Microsoft Skype darbam paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums

Piezīme.: Lync 2013 darbvirsmas klienta zīmols ir mainīts uz Skype darbam.

Pēdējoreiz atjaunināts 2015. gada aprīlī

Saturs

Microsoft Skype darbam paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums

Arhivēšana

Audio pārbaudes pakalpojums

Zvanu deleģēšana

Zvanu žurnāli

Zvanītāja ID sapulces dalībnieku sarakstā

Reģistrēšana klienta pusē

Kontaktpersonas vizītkarte

Sarunu vēsture

Klientu ērtību uzlabošanas programma

Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošana

Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanas vadība

Neatliekamās palīdzības dienesti (911)

Federācija

Atrašanās vietas kopīgošana

Skype darbam uzlabošanas programma

Lync pārvaldītais API

Lync VDI spraudnis

Sapulces pielikumi

Sapulces izejošais savienojums, izmantojot tālruņa līniju

OneNote integrācija

Outlook tiešsaistes sapulču pievienojumprogramma

Vienādranga failu pārsūtīšana

Pastāvīga grupas tērzēšana

Personiskais attēls

Aptauja

PowerPoint sadarbība

Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija

Konfidencialitātes režīms

Publiskais tūlītējās ziņojumapmaiņas savienojums (PIC)

Sakaru kvalitātes datu vākšana un uzrādīšana

Ierakstīšana

Prasmju meklēšana

Viedā apgriešana

Sarunas cilnēs

Vienotā kontaktpersonu krātuve

Balss kvalitātes uzlabojumi

Sadarbība baltajā tāfelē

Paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums programmai Skype darbam

Šī lapa ir Microsoft Lync produktu paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums. Lai izprastu datu vākšanas un lietošanas principus, kas ir saistīti ar noteiktu Microsoft Lync produktu vai pakalpojumu, ieteicams izlasīt gan Microsoft Lync produktu paziņojumu par konfidencialitāti, gan šo papildinājumu.

Šajā paziņojuma par konfidencialitāti papildinājumā ir sniegta informācija par sakaru programmatūras Microsoft Skype darbam izvietošanu jūsu uzņēmumā, kā arī par jau izvietotas programmatūras izmantošanu. Ja izmantojat Microsoft Lync kā tiešsaistes risinājuma vai pakalpojuma daļu (citiem vārdiem — ja kāda trešā puse, piemēram, korporācija Microsoft, vieso serverus, kuros programmatūra darbojas vai ar ko tā veido savienojumu), šī informācija tiks nodota minētajai trešajai pusei. Lai uzzinātu vairāk par trešajai pusei nodoto datu izmantošanu, sazinieties ar uzņēmuma administratoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Arhivēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: organizācijām, uz kurām attiecas datu saglabāšanas prasības, ko nosaka nozares specifika vai normatīvie akti, vai kuras pašas ir noteikušas savas datu glabāšanas prasības, arhivēšana nodrošina iespēju arhivēt noteiktus ar Skype darbam saistītas saziņas un lietojuma datus, lai pildītu šīs prasības.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: arhivēšana glabā gan vienādranga, gan vairāku personu savstarpējos tūlītējos ziņojumus, konferenču saturu, tostarp augšupielādēto saturu (piemēram, izdales materiālus) un ar pasākumu saistītu saturu (piemēram, pievienošanās, iziešana, augšupielāde, koplietošana un redzamības izmaiņas) uzņēmuma administratora konfigurētā serverī. Nevar arhivēt datus par failu pārsūtīšanu vienādranga režīmā, vienādranga sarunu audio/video, datus par vienādranga sarunas laikā veiktu lietojumprogrammu koplietošanu, konferenču anotācijām un aptaujām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sniedz organizācijai iespēju arhivēt saturu, lai pildītu datu saglabāšanas prasības, ko nosaka nozare, normatīvie akti vai pati organizācija.

Izvēle/vadība: arhivēšana pēc noklusējuma ir izslēgta. Šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vadības iespējas — to pārvalda uzņēmuma administrators.

Audio pārbaudes pakalpojums

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: audio pārbaudes pakalpojums sniedz lietotājam iespēju pārbaudīt zvana kvalitāti, programmā Skype darbam veicot pārbaudes zvanu, un lietotājs var noklausīties, kāda būtu dzirdamība, veicot reālu zvanu. Kad noklikšķināt uz pogas Pārbaudīt zvana kvalitāti, audio pārbaudes pakalpojums veic simulētu zvanu un piedāvā lietotājam ierakstīt īsu (aptuveni 5 sekundes ilgu) balss paraugu, un pēc tam lietotājam to atskaņo. Ja tīkla veiktspēja nav optimāla vai lietotāja ierīce nav iestatīta vai konfigurēta pareizi, tiks ietekmēta balss parauga kvalitāte.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: audio pārbaudes pakalpojuma zvana laikā tiek ierakstīts īss (aptuveni 5 sekundes ilgs) jūsu balss paraugs. Pēc audio pārbaudes pakalpojuma zvana balss paraugs tiek izdzēsts. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: balss paraugu izmantojat jūs, lai, pamatojoties uz ieraksta kvalitāti, pārbaudītu un/vai pārliecinātos par Skype darbam zvana skaņas kvalitāti.

Izvēle/vadība: zvana skaņas kvalitāti var pārbaudīt, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — Opcijas noklikšķiniet uz Audioierīce.

 3. Cilnē Audio ierīce noklikšķiniet uz pogas Pārbaudīt zvana kvalitāti un izpildiet sniegtos norādījumus.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Lai izmantotu šo līdzekli, ir obligāti jāieraksta balss paraugs.

Zvanu deleģēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanu deleģēšana sniedz lietotājiem iespēju norādīt vienu vai vairākas personas (pārstāvjus), kuri šī lietotāja vārdā var veikt vai saņemt zvanus un iestatīt tiešsaistes sapulces vai pievienoties tām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: norādot pārstāvjus, lietotājam, kas veic konfigurāciju, ir jānorāda pārstāvju kontaktinformācija. Lietotāji, kas iestatīti kā pārstāvji, saņems paziņojumu ar informāciju, ka kāda persona no viņu uzņēmuma ir norādījusi viņus kā pārstāvi. Kad pārstāvis (pārstāvji) atbild uz zvanu tās personas vārdā, kas norādījusi viņu kā pārstāvi, šī persona saņems paziņojumu pa e-pastu ar informāciju par šo notikumu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: Skype darbam izmanto pārstāvju kontaktinformāciju, lai nodrošinātu tiem iespēju pārstāvētās personas vārdā veikt vai saņemt zvanus un plānot sapulces vai pievienoties tām.

Izvēle/vadība: zvanu deleģēšana pēc noklusējuma ir izslēgta. Uzņēmuma administrators var organizācijā iespējot un atspējot zvanu deleģēšanu. Ja zvanu deleģēšana ir iespējota, lietotāji var konfigurēt pārstāvjus, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — Opcijas noklikšķiniet uz Zvanu pāradresēšana.

 3. Sadaļā Zvanu pāradresēšana atlasiet opciju Pāradresēt manus zvanus uz vai Vienlaicīgi zvanīt un pēc tam nolaižamajā sarakstā noklikšķiniet uz Mani pārstāvji.

 4. Ja pārstāvji nav konfigurēti, dialogā Zvanu pāradresēšana — Pārstāvji noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam atlasiet personas, kas jāiestata kā pārstāvji.

 5. Dialoglodziņā Pārstāvji noklikšķiniet uz Labi.

 6. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Uzņēmuma administratori var konfigurēt programmas Exchange kalendāra pārstāvju sinhronizāciju ar programmu Lync Server 2010 vai jaunāku versiju. Ja šis līdzeklis ir iespējots, programmas Exchange kalendāra pārstāvji, kuriem ir piešķirtas pietiekamas atļaujas (vismaz līmeņa Nerediģējošs autors atļaujas), programmā Skype darbam tiek automātiski pievienoti kā jūsu pārstāvji. Tas neietekmē zvanu pāradresēšanas iestatījumus.

Zvanu žurnāli

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanu žurnāli nodrošina lietotājam iespēju programmas Microsoft Outlook mapē glabāt Skype darbam balss zvanu reģistru.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmas Outlook mapē Sarunu vēsture tiek glabāta informācija par balss zvaniem, piemēram, sākuma laiku, beigu laiku, ilgumu un zvana dalībniekiem. Dialoglodziņa Opcijas cilnē Personisks izvēloties programmu Outlook kā personiskās informācijas pārvaldītāju, var reģistrēt arī sapulces tēmu un atrašanās vietu. Izmantojot zvanu žurnālus, netiek saglabāts balss zvanu saturs. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lietotājs var izmantot zvanu žurnālu, lai sekotu savai zvanu vēsturei un skatītu to.

Izvēle/vadība: zvanu žurnāls pēc noklusējuma ir ieslēgts. Zvanu žurnālu uzņēmumā var iespējot un atspējot uzņēmuma administrators. Ja administrators ir iespējojis zvanu žurnālu, varat to ieslēgt vai izslēgt, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Personisks.

