Lauka datu tipa iestatījuma modificēšana vai mainīšana

Šajā rakstā paskaidrots, kā modificēt vai mainīt tabulas laukam lietoto datu tipu Access datu bāzē.

Šajā rakstā

Izpratne par datu tipiem

Datu tipu mainīšana

Datu tipu maiņas ierobežojumi

Izpratne par datu tipiem

Kad sākat konstruēt un veidot datu bāzi, jūs ieplānojat vienu vai vairākas tabulas, plānojat laukus (kolonnas) katrai tabulai, kā arī iestatiet katra lauka datu tipu. Piemēram, ja nepieciešams glabāt datumus un laikus, varat iestatīt lauka datu tipu Datums/laiks. Ja nepieciešams glabāt vārdus un adreses, vienam vai vairākiem laukiem ir jāiestata datu tips Teksts utt.

Access nodrošina daudzus dažādus datu tipus un katram tipam ir noteikts mērķis. Visu atbalstīto datu tipu dažādās Access versijās sarakstu skatiet sadaļā Datu tipi Access datoru datu bāzēs un Iepazīšanās ar datu tipiem un lauku rekvizītiem.

Papildinformāciju par uzmeklēšanas lauku veidošanu un izmantošanu skatiet rakstā Uzmeklēšanas lauka pievienošana vai mainīšana, kas atļauj saglabāt vairākas vērtības.

Visbeidzot datu tipi nodrošina pamata datu validācijas veidu, jo tie palīdz nodrošināt, lai lietotāji ievadītu pareizus datu tipus tabulu laukos. Piemēram, nevar ievadīt tekstu laukā, kas iestatīts akceptēt tikai skaitļus.

Datu tipu mainīšana

Pirms šo darbību veikšanas atcerieties, ka mainot datu tipu, laukā var tikt apcirsti (nogriezti) daži vai visi dati, un dažos gadījumos dati var tikt noņemti pilnībā. Papildinformāciju par to, kā Access maina datus, kad maināt datu tipu, skatiet sadaļā Datu tipu maiņas ierobežojumi tālāk šajā rakstā.

Piezīme.: Programmā Access varat iestatīt datu tipus tabulu laukiem, rīkojoties datu lapas skatā vai noformējuma skatā. Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā iestatīt datu tipu abos skatos. Iestatot datu tipus noformējuma skatā, redzēsit papildu izvēles iespēju Uzmeklēšanas vednis. Šī izvēles iespēja nav datu tips. Izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai izveidotu uzmeklēšanas laukus, kas saista ārējos atslēgas laukus ar citām tabulām. Pēc noklusējuma programma Access iestata uzmeklēšanas laukiem datu tipu Skaitlis.

Datu tipu maiņa datu lapas skatā

 1. Navigācijas rūtī atrodiet un veiciet dubultklikšķi uz tabulas, kurā vēlaties veikt izmaiņas.

  Programma Access atver tabulu datu lapas skatā.

 2. Atlasiet lauku (kolonnu), kuru vēlaties mainīt.

 3. Cilnes Lauki grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta bultiņas blakus Datu tips un izvēlieties datu tipu. Ja izmantojat Access 2007, cilnes Datu lapa grupā Datu tips un formatējums noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta bultiņas blakus Datu tips un pēc tam atlasiet datu tipu.

 4. Saglabājiet izmaiņas.

Datu tipu maiņa noformējuma skatā

 1. Ja datu lapas skatā ir atvērta tabula, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas dokumenta cilnes un noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Ja tabula nav atvērta, navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurā vēlaties veikt izmaiņas, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Atrodiet lauku, kuru vēlaties mainīt, un atlasiet jaunu datu tipu sarakstā, kas atrodas kolonnā Datu tips.

 3. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Datu tipu maiņas ierobežojumi

Varat mainīt datu tipu visiem laukiem, izņemot tālāk norādītos laukus.

 • Skaitļu lauki ar iespējotu rekvizītu Replicēšanas ID.

