Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izveidotu, lasītu un rediģētu prezentācijas. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

PowerPoint programmas atvēršana

Lai atvērtu PowerPoint, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet PowerPointun nospiediet taustiņu ENTER. Programma PowerPoint tiek atvērta skatā, kurā redzamas pēdējās prezentācijas, meklēšanas lauks, veidnes un dizaini. Fokuss ir vērsts uz veidni Tukša prezentācija.

Pierakstīšanās Microsoft kontā

Lai maksimāli izmantojiet PowerPoint līdzekļus, pierakstieties savā Microsoft kontā.

 1. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Atveriet PowerPoint, kā tas ir norādīts atvērtajā programmā PowerPoint. Jūs nokļūstat skatā veidnes. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "pierakstīties, lai maksimāli izmantojiet Office", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Ja jūs jau rediģējat prezentāciju normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F, lai atvērtu izvēlni Fails . Pēc tam nospiediet taustiņu D, S. Diktors atskaņo: "kontu logs". JAWS jūs dzirdat: "konti".

 2. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūs dzirdat: "Password" (parole).

 3. Ierakstiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

  Padoms.: Ja neesat izrakstījies no PowerPoint pēdējā lietošanas reizē, programma tiek atvērta bez uzaicinājuma pierakstīties.

Prezentācijas atvēršana

PowerPoint ir saraksts ar nesen atvērtajiem failiem, tāpēc tos ir viegli atrast.

 1. Pēc PowerPoint atvēršanas spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Pēdējie", un pēc tam tiek parādīts prezentācijas nosaukums.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamā prezentācija, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Ja nedzirdat savu prezentāciju pēdējo prezentāciju sarakstā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More Presentations, HYPERLINK" (vairākas prezentācijas, hipersaite), un nospiediet taustiņu ENTER. Tagad varat meklēt prezentāciju savā datorā vai tīkla vietā, ar kuru ir izveidots savienojums, piemēram, OneDrive.

Slaidu satura lasīšana normālskatā

Katram slaidam ir viens vai vairāki vietturi, t.i., tekstlodziņi un citi satura elementi.

 1. Kad fokuss ir uz slaida, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp vietturiem. Jūsu ekrāna lasītājs izziņo viettura tipu, kad pārslēdzaties starp tiem, piemēram, "virsraksta tekstlodziņš, tekstlodziņš".

 2. Lai lasītu viettura saturu, nospiediet SR taustiņu + R.

  Lai pārtrauktu vienlaidu lasīšanu, nospiediet taustiņu Ctrl.

 3. Pēc iepazīšanās ar saturu nospiediet taustiņu Esc, lai pārvietotu fokusu atpakaļ uz slaidu.

Slaidu satura lasīšana citos skatos

Papildus parastajam skatam PowerPoint nodrošina vairākus citus skatus darbam ar slaidiem.

 • Struktūrskats. Slaidu saturs tiek rādīts tikai kā teksts. Lai atvērtu struktūrskatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P un O. Lai pārslēgtos starp sīktēliem un struktūru normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš.

  Piezīme.: Reizēm, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+W, P, O, Diktors neatskaņo struktūrskatu.

 • Slaidu kārtotājs. Visi slaidi tiek secīgi parādīti horizontālās rindās, lai jūs ērti varētu izgriezt, kopēt, ielīmēt un pārkārtot slaidus. Ekrāna lasītāji identificē slaidus pēc to numura un virsraksta. Lai atvērtu slaidu kārtotāja skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, I. Lai atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, L.

 • Lasīšanas skats. Piedāvā pārskatīt prezentāciju līdzīgi slaidrādes skatam. Lai atvērtu lasīšanas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, D. Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet taustiņu Esc.

 • Slaidu šablons. Sniedz iespēju veikt noformējuma izmaiņas, kas tiek piemērotas visiem slaidiem. Lai atvērtu slaidu šablona skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P. Cilne Slaidu šablons (Alt+M) tiek pievienota lentei starp cilnēm Fails un Sākums. Lai aizvērtu slaidu šablona skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M, C.

 • Slaidrāde. Nodrošina slaidu rādīšanu auditorijai pilnekrāna režīmā, kad tos prezentējam. Lai sāktu slaidrādi, nospiediet taustiņu F5. Lai parādītu nākamo slaidu, nospiediet taustiņu Page Down. Lai atgrieztos iepriekšējā slaidā, nospiediet taustiņu Page Up. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet taustiņu Esc.

 • Prezentētāja skats. Strādājiet ar savu prezentāciju, runātāja piezīmes izmantojot vienā datorā (piemēram, savā klēpjdatorā), kamēr auditorija prezentāciju skatās bez piezīmēm citā monitorā. Ja dators ir savienots ar otru displeja ekrānu, kad sākat prezentāciju slaidrādes skatā, datora ekrānā prezentētāja skats tiek atvērts automātiski. Ja strādājat ar vienu monitoru, tad, lai atvērtu prezentētāja skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10, R.

  Lai lasītu slaida objektus, izmantojiet šādas saīsnes:

  • Lai pārietu uz slaida priekšskatījumu, nospiediet SR taustiņu + kreiso vai labo bulttaustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock + ENTER, lai pārvietotu fokusu uz logu slaidrāde .

  • Slaidrādes logā nospiediet taustiņu SR taustiņu + labo vai kreiso bulttaustiņu, lai naviģētu pa visiem objektiem. Lai lasītu objektus, nospiediet SR taustiņu + R.

  • Lai pārslēgtos atpakaļ uz prezentētāja skata logu, VAIRĀKKĀRT nospiediet SR taustiņu + labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Return to Presenter View" (atgriezties prezentētāja skatā), un pēc tam nospiediet SR taustiņu + ENTER.

   Piezīme.: Ja prezentēsit bez prezentētāja skata, nedzirdēsit “Return to Presenter View” (Atgriezties prezentētāja skatā)."

Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz sadaļu īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas un izmantotu ekrāna lasītāju, lai rādītu savu prezentāciju programmā PowerPoint.

Navigācija slaidos

Varat izmantot sīktēlu rūti, lai ātri pārvietotos pa slaidiem.

 1. Spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Thumbnails pane" (sīktēlu rūts), kam seko pašreizējā slaida virsraksts.

 2. Ja fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūti, ekrāna lasītāji atskaņo slaidu virsrakstus, kamēr jūs pārvietojaties starp slaidiem. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo slaidu, nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu.

Padoms.: Dažreiz jūsu ekrāna lasītājs pazaudē fokusu un neatskaņo slaida virsrakstu. Ja tā notiek, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju ALT + TAB, lai mēģinātu pārvietot fokusu no PowerPoint loga un atpakaļ uz sīktēliem.

Jaunas tukšas prezentācijas izveide

Lai ātri sāktu darbu, izveidojiet jaunu tukšu prezentāciju. Varat pievienot iepriekš noformētu dizainu vēlāk, lai piešķirtu prezentācijai elegantu izskatu.

Varat arī izveidot prezentāciju no veidnes. Lai saņemtu norādījumus, dodieties uz ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes.

 1. Atveriet PowerPoint. Jūs dzirdat: "Featured, blank Presentation". Fokuss ir uz opcijas tukša prezentācija. Nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja jūs jau rediģējat prezentāciju normālskatā un vēlaties sākt jaunu tukšu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F + N, L1.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz virsraksta vietturi pirmajā slaidā, un ierakstiet virsrakstu. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu ESC. Lai pārietu uz nākamo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu un sāciet rakstīt.

  Detalizētus norādījumus par to, kā prezentācijā pievienot saturu, skatiet šeit: ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint vai ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas.

Dizaina pievienošana vai mainīšana prezentācijā

Dizains ir saskaņotu krāsu shēmu, fonu, fontu stilu un vietturu izvietojuma kolekcija. Izmantojiet iepriekš izstrādātas tēmas, lai ātri mainītu prezentācijas kopējo izskatu.

 1. Prezentācijas normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt + G un pēc tam H. Jūs dzirdat: "šī prezentācija, Office dizains".

 2. Spiediet bulttaustiņus, līdz tiek atskaņots vēlamais dizains, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu.

Jauna slaida ievietošana

Kad virsraksta slaids ir izveidots, varat sākt pievienot citus prezentācijas slaidus. Katram dizainam ir iepriekš definētu slaidu izkārtojumu kolekcija. Piemēram, dizainā var būt virsraksta slaids, slaids ar tekstlodziņu un satura lodziņu, kā arī divās slejās sakārtots slaids.

 1. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu jaunu slaidu, izmantojot pašreizējā slaida izkārtojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+M.

  • Lai pievienotu slaidu, kas izmanto vienu no pārējiem izkārtojumiem jūsu izvēlētajā dizainā, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, I. Fokuss tiek pārvietots uz slaidu izkārtojumu sarakstu. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārietu uz nepieciešamo slaida izkārtojumu. Lai ievietotu jaunu slaidu ar pašlaik atlasīto izkārtojumu, nospiediet taustiņu Enter.

Padoms.: Lai dublētu slaidu un tā saturu, pārvietojiet fokusu uz Slaidu sīktēlu rūtī un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + D.

Prezentācijas saglabāšana

Ir ieteicams bieži saglabāt savu prezentāciju. Lai pirmo reizi nosauktu un saglabātu prezentāciju, rīkojieties šādi:

 1. Lai atvērtu cilni Saglabāt kā , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F, A.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz pirmo failu mapes atrašanās vietu rūts Saglabāt kā sarakstā. Tiek atskaņots noklusējuma atrašanās vietas nosaukums, piemēram, "OneDrive-Microsoft."

 3. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos pa pieejamo atrašanās vietu sarakstu, līdz sasniedzat vēlamo.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz faila nosaukuma apgabalu. Fokuss pārvietojas uz pogu Pāriet augšup.

  Ja vēlaties turpināt mapes meklēšanu, nospiediet taustiņu Enter. Izmantojiet bulttaustiņus vai tabulēšanas taustiņu, lai pārietu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu.

 5. Lai nosauktu failu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Enter File name here" (šeit ievadiet faila nosaukumu).

 6. Ierakstiet prezentācijas nosaukumu.

  Padoms.: Pēc noklusējuma PowerPoint saglabā prezentāciju kā standarta PowerPoint failu ar faila paplašinājumu. pptx. Ja prezentāciju vēlaties saglabāt citā faila tipā, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu opcijas. Izmantojiet lejup un augšup vērsto bultiņu, lai pārvietotos pa opciju sarakstu, un nospiediet taustiņu Enter, lai veiktu atlasi.

 7. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Pēc tam, kad esat nosaucis failu un saglabājis to pirmo reizi, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + S, lai saglabātu savu darbu jebkurā laikā.

Teksta pievienošana slaidam

Varat pievienot saturu slaidam normālskatā.

 1. Lai pārvietotu fokusu uz slaidu, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "slaids", un pēc tam slaida numurs.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz teksta vietturi. Jūs dzirdat, piemēram, "virsraksta tekstlodziņš, tekstlodziņš," slaida virsrakstam.

 3. Ierakstiet slaidā vajadzīgo tekstu.

 4. Lai pārvietotu ievietošanas punktu uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

  Piezīme.: Ja vairāk teksta vietturu nav, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl + Enter, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu, un fokuss tiek vērsts uz jaunā slaida pirmo vietturi.

Teksta formatēšana

Varat izmantot citu fonta stilu, piemēram, treknrakstu vai slīprakstu, kā arī izveidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot īsinājumtaustiņus.

Fonta stila mainīšana

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kuram vēlaties mainīt fonta stilu.

