakalpojumā OneDrive. Ja vēlaties saglabāt prezentācijas kopiju savā ierīcē, to ir viegli izdarīt ar TalkBack.

 1. Lasīšanas skatā pavelciet pa kreisi, līdz atskan “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “File menu open” (Atvērta izvēlne Fails).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save as button” (Poga Saglabāt kā), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet faila nosaukumu, ar kuru vēlaties saglabāt failu.

 4. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi, līdz tiek nosaukta vieta, kurā vēlaties saglabāt failu, piemēram, “This device, presentations” (Šī ierīce, prezentācijas). Lai atlasītu atrašanās vietu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa kreisi vai pa labi uz mapi un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fails ir saglabāts, un fokuss atgriežas lasīšanas skatā.

Teksta pievienošana

Izmantojiet TalkBack ekrāna lasītāju, lai viegli pievienotu slaidiem tekstu un dalītos ar savu vēstījumu.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Slide number, slide edit control” (Slaida numurs, slaida rediģēšanas vadīkla). Fokuss ir vērsts uz galveno satura apgabalu.

 2. Pavelciet pa labi, un TalkBack atskaņo pirmā slaida elementu. Ja tas ir teksta elements, tiek atskaņots “Title text box” (Virsraksta tekstlodziņš) vai “Text box” (Tekstlodziņš).

 3. Aktivizētā teksta elementā veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “<tekstlodziņa tips>, selected, Cut button” (atlasīts, poga Izgriezt). Tiek parādīta kontekstizvēlne, un fokuss ir vērsts uz pogu Izgriezt.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Showing <tastatūras valoda> keyboard” (Tiek rādīta tastatūra).

  Padoms.: Lai ielīmētu jau nokopētu teksta fragmentu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Paste button” (Poga Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai ierakstītu tekstu, ar pirkstu velciet pāri ekrāna lejasdaļai. TalkBack nosauc ekrāntastatūras rakstzīmes. Kad tiek nosaukta vajadzīgā rakstzīme, atlaidiet pirkstu. Rakstzīme tiek pievienota tekstlodziņā.

  Ja ir aktivizēta prognozējošā teksta ievade, varat atlasīt ieteiktos vārdus tādā pašā veidā.

Teksta formatēšana

Lai prezentāciju padarītu pieejamāku dažādām auditorijām, varat, piemēram, palielināt fontu vai izmantot treknrakstu, lai teksts būtu salasāmāks.

 1. Rediģēšanas skatā pārejiet uz tekstlodziņu, ko vēlaties formatēt saskaņā ar sadaļas Teksta pievienošana norādījumiem.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Expand, switch, not checked” (Izvērsts, slēdzis, nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, <pašreizējā cilne> selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts).

 3. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne.

 4. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Home tab” (Cilne Sākums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vajadzīgā formatēšanas opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Dažām opcijām ir formatēšanas apakšizvēlnes. Lai piekļūtu apakšizvēlnēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “<formatēšanas opcija>, menu” (izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vajadzīgā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Attēlu pievienošana

Dažreiz attēls izsaka to, ko nevar pateikt ar vārdiem, tāpēc atdzīviniet savu prezentāciju ar attēlu. Varat pievienot attēlu no ierīces vai mākoņa krātuves.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi, līdz atskan “Photos button” (Poga Fotoattēli), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Recent menu” (Izvēlne Nesenie). Tiek atvērta izvēlneAtvērt no. Fokuss ir vērsts uz opciju Nesenie.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek nosaukta vieta, no kuras vēlaties pievienot attēlu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Atlasītajā vietā pārejiet pie nepieciešamā attēla, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Attēls tiek pievienots slaidam.

Papildinformāciju par attēlu pievienošanu skatiet rakstā Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju.

Runātāja piezīmju pievienošana

Izmantojot runātāja piezīmes, varat pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Notes button” (Poga Piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Piezīmju rūts tiek atvērta ekrāna apakšdaļā.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Notes control” (Piezīmju vadīkla), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Showing <tastatūras valoda> keyboard” (Tiek rādīta tastatūra).

