OpenDocument izklājlapu (.ods) formāta un Excel for Windows (.xlsx) formāta atšķirības

Ja strādājat ar diviem failu formātiem, piemēram, .xlsx un .ods, var rasties formatējuma atšķirības, un visi līdzekļi var nebūt pieejami. Varēsit pārvērst datus un saturu, bet satura apstrādes iespējas var atšķirties atkarībā no izmantotā formāta.

Noklusējuma failu formāta pārslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

 3. Sadaļas Saglabāt darbgrāmatas sarakstā Saglabāt failus šajā formātā noklikšķiniet uz faila formāta, kas jāizmanto pēc noklusējuma.

Kādi līdzekļi tiek atbalstīti, saglabājot Excel izklājlapu OpenDocument izklājlapas formātā?

Nākamajā tabulā redzams, kuri līdzekļi OpenDocument izklājlapas formātā (.ods) tiek atbalstīti pilnībā, daļēji vai netiek atbalstīti.

 • Tiek atbalstīts.     Gan Excel, gan OpenDocument izklājlapas formāts atbalsta šo līdzekli. Nav mainījies ne saturs, ne formatējums, ne funkcionalitāte.

 • Daļēji atbalstīts.     Šis līdzeklis tiek atbalstīts gan programmā Excel, gan OpenDocument izklājlapas formātā, bet var būt ietekmēts formatējums un funkcionalitāte. Teksts vai dati netiek zaudēti, bet var atšķirties formatējums un teksta vai grafikas apstrādes iespējas.

 • Netiek atbalstīts.     Programmas Excel līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument izklājlapas formātā. Ja plānojat saglabāt savu Excel darblapu OpenDocument izklājlapas formātā, nelietojiet šo līdzekli, jo riskējat zaudēt šīs darblapas daļas saturu, formatējumu vai funkcionalitāti.

 • Nav lietojams    Šis līdzeklis tika ieviests jaunākā programmas Excel darbam ar Windows versijā.

Informāciju par grafikas līdzekļiem skatiet tabulā Grafikas elementi šī raksta beigās.

Apgabals

Apakšapgabals

Atbalsta līmenis

Atbalsta līmenis

Excel 2013

Excel 2016

Formatēšana

Rindu augstums/kolonnu platums

Tiek atbalstīts

Izskatam jābūt līdzīgam.

Tiek atbalstīts

Izskatam jābūt līdzīgam.

Formatējums

Šūna

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Hipersaites

Tiek atbalstīts

Iespējamas problēmas ar hipersaišu stiliem.

Tiek atbalstīts

Iespējamas problēmas ar hipersaišu stiliem.

Formatēšana

Šūnu stili

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Datumi

Datumi pirms 1900. gada 1. janvāra

Netiek atbalstīts

Saglabājot darbgrāmatu ar datumiem pirms 1900. gada 1. janvāra .ods formātā, datumi pirms 1900. gada netiks saglabāti pareizi.

Netiek atbalstīts

Saglabājot darbgrāmatu ar datumiem pirms 1900. gada 1. janvāra .ods formātā, datumi pirms 1900. gada netiks saglabāti pareizi.

Drukāšana

Drukas diapazons

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Atkārtojamās rindas/kolonnas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Drukāšana

Lappušu pārtraukumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Galvene/kājene

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstītas opcijas Attēls, Pirmā lappuse un Nepāra/pāra.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstītas opcijas Attēls, Pirmā lappuse un Nepāra/pāra.

Formulas

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Formulas

Nosaukumi

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstīti lokālie nosaukumi, izteiksmes ar tām piešķirtiem nosaukumiem un pārtrauktu diapazonu nosaukumi.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstīti lokālie nosaukumi, izteiksmes ar tām piešķirtiem nosaukumiem un pārtrauktu diapazonu nosaukumi.

Formulas

Regulāras izteiksmes (RegEx)

Netiek atbalstīts

Tā vietā izmantojiet papildu filtrus.

Netiek atbalstīts

Tā vietā izmantojiet papildu filtrus.