  Padoms.: Lai uzzinātu, kā programmā PowerPoint atlasīt tekstu, izmantojot tastatūru, skatiet rakstu teksta un objektu atlasīšana un rediģēšana programmā PowerPoint prezentāciju izveidei.

 2. Lai mainītu fonta stilu, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus:

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+B, lai pārveidotu atlasīto tekstu treknrakstā.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+I, lai pārveidotu atlasīto tekstu slīprakstā.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+U, lai pasvītrotu atlasīto tekstu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš, lai noņemtu visus stilus no atlasītā teksta.

Saraksta ar aizzīmēm izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet * (zvaigznīte) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Pēc taustiņa ENTER nospiešanas automātiski tiek izveidots aizpildīts saraksts ar aizzīmēm.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta elementu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Numurēta saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet 1. (cipars 1, kam seko punkts), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Numurēta saraksta vienums tiek automātiski izveidots pēc taustiņa ENTER nospiešanas.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta elementu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Attēlu pievienošana

Varat izmantot grafikas un fotoattēlus, lai prezentācijas padarītu interesantākas.

Piezīme.: Tālāk norādītajās darbībās tiek pieņemts, ka jūsu attēli ir saglabāti datora mapē Attēli.

 1. Kad fokuss ir uz slaida, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa vietturiem. Jūsu ekrāna lasītājs izziņo viettura tipu, kad pārvietojat, piemēram, "virsraksta tekstlodziņš, tekstlodziņš".

 2. Kad atrodat vietturi vietā, kur vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, P. Tiek atvērts dialoglodziņš Attēla ievietošana. Pēc noklusējuma dialoglodziņā tiek parādīta datora mape Attēli.

 3. Fokuss ir vērsts uz faila nosaukuma lauku. Sāciet rakstīt attēla faila nosaukumu. Rakstot tiek atjaunināts atbilstošo failu saraksts. Lai atvērtu sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + lejupvērstā bultiņa un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus. Jūsu ekrāna lasītājs ziņo par failu pārvietošanu, pārvietojoties sarakstā.

 4. Nospiediet taustiņu Enter, lai attēlu pievienotu prezentācijā atlasītajā vietturī.

Runātāja piezīmju pievienošana

Runātāja piezīmēs varat ievietot noderīgus faktus un piezīmes un atsaukties uz tām prezentācijas laikā.

 1. Lai nodrošinātu, ka piezīmju rūts ir atvērta slaidam, kuru vēlaties komentēt, atlasiet normālskatu, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+W, L.

 2. Nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots “Slide notes, pane” (Slaida piezīmes, rūts).

 3. Ierakstiet piezīmes.

 4. Lai atgrieztu fokusu uz slaidu, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "slaids", un pēc tam slaida numurs.

  Padoms.: Dažreiz jūsu ekrāna lasītājs pazaudē fokusu un neatskaņo slaida virsrakstu. Ja tā notiek, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju ALT + TAB, lai mēģinātu pārvietot fokusu no PowerPoint loga un atpakaļ.

Slaidu prezentēšana auditorijai

Kad jūsu prezentācija ir gatava, parādīt to citiem ir vienkārši.

 1. Atveriet prezentāciju PowerPoint.

 2. Lai sāktu slaidrādi, nospiediet taustiņu F5.

 3. Lai pārietu pie nākamā slaida, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

 4. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet taustiņu Esc.

Papildinformāciju skatiet rakstā īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas un ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android kopā ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai veidotu, lasītu un rediģētu prezentācijas. PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

PowerPoint atvēršana un pierakstīšanās programmā

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android līdzekļus un izmantojiet savas prezentācijas neatkarīgi no savas atrašanās vietas, pierakstoties pakalpojumā PowerPoint. Varat arī izmantot programmu nepierakstoties.

 1. Ierīces sākuma ekrānā vai lietojumprogrammu izvēlnē pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “PowerPoint”, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts PowerPoint darbam ar Android.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in” (Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Get things done on the go” (Padariet darbus, kad esat ceļā).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Ja jums nav konta, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign up for free” (Reģistrēties bez maksas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultklikšķi uz ekrāna un pēc tam ierakstiet e-pasta adresi, tālruņa numuru vai Skype adresi, kuru izmantojāt, lai izveidotu savu kontu.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next button” (Poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ievadiet paroli.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Prezentācijas atvēršana

Programmā PowerPoint varat ātri atvērt nesen lietotu prezentāciju vai varat pārlūkot failu OneDrive vai ierīci.

 1. PowerPoint atvēršanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Open Button" (poga Atvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Lai ātri atvērtu nesen lietotu prezentāciju, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Izvēlnē Atvērt pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota vajadzīgā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Prezentācija tiek atvērta lasīšanas skatā.

 4. Lai pārietu uz rediģēšanas skatu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “Slide one, selected” (Slaids viens, atlasīts).

 5. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt).

 6. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Prezentācija tiek atvērta rediģēšanas skatā.

Slaidu satura lasīšana rediģēšanas skatā

Jūs varat pārbaudīt slaidu saturu, strādājot ar prezentāciju rediģēšanas skatā.

 1. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots: “Slide number, slide edit control” (Slaida numurs, slaida rediģēšanas vadīkla). Fokuss ir vērsts uz galveno satura apgabalu.

 2. Pavelciet pa labi, un TalkBack atskaņo pirmā slaida elementu. Ja tas ir teksta elements, TalkBack nolasa tā saturu.

 3. Pavelciet pa labi tik ilgi, līdz tiek atskaņoti visi slaida elementi.

 4. Ja slaidu piezīmju rūts ir atvērta, un tajā ir runātāja piezīmes, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "slide Notes" (slaidu piezīmes) un runātāja piezīmes.

