Formulas un funkcijas

Nosaukumu definēšana un izmantošana formulās

Nosaukumu definēšana un izmantošana formulās

Izmantojot nosaukumus, formulas var padarīt vienkāršāk saprotamas un pārvaldāmas. Nosaukumu var definēt šūnu diapazonam, funkcijai, konstantei vai tabulai. Darbgrāmatā lietotos nosaukumus var vienkārši atjaunināt, auditēt un pārvaldīt.

Iespējamās darbības

Papildinformācija par nosaukumu lietošanu

Papildinformācija par nosaukumu sintakses kārtulām

Nosaukuma definēšana darblapas šūnai vai šūnu diapazonam

Nosaukuma definēšana, izmantojot šūnu atlasi darblapā

Nosaukuma definēšana, izmantojot dialoglodziņu Jauns nosaukums

Nosaukumu pārvaldība, izmantojot dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks

Nosaukuma mainīšana

Viena vai vairāku nosaukumu dzēšana

Papildinformācija par nosaukumu lietošanu

Nosaukums ir saīsinājums ar noteiktu nozīmi, kurš vienkāršo izpratni par šūnas atsauce, konstante, formula vai tabula, kas pirmajā acu uzmetienā var būt grūti saprotama. Tālāk sniegtajā informācijā norādīti daži nosaukumu piemēri un iespējas, kā tie var uzlabot skaidrību.

Piemēra tips

Piemērs bez nosaukuma

Piemērs ar nosaukumu

Atsauce

=SUM(C20:C30)

=SUM(PirmāCeturkšņaTirdzniecībasRezultāti)

Konstante

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Cena,PVN)

Formula

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Krājumu_līmenis,-Pasūt_apj)

Tabula

C4:G36

=LabākieTidzniecībasRezultāti06

Nosaukumu veidi

Ir vairāku veidu nosaukumi, ko var izveidot un izmantot.

Definēts nosaukums    Nosaukums, kas apzīmē šūnas, šūnu diapazona, formulas vai konstantes vērtību. Varat izveidot paša definētu nosaukumu vai programma Microsoft Office Excel var izveidot definētu nosaukums, piemēram, laikā, kad iestatāt drukas apgabalu.

Tabulas nosaukums    Excel tabulai, kas ir datu apkopojums par konkrētu jautājumu, kurš tiek glabāts ierakstos (rindās) un laukos (kolonnās), piešķirts nosaukums. Katru reizi, kad lietotājs ievieto Excel tabulu, programma Excel izveido Excel tabulas noklusējuma nosaukumu, piemēram, Tabula1, Tabula2 utt. Lietotājs tabulas nosaukumu var mainīt, lai tas būtu pēc iespējas jēgpilns. Papildinformāciju par Excel tabulām skatiet rakstā Strukturēto atsauču izmantošana Excel tabulās.

Nosaukuma tvērums

Katram nosaukumam ir savs tvērums. Tā var būt konkrēta darblapa (tiek saukts arī par lokālo darblapas līmeni) vai visa darbgrāmata (tiek saukts arī par globālo darbgrāmatas līmeni). Nosaukuma tvērums ir atrašanās vieta, kurā nosaukums ir atpazīstams bez kvalifikācijas. Piemēram:

 • Ja ir definēts nosaukums, piemēram, Budžets_FY08, un tā tvērums ir Lapa1, šis nosaukums, ja nav kvalificēts, tiek atpazīts tikai lapā Lapa1, bet ne citās lapās.

  Lai lokālas darblapas nosaukumu izmantotu citā darblapā, varat to kvalificēt, priekšā norādot darblapas nosaukumu. Piemēram:

  Lapa1!Budžets_FY08

 • Ja ir definēts nosaukums, piemēram, Pārdošanas_nodaļas_mērķi un tā tvērums ir attiecīgā darbgrāmata, šis nosaukums tiek atpazīts visās šīs darbgrāmatas darblapās, bet ne citās darbgrāmatās.

