Microsoft 365 lietojuma analīze

Microsoft 365 lietojuma analīze tagad ir pieejama arī Office 365 US Government kopienai.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

Microsoft 365 lietojuma analīzes pārskats

Izmantojiet Microsoft 365 lietojuma analīzi pakalpojumā Power BI, lai gūtu ieskatus par to, kā jūsu organizācija ievieš dažādus pakalpojumus pakalpojumā Office 365, lai nodrošinātu saziņu un sadarbību. Varat vizualizēt un analizēt Office 365 lietojuma datus, izveidot pielāgotas atskaites un kopīgot datus savā organizācijā un iegūt informāciju par to, kā noteikti reģioni vai nodaļas izmanto Office 365.

Microsoft 365 lietojuma analīze ir satura pakotne, kas ļauj piekļūt iebūvētam informācijas panelim, kas nodrošina visaptverošu pārskatu par pēdējiem 12 mēnešiem un ietver dažādas iebūvētas atskaites. Katrā atskaitē sniegta specifiska lietojuma informācija. Informācija par konkrētu lietotāju ir pieejama par pēdējo pilno kalendāro mēnesi.

Datu modelis, kas nodrošina satura pakotnes darbību, ietver lietotāja atribūtus no Active Directory, sniedzot iespēju atsevišķās atskaitēs izveidot rakurstabulas. Ietverti šādi Active Directory atribūti: atrašanās vieta, nodaļa un organizācija.

Skatiet tēmu Microsoft 365 lietojuma analīzes iespējošana, lai sāktu datu apkopošanu.

Ekrānuzņēmums, kurā redzams apgūšanas satura pakotnē iekļauto atskaišu saraksts

Microsoft 365 lietojuma analīze ietver vairākas atskaites, tostarp:

  • Apgūšanas pārskata atskaite — sniedz visaptverošu kopsavilkumu par apgūšanas tendencēm. Izmantojiet šajā sadaļā esošās atskaites, lai uzzinātu, kā jūsu lietotāji ir apguvuši Office 365, kā arī to, kā ir mainījies atsevišķu pakalpojumu lietojums katru mēnesi. Varat redzēt piešķirto licenču skaitu, cik daudz no tām aktīvi izmanto lietotāji jūsu organizācijā, cik daudz lietotāju ir atkārtoti lietotāji un cik daudz lietotāju izmanto produktu pirmoreiz.

  • Produkta lietojuma atskaite — sniedz padziļinātu ieskatu katra pakalpojuma galvenajās aktivitātēs. Izmantojiet šajā sadaļā esošās atskaites, lai uzzinātu, kā jūsu lietotāji izmanto Office 365.

  • Izmantotās krātuves atskaite — izmantojiet šo atskaiti, lai sekotu līdzi pastkastu, OneDrive un SharePoint vietņu izmantotajai mākoņkrātuvei. Varat to izmantot, lai pārliecinātos, vai lietotāji jūsu organizācijā ievēro ierobežojumus, vai arī izlemtu par papildu krātuves resursu iegādi.

  • Saziņas atskaite — varat uzzināt, vai lietotāji jūsu organizācijā saziņai izmanto Teams, Yammer, e-pastu vai Skype zvanus. Varat novērot, vai redzamas pārmaiņas saziņas rīku izmantošanā jūsu darbinieku vidū.

  • Sadarbības atskaite — uzziniet, kā lietotāji jūsu organizācijā izmanto OneDrive un SharePoint, lai glabātu dokumentus un sadarbotos, un kā šīs tendences mainās katru mēnesi. Varat arī redzēt, cik daudz lietotāju koplieto dokumentus iekšēji vai ārēji un cik daudz SharePoint vietņu vai OneDrive kontu viņi aktīvi izmanto.

  • Office aktivizēšanas atskaite — sekojiet līdzi Office 365 ProPlus, Project un Visio aktivizācijām savā organizācijā. Katrs lietotājs ar Office licenci var instalēt produktus līdz piecās ierīcēs. Izmantojiet šajā sadaļā iekļautās atskaites, lai redzētu to ierīču tipus, kurās lietotāji ir instalējuši Office programmas.

