Lietotāju datu importēšana no Microsoft Planner

Šajā rakstā aprakstīts, kā Office 365 globālais administrators var eksportēt datus konkrētam lietotājam no Microsoft Planner. Eksportētajos datos būs iekļauti dati par lietotāju, kas ietilpst plānotājā, kā arī dati, kas iekļauti plānos, kuros šis lietotājs bija iekļauts. Eksportēšanas process tiek veikts, izmantojot Windows PowerShell.

Piezīme.: Office 365 globālais administrators var eksportēt Microsoft Planner lietotāju telemetrijas datus, izmantojot datu žurnālu eksportēšanas rīkuMicrosoft pakalpojumu drošības kontroles portālā.

Prasības

Vispirms ir jāveic tālāk norādītās darbības.

 • Jums ir jābūt Office 365 globālajam administratoram, lai palaistu PowerShell skriptu, kas paredzēts jūsu plānotāja lietotāja datu eksportēšanai.

 • Nepieciešams lejupielādēt un Atarhivējiet plānotāja lietotāju datu eksportēšanas failus. Šie trīs faili ir PowerShell moduļi un PowerShell skripta fails, kas nepieciešams, lai eksportētu jūsu lietotāju datus.

  Piezīme.: Lejupielādējot šo pakotni, jūs piekrītat iekļautajai licencei un nosacījumiem.

Failu atbloķēšana

Lai lietotājam tie būtu PowerShell, jums ir jāatbloķē trīs faili, ko lejupielādējāt plānotāja lietotāja datu eksporta skripta pakotnē. Tas ir tāpēc, ka pēc noklusējuma ir aizliegts izpildīt no interneta lejupielādētos skriptus. Faili, kas jāatbloķē, ir šādi:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft. identitymodel. Clients. ActiveDirectory. dll

 • Microsoft. identitymodel. Clients. ActiveDirectory. windowsforms. dll

Lai atbloķētu šos failus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Failu pārlūkā dodieties uz atrašanās vietu, kur atarhivēt failus.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kāda no iepriekš norādītajiem unzipped failiem un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.

 3. Cilnē Vispārīgi atlasiet Atbloķēt.

  Faila atbloķēšana
 4. Noklikšķiniet uz Labi.

 5. Atkārtojiet šīs darbības pārējiem diviem failiem.

Lai eksportētu lietotāja saturu no Planner

Pēc failu atbloķēšanas veiciet tālāk norādītās darbības, lai eksportētu lietotāja datus no Planner:

 1. Startējiet Windows PowerShell. Sadaļā PowerShell ierakstiet šo informāciju, lai iespējotu tikai šajā sesijā lejupielādētos skriptus no interneta. Iespējams, būs jāapstiprina, ierakstot "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Ierakstiet šo, lai palaistu PlannerTenantAdmin PowerShell skriptu. Tādējādi tiks importēts modulis ar nepieciešamo cmdlet, lai palaistu eksportēšanu.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Piemēram, ja fails tiek glabāts programmā C:\AdminScript, ierakstiet:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Pēc skripta pabeigšanas izmantojiet Export-PlannerUserContent cmdlet, lai eksportētu lietotāja saturu no Planner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametrs

  Apraksts

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Izmantojiet Azure Active Directory ID vai tā lietotāja UPN, kuram vēlaties eksportēt saturu.

  -ExportDirectory

  Atrašanās vieta savu izvades failu glabāšanai. Mape jau ir jārāda.

  -Resursdatora nosaukums

  Šis parametrs ir jāizmanto tikai tad, ja Access Planner ir tikai resursdatora nosaukums, kas nav Task.Office.com. Piemēram, ja Access Planner izmantojat Tasks.office365.us, jūsu komandā iekļaujiet Tasks.office365.us .

  Piemēram, tālāk norādītās darbības eksportēs Adam Barr lietotāja informāciju no Planner, izmantojot savu UPN, un lejupielādēs eksportēšanas failus atrašanās vietas C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Jūs saņemsit aicinājumu veikt autentifikāciju. Piesakieties kā pats (Office 365 globālais administrators), nevis lietotāju, kuru vēlaties eksportēt.

 5. Pēc PowerShell cmdlet sekmīgas palaišanas atveriet savu eksportēšanas vietu, lai skatītu lietotāja eksportētos datu failus.

Kas tiek eksportēts un kā to lasīt

Pēc PowerShell cmdlet palaišanas, lai eksportētu lietotāja datus no Planner, jūs saņemsit divu veidu failus mapē lejupielādes atrašanās vieta.

