Office
Pierakstīties

Lapu skatītāja tīmekļa daļa

Lapu skatītāja tīmekļa daļu varat izmantot, lai tīmekļa daļu lapā parādītu tīmekļa lapu, failu vai mapi. Lai izveidotu saiti ar saturu, ievadiet hipersaiti, faila ceļu vai mapes nosaukumu.

Piezīmes.: 

 • Lapu skatītāja tīmekļa daļu var lietot tikai pārlūkprogrammā, kas atbalsta elementu HTML IFRAME.

 • Lai parādītu failu vai mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

Šajā rakstā

Lapu skatītāja tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Kā lapu skatītāja tīmekļa daļa tīmekļa daļu lapā parāda tīmekļa lapu

Lapu skatītāja tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Lapu skatītāja tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Lapu skatītāja tīmekļa daļu varat izmantot, lai parādītu:

 • Izlases interneta ziņu avotu tīmekļa daļu lapas atvēlētajā ziņu apkopojuma daļā.

 • Tīkla servera aktīvo darba grupu failu sarakstu, kuru vēlaties regulāri skatīt.

 • Bieži lietotu dokumentu vai izklājlapu.

Uz lapas sākumu

Kā lapu skatītāja tīmekļa daļa tīmekļa daļu lapā parāda tīmekļa lapu

Lapu skatītāja tīmekļa daļas saistītais saturs ir izolēts no pārējā tīmekļa daļu lapas satura, izmantojot elementu HTML IFRAME. Šis elements nodrošina, ka jebkurš HTML elements, kas lapu skatītāja tīmekļa daļā tiek rādīts kā saturs, nekonfliktē ar citiem tīmekļa daļu lapas HTML elementiem. Piemēram, ja tīmekļa daļu lapā jau ir elements HTML FORM un arī saistītajā saturā ir elements HTML FORM, kas neatradās elementā HTML IFRAME, iespējams, lapa tiks rādīta nepareizi.

Lapu skatītāja tīmekļa daļa parāda saturu asinhroni no pārējās lapas. Tas nozīmē, ka lapā varat skatīt un lietot citas tīmekļa daļas, ja saitei ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai atgrieztu saturu.

Uz lapas sākumu

Lapu skatītāja tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti

Lapu skatītāja tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti ir norādīti tālāk.

Piezīme.: Šos pielāgotos rekvizītus nevar skatīt vai rediģēt personiskajā skatā.

Rekvizīts

Apraksts

Grupa Tīmekļa lapa, Mape vai Fails

Norāda satura tipu, kas jāparāda lapu skatītāja tīmekļa daļā.

Atlasiet vienu no šīm opcijām:

 • Tīmekļa lapa    . Atlasiet šo opciju, ja tīmekļa lapa ir jāparāda kā lapu skatītāja tīmekļa daļas saturs. Izmantojot šo opciju, tekstlodziņā Saite tiek automātiski ievadīts hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://) un paslēpta poga Pārlūkot, ja tā ir redzama. Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Mape    . Atlasiet šo opciju, ja vēlaties parādīt mapes failu sarakstu. Šī opcija paslēpj pogu Pārlūkot, ja tā ir redzama.

 • Fails    . Atlasiet šo opciju, lai parādītu faila saturu. Šī opcija zem tekstlodziņa Saite parāda arī pogu Pārlūkot. Fails tiek atvērts atsevišķā pārlūkprogrammas logā vai tīmekļa daļā, ja lietojumprogramma, kas atver failu, atbalsta iekļauto aktivizēšanu šim failam pārlūkprogrammas logā.

Saite

Norāda hipersaiti, mapi vai failu, lai saistītu ar saturu, kas jāparāda lapu skatītāja tīmekļa daļā.

 • Ja augstāk atlasījāt rekvizītu Tīmekļa lapa, ir jāievada derīga hipersaite. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir:

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://);

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšanu.

   Var lietot absolūto vietrādi URL vai relatīvo vietrādi URL, taču nevar lietot faila ceļu.

 • Ja augstāk atlasījāt rekvizītu Mape, ir jāievada derīga lokālā vai tīkla mape. Lai parādītu mapi, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer.

 • Ja augstāk atlasījāt rekvizītu Fails, ir jāievada derīgs faila ceļš. Lai parādītu failu, ir nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer. Lai atrastu failu, varat arī noklikšķināt uz Pārlūkot.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Katrai tīmekļa daļai ir vispārēja rekvizītu kopa, kas nosaka to izskatu, izkārtojumu un papildu īpašības.

Piezīme.: Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli

 • Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

 • Iespējams, konkrētas tīmekļa daļas izstrādātājs ir izvēlējies neparādīt vienu vai vairākus vispārējos rekvizītus vai ir izvēlējies izveidot un parādīt papildu rekvizītus, kas nav norādīti rīku joslas sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Virsraksts

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu, lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Pēc noklusējuma papildelementu stāvoklis ir iestatīts uz Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja statuss ir iestatīts uz Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta tīmekļa daļas virsrakstjosla un ietvara apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt, ja to vēlaties izmantot datu nodrošināšanai citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, bet pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Virziens

Norāda teksta virzienu tīmekļa daļas saturā. Piemēram, arābu valoda ir ar rakstību no labās puses uz kreiso, angļu valoda un lielākā daļa citu Eiropas valodu ir ar rakstību no kreisās uz labo. Šis iestatījums var nebūt pieejamas visām tīmekļa daļām.

Zona

Tīmekļa daļas lapā norāda zonu, kurā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme.:  Ja jums nav atļauju modificēt zonu, tīmekļa daļu lapā esošās zonas nav norādītas sarakstlodziņā.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ierakstiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļu tukšai zonai, kas izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro tīmekļa daļu zonas apakšā, tās zonas indekss būs 1. Lai pārvietotu otro tīmekļa daļu uz zonas augšpusi, ierakstiet 0 un pēc tam ierakstiet 1 pirmajai tīmekļa daļai.

Piezīme.: Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai ir nepieciešama unikāla zonas indeksa vērtība. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Papildu

Rekvizīts

Apraksts

Atļaut minimizēt

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Aizvēršanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no tīmekļa daļas lapas.

Paslēpšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Zonas maiņas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Atļaut savienojumus

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Atļaut rediģēšanu personiskajā skatā

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda URL failam, kas satur papildu informāciju par tīmekļa daļu. Noklikšķinot uz tīmekļa daļas virsraksta, fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Apraksts

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt šādās tīmekļa daļas galerijās: vietnē, virtuālajā serverī un tīmekļa daļas lapā.

Palīdzības URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kas satur palīdzības informāciju par tīmekļa daļu. Tīmekļa daļas izvēlnē noklikšķinot uz komandas Palīdzība, palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet vienu no šīm opcijām.

 • Modāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam ir jāaizver šis logs.

 • Nemodāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Naviģēt. Atver tīmekļa lapu esošajā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme.: Arī tad, ja pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šāds rekvizīts tiek atbalstīts, noklusējuma Windows SharePoint Services 3.0 palīdzības tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×