 • OLE objektu lauki.

 • Pielikumu lauki.

Turklāt lielāko daļu datu tipu var mainīt, ja laukā ir dati. Tomēr atkarībā no tā sākotnējā datu tipa un jaunā datu tipa, ko vēlaties izmantot, Access var saīsināt vai izdzēst noteiktus datus, vai arī vispār neļaut veikt pārveidošanu.

Tālāk sniegtajā tabulā ir uzskaitītas iespējamās datu tipu pārveides, ko var veikt programmā Access, un aprakstīti ierobežojumiem, ko Access var noteikt pārveidošanai.

Konvertēt uz tipu

No tipa

Izmaiņas vai ierobežojumi

Text

Memo

Programma Access izdzēš visu, izņemot pirmās 255 rakstzīmes.

Number

Nav ierobežojumu.

Date/Time

Nav ierobežojumu.

Currency

Nav ierobežojumu.

AutoNumber

Nav ierobežojumu.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par Yes. Vērtība 0 (No laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par No.

Hyperlink

Programma Access apcērt saites, kas ir garākas par 255 rakstzīmēm.

Memo

Text

Nav ierobežojumu.

Number

Nav ierobežojumu.

Date/Time

Nav ierobežojumu.

Currency

Nav ierobežojumu.

AutoNumber

Nav ierobežojumu.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par Yes. Vērtība 0 (No laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par No.

Hyperlink

Nav ierobežojumu.

Number

Text

Tekstā var būt skaitļi, derīga valūta un decimāldaļu atdalītāji. Rakstzīmju skaitam Text laukā jāatbilst Number lauka lielumam.

Papildinformāciju par skaitļu lauku lielumu skatiet rakstā Lauka, kurā glabāt skaitliskas vērtības, ievietošana, izveide vai dzēšana.

Memo

Memo laukā var būt iekļauts tikai teksts, derīga valūta un decimāldaļu atdalītāji. Rakstzīmju skaitam Memo laukā jāatbilst Number lauka lielumam.

Papildinformāciju par skaitļu lauku lielumu skatiet rakstā Lauka, kurā glabāt skaitliskas vērtības, ievietošana, izveide vai dzēšana.

Number, taču ar citu lauka lielumu vai precizitāti

Vērtības nedrīkst būt lielākas vai mazākas par tām, kādas var saglabāt jaunajā lauka lielumā. Precizitātes mainīšanas rezultātā programma Access var noapaļot dažas vērtības.

Date/Time

Tas, kurus datumus var konvertēt, ir atkarīgs no Number lauka lieluma. Iegaumējiet, ka programma Access visus datumus saglabā kā sēriju datumus un datumu vērtības— kā dubultas precizitātes veselus skaitļus.

Kā datumu 0 programma Access izmanto 1899. gada 30. decembri. Datumi, kas neietilpst diapazonā no 1899. gada 18. aprīļa līdz 1900. gada 11. septembrim, pārsniedz Byte lauka lielumu. Datumi, kas neietilpst diapazonā no 1810. gada 13. aprīļa līdz 1989. gada 16. septembrim, pārsniedz Integer lauka lielumu.

Lai pielāgotu visus iespējamos datumus, Number lauka rekvizītu Lauka lielums iestatiet uz Long Integer vai lielāku.

Papildinformāciju par sēriju datumiem un to, kā Access izmanto un saglabā datumu vērtības, skatiet rakstā Datuma vai laika vērtības ievade.

Currency

Vērtības nedrīkst pārsniegt (vai būt mazākas par) lauka lieluma ierobežojumu. Piemēram, Currency lauku konvertējiet par Integer lauku tikai tad, ja šīs vērtības ir lielākas par 255 un nepārsniedz 32 767.

AutoNumber

Vērtībām jāatbilst lauka lieluma ierobežojumam.

Yes/No

Vērtības “Yes” tiek konvertētas par -1. Vērtības “No” tiek konvertētas par 0.