 • Viens lietotāja fails JSON formātā ar informāciju par lietotāju.

 • Viens JSON fails katram plānam, kurā lietotājs:

  • Kam ir piešķirts uzdevums.

  • Ir izveidotais uzdevums.

Kā lasīt eksportētos failus

Varat izmantot šajā sadaļā esošo informāciju, lai palīdzētu jums izprast rekvizītus, kas tiek parādīti gan lietotāja, gan jūsu saņemto JSON failu plānošanā.

Lietotāja fails

Lietotāja faila nosaukums tiks iepriekš izlabots ar "lietotājs" un Microsoft Planner lietotāja ID. Tiem būs šādi rekvizīti:

Rekvizīts

Apraksts

User.Id

Microsoft Planner lietotāja ID.

User. ExternalId

Lietotāja Azure Active Directory ID.

Lietotājs. DisplayName

Lietotāja parādāmais vārds.

User. InternalDisplayName

Microsoft Planner parādāmais lietotājvārds.

User. UserPrincipalName

Lietotāja pamatnosaukums (UPN).

User. PrincipalType

Vērtība vienmēr ir "lietotājs".

User. UserDetailsId

Lietotāja detalizētās informācijas objekta unikālais identifikators.

User. ICalendarPublishEnabled

Ja tas ir patiess, plānam ir iespējota ICalendar koplietošana. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu plānotāja kalendāra skatīšana programmā Outlook .

User. OptedInNotifications

Paziņojumi, kuros lietotājs ir pieļāvis.

User. OptedOutNotifications

Paziņojumi, kurus lietotājs ir izvēlējies.

User. FavoritePlans

Grāmatzīme plāniem, kurus lietotājs ir uzmeklējis.

User.FavoritePlans.Id

Microsoft Planner plāna ID.

User. FavoritePlans. \B

Grāmatzīmei piešķirtais nosaukums.

User. FavoritePlans. OrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

User. RecentPlans

Lietotāja nesen atvērtie plāni.

User.RecentPlans.Id

Microsoft Planner plāna ID.

User. RecentPlans. \B

Grāmatzīmei piešķirtais nosaukums.

User. RecentPlans. LastAccess

Kad plāns pēdējoreiz tika atvērts.

Lietotājs. lietotāju. datu

Pielāgoti dati no Planner Web klienta.

Lietotājs. lietotāju. lietotāju. atslēga

Pielāgota datu atslēga.

Lietotāja. lietotāju datu vērtība

Pielāgota datu vērtība.

User. AssignedTaskOrdering

Lietotājam piešķirto uzdevumu kārtošanas secība.

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

Microsoft Planner ID plānam, kas ietver uzdevumu.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Microsoft Planner uzdevuma ID.

User. AssignedTaskOrdering. Order

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

User. AssignedTaskOrdering. title

Uzdevuma nosaukums.

Failu plānošana

Katram plāna faila nosaukumam tiks noteikts "plāns" un plāna Microsoft Planner ID. Katram failam būs šādi rekvizīti:

Rekvizīts

Apraksts

Plan.Id

Microsoft Planner plāna ID. 

Plāns. title

Plāna virsraksts.

Plāns. Owner

Plāna īpašnieks (grupa vai lietotāja entītija).

Plan.Owner.Id

Microsoft plānotāja ID entītijai (grupai vai lietotājam). 

Plāns. Owner. ExternalId

Azure Active Directory ID entītijai (grupai vai lietotājam).

Plāns. Owner. DisplayName

Īpašnieka parādāmais vārds (grupa vai lietotājs).

Plāns. Owner. UserPrincipalName

Lietotāja pamatnosaukums (UPN), ja īpašnieks ir lietotājs.  

Plāns. Owner. PrincipalType

Entītijas tips (grupa vai lietotājs).

Plāns. Izveidotais datums

Plāna izveides datums un laiks.

Plāns. CreatedBy

Lietotājs, kas izveidoja plānu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. CreatedByAppId

Programmas unikāls identifikators, kurā plāns tika izveidots.

Plāns. Mainītais datums

Datums un laiks, kad plāns pēdējoreiz tika atjaunināts.

Plāns. ModifiedBy

Tā lietotāja vārds, kas pēdējoreiz atjaunināja plānu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. PlanDetailsId

Objekta detalizēta informācija par plānu unikāls identifikators. 

Plāns. ICalendarPublishEnabled

Ja tas ir patiess, plānam ir iespējota ICalendar koplietošana. Papildinformāciju skatiet rakstā uzdevumu skatīšana kalendārā .

