Nosacījumformatēšanas lietošana, lai iezīmētu informāciju

Nosacījumformatēšanas lietošana, lai iezīmētu informāciju

Izmantojiet nosacījumformatēšanu, lai vizuāli izpētītu un analizētu datus, noteiktu kritiskas problēmas un noteiktu likumsakarības un tendences.

Nosacījumformatēšana ļauj viegli Iezīmēt interesantas šūnas vai šūnu diapazonus, izcelt neparastas vērtības un vizualizēt datus, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas, kas atbilst noteiktām datu variācijām.

Nosacījumformāts maina šūnu izskatu, pamatojoties uz norādītajiem nosacījumiem. Ja nosacījumi ir patiesi, šūnu diapazons ir formatēts; Ja nosacījumi ir aplami, šūnu diapazons nav formatēts. Ir daudz iebūvētu nosacījumu, un jūs varat arī izveidot savus (arī izmantojot formulu, kas tiek novērtēta kā patiess vai aplams).

Mēneša ieraksta augsta temperatūras datu par dažādām atrašanās vietām Nosacījumformatēšana, ar krāsām, kas atbilst vērtībām intuitīvā veidā (Karstākās vērtības ir vairāk oranžas/sarkanas, bet vēsākas vērtības ir dzeltenas/zaļas)

Nosacījumformatēšana, izmantojot trīs krāsu skalu

Nosacījumformatēšana, kas izmanto šūnu fona krāsas, lai izceltu dažādas produktu kategorijas, tiek iestatīta 3-bultiņas ikona, lai parādītu izmaksu tendences (uz augšu, līmeni, leju) un datu joslas, lai parādītu atšķirības starp produkta atzīmēm.

Šūnu fons, ikonu komplekti un datu joslas nosacījumformatēšanā

Varat lietot nosacījumformatēšanu šūnu diapazonam (atlasei vai nosauktam diapazonam), Excel tabulai un programmā Excel darbam ar Windows pat rakurstabulas atskaitei. Ņemiet vērā, ka ir pieejami daži papildu apsvērumi par nosacījumformatēšanu rakurstabulas atskaitē — skatiet rakstu Nosacījumformatēšanas lietošana rakurstabulas atskaites sadaļā, kas atrodas cilnē Windows.

Nosacījumformatēšana parasti darbojas tādā pašā veidā kā šūnu diapazonā, Excel tabulā vai rakurstabulas atskaitē. Tomēr nosacījumformatēšanas rakurstabulas atskaitē ir daži papildu apsvērumi:

 • Ir daži nosacījumformāti, kas nestrādā ar laukiem rakurstabulas atskaites apgabalā vērtības. Piemēram, nevar formatēt šādus laukus, pamatojoties uz to, vai tajos ir unikālas vai dublētas vērtības. Šie ierobežojumi ir minēti šī raksta atlikušajās sadaļās, kur tas ir piemērojams.

 • Ja mainīsit PivotTable atskaites izkārtojumu, izmantojot filtrēšanu, līmeņu paslēpšanu, līmeņu sakļaušanu un izvēršanu vai lauka pārvietošanu, nosacījumformāts tiek saglabāts, kamēr lauki pamata datos netiek noņemti.

 • Nosacījumformāta apmērs laukiem apgabalā Vērtības var tikt pamatots uz datu hierarhiju, un šis apmērs tiek noteikts, izmantojot visus redzamos vecākelementa (nākamais augstākais līmenis hierarhijā) bērnelementus (nākamais zemākais līmenis hierarhijā) rindās vienai vai vairākām kolonnām, vai kolonnās vienai vai vairākām rindām.

  Piezīme.: Datu hierarhijā bērnelementi nepārmanto nosacījumformatējumu no vecākelementa, un vecākelements nepārmanto nosacījumformatējumu no bērnelementiem.

 • Pastāv trīs metodes, kā noteikt lauku nosacījumformātu apgabalā Vērtības: veicot atlasi, pēc atbilstošā lauka un pēc vērtības lauka.

Noklusējuma metode lauku noteikšanai apgabalā Vērtības ir atlases veikšana. Noteikšanas metodi var mainīt uz atbilstošo lauku vai vērtības lauku, izmantojot opcijas pogu Lietot formatēšanas kārtulu, dialoglodziņu Jauna formatēšanas kārtula vai dialoglodziņu Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

Metode

Lietojiet šo metodi, ja vēlaties atlasīt

Noteikšana, izmantojot atlasi

 • blakusesošu lauku kopu apgabalā Vērtības, piemēram, visas produktu kopsummas vienam reģionam;

 • blakus neesošas lauku kopas apgabalā Vērtības, piemēram, produktu kopsummas dažādiem reģioniem dažādos datu hierarhijas līmeņos.

Noteikšana pēc vērtības lauka

 • nevēlaties veikt daudzas blakus neesošas atlases;

 • vēlaties izmantot nosacījumformatēšanu lauku kopai apgabalā Vērtības visos datu hierarhijas līmeņos;

 • vēlaties ietvert starpsummas un gala summas.

Noteikšana pēc atbilstošā lauka

 • nevēlaties veikt daudzas blakus neesošas atlases;

 • vēlaties izmantot nosacījumformatēšanu lauku kopai apgabalā Vērtības vienā datu hierarhijas līmenī;

 • nevēlaties ietvert starpsummas.

Ja veicat nosacījumformatēšanu laukiem apgabalā Vērtības augstākajām, zemākajām vērtībām vai vērtībām, kas augstākas vai zemākas par vidējo, kārtula pēc noklusējuma tiek pamatota uz visām redzamajām vērtībām. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

 • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku;

 • rindu un tās vecākelementa kolonnas lauku.

Piezīme.: Ātrā analīze nav pieejama programmā Excel 2010 un vecākās versijās.

Izmantojiet ātrās analīzes pogu Poga Ātrā analīze , lai lietotu atlasīto nosacījumformatējumu atlasītajiem datiem. Kad atlasāt datus, tiek rādīta automātiska poga ātrā analīze.

 1. Atlasiet datus, kuriem vēlaties lietot nosacījumformatēšanu. Atlases labajā apakšējā stūrī tiek parādīta poga Ātrā analīze.

  Atlasītie dati ar pogu Ātrā analīze

 2. Noklikšķiniet uz pogas Ātrā analīze Poga Ātrā analīze vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Q.

 3. Uznirstošajā logā, kas tiek parādīta cilnē Formatēšana , novietojiet peles rādītāju virs dažādajām opcijām, lai skatītu datu tiešo priekšskatījumu, un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās formatēšanas opcijas.

  Cilne Formatējums ātrās analīzes galerijā

  Piezīmes.: 

  • Formatēšanas opcijas, kas tiek rādītas cilnē Formatēšana , ir atkarīgas no atlasītajiem datiem. Ja jūsu atlase satur tikai tekstu, pieejamās opcijas ir Teksts, Dublēt, Unikāls, Vienāds ar un Notīrīt. Ja atlase satur tikai skaitļus vai tekstu un skaitļus, pieejamās opcijas ir Datu joslas, Krāsas, Ikonu kopas, Lielāks, Pirmie 10% un Notīrīt.

  • Priekšskatījums reāllaikā tiks atveidots tikai tām formatēšanas opcijām, ko iespējams izmantot jūsu datiem. Piemēram, ja atlasītās šūnas nesatur atbilstošus datus un atlasāt Dublēt, priekšskatījums reāllaikā nedarbojas.

 4. Ja parādās dialoglodziņš Teksts, kas satur, ievadiet formatēšanas opciju, ko vēlaties lietot, un noklikšķiniet uz Labi.

Ja vēlaties skatīties videoklipu, kurā parādīts, kā izmantot ātro analīzi, lai lietotu nosacījumformatēšanu, skatiet video: nosacījumformatējuma lietošana.