 3. Sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks notīriet izvēles rūtiņu Saglabāt zvanu žurnālus e-pasta mapē Sarunu vēsture.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Zvanītāja ID sapulces dalībnieku sarakstā

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sapulcē iesaistīto zvanītāju ID sarakstā tiek parādīts visu sapulces dalībnieku sarakstā esošo zvanītāju ID.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: tiek vākti sapulces dalībnieku zvanītāja ID. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: kad sapulces dalībnieks pievienojas sapulcei, viņa zvanītāja ID ir redzams citiem dalībniekiem sapulces dalībnieku sarakstā.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vadības iespējas; zvanītāja ID tiek saņemts no tālruņa sakaru pakalpojumu sniedzēja. Daži pakalpojumu sniedzēji atļauj lietotājiem neizmantot zvanītāja ID. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzņēmuma administratoru vai tālruņa sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Reģistrēšana klienta pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: reģistrēšana klienta pusē vāc informāciju, ko otrā līmeņa atbalsta komanda var izmantot, lai noteiktu problēmas cēloni. Klienta puses žurnāli tiek glabāti lokāli lietotāja datorā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja ir iespējota reģistrēšana klienta pusē, tiks reģistrēta un lietotāja datorā glabāta noteikta informācija par lietojumu. Klienta puses žurnālos tiek saglabātas, piemēram, sapulču tēmas un atrašanās vietas, sesijas inicializācijas protokola (SIP) ziņojumi; atbildes uz programmatūras Skype darbam uzaicinājumiem, informācija par katra ziņojuma saņēmēju un sūtītāju, kā arī ziņojuma maršrutu, lietotāju kontaktpersonu saraksts un klātbūtnes informācija, visu jūsu koplietoto lietojumprogrammu, pielikumu, Microsoft PowerPoint failu, balto tāfeļu un aptauju nosaukumi, iekļaujot visus koplietoto aptauju jautājumus un izvēlēto atbilžu variantu alfabētiskais rādītājs. Klienta puses žurnālos netiek saglabāts Skype darbam sarunu saturs (tūlītējie ziņojumi, PowerPoint komplekti, balto tāfeļu saturs, piezīmes, detalizēta informācija par aptaujām utt.). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana. Klienta puses žurnālos savākto informāciju var izmantot lietotāja klientu atbalsta dienests, vai to var nosūtīt korporācijai Microsoft, lai novērstu ar programmu Skype darbam saistītas problēmas.

Izvēle/vadība: reģistrēšana klienta pusē pēc noklusējuma ir izslēgta. Uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli savā uzņēmumā. Ja administrators ir iespējojis šo līdzekli, lietotāji var konfigurēt reģistrēšanu klienta pusē, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Vispārīgi.

 3. Sadaļā Palīdziet savai atbalsta komandai palīdzēt jums noklikšķiniet uz nolaižamā sarakstlodziņa Reģistrēšanas līmenis un izvēlieties opciju Viegls vai Pilns. Lietotāji var arī iespējot Windows notikumu reģistrēšanu, atlasot opciju Ievākt arī problēmu novēršanas informāciju, izmantojot Windows notikumu reģistrēšanu.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Kontaktpersonas vizītkarte

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: gan programmā Skype darbam, gan programmas Outlook jaunākajās versijās kontaktpersonas vizītkartē tiek parādīta kontaktpersonas, klātbūtnes un atrašanās vietas informācija par jums un personām no jūsu organizācijas. Kontaktpersonas vizītkarte nodrošina arī pieeju saziņai ar kādu citu personu, veicot vienu klikšķi. Piemēram, tieši no kontaktpersonas vizītkartes var sūtīt tūlītējo ziņojumu, veikt tālruņa zvanu vai sūtīt e-pasta ziņojumu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: kontaktpersonas vizītkartē esošā statiskā informācija tiek savākta no uzņēmuma direktorija (piemēram, Active Directory). Dinamiskā informācija, piemēram, informācija par pieejamību/aizņemtību personas kalendārā, tiek izgūta no programmatūras Microsoft Exchange Server; informācija par atrašanās vietu tiek izgūta vairākos veidos (skatiet sadaļu Atrašanās vieta), tālruņa numurus var izgūt no uzņēmuma direktorija, vai lietotājs tos var ievadīt manuāli, bet klātbūtnes informāciju programma Skype darbam pārvalda, izmantojot Outlook kalendāru (ja lietotājs ir iespējojis attiecīgo opciju), vai lietotājs to ievada manuāli. Lync serveris kopīgo šo informāciju ar citām personām no jūsu organizācijas. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: kontaktpersonas vizītkarti lieto, lai skatītu atrašanās vietas un klātbūtnes informāciju par citām personām no jūsu organizācijas un šo personu kontaktinformāciju. Informācijas daudzumu, kas redzams lietotāja Skype darbam un Outlook kontaktpersonām, var noteikt, iestatot privātuma līmeņus un iespējojot vai atspējojot konfidencialitātes režīmu (skatiet sadaļu Konfidencialitātes režīms).

Izvēle/vadība: privātuma līmeni konfigurē, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontaktpersonas.

 2. Noklikšķiniet uz Mainīt privātuma līmeņus.

 3. Noklikšķiniet uz šai kontaktpersonai piemērotās kategorijas.

Kaut gan daļa kontaktpersonas vizītkartē iekļautās informācijas tiek savākta no uzņēmuma direktorija, un to konfigurē administrators, lietotājs tomēr var pārvaldīt daļu vizītkartē iekļauto datu. Tālāk ir norādīta šī informācija:

 • Kalendāra informācija: to, vai lietotājiem tiek rādīta jūsu kalendāra informācija, var iestatīt, izmantojot Microsoft Outlook opciju izvēlnes iestatījumu Mainīt aizņemtības informācijas skatīšanas atļaujas.

 • Atrašanās vieta: skatiet šī dokumenta sadaļu Atrašanās vieta.

 • Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija: skatiet šī dokumenta sadaļu Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija.

 • Personiskais attēls: skatiet šī dokumenta sadaļu Personiskais attēls.

Sarunu vēsture

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sarunu vēsture nodrošina iespēju Microsoft Outlook mapē Sarunu vēsture glabāt un Skype darbam cilnē Sarunas izgūt iepriekšējās, nesenās vai nokavētās tūlītējo ziņojumu sarunas un statistiku par jūsu balss sarunām (piemēram, datums, laiks, ilgums un zvanītāja informācija).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: tūlītējo ziņojumu sarunu saturs un statistika par balss sarunām (piemēram, datums, laiks, ilgums un zvanītāja informācija). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sarunu vēsturi var skatīt programmā Skype darbam, izmantojot galvenā lietotāja interfeisa cilni Sarunas, kas sniedz lietotājam iespēju skatīt un turpināt iepriekšējās sarunas.

Izvēle/vadība: sarunu vēsture pēc noklusējuma ir izslēgta. Šī līdzekļa darbību var kontrolēt, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Personisks.

 3. Sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Saglabāt tūlītējo ziņojumu sarunas e-pasta mapē Sarunu vēsture.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Klientu ērtību uzlabošanas programma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja izvēlēsities piedalīties klientu ērtību uzlabošanas programmā (CEIP), tā vāks pamatinformāciju par to, kā izmantojat programmas, savu datoru vai ierīci un tai pievienotās ierīces. Mēs vācam arī informāciju par katras ierīces iestatījumiem un darbību. Šie ziņojumi tiek nosūtīti korporācijai Microsoft, lai palīdzētu uzlabot mūsu klientu visbiežāk lietotos līdzekļus un izstrādātu visbiežāk sastopamo problēmu risinājumus. CEIP vāc arī informāciju par radušos kļūdu veidu un skaitu, programmatūras un aparatūras veiktspēju un pakalpojumu nodrošināšanas ātrumu. Microsoft nevāc informāciju par jūsu vārdu un adresi vai jebkādu cita kontaktinformāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja CEIP ir ieslēgta, tās darbības laikā ievāktā informācija tiek automātiski sūtīta korporācijai Microsoft. Papildinformāciju par CEIP ievākto, apstrādāto vai pārsūtīto informāciju skatiet Microsoft klientu ērtību uzlabošanas programmas paziņojumā par konfidencialitāti.

Informācijas lietošana: korporācija Microsoft izmanto šo informāciju, lai uzlabotu Microsoft programmatūras un pakalpojumu kvalitāti, uzticamību un veiktspēju.

Izvēle/vadība: CEIP pēc noklusējuma ir izslēgta. Uzņēmuma administrators var organizācijā iespējot un atspējot CEIP. Ja uzņēmuma administrators organizācijā nav konfigurējis CEIP, lietotājs varēs pierakstīties programmā, veicot sākotnējo instalāciju. Ja uzņēmuma administrators nav atspējojis CEIP vadību, lietotāji jebkurā laikā var mainīt iestatījumu par dalību CEIP, rīkojoties šādi:

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Vispārīgi.

 3. Sadaļā Palīdziet mums uzlabot atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Pierakstīties klientu ērtību uzlabošanas programmā.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Ja administrators maina CEIP iespējošanas vai atspējošanas iestatījumu laikā, kad lietotājs izmanto programmu Skype darbam, jaunais iestatījums stājas spēkā tikai pēc tam, kad lietotājs ir izgājis no programmas Skype darbam un atkal tajā pierakstījies..

Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošana sniedz lietotājiem iespēju sadarboties video tērzēšanas režīmā un vienlaikus koplietot ar visiem sapulces dalībniekiem savu darbvirsmu vai kādu lietojumprogrammu, lai šīs personas varētu koplietot un rediģēt failus, it kā tās atrastos tajā pašā telpā, kur viņu kolēģi. Lietotāji var arī demonstrēt Microsoft PowerPoint prezentācijas un sadarboties ar citiem, izmantojot virtuālu balto tāfeli — piezīmēm un zīmējumiem paredzētu tukšu lapu, kuru var kopīgi izmantot visi sapulces dalībnieki. Lietotājs, kurš sāk koplietot savu darbvirsmu vai lietojumprogrammu, uzņemas pilnīgu vadību pār koplietošanu. Ja lietotājs to vēlas, viņš var atļaut citiem lietotājiem pārņemt vadību pār koplietoto darbvirsmu vai lietojumprogrammu, un šīs personas var naviģēt vai veikt izmaiņas, izmantojot savu peli vai tastatūru (skatiet sadaļu Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanas vadība).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: Ja ir sākta koplietošana, tad atkarībā no koplietojamā satura visiem sarunas dalībniekiem datora ekrānā ir redzama monitoros attēlotā informācija, visa darbvirsma vai izvēlētā lietojumprogramma. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija..