Nosaukumam vienmēr jābūt unikālam savā tvērumā. Programma Excel neļauj definēt nosaukumu, kas savā tvērumā jau pastāv. Tomēr vienu un to pašu nosaukumu var lietot dažādos tvērumos. Piemēram, var definēt nosaukumu BrutoPeļņa, ko var izmantot vienas un tās pašas darbgrāmatas lapās Lapa1, Lapa2 un Lapa3. Lai gan tiek izmantots viens un tas pats nosaukums, tas ir unikāls savā tvērumā. Šādi var rīkoties, lai formula, kurā tiek izmantots nosaukums BrutoPeļņa, vienmēr attiektos uz vienām un tām pašām šūnām lokālajā darblapas līmenī.

Šo pašu nosaukumu BrutoPeļņa var definēt globālajā darbgrāmatas līmenī, tomēr arī šajā gadījumā nosaukuma tvērums ir unikāls. Šajā gadījumā var rasties nosaukumu konflikts. Lai to novērstu, pēc noklusējuma programma Excel izmanto darblapai definēto nosaukumu, jo prioritāte ir lokālajam, nevis globālajam darbgrāmatas līmenim. Ja vēlaties ignorēt šo prioritāti un izmantot darbgrāmatas nosaukumu, šo nosaukumu var precizēt, tā sākumā pievienojot darbgrāmatas nosaukumu. Piemēram:

DarbgrāmatasFails!BrutoPeļņa

Lokālo darblapas līmeni var ignorēt visās darbgrāmatas darblapās. Izņēmums ir pirmā darblapa, kurā nosaukumu konflikta gadījumā vienmēr tiek lietots lokālais nosaukums, un to nevar ignorēt.

Nosaukumu definēšana un ievadīšana

Nosaukumu definē, izmantojot:

 • definēto nosaukumu lodziņu formulu joslā.    Šo iespēju ir vislabāk izmantot, veidojot darbgrāmatas līmeņa nosaukumu atlasītam diapazonam.

 • Definējot nosaukumu no atlases.    Var ērti izveidot nosaukumus no esošo rindu vai kolonnu etiķetēm, darblapā lietojot šūnu atlasi.

 • dialoglodziņu Jauns nosaukums.    Izmantojiet šo veidu, ja nosaukumus veidot vēlaties pielāgotākus, piemēram, norādot lokālo darblapas līmeņa tvērumu, vai izveidot nosaukuma komentāru.

Piezīme. Pēc noklusējuma nosaukumi izmanto absolūtās šūnu atsauces.

Nosaukumu var ievadīt:

 • Ierakstot     Ierakstiet nosaukumu, piemēram, formulas argumentu.

 • Izmantojot formulu automātisko pabeigšanu.    Lietojiet formulas automātiskās pabeigšanas nolaižamo sarakstu gadījumos, kad ir automātiski uzskaitīti derīgie nosaukumi.

 • Atlasot komandu Lietot formulā.    Atlasiet definētu nosaukumu sarakstā, kas ir pieejams, izmantojot cilnes Definētie nosaukumi grupas Formulas komandu Lietot formulā.

Nosaukumu auditēšana

Varat arī izveidot definēto nosaukumu sarakstu darbgrāmatā. Darblapā atrodiet apgabalu ar divām tukšām kolonnām (sarakstā būs divas kolonnas: vienā kolonnā būs nosaukums, bet otrā — nosaukuma apraksts). Atlasiet šūnu, kas atradīsies saraksta augšējā labajā stūrī. Cilnes Formulas grupā Definētie nosaukumi noklikšķiniet uz Lietot formulā, noklikšķiniet uz Ielīmēt un pēc tam dialoglodziņā Ielīmēt nosaukumus noklikšķiniet uz Ielīmēt sarakstu.

Uz lapas sākumu

Papildinformācija par nosaukumu sintakses kārtulām

Šajā sarakstā ir ietvertas sintakses kārtulas, kas attiecas uz nosaukumu veidošanu un rediģēšanu.

 • Derīgās rakstzīmes    Nosaukuma pirmajai rakstzīmei jābūt burtam, pasvītrojuma rakstzīmei (_) vai atpakaļvērstai slīpsvītrai (\). Pārējās rakstzīmes var būt burti, cipari, punkti un pasvītrojuma rakstzīmes.