Slaidu satura lasīšana citos skatos

 • Slaidrādes skatā TalkBack automātiski atskaņo slaida saturu, kad atverat slaidu. Varat arī lēni vilkt ar pirkstu pa ekrāna augšējo daļu, un TalkBack atskaņo slaida elementus un to saturu.

 • Lasīšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack atskaņo slaida numuru, virsrakstu un informāciju par to, vai slaidā ir piezīmes vai komentāri.

Navigācija slaidos

Pārbaudiet, vai slaidi ir pareizajā secībā un vai prezentācijā ir viss nepieciešamais saturs.

 • Rediģēšanas skatā, lai pārietu uz nākamo slaidu, ar diviem pirkstiem pavelciet pa kreisi. Lai pārietu uz iepriekšējo slaidu, ar diviem pirkstiem pavelciet pa labi.

 • Lasīšanas skatā pārejiet pie nākamā slaida, ar vienu pirkstu pavelkot pa labi. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, ar vienu pirkstu pavelciet uz leju.

Jaunas tukšas prezentācijas izveide

Lai ātri sāktu darbu, izveidojiet jaunu tukšu prezentāciju. Varat pievienot iepriekš noformētu dizainu vēlāk, lai piešķirtu prezentācijai elegantu izskatu.

Varat arī izveidot prezentāciju no veidnes. Lai saņemtu norādījumus, dodieties uz ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes.

 1. Atveriet PowerPoint darbam ar Android. Tiek atvērts pēdējo prezentāciju skats.

  Padoms.: Lai pārietu no sīktēlu skata uz failu izvēlni, pavelciet pa kreisi, līdz atskan “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “File menu, Open” (Atvērta izvēlne Fails).

  Padoms.: Lai pārvietotos no rediģēšanas skata uz failu izvēlni, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, Back switch" (Nav atzīmēts, slēdzis Atpakaļ), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “File menu, Open” (Atvērta izvēlne Fails).

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “New button” (Poga Jauns), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Blank presentation“ (Tukša prezentācija).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta nepieciešamā veidne, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Prezentācija tiek atvērta sīktēlu skatā, un fokuss atrodas jaunajā slaidā.

 4. Lai sāktu jaunā slaida rediģēšanu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Selected, slide one" (Atlasīts, pirmais slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā.

Dizaina pievienošana vai mainīšana prezentācijā

Dizains ir saskaņotu krāsu shēmu, fonu, fontu stilu un vietturu izvietojuma kolekcija. Izmantojiet iepriekš izstrādātas tēmas, lai ātri mainītu prezentācijas kopējo izskatu.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "More Options Button" (poga papildu opcijas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "cilnes Izvēlne", un pēc tam pašreiz atlasītajā cilnē.

 2. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Design tab” (Cilne Noformējums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Themes menu” (Cilne Dizaini), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Themes” (Dizaini).

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts nepieciešamais dizains, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Atlasītā izvēlne tiek lietota visai prezentācijai, un fokuss atgriežas noformējuma cilnē.

Jauna slaida ievietošana

Varat pievienot tik daudz slaidu, cik vien vēlaties.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More Options, switch" (nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, <pašreizējā cilne> selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert tab” (Cilne Ievietošana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New slide button” (Poga Jauns slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek pievienots jauns slaids, un tas tiek parādīts galvenā satura apgabalā.

Prezentācijas saglabāšana

Ja esat pierakstījies, PowerPoint automātiski saglabā prezentāciju OneDrive darba laikā. Ja vēlaties saglabāt prezentācijas kopiju savā ierīcē, to ir viegli izdarīt ar TalkBack.

 1. Lasīšanas skatā pavelciet pa kreisi, līdz atskan “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “File menu open” (Atvērta izvēlne Fails).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save as button” (Poga Saglabāt kā), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai atvērtu ekrāntastatūru, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet faila nosaukumu, ar kuru vēlaties saglabāt failu.

 4. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi, līdz tiek nosaukta vieta, kurā vēlaties saglabāt failu, piemēram, “This device, presentations” (Šī ierīce, prezentācijas). Lai atlasītu atrašanās vietu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa kreisi vai pa labi uz mapi un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fails ir saglabāts, un fokuss atgriežas lasīšanas skatā.

Teksta pievienošana

Izmantojiet TalkBack ekrāna lasītāju, lai viegli pievienotu slaidiem tekstu un dalītos ar savu vēstījumu.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Slide number, slide edit control” (Slaida numurs, slaida rediģēšanas vadīkla). Fokuss ir vērsts uz galveno satura apgabalu.

 2. Pavelciet pa labi, un TalkBack atskaņo pirmā slaida elementu. Ja tas ir teksta elements, tiek atskaņots “Title text box” (Virsraksta tekstlodziņš) vai “Text box” (Tekstlodziņš).

 3. Aktivizētā teksta elementā veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “<tekstlodziņa tips>, selected, Cut button” (atlasīts, poga Izgriezt). Tiek parādīta kontekstizvēlne, un fokuss ir vērsts uz pogu Izgriezt.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Showing <tastatūras valoda> keyboard” (Tiek rādīta tastatūra).

  Padoms.: Lai ielīmētu jau nokopētu teksta fragmentu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Paste button” (Poga Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai ierakstītu tekstu, ar pirkstu velciet pāri ekrāna lejasdaļai. TalkBack nosauc ekrāntastatūras rakstzīmes. Kad tiek nosaukta vajadzīgā rakstzīme, atlaidiet pirkstu. Rakstzīme tiek pievienota tekstlodziņā.

  Ja ir aktivizēta prognozējošā teksta ievade, varat atlasīt ieteiktos vārdus tādā pašā veidā.

Teksta formatēšana

Lai prezentāciju padarītu pieejamāku dažādām auditorijām, varat, piemēram, palielināt fontu vai izmantot treknrakstu, lai teksts būtu salasāmāks.

