Navigācija PerformancePoint informācijas paneļos un datu izpēte

Kad SharePoint vietnē aplūko PerformancePoint informācijas paneli, tajā redzams viens vai vairāki vienumi. Parasti (bet ne vienmēr) informācijas panelī ir rādītāju karte un daži filtri, diagrammas un režģi. Visas rādītāju kartes un atskaites informācijas panelī ir ievietotas kā tīmekļa daļa. Var naviģēt atskaitē vai veikt darbības ar pašu tīmekļa daļu. Informācijas panelī var būt vairākas lapas.

Tālāk redzamajā piemērā redzams filtrs, saites uz citām lapām, rādītāju karte, analītiskā joslu diagramma, KPI informācijas atskaite un sektordiagramma. Visas rādītāju kartes un atskaites ir atsevišķā tīmekļa daļā, katrai ir sava izvēlne. Katras tīmekļa daļas vadīklas informācijas paneļa lapā norāda nolaižamais simbols ( Informācijas paneļa tīmekļa vadīklas nolaižamais saraksts ).

Dažos gadījumos vienā tīmekļa daļā veiktās darbības ietekmē rezultātus, kas redzami citā tīmekļa daļā. Tālāk redzamajā piemērā rezultāti, kas tiek rādīti atskaitē KPI informācija attiecas uz vienumu (DATORI — mērķa summa), kas ir iezīmēts rādītāju kartē Pārdošanas apjomi.

PerformancePoint informācijas panelis, kurā parādīta rādītāju karte un saistītā KPI informācijas atskaite

Datus var ērti skatīt un pētīt, izmantojot informācijas panelī esošās rādītāju kartes un atskaites. Rādītāju kartēs, analītiskajās diagrammās un režģos var rakties vai tos rādīt vispārīgi, lai redzētu lielāka vai mazāka līmeņa detalizāciju un mainītu atskaišu datu parādīšanas skatus. Tas noder, ja vēlas redzēt vairāk informācijas, nekā pašlaik tiek rādīts informācijas panelī. Katru atskaiti var arī skatīt atsevišķā logā vai eksportēt uz programmu PowerPoint vai Excel.

Iespējamās darbības

Navigācija informācijas panelī

Pārvietošanās pa informācijas paneli

Interaktīva darbošanās ar rādītāju kartēm un atskaitēm

Pārvietošanās no vienas informācijas paneļa lapas uz citu

Rādītāju kartes vai atskaites skata vadība

Filtri: iespēja skatīt tikai vajadzīgos datus

Tīmekļa daļu izvēlnes izmantošana

Datu pētīšana informācijas panelī

Atskaišu īsinājumizvēļņu izmantošana

Izmaiņu atsaukšana diagrammā, kas atvērta jaunā pārlūkprogrammas logā

Atskaites skata atiestatīšana

Navigācija informācijas panelī

PerformancePoint informācijas paneļiem īsto spēku piešķir to interaktivitāte. Pārvietojoties pa informācijas paneli un pētot visas rādītāju kartes un atskaites, var iegūt ļoti detalizētu sava uzņēmuma snieguma ainu.

Pārvietošanās pa informācijas paneli

Ar kursoru atlasiet interesējošo rādītāju karti vai atskaiti. Ja informācijas paneļa lapa ir lielāka nekā pārlūkprogrammas logs, informācijas paneli var pārvietot augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, izmantojot vertikālo un horizontālo ritjoslu. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atskaites, lai skatītu īsinājumizvēlni. Tālāk redzams analītiskās diagrammas īsinājumizvēlnes piemērs.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz PerformancePoint joslu diagrammas izvēlnes

Interaktīva darbošanās ar rādītāju kartēm un atskaitēm

Vairākumam atskaišu piemīt noteikta līmeņa interaktivitāte. Piemēram, noklikšķinot uz sektordiagrammas sadaļas, var tikt atvērta jauna sektordiagramma, kurā parādīti detalizētāki dati tieši par to sadaļu, uz kuras noklikšķināts. Ja noklikšķināt uz tādas rādītāju kartes šūnas, kurai ir saistīta KPI informācijas atskaite, tiek atjaunināta KPI informācijas atskaite, lai parādītu informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto šūnu. Tālāk piemērā parādīta KPI informācijas atskaite , kurā redzami attiecīgajā rādītāju kartē atlasītā vienuma DATORI rezultāti.