  Padoms. Lielos un mazos burtus "C", "c", "R" vai "r" nevar izmantot kā definētu nosaukumu, jo šie burti tiek lietoti kā saīsinājums rindas vai kolonnas atlasīšanai pašlaik atlasītajā šūnā, ievadot tekstlodziņā Nosaukums vai Doties uz.

 • Neatļautās šūnu atsauces    Nosaukumi nevar būt vienādi ar šūnu atsaucēm, piemēram, Z$100 vai R1C1.

 • Atstarpes nav derīgas    Atstarpes nav atļauts izmantot kā nosaukuma daļu. Par vārdu atdalītājiem izmantojiet pasvītrojuma rakstzīmi (_) vai punktu (.), piemēram, Pievienotās_vērtības_nodoklis vai Pirmais.ceturksnis.

 • Nosaukuma garums    Nosaukumā nedrīkst būt vairāk par 255 rakstzīmēm.

 • Reģistrjutība    Nosaukumos var izmantot lielos un mazos burtus. Programma Excel neatšķir lielo un mazo burtu lietojumu nosaukumos. Piemēram, ja ir izveidots nosaukums Pārdošana un tajā pašā darbgrāmatā tiek veidots nosaukums PĀRDOŠANA, programma Excel piedāvā izvēlēties unikālu nosaukumu.

Uz lapas sākumu

Nosaukuma definēšana darblapas šūnai vai šūnu diapazonam

 1. Atlasiet šūnu, šūnu diapazonu vai blakus neesošas atlases, kurām vēlaties piešķirt nosaukumu.

 2. formulu josla kreisajā pusē noklikšķiniet uz lodziņa Nosaukums.

  lodziņš nosaukums

  lodziņš nosaukums

 3. Ievadiet nosaukumu, kuru vēlaties lietot atsaucei uz atlasi. Nosaukumā nedrīkst būt vairāk par 255 rakstzīmēm.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme. Šūnai nevar piešķirt nosaukumu, kamēr tiek mainīts šūnas saturs.

Uz lapas sākumu

Nosaukuma definēšana, izmantojot šūnu atlasi darblapā

Esošās rindu un kolonnu etiķetes var pārvērst par nosaukumiem.

 1. Atlasiet diapazonu, kuram vēlaties piešķirt nosaukumu, tostarp rindu vai kolonnu etiķetes.

 2. Cilnes Formulas grupā Definētie nosaukumi noklikšķiniet uz Izveidot no atlases.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Nosaukumu izveide no atlases norādiet etiķetes atrašanās vietu, atzīmējot izvēles rūtiņu Augšējā rinda, Kreisā kolonna, Apakšējā rinda vai Labā kolonna. Nosaukums, kas izveidots, izmantojot šo procedūru, atsaucas tikai uz šūnām, kurās ir vērtības un kas neietver esošās rindu un kolonnu etiķetes.

Uz lapas sākumu

Nosaukuma definēšana, izmantojot dialoglodziņu Jauns nosaukums

 1. Cilnes Formulas grupā Definētie nosaukumi noklikšķiniet uz Definēt nosaukumu.

  Excel lentes attēls

 2. Dialoglodziņa Jauns nosaukums lodziņā Nosaukums ievadiet nosaukumu, ko vēlaties izmantot atsaucei.

  Piezīme. Nosaukumā nedrīkst būt vairāk par 255 rakstzīmēm.

 3. Lai norādītu nosaukuma tvērumu, nolaižamajā sarakstlodziņā Tvērums atlasiet Darbgrāmata vai arī atlasiet darbgrāmatas darblapas nosaukumu.

 4. Ja vēlaties, rūtiņā Komentārs, ievadiet aprakstošu komentāru, kura garums nepārsniedz 255 rakstzīmes.

 5. Lodziņā Attiecas uz veiciet vienu no šādām darbībām:

  • Lai ievadītu šūnas atsauci, jāieraksta šūnas atsauce.