Informācijas lietošana. Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanu var izmantot, lai sadarbotos ar sarunas un sapulces dalībniekiem.

Izvēle/vadība.

Lai sāktu darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanu (sarunā vai sapulcē):

 1. Noklikšķiniet uz pogas Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes, lai atvērtu koplietošanas logu.

 2. Vēlreiz noklikšķiniet uz Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes, lai atvērtu izvēlni.

 3. Uznirstošās izvēlnes sadaļā Pašlaik noklikšķiniet uz Darbvirsma, monitora (ja jūsu datoram ir pievienoti vairāki) vai uz Programma.

 4. (Neobligāti). Ja noklikšķinājāt uz Programma, pieejamajā sarakstā izvēlieties koplietojamo programmu.

VAI

 1. Novietojiet rādītāju virs pogas Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes, lai atvērtu izvēlni.

 2. Uznirstošās izvēlnes sadaļā Pašlaik noklikšķiniet uz Darbvirsma, monitora (ja jūsu datoram ir pievienoti vairāki) vai uz Programma.

 3. (Neobligāti). Ja noklikšķinājāt uz Programma, pieejamajā sarakstā izvēlieties koplietojamo programmu.

Lai apturētu darbvirsmas vai lietojumprogrammas koplietošanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Ekrāna augšdaļā esošajā koplietošanas joslā noklikšķiniet uz Apturēt koplietošanu.

SVARĪGI! Jūsu darbvirsmā atvērtie dokumenti un attēli, kas ir aizsargāti, izmantojot digitālā satura tiesību aizsardzības (Digital Rights Management —DRM) programmatūru, var būt redzami citiem programmatūras Skype darbam sarunas dalībniekiem, ar kuriem esat koplietojis savu darbvirsmu.

Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanas vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanas vadība sniedz lietotājiem iespēju piešķirt vadību pār viņu koplietoto darbvirsmu vai lietojumprogrammu citam sarunas vai sapulces dalībniekam, kurš arī lieto programmu Skype darbam citā datorā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pēc vadības piešķiršanas citam lietotājam viņš var kontrolēt koplietoto darbvirsmu vai lietojumprogrammu un veikt izmaiņas, it kā viņš lietotu koplietoto datoru tieši ar sava datora tastatūru vai peli. Lietotājs, kurš koplieto savu darbvirsmu vai lietojumprogrammu, un citi Skype darbam sarunas vai sapulces dalībnieki varēs skatīt šīs izmaiņas to veikšanas brīdī. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošanas vadība sniedz sarunas vai sapulces dalībniekam iespēju pārņemt koplietotās darbvirsmas vai lietojumprogrammas vadību, kamēr jūs un pārējie sarunas dalībnieki novēro viņa veiktās darbības.

Izvēle/vadība:

Lai piešķirtu vadību pār savu darbvirsmu vai lietojumprogrammu (ja vēl nekoplietojat informāciju, skatiet sadaļu Darbvirsmas un lietojumprogrammu koplietošana):

 1. Ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz opcijas Piešķirt vadību.

 2. Izvēlieties personu, kurai piešķirt vadību.

Lai atsauktu attāla lietotāja tiesības vadīt jūsu darbvirsmu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz opcijas Piešķirt vadību.

 2. Noklikšķiniet uz Pārņemt atpakaļ vadību.

Neatliekamās palīdzības dienesti (911)

Šī līdzekļasniegtās iespējas: pēc tam, kad uzņēmuma administrators ir padarījis pieejamus ārkārtas pakalpojumus, varat Skype darbam pārsūtīt atrašanās vietu uz trešās puses maršrutēšanas pakalpojumu sniedzēju, ko izvēlējies klients. Trešās puses maršrutēšanas pakalpojumu nodrošinātājs pēc tam nosūtīs šo atrašanās vietu neatliekamās palīdzības dienestam, kad tiks zvanīts neatliekamās palīdzības dienesta numurs (piemēram, 911 Amerikas Savienotajās valstīs). Ja iespējota, neatliekamās palīdzības dienestu darbiniekiem nodotā atrašanās vietas informācija ir atrašanās vieta, ko uzņēmuma administrators ir piešķīris katram lietotājam (piemēram, ēka un biroja numurs) un ievadīta atrašanās vietas datu bāzē vai, ja šī atrašanās vieta nav pieejama, atrašanās vietas lietotāji, iespējams, ir manuāli ievadīti laukā atrašanās vieta. Ja lietotājs veic ārkārtas pakalpojumus, vienlaikus izmantojot Skype darbam, izmantojot bezvadu interneta savienojumu, bet joprojām darbojas darba atrašanās vietā, ārkārtas palīdzības dienestam pārraidītā atrašanās vietas informācija būs tikai aptuvena vieta, pamatojoties uz atrašanās vietu, kas piešķirta bezvadu galapunkts, ar kuru tiek sazinās šis dators. Šī bezvadu galapunkta atrašanās vietas informāciju, turklāt, uzņēmuma administrators ievada manuāli, un tāpēc informāciju par atrašanās vietu, kas tiek pārraidīta ārkārtas dienestu darbiniekiem, iespējams, neveido lietotāja faktiskā atrašanās vieta. Lai pilnībā izmantotu šo līdzekli, uzņēmumam ir jāglabājas sertificēta risinājuma pakalpojumu sniedzējam, un pakalpojums ir pieejams tikai Amerikas Savienotajās valstīs.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūra Skype darbam iegūst informāciju par atrašanās vietu, ko ir automātiski izveidojis informācijas par atrašanās vietu serveris vai lietotājs ir manuāli ievadījis laukā Atrašanās vieta. Šī informācija tiek glabāta lietotāja datora atmiņā, tāpēc, sastādot neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa numuru, kopā ar zvanu tiek sūtīta arī šī informācija par atrašanās vietu, lai maršrutētu zvanu līdz atbilstošajam neatliekamās palīdzības dienestam, norādot lietotāja aptuveno atrašanās vietu. Informācija par lietotāja atrašanās vietu var tikt arī īsziņas formā nosūtīta vietējam drošības dienestam. Veicot zvanu neatliekamās palīdzības dienestam, zvana datu ierakstā tiek ietverta informācija par jūsu atrašanās vietu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija par atrašanās vietu tiek izmatota zvana maršrutēšanai līdz atbilstošajam neatliekamās palīdzības dienestam un neatliekamās palīdzības dienesta darbinieku nosūtīšanai. Šī informācija var tikt nosūtīta arī uzņēmuma drošības dienestam kā paziņojums, kas ietver informāciju par zvanītāja atrašanās vietu un atzvanīšanu.

Izvēle/vadība: šis līdzeklis pēc noklusējuma ir izslēgts. To iespējo uzņēmuma administrators. Lai uzzinātu, vai šis līdzeklis ir pieejams, vērsieties pie uzņēmuma administratora. Jūs nevarat kontrolēt to, vai informācija par atrašanās vietu tiek iegūta automātiski vai tiek nosūtīta neatliekamās palīdzības dienesta dispečeriem, veicot ārkārtas zvanu.

Piezīme.:  Uzņēmuma administrators var ierobežot neatliekamās palīdzības izsaukšanas iespēju, nodrošinot tās pieejamību tikai jūsu darba atrašanās vietā, tāpēc, lai noskaidrotu neatliekamās palīdzības izsaukšanas funkcionalitātes pieejamību, ieteicams vērsties pie administratora.

Federācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: federācija nodrošina Skype darbam lietotājiem no jūsu organizācijas iespēju skatīt klātbūtnes informāciju par Skype darbam lietotājiem no citām organizācijām, ar kurām ir federalizēta jūsu organizācija, nosūtīt viņiem tūlītējos ziņojumus un sazināties ar viņiem, veicot balss zvanus no viena datora uz citu (ja jūsu datoram ir skaļruņi un mikrofons vai austiņas ar mikrofonu).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: federatīvās kontaktpersonas koplieto kontaktpersonas vizītkartē iekļauto informāciju, piemēram, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un klātbūtnes informāciju. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: ja šis līdzeklis ir iespējots, lietotāji no vienas organizācijas var pievienot lietotājus no citas organizācijas savos kontaktpersonu sarakstos, nosūtīt viņiem tūlītējos ziņojumus un skatīt viņu klātbūtnes informāciju. Lietotāji var izvēlēties optimālo saziņas veidu — balss, video vai citu — un var viegli izvērst vairāku personu konferenci no divu lietotāju savstarpējas sesijas.

Izvēle/vadība: federācija pēc noklusējuma ir izslēgta, un šī līdzekļa darbību kontrolē un to konfigurē uzņēmuma administrators. Ja federācija ir iespējota, lietotāji var meklēt un pievienot federatīvās kontaktpersonas tāpat kā kontaktpersonas no savas organizācijas.

Piezīme.:  Pēc noklusējuma visas ārējās kontaktpersonas, kas ir personiskas vai federālas, tiks piešķirtas ārējo kontaktpersonu konfidencialitātes attiecībām, kas kopīgos jūsu vārdu, amatu, e-pasta adresi, uzņēmumu un attēlu. Šīs kontaktpersonas nevarēs skatīt jūsu klātbūtnes piezīmi. Ārējo kontaktpersonu piešķiršana citām privātuma attiecībām, piemēram, darba grupai, draugiem un ģimenei utt., ļaus skatīt jūsu klātbūtnes piezīmi un var nejauši kopīgot informāciju, kas viņiem nav jāatklāj.