 3. Ierakstiet piezīmes tekstu, kā norādīts sadaļā Teksta pievienošana. Rakstzīmes vai vārdi tiek pievienoti piezīmju rūtij.

 4. Kad esat pabeidzis rakstīt, vienu reizi pieskarieties pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Done button” (Poga Gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas slaidā.

Prezentācijas rādīšana

Kad ir pienācis laiks rādīt prezentāciju, sāciet slaidrādi.

 1. Rediģēšanas skatā, kurā ir atvērts prezentācijas pirmais slaids, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Slide one, selected” (Slaids viens, atlasīts). Slaidrādes skats tiek atvērts ar fokusu pirmajā slaidā sīktēlu rūtī.

 2. Lai parādītu nākamo slaidu, pavelciet pa labi un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai atgrieztos iepriekšējā slaidā, pavelciet pa labi un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Iziešana no slaidrādes

Ja vēlaties beigt prezentāciju, slaidrādes skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “End show button” (Poga Slaidrādes beigas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet PowerPoint Mobile kopā ar iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai veidotu, lasītu un rediģētu prezentācijas. PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

PowerPoint programmas atvēršana

 1. Savas ierīces sākuma ekrānā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “PowerPoint”, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Start page, pane” (Sākuma lapa, rūts), jūsu konta nosaukums un “Button” (Poga).

Piezīme.: Ja iepriekšējā PowerPoint lietošanas reizē atstājāt prezentāciju atvērtu, lietojumprogramma tiek atvērta tajā vietā, kur pārtraucāt darbu.

Prezentācijas atvēršana

Sākuma lapā ir saraksts ar nesen atvērtajām prezentācijām.

 1. PowerPoint sākumlapā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums un faila atrašanās vieta. Ja saraksta augšā nav jums nepieciešamās prezentācijas, pavelciet vēl pa labi, līdz atrodat vajadzīgo.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu pašlaik atlasīto prezentāciju. Tiek atskaņots “PowerPoint window, slide” (PowerPoint logs, slaids) un pirmā slaida virsraksts. Tagad esat slaidu atlases skatā.

Navigācija slaidos

 1. Slaidu atlases skatā pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotos pa slaidiem. Diktors atskaņo katra slaida virsrakstu un lapas numuru.

 2. Kad esat atradis slaidu, kuru vēlaties atvērt, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā, un tiek atskaņots “Slide, pane” (Slaids, rūts).

 4. Lai atgrieztos slaidu atlases skatā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, back, button” (Izslēgts, Atpakaļ, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Slaidu satura lasīšana

 1. Atveriet prezentāciju, kuru vēlaties lasīt programmā PowerPoint.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Landscape mode” (Ainavas režīms). Pagrieziet ierīci par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam, citādi šeit sniegtie norādījumi nedarbosies pareizi.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Title text box” (Virsraksta tekstlodziņš) vai “Text box” (Tekstlodziņš), un pēc tam ar trim pirkstiem pavelciet uz leju, lai lasītu saturu.

 4. Ja slaidā ir vairāki tekstlodziņi, pavelciet pa labi, lai atvērtu nākamo lodziņu, un pēc tam ar trim pirkstiem pavelciet uz leju, lai lasītu saturu.

  Padoms.: Kad pēc pavilkšanas pa labi tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta), vairāk satura slaidā nav.

 5. Lai pārietu pie nākamā slaida, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Next slide button” (Poga Nākamais slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Kad sasniedzat pēdējo slaidu, tiek atskaņots “End of slide show” (Slaidrādes beigas). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai izietu no prezentācijas skata.

  Padoms.: Lai izietu no prezentācijas skata jebkurā vietā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pagrieziet ierīci par 90 grādiem pulksteņrādītāja virzienā, lai pārslēgtu ierīci atpakaļ uz portretorientāciju. Tiek atskaņots “Portrait mode” (Portreta režīms).

Dizaina izvēle

 1. Slaida skatīšanas laikā programmā PowerPoint pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button collapsed” (Citas opcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Home, button collapsed” (Sākums, poga sakļauta).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Design, 4 of 8” (Noformējums, 4. no 8), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Themes button” (Poga Dizaini), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek nosaukts vajadzīgais dizains, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Applying theme” (Dizaina lietošana).