   Padoms. Pašreizējā atlase tiek ievadīta pēc noklusējuma. Lai kā argumentu ievadītu citas šūnu atsauces, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls , (kas īslaicīgi samazina dialoglodziņu), darblapā atlasiet šūnas un pēc tam noklikšķiniet uz Izvērst dialogu Pogas attēls .

  • Lai ievadītu konstanti, ierakstiet = (vienādības zīmi) un pēc tam ierakstiet konstantes vērtību.

  • Lai ievadītu formulu, ierakstiet = un pēc tam ierakstiet formulu.

 6. Lai pabeigtu darbu un atgrieztos darblapā, noklikšķiniet uz Labi.

Padoms. Lai dialoglodziņu Jauns nosaukums paplašinātu vai pagarinātu, apakšā noklikšķiniet uz tura un velciet.

Uz lapas sākumu

Nosaukumu pārvaldība, izmantojot dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks

Izmantojiet dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks, lai strādātu ar visiem darbgrāmatā definētajiem nosaukumiem un tabulu nosaukumiem. Piemēram, izmantojot šo dialoglodziņu, var atrast nosaukumus ar kļūdām, apstiprināt nosaukuma vērtību un atsauci, skatīt un rediģēt aprakstošos komentārus, kā arī noteikt tvērumu. Var arī kārtot un filtrēt nosaukumu sarakstus un vienkārši pievienot, mainīt un dzēst nosaukumus no vienas atrašanās vietas.

Lai atvērtu dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks, cilnes Formulas grupā Definētie nosaukumi noklikšķiniet uz Nosaukumu pārvaldnieks.

Excel lentes attēls

Nosaukumu skatīšana

Dialoglodziņā Nosaukumu pārvaldnieks par katru sarakstlodziņā esošo nosaukumu tiek parādīta šāda informācija:

Šajā kolonnā:

Ir parādīts:

Ikona un nosaukums

Viens no šiem:

 • Definēts nosaukums, ko norāda definētā nosaukuma ikona. Definētā nosaukuma ikona

 • Tabulas nosaukums, ko norāda tabulas nosaukuma ikona. tabulas nosaukuma ikona

Vērtība

Pašreizējā nosaukuma vērtība, piemēram, formulas rezultāti, virknes konstante, šūnu diapazons, kļūda, vērtību masīvs vai vietturis, ja formulu nevar novērtēt. Daži raksturīgi piemēri:

 • "šī ir mana virknes konstante"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Atsaucas uz

Nosaukuma pašreizējā atsauce. Piemēri:

 • =Lapa1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Lapa1!A1,Lapa2!B2)

Tvērums

 • Darblapas nosaukums, ja tvērums ir lokālais darblapas līmenis.

 • Darbgrāmata, ja tvērums ir globālais darbgrāmatas līmenis.

Komentārs

Papildinformācija par nosaukumu, kuras garums nepārsniedz 255 rakstzīmes. Daži raksturīgi piemēri:

 • Šīs vērtības derīgums beidzas 2007. gada 2. maijā.

 • Neizdzēst! Kritisks nosaukums!

 • Pamatojoties uz ISO sertificēšanas eksāmena rezultātiem.

 • Dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks nevar izmantot laikā, kad tiek mainīts šūnas saturs.

 • Dialoglodziņā Nosaukumu pārvaldnieks netiek parādīti programmā Visual Basic for Applications (VBA) definētie nosaukumi un paslēpti nosaukumi (nosaukuma rekvizīts Redzams ir iestatīts uz Aplams).

Kolonnu izmēru mainīšana

 • Lai kolonnas izmēru automātiski pielāgotu kolonnas garākās vērtības izmēriem, veiciet dubultklikšķi uz kolonnas virsraksta.

Nosaukumu kārtošana

 • Lai nosaukumu sarakstu kārtotu augošā vai dilstošā secībā, noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta.