Atrašanās vietas kopīgošana

Šī līdzekļasniegtās iespējas: atrašanās vietas koplietošana attēlo lietotāja pašreizējo ģeogrāfisko atrašanās vietu un laika joslu citiem Skype darbam lietotājiem, kas izmanto kontaktpersonas vizītkartes klātbūtnes funkcijas (skatiet sadaļu kontaktpersonas vizītkarte). Lietotāji var noteikt, kāda informācija tiek koplietota ar citiem, iespējojot konfidencialitātes režīmu izvēlnē Opcijas. (Skatiet sadaļu Privātuma režīms).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: informāciju par lietotāja atrašanās vietu var iegūt divējādi. To var ievākt no uzņēmuma informācijas par atrašanās vietu servera (Location Information Server — LIS), ko konfigurē uzņēmuma administrators, vai lietotājs var manuāli iestatīt savu atrašanās vietu, Skype darbam lietotāja interfeisa atrašanās vietas vadīklā ievadot pielāgotu atrašanās vietu, piemēram, “Mājās” vai “Darbā” vai “Bruņinieku iela 38, Rīga, LV-1011”. Informācija par laika joslu tiek vākta tieši no lietotāja datora operētājsistēmas. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: atkarībā no lietotāja vai administratora konfidencialitātes iestatījumu konfigurācijas programmatūra Skype darbam kopīgo un nodrošina citiem lietotājiem informāciju par atrašanās vietu un laika joslu lietotāja kontaktpersonas vizītkartē. Formatētā adrese (pasta adrese) netiek koplietota, izmantojot klātbūtnes informāciju.

Izvēle/vadība: ja uzņēmuma administrators ir iespējojis informācijas par atrašanās vietu koplietošanu un konfigurējis līdzekli tā, lai lietotāji varētu piekļūt pilnajam atrašanās vietas lietotāja interfeisam, lietotāji Skype darbam galvenā loga augšdaļā esošajā laukā un izvēlnē Atrašanās vieta varēs piekļūt tālāk norādītajiem vienumiem:

 • Iestatīt atrašanās vietu: atrašanās vietu var iestatīt manuāli, rediģējot tekstu tekstlodziņā Atrašanās vieta.

 • Rādīt citiem manu atrašanās vietu: sniedz lietotājiem iespēju noteikt, vai informācija par viņu atrašanās vietu tiek koplietota ar citiem lietotājiem. Šī iestatījuma vērtība neietekmē informācijas par atrašanās vietu koplietošanu ar neatliekamās palīdzības dienestiem, t.i., zvanīšanu uz numuru 911 (skatiet sadaļu Neatliekamās palīdzības dienesti).

Skype darbam Uzlabošanas programma

Šī līdzekļasniegtās iespējas: Skype darbam uzlabošanas programma apkopo informāciju par savu Skype darbam pieredzi un nosūta to korporācijai Microsoft ik reizi, kad izmantojat Skype darbam. Microsoft izmanto šo informāciju, lai izveidotu risinājumus biežāk sastopamajām problēmām un palīdzētu uzlabot Skype darbam un citus Microsoft produktus.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: Korporācijai Microsoft nosūtītā informācija var ietvert informāciju par to, kā izmantojat Skype darbam, veiktspēju un uzticamību, ierīces konfigurāciju un tīkla savienojuma kvalitāti, kā arī kļūdu kodus, kļūdu žurnālus un izņēmumu datus. LIP var nosūtīt arī informāciju par jums un jūsu ierīci, piemēram, jūsu lietotājvārdu vai IP adresi, bet šāda informācija tiek anonimizēta pirms tās saglabāšanas Microsoft serveros.

Informācijas lietošana: informācija tiek izmantota, lai izveidotu risinājumus biežāk sastopamajām problēmām un uzlabotu Skype darbam un citus Microsoft produktus. Šī informācija netiks izmantota, lai identificētu vai sazinātos ar jums.

Izvēle/vadība. Pēc noklusējuma šis līdzeklis ir izslēgts, un to var pārvaldīt uzņēmuma administrators. Administrators var izvēlēties, lai Skype darbam uzlabošanas informācija tiktu vienmēr sūtīta korporācijai Microsoft, lai nekad netiktu sūtīta vai ļautu jums izvēlēties šo iestatījumu.

Lietotājs var mainīt savu klātbūtnes informāciju, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Vispārīgi.

 3. Cilnē Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Nosūtīt korporācijai Microsoft Skype darbam uzlabošanas programmas informāciju.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.: Uzņēmuma administrators var konfigurēt šo līdzekli organizācijas lietotāju vārdā, izmantojot grupas politiku; šādā gadījumā lietotājiem netiks parādīts pierakstīšanās līdzekļa dialoglodziņš, kā arī netiks piedāvāts sūtīt pierakstīšanās kļūdas ziņojumu korporācijai Microsoft.

Lync pārvaldītais API

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Lync pārvaldītais API sniedz trešo pušu programmām iespēju piekļūt programmatūras Skype darbam klientam un sadarboties ar to, paplašinot programmatūras Skype darbam lietotāja iespējas. Trešo pušu programmas ir citu uzņēmumu vai korporācijas Microsoft izstrādātās programmas (piemēram, Outlook un citas komplektu Microsoft Office lietojumprogrammas).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot Lync pārvaldīto API, trešo pušu lietojumprogrammām var kļūt pieejama jebkura personiskā informācija, kas ir apskatāma programmatūras Skype darbam lietotāja interfeisā. Šī informācija var ietvert informāciju par lietotāja atrašanās vietu, tālruņa numuru, ieņemamā amata nosaukumu, kontaktpersonu sarakstu (tostarp tālruņa numurus un citus datus), personisko piezīmi, darbības stāvokli, kā arī informāciju par notiekošajām sarunām un to saturu.

Informācijas lietošana: programmās, kuru darbībai tiek izmantots Lync pārvaldītais API, Skype darbam sesijas ietvaros pieejamā informācija tiek izmantota, lai lietotājam nodrošinātu uzlabotas vai papildu funkcijas. Taču šīs informācijas izmantošana ir atkarīga no trešās puses programmas, kurai ir jābūt pievienotam atsevišķam paziņojumam par konfidencialitāti ar informāciju par paredzēto informācijas izmantošanu.

Izvēle/vadība: trešo personu programmas, kas izmanto Lync pārvaldītos API, ietilpst trīs kategorijās: datora (lokāli instalētas) programmas; tīmekļa viesotas programmas; un Skype darbam paplašinājumu programmas (programmas, kas ir iegultas Skype darbam sarunas loga lietotāja interfeisā). Kontrolējot trešās puses piekļuvi jūsu informācijai, katram scenārijam ir dažādi šādi:

 • Darbvirsmas (lokāli instalētās) programmas: darbvirsmas programmas ir programmas, kuras esat instalējis jūs vai jebkurš lokālā datora administrators, un šīs programmas vienmēr var piekļūt lietotāja informācijai, izmantojot Lync pārvaldīto API. Nekādā gadījumā neinstalējiet neuzticamas programmas.

 • Tīmeklī viesotās programmas: internetā vai iekštīklā viesotās programmas arī var piekļūt lietotāja informācijai, izmantojot Lync pārvaldīto API. Lai neļautu nevēlamām programmām iegūt jūsu informāciju, jums par to nezinot, lokālā datora administratoram ir jāpievieno vēlamo programmu viesošanas domēni/URL programmas Internet Explorer uzticamo vietņu sarakstam.

 • Skype darbam paplašinājumu programmas: Skype darbam izstrādātājiem būs iespējams pagarināt Skype darbam pieredzi, iegulstot programmu Skype darbam sarunas logā. Šai programmai var būt piekļuve arī Skype darbam informācijai, izmantojot Lync pārvaldīto API. Šajā gadījuma paplašinājuma programmai jābūt reģistrētai ar Skype darbam klientu, izmantojot lokālā datora administratoru. Šī reģistrācijas darbība arī piešķir programmai piekļuvi Lync pārvaldītajam API.

Atrašanās vietas nosaukuma īpašās vadības iespējas: papildu piesardzības nolūkā sistēmas administrators var atļaut vai bloķēt šo trešo pušu programmu piekļuvi programmatūras Skype darbam laukam Atrašanās vietas nosaukums, vai arī var ļaut to izvēlēties lietotājam (jums). Pēc noklusējuma trešo pušu programmas var piekļūt informācijai par atrašanās vietu. Lai mainītu šo iestatījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Personisks.

 3. Sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks mainiet iestatījumus, atzīmējot vai notīrot vajadzīgās izvēles rūtiņas.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Lync VDI spraudnis

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: organizācijās, kas izmanto attālās darbvirsmas arhitektūru, Skype darbam VDI spraudnis nodrošina iespēju gan vienkāršotajiem, gan pilnajiem klientiem veidot savienojumu ar programmatūru Lync un izmantot visus līdzekļus un funkcionalitāti, it kā tā tiktu lietota tieši klienta ierīcē.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot programmatūru Skype darbam attālās darbvirsmas vidē, kur piekļuves ierīcē ir instalēts Lync VDI spraudnis, no lietotāja tiek vākti lietotāja tīkla piekļuves akreditācijas dati (t.i., lietotājvārds un parole), kurus koplieto VDI spraudnis un programmatūra Skype darbam. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: Lync VDI spraudnis ievāc tīkla pieteikšanās akreditācijas datus un izmanto tos, lai veidotu lietotāja piekļuves ierīces savienojumu ar programmatūras Skype darbam instanci attālajā darbvirsmā.