Plāns. CreateTaskCommentWhen

Notikumi, kas var izraisīt komentāra izveidi uzdevumam plānā.

Plāns. ReferencesToPlan

Ārējās sistēmas, kas ir saistītas ar plānu. Piemēram, Microsoft Planner plāna iegulšana Project Online darbvirsmas klientā.

Plāns. ReferencesToPlan. ExternalId

Ārējās sistēmas ID šim plānam.

Plāns. ReferencesToPlan. AssociationType

Ārējas lietojumprogrammas noteiktā plāna saite.

Plāns. ReferencesToPlan. Izveidotais datums

Datums un laiks, kad tika izveidots atsauces objekts.

Plāns. ReferencesToPlan. OwnerAppId

Tās lietojumprogrammas ID, kura izveidoja atsauci.

Plāns. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Atrašanās vietas rīvmaize, kas apraksta šo plānu.

Plāns. ReferencesToPlan. URL

Tieša saite uz lietojumprogrammu, kurā ir atsauce uz plānu.

Plāns. CategoryDescriptions

Pilna plāna kategoriju kopa.  Ir sešas no tām, kuras var vai nevar tikt lietotas.

Plāns. CategoryDescriptions. index

Kategorijas apraksta indekss (no 0 līdz 5).

Plan. CategoryDescriptions. Description

Atbilstošās kategorijas apraksta indeksa vērtības etiķetes teksts.

Plāns. PlanFollowers

Lietotāji, kas seko plānam.

Plāns. TimelineId

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. TimelineDisplaySettings

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. TimelineLockedWidth

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi

Uzdevumu objekti plānam.

Plan.Tasks.Id  

Uzdevuma unikāls identifikators.

Plāns. uzdevumi. virsraksts

Uzdevuma nosaukums.

Plāns. uzdevumi. kopuma ID

Microsoft Planner ID, kurā ir uzdevumā.

Plāns. uzdevumi. BucketName

Kausa nosaukums.

Plāns. uzdevumi. RecordsetSaveProgress

Uzdevuma pabeigšanas statuss no 0 līdz 100. 

Plāns. uzdevumi. StartDate

Datums, kad ir ieplānota uzdevuma sākšana.

Plāns. uzdevumi. piemērs

Datums, kad uzdevums ir paredzēts pabeigšanai.

Plāns. uzdevumi. ConversationThreadId

Sarunas unikāls identifikators no Microsoft Exchange.

Plāns. uzdevumi. PreviewType

Priekšskatījums, kas tiek rādīts uzdevumu kartītē.

Plāns. uzdevumi. OrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

Plāns. uzdevumi. CreatedBy

Lietotājs, kas izveidojis uzdevumu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. Izveidotais datums

Uzdevuma izveides datums.

Plāns. uzdevumi. CompletedBy

Lietotājs, kas pabeidzis uzdevumu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. CompletedDate

Uzdevuma izpildes datums.

Plāns. uzdevumi. ModifiedBy

Lietotājs, kurš pēdējoreiz atjauninājis uzdevumu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. Mainītais datums

Datums, kad uzdevums pēdējoreiz tika atjaunināts.

Plāns. uzdevumi. AppliedCategories 

No plāna CategoryDescriptions indeksa atlasītajām etiķetēm.

Plāns. uzdevumi. TaskDetailsId 

Uzdevuma detalizētās informācijas objekta unikālais identifikators.

Plāns. uzdevumi. apraksts

Uzdevuma apraksts.

Plāns. uzdevumi. AssignedToTaskBoardFormatId

Unikālais identifikators objektam, kas atrodas uzdevumu paneļa formātā.

Plāns. uzdevumi. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

Plāns. uzdevumi. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Pasūtījuma atgādinājums katram cesionārus.

Plāns. uzdevumi. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. AssignedTo:

Lietotājam, kam ir piešķirts uzdevums. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. Order

To uzdevumu pasūtīšana, kurus ir norādījis piešķirtais skats.

Plāns. uzdevumi. BucketTaskBoardFormatId

Unikālais identifikators objektam, kas ir kauss uzdevumu paneļa formāts.

Plāns. uzdevumi. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

Plāns. uzdevumi. ProgressTaskBoardFormatId

Unikālais identifikators objektam, kas grupēts pēc norises, nevis kopuma formātā. 

Plāns. uzdevumi. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatId

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatShowOnTimeline

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatAnchorPosition

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatCalloutHeight

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatColor

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatDrawingStyle

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatLabelOffsetX

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatLabelOffsetY

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi. TimelineFormatSwimlane

Līdzeklis ir novecojis.

Plāns. uzdevumi.