Nosaukumu filtrēšana

Izmantojiet komandas nolaižamajā sarakstā Filtrs pieejamās komandas, lai ātri parādītu nosaukumu apakškopu. Atlasot komandu, filtrēšanas darbība tiek izslēgta vai ieslēgta, ļaujot vienkāršāk apvienot vai noņemt dažādas filtrēšanas darbības, lai iegūtu vēlamos rezultātus.

Lai filtrētu nosaukumu sarakstu, veiciet vienu vai vairākas no šādām darbībām:

Atlasiet:

Lai:

Darblapā aptvertie nosaukumi

Tiek parādīti tikai tie nosaukumi, kas ir lokāli darblapai.

Darbgrāmatā aptvertie nosaukumi

Tiek parādīti tikai tie nosaukumi, kas ir globāli darbgrāmatai.

Kļūdaini nosaukumi

Tiek parādīti tikai tie nosaukumi, kuros ir kļūdas (piemēram, #REF, #VALUE, vai #NAME)

Nosaukumi bez kļūdām

Tiek parādīti tikai tie nosaukumi, kuros nav kļūdu.

Definētie nosaukumi

Tiek parādīti tikai tie nosaukumi, ko ir definējis lietotājs vai programma Excel, piemēram, drukas apgabals.

Tabulu nosaukumi

Tiek parādīti tikai tabulu nosaukumi.

Uz lapas sākumu

Nosaukuma mainīšana

Ja tiek mainīts definētais nosaukums vai tabulas nosaukums, izmaiņas notiek arī visos šā nosaukuma lietojumos darbgrāmatā.

 1. Cilnes Formulas grupā Definētie nosaukumi noklikšķiniet uz Nosaukumu pārvaldnieks.

  Excel lentes attēls

 2. Dialoglodziņā Nosaukumu pārvaldnieks noklikšķiniet uz nosaukuma, ko vēlaties mainīt, un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt.

  Padoms. Var arī veikt dubultklikšķi uz nosaukuma.

 3. Dialoglodziņa Nosaukuma rediģēšana lodziņā Nosaukums ievadiet jauno nosaukumu, kas izmantojams atsaucei.

 4. Lodziņā Attiecas uz mainiet atsauci un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Dialoglodziņa Nosaukumu pārvaldnieks lodziņā Attiecas uz mainiet nosaukuma apzīmēto šūnu, formulu vai konstanti.

  • Lai atceltu nevēlamas vai nejauši veiktas izmaiņas, noklikšķiniet uz Atcelt poga atcelt vai nospiediet taustiņu Esc.

  • Lai saglabātu izmaiņas, noklikšķiniet uz Izpildīt Poga Enter vai nospiediet taustiņu ENTER.

Poga Aizvērt aizver tikai dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks. Tas nav nepieciešams jau veiktajām izmaiņām.

Uz lapas sākumu

Viena vai vairāku nosaukumu dzēšana

 1. Cilnes Formulas grupā Definētie nosaukumi noklikšķiniet uz Nosaukumu pārvaldnieks.

  Excel lentes attēls

 2. Dialoglodziņā Nosaukumu pārvaldnieks noklikšķiniet uz nosaukuma, ko vēlaties mainīt.

 3. Atlasiet vienu vai vairākus nosaukumus, veicot vienu no šīm darbībām:

  • Lai atlasītu nosaukumu, noklikšķiniet uz tā.

  • Lai blakus esošajā grupā atlasītu vairākus nosaukumus, noklikšķiniet uz nosaukumiem un velciet tos vai arī katram grupā esošajam nosaukumam nospiediet taustiņu SHIFT un noklikšķiniet ar peli uz katra grupas nosaukuma.

  • Lai blakus neesošā grupā atlasītu vairākus nosaukumus, katram grupā esošajam nosaukumam nospiediet taustiņu CTRL un noklikšķiniet ar peli uz katra grupas nosaukuma.

 4. Noklikšķiniet uz Dzēst. Var arī nospiest taustiņu DELETE.

 5. Lai apstiprinātu dzēšanu, noklikšķiniet uz Labi.

Poga Aizvērt aizver tikai dialoglodziņu Nosaukumu pārvaldnieks. Tas nav nepieciešams jau veiktajām izmaiņām.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×