  • Atskaite par piekļuvi no jebkuras vietas — sekojiet līdzi, kādus klientus un ierīces lietotāji izmanto, lai izveidotu savienojumu ar e-pastu, Skype darbam vai Yammer.

  • Atsevišķu pakalpojumu lietojuma atskaites — lietojuma atskaites ir pieejamas atsevišķiem pakalpojumiem. Šajās atskaitēs ir iekļauta specifiska informācija par attiecīgā pakalpojuma lietojumu. Exchange lietojums, Teams lietojums un Yammer lietojums ir tikai daži šo atskaišu piemēri.

  • Atsevišķu pakalpojumu lietotāju darbību atskaites — lietotāju darbību atskaites ir pieejamas atsevišķiem pakalpojumiem. Šīs atskaites sniedz lietotāja līmeņa lietojuma datus apvienojumā ar Active Directory atribūtiem.

Varat piekļūt detalizētām atskaitēm par katru sfēru, noklikšķinot uz datu tabulām. Varat redzēt iebūvētās atskaites, noklikšķinot uz cilnēm vietnes apakšā, kad skatāt atskaites. Detalizētus norādījumus lasiet tēmā Microsoft 365 lietojuma analīzes atskaišu navigācija un lietošanaun Microsoft 365 lietojuma analīzes atskaišu pielāgošana.

Bieži uzdotie jautājumi

Jautājums

Atbilde

Vai šī satura pakotne būs pieejama iegādes veidā vai bez maksas?

Satura pakotne ir pieejama visiem lietotājiem bez maksas. Jums ir jāreģistrējas bezmaksas Power BI pakalpojumam, lai piekļūtu satura pakotnei. Varat arī pielāgot informācijas paneļus un atskaites bezmaksas Power BI pakalpojumā.

Lai koplietotu informācijas paneļus ar citiem, gan lietotājiem, kuri veic kopīgošanu, gan lietotājiem, ar ko tiek koplietots informācijas panelis, jābūt piekļuvei pakalpojumam Power BI Pro vai Power BI Premium.

Kurš var izveidot savienojumu ar Microsoft 365 lietojuma analīzi?

Lai izveidotu savienojumu ar satura pakotni, jums ir jābūt piešķirtai kādai no šīm lomām: globālais administrators, atskaišu lasītājs, Exchange administrators, Skype darbam administrators vai SharePoint administrators. Papildinformāciju skatiet tēmās Office 365 administratora lomas.

Kas var pielāgot Microsoft 365 lietojuma analīzes informācijas paneļus un atskaites?

Tikai tas lietotājs, kurš izveidoja sākotnējo savienojumu ar satura pakotni, var pielāgot informācijas paneli vai izveidot jaunas atskaites Power BI tīmekļa interfeisā. Papildu instrukcijas skatiet tēmā Atskaišu pielāgošana Microsoft 365 lietojuma analīzē.

Vai es varu pielāgot informācijas paneļus un atskaites Microsoft 365 lietojuma analīzē tikai no Power BI tīmekļa interfeisa?

Papildus informācijas paneļa un atskaišu pielāgošanai no Power BI tīmekļa interfeisa lietotāji var izmantot Power BI Desktop, lai izveidotu tiešu savienojumu ar Office 365 atskaišu izveides pakalpojumu un izveidotu savas atskaites.

Kā iegūt pbit failu, ar ko ir saistīts šis informācijas panelis?

Lietotāji var piekļūt pbit failam no Microsoft lejupielādes centra.

Kas var skatīt informācijas paneļus un atskaites Microsoft 365 lietojuma analīzē?

Lietotājs, kas izveidojis savienojumu ar satura pakotni, var koplietot satura pakotni ar citiem, izmantojot koplietošanas funkciju. Power BI licencei nepieciešams, lai abiem lietotājiem, gan tam, kurš kopīgo informācijas paneli, gan tam, ar kuru tiek kopīgots informācijas panelis, būtu piekļuve Power BI Pro vai Power BI Premium.

Vai visi lietotāji var kopīgot informācijas paneli, vai arī to var tikai lietotājs, kas izveidojis savienojumu ar informācijas paneli?

Kopīgojot informācijas paneli, varat atļaut lietotājiem tālāk kopīgot informācijas paneli ar citiem, vai arī to neļaut. Varat iestatīt šo opciju koplietošanas laikā.