  Piezīme.: Diktors atskaņo brīdinājumu, ja jūsu ierīcē trūkst fontu, lai lietotu atlasīto dizainu, kuri tāpēc jālejupielādē.

 5. Lai aizvērtu noformējuma izvēlni, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Jauna slaida ievietošana

PowerPoint pievieno jaunus slaidus pēc pēdējoreiz atvērtā slaida, tāpēc, pirms pievienojat jaunu slaidu, pārejiet uz pareizo vietu, kā aprakstīts sadaļā Navigācija slaidos.

 1. Slaidu atlases skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New slide button” (Poga Jauns slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Prezentācijas saglabāšana

 1. Slaidu atlases skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, kas pēc noklusējuma ir “Prezentācija”.

 3. Lai mainītu nosaukumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un ar ekrāntastatūru ierakstiet jauno nosaukumu. Pēc nosaukuma uzrakstīšanas ekrāntastatūrā atlasiet taustiņu Enter.

 4. Lai aizvērtu izvēlniSaglabāt, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

PowerPoint automātiski saglabā visas izmaiņas prezentācijā, izmantojot ievadīto nosaukumu.

Teksta pievienošana

 1. Kad skatāt slaidu programmā PowerPoint, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kurā vēlaties pievienot tekstu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 2. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 3. Velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss paliek uz pogas Atpakaļ. Vēlreiz veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Teksta formatēšana

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu. Saraksti palīdz organizēt tekstu.

 1. Kad skatāt slaidu programmā PowerPoint, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kurā vēlaties pievienot aizzīmes vai numurus, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 2. Lai pievienotu aizzīmes vai numurus:

  • Lai pievienotu vienumu sarakstā ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, bullets, button, double-tap to toggle on” (Izslēgts, aizzīmes, poga, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētā sarakstā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, numbering, button, double-tap to toggle on” (Izslēgts, numuri, poga, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 4. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un rakstīšanai izmantojiet tastatūru.

 5. Lai pabeigtu sarakstu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss paliek uz pogas Atpakaļ. Vēlreiz veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Attēlu pievienošana

Jebkuru ierīcē saglabātu attēlu var pievienot prezentācijai.

 1. Kad skatāt slaidu programmā PowerPoint, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Photos button” (Poga Fotoattēli), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Photos window” (Logs Fotoattēli). Fokuss ir vērsts uz nesenāko fotoattēlu, un Diktors atskaņo faila nosaukumu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz atrodat vajadzīgo attēlu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Selected” (Atlasīts) un attēla faila nosaukums.

 3. Velciet ar pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Insert app bar button” (Poga Ievietot programmu joslu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Lietojumprogramma Fotoattēli tiek aizvērta, un attēls tiek ievietots slaidā.

Runātāja piezīmju pievienošana

Varat izmantot runātāja piezīmes, lai pievienotu papildu informāciju vai piezīmes, kuras nevēlaties iekļaut konkrētajā prezentācijā.

 1. Kad skatāt slaidu programmā PowerPoint, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, notes, button” (Izslēgts, piezīmes, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Slide notes, editable text” (Slaidu piezīmes, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 4. Velciet ar pirkstu pa ekrāna augšējo labo malu, līdz tiek atskaņots “Close button” (Poga Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu piezīmju rūti.

Prezentācijas atskaņošana

 1. Atveriet prezentāciju, kuru vēlaties rādīt programmā PowerPoint.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Landscape mode” (Ainavas režīms). Pagrieziet ierīci par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam, citādi šeit sniegtie norādījumi nedarbosies pareizi.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Slide 1” (1. slaids), nosaukums un “Slide show control” (Slaidrādes vadīkla). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pārietu pie nākamā slaida.

 4. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pārietu prezentācijā tālāk uz priekšu. Kad sasniedzat pēdējo slaidu, tiek atskaņots “End of slide show” (Slaidrādes beigas). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai izietu no prezentācijas skata.