Izvēle/vadība: tīkla pieteikšanās akreditācijas dati ir jānorāda, lai attālajā darbvirsmā pierakstītos programmā Skype darbam. Lietotāji var izvēlēties, vai ievadīt akreditācijas datus katrā pieteikšanās reizē vai ievadīt tos vienreiz un saglabāt tos, akreditācijas dialogā izvēloties opciju Saglabāt paroli.

Sapulces pielikumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sapulces pielikumi sniedz sapulces rīkotājiem iespēju augšupielādēt un koplietot failus ar sapulces dalībniekiem, parādot viņiem šos failus sapulcē vai ļaujot tos lejupielādēt vēlāk.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: sapulces pielikumus augšupielādē sapulces rīkotājs, un tie tiek glabāti serverī Lync Server. Uzņēmuma administrators var konfigurēt pielikumu glabāšanas laiku serverī. Sapulces rīkotājs un dalībnieki var lejupielādēt pielikumus, līdz rīkotājs tos izdzēš vai beidzas administratora konfigurētais glabāšanas periods. Pēc šī perioda beigām sapulces pielikums tiek izdzēsts. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: augšupielādētie sapulces pielikumi tiek koplietoti ar sapulces dalībniekiem, un viņi var tos lejupielādēt. Pielikumu pieejamību var ierobežot, nosakot konkrētas dalībnieku lomas, kuri tiem var piekļūt (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja kādai lomai ir noteikts piekļuves ierobežojums kādam pielikumam, tad lietotājiem, kam ir iestatīta šī loma, pielikumu sarakstā nebūs redzams šis pielikums.

Izvēle/vadība:

 1. Sarunas logā novietojiet rādītāju virs pogas Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Pielikumi.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot pielikumu.

 4. Pārlūkojot norādiet uz pievienojamo pielikumu un atlasiet failu.

 5. Noklikšķiniet uz Atvērt.

Sapulču īpašnieki var ierobežot pieejamību lejupielādei, ņemot vērā dalībnieka lomu (rīkotājs, prezentētāji, visi), veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Novietojiet rādītāju virs Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes.

 2. Cilnē Pielikumi noklikšķiniet uz Pārvaldīt pielikumus.

 3. Dialoga Pielikumi sadaļā Atļaujas pieejamajā nolaižamajā sarakstā atlasiet nepieciešamo opciju.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Ja kādai lomai ir ierobežota piekļuve kādam pielikumam, šis pielikums nebūs redzams lietotāju, kam ir šī loma, satura sarakstā, un viņi šo pielikumu nevarēs saglabāt savā datorā.

Sapulces izejošais savienojums, izmantojot tālruņa līniju

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sapulces izejošais savienojums, izmantojot tālruņa līniju, sniedz iespēju Skype darbam lietotājiem, kuri piedalās sapulcē, pievienot esošai audio/video (AV) sarunai vai sapulcei publiskā komutējamā tālruņu tīkla (PSTN) numuru . PSTN lietotāju var pievienot, zvanot uz PSTN numuru, izmantojot Skype darbam numuru sastādīšanas tastatūru. PSTN lietotājs tiks pievienots, kad atbildēs uz zvanu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: PSTN lietotājam, saņemot uzaicinājuma zvanu uz sapulci, tiks rādīts sapulces rīkotāja vai sapulces dalībnieka zvanītāja ID.

Informācijas lietošana: zvanītāja ID tiek lietots, lai zvana saņēmējs varētu identificēt zvanītāju.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vai uzņēmuma administratora vadības iespējas.

OneNote integrācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: OneNote integrācija ļauj Skype darbam lietotājiem kopīgot OneNote piezīmju grāmatiņas ar sapulces dalībniekiem vai skatīt un uzlabot OneNote piezīmju grāmatiņas, kuras ir kopīgojuši citi sapulces dalībnieki, izmantojot Lync 2010 vai jaunāku klientu.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja sapulces dalībnieks programmā Lync 2010 vai jaunākā klientā kopīgo Microsoft OneNote piezīmju grāmatiņu, citi Skype darbam un Lync Web App lietotāji var skatīt OneNote piezīmju grāmatiņu un darboties ar to. Viss piezīmju grāmatiņā ievietotais saturs būs redzams un pieejams visiem sapulces dalībniekiem.

Informācijas lietošana: šis līdzeklis sniedz iespēju Skype darbam lietotājiem koplietot, skatīt OneNote un darboties ar to.

Izvēle/vadība.

 1. Sarunas logā novietojiet kursoru uz ikonas Kopīgot.

 2. Cilnē Pašlaik noklikšķiniet uz ONENOTE.

 3. Atlasiet OneNote piezīmju grāmatiņu, lai to atvērtu.

Piezīme.:  Sapulču īpašnieki var ierobežot pieejamību atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja atsevišķām lomām ir ierobežota piekļuve OneNote piezīmju grāmatiņai, šī piezīmju grāmatiņa nebūs redzams šo lietotāju satura sarakstā un viņi to nevarēs atvērt vai saglabāt savā datorā.

Outlook tiešsaistes sapulču pievienojumprogramma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: programmas Outlook tiešsaistes sapulču pievienojumprogramma (ko dēvē arī par Outlook konferenču pievienojumprogrammu) ir pievienojumprogramma, pēc kuras instalēšanas datorā, kurā ir instalēta programma Skype darbam, lietotājs var programmā Microsoft Outlook veikt vairākus ar programmu Skype darbam saistītus uzdevumus. Tālāk ir norādīti šie uzdevumi:

 • Tiešsaistes sapulces ieplānošana

 • Sapulces opciju iestatīšana

 • Konferences zvana ieplānošana

 • Informācijas koplietošanas sākšana, izmantojot programmu Skype darbam

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: tālāk norādītā informācija tiek saglabāta lietotāja datorā Microsoft Outlook klientā. Atkarībā no lietotāja klienta puses reģistrēšanas iestatījumiem var tikt reģistrēts arī papildu lietojuma informācija un statistika. (Skatiet sadaļu klienta puses reģistrēšana). Jūsu datorā tiek apkopota šāda informācija (korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija):

 • Rīkotāja vārds

 • Dalībnieku vārdi

 • Prezentētāju vārdi

 • E-pasta adrešu saraksts

 • sapulces tēma un cita informācija par sapulci (piemēram, sākuma un beigu laiks, sapulces ID, ieejas kods, kā arī lietotājam paredzētā informācija par sapulces automātisko operatoru/audio konferenču pakalpojumu sniedzēju);

 • visas lietotāja Microsoft Exchange starpniekserveru adreses (X400-X500 adreses, Exchange vienotās ziņojumapmaiņas adreses, kā arī SIP un tālruņa/Exchange vienotās ziņojumapmaiņas balss pasta URI);

 • Informācija par sapulces norises vietu

Informācijas lietošana: iepriekš minētā informācija tiek lietota tikai, lai ieplānotu sapulci vai konferences zvanu. Tā tiek glabāta lokāli lietotāja datorā un koplietota ar serveri Lync Server. Ar serveri Lync Server tiek koplietota arī informācija par sapulci un konferences zvanu.

Piezīme.:  Šī informācija tiek koplietota arī ar Lync pārvaldīto API (skatīt sadaļu Lync pārvaldītais API).

Izvēle/vadība: attiecībā uz informāciju, kas tiek izveidota, ievākta, glabāta vai pārsūtīta, lietojot programmas Outlook tiešsaistes sapulču pievienojumprogrammu, nav pieejamas lietotāja vadības iespējas. Tomēr lietotājs var izdzēst vai atspējot šo pievienojumprogrammu, ja to vēlas.

Vienādranga failu pārsūtīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: vienādranga failu pārsūtīšana sniedz Skype darbam lietotājiem iespēju savstarpēji pārsūtīt failus vienādranga (divu pušu) tūlītējo ziņojumu sarunās.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pārsūtāmais fails tiek tieši pārsūtīts no faila īpašnieka otram sarunas dalībniekam. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: Lietotāji izvēlas uzsākt faila pārsūtīšanu, kā arī izvēlas pārsūtāmo failu. Faila saņēmējam ir īpaši jāpiekrīt saņemt failu. Faili, kas tiek koplietoti, izmantojot vienādranga failu pārsūtīšanu, netiek glabāti serverī Lync Server.

Izvēle/vadība: vienādranga failu pārsūtīšana pēc noklusējuma ir iespējota. Uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli vienam vai visiem lietotājiem organizācijā.

Pastāvīga grupas tērzēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: pastāvīgā tērzēšana sniedz lietotājiem iespēju sadarboties, izliekot ziņojumus pastāvīgās tērzētavās. Dati tiek pastāvīgi glabāti serverī, un tērzētavas dalībnieki var piekļūt tās datiem, tostarp vēstures datiem. Pastāvīgā grupas tērzēšana sniedz lietotājiem iespēju sarunāties grupā, meklēt grupas tērzēšanas sarunas, pievienoties tām un piedalīties tajās, meklēt saturu vienā vai vairākās tērzētavās un izveidot filtrus, lai sekotu sarunām par noteiktām tēmām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pastāvīgā grupas tērzēšana glabā grupas tērzēšanas sarunu saturu uzņēmuma administratora konfigurētā serverī. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: pastāvīgā grupas tērzēšana ir pastāvīga tērzēšana, kas noris līdzīgi kā tērzētavā, kur saruna nekad nebeidzas, jo tērzētavai nemitīgi pievienojas jauni vai to atstāj esošie dalībnieki. Lai to varētu nodrošināt, tērzēšanas saturs ir jāsaglabā pastāvīgi.