Vai iespējams vienlaikus strādāt un pielāgot vienu satura pakotni darbam ar lietotāju grupu?

Jā. Lai iespējotu administratoru grupai kopīgu darbu vienā satura pakotnē, varat izmantot Power BI programmas darbvietas funkciju. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet tēmu Kā nodrošināt sadarbību un koplietot informācijas paneļus un atskaites?

Kādiem laika periodiem ir pieejami dati?

Lielākajā daļā atskaišu ir redzami dati par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Taču dažās diagrammās, iespējams, redzams mazāk vēstures datu, jo datu apkopošana par dažādiem produktiem un atskaitēm tika sākta atšķirīgos laikos, tāpēc dati par pilniem 12 mēnešiem var nebūt pieejami. Visas atskaites galu galā tiks aizpildītas ar 12 mēnešus ilgu vēsturi. Atskaitēs ar lietotāja līmeņa informāciju redzami dati par iepriekšējo pilno mēnesi.

Kādi dati ir iekļauti satura pakotnē?

Satura pakotnē esošie dati šobrīd aptver to pašu darbību metrikas kopu, kas pieejama Office 365 lietojuma darbību atskaitēs. Atskaites tiek pievienotas lietojuma darbību atskaitēm, un tās turpmākajā laidienā tiks pievienotas satura pakotnē.

Kā atšķiras satura pakotnes dati no datiem lietojuma atskaitēs administrēšanas centrā?

Satura pakotnē redzamie dati atbilst datiem, kas redzami darbību atskaitēs Office 365 administrēšanas centrā. Galvenās atšķirības ir tādas, ka administrēšanas portālā dati ir pieejami par pēdējām 7/30/90/180 dienām, tikmēr satura pakotnē iekļauti dati par katru mēnesi līdz 12 mēnešu apjomā.

Papildus lietotāja līmeņa informācija satura pakotnē ir pieejama tikai par pēdējo pilno mēnesi tiem lietotājiem, kuriem tika piešķirta produkta licence un kas veica kādu darbību.

Kad izmantot satura pakotni un kad lietojuma atskaites administrēšanas centrā?

Office 365 lietojuma darbību atskaites ir labs sākuma punkts, lai izprastu Office 365 lietojumu un apgūšanu. Satura pakotne apvieno Office 365 lietojuma datus un jūsu organizācijas Active Directory informāciju, un tā sniedz administratoriem iespēju analizēt datu kopu, izmantojot Power BI vizuālās analīzes iespējas. Tādējādi administratori var ne tikai vizualizēt un analizēt Office 365 lietojuma datus, bet arī sadalīt tos pēc Active Directory rekvizītiem, piemēram, nodaļām, atrašanās vietas u. c. Viņi var izveidot arī pielāgotas atskaites un kopīgot iegūto informāciju ar organizāciju.

Cik bieži dati tiek atsvaidzināti?

Kad izveidojat savienojumu ar satura pakotni pirmo reizi, tā automātiski aizpilda datus par pēdējiem 12 mēnešiem. Pēc tam satura pakotnes dati tiek atsvaidzināti reizi nedēļā. Klienti var izvēlēties modificēt atsvaidzināšanas grafiku, ja viņu datu lietojums pieprasa citu atjaunināšanas intervālu.

Office 365 pakalpojums atsvaidzina datus katru dienu un nodrošina datus, kas ir 5-8 dienas latenti no pašreizējā datuma.

Satura datuma kolonna katrā datu kopā attēlo datu atsvaidzināšanas datumu satura pakotnē.

Kā definēt aktīvu lietotāju?

Aktīva lietotāja definīcija ir sastatīta ar aktīva lietotāja definīciju darbību atskaitēs Office 365 administrēšanas centrā.

Papildinformāciju skatiet aktīva lietotāja definīcijā.

Kādas SharePoint vietņu kolekcijas ir iekļautas SharePoint atskaitēs?

Pašreizējā satura pakotnes versijā iekļautas darbības ar failiem SharePoint grupas vietnēs un SharePoint grupas vietnēs.

Kādas grupas ir iekļautas Office 365 grupu lietojuma atskaitē?

