Kopsavilkuma funkcijas vai pielāgota aprēķina maiņa laukam rakurstabulas atskaitē

Dati vērtību apgabalā pamatā esošos avota datus (nevis vērtību, kas tiek rādīta) rakursdiagrammas atskaitē apkopo šādi: skaitliskajām vērtībām tiek izmantota funkcija SUM, bet teksta vērtībām tiek izmantota funkcija COUNT. Tomēr šo varat mainīt: summārā funkcija. Ja vēlaties, varat arī izveidot: pielāgots aprēķins.

 1. Atlasiet to lauku vērtību apgabalā, kuram vēlaties mainīt rakurstabulas atskaites kopsavilkuma funkciju.

 2. Cilnes Analīze grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Aktīvais lauks un pēc tam noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Tiek parādīts dialogs Vērtību lauka iestatījumi.

  Avota nosaukums ir datu avota lauka nosaukums.

  Pielāgotais nosaukums parāda pašreizējo rakurstabulas atskaites nosaukumu vai avota nosaukumu, ja nav pielāgota nosaukuma. Lai mainītu pielāgoto nosaukumu, lodziņā noklikšķiniet uz teksta un rediģējiet nosaukumu.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Apkopot vērtības pēc.

 4. Lodziņā Vērtību lauku apkopot pēc noklikšķiniet uz tās kopsavilkuma funkcijas, kuru vēlaties izmantot.

  Kopsavilkuma funkcijas, kuras varat izmantot

  Funkcija

  Apkopo

  Sum

  Vērtību summa. Šī ir noklusējuma funkcija skaitliskām vērtībām.

  Count

  Vērtību skaits. Skaita kopsavilkuma funkcija darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNTA. Count ir noklusējuma funkcija vērtībām, kas nav skaitļi.

  Average

  Vērtību vidējos aritmētiskos.

  Maksimums

  Lielāko vērtību.

  Minimums

  Mazāko vērtību.

  Produkts

  Vērtību reizinājumu.

  Count Numbers

  To vērtību skaits, kas nav skaitļi. Kopsavilkuma funkcija Count Nums darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNT.

  StDev

  Populācijas standartnovirzes novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  StDevp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Var

  Populācijas dispersijas novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  Varp

  Populācijas novirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Piezīme.: Dažu avota dati tipu gadījumā, piemēram, OLAP datiem un aprēķinātajiem laukiem, kā arī laukiem ar aprēķinātiem vienumiem, kopsavilkuma funkciju nevar mainīt.

 5. Ja vēlaties, varat izmantot pielāgotu aprēķinu, veicot šādas darbības:

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Rādīt vērtības kā.

  2. Lodziņā Rādīt vērtības kā noklikšķiniet uz nepieciešamā aprēķina.

   Izmantojiet šo aprēķinu

   Lai

   Nav aprēķina

   Izslēgtu pielāgotu aprēķinu.

   % no gala summas

   Parādītu vērtības kā visu atskaites vērtību vai datu punktu procentuālo gala summu.

   % no kolonnu kopsummas

   Parādītu visas vērtības katrā kolonnā vai sērijā kā attiecīgās kolonnas vai sērijas procentuālo summu.

   % no rindas kopsummas

   Parādītu vērtību katrā rindā vai kategorijā kā attiecīgās rindas vai kategorijas kopsummas procentuālo vērtību.

   % no

   Parādītu vērtības kā bāzes laukabāzes vienuma vērtības procentuālo vērtību.

   % no vecākrindas kopsummas

   Aprēķinātu: (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība rindās)

   % no vecākkolonnas kopsummas

   Aprēķinātu: (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība kolonnās)

   % no vecākkopsummas

   Aprēķinātu: (vienuma vērtība)/(atlasītā bāzes lauka vecākvienuma vērtība)

   Atšķirība no

   Parādītu vērtību kā atšķirību no bāzes vienuma vērtības tā bāzes laukā.

   % atšķirība no

   Parādītu vērtību kā procentuālu atšķirību no bāzes vienuma vērtības tā bāzes laukā.

   Rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību secīgiem vienumiem bāzes laukā kā rezultātu.

   % rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību kā procentuālu secīgo vienumu bāzes laukā pašreizējo kopsummu.

   Ierindot no mazākā līdz lielākajam

   Parādīt atlasīto vērtību pakāpi atlasītajā laukā, 1. laukā parādot mazāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Ierindot no lielākā līdz mazākajam

   Parādīt atlasīto vērtību pakāpi konkrētā laukā, 1. laukā parādot lielāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Indekss

   Vērtību aprēķinātu šādi:

   ((vērtība šūnā) x (gala summu gala summa))/((rindu gala summa) x (kolonnu gala summa))

  3. Atlasiet Bāzes lauks un Bāzes vienums, ja šīs opcijas ir pieejamas izvēlētajam aprēķinam.

   Piezīme.: Bāzes lauks nedrīkst būt tas pats lauks, kuru izvēlējāties 1. darbībā.

