Microsoft Office InfoPath tastatūras īsinājumtaustiņi

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Šajā palīdzības tēmā aprakstīti īsinājumtaustiņi veicamajiem uzdevumiem Microsoft Office InfoPath 2007, piemēram, uzdevumus, noformējot veidlapas veidnes. Šie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Citu tastatūras izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Ja tastatūrā viens vai vairāki īsinājumtaustiņi ir jānospiež reizē, tie tiek atdalīti ar plus zīmi (+). Ja tastatūrā viens taustiņš jānospiež uzreiz pēc otra, tie tiek atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet tabulācijas taustiņu, atlasiet Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Šajā rakstā

Veidlapas veidnes noformēšana

Palīdzības saņemšana

Palīdzības logā

Izmantojot izvēlnes, rīkjoslas un uzdevumrūtīm

Izmantojot dialoglodziņu

Microsoft Office pamati

Veidlapas veidnes noformēšana

Veidlapu veidņu izstrādi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Noformēt jaunu veidlapas veidni

CTRL+SHIFT+D

Piezīme.: Ja ir atvērts dialoglodziņš Darba sākšana , nospiediet taustiņu TAB, līdz tiek atlasīts noformēt veidlapas veidni , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Atvērt dialoglodziņu Atvērt noformējuma režīmā

CTRL+O vai CTRL+F12

Parādīt uzdevumrūti Noformējuma uzdevumi

ALT+N

Priekšskatīt pašreizējo veidlapas veidni

CTRL+SHIFT+B

Atrast vārdu vai frāzi

CTRL+F

Aizstāt vārdu vai frāzi

CTRL+H

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu

CTRL+X

Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu

CTRL+C

Ielīmēt tekstu vai vienumu

CTRL+V

Drukāt pašreizējo veidlapas veidni

CTRL+P

Parādīt atlasītās vadīklas rekvizītus

ALT+ENTER

Ievietot vadīklu.

ALT + I, C

Atlasīt iepriekšējo vadīklu

CTRL+< (zīme mazāks nekā) vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Atlasīt nākamo vadīklu

CTRL+> (zīme lielāks nekā) vai tabulēšanas taustiņš

Atveriet Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Atveriet Microsoft Office izstrādātāju centrs tīmekļa vietni, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

ALT + H, ES

Hipersaites ievietošana.

CTRL+K

Atlasīt līdz rindkopas sākumam

CTRL+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt līdz rindkopas beigām

CTRL+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt tekstu, grafiku vai lauku, kas atrodas vienu rindiņu augstāk vai vienu rindiņu zemāk

SHIFT+augšupvērstā bultiņa vai SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Ievietot rindiņas pārtraukumu

SHIFT+ENTER

Ievietot eiro simbolu

CTRL+ALT+E

Teksta formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Noņemt visu formatējumu

CTRL+atstarpes taustiņš

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam treknraksta formatējumu

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam pārsvītrojuma formatējumu

ALT+SHIFT+K

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam augšraksta formatējumu

CTRL+SHIFT+vienādības zīme

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam apakšraksta formatējumu

CTRL+vienādības zīme

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam parasto stilu.

CTRL+SHIFT+N

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam stilu Virsraksts 1.

ALT+CTRL+1

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt stilu Virsraksts 2

ALT+CTRL+2

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam stilu Virsraksts 3.

ALT+CTRL+3

Lietot vai noņemt atlasītajai rindkopai saraksta ar aizzīmēm formatējumu

CTRL+SHIFT+L

Palielināt rindkopas atkāpi no kreisās puses

CTRL+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

CTRL+SHIFT+M

Līdzināt atlasīto rindkopu

CTRL+J

Līdzināt atlasīto rindkopu pa labi

CTRL+R

Centrēt atlasīto rindkopu

CTRL+E

Līdzināt atlasīto rindkopu pa kreisi

CTRL+L

Atlasītajā tekstā palielināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+komats

Atlasītajā tekstā samazināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+punkts

Atvērt uzdevumrūti Fonts.

CTRL+D

Darbs ar tabulām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atkārtotas tabulas ievietošana.