Šūnu komentāri (vai piezīmes)

Daļēji atbalstīts

Komentāri ar saturu tiek pārsūtīti abos virzienos. Ja fails tiek saglabāts .ods formātā un atkal atvērts programmā Excel, komentāra formatējums var netikt atbalstīts.

Daļēji atbalstīts

Komentāri ar saturu tiek pārsūtīti abos virzienos. Ja fails tiek saglabāts .ods formātā un atkal atvērts programmā Excel, komentāra formatējums var netikt atbalstīts.

Šūnu pavedienu komentāri

Netiek atbalstīts

Ja failu saglabājat. ods formātā un atkal atverat programmā Excel, komentāri ar pavedieniem tiks konvertēti par Mantotajiem komentāriem.

Netiek atbalstīts

Ja failu saglabājat. ods formātā un atkal atverat programmā Excel, komentāri ar pavedieniem tiks konvertēti par Mantotajiem komentāriem.

Datu rīki

Grupēšana un strukturēšana

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

OLE objekti

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Iestatījumi

Loga iestatījumi

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Iestatījumi

Lapas/grāmatas iestatījumi

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Aizsardzība

Lapas aizsardzība

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, aizsardzība bez paroles tiek atbalstīta. Tomēr failus ar lapu, kas aizsargāta ar paroli, nevar ne saglabāt, ne atvērt.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, aizsardzība bez paroles tiek atbalstīta. Tomēr failus ar lapu, kas aizsargāta ar paroli, nevar ne saglabāt, ne atvērt.

Aizsardzība

Informācijas piekļuves tiesību pārvaldība (Information Rights Management — IRM)

Netiek atbalstīts

Failus, kam ieslēgta IRM, nevar saglabāt.

Netiek atbalstīts

Failus, kam ieslēgta IRM, nevar saglabāt.

Aizsardzība

Šifrēšana

Netiek atbalstīts

Failus ar šāda veida aizsardzību nevar saglabāt.

Netiek atbalstīts

Failus ar šāda veida aizsardzību nevar saglabāt.

Datu rīki

Datu validācija

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažu formulu veidu datu validāciju nevar saglabāt.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažu formulu veidu datu validāciju nevar saglabāt.

Ārēji dati

Web vaicājumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Ārēji dati

Vaicājumu tabulas

Daļēji atbalstīts

Daži iestatījumi, piemēram, ievietotās kolonnas, netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Daži iestatījumi, piemēram, ievietotās kolonnas, netiek atbalstīti.

Tabulas

Kopsummu rindas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Tabulas

Tabulu stili

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Datu rīki

Kārtošana

Daļēji atbalstīts

Daži papildu iestatījumi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Daži papildu iestatījumi netiek atbalstīti.

Datu rīki

Starpsumma

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, pašas formulas tiek atbalstītas, bet atkārtotas lietošanas iestatījumi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, pašas formulas tiek atbalstītas, bet atkārtotas lietošanas iestatījumi netiek atbalstīti.

Datu rīki

Filtrēšana

Daļēji atbalstīts

Pamatfiltrēšana tiek atbalstīta, bet programmā Excel 2013 pievienotie filtra līdzekļi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Pamatfiltrēšana tiek atbalstīta, bet programmā Excel 2013 pievienotie filtra līdzekļi netiek atbalstīti.

PivotTable

Stili

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Rakurstabula

Izkārtojums

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži izkārtojumi, piemēram, kompaktās asis, netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži izkārtojumi, piemēram, kompaktās asis, netiek atbalstīti.

PivotTable

Aprēķinātie lauki

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

PivotTable

Grupēšana

Daļēji atbalstīts

Daļēji atbalstīts

Rakurstabula

IMBI rakurstabulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Rakurstabulas

OLAP koptabulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Datu rīki

Konsolidācija

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Koplietotās darbgrāmatas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Datu etiķetes

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas datu etiķetes netiek atbalstītas.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas datu etiķetes netiek atbalstītas.

Diagrammas

Datu tabulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Tendenču līknes

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas tendences līknes netiek atbalstītas.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas tendences līknes netiek atbalstītas.