Izvēle/vadība: pastāvīgo grupas tērzēšanu ir jāiespējo uzņēmuma administratoram. Ja šis līdzeklis ir iespējots, administrators var iestatīt saglabāšanas periodu, serveri, kurā tiek glabāta šī informācija, ja atbilstības nolūkā vai citos nolūkos ir iespējota grupas tērzēšanas vēsture, un pārvaldīt/modificēt visus tērzētavas rekvizītus. Lietotājiem, kam ir dažādas lomas, ir dažādas piekļuves tiesības pastāvīgi glabātajiem datiem, kā norādīts sarakstā.

 • Administratori var no jebkuras tērzētavas izdzēst vecāko saturu (piemēram, saturu, kas izlikts pirms noteikta datuma), lai datu bāze nekļūtu pārmērīgi liela. Viņi var arī noņemt vai aizstāt ziņojumus, ko tie uzskata par kādai tērzētavai nepiemērotiem (vai neatbilstošiem).

 • Lietotāji, tostarp ziņojumu autori, nevar nevienā tērzētavā dzēst saturu.

 • Tērzētavu pārvaldnieki var atspējot tērzētavas, bet nevar tās izdzēst. Pēc tērzētavas izveides to var izdzēst tikai administratori.

Personiskais attēls

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: personiskais attēls sniedz lietotājiem iespēju savā kontaktpersonas vizītkartē parādīt citām personām no savas organizācijas savu personisko attēlu. Ja lietotājs izvēlas savā kontaktpersonas vizītkartē parādīt savu personisko attēlu, citi Skype darbam lietotāji var skatīt šo attēlu savā Skype darbam kontaktpersonu sarakstā, izmantojot opciju Rādīt kontaktpersonu fotoattēlus. Ja lietotāji vēlas savu personisko attēlu rādīt citiem, viņi var izvēlēties parādīt noklusējuma attēlu, ko izmanto organizācija (ja uzņēmums ir iespējojis šo opciju), vai augšupielādēt savā datorā saglabātu attēlu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: personiskā attēla koplietošanas preferences un augšupielādētie pielāgotie attēli. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija tiek glabāta Lync serverī un lietota, lai nodrošinātu pielāgotu pieredzi un koplietotu ar citiem lietotājiem.

Izvēle/vadība.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Mans attēls.

 3. Opcijai Mans attēls atlasiet vērtību Rādīt manu attēlu vai Paslēpt manu attēlu.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Noklikšķinot uz pogas Rediģēt vai noņemt attēlu, var iestatīt pielāgotu attēlu.

Piezīme.:  Uzņēmuma administrators var noteikt, kādus attēlus drīkst izmantot, maksimālo attēla lielumu, kādu atļauts augšupielādēt, un to, vai attēli tiek koplietoti pēc noklusējuma, taču šo iestatījumu lietotājs var ignorēt.

Aptauja

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: aptaujas līdzeklis nodrošina sapulces rīkotājam iespēju ātri ievākt informāciju vai sarīkot sapulces un sarunas dalībnieku balsošanu. Šo informāciju var arī saglabāt un analizēt vēlāk pēc sapulces.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: individuālie balsojumi ir anonīmi. Apkopotie aptaujas rezultāti ir redzami visiem prezentētājiem, un jebkurš prezentētājs var tos parādīt visiem dalībniekiem. Aptaujas tiek glabātas pakalpojumā Lync Server atbilstoši uzņēmuma administratora definētajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: aptaujas līdzeklis uzlabo sadarbību, sniedzot prezentētājiem iespēju ātri noteikt dalībnieku vēlmes.

Izvēle/vadība:

 1. Sarunas logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes, lai atvērtu izvēlni.

 2. Cilnē Pašlaik noklikšķiniet uz Aptauja.

 3. Ievadiet lauku Aptaujas nosaukums, Jautājums un Izvēles iespējas vērtības.

 4. Noklikšķiniet uz Izveidot aptauju.

Piezīme.:  Prezentētāji aptaujā var ierobežot tās pieejamību atkarībā no dalībnieka lomas (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja aptauja kādai personai ir padarīta nepieejama un netiek koplietota, tā šīm personām netiek rādīta satura sarakstā un aptauju nevar saglabāt šīs personas lokālajā datorā. Turklāt prezentētāji jebkurā brīdī var sākt vai beigt aptauju, kā arī notīrīt aptaujas rezultātus.

PowerPoint sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot PowerPoint sadarbības līdzekli, lietotāji var demonstrēt, skatīties un anotēt PowerPoint prezentācijas tiešsaistes sarunas vai sapulces laikā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: visas šī līdzekļa funkcijas, tostarp PowerPoint prezentācijas augšupielādi, anotēšanu un vadību, kontrolē lietotāji. Jebkurš sarunas vai sapulces laikā prezentētais fails tiek pārsūtīts visiem sapulces dalībniekiem, un katrs dalībnieks var izgūt šo failu no mapes savā datorā. Faila īpašnieks vai prezentētājs var ierobežot citu iespējas saglabāt failu, tomēr ar to netiek ierobežota iespēja to izgūt vai skatīt. PowerPoint faili tiek glabāti pakalpojumā Lync Server saskaņā ar uzņēmuma administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sadarbība ar programmu PowerPoint palīdz sarunas dalībniekiem rādīt efektīvas prezentācijas un saņemt atsauksmes.

Izvēle/vadība:

 1. Sarunas logā novietojiet rādītāju virs pogas Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes, lai atvērtu izvēlni.

 2. Cilnē Pašlaik noklikšķiniet uz PowerPoint.

 3. Pārlūkojot norādiet uz pievienojamo PowerPoint prezentāciju un atlasiet failu.

 4. Noklikšķiniet uz Atvērt.

Prezentētāji var ierobežot anotāciju privilēģijas atbilstoši dalībnieka lomai (tikai prezentētāji, visi, neviens), veicot tālāk aprakstītās darbības.

 1. Novietojiet rādītāju virs opcijas Skatīt dalībniekus.

 2. Noklikšķiniet uz Papildu opcijas (...).

 3. Noklikšķiniet uz Tiešsaistes sapulces opcijas.

 4. Dialoga Tiešsaistes sapulces opcijas sadaļā Kurš var izmantot anotāciju? pieejamajā nolaižamajā sarakstā atlasiet nepieciešamo opciju.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

Prezentētāji var ierobežot dalībnieku iespējas pašiem skatīt slaidus atbilstoši dalībnieka lomai (tikai prezentētāji, visi, neviens), veicot tālāk aprakstītās darbības.

 1. Novietojiet kursoru uz Skatīt dalībniekus.

 2. Noklikšķiniet uz Papildu opcijas (...).

 3. Noklikšķiniet uz Tiešsaistes sapulces opcijas.

 4. Dialoga Tiešsaistes sapulces opcijas sadaļā Kurš pats var skatīt sapulces saturu? pieejamajā nolaižamajā sarakstā atlasiet nepieciešamo opciju.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

Prezentētāji var ierobežot pieejamību lejupielādei, ņemot vērā dalībnieka lomu (rīkotājs, prezentētāji, visi), veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Novietojiet rādītāju virs Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes.

 2. Noklikšķiniet uz Pārvaldīt rādāmo saturu.

 3. Dialoga Rādāmā satura pārvaldība sadaļā Atļaujas pieejamajā nolaižamajā sarakstā atlasiet nepieciešamo opciju.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Ja kādai lomai ir ierobežota piekļuve kādai PowerPoint prezentācijai, šī prezentācija nebūs redzama lietotāju, kam ir šī loma, satura sarakstā, un viņi to nevarēs saglabāt savā datorā.

Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: klātbūtnes informācijas un kontaktinformācijas līdzeklis sniedz lietotājam iespēju skatīt citu lietotāju (gan uzņēmuma ietvaros, gan ārpus tā) klātbūtnes informāciju un kontaktinformāciju, kā arī kopīgot publicēto informāciju par sevi, piemēram, klātbūtnes informāciju, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, atrašanās vietu un piezīmes. Uzņēmuma administrators var konfigurēt arī integrāciju ar programmām Microsoft Outlook un Microsoft Exchange Server, lai tiktu rādīti ziņojumi par lietotāja atrašanos ārpus biroja un cita statusa informācija (piemēram, informācija par lietotāja Outlook kalendārā ieplānotas tikšanās laiku).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotāja pieteikšanās adrese un parole pieteikšanās un autentificēšanās nolūkā. Kontaktpersonas vizītkartē tiek publiskoti visi papildu tālruņa numuri, kurus lietotājs vēlas publiskot; tāda informācija kā ziņojumi par atrašanos ārpus biroja un cita statusa informācija, ja administrators ir konfigurējis un programmā Outlook iespējojis integrāciju ar programmu Microsoft Outlook un Microsoft Exchange Server; tostarp piezīmes vai informācija par pieejamību, ko lietotājs, iespējams, ievadījis manuāli. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lai pieteiktos programmā Skype darbam un izveidotu savienojumu ar Lync Server, tiek izmantota pierakstīšanās adrese un parole. Atkarībā no lietotāja konfidencialitātes iestatījumu konfigurēšanas citi Skype darbam lietotāji un programmas varēs piekļūt klātbūtnes informācijai, kontaktinformācijai un statusa informācijai, ja tā ir publicēta, lai atvieglotu lietotāju savstarpējo saziņu.

Izvēle/vadība: lietotāji var izvēlēties publicēt vai nepublicēt informāciju par sevi vai savu uzņēmumu, vai publicētās informācijas iestatījumus lietotāju vārdā var konfigurēt arī uzņēmuma administrators. Ja uzņēmuma administrators atļauj lietotājiem kontrolēt publicēto informāciju, viņi jebkurā laikā var mainīt iestatījumus, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas:

  1. Cilnē Personisks ievadiet iestatījuma Pierakstīšanās adrese vērtību. Izmantojiet pogu Papildu, lai ievadītu tā servera nosaukumu, ar kuru ir jāveido savienojums. Informāciju par serveri sniedz uzņēmuma administrators.