ALT + I, G

Mainīt kolonnas platumu pa kreisi no apmales, nemainot citu kolonnu platumu

Turēt nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek vilkta kolonnas apmale

Mainīt tās rindas augstumu, kas atrodas virs vai zem apmales, nemainot citu rindu augstumu

Piezīme.: Lai atrastu rindas, kurās ir iestatīts minimālais augstums, šis īsinājumtaustiņš maina rindu virs apmales augstumu. Rindas minimālo augstumu nosaka vairāki nosacījumi, ieskaitot to, vai tajā ir teksts vai vadīklas.

Turēt nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek vilkta rindas apmale.

Visām atlasītajām rindām un kolonnām mainīt vienādu augstumu un platumu

Turēt nospiestu taustiņu ALT, kamēr tiek vilkta rindas vai kolonnas apmale

Pārvietoties tabulā no iepriekšējās šūnas uz nākamo

TAB vai SHIFT + TAB
nospiežot TABULĒŠANAS tabulai tiek pievienota jauna rinda, ja taustiņu, kamēr kursors ir novietots pēdējās rindas pēdējā šūnā.

Atlasīt tabulas šūnu vai atcelt atlasi

F2

Korekciju veikšana un izmaiņu saglabāšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

Piezīme.: Ir atzīmēta izvēles rūtiņa pārbaudīt pareizrakstību rakstīšanas laikā (nospiediet taustiņu kombināciju ALT + T un pēc tam nospiediet taustiņu O).

ALT+F7

Saglabāt vai publicēt pašreizējo veidlapas veidni

Piezīme.: Nospiežot šo saīsni, tiek atvērts dialoglodziņš, kurā tiek piedāvāts saglabāt vai publicēt veidlapas veidni. Ja vēlaties šo dialoglodziņu paslēpt, nospiežot ALT+SHIFT+F2, tiks parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā.

ALT+SHIFT+F2

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Saglabāt pašreizējo veidlapas veidni

SHIFT+F12

Priekšskatīšana pirms drukāšanas pievienošana veidlapas veidnei

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt dialoglodziņu Drukas priekšskatījums

ALT+F, V

Pārvietoties uz nākamo lapu

ALT+labā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo lapu

ALT+kreisā bultiņa

Tuvināt un iegūt tuvu veidlapas veidnes skatu

ALT+vienādības zīme

Tālināt un iegūt plašāku veidlapas veidnes skatu samazinātā lielumā

ALT+pārnesumzīme

Uz lapas sākumu

Palīdzības saņemšana

Palīdzības loga izmantošana

Palīdzības logā var piekļūt Microsoft Office palīdzības saturam. Tajā ir parādītas tēmas, kā arī cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Palīdzības loga aizvēršana.

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+TAB

Atgriezieties programmā InfoPath 2007 palīdzība un padomi darbā ar sākuma.

ALT+HOME

Atlasīt nākamo vienumu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Veikt noklusējuma darbību atlasītajam vienumam

ENTER

Sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

TAB vai SHIFT+TAB

Sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+TAB

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

Augšupvērstā bultiņa, lejupvērstā bultiņa

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

PAGE UP, PAGE DOWN

Parādīt palīdzības loga komandu izvēlni. (Palīdzības logam jābūt aktīvam fokusam. Nospiest F1.)

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

Piezīme.: Ja pašreizējā palīdzības tēma nav aktīvais logs, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli

F6, lejupvērstā bultiņa

Ierakstiet tekstu lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus.

F6, lejupvērstā bultiņa (nospiediet atkārtoti)

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu, lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt .

F6

Koka skata satura rādītājā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Koka skata satura rādītājā izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Atlasīt nākamo hipersaiti vai Rādīt visus vai Paslēpt visus, kas atrodas tēmas augšdaļā

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējo hipersaiti

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Veikt atlasītās hipersaites, saites Rādīt visus vai Paslēpt visus darbības

ENTER

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu

CTRL+P

Rakstīt meklēšanas jautājumu

Pirms varat ierakstīt meklēšanas jautājumu, ir jāatlasa lodziņā ierakstiet jautājumu, lai saņemtu palīdzību .

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēļņu joslu.

 2. Nospiediet taustiņu TAB, līdz kursors tiek rādīts lodziņā ierakstiet jautājumu, lai saņemtu palīdzību .

 3. Ierakstiet savu jautājumu.

 • Lai iesniegtu meklējamo terminu, kas ir ierakstīts, lodziņā ierakstiet jautājumu, lai saņemtu palīdzību , nospiediet taustiņu ENTER.

