Nosacījuma (Būla) izteiksmju izveide

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā tiek izskaidrots, kā izveidot nosacījuma (Būla) izteiksmes. Nosacījuma izteiksme tiek novērtēta kā patiesa vai aplama un atgriezta ar rezultātu, kas atbilst norādītajam nosacījumam. Izmantojot funkcijas nosacījuma izteiksmēs, var arī norādīt darbību vērtībām, kuras atbilst vai neatbilst izteiksmes nosacījumam. Piemēram, var izveidot izteiksmi, kura atrod visas pārdošanas ar peļņas normu 10 procenti vai mazāk, un pēc tam norādīt, lai šie skaitļi tiktu parādīti sarkanā rakstā, vai aizstāt vērtības ar ziņojumu.

Šajā rakstā

Izprast Nosacījuma izteiksmēm

Izveidojiet Nosacījuma izteiksme

Nosacījuma izteiksmju piemēri

Nosacījuma izteiksmes

Nosacījuma izteiksme ir tāda veida izteiksme, ar kuru pārbauda datus, lai skatītu, vai tie atbilst nosacījumam, un pēc tam veic atbilstošu darbību. Piemēram, izteiksme var meklēt datuma vērtības, kas vēlākas par norādīto sākuma datumu, un pēc tam rāda kļūdas ziņojumu, ja notiek mēģinājums ievadīt datumu, kurš ir agrāks par definēto sākuma datumu.

Nosacījuma izteiksmēm ir tāda pati forma kā citām izteiksmēm, tās izmanto to pašu pamata sintaksi, un tās var izmantot tādos pašos veidos kā citas izteiksmes:

 • Tabulas laukos izteiksme tiek pievienota lauka rekvizītam Validācijas kārtula. Pēc tam lietotājiem vērtības jāievada laukā, kas atbilst izteiksmes nosacījumiem. Piemēram, ja izmantojat izteiksmi >=#1/1/1900# Date/Time laukā, lietotājiem jāievada vērtības, kuras ir vienādas ar 1900. gada 1. janvāri vai vēlākas.

 • Vadīklām, formām, varat pievienot izteiksmi Control avota vai vadīklas rekvizīts Validācijas kārtulu . Parasti nosacījuma izteiksmes pievienojat rekvizīta Validācijas kārtula , un pievienot izteiksmes, kuros tiek aprēķinātas vērtības rekvizītā Vadīklas avots . Piemēram, izmantojot > = #1/1/1900 # programmā programmā Validazācijas kārtulu vadīklas rekvizīts neļauj lietotājiem ievadīt nederīgu datumu. Kā noklusējuma vērtību, izmantojot izteiksmi, piemēram, Date () rekvizītā Vadīklas avots parāda pašreizējo datumu.

 • Vaicājumos nosacījuma izteiksmes var pievienot tukšai šūnai rindā Lauks vai arī izteiksmi var izmantot vaicājuma rindā Kritēriji. Izmantojot izteiksmi rindā Lauks, rezultāts tiek parādīts kā kolonna vaicājuma rezultātos. Izmantojot izteiksmi kā esoša lauka kritērijus, izteiksme darbojas kā filtrs un ierobežo vaicājuma atgrieztos ierakstus.

  Piemēram, varat izmantot šo izteiksmi vaicājuma rindā lauks : = IIf ([pasūtījuma datums] < = #04/01/2003 # [pasūtījuma datums], "pasūtījuma ievadīta pēc aprīlis 1"). Izteiksme norāda datuma kritēriju (< = # #04/01/2003). Kad vaicājums tiek izpildīts, tas parāda visas datuma vērtības, kas atbilst kritērijiem, un visas datumu vērtības, kas neatbilst kritērijam tiek aizstātas ar ziņojumu "Secībā pēc gada 1." Sadaļā pievienot izteiksmi, lai vaicājumā ir paskaidrots, kā izmantot šo izteiksmi vaicājumā.

  Salīdzinājumam, izmantojot šo izteiksmi vaicājuma kritērijus laukā atgriež tikai tos ierakstus ar datumiem, kas atbilst kritērijiem: minējumudomāt #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #.

Papildinformāciju par izteiksmju izveidošanu un izmantošanu skatiet rakstā Izteiksmes izveidošana.

Uz lapas sākumu

Nosacījuma izteiksmes izveide

Ar šīs sadaļas darbībām tiek izskaidrots, kā nosacījuma izteiksmi pievienot tabulai, vadīklai formā vai atskaitē un vaicājumam. Katra darbību kopa izmanto nedaudz citu izteiksmi, lai pārbaudītu vērtības Date/Time laukā un veiktu darbību, pamatojoties uz to, vai datuma vērtības atbilst norādītajam nosacījumam.

Izteiksmes pievienošana tabulas laukam

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kuru vēlaties mainīt, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Kolonnā Datu tips noklikšķiniet uz Date/Time lauka.

 3. Cilnes Vispārīgi sadaļā Lauka rekvizīti noklikšķiniet uz rekvizīta Validācijas kārtula lodziņa un ierakstiet šādu izteiksmi:

  >=#01/01/1900#

  Piezīme.: Nav obligāti jāizmanto ASV datuma formāts. Var izmantot savas valsts/reģiona vai vietējo datuma formātu. Tomēr datuma vērtībai ir jābūt iekļautai # zīmēs (#), kā parādīts.