  2. Cilnē Personisks varat arī izvēlēties, kādu integrācijas līmeni ar programmu Outlook iespējot, lai atļautu citiem lietotājiem skatīt atjauninātu informāciju par jūsu klātbūtni, ziņojumu par atrašanos ārpus biroja un sapulces tēmu un norises vietu.

  3. Ja uzņēmuma administrators ir iespējojis konfidencialitātes režīmu (skatiet sadaļu Konfidencialitātes režīms), atlasot atbilstošos iestatījumus cilnē Statuss, varat koplietot savu klātbūtnes informāciju ar jūsu kontaktpersonu sarakstā iekļautajām kontaktpersonām.

  4. Cilnē Tālruņi varat skatīt numurus, ko administrators ir publicējis jūsu vārdā, un pievienot papildu numurus, kurus vēlaties darīt zināmus citiem lietotājiem.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Lietotāji var arī manuāli atjaunināt statusa informāciju un informāciju par atrašanās vietu, izmantojot statusa un atrašanās vietas izvēlnes, kā arī programmas Skype darbam galvenajā lietotāja interfeisā ievadot pielāgotu piezīmi.

Konfidencialitātes režīms

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: konfidencialitātes režīms sniedz lietotājiem iespēju noteikt, kāda klātbūtnes informācijas (piemēram, Pieejams, Aizņemts, Netraucēt utt.) daļa tiek koplietota ar kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja iestatījums Konfidencialitātes režīms tiek iespējots, programma Skype darbam tiek pārslēgta režīmā, kas sniedz lietotājam iespēju pielāgot iestatījumus, lai to klātbūtnes informācija būtu pieejama tikai kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: izmantojot šo iestatījumu, lietotāji var noteikt savas klātbūtnes informācijas koplietošanas veidu.

Izvēle/vadība: ja uzņēmuma administrators uzņēmumā ir iespējojis konfidencialitātes režīmu, lietotāji var izvēlēties, vai atļaut skatīt viņu klātbūtnes informāciju visām personām no viņu organizācijas (standarta režīms) vai tikai viņu kontaktpersonām (konfidencialitātes režīms).

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Statuss.

 3. Sadaļā Statuss atlasiet vēlamo opciju.

 4. Noklikšķiniet uz Labi

Piezīme.:  Ja uzņēmuma administrators organizācijā ir iespējojis standarta režīmu, lietotāji nevarēs pārslēgties uz konfidencialitātes režīmu. Taču lietotāji var iepriekš atspējot konfidencialitātes režīmu, atlasot kādu no pieejamajām opcijām, lai gadījumā, ja administrators vēlāk uzņēmumā iespējotu konfidencialitātes režīmu, lietotājiem pierakstoties programmatūrā Skype darbam, netiktu aktivizēts konfidencialitātes režīms.

Publiskais tūlītējās ziņojumapmaiņas savienojums (PIC)

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: publiskais tūlītējās ziņojumapmaiņas savienojums (PIC) ļauj Skype darbam lietotājiem pievienot lietotājus no citiem publiskajiem tūlītējās ziņojumapmaiņas (IM) pakalpojumiem, piemēram, Messenger, lai varētu ātri un efektīvi sazināties un kopīgot savu klātbūtnes informāciju un kontaktinformāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: PIC kontaktpersonas koplieto kontaktpersonas vizītkartē iekļauto informāciju, piemēram, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un klātbūtnes informāciju. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: ja šis līdzeklis ir iespējots, lietotāji var savos Skype darbam kontaktpersonu sarakstos pievienot kontaktpersonas, kuras izmanto citus publisko tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējus, nosūtīt viņiem tūlītējos ziņojumus un skatīt viņu klātbūtnes informāciju. Lietotāji var izvēlēties optimālo saziņas veidu uzdevumam, izmantojot balss, video vai citu saziņu, un var viegli izvērst vairāku personu konferenci no divu lietotāju savstarpējas sesijas.

Izvēle/vadība: ja uzņēmuma administrators ir iespējojis publisko tūlītējās ziņojumapmaiņas savienojumu (PIC), šis līdzeklis var kontrolēt piekļuvi publiskiem tūlītējās ziņojumapmaiņas savienojumiem, pamatojoties uz lietotāju vai grupu, izvēlēties publisko tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējus, ar ko lietotāji var veidot savienojumu, un reģistrēt un arhivēt ziņojumus, kas tiek nosūtīti publisko tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu lietotājiem.

Piezīme.:  Pēc noklusējuma visas ārējās kontaktpersonas, kas ir personiskas vai ārējas, tiks piešķirtas ārējo kontaktpersonu konfidencialitātes attiecībām, kas kopīgos jūsu vārdu, amatu, e-pasta adresi, uzņēmumu un attēlu. Šīs kontaktpersonas nevarēs skatīt jūsu klātbūtnes piezīmi. Ārējo kontaktpersonu piešķiršana citām privātuma attiecībām, piemēram, darba grupai, draugiem un ģimenei utt., ļaus skatīt jūsu klātbūtnes piezīmi un var nejauši kopīgot informāciju, kas viņiem nav jāatklāj.

Sakaru kvalitātes datu vākšana un uzrādīšana

Šī līdzekļasniegtās iespējas: pieredze (sakaru kvalitātes) datu vākšana un ziņošana apkopo un ziņo par vienādranga sakaru un sapulču multivides kvalitāti, izmantojot Skype darbam. Statistikas dati ir, piemēram, IP adreses, zudumu rādītājs, izmantotās ierīces, zvana laikā fiksētie sliktas kvalitātes gadījumi.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja uzņēmuma administrators iespējo sakaru kvalitāti, sakaru kvalitātes datu bāzē tiek ierakstīti Skype darbam vienādranga saziņas un sapulču multivides satura kvalitātes dati. Programmas Skype darbam saturs netiek ierakstīts. Sakaru kvalitātes dati tiek glabāti uzņēmumā izvietotajā pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzē un tiek uzrādīti, izmantojot pārraudzības servera standarta pārskatu kopu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators var piekļūt šai informācijai un to izmantot, lai apkopotu atsauksmes par sistēmas multivides satura kvalitāti. Tas attiecas arī uz lietotāju IP adresēm.

Izvēle/vadība: Sakaru kvalitātes datu vākšana pēc noklusējuma ir iespējota, taču, lai šos datus vāktu, uzņēmuma administratoram ir jāinstalē pārraudzības serveris, kas ir saistīts ar pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzi. Uzņēmuma administrators var izmantot pārraudzības servera standarta pārskatus vai izveidot pielāgotus pārskatus, veidojot vaicājumus pārraudzības servera datu bāzei.

Ierakstīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ierakstīšana sniedz iespēju sapulces dalībniekiem sapulces laikā tvert jebkuru audio, video, tūlītējās ziņojumapmaiņas (IM), programmu koplietošanas, Microsoft PowerPoint prezentāciju, balto tāfeļu un aptauju saturu, lai to arhivētu vai atskaņotu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja sapulces dalībnieki veic sesijas ierakstu, ieraksts tiek saglabāts lokāli viņu datorā. Ja dalībnieki koplieto saturu sapulcē, kas tiek ierakstīta, šis saturs tiks iekļauts sapulces ierakstā. Brīdī, kad sapulces dalībnieks sāk ierakstīšanu, paziņojums par ieraksta sākšanu tiks pārsūtīts visiem dalībniekiem, kam ir saderīgi klienti un ierīces. Ierakstītas sesijas dalībnieki, kas izmanto nesaderīgus klientus vai ierīces, nesaņem paziņojumu par ierakstīšanu, taču šo dalībnieku darbības tiek ierakstītas. Tālāk ir sniegts nesaderīgo klientu un ierīču saraksts. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Nesaderīgie klienti:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2;

 • Microsoft Office Communicator 2007;

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 laidiens);

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 laidiens);

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Nesaderīgās ierīces:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition;

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition;

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Piezīme.:  Neatkarīgi no izmantotā klienta vai ierīces, ja dalībnieks sapulces vai sarunas laikā lieto video pilnekrāna režīmā, šis dalībnieks saņem paziņojumu par ierakstīšanas sākšanu tikai pēc atgriešanās sarunas logā.

Informācijas lietošana: Ieraksts tiek saglabāts lokāli lietotāja datorā, un īpašnieks var to lietot vai kopīgot tāpat kā jebkura cita tipa failu. Ja ieraksta publicēšanas laikā rodas kļūmes, ierakstā var tikt netīši ietverti dati, kas tika tverti laikā, kad ierakstīšana bija pauzēta. Ja kādas publicēšanas darbības laikā rodas kļūme (skatiet statusu "Brīdinājums..." ierakstīšanas pārvaldniekā), ierakstus nedrīkst izplatīt citiem, pat ja šos ierakstus noteiktā veidā var atskaņot.

Izvēle/vadība: pēc noklusējuma ierakstīšana ir izslēgta, un uzņēmuma administratoram tā ir jāiespējo. Ja ir iespējota ierakstīšana, jebkurš sapulces dalībnieks var sākt ierakstīt sapulci. Ierakstīšanu var sākt, veicot tālāk norādītās darbības.

Lai sāktu ierakstīšanu:

 1. Sapulcē noklikšķiniet uz pogas Papildu opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu, un tiks sākta ierakstīšana.

Lai beigtu ierakstīšanu:

 1. Sapulcē noklikšķiniet uz pogas Papildu opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Pārtraukt ierakstīšanu, un ierakstīšana tiks beigta.