Varat lejupielādēt parauga darbgrāmatu, kurā ir dažādi nosacījumformatēšanas piemērošanas piemēri, gan standarta kārtulas, piemēram, augšā un apakšā, dublikāti, datu joslas, ikonu kopas un krāsu skalas, kā arī manuāli izveidot savas kārtulas.

Lejupielāde: nosacījumformatēšanas piemēri programmā Excel

Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju. Izmantojot divkrāsu skalas divu krāsu gradāciju, var salīdzināt šūnu diapazonu. Krāsas tonis norāda lielākas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās un dzeltenās krāsas skalā, kā redzams tālāk, varat norādīt, ka šūnām ar lielāku vērtību ir vairāk zaļās krāsas, bet šūnām ar mazāku vērtību — dzeltenās krāsas.

Padoms.: Šūnas, kurās ir šis formāts, var kārtot pēc krāsas — vienkārši izmantojiet kontekstizvēlni.

Visu šūnu formatēšana, izmantojot divkrāsu skalu

Padoms.: Ja kādā no atlasē iekļautajām šūnām ir formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām netiek lietots nosacījumformatējums. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota šīm šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta cita vērtība, nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatējums un pēc tam uz Krāsu skalas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet divkrāsu skalu.

  Norādiet ar kursoru uz krāsu skalas ikonām, lai skatītu, kura ikona ir divtoņu skala. Augšējā krāsa norāda lielākas vērtības, apakšējā norāda mazākas vērtības.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase: noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Visas šūnas etiķetei Vērtība: noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas <etiķetes Vērtība> vērtības.

  • Visas etiķetes Vērtība šūnas, izņemot starpsummas un gala summu: noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas <etiķetes Vērtība> vērtības šim: <rindas etiķete>.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Divkrāsu skala.

 7. Lodziņā Tips atlasiet tipu vērtībām Minimums un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana    Atlasiet Mazākā vērtība un Lielākā vērtība.

   Šajā gadījumā nav jāievada VērtībaMinimums un Maksimums.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana    Atlasiet Skaitlis un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

  • Procentu formatēšana    Ievadiet vērtībuMinimums un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu zīmi.

   Izmantojiet procentus, kad vēlaties attēlot visas vērtības proporcionāli, jo vērtību izkliede ir proporcionāla.

  • Procentiles formatēšana    Atlasiet Procentile un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums. Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienas krāsas toņos un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citas krāsas toņos, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultāta formatēšana    Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   • Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība.

   • Formula sākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

    Piezīmes.: 

    • Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka par vērtību Maksimums.

    • Vērtībām Minimums un Maksimums varat izvēlēties dažādus vērtību tipus. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums un procentus vērtībai Maksimums.

 8. Lai vērtībām Minimums un Maksimums izvēlētos krāsu skalu, noklikšķiniet katrai uz Krāsa un atlasiet krāsu.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas. Atlasītā krāsu skala tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju. Trīskrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot trīs krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas, vidējas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā, ar vidēju vērtību ir dzeltenā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir sarkanā krāsā.

Padoms.: Šūnas, kurās ir šis formāts, var kārtot pēc krāsas — vienkārši izmantojiet kontekstizvēlni.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatējums un pēc tam uz Krāsu skalas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet trīskrāsu skalu. Augšējā krāsa norāda lielākās vērtības, vidējā — vidējās, un zemākā norāda mazākās vērtības.

  Norādiet ar kursoru uz krāsu skalas ikonām, lai skatītu, kura ikona ir trīstoņu skala.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Trīskrāsu skala.

 7. Atlasiet tipu, kādā tiks rādītas vērtības Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana    Atlasiet vērtību Viduspunkts.

   Šajā gadījumā lodziņā Vērtība nav jāievada Mazākā un Lielākā vērtība.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana:    Atlasiet Skaitlis un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

  • Procentu formatēšana    Atlasiet Procenti un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

   Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

  • Procentiles formatēšana    Atlasiet Procentile un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Derīgas ir Procentile no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienas krāsas toņos un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citas krāsas toņos, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultāta formatēšana    Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtību Minimums, Viduspunkts un Maksimums.

   Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots. Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

   Piezīmes.: 

   • Šūnu diapazonam varat iestatīt minimālo, viduspunkta un maksimālo vērtību. Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka nekā vērtība Viduspunkts, kura, savukārt, ir mazāka nekā vērtība Maksimums.

   • Varat izvēlēties tipu, kādā rādīt vērtības Minimums, Viduspunkts un Maksimums. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums, procentili vērtībai Viduspunkts un procentus vērtībai Maksimums.

   • Bieži vispiemērotākā ir vērtības Viduspunkts noklusējuma vērtība 50%, bet varat arī pielāgot šo vērtību atbilstoši konkrētajām vajadzībām.

 8. Lai vērtībām Minimums, Viduspunkts un Maksimums izvēlētos krāsu skalu, noklikšķiniet katrai uz Krāsa un atlasiet krāsu.

  • Lai lietotu papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas.

  • Atlasītā krāsu skala tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

Datu josla ļauj skatīt šūnas vērtību attiecībā pret citām šūnām. Datu joslas garums ataino šūnas vērtību. Garāka josla atbilst lielākai vērtībai, īsāka josla — mazākai vērtībai. Datu joslas lieto, lai saskatītu lielākus un mazākus skaitļus, it īpaši gadījumos, kad ir daudz datu, piemēram, vislabāk un vissliktāk pārdotās rotaļlietas brīvdienu pārdošanas atskaitē.

Šeit parādītajā piemērā izmantotas datu joslas, lai izceltu izteikti pozitīvas un negatīvas vērtības. Datu joslu var formatēt tā, lai joslas sākums būtu šūnas vidū un negatīvajām vērtībām tā stieptos uz kreiso pusi.

Datu joslas, kas izceļ pozitīvās un negatīvās vērtības

Padoms.: Ja kādā no šūnām diapazonā ir norādīta formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām nosacījumformatēšana netiek lietota. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visām šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana, uz Datu joslas un pēc tam atlasiet datu joslas ikonu.

  Nosacījumformatēšana

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Datu josla.

 7. Sadaļā Tips atlasiet veidu, kādā parādīt vērtības Minimums un Maksimums. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Mazāko un lielāko vērtību formatēšana    Atlasiet Mazākā vērtība un Lielākā vērtība.

   Šajā gadījumā nav jāievada vērtības Minimums un Maksimums.

  • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana:    Atlasiet Skaitlis un pēc tam lodziņā Vērtība ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

  • Procentu formatēšana    Atlasiet Procenti un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

   Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

  • Procentiļu formatēšana.    Atlasiet Procentile un pēc tam ievadiet vērtību Minimums un Maksimums.

   Derīgas ir Procentile no 0 (nulle) līdz 100.

   Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili) vienā datu joslas proporcijā un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili) citā joslas proporcijā, jo tās norāda uz galējām vērtībām, kas, iespējams, rada nobīdi datu attēlojumā.

  • Formulas rezultātu formatēšana.     Atlasiet Formula un pēc tam ievadiet vērtības Minimums un Maksimums.

   • Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība.

   • Formula sākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  Piezīmes.: 

  • Pārliecinieties, vai vērtība Minimums ir mazāka par vērtību Maksimums.

  • Vērtībām Minimums un Maksimums varat izvēlēties dažādus vērtību tipus. Piemēram, varat izvēlēties skaitli vērtībai Minimums un procentus vērtībai Maksimums.

 8. Lai krāsu skalai izvēlētos vērtības Minimums un Maksimums, noklikšķiniet uz Joslas krāsa.

  Ja vēlaties lietot papildu krāsas vai izveidot pielāgotu krāsu, noklikšķiniet uz Citas krāsas. Atlasītā joslas krāsa tiek rādīta lodziņā Priekšskatījums.

 9. Lai šūnā rādītu tikai datu joslu, bet nerādītu vērtību, atlasiet Rādīt tikai joslu.

 10. Lai datu joslām lietotu nepārtrauktas apmales, sarakstlodziņā Apmale atlasiet Tīrtoņa apmale un izvēlieties apmales krāsu.