 5. Pagrieziet ierīci atpakaļ portretorientācijā. Tiek atskaņots “Portrait mode” (Portreta režīms).

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Uzziniet, kā pārvietoties programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet PowerPoint Online kopā ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai veidotu, lasītu un rediģētu prezentāciju. PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmai PowerPoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat PowerPoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint Online.

Šajā tēmā

PowerPoint Online atvēršana

Pierakstieties programmā PowerPoint Online un piekļūstiet prezentācijām neatkarīgi no atrašanās vietas.

 1. Pārlūkprogrammā atveriet Office Online.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “PowerPoint, link” (Powerpoint, saite), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai pierakstītos ar savu Microsoft kontu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Lai pierakstītos ar darba vai mācību kontu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Ierakstiet savus akreditācijas datus un nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek atvērta programma PowerPoint Online. Tiek atskaņots “Microsoft PowerPoint Online”. Fokuss ir vērsts uz jaunas tukšas prezentācijas opciju cilnē Fails.

Prezentācijas atvēršana

Programmā PowerPoint Online varat ātri atvērt nesen lietotu prezentāciju vai pārlūkot failu pakalpojuma OneDrive mapēs.

 1. Cilnē Fails nospiediet tabulēšanas taustiņu vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek nosaukta prezentācija, pie kuras vēlaties strādāt, vai “Open from OneDrive” (Atvērt no OneDrive), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Ja esat atlasījis Atvērt no OneDrive, tiek atvērts pakalpojums OneDrive. Nospiediet tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņus, lai atrastu failu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Padoms.: Ja esat jau atvēris slaidu rediģēšanas skatā un vēlaties pāriet uz izvēlni Atvērt, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņus F, O. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz savu failu vai saglabāšanas vietu izvēlnē Atvērt, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Fails tiek atvērts lasīšanas skatā. Lai pārietu uz rediģēšanas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots Edit presentation” (Rediģēt prezentāciju), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Edit in browser” (Rediģēt pārlūkprogrammā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Slaidu satura lasīšana rediģēšanas skatā

Jūs varat pārbaudīt slaidu saturu, strādājot ar prezentāciju rediģēšanas skatā.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide panel” (Slaidu panelis), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Ekrāna lasītāju nosauc slaida pirmo elementu un atskaņo tā saturu.

 2. Lai pārietu uz nākamo elementu un to atskaņotu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Slaidu satura lasīšana citos skatos

Jūsu ekrāna lasītājs var atskaņot slaida saturu lasīšanas vai slaidrādes skatā.

Slaidu satura lasīšana lasīšanas skatā

 1. Lai pārietu uz lasīšanas skatu, rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu W. Tiek atskaņots “Selected, View tab” (Atlasīts, cilne Skats).

 2. Nospiediet taustiņu D. Tiek atvērts lasīšanas skats.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Group” (Grupa), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M. Ekrāna lasītājs sāk atskaņot slaida saturu.

 4. Lai apturētu ekrāna lasītāju, nospiediet taustiņu Ctrl.

Slaidu satura lasīšana slaidrādes skatā

 1. Lai pārietu uz slaidrādes skatu, rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu W. Tiek atskaņots “Selected, View tab” (Atlasīts, cilne Skats).

 2. Nospiediet taustiņu B. Pirmais prezentācijas skats tiek atvērts slaidrādes skatā.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M. Ekrāna lasītājs sāk atskaņot slaida saturu.

 4. Lai apturētu ekrāna lasītāju, nospiediet taustiņu Ctrl.

Slaidu satura lasīšana pieejamības skatā

 1. Lai pārietu uz pieejamāku skatu, lasīšanas vai slaidrādes skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+; (semikols).

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M. Ekrāna lasītājs sāk atskaņot slaida saturu.

 3. Lai apturētu ekrāna lasītāju, nospiediet taustiņu Ctrl.

Navigācija slaidos

Pārbaudiet, vai slaidi ir pareizajā secībā un vai prezentācijā ir viss nepieciešamais saturs.

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs un nosaukums. Fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūts.

 2. Lai pārvietotos sīktēlu rūtī, nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu. Ekrāna lasītājs atskaņo slaida numuru un nosaukumu, kā arī informāciju par to, vai slaidā ir piezīmes vai komentāri.