Diagrammas

Kļūdu stabiņi

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži kļūdu stabiņi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži kļūdu stabiņi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Nolaižamās līnijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Augstākās/zemākās vērtības līnijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Datu etiķešu norāžu līnijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Aizpildītas radara diagrammas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Apzīmējumi

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži iestatījumi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži iestatījumi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Rakursdiagrammas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Diagrammu lapas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Sektoru sektori vai sektoru joslas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Lodziņš un nogriežņa procentile

Nav lietojams

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Histogramma

Nav lietojams

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Pareto diagramma

Nav lietojams

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Rozetveida diagramma

Nav lietojams

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Koka kartes diagramma

Nav lietojams

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Ūdenskrituma diagramma

Nav lietojams

Netiek atbalstīts

OLAP formulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Formas diagrammās

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Grafikas elementi

Nākamajā tabulā redzams, kuri Excel grafikas līdzekļi OpenDocument formātos (.ods) tiek atbalstīti pilnībā, daļēji vai netiek atbalstīti.

 • Tiek atbalstīts.     Excel un OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli. Abos formātos grafika, izmantojot šo līdzekli, parasti izskatās un darbojas vienādi.

 • Daļēji atbalstīts.     Excel un OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli, bet grafika šajos formātos var izskatīties atšķirīgi. Nekādi dati šajos formātos parasti nepazūd, bet formatējums un darbs ar grafiku var atšķirties.

 • Netiek atbalstīts.     Excel un OpenDocument formātā izmantoto līdzekļu un ieviešanas unikālo atšķirību dēļ šis līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument formātā. Ja prezentāciju plānojat saglabāt OpenDocument formātā, nelietojiet šos līdzekļus.

Pamata formas

Atbalsta pakāpe

Atbalsta līmenis

Excel 2013

Excel 2016

Formas

Atbalstītie līdzekļi

Tiek atbalstīts

Tekstlodziņi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīti, izņemot tekstlodziņos ievietotus objektu. Atverot OpenDocument failu, tekstlodziņos ievietotie objekti tiek atmesti.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīti, izņemot tekstlodziņos ievietotus objektu. Atverot OpenDocument failu, tekstlodziņos ievietotie objekti tiek atmesti.

WordArt

Daļēji atbalstīts

OpenDocument formāts programmā Excel neatbalsta WordArt opcijas. Tāpēc saglabājot WordArt tiek pārvērsts par tekstlodziņu. Teksts un pamata teksta krāsa tiek saglabāta, bet WordArt efekti un formatējums zūd.

Daļēji atbalstīts

OpenDocument formāts programmā Excel neatbalsta WordArt opcijas. Tāpēc saglabājot WordArt tiek pārvērsts par tekstlodziņu. Teksts un pamata teksta krāsa tiek saglabāta, bet WordArt efekti un formatējums zūd.

Telpisku formu opcijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Attēli

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot ievietošanas un saistīšanas opcijas, ko OpenDocument formāts neatbalsta.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot ievietošanas un saistīšanas opcijas, ko OpenDocument formāts neatbalsta.

SmartArt shēmas

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērstas par formu grupu.

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērstas par formu grupu.

ActiveX vadīklas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Excel veidlapas vadīklas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Objekti diagrammās

Tiek atbalstīts

Pārvērš par grupu, kurā ir diagramma un objekti.

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērsti par grupu, kurā iekļauta diagramma un objekti.

Paraksta rindiņas objekts

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Kameras rīks/ielīmēšanas attēla saites objekta veidā

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Anotācija ar tinti

Tiek atbalstīts

Anotācija ar tinti tiek pārvērsta par paplašinātā metafaila (EMF) attēlu.

Tiek atbalstīts

Anotācija ar tinti tiek pārvērsta par paplašinātā metafaila (EMF) attēlu.

Objektu grupa

Tiek atbalstīts

Dažus objektus programmā Excel 2013 nevar sagrupēt, tāpēc, atverot OpenDocument failu, šie objekti tiek atgrupēti. Tas attiecas uz ar OLE objektu grupētām diagrammām, attēliem, formām vai tekstlodziņiem.