 4. Noklikšķiniet uz kolonnas blakus sadaļai Validācijas teksts un ierakstiet šo teksta virkni:

  Datumam ir jābūt vēlākam par 1900.g. 1.janvāri.

  Atkal var izmantot vietējo datuma formātu.

 5. Saglabājiet izmaiņas un pārslēdzieties uz datu lapas skatu. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas dokumenta cilnes un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Datu lapas skats.

 6. Date/Time laukā ierakstiet datuma vērtību, kas ir agrāka par 1900. gada 1. janvāri. Programma Access parāda ziņojumu, kas norādīts rekvizīta Validācijas kārtula lodziņā, un no lauka nevar iziet, ja netiek ievadīta vērtība, kuru izteiksme novērtē kā patiesu.

Izteiksmes pievienošana vadīklai

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas, kuru vēlaties mainīt, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vadīklas, kas piesaistīta Date/Time laukam, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rekvizīti.

  Tiek parādīta vadīklas rekvizītu lapa.

 3. Cilnē Dati vai cilnē Visi noklikšķiniet uz lauka blakus sadaļai Validācijas kārtula un ierakstiet šādu izteiksmi:

  >=#01/01/1900#

  Piezīme.: Nav obligāti jāizmanto ASV datuma formāts. Var izmantot savas valsts/reģiona vai vietējo datuma formātu. Tomēr datuma vērtībai ir jābūt iekļautai # zīmēs (#), kā parādīts.

 4. Noklikšķiniet uz kolonnas blakus sadaļai Validācijas teksts un ierakstiet šo teksta virkni:

  Datumam ir jābūt lielākam par 1900. g. 1. janvāri.

 5. Saglabājiet izmaiņas un pārslēdzieties atpakaļ uz formas skatu. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas dokumenta cilnes un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Formas skats.

Izteiksmes pievienošana vaicājumam

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vaicājuma, kuru vēlaties mainīt, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Noklikšķiniet uz tukšas šūnas noformējuma režģa rindā Lauks un ierakstiet šādu izteiksmi:

  = IIf ([Field_Name] < = #04/01/2003 # [Field_Name], "Datumu vēlāk kā 1 aprīlis 2003")

  Rakstot izteiksmi, pārliecinieties, vai aizstājat abos gadījumos Field_Name ar datuma/laika lauka nosaukumu. Arī, ja tabula nav datumi pirms 2003. gada 1. aprīlis, mainīt datumus izteiksmē strādāt ar saviem datiem.

 3. Saglabājiet izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Palaist, lai skatītu rezultātus.

Izteiksme darbojas šādi: pirmajā argumentā (= IIf ([Field_Name] < = #04/01/2003 #) norāda nosacījums, kas ir jāatbilst datu — datumiem jābūt uz vai mazāks par 1 aprīlis 2003. Otrais arguments ([Field_Name]) norāda, ko lietotāji redz, ja nosacījums ir patiess — datumi laukā. Trešais arguments ("Datumu vēlāk kā 1 aprīlis 2003")) norāda ziņojumu, kuru lietotāji redz, ja dati neatbilst nosacījumam.

Turpinot atcerieties, ka ne visas nosacījuma izteiksmes izmanto funkciju IIf. Atcerieties arī, ka funkcija IIf ir daļa no izteiksmes, kurai vajadzīgi argumenti, nevis pati izteiksme.

Lai iegūtu papildinformāciju par izteiksmēm un veidus, kā tās izmantojamas, skatiet rakstā Izteiksmes izveide.

Uz lapas sākumu

Nosacījuma izteiksmju piemēri

Izteiksmes šajā tabulā parāda vairākus veidus, kā aprēķināt patiesās un aplamās vērtības. Šīs izteiksmes izmanto funkciju IIf (Immediate If), lai noteiktu, vai nosacījums ir patiess vai aplams, un pēc tam atgrieztu vienu vērtību, ja nosacījums ir patiess, un citu vērtību, ja nosacījums ir aplams.

Skatiet rakstā Funkcija IIf , lai iegūtu papildinformāciju.

Izteiksme

Apraksts

=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Ja lauka Confirmed vērtība ir Yes, tiek rādīts ziņojums “Order Confirmed”; pretējā gadījumā tiek rādīts ziņojums “Order Not Confirmed”.

=IIf(IsNull([Country/region])," ", [Country/region])

Parāda tukšu virkni, ja valsts/reģiona lauka vērtība ir nulle; Pretējā gadījumā tiek rādīts valsts/reģiona lauka vērtību.

=IIf(IsNull([Region]),[City]&" "& [PostalCode], [City]&" "&[Region]&" " &[PostalCode])

Ja lauka Region vērtība ir Null, tiek rādītas lauku City un PostalCode vērtības; pretējā gadījumā tiek rādītas lauku City, Region un PostalCode vērtības.

=IIf(IsNull([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Meklējiet trūkstošu datumu", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Ja, atņemot lauka ShippedDate vērtību no lauka RequiredDate vērtības, rezultāts ir Null, parāda ziņojumu “Meklējiet trūkstošu datumu”; pretējā gadījumā tiek parādīta starpība starp lauku RequiredDate un ShippedDate vērtībām.

Uz lapas sākumu

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×