 6. Lai mainītu skaitļu formatēšanas veidu, noklikšķiniet uz Skaitļu formāts, dialoga Šūnu formatēšana cilnē Skaitlis atlasiet skaitļu formātu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Ja atskaitē ir vairāki vērtību lauki, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības katram laukam, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme.: Lai vienam laukam izmantotu vairākas kopsavilkuma funkcijas, vēlreiz pievienojiet šo lauku no rakurstabulas lauku saraksta un pēc tam atkārtojiet darbības, izvēloties citu nepieciešamo funkciju.

 1. Atlasiet to lauku vērtību apgabalā, kuram vēlaties mainīt rakurstabulas atskaites kopsavilkuma funkciju.

 2. Cilnes Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Aktīvais lauks un pēc tam noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Tiek parādīts dialogs Vērtību lauka iestatījumi.

  Avota nosaukums ir datu avota lauka nosaukums.

  Pielāgotais nosaukums parāda pašreizējo rakurstabulas atskaites nosaukumu vai avota nosaukumu, ja nav pielāgota nosaukuma. Lai mainītu pielāgoto nosaukumu, lodziņā noklikšķiniet uz teksta un rediģējiet nosaukumu.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Apkopot vērtības pēc.

 4. Lodziņā Vērtību lauku apkopot pēc noklikšķiniet uz tās kopsavilkuma funkcijas, kuru vēlaties izmantot.

  Funkcija

  Apkopo

  Sum

  Vērtību summa. Šī ir noklusējuma funkcija skaitliskām vērtībām.

  Count

  Vērtību skaits. Skaita kopsavilkuma funkcija darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNTA. Count ir noklusējuma funkcija vērtībām, kas nav skaitļi.

  Average

  Vērtību vidējos aritmētiskos.

  Maksimums

  Lielāko vērtību.

  Minimums

  Mazāko vērtību.

  Produkts

  Vērtību reizinājumu.

  Count Numbers

  To vērtību skaits, kas nav skaitļi. Kopsavilkuma funkcija Count Nums darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNT.

  StDev

  Populācijas standartnovirzes novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  StDevp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Var

  Populācijas dispersijas novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  Varp

  Populācijas novirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Piezīme.: Dažu avota dati tipu gadījumā, piemēram, OLAP datiem un aprēķinātajiem laukiem, kā arī laukiem ar aprēķinātiem vienumiem, kopsavilkuma funkciju nevar mainīt.

 5. Ja vēlaties, varat izmantot pielāgotu aprēķinu, veicot šādas darbības:

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Rādīt vērtības kā.

  2. Lodziņā Rādīt vērtības kā noklikšķiniet uz nepieciešamā aprēķina.

   Izmantojiet šo aprēķinu

   Lai

   Nav aprēķina

   Izslēgtu pielāgotu aprēķinu.

   % no gala summas

   Parādītu vērtības kā visu atskaites vērtību vai datu punktu procentuālo gala summu.

   % no kolonnu kopsummas

   Parādītu visas vērtības katrā kolonnā vai sērijā kā attiecīgās kolonnas vai sērijas procentuālo summu.

   % no rindas kopsummas

   Parādītu vērtību katrā rindā vai kategorijā kā attiecīgās rindas vai kategorijas kopsummas procentuālo vērtību.

   % no

   Parādītu vērtības kā bāzes laukabāzes vienuma vērtības procentuālo vērtību.

   % no vecākrindas kopsummas

   Aprēķinātu: (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība rindās)

   % no vecākkolonnas kopsummas

   Aprēķinātu: (vienuma vērtība)/(vecākvienuma vērtība kolonnās)

   % no vecākkopsummas

   Aprēķinātu: (vienuma vērtība)/(atlasītā bāzes lauka vecākvienuma vērtība)

   Atšķirība no

   Parādītu vērtību kā atšķirību no bāzes vienuma vērtības tā bāzes laukā.

   % atšķirība no

   Parādītu vērtību kā procentuālu atšķirību no bāzes vienuma vērtības tā bāzes laukā.

   Rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību secīgiem vienumiem bāzes laukā kā rezultātu.

   % rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību kā procentuālu secīgo vienumu bāzes laukā pašreizējo kopsummu.

   Ierindot no mazākā līdz lielākajam

   Parādīt atlasīto vērtību pakāpi atlasītajā laukā, 1. laukā parādot mazāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Ierindot no lielākā līdz mazākajam

   Parādīt atlasīto vērtību pakāpi konkrētā laukā, 1. laukā parādot lielāko vienumu un nākamajos laukos attiecīgi pārējās vērtības secībā pēc to lieluma.

   Indekss

   Vērtību aprēķinātu šādi:

   ((vērtība šūnā) x (gala summu gala summa))/((rindu gala summa) x (kolonnu gala summa))

  3. Atlasiet Bāzes lauks un Bāzes vienums, ja šīs opcijas ir pieejamas izvēlētajam aprēķinam.

   Piezīme.: Bāzes lauks nedrīkst būt tas pats lauks, kuru izvēlējāties 1. darbībā.