Tiek atbalstīts

Dažus objektus programmā Excel 2016 nevar sagrupēt, tāpēc, atverot OpenDocument failu, šie objekti tiek atgrupēti. Tas attiecas uz ar OLE objektu grupētām diagrammām, attēliem, formām vai tekstlodziņiem.

Objektu redzamība

Netiek atbalstīts

Pēc faila saglabāšanas .ods formātā un atkārtotas atvēršanas programmā Excel 2013 tiek parādīti neredzamie objekti.

Netiek atbalstīts

Pēc faila saglabāšanas .ods formātā un atkārtotas atvēršanas programmā Excel 2016 tiek parādīti neredzamie objekti.

Objektu apmales

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Apmaļu stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Apmaļu stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Objektu aizpildījumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot gradienta aizpildījumus ar vairāk nekā divām pieturām, jo zūd visas pieturas pēc pirmajām divām pieturām.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot gradienta aizpildījumus ar vairāk nekā divām pieturām, jo zūd visas pieturas pēc pirmajām divām pieturām.

Līniju formatējums

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Attēlu apgriešana

Atbalstītie līdzekļi

Tiek atbalstīta attēla standarta apgriešana. Tomēr attēla ar formu apgriešana netiek atbalstīta.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīta attēla standarta apgriešana. Tomēr attēla ar formu apgriešana netiek atbalstīta.

Attēlu pārkrāsošana

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar ne mainīt, ne noņemt.

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar ne mainīt, ne noņemt.

Telpiska attēla opcijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Attēlu stili

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Dizaini

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Hipersaite formā

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Noklusējuma failu formāta pārslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Office pogas attēls Office pogas attēls Excel opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

 3. Sadaļas Saglabāt darbgrāmatas sarakstā Saglabāt failus šajā formātā noklikšķiniet uz faila formāta, kas jāizmanto pēc noklusējuma.

Kādi līdzekļi tiek atbalstīti, saglabājot darblapu OpenDocument izklājlapas formātā?

Nākamajā tabulā redzams, kuri līdzekļi OpenDocument izklājlapas formātā (.ods) tiek atbalstīti pilnībā, daļēji vai netiek atbalstīti.

 • Tiek atbalstīts.     Gan Excel, gan OpenDocument izklājlapas formāts atbalsta šo līdzekli. Nav mainījies ne saturs, ne formatējums, ne lietojamība.

 • Daļēji atbalstīts.     Šis līdzeklis tiek atbalstīts gan programmā Excel, gan OpenDocument izklājlapas formātā, bet var būt ietekmēts formatējums un lietojamība. Teksts vai dati netiek zaudēti, bet var atšķirties formatējums un teksta vai grafikas apstrādes iespējas.

 • Netiek atbalstīts.     Programmas Excel līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument izklājlapas formātā. Ja savu Excel darblapu plānojat saglabāt OpenDocument izklājlapas formātā, nelietojiet šo līdzekli, jo pretējā gadījumā riskēsit zaudēt darblapas atbilstošās daļas saturu, formatējumu vai lietojamību.

Lai skatītu informāciju par grafikas līdzekļiem, skatiet grafikas elementus šī raksta beigās.

Piezīme.: Ja izmantojat programmu Microsoft Excel Starter 2010, ne visi līdzekļi, kas norādīti programmai Excel 2010, tiek atbalstīti programmā Excel Starter. 

Apgabals

Apakšapgabals

Atbalsta pakāpe

Excel 2007

Excel 2010

Formatēšana

Rindu augstums/kolonnu platums

Tiek atbalstīts

Izskatam jābūt līdzīgam.

Tiek atbalstīts

Izskatam jābūt līdzīgam.

Formatējums

Šūna

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Hipersaites

Tiek atbalstīts

Iespējamas problēmas ar hipersaišu stiliem.

Tiek atbalstīts

Iespējamas problēmas ar hipersaišu stiliem.