Piezīme.:  Dažas jurisdikcijas pieprasa, lai pirms ierakstīšanas tiktu saņemts nepārprotams apstiprinājums no visām sarunā iesaistītajām pusēm. Katram lietotājam ir jāzina un jāizprot savas juridiskās saistības.

Prasmju meklēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: prasmju meklēšana sniedz lietotājiem iespēju uzņēmuma ietvaros meklēt personas, izmantojot jebkuru Microsoft SharePoint pakalpojumu profila elementu (piemēram, vārdu, e-pasta adresi, prasmes, pieredzes joma utt.). Šis līdzeklis ir pieejams tikai gadījumā, ja uzņēmuma administrators ir izvietojis sadarbības vidi SharePoint un aktivizējis programmas Skype darbam un sadarbības vides SharePoint integrāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmā Skype darbam ievadītais meklēšanas vaicājums tiek sūtīts uz uzņēmuma sadarbības vidi SharePoint Server. Programmā Skype darbam tiek apstrādāta no SharePoint saņemtā atbildes informācija un tiek parādīti meklēšanas rezultāti un ar tiem saistīta informācija. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lietotāja ievadītā informācija tiek sūtīta uz sadarbības vidi SharePoint, lai iegūtu meklēšanas rezultātus, kas tiek parādīti programmā Skype darbam.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var organizācijā iespējot un atspējot prasmju meklēšanu. Ja prasmju meklēšana ir iespējota, var meklēt prasmes, veicot tālāk aprakstītās darbības.

 1. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklējamo prasmi.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Prasmes.

 3. Skatiet rezultātus.

Viedā apgriešana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja lietotājs videokonferences laikā koplieto video, viedā apgriešana nosaka lietotāja galvas atrašanās vietu tīmekļa kameras uzņemtajā attēlā, izmantojot sejas noteikšanas līdzekli. Pēc tam, kad lietotāju galvenā atrašanās vieta ir noteikta, Skype darbam klients pārveido to koordinātās un pievieno koordinātes video bitu straumēšanai, ko tas sūta. Saņemošais Skype darbam klients izmanto šo informāciju, lai apgrieztu ienākošā video bitu plūsmu no tās pamata (ainavas) proporcijas atbilstoši taisnstūra koordinātām, lai centrētu lietotāja galvu apgrieztajā videoklipā. Viedā apgriešana ir reāllaika funkcija, kas nepārtraukti pārrauga lietotāja kustības, koriģējot video bitu plūsmā ievietotās koordinātes, ļaujot saņēmējam Skype darbam klientam pielāgot video apgriešanu, paturot lietotāju galvas centrētu video skatā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: video bitu straumei tiek pievienota informācija par lietotāja sejas koordinātām viņu tīmekļa kameras uzņemtajā attēlā. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: koordinātas tiek izmantotas, lai apgrieztu pareizo ienākošā video daļu.

Izvēle/vadība: šo līdzekli nevar atspējot.

Piezīme.:  Iepriekšējās paaudzes Lync klientu un mobilajām ierīcēm paredzēto programmas Lync versiju lietotājiem tiks rādītas pilnas nosūtītā video proporcijas.

Sarunas cilnēs

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: cilnēs sakārtotas sarunas sniedz lietotājam iespēju vienlaikus vienā logā ar vairākām cilnēm skatīt un pārvaldīt vairākas aktīvas sarunas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šo līdzekli var izmantot, lai skatītu visas aktīvās sarunas vienā sarunas logā.

Izvēle/vadība: cilnēs sakārtotas sarunas pēc noklusējuma ir izslēgtas, un lietotājam šis līdzeklis ir jāieslēdz.

Vienotā kontaktpersonu krātuve

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: vienotā kontaktu krātuve ietver trīs tālāk norādītos galvenos līdzekļus.

 • Meklēšanas sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina globālā adrešu saraksta (GAL) kontaktpersonu sapludināšanu ar lietotāja programmas Outlook kontaktpersonām, lai lietotājam meklējot kādu kontaktpersonu, meklēšanas rezultātos tiktu parādīts tikai viens ieraksts.

 • Kontaktpersonu sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina programmas Outlook un globālā adrešu saraksta (GAL) ierakstu kontaktinformācijas apkopošanu, nosakot e-pasta adrešu un/vai pierakstīšanās identifikatoru atbilstību. Kad ir noteikta atbilstība, programmatūrā Skype darbam tiek apkopti dati no trim datu avotiem (programmas Outlook, globālā adrešu saraksta (GAL) un klātbūtnes informācijas). Apkopotie dati tiek rādīti dažādos lietotāja interfeisa komponentos, tostarp meklēšanas rezultātos, kontaktpersonu sarakstā un kontaktpersonas vizītkartē.

 • Programmas Outlook kontaktpersonu izveide atbilstoši programmas Skype darbam kontaktpersonām (kontaktpersonu sinhronizācija) — programma Skype darbam nodrošina programmas Outlook kontaktpersonu izveidi atbilstoši visām lietotāja kontaktpersonām, kas ir ietvertas noklusējuma kontaktpersonu mapē, ja lietotājs izmanto programmas Microsoft Exchange Server 2010 vai jaunākas tās versijas pastkasti. Izveidojot programmas Outlook kontaktpersonu atbilstoši katrai programmas Skype darbam kontaktpersonai, lietotāji var piekļūt programmas Skype darbam kontaktinformācijai, izmantojot programmu Outlook, Outlook Web Access, kā arī mobilās ierīces, kas nodrošina kontaktpersonu sinhronizēšanu ar programmu Exchange.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmā Skype darbam tiek apkopota kontaktinformācija no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook. Šī informācija tiek izmantota programmas Skype darbam iekšējās darbībās. Veidojot programmas Outlook kontaktpersonas, programma Skype darbam veic klātbūtnes informācijā, pakalpojumā Active Directory un programmā Outlook ietvertās kontaktinformācijas ierakstīšanu programmā Exchange. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook iegūtā kontaktinformācija tiek rādīta programmas Skype darbam lietotāja interfeisā (kontaktpersonu sarakstā, kontaktpersonas vizītkartē, meklēšanas rezultātos utt.). Izmantojot kontaktpersonu sinhronizāciju (iepriekš sniegtā saraksta trešais elements), šo informāciju var ierakstīt arī programmā Exchange.

Izvēle/vadība: lai iespējotu vai atspējotu kontaktpersonu sinhronizāciju, veiciet tālāk norādītās darbības:

 1. Skype darbam galvenā loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Opcijas (zobrata ikona).

 2. Dialoglodziņā Skype darbam — opcijas noklikšķiniet uz Personisks.

 3. Sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks mainiet iestatījumus, atzīmējot vai notīrot vajadzīgās izvēles rūtiņas.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Lietotāja izvēles iespējas — dialoglodziņa Skype darbam— opcijas sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks lietotājs var izvēlēties Microsoft Exchange vai Microsoft Outlook.

Balss kvalitātes uzlabojumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Skype darbam rāda lietotājam paziņojumus, lai palīdzētu uzlabot zvana kvalitāti, ja zvana laikā programma atklāj problēmas saistībā ar ierīci, tīklu vai datoru.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programma Skype darbam vāc informāciju par lietotāja audio ierīces iestatījumiem, tīkla iestatījumiem un citiem multivides savienojumiem, lai noteiktu audio kvalitātes. Ja Skype darbam balss saziņas laikā atklāj, ka tiek negatīvi ietekmēta skaņas kvalitāte, lietotājs tiek informēts, ka ir radusies ar balss kvalitāti saistīta problēma. Citiem sarunas dalībniekiem tiek rādīts tikai paziņojums par to, ka lietotājs izmanto ierīci, kas pasliktina skaņas kvalitāti. Viņiem netiek sniegta informācija par to, kādu ierīci lietotājs izmanto. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citiem zvana dalībniekiem nosūtītā informācija palīdzēs viņiem uzlabot zvana kvalitāti.

Izvēle/vadība: paziņojumus par sarunu skaņas kvalitāti var iespējot vai atspējot uzņēmuma administrators.

Sadarbība baltajā tāfelē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sadarbība baltajā tāfelē nodrošina lietotājiem iespēju izveidot un koplietot virtuālu balto tāfeli, kur sesijas dalībnieki var veikt piezīmes, zīmējumus un importēt attēlus, lai sapulcēs un sarunās kopā ar citiem lietotājiem strādātu ar tiem.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: baltajās tāfelēs veiktās anotācijas ir redzamas visiem dalībniekiem. Saglabājot balto tāfeli, tā kopā ar visām anotācijām tiek glabāta pakalpojumā Lync Server. Tā tiks glabāta serverī atbilstoši administratora iestatītajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: baltā tāfele uzlabo sadarbību, sniedzot sapulces dalībniekiem iespēju apspriest idejas, radīt jaunas idejas, veikt piezīmes un citas darbības.

Izvēle/vadība:

 1. Sarunas logā novietojiet rādītāju virs pogas Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes.

 2. Cilnē Pašlaik noklikšķiniet uz Baltā tāfele.

Sapulču īpašnieki var ierobežot pieejamību lejupielādei, ņemot vērā dalībnieka lomu (rīkotājs, prezentētāji, visi), veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Novietojiet rādītāju virs Kopīgot saturu un vadīt sapulces aktivitātes.

 2. Cilnē Pašlaik noklikšķiniet uz Pārvaldīt rādāmo saturu.

 3. Dialoga Rādāmais saturs sadaļā Atļaujas pieejamajā nolaižamajā sarakstā atlasiet nepieciešamo opciju.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Ja kādai lomai ir ierobežota piekļuve baltajai tāfelei, tad baltā tāfele nebūs redzama lietotāju, kam ir šī loma, satura sarakstā, un viņi to nevarēs saglabāt savā datorā.

Uz lapas sākumu

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×