 11. Lai izvēlētos starp nepārtrauktu joslu un gradientu joslu, sarakstlodziņā Aizpildījums izvēlieties Tīrtoņa aizpildījums vai Gradienta aizpildījums.

 12. Lai formatētu negatīvās joslas, noklikšķiniet uz Negatīva vērtība un ass un pēc tam dialoglodizņā Negatīvas vērtības un ass iestatījumi izvēlieties opcijas negatīvās joslas aizpildījuma un apmaļu krāsām. Varat izvēlēties ass pozīcijas iestatījumus un krāsu. Kad opciju atlase ir pabeigta, noklikšķiniet uz Labi.

 13. Varat mainīt joslu virzienu, izvēloties iestatījumu sarakstlodziņā Joslas virziens. Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz Konteksts, taču varat izvēlēties virzienu no kreisās puses uz labo vai no labās puses uz kreiso, atkarībā no datu prezentēšanas veida.

Izmantojiet ikonu kopu, lai pievienotu datiem anotācijas un klasificētu tos 3-5 kategorijās, kas atdalītas ar sliekšņvērtību. Katrai ikonai atbilst vērtību diapazons. Piemēram, 3 bultiņu ikonu kopā zaļā augšupvērstā bultiņa norāda augstākas vērtības, dzeltenā sānis vērstā bultiņa norāda vidējās vērtības, un sarkanā lejupvērstā bultiņa norāda zemākas vērtības.

Padoms.: Šūnas, kurās ir šis formāts, var kārtot pēc to ikonas — vienkārši izmantojiet kontekstizvēlni.

Parādītais piemērs der vairākiem nosacījumformatēšanas ikonu kopu piemēriem.

Vienādu datu atšķirīgās ikonu kopas

Varat izvēlēties rādīt ikonas tikai tām šūnām, kas atbilst konkrētam nosacījumam, piemēram, rādīt brīdinājuma ikonu tām šūnām, kuru vērtība ir zemāka par kritisko vērtību, un nerādīt nevienu ikonu tām šūnām, kuru vērtība pārsniedz šo kritisko vērtību. Lai to izdarītu, ir jāpaslēpj ikonas, ikonu nolaižamajā sarakstā blakus attiecīgajai ikonai atlasot Bez šūnas ikonas, iestatot nosacījumus. Varat izveidot arī personīgās ikonu kopu kombinācijas, piemēram, zaļu “simbola” atzīmi, dzeltenu “luksofora gaismas signālu” un sarkanu “karodziņu”.

Padoms.: Ja kādā no atlasē iekļautajām šūnām ir formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām netiek lietots nosacījumformatējums. Lai nosacījumformatēšana tiktu lietota visām šūnām, izmantojiet funkciju IS vai IFERROR, lai tiktu atgriezta vērtība (piemēram, 0 vai “N/A”), nevis kļūdas vērtība.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana, uz Ikonu kopa un pēc tam atlasiet ikonu kopu.

  Nosacījumformatēšana

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt visas šūnas, pamatojoties uz to vērtībām.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt stilu atlasiet Ikonu kopa.

  1. Atlasiet ikonu kopu. Noklusējuma kopa ir 3 luksofora gaismas signāli (bez ietvara). Ikonu skaits, noklusējuma salīdzinājuma operatori un sliekšņa vērtības katrai ikonu kopai atšķiras.

  2. Salīdzinājuma operatorus un sliekšņa vērtības var pielāgot. Noklusējuma vērtību diapazons visām ikonām ir vienāda lieluma, bet to var pielāgot atbilstoši konkrētajām vajadzībām. Pārliecinieties, vai sliekšņa vērtības ir loģiskā secībā no lielākās uz mazāko, no augšas uz leju.

  3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

   • Skaitļu, datuma vai laika vērtības formatēšana    Atlasiet Skaitlis.

   • Procentu formatēšana    Atlasiet Procenti.

    Derīgas ir vērtības no 0 (nulle) līdz 100. Neievadiet procentu (%) zīmi.

    Izmantojiet procentus, ja vēlaties atainot visas vērtības proporcionāli, jo šādi tiek nodrošināta proporcionāla vērtību sadale.

   • Procentiles formatēšana    Atlasiet Procentiles. Derīgas ir procentiles no 0 (nulle) līdz 100.

    Lietojiet Procentile, lai attēlotu lielo vērtību grupu (piemēram, divdesmit lielāko vērtību procentili), izmantojot noteiktu ikonu, un mazo vērtību grupu (piemēram, divdesmit mazāko vērtību procentili), izmantojot citu ikonu, jo tās norāda uz galējām vērtībām, tādējādi, iespējams, sagrozot datu attēlojumu.

   • Formulas rezultāta formatēšana    Atlasiet Formula un katrā lodziņā Vērtība ievadiet formulu.

    • Formulai jāatgriež skaitlis, datums vai laika vērtība.

    • Formula sākas ar vienādības zīmi (=).

    • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

    • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  4. Lai pirmā ikona norādītu zemākas vērtības un pēdējā ikona norādītu augstākas vērtības, atlasiet Apgrieztā ikonu secība.

  5. Lai šūnā rādītu tikai ikonu un nerādītu vērtību, atlasiet Rādīt tikai ikonu.

   Piezīmes.: 

   • Iespējams, ka jāpielāgo kolonnu platumi, lai tajās ietilptu ikonas.

   • Redzamais ikonas lielums ir atkarīgs no attiecīgajā šūnā lietotā fonta lieluma. Palielinot fonta lielumu, proporcionāli palielinās ikonas lielums.

Lai vieglāk atrastu noteiktas šūnas, tās var formatēt, izmantojot salīdzinājuma operatoru. Piemēram, noliktavas darblapā, kas sakārtota pēc kategorijām, dzeltenā krāsā varat izcelt produktus, kuros ir mazāk nekā 10 vienumu. Vai mazumtirdzniecības veikala kopsavilkuma darblapā varat identificēt visus veikalus, kuru peļņa ir lielāka par 10%, pārdošanas apjoms ir mazāks par $100 000, un reģions, kas vienāds ar "dienvidaustrumi".

Piemērs der tādiem iebūvēto nosacījumformatēšanas kritēriju piemēriem kā Lielāks nekā un Lielākais %. Tas formatē pilsētas ar iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 2 000 000, ar zaļu fonu un 30 % augstāko temperatūru ar oranžu fonu.

Formatējums rāda pilsētas ar vairāk nekā 2 miljoniem iedzīvotāju un 30% augstāko temperatūru

Piezīme.: Ar nosacījumformatēšanu nevar veikt laukus rakurstabulas atskaites apgabalā vērtības pēc teksta vai datuma, tikai pēc skaitļa.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Šūnu marķēšanas kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Starp, Vienāds ar tekstu, kas satur vai Notikuma datums.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Ja vēlaties skatīties šo tehniku videoklipus, skatiet rakstu video: teksta un videoNosacījumformatēšana.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat arī mainīt šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā vai citās darblapās atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai šūnas, kas satur.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt tikai šūnas, kurās veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Skaitļu, datuma vai laika formatēšana    Atlasiet Šūnas vērtība, pēc tam salīdzinājuma operatoru un ievadiet skaitli, datumu vai laiku.

   Piemēram, atlasiet Starp un pēc tam ievadiet 100 un 200 vai atlasiet Vienāds ar un pēc tam ievadiet 1/1/2009.

   Varat ievadīt arī formulu, kura atgriež skaitli, datumu vai laika vērtību.

   • Formulai jāsākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

  • Formatējums pēc teksta    Atlasiet Noteikts teksts, izvēloties salīdzinājuma operatoru un pēc tam ievadiet tekstu.

   Piemēram, atlasiet Satur un ievadiet Sudrabs vai atlasiet Sākas ar un ievadiet Tri.