Formatēšana

Šūnu stili

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Datumi

Datumi pirms 1900. gada 1. janvāra

Netiek atbalstīts

Saglabājot darbgrāmatu ar datumiem pirms 1900. gada 1. janvāra .ods formātā, datumi pirms 1900. gada netiks saglabāti pareizi.

Netiek atbalstīts

Saglabājot darbgrāmatu ar datumiem pirms 1900. gada 1. janvāra .ods formātā, datumi pirms 1900. gada netiks saglabāti pareizi.

Drukāšana

Drukas diapazons

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Atkārtojamās rindas/kolonnas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Drukāšana

Lappušu pārtraukumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Galvene/kājene

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstītas opcijas Attēls, Pirmā lappuse un Nepāra/pāra.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstītas opcijas Attēls, Pirmā lappuse un Nepāra/pāra.

Formulas

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Formulas

Nosaukumi

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstīti lokālie nosaukumi, izteiksmes ar tām piešķirtiem nosaukumiem un pārtrauktu diapazonu nosaukumi.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, netiek atbalstīti lokālie nosaukumi, izteiksmes ar tām piešķirtiem nosaukumiem un pārtrauktu diapazonu nosaukumi.

Šūnu komentāri

Daļēji atbalstīts

Komentāri ar saturu tiek pārsūtīti abos virzienos. Ja fails tiek saglabāts .ods formātā un atkal atvērts programmā Excel, komentāra formatējums var netikt atbalstīts.

Daļēji atbalstīts

Komentāri ar saturu tiek pārsūtīti abos virzienos. Ja fails tiek saglabāts .ods formātā un atkal atvērts programmā Excel, komentāra formatējums var netikt atbalstīts.

Datu rīki

Grupēšana un strukturēšana

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

OLE objekti

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Iestatījumi

Loga iestatījumi

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Iestatījumi

Lapas/grāmatas iestatījumi

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Aizsardzība

Lapas aizsardzība

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, aizsardzība bez paroles tiek atbalstīta. Tomēr failus ar lapu, kas aizsargāta ar paroli, nevar ne saglabāt, ne atvērt.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, aizsardzība bez paroles tiek atbalstīta. Tomēr failus ar lapu, kas aizsargāta ar paroli, nevar ne saglabāt, ne atvērt.

Aizsardzība

Informācijas piekļuves tiesību pārvaldība (Information Rights Management — IRM)

Netiek atbalstīts

Failus, kam ieslēgta IRM, nevar saglabāt.

Netiek atbalstīts

Failus, kam ieslēgta IRM, nevar saglabāt.

Aizsardzība

Šifrēšana

Netiek atbalstīts

Failus ar šāda veida aizsardzību nevar saglabāt.

Netiek atbalstīts

Failus ar šāda veida aizsardzību nevar saglabāt.

Datu rīki

Datu validācija

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažu formulu veidu datu validāciju nevar saglabāt.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažu formulu veidu datu validāciju nevar saglabāt.

Ārēji dati

Web vaicājumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Ārēji dati

Vaicājumu tabulas

Daļēji atbalstīts

Daži iestatījumi, piemēram, ievietotās kolonnas, netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Daži iestatījumi, piemēram, ievietotās kolonnas, netiek atbalstīti.

Tabulas

Kopsummu rindas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Tabulas

Tabulu stili

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Datu rīki

Kārtošana

Daļēji atbalstīts

Daži papildu iestatījumi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Daži papildu iestatījumi netiek atbalstīti.

Datu rīki

Starpsumma

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, pašas formulas tiek atbalstītas, bet atkārtotas lietošanas iestatījumi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, pašas formulas tiek atbalstītas, bet atkārtotas lietošanas iestatījumi netiek atbalstīti.

Datu rīki

Filtrēšana

Daļēji atbalstīts

Pamatfiltrēšana tiek atbalstīta, bet programmā Excel 2007 pievienotie filtra līdzekļi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Pamata filtrēšana tiek atbalstīta, bet programmā Excel 2010 pievienotie filtra līdzekļi netiek atbalstīti.