 3. Lai pārietu no sīktēlu rūts uz slaidu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide panel” (Slaidu panelis), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 4. Lai pārvietotos slaidā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz esat pārskatījis visus slaida elementus.

Dizaina izvēle

Lai papildinātu savu prezentāciju vai piešķirtu slaidiem vienotu izskatu, izvēlieties kādu no PowerPoint Online noformējumiem.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu G. Tiek atskaņots “Selected, Design tab” (Atlasīts, cilne Noformējums).

 2. Nospiediet taustiņu H. Tiek atskaņots “Office theme” (Office dizains).

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukts vajadzīgais dizains, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Jauna slaida ievietošana

Varat pievienot tik daudz slaidu, cik vien vēlaties.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Home tab” (Cilne Sākums), un pēc tam nospiediet taustiņu Ennter. Ja fokuss ir vērsts uz citu cilni, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots ““Home tab” (Cilne Sākums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “New Slide Button” (Poga Jauns slaids), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauns slaids un nosaukts atlasītā slaida izkārtojums.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukts slaida izkārtojums, kuru vēlaties ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter vai Alt+Enter.

Padoms.: Lai ātri pievienotu jaunu, tukšu slaidu, izmantojot esošu slaida izkārtojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs un virsraksts. Fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūti. Nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, līdz tiek nosaukts vajadzīgais slaids, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+M.

Prezentācijas saglabāšana

Darba gaitā PowerPoint Online automātiski saglabā jūsu prezentāciju pakalpojumā OneDrive. Ja vēlaties saglabāt prezentācijas kopiju savā ierīcē, to ir viegli izdarīt, izmantojot ekrāna lasītāju un īsinājumtaustiņus. Varat lejupielādēt savu prezentāciju kā PowerPoint PPTX, PDF vai ODP failu.

Piezīme.: Lokālajā kopijā veiktās izmaiņas netiks automātiski saglabātas oriģinālajā failā pakalpojumā OneDrive.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu F. Tiek atskaņots “File, close menu, menu item” (Fails, aizvērt izvēlni, izvēlnes elements).

 2. Nospiediet taustiņu L. Tiek atvērta izvēlne Lejupielādēt kā.

 3. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek nosaukta vajadzīgā lejupielādes opcija, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Click here to download <atlasītais lejupielādes formāts>, link” (Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu, saite). Lai atlasītu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā vai kreisā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fails tiek lejupielādēts jūsu ierīcē.

Teksta pievienošana

Izmantojiet ekrāna lasītāju un īsinājumtaustiņus, lai viegli pievienotu slaidiem tekstu un izplatītu savu vēstījumu.

 1. Lai pārvietotu fokusu uz rediģējamu slaida apgabalu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Lai pārietu uz pirmo slaida vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek nosaukts viettura tips. Ja tas ir teksta vietturis, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam ierakstiet saturu.

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu F2.

 4. Lai pārietu pie nākamā viettura, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai rediģētu vietturi, nospiediet taustiņu Enter. Lai izietu no programmas, nospiediet taustiņu F2. Atkārtojiet šīs darbības ar citiem slaida vietturiem.

Teksta formatēšana

Lai prezentāciju padarītu pieejamāku dažādām auditorijām, varat, piemēram, palielināt fontu vai izmantot treknrakstu, lai teksts būtu salasāmāks.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Home tab” (Cilne Sākums), un pēc tam nospiediet taustiņu Ennter. Ja fokuss ir vērsts uz citu cilni, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots ““Home tab” (Cilne Sākums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai pārvietotu fokusu uz rediģējamu slaida apgabalu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide panel” (Slaidu panelis).

 3. Lai pārietu uz pirmo rediģējamo slaida apgabalu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 4. Lai atlasītu rediģējamo apgabalu, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai atlasītu visu apgabala tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A. Lai atlasītu apgabala teksta daļu, spiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots teksts, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+bulttaustiņi, lai atlasītu nepieciešamo teksta daļu.