PerformancePoint rādītāju karte un saistītā KPI informācijas atskaite

Pārvietošanās no vienas informācijas paneļa lapas uz citu

Ja informācijas panelī ir vairākas lapas, no vienas lapas uz citu var pārvietoties, noklikšķinot uz lapu saitēm informācijas paneļa lapas augšdaļā. Šī raksta sākumā redzamajā piemērā rādītāju kartei ir trīs lapas: Pārdošanas apjomi, Peļņas rādītāji un Populārākie veikali un preces. Saites uz šīm lapām atrodas informācijas paneļa pašā augšā blakus informācijas paneļa nosaukumam. Pašreizējā lapa vienmēr tiek noformēta, izmantojot nepārtrauktu tekstu, taču citas lapas tiek noformētas hipersaišu tekstā.

Uz lapas sākumu

Rādītāju kartes vai atskaites skata vadība

Visi nolaižamie simboli Informācijas paneļa tīmekļa vadīklas nolaižamais saraksts informācijas panelī norāda, ka ir pieejama izvēlne vai cita vadīkla, piemēram, filtrs.

Filtri: iespēja skatīt tikai vajadzīgos datus

Pirmo reizi atverot informācijas paneli, kurā ir filtri, tiek rādīts skats, ko nosaka sākotnējā filtru atlase, taču skatu var mainīt ar filtru vadīklām. Tālāk redzamajā piemērā ir divi filtri — viens ir laika filtrs, bet otrs — produktu filtrs. Lai mainītu filtru Laiks, noklikšķiniet uz nolaižamā simbola Informācijas paneļa tīmekļa vadīklas nolaižamais saraksts . Tādējādi tiek parādīts šī filtra visu iespējamo izvēles variantu saraksts. Ja izvēlaties citu laika periodu, visas saistītās atskaites informācijas panelī tiek atjauninātas, parādot izvēlētā gada informāciju. Tālāk redzamajā piemērā izvēlēts Pagājušais gads.

Lai vēl vairāk sašaurinātu skatu, var filtrēt līdz pat interesējošajam produktam, vai konkrēta produkta sniegumu var salīdzināt ar visiem pieejamajiem produktiem. Šajā piemērā ir atlasīts iestatījums Visi, kā arī Datori unFotokameras un videokameras. Norādot šādu atlasi, lietotājs var salīdzināt datoru, kā arī fotokameru un videokameru pārdošanas rādītājus ar visu produktu pārdošanas rādītājiem pagājušajā gadā.

Dialoglodziņš, kurā atlasīts iestatījums Visi, Datori, Fotokameras un videokameras

Padoms.:  Lai skatītu datus par visiem produktiem, izvēlieties Visi. Lai skatītu datus tikai par konkrētiem produktiem, notīriet izvēles rūtiņu Visi un izvēlieties vajadzīgo produktu vai produktus.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļu izvēlnes izmantošana

Katrai tīmekļa daļai ir sava izvēlne. Lai redzētu, kādas opcijas attiecas uz konkrēto tīmekļa daļu, tās augšējā stūrī noklikšķiniet uz nolaižamā simbola Informācijas paneļa tīmekļa vadīklas nolaižamais saraksts . Piemērā redzamas rādītāju kartē pieejamās vadīklas. To var atvērt jaunā logā, atiestatīt uz sākotnējo skatu, un, atkarībā no atskaites tipa, eksportēt uz PowerPoint vai Excel. Ja lietotājam ir atbilstošas atļaujas, šīs vadīklas var arī izmantot, lai rādītāju karti dzēstu, modificētu vai mainītu tās savienojumus. Vadīkla Atvērt jaunā logā ir ļoti noderīga, jo sniedz iespēju ar atskaiti strādāt izolēti, to apstrādāt, nemainot sākotnējo informācijas paneļa skatu, un aplūkot detalizētāk.

Piemērā parādīta rādītāju kartes tīmekļa daļas izvēlne.

PerformancePoint rādītāju karte ar parādītu izvēlni, kas pieejama, noklikšķinot ar peles labo pogu

Uz lapas sākumu

Datu pētīšana informācijas panelī

Informācijas panelī var būt viena vai vairākas rādītāju kartes un citas atskaites. Tas, kādas darbības var veikt katrā atskaitē, ir atkarīgs no atskaites tipa. Papildinformāciju par atskaišu tipiem skatiet rakstā Par PerformancePoint atskaišu tipiem.