PivotTable

Stili

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

PivotTable

Izkārtojums

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži izkārtojumi, piemēram, kompaktās asis, netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži izkārtojumi, piemēram, kompaktās asis, netiek atbalstīti.

PivotTable

Aprēķinātie lauki

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

PivotTable

Grupēšana

Daļēji atbalstīts

Daļēji atbalstīts

Rakurstabula

IMBI rakurstabulas

Rakurstabulas

OLAP koptabulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Datu rīki

Konsolidācija

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Poga darbgrāmatas kopīgošana (cilne Pārskatīšana)

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Datu etiķetes

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas datu etiķetes netiek atbalstītas.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas datu etiķetes netiek atbalstītas.

Diagrammas

Datu tabulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Tendenču līknes

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas tendences līknes netiek atbalstītas.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, dažas tendences līknes netiek atbalstītas.

Diagrammas

Kļūdu stabiņi

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži kļūdu stabiņi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži kļūdu stabiņi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Nolaižamās līnijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Augstākās/zemākās vērtības līnijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Datu etiķešu norāžu līnijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Aizpildītas radara diagrammas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Apzīmējumi

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži iestatījumi netiek atbalstīti.

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, daži iestatījumi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Rakursdiagrammas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Diagrammu lapas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Sektoru sektori vai sektoru joslas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

OLAP formulas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Formas diagrammās

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Grafikas elementi

Nākamajā tabulā redzams, kuri Excel grafikas līdzekļi OpenDocument formātos (.ods) tiek atbalstīti pilnībā, daļēji vai netiek atbalstīti.

 • Tiek atbalstīts.     Excel un OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli. Abos formātos grafika, izmantojot šo līdzekli, parasti izskatās un darbojas vienādi.

 • Daļēji atbalstīts.     Excel un OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli, bet grafika šajos formātos var izskatīties atšķirīgi. Nekādi dati šajos formātos parasti nepazūd, bet formatējums un darbs ar grafiku var atšķirties.

 • Netiek atbalstīts.     Excel un OpenDocument formātā izmantoto līdzekļu un ieviešanas unikālo atšķirību dēļ šis līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument formātā. Ja prezentāciju plānojat saglabāt OpenDocument formātā, nelietojiet šos līdzekļus.

Pamata formas

Atbalsta pakāpe

Excel 2007

Excel 2010

Formas

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts

Tekstlodziņi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīti, izņemot tekstlodziņos ievietotus objektu. Atverot OpenDocument failu, tekstlodziņos ievietotie objekti tiek atmesti.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīti, izņemot tekstlodziņos ievietotus objektu. Atverot OpenDocument failu, tekstlodziņos ievietotie objekti tiek atmesti.

WordArt

Daļēji atbalstīts

OpenDocument formāts programmā Excel neatbalsta WordArt opcijas. Tāpēc saglabājot WordArt tiek pārvērsts par tekstlodziņu. Teksts un pamata teksta krāsa tiek saglabāta, bet WordArt efekti un formatējums zūd.

Daļēji atbalstīts

OpenDocument formāts programmā Excel neatbalsta WordArt opcijas. Tāpēc saglabājot WordArt tiek pārvērsts par tekstlodziņu. Teksts un pamata teksta krāsa tiek saglabāta, bet WordArt efekti un formatējums zūd.

Telpisku formu opcijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Attēli

Atbalstītie līdzekļi

Tiek atbalstīts, izņemot ievietošanas un saistīšanas opcijas, ko OpenDocument formāts neatbalsta.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot ievietošanas un saistīšanas opcijas, ko OpenDocument formāts neatbalsta.

SmartArt shēmas

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērstas par formu grupu.

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērstas par formu grupu.

ActiveX vadīklas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Excel veidlapas vadīklas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Objekti diagrammās

Tiek atbalstīts

Pārvērš par grupu, kurā ir diagramma un objekti.

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērsti par grupu, kurā iekļauta diagramma un objekti.