 1. Rediģēšanas skatā pārejiet uz tekstlodziņu, ko vēlaties formatēt saskaņā ar sadaļas Teksta pievienošana norādījumiem.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More Options, switch" (nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, <pašreizējā cilne> selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts).

 3. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilnes izvēlne.

 4. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Home tab” (Cilne Sākums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vajadzīgā formatēšanas opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Dažas opcijas ir formatējuma apakšizvēlnēs. Lai piekļūtu apakšizvēlnēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "<Formatting Option>, menu" un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi apakšizvēlnē, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Attēlu pievienošana

Dažreiz attēls izsaka to, ko nevar pateikt ar vārdiem, tāpēc atdzīviniet savu prezentāciju ar attēlu. Varat pievienot attēlu no ierīces vai mākoņa krātuves.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi, līdz atskan “Photos button” (Poga Fotoattēli), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Recent menu” (Izvēlne Nesenie). Tiek atvērta izvēlneAtvērt no. Fokuss ir vērsts uz opciju Nesenie.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek nosaukta vieta, no kuras vēlaties pievienot attēlu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Atlasītajā vietā pārejiet pie nepieciešamā attēla, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Attēls tiek pievienots slaidam.

Detalizētus norādījumus par attēlu pievienošanu skatiet rakstā attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju.

Runātāja piezīmju pievienošana

Izmantojot runātāja piezīmes, varat pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Notes button” (Poga Piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Piezīmju rūts tiek atvērta ekrāna apakšdaļā.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "slide Notes" (slaidu piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Showing <tastatūras valoda> keyboard” (Tiek rādīta tastatūra).

 3. Ierakstiet piezīmes tekstu, kā norādīts sadaļā Teksta pievienošana. Rakstzīmes vai vārdi tiek pievienoti piezīmju rūtij.

 4. Kad esat pabeidzis rakstīt, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Done Button" (poga gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas slaidā.

Slaidu prezentēšana auditorijai

Kad ir pienācis laiks rādīt prezentāciju, sāciet slaidrādi.

 1. Rediģēšanas skatā, kurā ir atvērts prezentācijas pirmais slaids, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "selected, slide One." Slaidrādes skats tiek atvērts ar fokusu pirmajā slaidā sīktēlu rūtī.

 2. Lai tiktu parādīts nākamais slaids, ar diviem pirkstiem pavelciet pa kreisi. Lai pārietu atpakaļ un rādītu iepriekšējo slaidu, ar diviem pirkstiem pavelciet pa labi.

 3. Ja vēlaties beigt prezentāciju, slaidrādes skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “End show button” (Poga Slaidrādes beigas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Papildinformāciju skatiet tēmā ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint Mobile kopā ar iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai veidotu, lasītu un rediģētu prezentācijas. PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

PowerPoint atvēršana un pierakstīšanās programmā

 1. Savas ierīces sākuma ekrānā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “PowerPoint”, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "sākumlapa, poga Jauns".

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "sāksim pierakstīties".

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Ja neesat pierakstījies citā Office lietojumprogrammā savā ierīcē vai vēlaties pievienot jaunu kontu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots tā konta tips, kuru vēlaties izmantot, lai pierakstītos, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to atlasītu.

  • Ja esat jau pierakstījies citā Office lietojumprogrammā savā ierīcē un vēlaties izmantot to pašu kontu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots šī konta nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to atlasītu.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Continue button” (Poga Turpināt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ja izmantojāt jaunu kontu, tiek atskaņots "Cancel Button" (poga Atcelt). Ja izmantojāt esošu kontu, esat gatavs izmantot PowerPoint Mobile.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "e-pasta adrese, Rediģējams teksts".

 6. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam izmantojiet ekrāntastatūru, lai ievadītu savu e-pasta adresi.

 7. Slidiniet pirkstu uz ekrāna augšdaļas, līdz tiek atskaņots "Next Button" (poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Password" (parole), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ekrāntastatūra tiek parādīta ekrāna apakšdaļā.

 9. Paroles rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 10. Slidiniet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots "sign in Button" (poga pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "kontu, ko esat pievienojis šai programmai."

 11. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Close button" (poga slēgt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "sākumlapa, poga Jauns".

Prezentācijas atvēršana

Sākuma lapā ir saraksts ar nesen atvērtajām prezentācijām.

 1. PowerPoint sākumlapā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums, un pēc tam faila atrašanās vieta. Ja saraksta augšā nav jums nepieciešamās prezentācijas, pavelciet vēl pa labi, līdz atrodat vajadzīgo.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu pašlaik atlasīto prezentāciju. Tiek atskaņots “PowerPoint window, slide” (PowerPoint logs, slaids) un pirmā slaida virsraksts. Tagad esat slaidu atlases skatā.

Navigācija slaidos

 1. Sīktēlu skatā pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai pārietu starp slaidiem. Diktors atskaņo katra slaida virsrakstu un lapas numuru.

 2. Kad esat atradis slaidu, kuru vēlaties atvērt, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā, un tiek atskaņots “Slide, pane” (Slaids, rūts).

 4. Lai atgrieztos sīktēlu skatā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "off, back, Button" (izslēgts, atpakaļ, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Slaidu satura lasīšana

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs un pirmā elementa saturs slaidā, kam seko elementa tips.

 2. Turpiniet vilkt pa labi, līdz esat pārskatījis visus slaida elementus.

Jaunas tukšas prezentācijas izveide

Lai ātri sāktu darbu, izveidojiet jaunu tukšu prezentāciju. Varat pievienot iepriekš noformētu dizainu vēlāk, lai piešķirtu prezentācijai elegantu izskatu.

Varat arī izveidot prezentāciju no veidnes. Lai saņemtu norādījumus, dodieties uz ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes.

 1. Atveriet PowerPoint Mobile. Tiek atvērts pēdējo prezentāciju skats.

  Padoms.: Lai pārietu no sīktēlu skata uz failu izvēlni, pavelciet pa labi, līdz atskan “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Backstage page" (Lapa Backstage).