Ārējās saites.

Plāns. uzdevumi. atsauces. URL

Saites URL.

Plāns. uzdevumi. atsauces. aizstājvārds

Saites teksta apraksts

Plāns. uzdevumi. atsauces. tips

Tā faila tips, ar kuru ir saistīta saite.

Plāns. uzdevumi. atsauces. ModifiedBy

Lietotājs, kurš pēdējoreiz atjaunināja saiti. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. atsauces. Mainītais datums

Datums, kad saite pēdējoreiz atjaunināta.

Plāns. uzdevumi. atsauces. PreviewPriority

Norāda prioritāti atsaucē, kas tiek rādīta kā priekšskatījums par uzdevumu lietotāja interfeisā. Microsoft Planner rāda tikai augstākās prioritātes vienumu.

Plāns. uzdevumi. uzdevumus

Uzdevumu piešķires.

Plāns. uzdevumi. piešķire. AssignedTo

Lietotājam, kuram ir piešķirts uzdevums. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumu. uzdevumi. AssignedBy

Lietotājs, kas piešķīra uzdevumu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. uzdevumu saraksts

Uzdevumu secība, ja uzdevums ir piešķirts vairākām entītijām.

Plāns. uzdevumi. kontrolsaraksts

Uzdevuma kontrolsaraksts.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Kontrolsaraksta vienuma unikālais identifikators.

Plāns. uzdevumi. kontrolsaraksts. title

Kontrolsaraksta vienuma nosaukums.

Plāns. uzdevumi. kontrolsaraksts. OrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

Plāns. uzdevumi. kontrolsaraksts. IsChecked

Ja ir patiess, kontrolsaraksta vienums ir pabeigts.

Plāns. uzdevumi. kontrolsaraksts. ModifiedBy

Lietotājs, kurā pēdējoreiz atjaunināts kontrolsaraksts. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. kontrolsaraksts. Mainītais datums

Datums, kad kontrolsaraksts Pēdējoreiz atjaunināts.

Plāns. uzdevumi. UserContentLastModifiedBy

Lietotājs, kurš pēdējoreiz atjaunināja uzdevumu vai uzdevumu detalizētu informāciju. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. uzdevumi. UserContentLastModifiedDate

Datums, kad tika pēdējoreiz atjaunināts uzdevuma vai uzdevuma dati.

Plāns. spaiņi  

Plāna objektu kopums.

Plan.Buckets.Id

Unikāls kausa identifikators.

Plāns. spaiņi. title

Kausa nosaukums.

Plāns. spaiņi. OrderHint

Tiek izmantots kārtošanas secībai. Skatiet rakstu pasūtījumu norāžu izmantošana programmā Microsoft Planner.

Plāns. spaiņi. Createdby

Lietotājs, kas izveidoja kausu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. spaiņi. Izveidotais datums

Datums, kad tika izveidots kauss.

Plāns. spaiņi. ModifiedBy

Lietotājs, kurš pēdējoreiz atjaunināja kausu. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā lietotāja rekvizīti .

Plāns. spaiņi. Mainītais datums

Datums, kad tika pēdējoreiz atjaunināts kauss.

Lietotāja rekvizīti plānā. JSON failā

Ir vairāki objekti plānos. JSON datos, kas attēlo Microsoft Planner lietotāju, un tiem būs līdzīgi rekvizīti. Šie objekti ir šādi:

 • Plāns. CreatedBy

 • Plāns. ModifiedBy

 • Plāns. PlanFollowers

 • Plāns. uzdevumi. CreatedBy

 • Plāns. uzdevumi. CompletedBy

 • Plāns. uzdevumi. ModifiedBy

 • Plāns. uzdevumi. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. AssignedTo

 • Plāns. uzdevumi. atsauces. ModifiedBy

 • Plāns. uzdevumi. piešķire. AssignedTo

 • Plāns. uzdevumu. uzdevumi. AssignedBy

 • Plānojiet. uzdevumi. Kontrolsaraksti. ModifiedBy

 • Plāns. Bucket. Createdby

 • Plāns. Bucket. Modifiedby

Katram iepriekšminētajam būs šādi rekvizīti:

Rekvizīts

Apraksts

ID

Microsoft Planner lietotāja ID.

ExternalId

Lietotāja Azure Active Directory ID.

DisplayName

Lietotāja parādāmais vārds.

UserPrincipalName

Lietotāja pamatnosaukums (UPN).  

PrincipalType

Entītijas tips (lietotājs vai grupa).

Skatiet arī

Lietotāju datu dzēšana pakalpojumā Microsoft Planner

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×