   Pēdiņas tiek iekļautas meklēšanas virknē, un jūs varat lietot aizstājējzīmes. Maksimālais virknes garums ir 255 rakstzīmes.

   Varat ievadīt arī formulu, kas atgriež tekstu.

   • Formulai jāsākas ar vienādības zīmi (=).

   • Ja tiek izmantotas nederīgas formulas, formatējums netiek lietots.

   • Formulu ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai netiks atgriezta kļūdas vērtība.

   Lai skatītu šo tehniku, skatiet video: teksta Nosacījumformatēšana.

  • Formatējums pēc datuma    Atlasiet Rādītie datumi un pēc tam atlasiet datuma salīdzinājumu.

   Piemēram, atlasiet Vakar vai Nākamnedēļ.

   Lai skatītu šo tehniku, skatiet rakstu video: datumuNosacījumformatēšana.

  • Šūnu formatēšana ar vai bez tukšām šūnām    Atlasiet Tukšās šūnas vai Nav tukšumu.

   Tukša vērtība ir šūna, kurā nav datu un kura atšķiras no šūnas, kurā ir viena vai vairākas atstarpes (atstarpes tiek uzskatītas par tekstu).

  • Šūnu formatēšana ar vai bez kļūdu vērtībām    Atlasiet Kļūdas vai Kļūdu nav.

   Kļūdu vērtības ir šādas: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! un #NULL!.

 7. Lai norādītu formatējumu, noklikšķiniet uz Formatēt. Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 8. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek rādīts lodziņā Priekšskatījums.

Lai atrastu lielākās un mazākās vērtības šūnu diapazonā, izmantojiet jūsu norādīto starpības vērtību. Piemēram, reģionālajā atskaitē varat atrast 5 pārdotākos produktus, 15% klientu aptaujās vissliktāk novērtētos produktus vai 25 lielākās algas departamentā.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Pirmo/pēdējo kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Pirmie 10 vai Pēdējie 10%.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai augšējā vai apakšējā ranga vērtības.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, kas atrodas rangā atlasiet Pirmie vai Pēdējie.

 7. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai noteiktu lielāko vai mazāko vērtību, ievadiet skaitli un notīriet rūtiņu % no atlasītā diapazona. Derīgas ir vērtības no 1 līdz 1000.

  • Lai noteiktu lielāko vai mazāko procentuālo vērtību, ievadiet skaitli un atzīmējiet izvēles rūtiņu % no atlasītā diapazona. Derīgas ir vērtības no 1 līdz 100.

 8. Varat arī mainīt veidu, kā formāts tiek lietots laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, kas tiek noteiktas pēc atbilstošā lauka.

  Pēc noklusējuma nosacījumformāta pamatā ir visas redzamās vērtības. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

  • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku, atlasot katra kolonnu grupu;

  • rindu un tās vecākelementa kolonnu lauku, atlasot katra rindu grupu.

 9. Lai norādītu formatējumu, noklikšķiniet uz Formatēt. Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 10. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek parādīts lodziņā Priekšskatījums.

Var atrast vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par šūnu diapazona vidējo vērtību vai standartnovirzi. Piemēram, ikgadējā darbības pārskatā var atrast darbiniekus, kuru izpildījums ir virs vidējā, vai kvalitātes vērtējumā atrast saražoto produkciju, kas ir zem divām standartnovirzēm.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Pirmo/pēdējo kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Virs vidējā vai Zem vidējā.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Varat mainīt noteikšanas metodi laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, izmantojot opcijas pogu Formatēšanas opcijas.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet vienu vai vairākas diapazona, tabulas vai PivotTable atskaites šūnas.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Lietot kārtulu šim pēc izvēles mainiet lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Atlase:    Noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Atbilstošais lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

  • Vērtības lauks:    Noklikšķiniet uz Visas <vērtību lauka> šūnas ar tādiem pašiem laukiem.

 5. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par vidējo.

 6. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, kas ir veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai formatētu šūnas, kuru vērtība ir virs vai zem visu šūnu diapazona vidējās vērtības, atlasiet Virs vai Zem.

  • Lai formatētu šūnas, kuras ir virs vai zem vienas, divām vai trim visu šūnu diapazona vērtību standartnovirzēm, atlasiet standartnovirzi.

 7. Varat arī mainīt veidu, kā formāts tiek lietots laukiem PivotTable atskaites apgabalā Vērtības, kas tiek noteiktas pēc atbilstošā lauka.

  Pēc noklusējuma nosacījumformāta pamatā ir visas redzamās vērtības. Taču, ja noteikšanu veiksit pēc atbilstošā lauka, nevis izmantojot visas redzamās vērtības, varat lietot nosacījumformātu katrai kombinācijai ar:

  • kolonnu un tās vecākelementa rindas lauku, atlasot katra kolonnu grupu;

  • rindu un tās vecākelementa kolonnu lauku, atlasot katra rindu grupu.

 8. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 9. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek rādīts lodziņā Priekšskatījums.

Piezīme.: Nosacījumformatēšanu pēc unikālām vērtībām vai vērtību dublikātiem nevar veikt laukiem, kas atrodas rakurstabulas atskaites apgabalā Vērtības.

Šeit parādītajā piemērā nosacījumformatējums tiek izmantots kolonnā instruktors, lai atrastu instruktorus, kas māca vairāk nekā vienu klasi (vairāku kursu dublikāti ir iezīmēti gaiši sarkanā krāsā). Novērtējuma vērtības, kas tikai vienu reizi tiek rādītas kolonnā Novērtējums (unikālas vērtības), ir izceltas zaļā krāsā.

Vērtības kolonnā C, kas nav unikālas, tiek iekrāsotas rozā, unikālās vērtības kolonnā D ir zaļas.

Ātrā formatēšana

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Stils noklikšķiniet uz bultiņas blakus Nosacījumformatēšana un uz Šūnu marķēšanas kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

 3. Atlasiet Dublētās vērtības.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības un atlasiet formatējumu.

Papildu formatēšana

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas. Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa vai tabula.

   2. Varat mainīt arī šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam atlasot Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 4. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Formatēt tikai unikālās vai dublētās vērtības.

 5. Sadaļā Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt visu atlasiet unikālās vai dublētās.

 6. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

 7. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

  Var izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītais formatējums tiek rādīts lodziņā Priekšskatījums.

Ja neviena no iepriekš norādītajām opcijām neatbilst tam, ko meklējat, varat izveidot pats savu nosacījumformatēšanas kārtulu, veicot pāris vienkāršas darbības.

 1. Atlasiet šūnas, kuras vēlaties formatēt.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatējums > Jauna kārtula.

  Jauna formatēšanas kārtula

 3. Izveidojiet savu kārtulu un norādiet tās formatēšanas opcijas, pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Ja neredzat vajadzīgās opcijas, varat izmantot formulu, lai noteiktu, kuras šūnas formatēt — skatiet nākamo sadaļu darbībām).

Ja neredzat precīzas opcijas, kas nepieciešamas, lai izveidotu savu nosacījumformatēšanas kārtulu, varat izmantot loģisko formulu, lai norādītu formatēšanas kritērijus. Piemēram, iespējams, vēlēsities salīdzināt vērtības atlasē ar funkcijas atgriezto rezultātu vai novērtēt datus šūnās ārpus atlasītā diapazona, kas var būt tās pašas darbgrāmatas citā darblapā. Formulai jāatgriež patiess vai Aplams (1 vai 0), bet varat izmantot nosacījumformatēšanu, lai saskaitītu atbilstošo nosacījumformātu kopu, piemēram, dažādas krāsas katrai no mazām teksta vērtību kopas (piemēram, produktu kategoriju nosaukumi).

Piezīme.: Varat ievadīt šūnu atsauces formulā, atlasot šūnas tieši darblapā vai citās darblapās. Atlasot šūnas darblapā, tiek ievietotas absolūtās šūnu atsauces. Ja vēlaties, lai Excel pielāgo atsauces katrai šūnai atlasītajā diapazonā, izmantojiet relatīvās šūnu atsauces. Papildinformāciju skatiet rakstā šūnas atsauces izveide vai mainīšana un Pārslēgšanās starp relatīvām, absolūtām un jauktām atsaucēm.