Paraksta rindiņas objekts

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Kameras rīks/ielīmēšanas attēla saites objekta veidā

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Anotācija ar tinti

Tiek atbalstīts

Anotācija ar tinti tiek pārvērsta par brīvformas formu.

Tiek atbalstīts

Anotācija ar tinti tiek pārvērsta par paplašinātā metafaila (EMF) attēlu.

Objektu grupa

Tiek atbalstīts

Dažus objektus programmā Excel 2007 nevar sagrupēt, tāpēc, atverot OpenDocument failu, šie objekti tiek atgrupēti. Tas attiecas uz ar OLE objektu grupētām diagrammām, attēliem, formām vai tekstlodziņiem.

Tiek atbalstīts

Dažus objektus programmā Excel 2010 nevar sagrupēt kopā, tāpēc, atverot OpenDocument failu, objekti tiek atgrupēti. Tas attiecas uz ar OLE objektu grupētām diagrammām, attēliem, formām vai tekstlodziņiem.

Objektu redzamība

Netiek atbalstīts

Pēc faila saglabāšanas .ods formātā un atkārtotas atvēršanas programmā Excel 2007 tiek parādīti neredzamie objekti.

Netiek atbalstīts

Pēc faila saglabāšanas. ods formātā un atkārtotas atvēršanas programmā Excel 2010 neredzamie objekti kļūst redzami.

Objektu apmales

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Apmaļu stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Apmaļu stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Objektu aizpildījumi

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot gradienta aizpildījumus ar vairāk nekā divām pieturām, jo zūd visas pieturas pēc pirmajām divām pieturām.

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīts, izņemot gradienta aizpildījumus ar vairāk nekā divām pieturām, jo zūd visas pieturas pēc pirmajām divām pieturām.

Līniju formatējums

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Attēlu apgriešana

Atbalstītie līdzekļi

Tiek atbalstīta attēla standarta apgriešana. Tomēr attēla ar formu apgriešana netiek atbalstīta.

Atbalstītie līdzekļi

Tiek atbalstīta attēla standarta apgriešana. Tomēr attēla ar formu apgriešana netiek atbalstīta.

Attēlu pārkrāsošana

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar ne mainīt, ne noņemt.

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar ne mainīt, ne noņemt.

Telpiska attēla opcijas

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Attēlu stili

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Dizaini

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Hipersaite formā

Netiek atbalstīts

Netiek atbalstīts

Kas notiek, ja izklājlapa tiek rediģēta OpenDocument izklājlapu formātā?

Nākamajā tabulā redzams, kuri Excel tīmeklim līdzekļi OpenDocument izklājlapu (. ods) formātā ir pilnībā, daļēji vai netiek atbalstīti.

 • Tiek atbalstīts    Šis līdzeklis ir atbalstīts gan Excel tīmeklim, gan OpenDocument izklājlapas formātā. Netiek zaudēts ne saturs, ne formatējums, ne lietojamība.

 • Daļēji atbalstīts.    Gan Excel tīmeklim, gan OpenDocument izklājlapas formāts atbalsta šo līdzekli, taču var tikt ietekmēts formatējums un lietojamība. Netiek zaudēts ne teksts, ne dati, tomēr var atšķirties formatējums un teksta vai grafikas apstrāde.

 • Netiek atbalstīts.    Līdzeklis programmā Excel tīmeklim netiek atbalstīts OpenDocument izklājlapas formātā. Izmantojot OpenDocument izklājlapu formātu, jūs riskējat zaudēt šīs izklājlapas daļa saturu, formatējumu un lietojamību.

 • Nav lietojams Šis līdzeklis tika ieviests jaunākā programmas Excel darbam ar Windows versijā.

Apgabals

Apakšapgabals

Atbalsta līmenis

Komentāri

Paraksta rindiņas objekts

Netiek atbalstīts

Ciparparaksts tiek noņemts, tiklīdz veicat labojumus failā. Saglabāt rediģējamo kopiju un paraksts tiek noņemts no kopētā faila

Formatēšana

Rindu augstums/kolonnu platums

Tiek atbalstīts

Izskatam jābūt līdzīgam.