 6. Lai mainītu skaitļu formatēšanas veidu, noklikšķiniet uz Skaitļu formāts, dialoga Šūnu formatēšana cilnē Skaitlis atlasiet skaitļu formātu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Ja atskaitē ir vairāki vērtību lauki, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības katram laukam, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme.: Lai vienam laukam izmantotu vairākas kopsavilkuma funkcijas, vēlreiz pievienojiet šo lauku no rakurstabulas lauku saraksta un pēc tam atkārtojiet darbības, izvēloties citu nepieciešamo funkciju.

 1. Atlasiet to lauku vērtību apgabalā, kuram vēlaties mainīt rakurstabulas atskaites kopsavilkuma funkciju.

 2. Cilnes Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Aktīvais lauks un pēc tam noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Tiek parādīts dialogs Vērtību lauka iestatījumi.

  Avota nosaukums ir datu avota lauka nosaukums.

  Pielāgotais nosaukums parāda pašreizējo rakurstabulas atskaites nosaukumu vai avota nosaukumu, ja nav pielāgota nosaukuma. Lai mainītu pielāgoto nosaukumu, lodziņā noklikšķiniet uz teksta un rediģējiet nosaukumu.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Apkopot pēc.

 4. Lodziņā Vērtību lauku apkopot pēc noklikšķiniet uz tās kopsavilkuma funkcijas, kuru vēlaties izmantot.

  Kopsavilkuma funkcijas, kuras varat izmantot

  Funkcija

  Apkopo

  Sum

  Vērtību summa. Šī ir noklusējuma funkcija skaitliskām vērtībām.

  Count

  Vērtību skaits. Skaita kopsavilkuma funkcija darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNTA. Count ir noklusējuma funkcija vērtībām, kas nav skaitļi.

  Average

  Vērtību vidējos aritmētiskos.

  Maksimums

  Lielāko vērtību.

  Minimums

  Mazāko vērtību.

  Produkts

  Vērtību reizinājumu.

  Skaitlisko vērtību skaits

  To vērtību skaits, kas nav skaitļi. Kopsavilkuma funkcija Count Nums darbojas tāpat kā darblapas funkcija COUNT.

  StDev

  Populācijas standartnovirzes novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  StDevp

  Populācijas standartnovirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Var

  Populācijas dispersijas novērtējumu, kur izlase ir visas populācijas apakškopa.

  Varp

  Populācijas novirzi, kur populācija ir visas summējamās vērtības.

  Piezīme.: Dažu avota dati tipu gadījumā, piemēram, OLAP datiem un aprēķinātajiem laukiem, kā arī laukiem ar aprēķinātiem vienumiem, kopsavilkuma funkciju nevar mainīt.

 5. Ja vēlaties, varat izmantot pielāgotu aprēķinu, veicot šādas darbības:

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Rādīt vērtības kā.

  2. Lodziņā Rādīt vērtības kā noklikšķiniet uz nepieciešamā aprēķina.

   Izmantojiet šo funkciju

   Lai

   Parasts

   Izslēgtu pielāgotu aprēķinu.

   Atšķirība no

   Parādītu vērtību kā atšķirību no bāzes vienuma vērtības tā bāzes laukā.

   % no

   Parādītu vērtības kā bāzes laukabāzes vienuma vērtības procentuālo vērtību.

   % atšķirība no

   Parādītu vērtību kā procentuālu atšķirību no bāzes vienuma vērtības tā bāzes laukā.

   Rezultāts šeit:

   Parādītu vērtību secīgiem vienumiem bāzes laukā kā rezultātu.

   % no rindas

   Parādītu vērtību katrā rindā vai kategorijā kā attiecīgās rindas vai kategorijas kopsummas procentuālo vērtību.

   % no kolonnas

   Parādītu visas vērtības katrā kolonnā vai sērijā kā attiecīgās kolonnas vai sērijas procentuālo summu.

   % no kopējā

   Parādītu vērtības kā visu atskaites vērtību vai datu punktu procentuālo gala summu.

   Indekss

   Vērtību aprēķinātu šādi:

   ((vērtība šūnā) x (gala summu gala summa))/((rindu gala summa) x (kolonnu gala summa))

  3. Atlasiet Bāzes lauks un Bāzes vienums, ja šīs opcijas ir pieejamas izvēlētajam aprēķinam.

   Piezīme.: Bāzes lauks nedrīkst būt tas pats lauks, kuru izvēlējāties 1. darbībā.

 6. Lai mainītu skaitļu formatēšanas veidu, noklikšķiniet uz Skaitļu formāts, dialoga Šūnu formatēšana cilnē Skaitlis atlasiet skaitļu formātu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 7. Ja atskaitē ir vairāki vērtību lauki, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības katram laukam, kuru vēlaties mainīt.

Piezīme.: Lai vienam laukam izmantotu vairākas kopsavilkuma funkcijas, vēlreiz pievienojiet šo lauku no rakurstabulas lauku saraksta un pēc tam atkārtojiet darbības, izvēloties citu nepieciešamo funkciju.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×