Padoms.: Ja kādā šūnā ir formula, kas atgriež kļūdu, šīm šūnām netiek lietota nosacījumformatēšana. Lai to izlabotu, izmantojiet IS funkcijas vai funkciju IFERROR formulā, lai atgrieztu norādīto vērtību (piemēram, 0 vai "N/a"), nevis kļūdas vērtību.

 1. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Nosacījumformatēšana

  Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosacījumformatējumu, noklikšķiniet uz Jauna kārtula. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauna formatēšanas kārtula.

  • Lai mainītu nosacījumformatējumu, rīkojieties šādi:

   1. Pārliecinieties, vai sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas šim atlasīta atbilstošā darblapa, tabula vai PivotTable atskaite.

   2. Varat arī mainīt šūnu diapazonu: lodziņā Attiecas uz noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu, lai uz laiku paslēptu dialoglodziņu, darblapā vai citās darblapās atlasot jauno šūnu diapazonu un pēc tam noklikšķinot uz Izvērst dialogu.

   3. Atlasiet kārtulu un noklikšķiniet uz Rediģēt kārtulu. Tiek atvērts dialoglodziņš Formatēšanas kārtulas rediģēšana.

 3. Sadaļā lietot kārtulušim varat mainīt lauku tvērumu PivotTable atskaites apgabalā vērtības, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Uz tvērumu pēc atlases:    Atlase: noklikšķiniet uz Tikai šīs šūnas.

  • Uz tvērumu atbilstoši laukam:    Noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas vērtības <Vērtību lauks>.

  • Uz tvērums pēc vērtības lauka:    Noklikšķiniet uz Visas šūnas, kurās parādītas vērtības <Vērtību lauks> šim: <Rinda>.

 4. Sadaļā Atlasīt kārtulas tipu noklikšķiniet uz Lietot formulu, lai noteiktu formatējamās šūnas.

  1. Sadaļas Rediģēt kārtulas aprakstu sarakstlodziņā Formatēt vērtības, ja ir spēkā šāda formula, ievadiet formulu.

   Formula ir jāsākas ar vienādības zīmi (=), un formulai ir jāatgriež loģiskā vērtība TRUE (1) vai FALSE (0).

  2. Noklikšķiniet uz Formatēt, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

  3. Atlasiet skaitļu, fonta, apmales vai aizpildījuma formatējumu, ko vēlaties lietot, ja šūnas vērtība atbilst nosacījumam, un noklikšķiniet uz Labi.

   Varat izvēlēties vairāk nekā vienu formatējumu. Atlasītie formatējumi tiek parādīti lodziņā Priekšskatījums.

   1. piemērs: divu nosacījumformātu lietošana ar kritērijiem, kas izmanto testus AND un OR    

   Šajā piemērā ir parādīta divu nosacījumformatēšanas kārtulu lietošana. Ja pirmā kārtula netiek lietota, tiek lietota otrā kārtula.

   Pirmā kārtula: mājas pircējam ir budžets līdz $75 000 kā pirmais maksājums un $1 500 mēnesī kā Hipotekārais maksājums. Ja gan pirmā iemaksa, gan ikmēneša maksājums atbilst šīm prasībām, šūnas B4 un B5 tiek formatētas zaļas.

   Otrā kārtula: ja iemaksa vai mēneša maksājums neatbilst pircēja budžetā, B4 un B5 ir formatēti sarkanā krāsā. Mainiet dažas vērtības, piemēram, likmi, aizdevuma termiņu, pirmo iemaksu un pirkuma summu, lai redzētu, kas notiek ar nosacījumformatējuma šūnām.

   Pirmā noteikuma formula (lieto zaļu krāsu)

   = AND (IF ($B $4<= 75000, 1), IF (ABS ($B $5) <= 1500,1))

   Otrā noteikuma formula (lieto sarkanu krāsu)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   Šūnas B4 un B5 atbilst nosacījumiem, tāpēc tiek noformētas zaļas.

   2. piemērs. Katras otrās rindas ēnojums, izmantojot funkcijas MOD un ROW     

   Nosacījumformatējums, kas tiek lietots katrai šīs darblapas šūnai, iekrāso katru otro šūnu diapazona rindu zilā šūnu krāsā. Varat atlasīt visas šūnas darblapā, noklikšķinot uz kvadrātiņa virs 1. rindas un pa kreisi no kolonnas A. Funkcija MOD atgriež atlikumu pēc skaitļa (pirmā argumenta) dalīšanas ar dalītāju (otro argumentu). Funkcija ROW atgriež pašreizējās rindas numuru. Sadalot pašreizējo rindas numuru ar 2, vienmēr tiek parādīts vai nu atlikums 0 pāra skaitlim, vai arī atlikums 1 nepāra skaitlim. Tā kā 0 ir FALSE un 1 ir TRUE, katra nepāra numurētā rinda tiek formatēta. Kārtula izmanto šādu formulu: =MOD(ROW(),2)=1.

   Katra otrā rinda tiek iekrāsota zila

   Piezīme.: Varat ievadīt šūnu atsauces formulā, atlasot šūnas tieši darblapā vai citās darblapās. Atlasot šūnas darblapā, tiek ievietotas absolūtās šūnu atsauces. Ja vēlaties, lai Excel pielāgo atsauces katrai šūnai atlasītajā diapazonā, izmantojiet relatīvās šūnu atsauces. Papildinformāciju skatiet rakstā šūnas atsauces izveide vai mainīšana un Pārslēgšanās starp relatīvām, absolūtām un jauktām atsaucēm.

Šajā videoklipā ir parādīts, kā izmantot formulas ar nosacījumformatēšanu.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

Ja vēlaties lietot esošu formatēšanas stilu jaunos vai citos savas darblapas datos, varat izmantot formāta kopētāju, lai šajos datos nokopētu nosacījumformatējumu.

 1. Noklikšķiniet uz šūnas, kurai ir kopējamais nosacījumformatējums.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Formāta kopētājs.

  Cilnes Sākums pogas Kopēt un Ielīmēt

  Rādītājs pārvēršas par otu.

  Padoms.:  Varat veikt dubultklikšķi uz formāta kopētājs, ja vēlaties turpināt izmantot otu, lai ielīmētu nosacījumformatējumu citās šūnās.

 3. Lai ielīmētu nosacījumformatējumu, velciet otu pāri šūnām vai šūnu diapazoniem, ko vēlaties formatēt.

 4. Lai pārtrauktu izmantot otu, nospiediet taustiņu Esc.

Piezīme.: Ja esat izmantojis formulu kārtulā, kas lieto nosacījumformatējumu, iespējams, būs jāpielāgo jebkuras šūnu atsauces formulā pēc nosacījumformatēšanas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pārslēgšanās starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm.

Ja darblapā ir nosacījumformatējums, varat ātri atrast šūnas, lai varētu kopēt, mainīt vai dzēst nosacījumformātus. Izmantojiet komandu došanās uz īpašiem vienumiem , lai atrastu tikai tās šūnas ar noteiktu nosacījumformātu, vai arī, lai atrastu visas šūnas, kurām ir nosacījumformāti.

Visu šūnu ar nosacījuma formātu atrašana

 1. Noklikšķiniet uz jebkuras šūnas, kurai nav nosacījumformatējuma.

 2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Atrast un atlasīt, pēc tam noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana.

  Grupas rediģēšana cilnē Sākums

Tikai tādu šūnu atrašana, kurām ir vienāds nosacījumformāts

 1. Noklikšķiniet uz jebkuras šūnas, kurai ir meklētais nosacījumformāts.

 2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas pie Atrast un atlasīt, pēc tam noklikšķiniet uz Došanās uz īpašiem vienumiem.