  Padoms.: Lai pārvietotos no rediģēšanas skata uz izvēlni Fails , pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Quick Access commands, off, back button" (ātrās piekļuves komandas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Backstage page" (Lapa Backstage).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New button” (Poga Jauns), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "New, Blank presentation" (Jauns, tukša prezentācija).

 3. Lai izveidotu tukšu prezentāciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Prezentācija tiek atvērta sīktēlu skatā, un fokuss atrodas jaunajā slaidā.

 4. Lai sāktu rediģēt jauno slaidu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Context menu" (Kontekstizvēlne). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā.

Dizaina pievienošana vai mainīšana prezentācijā

Dizains ir saskaņotu krāsu shēmu, fonu, fontu stilu un vietturu izvietojuma kolekcija. Izmantojiet iepriekš izstrādātas tēmas, lai ātri mainītu prezentācijas kopējo izskatu.

 1. Rediģējot slaidu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "More Options, button sakļauts", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "tab atlasītāja saraksts", kam seko pašlaik atlasītā cilne, piemēram, "Sākums, poga sakļauta".

 2. Lai atvērtu ciļņu izvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Design" (noformējums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Themes button” (Poga Dizaini), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek nosaukts vajadzīgais dizains, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Applying theme” (Dizaina lietošana).

  Piezīme.: Diktors atskaņo brīdinājumu, ja jūsu ierīcē trūkst fontu, lai lietotu atlasīto dizainu, kuri tāpēc jālejupielādē.

 6. Lai aizvērtu noformējuma izvēlni, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots "More Options, button Expanded" (papildu opcijas, poga izvērsta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Jauna slaida ievietošana

PowerPoint pievieno jaunus slaidus pēc pēdējā atvērtā slaida, tāpēc, lai pievienotu jaunu slaidu, ir jāpārvietojas uz pareizo atrašanās vietu, kā paskaidrots sadaļā naviģēt slaidos.

 1. Sīktēlu skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "New slide Button" (poga Jauns slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Prezentācijas kopijas saglabāšana

 1. Sīktēlu skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Quick Access commands, rīku josla, poga fails", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Save" (saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Saglabāt.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Save šī faila kopiju, poga" un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota atrašanās vieta, kur vēlaties saglabāt failu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamais mapes numurs, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next, app bar button” (Programmas joslas poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Lai mainītu faila nosaukumu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "File name, rediģējamais teksts", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ekrāntastatūra tiek parādīta ekrāna apakšdaļā.

 8. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai izdzēstu veco nosaukumu, un pēc tam ierakstiet jauno faila nosaukumu.

 9. Lai saglabātu faila kopiju, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Save a Copy, app bar Button" (saglabāt kopiju), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izvēlne Saglabāt tiek aizvērta, un fokuss atgriežas slaidu atlases skatā.

PowerPoint automātiski saglabā visas izmaiņas prezentācijā, izmantojot ievadīto nosaukumu.

Teksta pievienošana

 1. Rediģējot slaidu programmā PowerPoint, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kur vēlaties pievienot tekstu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu rediģējamo tekstlodziņu.

 2. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 3. Velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss paliek uz pogas Atpakaļ. Vēlreiz veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Saraksta pievienošana tekstlodziņam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu. Saraksti palīdz organizēt tekstu.

 1. Rediģējot slaidu programmā PowerPoint, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kur vēlaties pievienot aizzīmes vai numurus, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu rediģējamo tekstlodziņu.

 2. Lai pievienotu aizzīmes vai numurus:

  • Lai pievienotu saraksta elementu ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "off, bullets" (izslēgts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu numurētu saraksta elementu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "off, Number" (izslēgts, numerācija), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 4. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un izmantojiet ekrāntastatūru, lai to rakstītu.

 5. Lai pabeigtu sarakstu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu ekrāntastatūru.

  Fokuss paliek uz pogas Atpakaļ. Vēlreiz veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Attēlu pievienošana

Jebkuru ierīcē saglabātu attēlu var pievienot prezentācijai.

 1. Rediģējot slaidu programmā PowerPoint, velciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Photos Button" (poga fotoattēli), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Photos window” (Logs Fotoattēli). Fokuss ir vērsts uz nesenāko fotoattēlu, un Diktors atskaņo faila nosaukumu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz atrodat vajadzīgo attēlu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Selected” (Atlasīts) un attēla faila nosaukums.

 3. Velciet ar pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Insert app bar button” (Poga Ievietot programmu joslu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Lietojumprogramma Fotoattēli tiek aizvērta, un attēls tiek ievietots slaidā.

Runātāja piezīmju pievienošana

Varat izmantot runātāja piezīmes, lai pievienotu papildu informāciju vai piezīmes, kuras nevēlaties iekļaut konkrētajā prezentācijā.

 1. Rediģējot slaidu programmā PowerPoint, velciet pa labi, līdz tiek atskaņots "off, Notes, Button" (izslēgts, piezīmes, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "slide Notes" (slaidu piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 4. Velciet ar pirkstu pa ekrāna augšējo labo malu, līdz tiek atskaņots “Close button” (Poga Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu piezīmju rūti.

Slaidu prezentēšana auditorijai

 1. Atveriet tā prezentācijas pirmo slaidu, kuru vēlaties piešķirt PowerPoint.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Landscape mode” (Ainavas režīms). Pagrieziet ierīci par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam, citādi šeit sniegtie norādījumi nedarbosies pareizi.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Next slide Button" (poga nākamais slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pārietu pie nākamā slaida.

 4. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pārietu prezentācijā tālāk uz priekšu. Kad sasniedzat pēdējo slaidu, tiek atskaņots “End of slide show” (Slaidrādes beigas). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai izietu no prezentācijas skata.