Pašreizējā satura pakotnes versijā iekļauts Outlook grupu, Yammer grupu un SharePoint grupu lietojums. Tajā nav iekļautas grupas, kas saistītas ar Microsoft Teams vai Planner.

Kad būs pieejama satura pakotnes atjauninātā versija?

Nozīmīgas satura pakotnes izmaiņas tiks izlaistas divreiz gadā, un tas var ietvert jaunas atskaites vai jaunus datus. Nelielas izmaiņas atskaitēs var tikt izlaistas biežāk.

Vai iespējams integrēt datus no satura pakotnes esošajos risinājumos?

Satura pakotnē esošos datus iespējams izgūt, izmantojot Office 365 API (priekšskatījumā). Pirms izlaišanas tie tiks apvienoti ar Microsoft Graph atskaišu izveides API.

Vai plānots paplašināt satura pakotni, lai attēlotu lietojuma datus no citiem Microsoft produktiem?

Tas tiek uzskatīts par turpmāku uzlabojumu. Pārbaudiet Office 365 ceļvedi, vai nav pieejami atjauninājumi.

Kā izveidot rakurstabulas pēc uzņēmuma informācijas pakalpojumā Active Directory?

Uzņēmuma informācija ir iekļauta vienā no Active Directory laukiem satura pakotnē, un jūs varat redzēt to kā iepriekš iebūvētu filtru produkta lietotāju darbību atskaitēs. Tā ir pieejama kā kolonna tabulā UserState.

Vai iespējams paņemt papildu laukus no Active Directory?

Papildu pielāgojumi šajos datos ir iespējami, pievienojot Microsoft Graph atskaišu izveides API, lai ievilktu papildu laukus no Azure Active Directory un pievienotu datu kopai.

Vai iespējams apkopot satura pakotnē esošo informāciju no vairākiem abonementiem?

Šobrīd satura pakotne ir paredzēta vienam abonementam, jo tā ir piesaistīta akreditācijas datiem, kas sākotnēji tika izmantoti savienojuma izveidei ar šo pakotni.

Vai iespējams redzēt lietojumu pēc SKU (piemēram, E1, E3)?

Satura pakotnē lietojums tiek attēlots produkta līmenī. Tiek sniegti dati par dažādiem abonementiem, kas piešķirti lietotājiem, taču nav iespējams saistīt lietotāju darbības ar lietotājam piešķirto abonementu.

Vai satura pakotnē iespējams integrēt citas datu kopas?

Varat izmantot Power BI Desktop, lai izveidotu savienojumu ar Office 365 API (priekšskatījumā) un pievienotu papildu datu avotus apvienošanai ar satura pakotnes datiem.

Papildinformāciju skatiet dokumentā Pielāgošana.

Vai iespējams redzēt “svarīgāko lietotāju” atskaites par noteiktu laika periodu? Piemēram, par iepriekšējo mēnesi vai nedēļu?

Visās lietotāja līmeņa atskaitēs redzami apkopoti dati par iepriekšējo mēnesi.

Vai satura pakotne tiks lokalizēta?

Pašlaik šāda darbība nav paredzēta.

Man ir specifisks jautājums par manas organizācijas attēlotajiem datiem. Ar ko man sazināties?

Varat izmantot atsauksmju pogu Office 365 administrēšanas centra darbību pārskata lapā vai atvērt atbalsta gadījumu, lai saņemtu palīdzību darbā ar satura pakotni.

Kā partneri var piekļūt datiem?

Ja partnerim ir deleģētas administrēšanas tiesības, viņš var piekļūt satura pakotnei sava klienta vārdā.

Vai iespējams paslēpt atskaitēs identificējošu informāciju, piemēram, lietotāju vārdus, grupu un vietņu nosaukumus?

Jā, skatiet tēmu Kā padarīt apkopotos datus anonīmus.

Saistītās tēmas

Microsoft 365 lietojuma analīzes iespējošana
Microsoft 365 lietojuma analīzes atskaišu navigācija un lietošana
Office 365 lietojuma atskaišu aktīvais lietotājs
Microsoft 365 lietojuma analīzes problēmu novēršana
Microsoft 365 lietojuma analīzes datu modelis
Microsoft 365 lietojuma analīzes atskaišu pielāgošana

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×