 3. Noklikšķiniet uz Nosacījumformāti.

 4. Sadaļā Datu validācija noklikšķiniet uz Tāda pati.

  Grupas rediģēšana cilnē Sākums

Izmantojot nosacījumformatēšanu, tiek iestatītas kārtulas, kuras programma Excel izmanto, lai noteiktu, kad jālieto nosacījumformatēšana. Lai pārvaldītu šīs kārtulas, ir jāzina secība, kādā šīs kārtulas tiek novērtētas, kas notiek, ja divas vai vairāk kārtulas konfliktē, kā kopēšana un ielīmēšana var ietekmēt kārtulas novērtējumu, kā mainīt secību, kādā kārtulas tiek novērtētas, un, kad apturēt kārtulu novērtēšanas.

 • Nosacījumformatēšanas kārtulu prioritāte

  Lietojot dialoglodziņu Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks, varat izveidot, rediģēt, dzēst un apskatīt visas darbgrāmatā esošās nosacījumformatēšanas kārtulas. (Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana un pēc tam uz Pārvaldīt kārtulas.)

  Izvēlne Nosacījumformatēšana ar iezīmētu elementu Pārvaldīt kārtulas

  Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

  Ja tiek lietotas divas vai vairāk nosacījumformatēšanas kārtulas, šīs kārtulas tiek novērtētas prioritāšu secībā (no augšas uz leju), kā tās ir norādītas šajā dialoglodziņā.

  Lūk, piemērs ar ID žetonu derīguma termiņiem. Mēs vēlamies ar dzeltenu fona krāsu iezīmēt žetonus, kuru derīguma termiņš beigsies 60 dienu laikā, bet vēl nav beidzies, un ar sarkanu krāsu iezīmēt žetonus, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

  Dati, kam lietota nosacījumformatēšana

  Šajā piemērā, formatējot ar dzeltenu krāsu, ir atzīmētas šūnas ar to darbinieku ID numuriem, kuru sertifikācijas derīgums beigsies 60 dienu laikā, bet ar sarkanu krāsu — to darbinieku ID numuri, kuru sertifikācijas derīgums ir beidzies. Atbilstošās kārtulas ir redzamas nākamajā attēlā.

  Nosacījumformatēšanas kārtulas

  Pirmā kārtula (kas, ja vērtība ir TRUE, iestata šūnu fona krāsu uz sarkanu) pārbauda datuma vērtību kolonnā B ar pašreizējo datumu (kas iegūts, formulā izmantojot funkciju today ). Piešķiriet formulu pirmajai datu vērtībai kolonnā B, kas ir B2. Šīs kārtulas formula ir = B2<today(). Šī formula pārbauda šūnas B kolonnā (šūnas B2: B15). Ja jebkuras kolonnas B šūnas formula tiek novērtēta kā TRUE, tā atbilstošā šūna kolonnā A (piemēram, A5 atbilst B5, A11 atbilst B11), pēc tam tiek formatēta ar sarkanu fona krāsu. Pēc tam, kad visas šūnas, kas norādītas sadaļā attiecas uz , tiek novērtētas ar šo pirmo kārtulu, tiek pārbaudīta otrā kārtula. Šī formula pārbauda, vai kolonnā B esošā vērtība ir mazāka par 60 dienām no pašreizējā datuma (piemēram, šodienas datums ir 8/11/2010). Šūna šūnā B4, 10/4/2010 ir mazāka par 60 dienām no šodienas, Tātad tā tiek novērtēta kā patiesa un ir formatēta ar dzeltenu fona krāsu. Šīs kārtulas formula ir = B2<TODAY () + 60. Jebkura šūna, kas pirmoreiz bija formatēta sarkanā krāsā, izmantojot augstāko kārtulu sarakstā, ir atstāta viena.

  Sarakstā augstāk esošajai kārtulai ir augstāka prioritāte, attiecībā pret kārtulu, kas sarakstā atrodas zemāk. Pēc noklusējuma jaunās kārtulas vienmēr tiek pievienotas saraksta sākumā, līdz ar to tām ir augstāka prioritāte un jums ir jāseko līdzi to secībai. Tomēr varat mainīt prioritāšu secību, dialoglodziņā lietojot bultiņas Pārvietot augšup un Pārvietot lejup.

  Move Up and Move Down arrows

 • Kas notiek, ja vairākas nosacījumformatēšanas kārtulas tiek novērtētas kā patiesas

  Dažkārt ir vairāk nekā viena nosacījumformatēšanas kārtula, kas tiek novērtēta kā TRUE. Lūk, kā kārtulas tiek lietotas, kad tās nekonfliktē un kad tās konfliktē:

  Ja kārtulas nekonfliktē.     Piemēram, ja viens kārtula formatē šūnu ar treknrakstu un cita kārtula formatē to pašu šūnu ar sarkanu krāsu, šūna tiek formatēta gan ar treknrakstu, gan ar sarkano krāsu. Tā kā starp abiem formātiem nav konflikta, tiek izmantotas abas kārtulas.

  Ja kārtulas konfliktē.     Piemēram, viena kārtula iestata sarkanu šūnas fonta krāsu, bet cita  — zaļu krāsu. Tā kā abas kārtulas konfliktē, var lietot tikai vienu kārtulu. Tiek lietota kārtula ar augstāku prioritāti (atrodas augstāk dialoglodziņa sarakstā).

 • Ielīmēšanas, aizpildīšanas un Formāta kopētāja ietekme uz nosacījumformatēšanas kārtulām

  Rediģējot darblapu, var kopēt un ielīmēt šūnas vērtības, kurām ir nosacījuma formāti, aizpildīt šūnu diapazonu ar nosacījuma formātiem, vai arī izmantot Formāta kopētāju. Šīs darbības var ietekmēt nosacījumformatēšanas kārtulu prioritāti šādā veidā: jauna nosacījumformatēšanas kārtula, kas balstās uz avota šūnām, tiek izveidota mērķa šūnām.

  Ja šūnu vērtības, kurām tiek veikta nosacījumformatēšana, kopējat vai ielīmējat darblapā, kas ir atvērta citā programmas Excel instancē (cits process Excel.exe, kas datorā darbojas vienlaikus ar šo), nosacījumformatēšanas kārtula šajā instancē netiek izveidota un formāts tajā netiek kopēts.

 • Kas notiek, ja nosacījuma formāts un manuālais formāts konfliktē

  Ja nosacījumformatēšanas kārtula tiek novērtēta kā patiesa, tai ir prioritāte pār jebkuru esošo manuālo formātu vienai un tai pašai atlasei. Tas nozīmē, ka tas ir pretrunā ar nosacījumformatējumu un netiek lietots manuālais formāts. Ja izdzēsīsit nosacījumformatēšanas kārtulu, saglabāsies šūnu diapazona manuālais formatējums.

  Manuālā formatēšana netiek iekļauta dialoglodziņa Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks sarakstā un netiek lietota, lai noteiktu prioritāti.

 • Novērtēšanas pārtraukšanas vadība, izmantojot izvēles rūtiņu Apturēt, ja vērtība ir TRUE

  Lai nodrošinātu atpakaļsaderību ar Excel versijām, kas vecākas par Excel 2007, dialoglodziņā Kārtulu pārvaldība var atzīmēt izvēles rūtiņu Apturēt, ja vērtība ir TRUE. Tādējādi tiek simulēts, kā nosacījumformatēšana izskatītos šajās vecākajās Excel versijās, kas neatbalsta vairāk par trim nosacījumformatēšanas kārtulām vai vairāku kārtulu lietošanu vienam diapazonam.

  Piemēram, ja šūnu diapazonam tiek lietotas vairāk nekā trīs nosacījumformatēšanas kārtulas un izmantojat programmas Excel versiju, kas ir vecāka par Excel 2007, šī Excel versija:

  • Novērtē tikai pirmās trīs kārtulas.

  • Lieto sarakstā pirmo kārtulu, kas ir patiesa.