Atskaišu īsinājumizvēļņu izmantošana

Visām informācijas panelī ievietotajām atskaitēm ir sava vadīklu kopa un vairākumam no vadīklām var piekļūt, noklikšķinot ar peles labo pogu. Piemēram, ar peles labo pogu var noklikšķināt jebkurā analītiskajā diagrammā vai režģī, atlasīt Atskaites tips un pēc tam atskaites tipu mainīt uz citu. Vai var veikt izmaiņas formatējumā vai filtrēt rādītos datus. Var noklikšķināt uz konkrētiem datu punktiem — skatiet grafiku diagrammas piemēru — vai analītiskajā diagrammā noklikšķināt uz atsevišķām joslām, lai datos raktos dziļāk. Var arī atlasīt sektordiagrammas sektoru, lai redzētu detalizētākus datus vai citus datus. Lai noteiktu, kuri elementi ir interaktīvi, virziet peles rādītāju pa atskaiti. Kad rādītājs mainās, tas nozīmē, ka uz šī elementa var klikšķināt.

Līniju diagramma ar parādītu kopsavilkuma informāciju

Diagrammā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vērtības un atlasiet Rakties līdz. Tiek ielādēts pētīšanai pieejamo dimensiju saraksts.

PerformancePoint līniju diagrammas izvēlne Detalizēt

Arī rādītāju kartes ir īpaši interaktīvas. Piemēram, varat ar peles labo pogu noklikšķināt dažādās vietās rādītāju kartē; atkarībā no rādītāju kartes iestatījumiem varat veikt šādus uzdevumus:

  • Rakties datos vai tos rādīt vispārīgi, lai redzētu lielāku vai mazāku detalizācijas pakāpi

  • Filtrēt datus

  • Noteikt desmit pirmos vienumus kategorijā (piemēram, pārdošanai pēc pārdošanas kanāla)

  • Analizēt datu vērtību dekompozīcijas kokā

Piemērā parādīta īsinājumizvēlne, ko var atvērt, rādītāju kartē noklikšķinot ar peles labo pogu.

PerformancePoint rādītāju karte ar parādītu izvēlni, kas pieejama, noklikšķinot ar peles labo pogu

Piezīme.:  Dažkārt, kad rādītāju kartē izvēršat un pēc tam sakļaujat vairākas rindas vai kolonnas, izvēršanas/sakļaušanas funkcionalitāte, iespējams, nedarbojas, kā paredzēts. Ja tā notiek, izmantojiet izvēlni Tīmekļa daļas, lai atsvaidzinātu rādītāju karti un atjaunotu tās sākotnējo skatu.

Uz lapas sākumu

Izmaiņu atsaukšana diagrammā, kas atvērta jaunā pārlūkprogrammas logā

Pārlūkprogrammas logā noklikšķiniet uz pogas Atpakaļ. Tiek atsauktas pēdējās skatā veiktās izmaiņas. Atkārtojiet šo darbību, līdz ir atvērts vajadzīgais skats. Tas noder, ja atskaitē ir veiktas vairākas izmaiņas, taču diagrammu nevēlaties atiestatīt noklusējuma skatā.

Padoms.:  Ja poga Atpakaļ nav aktīva, atskaite tiek rādīta noklusējuma skatā.

Uz lapas sākumu

Atskaites skata atiestatīšana

Atskaitei sākotnējo skatu var atiestatīt, izmantojot kādu no šīm metodēm:

  • Ja atskaiti skata tās sākotnējā atrašanās vietā informācijas panelī   , atveriet izvēlni Tīmekļa daļa un pēc tam atlasiet Atiestatīt skatu.

  • Ja atskaiti skatāt jaunā pārlūkprogrammas logā   , tajā noklikšķiniet uz pogas Atsvaidzināt (vai nospiediet taustiņu F5). Tādējādi analītiskajai diagrammai ne tikai tiek atiestatīts noklusējuma skats, kas tiek rādīts informācijas panelī, bet tiek mainīts arī diagrammas lielums, lai tā ietilptu jaunajā pārlūkprogrammas logā.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×