Uz lapas sākumu

Izmantojot izvēlnes, rīkjoslas un uzdevumrūtīm

Atvēršana un izmantošana izvēlņu joslas un rīkjoslas

Pirms varat pārvietot vai mainīt izmērus rīkjoslu, tas vispirms ir jāatlasa.

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēļņu joslu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + TAB, TAB, lai atlasītu rīkjoslu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas .

 4. Nospiediet taustiņu S vai M , lai atlasītu komandu Pārvietot vai lielumu .

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietojiet rīkjoslu.

CTRL + bulttaustiņi

Atdokotu rīkjoslu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA (nospiediet atkārtoti)

Lai rīkjoslu dokotu vertikāli kreisajā vai labajā pusē ekrāna.

KREISĀ bultiņa vai labā bultiņa (nospiediet atkārtoti)

Atlasītu izvēlnes joslu vai vienlaikus aizvērt atvērt izvēlni un apakšizvēlni.

ALT vai F10

Atlasītu uzdevumrūti vai rīkjoslu, nospiežot F10 vai ALT, lai atlasītu izvēļņu joslu. Nospiediet taustiņu TAB, lai pārvietotu fokusu starp atvērtām rīkjoslām, izvēlņu joslas un uzdevumu rūtis.

CTRL + TAB vai taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + TAB

Kad ir atlasīta rīkjosla vai izvēļņu josla, atlasiet nākamo pogas vai izvēlnes rīkjoslā.

Tabulēšanas taustiņš vai labā bultiņa

Kad ir atlasīta rīkjosla vai izvēļņu josla, atlasiet iepriekšējo pogas vai izvēlnes rīkjoslā.

SHIFT + TAB vai bultiņa pa kreisi

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai vai komandai darbību.

ENTER

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Lai parādītu virsrakstjoslas īsinājumizvēlni.

ALT+atstarpes taustiņš

Kad ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne, atlasīt nākamo komandu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Kad ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne, atlasīt iepriekšējo komandu.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasiet izvēlni pa kreisi. Kad ir atvērta apakšizvēlne, pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasiet izvēlni pa labi. Kad ir atvērta apakšizvēlne, pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasiet pirmo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē.

HOME

Atlasītu pēdējo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē.

END

Aizvērt atvērtu izvēlni. Kad ir atvērta apakšizvēlne, aizvērt tikai apakšizvēlni.

ESC

Lai atvērtu atlasīto izvēlni.

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Kad ir atvērta īsinājumizvēlne, rādīt pilnu komandu kopu.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārslēgšanās starp uzdevumrūti un aktīvo veidlapas veidni.

F6

Atlasīt nākamo vienumu uzdevumrūtī.

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējo vienumu uzdevumrūtī.

SHIFT+TAB

Piezīme.: Var izmantot tastatūru, lai atlasītu jebkuru izvēlnes komandu izvēļņu joslā. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēļņu joslu. Nospiediet izvēlnes elementa nosaukuma, kas satur komandu, kuru vēlaties pasvītroto burtu.

Atvēršana un izmantošana uzdevumrūtīm

Pirms varat strādāt ar uzdevumrūti, vispirms atveriet to un pēc tam atlasiet to.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F1, lai atvērtu uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu F6, lai atlasītu izvēļņu joslu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai parādītu uzdevumrūts opciju izvēlni.

 4. Nospiediet taustiņu M vai S , lai atlasītu komandu Pārvietot vai lielumu .

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt uzdevumrūti Noformējuma uzdevumi

ALT+N

Pārvietoties programmas logā no rūts uz uzdevumrūti pulksteņrādītāja kustības virzienā. Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

Piezīme.: Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet, nospiežot taustiņu ALT, novietot fokusu izvēļņu joslā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam)

SHIFT+F6

Uzdevumrūts izmēru maiņa (kad ir atlasīta komanda lielums ).

Bulttaustiņi

Uzdevumrūts pārvietošana (kad ir atlasīta komanda Pārvietot ).

Bulttaustiņi

Lai atvērtu uzdevumrūti vai paslēptu pašreizējo uzdevumrūti.