 5. Pagrieziet ierīci atpakaļ portretorientācijā.

Papildinformāciju skatiet tēmā ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izveidotu, lasītu un rediģētu prezentāciju. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

PowerPoint prezentācija ir slaidrāde. Katrs slaids ir pamatne, kurā ar attēliem, vārdiem un formām varat veidot savu stāstu.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

PowerPoint darbam tīmeklī atvēršana

Pierakstieties programmā PowerPoint darbam tīmeklī un piekļūstiet prezentācijām neatkarīgi no atrašanās vietas.

 1. Pārlūkprogrammā dodieties uz Office.com. Tiek atvērta pierakstīšanās lapa.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "pierakstīties savā kontā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērta izvēlne izvēlēties kontu .

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai izmantotu esošu kontu, lai pierakstītos, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukts nepieciešamais konts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Izmantojiet akreditācijas datus, kas ir saistīti ar kontu, lai pierakstītos.

  • Lai pievienotu jaunu kontu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "use Another Account, Button" (poga izmantot citu kontu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Ierakstiet savu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai Skype adresi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Ierakstiet savu paroli un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "PowerPoint, Link", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Tiek atvērta programma PowerPoint darbam tīmeklī. Tiek atskaņots "Microsoft PowerPoint darbam tīmeklī " vai "Esiet sveicināts programmā PowerPoint". Fokuss ir uz jaunas tukšas prezentācijas opcijas.

Prezentācijas atvēršana

Programmā PowerPoint darbam tīmeklī varat ātri atvērt nesen lietotu prezentāciju vai pārlūkot failu pakalpojuma OneDrive mapēs.

 1. Atveriet PowerPoint darbam tīmeklī un pierakstieties.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots tās pēdējās prezentācijas nosaukums, ar kuru vēlaties strādāt, vai citu faila atrašanās vietu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Ja atlasījāt citu faila atrašanās vietu, nospiediet tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņus, lai atrastu failu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Padoms.: Ja jau strādājat ar slaidu un vēlaties atvērt citu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + F, pēc tam nospiediet taustiņu TAB, lai pārietu uz failu vai saglabāt atrašanās vietu izvēlnē Atvērt , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Prezentācijas atvēršana programmas PowerPoint pilnajā versijā

Ja jums ir PowerPoint pilna datora versija, tad, strādājot ar failiem, tiek piedāvātas daudz citas iespējas. Ir viegli atvērt pilno versiju no PowerPoint darbam tīmeklī.

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + O. Prezentācija tiek atvērta datora versijā.

 2. Pārejiet atpakaļ uz PowerPoint darbam tīmeklī un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + W, lai aizvērtu pārlūkprogrammas cilni.

Slaidu satura lasīšana rediģēšanas skatā

Jūs varat pārbaudīt slaidu saturu, strādājot ar prezentāciju rediģēšanas skatā.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "slide Panel" (slaidu panelis), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Ekrāna lasītāju nosauc slaida pirmo elementu un atskaņo tā saturu.

 2. Lai pārietu uz nākamo elementu un to lasītu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Slaidu satura lasīšana slaidrādes skatā

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + W, pēc tam B. Pirmais prezentācijas slaids tiek atvērts slaidrādes skatā.

 2. Jūsu ekrāna lasītājs automātiski sāk lasīt slaida saturu. Lai apturētu ekrāna lasītāju, nospiediet taustiņu Ctrl.

Navigācija slaidos

Pārbaudiet, vai slaidi ir pareizajā secībā un vai prezentācijā ir viss nepieciešamais saturs.

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs. Fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūts.

 2. Lai pārvietotos sīktēlu rūtī, nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu. Ekrāna lasītājs atskaņo slaida numuru un nosaukumu, kā arī informāciju par to, vai slaidā ir piezīmes vai komentāri.

 3. Lai pārvietotos no sīktēlu rūts uz slaidu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "slide Panel" (slaidu panelis), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 4. Lai naviģētu slaidā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz esat izgājis cauri visiem slaida elementiem.

Jaunas tukšas prezentācijas izveide

Lai ātri sāktu darbu, izveidojiet jaunu tukšu prezentāciju. Varat pievienot iepriekš noformētu dizainu vēlāk, lai piešķirtu prezentācijai elegantu izskatu.

Varat arī izveidot prezentāciju no veidnes. Lai saņemtu norādījumus, dodieties uz ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes.

 1. Atveriet PowerPoint darbam tīmeklī. Tiek atvērta lapa, kurā redzamas pēdējās prezentācijas, meklēšanas lauks, veidnes un dizaini. Fokuss ir vērsts uz jaunas tukšas prezentācijas veidni.

  Padoms.: Ja jūs jau rediģējat prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + F, N, lai atvērtu izvēlni Jauns .

 2. Lai izveidotu tukšu prezentāciju, nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Prezentācija tiek atvērta, un fokuss atrodas pirmajā slaidā. Lai pārietu uz virsraksta tekstlodziņu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Dizaina pievienošana vai mainīšana prezentācijā

Dizains ir saskaņotu krāsu shēmu, fonu, fontu stilu un vietturu izvietojuma kolekcija. Izmantojiet iepriekš izstrādātas tēmas, lai ātri mainītu prezentācijas kopējo izskatu.

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + G un pēc tam H. Jūs dzirdat: "Office dizains".

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukts vajadzīgais dizains, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Jauna slaida ievietošana

Varat pievienot tik daudz slaidu, cik vien vēlaties.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + H, pēc tam I. Jūs dzirdat: "dialogs, jauns slaids".

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan slaida izkārtojums, kuru vēlaties ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER vai taustiņu kombināciju ALT + ENTER.

Padoms.: Lai ātri pievienotu jaunu, tukšu slaidu, kura pamatā ir prezentācijas iepriekšējā slaida izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs. Fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūti. Nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, līdz tiek nosaukts vajadzīgais slaids, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+M.