Hipersaite

Nav attiecināms

Date/Time

Text

Sākotnējam tekstam ir jābūt kā atpazīstamam datumam vai datuma/laika kombinācijai. Piemēram, 2006. gada 18. janvāris.

Memo

Sākotnējam tekstam ir jābūt kā atpazīstamam datumam vai datuma/laika kombinācijai. Piemēram, 2006. gada 18. janvāris.

Number

Vērtībai ir jābūt diapazonā no -657 434 līdz 2 958 465,99998843.

Currency

Vērtībai ir jābūt diapazonā no -657 434 $ līdz 2 958 465,9999 $.

AutoNumber

Vērtībai jābūt lielākai par -657 434 un mazākai par 2 958 466.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes) tiek konvertēta par 1899. gada 29. decembri. Vērtība 0 (No) tiek konvertēta par pusnakti (24:00:00).

Hipersaite

Nav attiecināms

Currency

Text

Tekstā var būt skaitļi un derīgi atdalītāji.

Memo

Tekstā var būt skaitļi un derīgi atdalītāji.

Number

Nav ierobežojumu

Date/Time

Nav ierobežojumu, taču programma Access var noapaļot vērtību.

AutoNumber

Nav ierobežojumu

Yes/No

Vērtība -1 (Yes) tiek konvertēta par 1 $. Vērtība 0 (No) tiek konvertēta par 0 $.

Hipersaite

Nav attiecināms

AutoNumber

Text

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Memo

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Number

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Date/Time

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Currency

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Yes/No

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Hipersaite

Nav attiecināms

Yes/No

Text

Sākotnējā laukā var būt iekļautas tikai vērtības Yes, No, True, False, On vai Off.

Memo

Sākotnējā laukā var būt iekļautas tikai vērtības Yes, No, True, False, On vai Off.

Number

0 vai Null tiek konvertētas par No, visas pārējās vērtības tiek konvertētas par Yes.

Date/Time

Null vai 24:00:00 tiek konvertētas par No, visas pārējās vērtības tiek konvertētas par Yes.

Currency

Vērtības 0 un Null tiek konvertētas par No, visas pārējās vērtības — par Yes.

AutoNumber

Access visas vērtības pārvērš par Yes.

Hipersaite

Nav attiecināms

Hyperlink

Text

Ja sākotnējā tekstā iekļauta tīmekļa adrese, piemēram, adatum.com, www.adatum.com vai http://www.adatum.com, programma Access šo tekstu konvertē par hipersaiti. Programma Access mēģina konvertēt pārējās vērtības, tā rezultātā ir redzams pasvītrots teksts un, norādot uz šādu saiti, peles kursors mainās, taču saites nedarbojas. Tekstā var būt iekļauts jebkurš derīgs tīmekļa protokols: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// utt.

Memo

Skatiet iepriekšējo ierakstu. Tiek lietoti tie paši ierobežojumi.

Number

Number lauks nedrīkst būt relācijas daļa. Ja sākotnējā vērtība ir derīga IP adreses formā (četras ar punktiem atdalītas trīsciparu kopas: nnn.nnn.nnn.nnn), un šie cipari atbilst tīmekļa adresei, pēc konvertēšanas rodas derīga saite. Pretējā gadījumā programma Access katras vērtības sākumā pievieno http://, bet izveidotās saites nav derīgas.

Date/Time

Programma Access http:// pievieno katras adreses sākumā, taču izveidotā saite reti kad darbojas.

Currency

Programma Access http:// pievieno katras vērtības sākumā, taču līdzīgi kā ar datumiem izveidotā saite reti kad darbojas.

AutoNumber

Nav atļauts, ka lauks AutoNumber ir relācijas daļa. Programma Access http:// pievieno katras vērtības sākumā, taču izveidotā saite reti kad darbojas.

Yes/No

Programma Access konvertē visas vērtības Yes par -1 un visas vērtības No par 0, un http:// pievieno katras vērtības sākumā. Izveidotās saites nedarbosies.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×