 6. Izmantojiet tālāk norādītos īsinājumtaustiņus, lai atlasītajam tekstam lietotu visbiežāk izmantotās formatējuma opcijas:

  • Treknraksts: Ctrl+B

  • Slīpraksts: Ctrl+I

  • Pasvītrojums: Ctrl+U

  • Palielināt fonta lielumu: Ctlr+]

  • Samazināt fonta lielumu: Ctrl+[

 7. Lai piekļūtu citām formatējuma opcijām, saglabājot atlasītu tekstu, nospiediet Caps Lock+kreisā bultiņā, līdz tiek nosaukta nepieciešamā opcija, piemēram, “Bullets button” (Poga Aizzīmes). Lai atlasītu kādu no opcijām, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai izvērstu kombinētos lodziņus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

Attēlu pievienošana

Dažreiz attēls izsaka to, ko nevar pateikt ar vārdiem, tāpēc atdzīviniet savu prezentāciju ar attēlu. Programmā PowerPoint Online varat ievietot attēlus no ierīces vai izmantot attēlus tieši no interneta.

Padoms.: Lai pievienotu attēlus vajadzīgajā vietā un lielumā, izmantojiet slaidu, kura izkārtojums ir paredzēts attēliem, piemēram, Attēls ar parakstu. Papildinformāciju skatiet rakstā Attēla ievietošana programmā PowerPoint Online, izmantojot ekrāna lasītāju.

Attēlu pievienošana no ierīces

 1. Slaidā, kam vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu N. Tiek atskaņots “Selected, Insert tab” (Atlasīts, cilne Ievietošana).

 2. Nospiediet taustiņu P. Tiek atvērts Windows dialoglodziņš Atvērt, fokuss ir vērsts uz faila lauka nosaukumu.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu un bultiņas, līdz tiek nosaukts vajadzīgais attēla fails, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Attēlu pievienošana no interneta

 1. Slaidā, kam vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu N. Tiek atskaņots “Selected, Insert tab” (Atlasīts, cilne Ievietošana).

 2. Nospiediet taustiņu F. Tiek atvērts dialoglodziņš Meklēšana Bing attēlos, fokuss ir vērsts uz meklēšanas lauku.

 3. Ierakstiet meklējamos vārdus un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots pirmais meklēšanas rezultāts.

 5. Nospiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek nosaukts attēls, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Insert button” (Poga Ievietot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Runātāja piezīmju pievienošana

Izmantojot runātāja piezīmes, varat pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam.

 1. Slaidā, kur vēlaties pievienot runātāja piezīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņota noklusējuma valoda, piemēram, “English, U.S., button” (Angļu, ASV, poga).

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Off, Notes button” (Izslēgts, poga Piezīmes), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ja tiek atskaņots “On, Notes button” (Ieslēgts, poga Piezīmes), varat pāriet pie nākamās darbības.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide notes, editing” (Slaida piezīmes, rediģēšana).

 4. Ierakstiet slaidā runātāja piezīmes.

Prezentācijas atskaņošana

Kad ir pienācis laiks parādīt savu prezentāciju auditorijai, izmantojiet tastatūras īsinājumtaustiņus un ekrāna lasītāju, lai sāktu slaidrādi.

 1. Rediģēšanas skatā spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek nosaukta pašreizējā cilne, un pēc tam nospiediet taustiņu W. Tiek atskaņots “Selected, View tab” (Atlasīts, cilne Skats).

 2. Nospiediet taustiņu B. Slaidrāde sākas no pirmā prezentācijas slaida.

  Padoms.: Lai sāktu slaidrādi no pašreizējā slaida, nospiediet taustiņu C.

 3. Slaidrādē nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums. Fokuss tiek pārvietots uz slaidrādi.

 4. Lai pārietu pie nākamā slaida, nospiediet taustiņu N. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, nospiediet taustiņu P.

Iziešana no slaidrādes

Ja vēlaties pārtraukt prezentāciju, nospiediet taustiņu Esc. Fokuss atgriežas rediģēšanas skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint pievienotu un formatētu tekstu

Īsinājumtaustiņi tīmekļa programmā PowerPoint Online

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×