Prezentācijas lokālās kopijas saglabāšana

Darba gaitā PowerPoint darbam tīmeklī automātiski saglabā jūsu prezentāciju pakalpojumā OneDrive. Ja vēlaties saglabāt prezentācijas kopiju savā ierīcē, to ir viegli izdarīt, izmantojot ekrāna lasītāju un īsinājumtaustiņus. Varat lejupielādēt savu prezentāciju kā PowerPoint PPTX, PDF vai ODP failu.

Piezīme.: Lokālajā kopijā veiktās izmaiņas netiks automātiski saglabātas oriģinālajā failā pakalpojumā OneDrive.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + F, pēc tam W, C. Jūs dzirdat: "dialogs, MicrosoftPowerPoint darbam tīmeklī." Fokuss ir uz pogas lejupielādēt .

 2. Lai lejupielādētu prezentāciju, nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "jauns paziņojums".

 3. Lai pārietu uz paziņojumu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N. Tiek atskaņots "Open Button" (poga Atvērt). Spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fails tiek lejupielādēts jūsu ierīces mapē lejupielādes .

Teksta pievienošana

Izmantojiet ekrāna lasītāju un īsinājumtaustiņus, lai viegli pievienotu slaidiem tekstu un izplatītu savu vēstījumu.

 1. Lai pārvietotu fokusu uz rediģējamu slaida apgabalu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Lai pārietu uz pirmo slaida vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek nosaukts viettura tips. Ja tas ir teksta vietturis, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam ierakstiet saturu.

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu F2.

 4. Lai pārietu uz nākamo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai rediģētu vietturi, nospiediet taustiņu Enter. Lai izietu no programmas, nospiediet taustiņu F2. Atkārtojiet šīs darbības ar citiem slaida vietturiem.

Teksta formatēšana

Lai prezentāciju padarītu pieejamāku dažādām auditorijām, varat, piemēram, palielināt fontu vai izmantot treknrakstu, lai teksts būtu salasāmāks.

 1. Lai pārvietotu fokusu uz rediģējamu slaida apgabalu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Lai pārietu uz pirmo rediģējamo slaida apgabalu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 3. Lai atlasītu rediģējamo apgabalu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai atlasītu visu apgabala tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A. Lai atlasītu apgabala teksta daļu, spiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots teksts, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+bulttaustiņi, lai atlasītu nepieciešamo teksta daļu.

 5. Izmantojiet tālāk norādītos īsinājumtaustiņus, lai atlasītajam tekstam lietotu visbiežāk izmantotās formatējuma opcijas:

  • Treknraksts: Ctrl+B

  • Slīpraksts: Ctrl+I

  • Pasvītrojums: Ctrl+U

  • Palielināt fonta lielumu: Ctlr +] (labā iekava)

  • Samazināt fonta lielumu: Ctrl + [(kreisā iekava)

 6. Lai piekļūtu papildu formatēšanas opcijām ar atlasītu tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + H un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamā formatēšanas opcija, piemēram, "aizzīmes". Lai atlasītu kādu no opcijām, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai izvērstu kombinētos lodziņus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

Attēlu pievienošana

Dažreiz attēls izsaka to, ko nevar pateikt ar vārdiem, tāpēc atdzīviniet savu prezentāciju ar attēlu. Programmā PowerPoint darbam tīmeklī varat ievietot attēlus no ierīces vai izmantot attēlus tieši no interneta.

Padoms.: Lai pievienotu attēlus vajadzīgajā vietā un lielumā, izmantojiet slaidu, kura izkārtojums ir paredzēts attēliem, piemēram, Attēls ar parakstu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas.

Attēlu pievienošana no ierīces

 1. Slaidā, kurā vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, pēc tam P. Tiek atvērts Windows atvēršanas dialogs, fokuss ir laukā faila nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņus, līdz tiek nosaukts vajadzīgais attēla fails, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Attēlu pievienošana no interneta

 1. Slaidā, kurā vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + N, pēc tam F, F. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanas Bing attēli , fokuss ir uz meklēšanas lauka.

 2. Ievadiet savus meklēšanas vārdus un nospiediet taustiņu Enter.

 3. Nospiediet SR taustiņu + kreiso vai labo bulttaustiņu, līdz tiek nosaukts attēls, kuru vēlaties ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu attēlu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Insert Button" (poga Ievietot), un pēc tam nospiediet SR taustiņu + ENTER.

Runātāja piezīmju pievienošana

Izmantojot runātāja piezīmes, varat pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam.

 1. Slaidā, kur vēlaties pievienot runātāja piezīmes, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "PowerPoint darbam tīmeklī, slaida piezīmes".

  Ja nedzirdat "PowerPoint darbam tīmeklī, slaida piezīmes", nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + W, pēc tam PN, lai tiktu parādīta slaidu piezīmju rūts.

 2. Fokuss tiek pārvietots uz slaidu piezīmju rūti. Ierakstiet slaidā runātāja piezīmes.

Slaidu prezentēšana auditorijai

Kad ir pienācis laiks parādīt savu prezentāciju auditorijai, izmantojiet tastatūras īsinājumtaustiņus un ekrāna lasītāju, lai sāktu slaidrādi.

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš + W, pēc tam B. Slaidrāde tiek sākta no pirmā prezentācijas slaida.

  Padoms.: Lai sāktu slaidrādi no pašreizējā slaida, nospiediet taustiņu C.

 2. Slaidrādē spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots prezentācijas nosaukums. Fokuss tiek pārvietots uz slaidrādi.

 3. Lai pārietu pie nākamā slaida, nospiediet taustiņu N. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, nospiediet taustiņu P.

 4. Ja vēlaties pārtraukt prezentāciju, nospiediet taustiņu Esc. Fokuss atgriežas rediģēšanas skatā.

Papildinformāciju skatiet tēmā ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint tīmeklī

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×