Formatējums

Šūna

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Šūnu stili

Tiek atbalstīts

Hipersaites

Tiek atbalstīts

Hipersaišu stili var mainīties.

Formulas

Tiek atbalstīts

Formulas

Nosaukumi

Daļēji atbalstīts

Atverot. ods formātā atvērtu failu Excel tīmeklim, netiek atbalstīti lokālie nosaukumi, izteiksmes ar nosaukumiem un pārtraukumi.

Formulas

Regulāras izteiksmes

Netiek atbalstīts

Tā vietā izmantojiet papildu filtrus.

Datumi

Datumi pirms 1900. gada 1. janvāra

Netiek atbalstīts

 Saglabājot darbgrāmatu ar datumiem pirms 1900. gada 1. janvāra .ods formātā, datumi pirms 1900. gada netiks saglabāti pareizi.

Datu rīki

Grupēšana un strukturēšana

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, pašas formulas tiek atbalstītas, bet atkārtotas lietošanas iestatījumi netiek atbalstīti.

Datu rīki

Kārtošana

Daļēji atbalstīts

Daži papildu iestatījumi netiek atbalstīti.

Datu rīki

Filtrēšana

Daļēji atbalstīts

Pamata filtrēšana tiek atbalstīta, bet sarežģītāki filtri, piemēram, datumu filtri, netiek atbalstīti.
 

Datu rīki

Starpsumma

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, pašas formulas tiek atbalstītas, bet atkārtotas lietošanas iestatījumi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Tendenču līknes

Daļēji atbalstīts

Atverot. ods formāta failu programmā Excel tīmeklim, dažas tendenču līknes netiek atbalstītas.

Diagrammas

Apzīmējumi

Daļēji atbalstīts

Atverot. ods formāta failu programmā Excel tīmeklim, daži iestatījumi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Kļūdu stabiņi

Daļēji atbalstīts

Atverot. ods formāta failu Excel tīmeklim, daži kļūdu stabiņi netiek atbalstīti.

Diagrammas

Datu etiķetes

Netiek atbalstīts

Programmā Excel tīmeklim atverot. ods formāta failu, dažas datu etiķetes netiek atbalstītas.

Diagrammas

Datu tabulas

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Nolaižamās līnijas

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Augstākās/zemākās vērtības līnijas

Tiek atbalstīts

Diagrammas

Datu etiķešu norāžu līnijas

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Aizpildītas radara diagrammas

Tiek atbalstīts

Diagrammas

Rakursdiagrammas

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Diagrammu lapas

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Sektoru sektori vai sektoru joslas

Netiek atbalstīts

Diagrammas

Lodziņš un nogriežņa procentile

Nav lietojams

Diagrammas

Histogramma

Nav lietojams

Diagrammas

Pareto diagramma

Nav lietojams

Diagrammas

Rozetveida diagramma

Nav lietojams

Diagrammas

Koka kartes diagramma

Nav lietojams

Diagrammas

Ūdenskrituma diagramma

Nav lietojams

Sadarbība

Koprediģēšana

Netiek atbalstīts

Šūnu komentāri

Daļēji atbalstīts

Komentāri ar saturu tiek pārsūtīti abos virzienos. Ja fails tiek saglabāts .ods formātā un atkal atvērts programmā Excel, komentāra formatējums var netikt atbalstīts.

Aizsardzība

Lapas aizsardzība

Daļēji atbalstīts

Ja failu saglabājat .ods formātā un atkal atverat programmā Excel, aizsardzība bez paroles tiek atbalstīta. Tomēr failus ar lapu, kas aizsargāta ar paroli, nevar ne saglabāt, ne atvērt.

Tabulas

Tabulu stili

Netiek atbalstīts

Nav saglabāti tabulu stili failiem, kas atvērti. ods formātā.

Tabulas

Total Row

Daļēji atbalstīts

Tabulas rindas, kas pievienotas. ods formāta failiem Excel tīmeklim, tiek pārvērstas par formulām, kad fails tiek atvērts atkārtoti.

Drukāšana

Drukas diapazons

Tiek atbalstīts

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×