CTRL+F1

No aktīvā programmas loga pārvietotos uz uzdevumrūti. (Iespējams, ka uz vairāk nekā vienu reizi nospiediet taustiņu F6).

F6

Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Iespējams, taustiņu kombinācija CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ būs jānospiež vairākas reizes.)

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Lai atvērtu uzdevumrūts opciju izvēlni.

CTRL+atstarpes taustiņš

Aizvērt izvēlni, ja tā ir pašlaik atvērtais vai pārejiet atpakaļ uz veidlapas veidnes.

ESC

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo opciju uzdevumrūtī.

Tabulēšanas taustiņš

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt iepriekšējo opciju uzdevumrūtī.

SHIFT+TAB

Pārvietot augšup starp atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm vai pārvietoties starp opcijām opciju grupā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot uz leju starp atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm vai pārvietoties starp opcijām opciju grupā.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

ENTER

Atvērt īsinājumizvēlni veidlapas veidnē vai atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam uzdevumrūts vienumam.

SHIFT+F10

Ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne, atlasīt pirmo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē.

HOME

Ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne, atlasīt pēdējo komandu izvēlnē vai apakšizvēlnē.

END

Pārvietot uz augšu no atlasītā uzdevumrūts saraksta.

CTRL+HOME

Pārvietot uz atlasītā uzdevumrūts saraksta beigām.

CTRL+END

Uz lapas sākumu

Izmantojot dialoglodziņu

Piekļuve un izvēloties opciju dialoglodziņos

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Atvērt noformējuma režīmā

CTRL+O vai CTRL+F12

No atvērta dialoglodziņa pārvietoties atpakaļ uz veidlapas veidni (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību)

ALT+F6

Pārvietoties uz nākamo opciju

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni

CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo kategoriju

Tabulēšanas taustiņš

Piezīme.: Kad ir atlasīta kategorija, izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz vēlamo kategorijas nosaukumu.

Pārslēgties uz iepriekšējo kategoriju

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Piezīme.: Kad ir atlasīta kategorija, izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz vēlamo kategorijas nosaukumu.

Sarakstā vai opciju grupā pārvietoties starp opcijām

Bulttaustiņi

Veikt atlasītās pogas darbību vai atzīmēt izvēles rūtiņu vai notīrīt to

Atstarpes taustiņš

Atvērt aizvērtu sarakstu un pārvietoties uz noteiktām saraksta opcijām

Pirmais nolaižamā saraksta opcijas burts

Atlasīt opciju vai atzīmēt izvēles rūtiņu vai notīrīt to

ALT+opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstu

Lejupvērstā bultiņa

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu vai atcelt komandu un pēc tam aizvērt dialoglodziņu

ESC

Izpildīt atlasīto komandu

ENTER

Doties uz iepriekšējo mapi

ALT+1

Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape

ALT+2

Dzēst atlasīto mapi vai failu

ALT+3

Izveidot atvērtā mapē jaunu apakšmapi

ALT+4

Pārslēgties starp skatiem Sīktēli, Mozaīka, Ikonas, Saraksts, Detaļas, Rekvizīti un Priekšskatījums

ALT+5

Parādīt atlasītās mapes vai faila īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Atveriet Meklēt vai saglabāt saraksts (tiek dēvēts par adrešu joslu operētājsistēmā Windows Vista).

F4

Dialoglodziņā Atvēršana, Atvērt noformējuma režīmā vai Saglabāt kā atjaunināt mapi vai failu sarakstu

F5

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir lauks, kurā var ierakstīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām

SHIFT+END

Uz lapas sākumu

Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas vai minimizēt.

CTRL+F5

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

CTRL+F6

Ja ir atvērti vairāki logi, pārslēgšanās uz iepriekšējo logu.

CTRL+SHIFT+F6

Lai izpildītu komandu Pārvietot (loga izvēlnē vadīkla ), kad dokumenta logs nav maksimizēts. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu logu, un pēc tam nospiediet taustiņu ESC, kad pabeigta.

CTRL+F7

Lai izpildītu komandu mainīt izmērus (loga izvēlnē vadīkla ), kad dokumenta logs nav maksimizēts. Nospiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ESC, kad pabeigta.

CTRL+F8

Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās)

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu, kuram ir mainīti.

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Pārvietošanās tekstā

Lai

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×