  • Ignorē sarakstā zemāk esošas kārtulas, ja tās ir patiesas.

  Šajā tabulā ir apkopoti visi iespējamie nosacījumi pirmajām trim kārtulām:

  Ja kārtula nr.

  ir

  un ja kārtula nr.

  ir

  un ja kārtula nr.

  ir

  tad

  viens

  True

  divi

  patiesa vai aplama

  trīs

  patiesa vai aplama

  tiek lietota pirmā kārtula, bet otrā un trešā kārtula tiek ignorēta.

  viens

  aplama

  divi

  True

  trīs

  patiesa vai aplama

  tiek lietota otrā kārtula, bet trešā kārtula tiek ignorēta.

  viens

  aplama

  divi

  aplama

  trīs

  patiesa

  tiek lietota trešā kārtula.

  viens

  aplama

  divi

  aplama

  trīs

  aplama

  netiek lietota neviena kārtula.

  Lai mainītu noklusējuma darbību, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Apturēt, ja vērtība ir TRUE:

  • Lai novērtētu tikai pirmo kārtulu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apturēt, ja vērtība ir TRUE pirmajai kārtulai.

  • Lai novērtētu tikai pirmo un otro kārtulu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apturēt, ja vērtība ir TRUE otrajai kārtulai.

  Izvēles rūtiņu Apturēt, ja vērtība ir TRUE nevar atzīmēt vai notīrīt, ja kārtula formatēšanai izmanto datu joslu, krāsu skalu vai ikonu kopu.

Ja vēlaties skatīties videoklipu, kurā parādīts, kā pārvaldīt nosacījumformatēšanas kārtulas, skatiet video: nosacījumformatēšanas pārvaldība.

Secība, kādā nosacījumformatēšanas kārtulas tiek novērtētas — to prioritāte — arī atspoguļo to relatīvo svarīgumu: augstāka kārtula ir nosacījumformatēšanas kārtulu sarakstā, jo svarīgāka tā ir. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad divas nosacījumformatēšanas kārtulas konfliktē ar otru, tiek lietots saraksts, kas atrodas sarakstā, un sarakstā šī kārtula netiek lietota.

 1. Cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz bultiņas pie Nosacījumformatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.

  Izvēlne Nosacījumformatēšana ar iezīmētu elementu Pārvaldīt kārtulas

  Tiek atvērts dialoglodziņš Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieks.

  Nosacījumformatēšanas kārtulu pārvaldnieka dialoglodziņš

  Tiek rādītas pašreizējās atlases nosacījumformatēšanas kārtulas, ieskaitot kārtulas tipu, formātu, šūnu diapazonu, kuram kārtula tiek izmantota, un iestatījums Pārtraukt, ja patiess.

  Ja sarakstlodziņā Rādīt formatēšanas kārtulas neredzat vajadzīgo kārtulu, pārliecinieties, vai ir atlasīts pareizais šūnu diapazons, darblapa, tabula vai rakurstabulas atskaite.

 2. Atlasiet kārtulu. Vienā reizē var atlasīt tikai vienu kārtulu.

 3. Lai atlasīto kārtulu prioritāšu sarakstā pārvietotu augšup, noklikšķiniet uz Pārvietot augšup. Lai atlasīto kārtulu prioritāšu sarakstā pārvietotu lejup, noklikšķiniet uz Pārvietot lejup.

  Move Up and Move Down arrows

 4. Turklāt, lai apturētu kārtulas novērtēšanu konkrētajā kārtulā, atzīmējiet izvēles rūtiņu Pārtraukt, ja patiess.

Nosacījumformatējuma notīrīšana darblapā    

 • Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas visā lapā.

Izpildiet šos norādījumus, ja darblapā ir nosacījumformatējums un vēlaties to noņemt.

Visā darblapā

 • Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatējums > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas visā lapā.

Šūnu diapazonā

 1. Atlasiet šūnas ar nosacījumformatējumu.

 2. Noklikšķiniet uz pogas Ātrās analīzes lēca pogas attēls , kas tiek parādīta zem atlasītajiem datiem pa labi.

  Piezīmes.: Ātrās analīzes lēca nav redzama tālāk norādītajos gadījumos.

  • Ja visas šūnas atlasītajā diapazonā ir tukšas.

  • Ja ieraksts ir tikai atlasītā diapazona kreisajā augšējā šūnā, bet visas pārējās diapazona šūnas ir tukšas.

 3. Noklikšķiniet uz Notīrīt formātu.

  Opcija Notīrīt

Tāda paša nosacījumformāta atrašana un noņemšana visā darblapā

 1. Noklikšķiniet uz šūnas ar nosacījumformātu, kuru vēlaties noņemt visā darblapā.

 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz bultiņas pie Atrast un atlasīt un pēc tam uz Došanās uz īpašiem vienumiem.

 3. Noklikšķiniet uz Nosacījumformāti.

 4. Sadaļā Datu validācija noklikšķiniet uz Tāda pati. lai atlasītu visas šūnas, kurās ir vienādas nosacījumformatēšanas kārtulas.

 5. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatējums > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas atlasītajās šūnās.

Krāsu skalas ir palīglīdzekļi, kas palīdz izprast datu sadalījumu un variantus. Pastāv divu veidu krāsu skalas — divkrāsu skalas un trīskrāsu skalas.

Divkrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot divu krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās un dzeltenās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir dzeltenā krāsā.

Trīskrāsu skala ļauj salīdzināt šūnu diapazonu, izmantojot trīs krāsu gradāciju. Krāsas tonis norāda lielākas, vidējas vai mazākas vērtības. Piemēram, zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas skalā varat norādīt, ka šūnas ar lielāku vērtību ir zaļā krāsā, ar vidēju vērtību ir dzeltenā krāsā un šūnas ar mazāku vērtību ir sarkanā krāsā.

Padoms.: Šūnas, kurās ir viens no šiem formātiem, var kārtot pēc krāsas — vienkārši izmantojiet kontekstizvēlni.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Tabulas > Nosacījumformatēšana > Krāsu skalas un pēc tam atlasiet krāsu skalu.

Datu josla ļauj skatīt šūnas vērtību attiecībā pret citām šūnām. Datu joslas garums ataino šūnas vērtību. Garāka josla atbilst lielākai vērtībai, īsāka josla — mazākai vērtībai. Datu joslas lieto, lai saskatītu lielākus un mazākus skaitļus, it īpaši gadījumos, kad ir daudz datu, piemēram, vislabāk un vissliktāk pārdotās rotaļlietas brīvdienu pārdošanas atskaitē.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Tabulas > Nosacījumformatēšana > Datu joslas un pēc tam atlasiet datu joslu.

Izmantojiet ikonu kopu, lai pievienotu datiem anotācijas un klasificētu tos 3-5 kategorijās, kas atdalītas ar sliekšņvērtību. Katrai ikonai atbilst vērtību diapazons. Piemēram, 3 bultiņu ikonu kopā zaļā augšupvērstā bultiņa norāda augstākas vērtības, dzeltenā sānis vērstā bultiņa norāda vidējās vērtības, un sarkanā lejupvērstā bultiņa norāda zemākas vērtības.

Padoms.: Šūnas, kurās ir šis formāts, var kārtot pēc to ikonas — vienkārši izmantojiet kontekstizvēlni.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Tabulas > Nosacījumformatēšana > Ikonu kopas un pēc tam atlasiet ikonu kopu.

Lai šūnu diapazonā ērtāk atrastu konkrētas šūnas, šīs šūnas varat formatēt, lietojot salīdzinājuma operatoru. Piemēram, inventāra darblapā, kas sakārtota pēc kategorijām, varat dzeltenā krāsā iezīmēt tos produktus, kuriem pieejamais skaits ir mazāks par 10. Vai mazumtirdzniecības veikalu kopsavilkuma darblapā varat atrast visus tos veikalus, kuru peļņa ir lielāka par 10%, tirdzniecības apgrozījums mazāks par 100 000 EUR un kas atbilst reģionam “Dienvidaustrumi”.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Iezīmēt šūnu kārtulas.

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Starp, Vienāds ar tekstu, kas satur vai Notikuma datums.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Ja vēlaties skatīties šo tehniku videoklipus, skatiet rakstu video: teksta un videoNosacījumformatēšana.

Lai atrastu lielākās un mazākās vērtības šūnu diapazonā, izmantojiet jūsu norādīto starpības vērtību. Piemēram, reģionālajā atskaitē varat atrast 5 pārdotākos produktus, 15% klientu aptaujās vissliktāk novērtētos produktus vai 25 lielākās algas departamentā.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Sākuma/beigu kārtulas.

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Pirmie 10 vai Pēdējie 10%.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Var atrast vērtības, kas ir lielākas vai mazākas par šūnu diapazona vidējo vērtību vai standartnovirzi. Piemēram, ikgadējā darbības pārskatā var atrast darbiniekus, kuru izpildījums ir virs vidējā, vai kvalitātes vērtējumā atrast saražoto produkciju, kas ir zem divām standartnovirzēm.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Sākuma/beigu kārtulas.

 3. Atlasiet vajadzīgo komandu, piemēram, Virs vidējā vai Zem vidējā.

 4. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Varat atrast unikālās vai dublētās vērtības šūnu diapazonā.

 1. Atlasiet šūnas, kurām vēlaties piešķirt nosacījumformatēšanu.

 2. Cilnes Sākums grupā Tabulas noklikšķiniet uz Iezīmēt šūnu kārtulas un pēc tam atlasiet Dublēt vērtības.

 3. Ievadiet vajadzīgās vērtības, pēc tam atlasiet formatējumu (aizpildījuma, teksta vai apmales krāsa) un noklikšķiniet uz Labi.

Ja vēlaties lietot esošu formatēšanas stilu jaunos vai citos savas darblapas datos, varat izmantot formāta kopētāju, lai šajos datos nokopētu nosacījumformatējumu.

 1. Noklikšķiniet uz šūnas, kurai ir kopējamais nosacījumformatējums.

 2. Noklikšķiniet uz Sākums > Formāta kopētājs.

  Cilnes Sākums pogas Kopēt un Ielīmēt

  Rādītājs pārvēršas par otu.

  Padoms.:  Varat veikt dubultklikšķi uz formāta kopētājs, ja vēlaties turpināt izmantot otu, lai ielīmētu nosacījumformatējumu citās šūnās.

 3. Lai ielīmētu nosacījumformatējumu, velciet otu pāri šūnām vai šūnu diapazoniem, ko vēlaties formatēt.

 4. Lai pārtrauktu izmantot otu, nospiediet taustiņu Esc.

Piezīme.: Ja kārtulā, kas lieto nosacījumformatējumu, esat izmantojis formulu, pēc nosacījumformatējuma ielīmēšanas, iespējams, būs jāpielāgo formulas relatīvās un absolūtās atsauces. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pārslēgšanās starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm.

Izmantojot nosacījumformatēšanu, tiek iestatītas kārtulas, kuras programma Excel izmanto, lai noteiktu, kad jālieto nosacījumformatēšana. Lai pārvaldītu šīs kārtulas, ir svarīgi saprast, kādā secībā šīs kārtulas tiek novērtētas, kas notiek, ja divi vai vairāki kārtulu konflikti un kā kopēšana un ielīmēšana var ietekmēt kārtulas novērtējumu.

Svarīgi!: Varat pārskatīt un izdzēst kārtulas programmā Excel tīmeklī, bet rediģēt tās vai mainīt to secību, kas ir jārediģē, izmantojot Excel datora versiju.

Nosacījumformatēšanas kārtulas tiek pārskatītas programmā Excel tīmeklī, izmantojot nosacījumformatēšanas rūti.

 1. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšanaun pēc tam noklikšķiniet uz Pārvaldīt kārtulas.)

 2. Jūsu datu labajā pusē tiek parādīta nosacījumformatēšanas rūts. Tālāk norādītie apsvērumi palīdzēs izlemt, kādu ietekmi ietekmēs uzskaitītās kārtulas.

  • Kā programma Excel nosaka secību, lai lietotu nosacījumformatēšanas kārtulas

   Kad divas vai vairāk nosacījumformatēšanas kārtulas tiek lietotas šūnu diapazonam, šīs kārtulas tiek novērtētas prioritāšu secībā (no augšas uz leju), kā tās ir norādītas šajā rūtī.

   Sarakstā augstāk esošajai kārtulai ir augstāka prioritāte, attiecībā pret kārtulu, kas sarakstā atrodas zemāk. Pēc noklusējuma jaunās kārtulas vienmēr tiek pievienotas saraksta sākumā, līdz ar to tām ir augstāka prioritāte un jums ir jāseko līdzi to secībai.

  • Kas notiek, ja vairākas nosacījumformatēšanas kārtulas tiek novērtētas kā patiesas

   Šūnu diapazonam var izmantot vairākas nosacījumformatēšanas kārtulas, kas tiek novērtētas kā patiesas. Lūk, kā kārtulas tiek lietotas, kad tās nekonfliktē un kad tās konfliktē:

   Ja kārtulas nekonfliktē.     Piemēram, ja viens kārtula formatē šūnu ar treknrakstu un cita kārtula formatē to pašu šūnu ar sarkanu krāsu, šūna tiek formatēta gan ar treknrakstu, gan ar sarkano krāsu. Tā kā starp abiem formātiem nav konflikta, tiek izmantotas abas kārtulas.

   Ja kārtulas konfliktē.     Piemēram, viena kārtula iestata sarkanu šūnas fonta krāsu, bet cita  — zaļu krāsu. Tā kā abas kārtulas konfliktē, var lietot tikai vienu kārtulu. Kārtula, kas tiek lietota, ir tā, kas ir augstāka prioritāte (saraksta rūtī).

  • Ielīmēšanas, aizpildīšanas un Formāta kopētāja ietekme uz nosacījumformatēšanas kārtulām

   Rediģējot darblapu, var kopēt un ielīmēt šūnas vērtības, kurām ir nosacījuma formāti, aizpildīt šūnu diapazonu ar nosacījuma formātiem, vai arī izmantot Formāta kopētāju. Šīs darbības var ietekmēt nosacījumformatēšanas kārtulu prioritāti šādā veidā: jauna nosacījumformatēšanas kārtula, kas balstās uz avota šūnām, tiek izveidota mērķa šūnām.

  • Kas notiek, ja nosacījuma formāts un manuālais formāts konfliktē

   Ja šūnu diapazonam formatēšanas kārtula ir novērtēta kā patiesa, tai ir prioritāte attiecībā pret esošo manuālo formātu. Manuālais formāts tiek lietots, izmantojot pogas, kas atrodas cilnes Sākums grupā Fonts (Excel 2016/2013) vai cilnes Sākums grupā Šūnas (Excel 2010/2007). Ja izdzēsīsit nosacījumformatēšanas kārtulu, saglabāsies šūnu diapazona manuālais formatējums.

   Manuāla formatēšana nav norādīta nosacījumformatēšanas rūtī, un tā netiek izmantota, lai noteiktu prioritāti.

Varat notīrīt nosacījumformatējumu atlasītajās šūnās vai visā darblapā.

 • Lai notīrītu atlasīto šūnu nosacījumformatējumu:

  1. Atlasiet šūnas darblapā.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes Sākums > Nosacījumformatējums > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas atlasītajās šūnās.

 • Lai noņemtu nosacījumformatējumu visā darblapā, noklikšķiniet uz cilnes Sākums > Nosacījumformatēšana > Notīrīt kārtulas > Notīrīt kārtulas no visas lapas.

Piezīme.: Nosacījumformatēšanu nevar izmantot ārējām atsaucēm citā darbgrāmatā.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Skatiet arī

Nosacījumformatējuma saderības problēmas

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×